Commit d20061e5 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent de47a1e3
......@@ -64,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Středně silné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace, protože je rozhraní WebDAV pravděpodobně rozbité.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkční připojení k internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"Shared" : "Sdílené",
"Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
......@@ -136,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} nález v ostatních umístěních","{count} nálezy v ostatních umístěních","{count} nálezů v ostatních umístěních"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64 bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a zásadně není doporučováno.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainstalujte prosím cURL rozšíření a restartujte webový server.",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
......
......@@ -62,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Středně silné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace, protože je rozhraní WebDAV pravděpodobně rozbité.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkční připojení k internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"Shared" : "Sdílené",
"Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
......@@ -134,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} nález v ostatních umístěních","{count} nálezy v ostatních umístěních","{count} nálezů v ostatních umístěních"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64 bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4 GB a zásadně není doporučováno.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainstalujte prosím cURL rozšíření a restartujte webový server.",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
......
......@@ -64,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Jævnt kodeord",
"Good password" : "Godt kodeord",
"Strong password" : "Stærkt kodeord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din webserver er endnu ikke sat korrekt op til at tillade filsynkronisering, fordi WebDAV-grænsefladen ser ud til at være i stykker.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne ownCloud-server har ikke en fungerende forbindelse til internettet. Det betyder, at visse funktioner som montering af eksterne drev, oplysninger om opdatering eller installation af applikationer fra tredjepart ikke fungerer. Det vil sandsynligvis heller ikke være muligt at tilgå filer fra eksterne drev eller afsendelse af e-mail med notifikationer virker sandsynligvis heller ikke. Vi opfordrer til at etablere forbindelse til internettet for denne server, såfremt du ønsker samtlige funktioner.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Din data mappe og dine filer er muligvis tilgængelige fra internettet. Filen .htaccess fungerer ikke. Vi anbefaler på det kraftigste, at du konfigurerer din webserver således at datamappen ikke længere er tilgængelig, eller at du flytter datamappen uden for webserverens dokumentrod. ",
"Error occurred while checking server setup" : "Der opstod fejl under tjek af serveropsætningen",
"Shared" : "Delt",
"Shared with {recipients}" : "Delt med {recipients}",
......@@ -136,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søgeresultat fra andre steder","{count} søgeresultater fra andre steder"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at open_basedir er blevet konfigureret gennem php.ini. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Fjern venligst indstillingen for open_basedir inde i din php.ini eller skift til 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at cURL ikke er installeret. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installér venligst cURL-udvidelsen og genstart din webserver.",
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Brugere",
......
......@@ -62,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Jævnt kodeord",
"Good password" : "Godt kodeord",
"Strong password" : "Stærkt kodeord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din webserver er endnu ikke sat korrekt op til at tillade filsynkronisering, fordi WebDAV-grænsefladen ser ud til at være i stykker.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne ownCloud-server har ikke en fungerende forbindelse til internettet. Det betyder, at visse funktioner som montering af eksterne drev, oplysninger om opdatering eller installation af applikationer fra tredjepart ikke fungerer. Det vil sandsynligvis heller ikke være muligt at tilgå filer fra eksterne drev eller afsendelse af e-mail med notifikationer virker sandsynligvis heller ikke. Vi opfordrer til at etablere forbindelse til internettet for denne server, såfremt du ønsker samtlige funktioner.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Din data mappe og dine filer er muligvis tilgængelige fra internettet. Filen .htaccess fungerer ikke. Vi anbefaler på det kraftigste, at du konfigurerer din webserver således at datamappen ikke længere er tilgængelig, eller at du flytter datamappen uden for webserverens dokumentrod. ",
"Error occurred while checking server setup" : "Der opstod fejl under tjek af serveropsætningen",
"Shared" : "Delt",
"Shared with {recipients}" : "Delt med {recipients}",
......@@ -134,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søgeresultat fra andre steder","{count} søgeresultater fra andre steder"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at open_basedir er blevet konfigureret gennem php.ini. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Fjern venligst indstillingen for open_basedir inde i din php.ini eller skift til 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at cURL ikke er installeret. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installér venligst cURL-udvidelsen og genstart din webserver.",
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Brugere",
......
......@@ -64,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Durchschnittliches Passwort",
"Good password" : "Gutes Passwort",
"Strong password" : "Starkes Passwort",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Dein Webserver ist noch nicht hinreichend für Datei-Synchronisation konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie das Einhängen externen Speicherplatzes, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren werden. Der Fernzugriff auf Dateien und der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen kann ebenfalls nicht funktionieren. Es wird empfohlen, die Internetverbindung dieses Servers zu aktivieren, wenn Du alle Funktionen nutzen möchtest.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Dein Datenverzeichnis und Deine Dateien sind wahrscheinlich vom Internet aus erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Es wird dringend empfohlen, Deinen Webserver dahingehend zu konfigurieren, dass das Datenverzeichnis nicht mehr vom Internet aus erreichbar ist oder dass Du es aus dem Document-Root-Verzeichnis des Webservers herausverschiebst.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"Shared" : "Geteilt",
"Shared with {recipients}" : "Geteilt mit {recipients}",
......@@ -136,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} Suchergebnis in den anderen Orten","{count} Suchergebnisse in den anderen Orten"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X wird nicht unterstützt und %s wird auf dieser Plattform nicht richtig funktionieren. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs sollte stattdessen ein GNU/Linux-Server verwendet werden.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und open_basedir in der Datei php.ini konfiguriert worden ist. Von einem solchen Betrieb wird dringend abgeraten, weil es dabei zu Problemen mit Dateien kommt, deren Größe 4 GB übersteigt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Bitte entferne die open_basedir-Einstellung in Deiner php.ini oder wechsele zu 64-Bit-PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und cURL nicht installiert ist. Von einem solchen Betrieb wird dringend abgeraten, weil es dabei zu Problemen mit Dateien kommt, deren Größe 4 GB übersteigt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Bitte installiere die cURL-Erweiterung und starte Deinen Webserver neu.",
"Personal" : "Persönlich",
"Users" : "Benutzer",
......
......@@ -62,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Durchschnittliches Passwort",
"Good password" : "Gutes Passwort",
"Strong password" : "Starkes Passwort",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Dein Webserver ist noch nicht hinreichend für Datei-Synchronisation konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie das Einhängen externen Speicherplatzes, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren werden. Der Fernzugriff auf Dateien und der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen kann ebenfalls nicht funktionieren. Es wird empfohlen, die Internetverbindung dieses Servers zu aktivieren, wenn Du alle Funktionen nutzen möchtest.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Dein Datenverzeichnis und Deine Dateien sind wahrscheinlich vom Internet aus erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Es wird dringend empfohlen, Deinen Webserver dahingehend zu konfigurieren, dass das Datenverzeichnis nicht mehr vom Internet aus erreichbar ist oder dass Du es aus dem Document-Root-Verzeichnis des Webservers herausverschiebst.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"Shared" : "Geteilt",
"Shared with {recipients}" : "Geteilt mit {recipients}",
......@@ -134,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} Suchergebnis in den anderen Orten","{count} Suchergebnisse in den anderen Orten"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X wird nicht unterstützt und %s wird auf dieser Plattform nicht richtig funktionieren. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs sollte stattdessen ein GNU/Linux-Server verwendet werden.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und open_basedir in der Datei php.ini konfiguriert worden ist. Von einem solchen Betrieb wird dringend abgeraten, weil es dabei zu Problemen mit Dateien kommt, deren Größe 4 GB übersteigt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Bitte entferne die open_basedir-Einstellung in Deiner php.ini oder wechsele zu 64-Bit-PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und cURL nicht installiert ist. Von einem solchen Betrieb wird dringend abgeraten, weil es dabei zu Problemen mit Dateien kommt, deren Größe 4 GB übersteigt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Bitte installiere die cURL-Erweiterung und starte Deinen Webserver neu.",
"Personal" : "Persönlich",
"Users" : "Benutzer",
......
......@@ -64,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Passables Passwort",
"Good password" : "Gutes Passwort",
"Strong password" : "Starkes Passwort",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ihr Webserver ist noch nicht hinreichend für Datei-Synchronisation konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie das Einhängen externen Speicherplatzes, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren werden. Der Fernzugriff auf Dateien und der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen kann ebenfalls nicht funktionieren. Es wird empfohlen, die Internetverbindung dieses Servers zu aktivieren, wenn Sie alle Funktionen nutzen möchten.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ihr Datenverzeichnis und Ihre Dateien sind wahrscheinlich vom Internet aus erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Es wird dringend empfohlen, Ihren Webserver dahingehend zu konfigurieren, dass das Datenverzeichnis nicht mehr vom Internet aus erreichbar ist oder dass Sie es aus dem Document-Root-Verzeichnis des Webservers herausverschieben.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"Shared" : "Geteilt",
"Shared with {recipients}" : "Geteilt mit {recipients}",
......@@ -136,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} Suchergebnis in den anderen Orten","{count} Suchergebnisse in den anderen Orten"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X wird nicht unterstützt und %s wird auf dieser Plattform nicht richtig funktionieren. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs sollte stattdessen ein GNU/Linux-Server verwendet werden.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und open_basedir in der Datei php.ini konfiguriert worden ist. Von einem solchen Betrieb wird dringend abgeraten, weil es dabei zu Problemen mit Dateien kommt, deren Größe 4 GB übersteigt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Bitte entfernen Sie die open_basedir-Einstellung in Ihrer php.ini oder wechseln Sie zu 64-Bit-PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und cURL nicht installiert ist. Von einem solchen Betrieb wird dringend abgeraten, weil es dabei zu Problemen mit Dateien kommt, deren Größe 4 GB übersteigt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Bitte installieren Sie die cURL-Erweiterung und starten Sie Ihren Webserver neu.",
"Personal" : "Persönlich",
"Users" : "Benutzer",
......
......@@ -62,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Passables Passwort",
"Good password" : "Gutes Passwort",
"Strong password" : "Starkes Passwort",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ihr Webserver ist noch nicht hinreichend für Datei-Synchronisation konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Dieser Server hat keine funktionierende Internetverbindung. Dies bedeutet, dass einige Funktionen wie das Einhängen externen Speicherplatzes, Update-Benachrichtigungen oder die Installation von Drittanbieter-Apps nicht funktionieren werden. Der Fernzugriff auf Dateien und der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen kann ebenfalls nicht funktionieren. Es wird empfohlen, die Internetverbindung dieses Servers zu aktivieren, wenn Sie alle Funktionen nutzen möchten.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ihr Datenverzeichnis und Ihre Dateien sind wahrscheinlich vom Internet aus erreichbar. Die .htaccess-Datei funktioniert nicht. Es wird dringend empfohlen, Ihren Webserver dahingehend zu konfigurieren, dass das Datenverzeichnis nicht mehr vom Internet aus erreichbar ist oder dass Sie es aus dem Document-Root-Verzeichnis des Webservers herausverschieben.",
"Error occurred while checking server setup" : "Fehler beim Überprüfen der Servereinrichtung",
"Shared" : "Geteilt",
"Shared with {recipients}" : "Geteilt mit {recipients}",
......@@ -134,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} Suchergebnis in den anderen Orten","{count} Suchergebnisse in den anderen Orten"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X wird nicht unterstützt und %s wird auf dieser Plattform nicht richtig funktionieren. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Zur Gewährleistung eines optimalen Betriebs sollte stattdessen ein GNU/Linux-Server verwendet werden.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und open_basedir in der Datei php.ini konfiguriert worden ist. Von einem solchen Betrieb wird dringend abgeraten, weil es dabei zu Problemen mit Dateien kommt, deren Größe 4 GB übersteigt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Bitte entfernen Sie die open_basedir-Einstellung in Ihrer php.ini oder wechseln Sie zu 64-Bit-PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Es scheint, dass diese %s-Instanz unter einer 32-Bit-PHP-Umgebung läuft und cURL nicht installiert ist. Von einem solchen Betrieb wird dringend abgeraten, weil es dabei zu Problemen mit Dateien kommt, deren Größe 4 GB übersteigt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Bitte installieren Sie die cURL-Erweiterung und starten Sie Ihren Webserver neu.",
"Personal" : "Persönlich",
"Users" : "Benutzer",
......
......@@ -64,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Kohtalainen salasana",
"Good password" : "Hyvä salasana",
"Strong password" : "Vahva salasana",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "HTTP-palvelinta ei ole määritetty oikein tiedostojen synkronointia varten, koska WebDAV-liittymä vaikuttaa olevan rikki.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
"Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
"Shared" : "Jaettu",
"Shared with {recipients}" : "Jaettu henkilöiden {recipients} kanssa",
......@@ -136,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} hakutulos muualla","{count} hakutulosta muualla"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole tuettu, joten %s ei toimi kunnolla tällä alustalla. Käytä omalla vastuulla!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Käytä parhaan lopputuloksen saamiseksi GNU/Linux-palvelinta.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja open_basedir-asetus on määritetty php.ini-tiedostossa. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Poista open_basedir-asetus php.ini-tiedostosta tai vaihda 64-bittiseen PHP:hen.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja cURL ei ole asennettuna. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Asenna cURL-laajennus ja käynnistä http-palvelin uudelleen.",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"Users" : "Käyttäjät",
......
......@@ -62,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Kohtalainen salasana",
"Good password" : "Hyvä salasana",
"Strong password" : "Vahva salasana",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "HTTP-palvelinta ei ole määritetty oikein tiedostojen synkronointia varten, koska WebDAV-liittymä vaikuttaa olevan rikki.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
"Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
"Shared" : "Jaettu",
"Shared with {recipients}" : "Jaettu henkilöiden {recipients} kanssa",
......@@ -134,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} hakutulos muualla","{count} hakutulosta muualla"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole tuettu, joten %s ei toimi kunnolla tällä alustalla. Käytä omalla vastuulla!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Käytä parhaan lopputuloksen saamiseksi GNU/Linux-palvelinta.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja open_basedir-asetus on määritetty php.ini-tiedostossa. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Poista open_basedir-asetus php.ini-tiedostosta tai vaihda 64-bittiseen PHP:hen.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja cURL ei ole asennettuna. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Asenna cURL-laajennus ja käynnistä http-palvelin uudelleen.",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"Users" : "Käyttäjät",
......
......@@ -64,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Contrasinal non moi aló",
"Good password" : "Bo contrasinal",
"Strong password" : "Contrasinal forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O servidor aínda non está configurado correctamente para permitir a sincronización de ficheiros, semella que a interface WebDAV non está a funcionar.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor non ten conexión activa a Internet. Isto significa que algunhas características como a montaxe do almacenamento externo, as notificacións sobre actualizacións ou a instalación de engadidos de terceiros non funcionarán. Así mesmo, o acceso remoto a ficheiros e enviar correos de notificación poderían non funcionar. Suxerímoslle que active a conexión a Internet para este servidor se quere ter todos estes servizos.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "O directorio de datos e os seus ficheiros probabelmente son accesíbeis desde a Internet. O ficheiro .htaccess non funciona. Recomendámoslle que configure o seu servidor web de xeito que o directorio de datos non sexa accesíbel ou que mova o directorio de datos fora do directorio root do servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Aconteceu un erro mentras se comprobaba a configuración do servidor",
"Shared" : "Compartido",
"Shared with {recipients}" : "Compartido con {recipients}",
......@@ -136,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado na busca noutros lugares","{count} resultados na busca noutros lugares"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non é compatíbel e %s non funcionará correctamente nesta plataforma. Úseo baixo o seu risco!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter mellores resultados, considere o emprego dun servidor GNU/Linux no seu canto.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Retire o axuste open_basedir dentro de php.ini ou cambie a PHP de 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Instale a extensión cURL e reinicie o servidor web.",
"Personal" : "Persoal",
"Users" : "Usuarios",
......
......@@ -62,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Contrasinal non moi aló",
"Good password" : "Bo contrasinal",
"Strong password" : "Contrasinal forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O servidor aínda non está configurado correctamente para permitir a sincronización de ficheiros, semella que a interface WebDAV non está a funcionar.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor non ten conexión activa a Internet. Isto significa que algunhas características como a montaxe do almacenamento externo, as notificacións sobre actualizacións ou a instalación de engadidos de terceiros non funcionarán. Así mesmo, o acceso remoto a ficheiros e enviar correos de notificación poderían non funcionar. Suxerímoslle que active a conexión a Internet para este servidor se quere ter todos estes servizos.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "O directorio de datos e os seus ficheiros probabelmente son accesíbeis desde a Internet. O ficheiro .htaccess non funciona. Recomendámoslle que configure o seu servidor web de xeito que o directorio de datos non sexa accesíbel ou que mova o directorio de datos fora do directorio root do servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Aconteceu un erro mentras se comprobaba a configuración do servidor",
"Shared" : "Compartido",
"Shared with {recipients}" : "Compartido con {recipients}",
......@@ -134,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado na busca noutros lugares","{count} resultados na busca noutros lugares"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non é compatíbel e %s non funcionará correctamente nesta plataforma. Úseo baixo o seu risco!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter mellores resultados, considere o emprego dun servidor GNU/Linux no seu canto.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Retire o axuste open_basedir dentro de php.ini ou cambie a PHP de 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Semella que esta instancia %s está a funcionar nun entorno PHP de 32-bit e cURL non está instalado. Isto provocará problemas con ficheiros maiores de 4 GB e está absolutamente desaconsellado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Instale a extensión cURL e reinicie o servidor web.",
"Personal" : "Persoal",
"Users" : "Usuarios",
......
......@@ -64,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Password così-così",
"Good password" : "Password buona",
"Strong password" : "Password forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Il tuo server web non è configurato correttamente per consentire la sincronizzazione dei file poiché l'interfaccia WebDAV sembra essere danneggiata.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Questo server non ha una connessione a Internet funzionante. Ciò significa che alcune delle funzionalità come il montaggio di archivi esterni, le notifiche degli aggiornamenti o l'installazione di applicazioni di terze parti non funzioneranno. L'accesso remoto ai file e l'invio di email di notifica potrebbero non funzionare. Ti suggeriamo di abilitare la connessione a Internet del server se desideri disporre di tutte le funzionalità.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "La cartella dei dati e i tuoi file sono probabilmente accessibili da Internet.\nIl file .htaccess non funziona. Ti consigliamo vivamente di configurare il server web in modo che la cartella dei dati non sia più accessibile o di spostare la cartella fuori dalla radice del server web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Si è verificato un errore durante il controllo della configurazione del server",
"Shared" : "Condiviso",
"Shared with {recipients}" : "Condiviso con {recipients}",
......@@ -136,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} risultato di ricerca in altre posizioni","{count} risultati di ricerca in altre posizioni"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non è supportato e %s non funzionerà correttamente su questa piattaforma. Usalo a tuo rischio!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Per avere il risultato migliore, prendi in considerazione l'utilizzo di un server GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Sembra che questa istanza di %s sia in esecuzione in un ambiente PHP a 32 bit e che open_basedir sia stata configurata in php.ini. Ciò comporterà problemi con i file più grandi di 4 GB ed è altamente sconsigliato.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Rimuovi l'impostazione di open_basedir nel tuo php.ini o passa alla versione a 64 bit di PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Sembra che questa istanza di %s sia in esecuzione in un ambiente PHP a 32 bit e che cURL non sia installato. Ciò comporterà problemi con i file più grandi di 4 GB ed è altamente sconsigliato.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installa l'estensione cURL e riavvia il server web.",
"Personal" : "Personale",
"Users" : "Utenti",
......
......@@ -62,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Password così-così",
"Good password" : "Password buona",
"Strong password" : "Password forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Il tuo server web non è configurato correttamente per consentire la sincronizzazione dei file poiché l'interfaccia WebDAV sembra essere danneggiata.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Questo server non ha una connessione a Internet funzionante. Ciò significa che alcune delle funzionalità come il montaggio di archivi esterni, le notifiche degli aggiornamenti o l'installazione di applicazioni di terze parti non funzioneranno. L'accesso remoto ai file e l'invio di email di notifica potrebbero non funzionare. Ti suggeriamo di abilitare la connessione a Internet del server se desideri disporre di tutte le funzionalità.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "La cartella dei dati e i tuoi file sono probabilmente accessibili da Internet.\nIl file .htaccess non funziona. Ti consigliamo vivamente di configurare il server web in modo che la cartella dei dati non sia più accessibile o di spostare la cartella fuori dalla radice del server web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Si è verificato un errore durante il controllo della configurazione del server",
"Shared" : "Condiviso",
"Shared with {recipients}" : "Condiviso con {recipients}",
......@@ -134,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} risultato di ricerca in altre posizioni","{count} risultati di ricerca in altre posizioni"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X non è supportato e %s non funzionerà correttamente su questa piattaforma. Usalo a tuo rischio!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Per avere il risultato migliore, prendi in considerazione l'utilizzo di un server GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Sembra che questa istanza di %s sia in esecuzione in un ambiente PHP a 32 bit e che open_basedir sia stata configurata in php.ini. Ciò comporterà problemi con i file più grandi di 4 GB ed è altamente sconsigliato.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Rimuovi l'impostazione di open_basedir nel tuo php.ini o passa alla versione a 64 bit di PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Sembra che questa istanza di %s sia in esecuzione in un ambiente PHP a 32 bit e che cURL non sia installato. Ciò comporterà problemi con i file più grandi di 4 GB ed è altamente sconsigliato.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installa l'estensione cURL e riavvia il server web.",
"Personal" : "Personale",
"Users" : "Utenti",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Verificado atualização do esquema de banco de dados",
"Checked database schema update for apps" : "Verificar atualização do esquema de banco de dados para aplicativos",
"Updated \"%s\" to %s" : "Atualizado \"%s\" para %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Seguir aplicativos incompatíveis foi desativado: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Seguir aplicativos de terceiros 3 foi desativado: %s",
"No image or file provided" : "Nenhuma imagem ou arquivo fornecido",
"Unknown filetype" : "Tipo de arquivo desconhecido",
"Invalid image" : "Imagem inválida",
......@@ -62,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Senha mais ou menos",
"Good password" : "Boa senha",
"Strong password" : "Senha forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Seu servidor web ainda não está configurado corretamente para permitir a sincronização de arquivos, pois a interface WebDAV parece ser desconfigurada.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor não tem nenhuma conexão com a Internet. Isto significa que algumas das características como a montagem de armazenamento externo, notificações sobre atualizações ou instalação de aplicativos de terceiros não vai funcionar. Acessar arquivos remotamente e envio de e-mails de notificação pode não funcionar, também. Sugerimos permitir conexão com a Internet para este servidor, se você quer ter todas as funcionalidades.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "O seu diretório de dados e os arquivos estão, provavelmente, acessíveis a partir da Internet. O arquivo .htaccess não está funcionando. Nós sugerimos que você configure o servidor web de uma forma que o diretório de dados não seja acessível ou mova o diretório de dados para fora do diretório raiz de documentos do servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Erro ao verificar a configuração do servidor",
"Shared" : "Compartilhados",
"Shared with {recipients}" : "Compartilhado com {recipients}",
......@@ -134,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X não é suportado e %s não funcionará corretamente nesta plataforma. Use-o por sua conta e risco!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter os melhores resultados, por favor, considere o uso de um servidor GNU/Linux em seu lugar.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Aparentemente a instância %s está rodando em um ambiente PHP de 32bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto pode gerar problemas com arquivos maiores que 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, remova a configuração de open_basedir de seu php.ini ou altere o PHP para 64bit.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Aparentemente a instância %s está rodando em um ambiente PHP de 32bit e o cURL não está instalado. Isto pode gerar problemas com arquivos maiores que 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale a extensão cURL e reinicie seu servidor web.",
"Personal" : "Pessoal",
"Users" : "Usuários",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "Verificado atualização do esquema de banco de dados",
"Checked database schema update for apps" : "Verificar atualização do esquema de banco de dados para aplicativos",
"Updated \"%s\" to %s" : "Atualizado \"%s\" para %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Seguir aplicativos incompatíveis foi desativado: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Seguir aplicativos de terceiros 3 foi desativado: %s",
"No image or file provided" : "Nenhuma imagem ou arquivo fornecido",
"Unknown filetype" : "Tipo de arquivo desconhecido",
"Invalid image" : "Imagem inválida",
......@@ -60,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Senha mais ou menos",
"Good password" : "Boa senha",
"Strong password" : "Senha forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Seu servidor web ainda não está configurado corretamente para permitir a sincronização de arquivos, pois a interface WebDAV parece ser desconfigurada.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor não tem nenhuma conexão com a Internet. Isto significa que algumas das características como a montagem de armazenamento externo, notificações sobre atualizações ou instalação de aplicativos de terceiros não vai funcionar. Acessar arquivos remotamente e envio de e-mails de notificação pode não funcionar, também. Sugerimos permitir conexão com a Internet para este servidor, se você quer ter todas as funcionalidades.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "O seu diretório de dados e os arquivos estão, provavelmente, acessíveis a partir da Internet. O arquivo .htaccess não está funcionando. Nós sugerimos que você configure o servidor web de uma forma que o diretório de dados não seja acessível ou mova o diretório de dados para fora do diretório raiz de documentos do servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Erro ao verificar a configuração do servidor",
"Shared" : "Compartilhados",
"Shared with {recipients}" : "Compartilhado com {recipients}",
......@@ -132,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X não é suportado e %s não funcionará corretamente nesta plataforma. Use-o por sua conta e risco!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter os melhores resultados, por favor, considere o uso de um servidor GNU/Linux em seu lugar.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Aparentemente a instância %s está rodando em um ambiente PHP de 32bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto pode gerar problemas com arquivos maiores que 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, remova a configuração de open_basedir de seu php.ini ou altere o PHP para 64bit.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Aparentemente a instância %s está rodando em um ambiente PHP de 32bit e o cURL não está instalado. Isto pode gerar problemas com arquivos maiores que 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale a extensão cURL e reinicie seu servidor web.",
"Personal" : "Pessoal",
"Users" : "Usuários",
......
......@@ -64,6 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Palavra-passe aceitável",
"Good password" : "Palavra-passe boa",
"Strong password" : "Palavra-passe forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O seu servidor web não está configurado correctamente para autorizar sincronização de ficheiros, pois o interface WebDAV parece estar com problemas.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor ownCloud não tem uma ligação de Internet a funcionar. Isto significa que algumas funcionalidades como o acesso a locais externos, notificações sobre actualizações, ou a instalação de aplicações de terceiros não irá funcionar. Aceder aos ficheiros remotamente e enviar notificações de email poderão não funcionar também. Sugerimos que active uma ligação à Internet se pretende obter todas as funcionalidades do ownCloud.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "A sua pasta com os dados e os seus ficheiros estão provavelmente acessíveis a partir das internet. O seu ficheiro .htaccess não está a funcionar corretamente. Sugerimos veementemente que configure o seu servidor web de maneira a que a pasta com os dados deixe de ficar acessível, ou mova a pasta com os dados para fora da raiz de documentos do servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Ocorreu um erro durante a verificação da configuração do servidor",
"Shared" : "Partilhado",
"Shared with {recipients}" : "Partilhado com {recipients}",
......@@ -136,7 +139,9 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado de pesquisa noutros lugares","{count} resultados de pesquisa noutros lugares"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Esta plataforma não suporta o sistema operativo Mac OS X e o %s poderá não funcionar correctamente. Utilize por sua conta e risco.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para um melhor resultado, utilize antes o servidor GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Parece que a instância %s está a ser executada num ambiente PHP de 32-bits e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto levará a problemas com ficheiros de tamanho superior a 4 GB e é altamente desencorajado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, remova a definição open_basedir do seu php.ini ou altere o seu PHP para 64-bits.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Parece que a instância %s está a ser executada num ambiente PHP de 32-bits e o cURL não está instalado. Isto levará a problemas com ficheiros de tamanho superior a 4 GB e é altamente desencorajado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale a extensão cURL e reinicie o seu servidor da Web.",
"Personal" : "Pessoal",
"Users" : "Utilizadores",
......
......@@ -62,6 +62,9 @@
"So-so password" : "Palavra-passe aceitável",
"Good password" : "Palavra-passe boa",
"Strong password" : "Palavra-passe forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O seu servidor web não está configurado correctamente para autorizar sincronização de ficheiros, pois o interface WebDAV parece estar com problemas.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor ownCloud não tem uma ligação de Internet a funcionar. Isto significa que algumas funcionalidades como o acesso a locais externos, notificações sobre actualizações, ou a instalação de aplicações de terceiros não irá funcionar. Aceder aos ficheiros remotamente e enviar notificações de email poderão não funcionar também. Sugerimos que active uma ligação à Internet se pretende obter todas as funcionalidades do ownCloud.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "A sua pasta com os dados e os seus ficheiros estão provavelmente acessíveis a partir das internet. O seu ficheiro .htaccess não está a funcionar corretamente. Sugerimos veementemente que configure o seu servidor web de maneira a que a pasta com os dados deixe de ficar acessível, ou mova a pasta com os dados para fora da raiz de documentos do servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Ocorreu um erro durante a verificação da configuração do servidor",
"Shared" : "Partilhado",
"Shared with {recipients}" : "Partilhado com {recipients}",
......@@ -134,7 +137,9 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado de pesquisa noutros lugares","{count} resultados de pesquisa noutros lugares"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Esta plataforma não suporta o sistema operativo Mac OS X e o %s poderá não funcionar correctamente. Utilize por sua conta e risco.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para um melhor resultado, utilize antes o servidor GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Parece que a instância %s está a ser executada num ambiente PHP de 32-bits e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto levará a problemas com ficheiros de tamanho superior a 4 GB e é altamente desencorajado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, remova a definição open_basedir do seu php.ini ou altere o seu PHP para 64-bits.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Parece que a instância %s está a ser executada num ambiente PHP de 32-bits e o cURL não está instalado. Isto levará a problemas com ficheiros de tamanho superior a 4 GB e é altamente desencorajado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale a extensão cURL e reinicie o seu servidor da Web.",
"Personal" : "Pessoal",
"Users" : "Utilizadores",
......
......@@ -100,8 +100,6 @@ OC.L10N.register(
"Database Performance Info" : "Información de rindimientu de la base de datos",
"Module 'fileinfo' missing" : "Nun s'atopó'l módulu \"fileinfo\"",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Nun s'atopó'l módulu PHP 'fileinfo'. Encamentámoste qu'habilites esti módulu pa obtener meyores resultaos cola deteición de tribes MIME.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "El xuegu de caracteres de PHP nun ta afitáu pa UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "El xuegu de caracteres de PHP nun ta afitáu pa UTF-8. Esto pue causar problemes graves con nomes d'archivos que nun contengan caracteres ASCII. Encamentamos camudar el valor de 'default_charset' a 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "La configuración rexonal nun ta funcionando",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Nun se pue escoyer una configuración rexonal que sofite UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Esto significa que pue haber problemes con ciertos caráuteres nos nomes de los ficheros.",
......
......@@ -98,8 +98,6 @@
"Database Performance Info" : "Información de rindimientu de la base de datos",
"Module 'fileinfo' missing" : "Nun s'atopó'l módulu \"fileinfo\"",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Nun s'atopó'l módulu PHP 'fileinfo'. Encamentámoste qu'habilites esti módulu pa obtener meyores resultaos cola deteición de tribes MIME.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "El xuegu de caracteres de PHP nun ta afitáu pa UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." : "El xuegu de caracteres de PHP nun ta afitáu pa UTF-8. Esto pue causar problemes graves con nomes d'archivos que nun contengan caracteres ASCII. Encamentamos camudar el valor de 'default_charset' a 'UTF-8'.",
"Locale not working" : "La configuración rexonal nun ta funcionando",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Nun se pue escoyer una configuración rexonal que sofite UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Esto significa que pue haber problemes con ciertos caráuteres nos nomes de los ficheros.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment