Commit d17630d6 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 68a70413
......@@ -70,6 +70,10 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "Usuario y/o contraseña de Oracle no válidos",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Comando infractor: \"%s\", nombre: %s, contraseña: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Usuario y/o contraseña de PostgreSQL no válidos",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X no está soportado y %s no funcionará bien en esta plataforma. ¡Úsela a su propio riesgo! ",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para resultados óptimos, considere utilizar un servidor GNU/Linux.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, quite el ajuste de open_basedir —dentro de su php.ini— o pásese a PHP de 64 bits.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale la extensión cURL y reinicie el servidor web.",
"Set an admin username." : "Configurar un nombre de usuario del administrador",
"Set an admin password." : "Configurar la contraseña del administrador.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "No es posible crear o escribir en el directorio de datos %s",
......
......@@ -68,6 +68,10 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "Usuario y/o contraseña de Oracle no válidos",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Comando infractor: \"%s\", nombre: %s, contraseña: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Usuario y/o contraseña de PostgreSQL no válidos",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X no está soportado y %s no funcionará bien en esta plataforma. ¡Úsela a su propio riesgo! ",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para resultados óptimos, considere utilizar un servidor GNU/Linux.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, quite el ajuste de open_basedir —dentro de su php.ini— o pásese a PHP de 64 bits.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale la extensión cURL y reinicie el servidor web.",
"Set an admin username." : "Configurar un nombre de usuario del administrador",
"Set an admin password." : "Configurar la contraseña del administrador.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "No es posible crear o escribir en el directorio de datos %s",
......
......@@ -59,6 +59,8 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\", nimi: %s, parool: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole toetatud ja %s ei pruugi korralikult toimida sellel platvormil. Kasuta seda omal vastutusel!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Parema tulemuse saavitamiseks palun kaalu serveris GNU/Linux kasutamist.",
"Set an admin username." : "Määra admin kasutajanimi.",
"Set an admin password." : "Määra admini parool.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ei suuda luua või kirjutada andmete kataloogi %s",
......
......@@ -57,6 +57,8 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\", nimi: %s, parool: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole toetatud ja %s ei pruugi korralikult toimida sellel platvormil. Kasuta seda omal vastutusel!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Parema tulemuse saavitamiseks palun kaalu serveris GNU/Linux kasutamist.",
"Set an admin username." : "Määra admin kasutajanimi.",
"Set an admin password." : "Määra admini parool.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ei suuda luua või kirjutada andmete kataloogi %s",
......
......@@ -70,6 +70,10 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle erabiltzaile edota pasahitza ez dira egokiak.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Errorea komando honek sortu du: \"%s\", izena: %s, pasahitza: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL erabiltzaile edota pasahitza ez dira egokiak.",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X-ek ez du sostengurik eta %s gaizki ibili daiteke plataforma honetan. Erabiltzekotan, zure ardurapean.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Emaitza hobeak izateko, mesedez gogoan hartu GNU/Linux zerbitzari bat erabiltzea.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mesedez ezabatu open_basedir ezarpena zure php.ini-tik edo aldatu 64-biteko PHPra.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Mesedez instalatu cURL extensioa eta berrabiarazi zure web zerbitzaria.",
"Set an admin username." : "Ezarri administraziorako erabiltzaile izena.",
"Set an admin password." : "Ezarri administraziorako pasahitza.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ezin da %s datu karpeta sortu edo bertan idatzi ",
......
......@@ -68,6 +68,10 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle erabiltzaile edota pasahitza ez dira egokiak.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Errorea komando honek sortu du: \"%s\", izena: %s, pasahitza: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL erabiltzaile edota pasahitza ez dira egokiak.",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X-ek ez du sostengurik eta %s gaizki ibili daiteke plataforma honetan. Erabiltzekotan, zure ardurapean.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Emaitza hobeak izateko, mesedez gogoan hartu GNU/Linux zerbitzari bat erabiltzea.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mesedez ezabatu open_basedir ezarpena zure php.ini-tik edo aldatu 64-biteko PHPra.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Mesedez instalatu cURL extensioa eta berrabiarazi zure web zerbitzaria.",
"Set an admin username." : "Ezarri administraziorako erabiltzaile izena.",
"Set an admin password." : "Ezarri administraziorako pasahitza.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ezin da %s datu karpeta sortu edo bertan idatzi ",
......
......@@ -41,6 +41,7 @@ OC.L10N.register(
"web services under your control" : "verkkopalvelut hallinnassasi",
"Empty filename is not allowed" : "Tiedostonimi ei voi olla tyhjä",
"Dot files are not allowed" : "Pistetiedostot eivät ole sallittuja",
"File name contains at least one invalid character" : "Tiedoston nimi sisältää ainakin yhden virheellisen merkin",
"App directory already exists" : "Sovelluskansio on jo olemassa",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Sovelluskansion luominen ei onnistu. Korjaa käyttöoikeudet. %s",
"No source specified when installing app" : "Lähdettä ei määritelty sovellusta asennettaessa",
......@@ -71,6 +72,12 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "Oraclen käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Loukkaava komento oli: \"%s\", nimi: %s, salasana: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL:n käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole tuettu, joten %s ei toimi kunnolla tällä alustalla. Käytä omalla vastuulla!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Käytä parhaan lopputuloksen saamiseksi GNU/Linux-palvelinta.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja open_basedir-asetus on määritetty php.ini-tiedostossa. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Poista open_basedir-asetus php.ini-tiedostosta tai vaihda 64-bittiseen PHP:hen.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja cURL ei ole asennettuna. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Asenna cURL-laajennus ja käynnistä http-palvelin uudelleen.",
"Set an admin username." : "Aseta ylläpitäjän käyttäjätunnus.",
"Set an admin password." : "Aseta ylläpitäjän salasana.",
"%s shared »%s« with you" : "%s jakoi kohteen »%s« kanssasi",
......
......@@ -39,6 +39,7 @@
"web services under your control" : "verkkopalvelut hallinnassasi",
"Empty filename is not allowed" : "Tiedostonimi ei voi olla tyhjä",
"Dot files are not allowed" : "Pistetiedostot eivät ole sallittuja",
"File name contains at least one invalid character" : "Tiedoston nimi sisältää ainakin yhden virheellisen merkin",
"App directory already exists" : "Sovelluskansio on jo olemassa",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Sovelluskansion luominen ei onnistu. Korjaa käyttöoikeudet. %s",
"No source specified when installing app" : "Lähdettä ei määritelty sovellusta asennettaessa",
......@@ -69,6 +70,12 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "Oraclen käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Loukkaava komento oli: \"%s\", nimi: %s, salasana: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL:n käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole tuettu, joten %s ei toimi kunnolla tällä alustalla. Käytä omalla vastuulla!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Käytä parhaan lopputuloksen saamiseksi GNU/Linux-palvelinta.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja open_basedir-asetus on määritetty php.ini-tiedostossa. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Poista open_basedir-asetus php.ini-tiedostosta tai vaihda 64-bittiseen PHP:hen.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja cURL ei ole asennettuna. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Asenna cURL-laajennus ja käynnistä http-palvelin uudelleen.",
"Set an admin username." : "Aseta ylläpitäjän käyttäjätunnus.",
"Set an admin password." : "Aseta ylläpitäjän salasana.",
"%s shared »%s« with you" : "%s jakoi kohteen »%s« kanssasi",
......
......@@ -72,6 +72,12 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "Nom d'utilisateur et/ou mot de passe de la base Oracle invalide",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "La requête en cause est : \"%s\", nom : %s, mot de passe : %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nom d'utilisateur et/ou mot de passe de la base PostgreSQL invalide",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X n'est pas pris en charge et %s ne fonctionnera pas correctement sur cette plate-forme. Son utilisation est à vos risques et périls !",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devriez utiliser un serveur GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Il semble que cette instance %s fonctionne sur un environnement PHP 32-bits et open_basedir a été configuré dans php.ini. Cela engendre des problèmes avec les fichiers supérieurs à 4Go et cela est donc fortement déconseillé.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Veuillez supprimer la configuration open_basedir de votre php.ini ou basculer sur une version PHP 64-bits.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Il semble que cette instance %s fonctionne sur un environnement PHP 32-bits et cURL n'est pas installé. Cela engendre des problèmes avec les fichiers supérieurs à 4Go et cela est donc fortement déconseillé.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Veuillez installer l'extension cURL et redémarrer votre serveur web.",
"Set an admin username." : "Spécifiez un nom d'utilisateur pour l'administrateur.",
"Set an admin password." : "Spécifiez un mot de passe administrateur.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Impossible de créer ou d'écrire dans le répertoire des données %s",
......
......@@ -70,6 +70,12 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "Nom d'utilisateur et/ou mot de passe de la base Oracle invalide",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "La requête en cause est : \"%s\", nom : %s, mot de passe : %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nom d'utilisateur et/ou mot de passe de la base PostgreSQL invalide",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X n'est pas pris en charge et %s ne fonctionnera pas correctement sur cette plate-forme. Son utilisation est à vos risques et périls !",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devriez utiliser un serveur GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Il semble que cette instance %s fonctionne sur un environnement PHP 32-bits et open_basedir a été configuré dans php.ini. Cela engendre des problèmes avec les fichiers supérieurs à 4Go et cela est donc fortement déconseillé.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Veuillez supprimer la configuration open_basedir de votre php.ini ou basculer sur une version PHP 64-bits.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Il semble que cette instance %s fonctionne sur un environnement PHP 32-bits et cURL n'est pas installé. Cela engendre des problèmes avec les fichiers supérieurs à 4Go et cela est donc fortement déconseillé.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Veuillez installer l'extension cURL et redémarrer votre serveur web.",
"Set an admin username." : "Spécifiez un nom d'utilisateur pour l'administrateur.",
"Set an admin password." : "Spécifiez un mot de passe administrateur.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Impossible de créer ou d'écrire dans le répertoire des données %s",
......
......@@ -44,6 +44,7 @@ OC.L10N.register(
"Dot files are not allowed" : "Non se admiten os ficheiros con punto",
"4-byte characters are not supported in file names" : "Non se admiten os caracteres de 4 bytes nos nomes de ficheiro",
"File name is a reserved word" : "O nome de ficheiro é unha palabra reservada",
"File name contains at least one invalid character" : "O nome de ficheiro contén algún carácter incorrecto",
"App directory already exists" : "Xa existe o directorio da aplicación",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Non é posíbel crear o cartafol de aplicacións. Corrixa os permisos. %s",
"No source specified when installing app" : "Non foi especificada ningunha orixe ao instalar a aplicación",
......@@ -76,6 +77,12 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "O nome de usuario e/ou contrasinal de Oracle é incorrecto",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "A orde infractora foi: «%s», nome: %s, contrasinal: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nome de usuario e/ou contrasinal de PostgreSQL incorrecto",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non é compatíbel e %s non funcionará correctamente nesta plataforma. Utilíceo baixo a súa responsabilidade!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter mellores resultados, considere o emprego dun servidor GNU/Linux no seu canto.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia de %s está a funcionar nun entorno PHP de 32 bisst e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Retire o axuste de open_basedir no php.ini ou cambie a PHP de 64 bits.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32 bits e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Instale a extensión cURL e reinicie o servidor web.",
"Set an admin username." : "Estabeleza un nome de usuario administrador",
"Set an admin password." : "Estabeleza un contrasinal de administrador",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Non é posíbel crear ou escribir o directorio «data» %s",
......
......@@ -42,6 +42,7 @@
"Dot files are not allowed" : "Non se admiten os ficheiros con punto",
"4-byte characters are not supported in file names" : "Non se admiten os caracteres de 4 bytes nos nomes de ficheiro",
"File name is a reserved word" : "O nome de ficheiro é unha palabra reservada",
"File name contains at least one invalid character" : "O nome de ficheiro contén algún carácter incorrecto",
"App directory already exists" : "Xa existe o directorio da aplicación",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Non é posíbel crear o cartafol de aplicacións. Corrixa os permisos. %s",
"No source specified when installing app" : "Non foi especificada ningunha orixe ao instalar a aplicación",
......@@ -74,6 +75,12 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "O nome de usuario e/ou contrasinal de Oracle é incorrecto",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "A orde infractora foi: «%s», nome: %s, contrasinal: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nome de usuario e/ou contrasinal de PostgreSQL incorrecto",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non é compatíbel e %s non funcionará correctamente nesta plataforma. Utilíceo baixo a súa responsabilidade!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter mellores resultados, considere o emprego dun servidor GNU/Linux no seu canto.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia de %s está a funcionar nun entorno PHP de 32 bisst e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Retire o axuste de open_basedir no php.ini ou cambie a PHP de 64 bits.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32 bits e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Instale a extensión cURL e reinicie o servidor web.",
"Set an admin username." : "Estabeleza un nome de usuario administrador",
"Set an admin password." : "Estabeleza un contrasinal de administrador",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Non é posíbel crear ou escribir o directorio «data» %s",
......
......@@ -67,6 +67,10 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "Korisničko ime i/ili lozinka Oracle neispravni",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Neispravna naredba je bila: \"%s\", ime: %s, lozinka: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Korisničko ime i/ili lozinka PostgreSQL neispravni",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nije podržan i %s na ovoj platformi neće raditi kako treba.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Za najbolje rezultate, molimo razmotrite mogućnost korištenje poslužitelja GNU/Linux.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Molimo uklonite postavke za open_basedir setting iz datoteke php.ini ili se prebacite na 64-bitni PHP.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Molimo instalirajte cURL dodatak i ponovo pokrenite Vaš web poslužitelj.",
"Set an admin username." : "Navedite admin korisničko ime.",
"Set an admin password." : "Navedite admin lozinku.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ne moze se kreirati ili napisati u imenik podataka %s",
......
......@@ -65,6 +65,10 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "Korisničko ime i/ili lozinka Oracle neispravni",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Neispravna naredba je bila: \"%s\", ime: %s, lozinka: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Korisničko ime i/ili lozinka PostgreSQL neispravni",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nije podržan i %s na ovoj platformi neće raditi kako treba.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Za najbolje rezultate, molimo razmotrite mogućnost korištenje poslužitelja GNU/Linux.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Molimo uklonite postavke za open_basedir setting iz datoteke php.ini ili se prebacite na 64-bitni PHP.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Molimo instalirajte cURL dodatak i ponovo pokrenite Vaš web poslužitelj.",
"Set an admin username." : "Navedite admin korisničko ime.",
"Set an admin password." : "Navedite admin lozinku.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ne moze se kreirati ili napisati u imenik podataka %s",
......
......@@ -59,6 +59,10 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "Az Oracle felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "A hibát okozó parancs ez volt: \"%s\", login név: %s, jelszó: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "A PostgreSQL felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "A Mac OS X nem támogatott és %s nem lesz teljesen működőképes. Csak saját felelősségre használja!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "A legjobb eredmény érdekében érdemes GNU/Linux-alapú kiszolgálót használni.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Kérlek távolítsd el az open_basedir beállítást a php.ini-ből, vagy válts 64bit-es PHP-ra.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Kérlek, telepítsd a cURL bővítményt és indítsd újra a webszervert.",
"Set an admin username." : "Állítson be egy felhasználói nevet az adminisztrációhoz.",
"Set an admin password." : "Állítson be egy jelszót az adminisztrációhoz.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nem sikerült létrehozni vagy irni a \"data\" könyvtárba %s",
......
......@@ -57,6 +57,10 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "Az Oracle felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "A hibát okozó parancs ez volt: \"%s\", login név: %s, jelszó: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "A PostgreSQL felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "A Mac OS X nem támogatott és %s nem lesz teljesen működőképes. Csak saját felelősségre használja!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "A legjobb eredmény érdekében érdemes GNU/Linux-alapú kiszolgálót használni.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Kérlek távolítsd el az open_basedir beállítást a php.ini-ből, vagy válts 64bit-es PHP-ra.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Kérlek, telepítsd a cURL bővítményt és indítsd újra a webszervert.",
"Set an admin username." : "Állítson be egy felhasználói nevet az adminisztrációhoz.",
"Set an admin password." : "Állítson be egy jelszót az adminisztrációhoz.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nem sikerült létrehozni vagy irni a \"data\" könyvtárba %s",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["","%n horas passate"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["","%n minutas passate"],
"seconds ago" : "secundas passate",
"web services under your control" : "servicios web sub tu controlo"
"web services under your control" : "servicios web sub tu controlo",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pro le exitos melior, pro favor tu considera usar in loco un servitor GNU/Linux."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -15,6 +15,7 @@
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["","%n horas passate"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["","%n minutas passate"],
"seconds ago" : "secundas passate",
"web services under your control" : "servicios web sub tu controlo"
"web services under your control" : "servicios web sub tu controlo",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pro le exitos melior, pro favor tu considera usar in loco un servitor GNU/Linux."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -72,6 +72,10 @@ OC.L10N.register(
"Oracle username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi Oracle tidak sah",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\", nama pengguna: %s, sandi: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi PostgreSQL tidak valid",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X tidak didukung dan %s tidak akan bekerja dengan baik pada platform ini. Gunakan dengan resiko Anda sendiri!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Untuk hasil terbaik, pertimbangkan untuk menggunakan server GNU/Linux sebagai gantinya. ",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mohon hapus pengaturan open_basedir didalam php.ini atau beralih ke PHP 64-bit.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Mohon instal ekstensi cURL dan jalankan ulang server web.",
"Set an admin username." : "Tetapkan nama pengguna admin.",
"Set an admin password." : "Tetapkan sandi admin.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Tidak dapat membuat atau menulis kedalam direktori data %s",
......
......@@ -70,6 +70,10 @@
"Oracle username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi Oracle tidak sah",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\", nama pengguna: %s, sandi: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi PostgreSQL tidak valid",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X tidak didukung dan %s tidak akan bekerja dengan baik pada platform ini. Gunakan dengan resiko Anda sendiri!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Untuk hasil terbaik, pertimbangkan untuk menggunakan server GNU/Linux sebagai gantinya. ",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mohon hapus pengaturan open_basedir didalam php.ini atau beralih ke PHP 64-bit.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Mohon instal ekstensi cURL dan jalankan ulang server web.",
"Set an admin username." : "Tetapkan nama pengguna admin.",
"Set an admin password." : "Tetapkan sandi admin.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Tidak dapat membuat atau menulis kedalam direktori data %s",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment