Commit d17630d6 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 68a70413
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Aktualizace schéma databáze byla ověřena",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Následující nekompatibilní aplikace byly zakázány: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace 3. stran byly zakázány: %s",
"Invalid file provided" : "Zadán neplatný soubor",
"No image or file provided" : "Soubor nebo obrázek nebyl zadán",
"Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
"Invalid image" : "Chybný obrázek",
"No temporary profile picture available, try again" : "Dočasný profilový obrázek není k dispozici, zkuste to znovu",
"No crop data provided" : "Nebyla poskytnuta data pro oříznutí obrázku",
"No valid crop data provided" : "Nebyla poskytnuta platná data pro oříznutí obrázku",
"Crop is not square" : "Ořez není čtvercový",
"Sunday" : "Neděle",
"Monday" : "Pondělí",
"Tuesday" : "Úterý",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Aktualizace schéma databáze byla ověřena",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Následující nekompatibilní aplikace byly zakázány: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace 3. stran byly zakázány: %s",
"Invalid file provided" : "Zadán neplatný soubor",
"No image or file provided" : "Soubor nebo obrázek nebyl zadán",
"Unknown filetype" : "Neznámý typ souboru",
"Invalid image" : "Chybný obrázek",
"No temporary profile picture available, try again" : "Dočasný profilový obrázek není k dispozici, zkuste to znovu",
"No crop data provided" : "Nebyla poskytnuta data pro oříznutí obrázku",
"No valid crop data provided" : "Nebyla poskytnuta platná data pro oříznutí obrázku",
"Crop is not square" : "Ořez není čtvercový",
"Sunday" : "Neděle",
"Monday" : "Pondělí",
"Tuesday" : "Úterý",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Datenbankschema-Aktualisierung überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reperaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reperaturfehler:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Die folgenden inkompatiblen Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Drittanbieter-Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Invalid file provided" : "Ungültige Datei zur Verfügung gestellt",
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuche es noch einmal",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No valid crop data provided" : "Keine gültigen Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Sunday" : "Sonntag",
"Monday" : "Montag",
"Tuesday" : "Dienstag",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Datenbankschema-Aktualisierung überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reperaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reperaturfehler:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Die folgenden inkompatiblen Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Drittanbieter-Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Invalid file provided" : "Ungültige Datei zur Verfügung gestellt",
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuche es noch einmal",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No valid crop data provided" : "Keine gültigen Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Sunday" : "Sonntag",
"Monday" : "Montag",
"Tuesday" : "Dienstag",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Datenbankschema-Aktualisierung überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reperaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reperaturfehler:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Die folgenden inkompatiblen Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Drittanbieter-Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Invalid file provided" : "Ungültige Datei zur Verfügung gestellt",
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuchen Sie es noch einmal",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No valid crop data provided" : "Keine gültigen Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Sunday" : "Sonntag",
"Monday" : "Montag",
"Tuesday" : "Dienstag",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Datenbankschema-Aktualisierung überprüft",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reperaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reperaturfehler:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Die folgenden inkompatiblen Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Die folgenden Drittanbieter-Apps sind deaktiviert worden: %s",
"Invalid file provided" : "Ungültige Datei zur Verfügung gestellt",
"No image or file provided" : "Es wurde weder ein Bild noch eine Datei zur Verfügung gestellt",
"Unknown filetype" : "Unbekannter Dateityp",
"Invalid image" : "Ungültiges Bild",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kein temporäres Profilbild verfügbar, bitte versuchen Sie es noch einmal",
"No crop data provided" : "Keine Beschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"No valid crop data provided" : "Keine gültigen Zuschnittdaten zur Verfügung gestellt",
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Sunday" : "Sonntag",
"Monday" : "Montag",
"Tuesday" : "Dienstag",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
"Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
"Updated \"%s\" to %s" : "Päivitetty \"%s\" versioon %s",
"Repair warning: " : "Korjausvaroitus:",
"Repair error: " : "Korjausvirhe:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Seuraavat yhteensopimattomat sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Seuraavat kolmansien osapuolten sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
"Invalid file provided" : "Määritetty virheellinen tiedosto",
"No image or file provided" : "Kuvaa tai tiedostoa ei määritelty",
"Unknown filetype" : "Tuntematon tiedostotyyppi",
"Invalid image" : "Virhellinen kuva",
"No temporary profile picture available, try again" : "Väliaikaista profiilikuvaa ei ole käytettävissä, yritä uudelleen",
"No crop data provided" : "Puutteellinen tieto",
"No valid crop data provided" : "Kelvollisia leikkaustietoja ei määritetty",
"Crop is not square" : "Leikkaus ei ole neliö",
"Sunday" : "sunnuntai",
"Monday" : "maanantai",
"Tuesday" : "tiistai",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
"Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
"Updated \"%s\" to %s" : "Päivitetty \"%s\" versioon %s",
"Repair warning: " : "Korjausvaroitus:",
"Repair error: " : "Korjausvirhe:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Seuraavat yhteensopimattomat sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Seuraavat kolmansien osapuolten sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
"Invalid file provided" : "Määritetty virheellinen tiedosto",
"No image or file provided" : "Kuvaa tai tiedostoa ei määritelty",
"Unknown filetype" : "Tuntematon tiedostotyyppi",
"Invalid image" : "Virhellinen kuva",
"No temporary profile picture available, try again" : "Väliaikaista profiilikuvaa ei ole käytettävissä, yritä uudelleen",
"No crop data provided" : "Puutteellinen tieto",
"No valid crop data provided" : "Kelvollisia leikkaustietoja ei määritetty",
"Crop is not square" : "Leikkaus ei ole neliö",
"Sunday" : "sunnuntai",
"Monday" : "maanantai",
"Tuesday" : "tiistai",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos",
"Checked database schema update for apps" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos para aplicacións",
"Updated \"%s\" to %s" : "Actualizado «%s» a %s",
"Repair warning: " : "Aviso de arranxo:",
"Repair error: " : "Arranxar o erro:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicacións incompatíbeis foron desactivadas: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicacións de terceiros foron desactivadas: %s",
"Invalid file provided" : "O ficheiro fornecido non é válido",
"No image or file provided" : "Non forneceu ningunha imaxe ou ficheiro",
"Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro descoñecido",
"Invalid image" : "Imaxe incorrecta",
"No temporary profile picture available, try again" : "Non hai unha imaxe temporal de perfil dispoñíbel, volva tentalo",
"No crop data provided" : "Non indicou como recortar",
"No valid crop data provided" : "Os datos cortados fornecidos non son válidos",
"Crop is not square" : "O corte non é cadrado",
"Sunday" : "domingo",
"Monday" : "luns",
"Tuesday" : "martes",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos",
"Checked database schema update for apps" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos para aplicacións",
"Updated \"%s\" to %s" : "Actualizado «%s» a %s",
"Repair warning: " : "Aviso de arranxo:",
"Repair error: " : "Arranxar o erro:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicacións incompatíbeis foron desactivadas: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicacións de terceiros foron desactivadas: %s",
"Invalid file provided" : "O ficheiro fornecido non é válido",
"No image or file provided" : "Non forneceu ningunha imaxe ou ficheiro",
"Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro descoñecido",
"Invalid image" : "Imaxe incorrecta",
"No temporary profile picture available, try again" : "Non hai unha imaxe temporal de perfil dispoñíbel, volva tentalo",
"No crop data provided" : "Non indicou como recortar",
"No valid crop data provided" : "Os datos cortados fornecidos non son válidos",
"Crop is not square" : "O corte non é cadrado",
"Sunday" : "domingo",
"Monday" : "luns",
"Tuesday" : "martes",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Verificato l'aggiornamento dello schema del database",
"Checked database schema update for apps" : "Verificato l'aggiornamento dello schema del database per le applicazioni",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aggiornato \"%s\" a %s",
"Repair warning: " : "Avviso di riparazione",
"Repair error: " : "Errore di riparazione:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Le seguenti applicazioni incompatibili sono state disabilitate: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Le seguenti applicazioni di terze parti sono state disabilitate: %s",
"Invalid file provided" : "File non valido fornito",
"No image or file provided" : "Non è stata fornita alcun immagine o file",
"Unknown filetype" : "Tipo di file sconosciuto",
"Invalid image" : "Immagine non valida",
"No temporary profile picture available, try again" : "Nessuna immagine di profilo provvisoria disponibile, riprova",
"No crop data provided" : "Dati di ritaglio non forniti",
"No crop data provided" : "Non sono stati forniti dati di ritaglio",
"No valid crop data provided" : "Non sono stati forniti dati di ritaglio validi",
"Crop is not square" : "Il ritaglio non è quadrato",
"Sunday" : "Domenica",
"Monday" : "Lunedì",
"Tuesday" : "Martedì",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Verificato l'aggiornamento dello schema del database",
"Checked database schema update for apps" : "Verificato l'aggiornamento dello schema del database per le applicazioni",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aggiornato \"%s\" a %s",
"Repair warning: " : "Avviso di riparazione",
"Repair error: " : "Errore di riparazione:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Le seguenti applicazioni incompatibili sono state disabilitate: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Le seguenti applicazioni di terze parti sono state disabilitate: %s",
"Invalid file provided" : "File non valido fornito",
"No image or file provided" : "Non è stata fornita alcun immagine o file",
"Unknown filetype" : "Tipo di file sconosciuto",
"Invalid image" : "Immagine non valida",
"No temporary profile picture available, try again" : "Nessuna immagine di profilo provvisoria disponibile, riprova",
"No crop data provided" : "Dati di ritaglio non forniti",
"No crop data provided" : "Non sono stati forniti dati di ritaglio",
"No valid crop data provided" : "Non sono stati forniti dati di ritaglio validi",
"Crop is not square" : "Il ritaglio non è quadrato",
"Sunday" : "Domenica",
"Monday" : "Lunedì",
"Tuesday" : "Martedì",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Database schema-update gecontroleerd",
"Checked database schema update for apps" : "Database schema-update voor apps gecontroleerd",
"Updated \"%s\" to %s" : "Bijgewerkt \"%s\" naar %s",
"Repair warning: " : "Reparatiewaarschuwing:",
"Repair error: " : "Reparatiefout:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "De volgende incompatibele apps zijn uitgeschakeld: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "De volgende 3e partij apps zijn uitgeschakeld: %s",
"Invalid file provided" : "Ongeldig bestand opgegeven",
"No image or file provided" : "Geen afbeelding of bestand opgegeven",
"Unknown filetype" : "Onbekend bestandsformaat",
"Invalid image" : "Ongeldige afbeelding",
"No temporary profile picture available, try again" : "Geen tijdelijke profielafbeelding beschikbaar. Probeer het opnieuw",
"No crop data provided" : "Geen bijsnijdingsgegevens opgegeven",
"No valid crop data provided" : "Geen geldige bijsnijdingsgegevens opgegeven",
"Crop is not square" : "Bijsnijding is niet vierkant",
"Sunday" : "zondag",
"Monday" : "maandag",
"Tuesday" : "dinsdag",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Database schema-update gecontroleerd",
"Checked database schema update for apps" : "Database schema-update voor apps gecontroleerd",
"Updated \"%s\" to %s" : "Bijgewerkt \"%s\" naar %s",
"Repair warning: " : "Reparatiewaarschuwing:",
"Repair error: " : "Reparatiefout:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "De volgende incompatibele apps zijn uitgeschakeld: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "De volgende 3e partij apps zijn uitgeschakeld: %s",
"Invalid file provided" : "Ongeldig bestand opgegeven",
"No image or file provided" : "Geen afbeelding of bestand opgegeven",
"Unknown filetype" : "Onbekend bestandsformaat",
"Invalid image" : "Ongeldige afbeelding",
"No temporary profile picture available, try again" : "Geen tijdelijke profielafbeelding beschikbaar. Probeer het opnieuw",
"No crop data provided" : "Geen bijsnijdingsgegevens opgegeven",
"No valid crop data provided" : "Geen geldige bijsnijdingsgegevens opgegeven",
"Crop is not square" : "Bijsnijding is niet vierkant",
"Sunday" : "zondag",
"Monday" : "maandag",
"Tuesday" : "dinsdag",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Atualização do esquema da base de dados verificada.",
"Checked database schema update for apps" : "Atualização do esquema da base de dados verificada.",
"Updated \"%s\" to %s" : "Atualizado \"%s\" para %s",
"Repair warning: " : "Aviso de reparação:",
"Repair error: " : "Repare o erro:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicações incompatíveis foram desativadas: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicações de 3.ºs foram desativadas: %s",
"Invalid file provided" : "Ficheiro selecionado inválido",
"No image or file provided" : "Não foi fornecido nenhum ficheiro ou imagem",
"Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro desconhecido",
"Invalid image" : "Imagem inválida",
"No temporary profile picture available, try again" : "Fotografia temporária do perfil indisponível, tente novamente",
"No crop data provided" : "Não foram fornecidos dados de recorte",
"No valid crop data provided" : "Sem dados válidos selecionados",
"Crop is not square" : "Recorte não é quadrado",
"Sunday" : "Domingo",
"Monday" : "Segunda",
"Tuesday" : "Terça",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Atualização do esquema da base de dados verificada.",
"Checked database schema update for apps" : "Atualização do esquema da base de dados verificada.",
"Updated \"%s\" to %s" : "Atualizado \"%s\" para %s",
"Repair warning: " : "Aviso de reparação:",
"Repair error: " : "Repare o erro:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicações incompatíveis foram desativadas: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicações de 3.ºs foram desativadas: %s",
"Invalid file provided" : "Ficheiro selecionado inválido",
"No image or file provided" : "Não foi fornecido nenhum ficheiro ou imagem",
"Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro desconhecido",
"Invalid image" : "Imagem inválida",
"No temporary profile picture available, try again" : "Fotografia temporária do perfil indisponível, tente novamente",
"No crop data provided" : "Não foram fornecidos dados de recorte",
"No valid crop data provided" : "Sem dados válidos selecionados",
"Crop is not square" : "Recorte não é quadrado",
"Sunday" : "Domingo",
"Monday" : "Segunda",
"Tuesday" : "Terça",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Проверено обновление схемы БД",
"Checked database schema update for apps" : "Проверено обновление схемы БД приложений",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновлено \"%s\" до %s",
"Repair warning: " : "Предупреждение восстановления:",
"Repair error: " : "Ошибка восстановления:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Слежка за несовместимыми приложениями отключена: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Слежка за приложениями 3-их лиц отключена: %s",
"Invalid file provided" : "Указан неправильный файл",
"No image or file provided" : "Не указано изображение или файл",
"Unknown filetype" : "Неизвестный тип файла",
"Invalid image" : "Некорректное изображение",
"No temporary profile picture available, try again" : "Временная картинка профиля недоступна, повторите попытку",
"No crop data provided" : "Не указана информация о кадрировании",
"No valid crop data provided" : "Не указаны корректные данные о кадрировании",
"Crop is not square" : "Кадр не является квадратом",
"Sunday" : "Воскресенье",
"Monday" : "Понедельник",
"Tuesday" : "Вторник",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Проверено обновление схемы БД",
"Checked database schema update for apps" : "Проверено обновление схемы БД приложений",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновлено \"%s\" до %s",
"Repair warning: " : "Предупреждение восстановления:",
"Repair error: " : "Ошибка восстановления:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Слежка за несовместимыми приложениями отключена: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Слежка за приложениями 3-их лиц отключена: %s",
"Invalid file provided" : "Указан неправильный файл",
"No image or file provided" : "Не указано изображение или файл",
"Unknown filetype" : "Неизвестный тип файла",
"Invalid image" : "Некорректное изображение",
"No temporary profile picture available, try again" : "Временная картинка профиля недоступна, повторите попытку",
"No crop data provided" : "Не указана информация о кадрировании",
"No valid crop data provided" : "Не указаны корректные данные о кадрировании",
"Crop is not square" : "Кадр не является квадратом",
"Sunday" : "Воскресенье",
"Monday" : "Понедельник",
"Tuesday" : "Вторник",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["","%n ure gelede"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["",""],
"seconds ago" : "sekondes gelede",
"web services under your control" : "webdienste onder jou beheer"
"web services under your control" : "webdienste onder jou beheer",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Oorweeg die gebruik van 'n GNU/Linux bediener vir die beste resultate."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -12,6 +12,7 @@
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["","%n ure gelede"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["",""],
"seconds ago" : "sekondes gelede",
"web services under your control" : "webdienste onder jou beheer"
"web services under your control" : "webdienste onder jou beheer",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Oorweeg die gebruik van 'n GNU/Linux bediener vir die beste resultate."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment