Commit d4fc2f55 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 6c592539
......@@ -119,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Hello world!",
"sunny" : "sunny",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hello {name}, the weather is {weather}",
"Hello {name}" : "Hello {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["download %n file","download %n files"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Updating {productName} to version {version}, this may take a while.",
"Please reload the page." : "Please reload the page.",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
"Hello world!" : "Hello world!",
"sunny" : "sunny",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hello {name}, the weather is {weather}",
"Hello {name}" : "Hello {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["download %n file","download %n files"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Updating {productName} to version {version}, this may take a while.",
"Please reload the page." : "Please reload the page.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Hei maailma!",
"sunny" : "aurinkoinen",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hei {name}, sää on {weather}",
"Hello {name}" : "Hei {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["lataa %n tiedosto","lataa %n tiedostoa"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Päivitetään {productName} versioon {version}, tämä saattaa kestää hetken.",
"Please reload the page." : "Päivitä sivu.",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
"Hello world!" : "Hei maailma!",
"sunny" : "aurinkoinen",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hei {name}, sää on {weather}",
"Hello {name}" : "Hei {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["lataa %n tiedosto","lataa %n tiedostoa"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Päivitetään {productName} versioon {version}, tämä saattaa kestää hetken.",
"Please reload the page." : "Päivitä sivu.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Hola mundo!",
"sunny" : "soleado",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Olá {name}, o tempo é {weather}",
"Hello {name}" : "Ola {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["descargar %n ficheiro","descargar %n ficheiros"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Actualizando {productName} a versión {version}, isto pode levar un anaco.",
"Please reload the page." : "Volva cargar a páxina.",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
"Hello world!" : "Hola mundo!",
"sunny" : "soleado",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Olá {name}, o tempo é {weather}",
"Hello {name}" : "Ola {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["descargar %n ficheiro","descargar %n ficheiros"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Actualizando {productName} a versión {version}, isto pode levar un anaco.",
"Please reload the page." : "Volva cargar a páxina.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Ciao mondo!",
"sunny" : "soleggiato",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Ciao {name}, il tempo è {weather}",
"Hello {name}" : "Ciao {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["scarica %n file","scarica %s file"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aggiornamento di {productName} alla versione {version}, potrebbe richiedere del tempo.",
"Please reload the page." : "Ricarica la pagina.",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
"Hello world!" : "Ciao mondo!",
"sunny" : "soleggiato",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Ciao {name}, il tempo è {weather}",
"Hello {name}" : "Ciao {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["scarica %n file","scarica %s file"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aggiornamento di {productName} alla versione {version}, potrebbe richiedere del tempo.",
"Please reload the page." : "Ricarica la pagina.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Hallo wereld!",
"sunny" : "zonnig",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hallo {name}, het is hier {weather}",
"Hello {name}" : "Hallo {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["download %n bestand","download %n bestanden"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Bijwerken {productName} naar versie {version}, dit kan even duren.",
"Please reload the page." : "Herlaad deze pagina.",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
"Hello world!" : "Hallo wereld!",
"sunny" : "zonnig",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hallo {name}, het is hier {weather}",
"Hello {name}" : "Hallo {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["download %n bestand","download %n bestanden"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Bijwerken {productName} naar versie {version}, dit kan even duren.",
"Please reload the page." : "Herlaad deze pagina.",
......
......@@ -115,10 +115,15 @@ OC.L10N.register(
"Edit tags" : "Edytuj tagi",
"Error loading dialog template: {error}" : "Błąd podczas ładowania szablonu dialogu: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Nie zaznaczono tagów do usunięcia.",
"unknown text" : "nieznany tekst",
"Hello world!" : "Witaj świecie!",
"sunny" : "słoneczna",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Cześć {name}, dzisiejsza pogoda jest {weather}",
"Hello {name}" : "Cześć {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["pobrano %n plik","pobrano %n plików","pobrano %n plików"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuję {productName} do wersji {version}, to może chwilę potrwać.",
"Please reload the page." : "Proszę przeładować stronę",
"The update was unsuccessful. " : "Aktualizowanie zakończyło się niepowodzeniem.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Aktualizacji zakończyła się powodzeniem. Przekierowuję do ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nie można zresetować hasła, ponieważ token jest niepoprawny",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nie mogę wysłać maila resetującego. Sprawdź czy nazwa użytkownika jest poprawna.",
......@@ -130,6 +135,8 @@ OC.L10N.register(
"Reset password" : "Zresetuj hasło",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nie jest wspierany i %s nie będzie działać poprawnie na tej platformie. Używasz na własne ryzyko!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozważ w to miejsce użycie serwera GNU/Linux.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Usuń ustawienie open_basedir z Twojego pliku php.ini lub przełącz na 64-bitowe PHP.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Zainstaluj rozszerzenie cURL, a następnie zrestartuj swój serwer web.",
"Personal" : "Osobiste",
"Users" : "Użytkownicy",
"Apps" : "Aplikacje",
......
......@@ -113,10 +113,15 @@
"Edit tags" : "Edytuj tagi",
"Error loading dialog template: {error}" : "Błąd podczas ładowania szablonu dialogu: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Nie zaznaczono tagów do usunięcia.",
"unknown text" : "nieznany tekst",
"Hello world!" : "Witaj świecie!",
"sunny" : "słoneczna",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Cześć {name}, dzisiejsza pogoda jest {weather}",
"Hello {name}" : "Cześć {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["pobrano %n plik","pobrano %n plików","pobrano %n plików"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuję {productName} do wersji {version}, to może chwilę potrwać.",
"Please reload the page." : "Proszę przeładować stronę",
"The update was unsuccessful. " : "Aktualizowanie zakończyło się niepowodzeniem.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Aktualizacji zakończyła się powodzeniem. Przekierowuję do ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nie można zresetować hasła, ponieważ token jest niepoprawny",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nie mogę wysłać maila resetującego. Sprawdź czy nazwa użytkownika jest poprawna.",
......@@ -128,6 +133,8 @@
"Reset password" : "Zresetuj hasło",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nie jest wspierany i %s nie będzie działać poprawnie na tej platformie. Używasz na własne ryzyko!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozważ w to miejsce użycie serwera GNU/Linux.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Usuń ustawienie open_basedir z Twojego pliku php.ini lub przełącz na 64-bitowe PHP.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Zainstaluj rozszerzenie cURL, a następnie zrestartuj swój serwer web.",
"Personal" : "Osobiste",
"Users" : "Użytkownicy",
"Apps" : "Aplikacje",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Alô mundo!",
"sunny" : "ensolarado",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Olá {name}, o clima está {weather}",
"Hello {name}" : "Olá {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["baixar %n arquivo","baixar %n arquivos"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Atualizando {productName} para a versão {version}, isso pode demorar um pouco.",
"Please reload the page." : "Por favor recarregue a página",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
"Hello world!" : "Alô mundo!",
"sunny" : "ensolarado",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Olá {name}, o clima está {weather}",
"Hello {name}" : "Olá {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["baixar %n arquivo","baixar %n arquivos"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Atualizando {productName} para a versão {version}, isso pode demorar um pouco.",
"Please reload the page." : "Por favor recarregue a página",
......
......@@ -79,9 +79,11 @@ OC.L10N.register(
"Share with user or group …" : "Partilhar com utilizador ou grupo...",
"Share link" : "Compartilhar hiperligação",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "O link público expira, o mais tardar {days} dias após sua criação",
"Link" : "Hiperligação",
"Password protect" : "Proteger com Palavra-passe",
"Password" : "Palavra-passe",
"Choose a password for the public link" : "Defina a palavra-passe para a hiperligação pública",
"Allow editing" : "Permitir edição",
"Email link to person" : "Enviar a hiperligação para a pessoa",
"Send" : "Enviar",
"Set expiration date" : "Definir a data de expiração",
......@@ -89,6 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Expiration date" : "Data de expiração",
"Adding user..." : "A adicionar o utilizador ...",
"group" : "grupo",
"remote" : "remoto",
"Resharing is not allowed" : "Não é permitido partilhar de novo",
"Shared in {item} with {user}" : "Partilhado em {item} com {user}",
"Unshare" : "Cancelar partilha",
......@@ -97,6 +100,7 @@ OC.L10N.register(
"can edit" : "pode editar",
"access control" : "controlo de acesso",
"create" : "criar",
"change" : "alterar",
"delete" : "apagar",
"Password protected" : "Protegido com Palavra-passe",
"Error unsetting expiration date" : "Erro ao retirar a data de expiração",
......@@ -115,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Olá mundo!",
"sunny" : "soalheiro",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Olá {name}, o tempo está {weather}",
"Hello {name}" : "Olá {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["transferir %n ficheiro","transferir %n ficheiros"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "A atualizar {productName} para a versão {version}, isto poderá demorar algum tempo.",
"Please reload the page." : "Por favor, recarregue a página.",
......
......@@ -77,9 +77,11 @@
"Share with user or group …" : "Partilhar com utilizador ou grupo...",
"Share link" : "Compartilhar hiperligação",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "O link público expira, o mais tardar {days} dias após sua criação",
"Link" : "Hiperligação",
"Password protect" : "Proteger com Palavra-passe",
"Password" : "Palavra-passe",
"Choose a password for the public link" : "Defina a palavra-passe para a hiperligação pública",
"Allow editing" : "Permitir edição",
"Email link to person" : "Enviar a hiperligação para a pessoa",
"Send" : "Enviar",
"Set expiration date" : "Definir a data de expiração",
......@@ -87,6 +89,7 @@
"Expiration date" : "Data de expiração",
"Adding user..." : "A adicionar o utilizador ...",
"group" : "grupo",
"remote" : "remoto",
"Resharing is not allowed" : "Não é permitido partilhar de novo",
"Shared in {item} with {user}" : "Partilhado em {item} com {user}",
"Unshare" : "Cancelar partilha",
......@@ -95,6 +98,7 @@
"can edit" : "pode editar",
"access control" : "controlo de acesso",
"create" : "criar",
"change" : "alterar",
"delete" : "apagar",
"Password protected" : "Protegido com Palavra-passe",
"Error unsetting expiration date" : "Erro ao retirar a data de expiração",
......@@ -113,6 +117,7 @@
"Hello world!" : "Olá mundo!",
"sunny" : "soalheiro",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Olá {name}, o tempo está {weather}",
"Hello {name}" : "Olá {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["transferir %n ficheiro","transferir %n ficheiros"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "A atualizar {productName} para a versão {version}, isto poderá demorar algum tempo.",
"Please reload the page." : "Por favor, recarregue a página.",
......
......@@ -6,9 +6,9 @@ OC.L10N.register(
"Turned off maintenance mode" : "Режим отладки отключён",
"Updated database" : "База данных обновлена",
"Checked database schema update" : "Проверено обновление схемы БД",
"Checked database schema update for apps" : "Проверено обновление схемы БД для приложений",
"Checked database schema update for apps" : "Проверено обновление схемы БД приложений",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновлено \"%s\" до %s",
"Disabled incompatible apps: %s" : "Отключенные несовместимые приложения: %s",
"Disabled incompatible apps: %s" : "Отключены несовместимые приложения: %s",
"No image or file provided" : "Не указано изображение или файл",
"Unknown filetype" : "Неизвестный тип файла",
"Invalid image" : "Некорректное изображение",
......@@ -36,7 +36,7 @@ OC.L10N.register(
"Settings" : "Настройки",
"Saving..." : "Сохранение...",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Не удалось отправить письмо для сброса пароля. Пожалуйста, свяжитесь с вашим администратором.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Ссылка для восстановления пароля была отправлена на вашу почту. Если вы не получили её, проверьте папку спама.<br>Если там письма со ссылкой нет, то обратитесь к вашему администратору.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Ссылка восстановления пароля отправлена на ваш email. Если вы не получили письмо в течении продолжительного промежутка времени, проверьте папку спама.<br>Если письмо с ссылкой восстановления пароля папке спама не обнаружено, обратитесь к вашему администратору.",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Ваши файлы зашифрованы. Если вы не включили ключ восстановления, то ваши данные будут недоступны после сброса пароля.<br />Если вы не уверены что делать дальше - обратитесь к вашему администратору.<br />Вы действительно хотите продолжить?",
"I know what I'm doing" : "Я понимаю, что делаю",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Пароль не может быть изменён. Пожалуйста, свяжитесь с вашим администратором.",
......@@ -52,10 +52,10 @@ OC.L10N.register(
"New Files" : "Новые файлы",
"Already existing files" : "Существующие файлы",
"Which files do you want to keep?" : "Какие файлы вы хотите сохранить?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "При выборе обоих версий, к названию копируемого файла будет добавлена цифра",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "При выборе обеих версий, к названию копируемого файла будет добавлена цифра",
"Cancel" : "Отмена",
"Continue" : "Продолжить",
"(all selected)" : "(выбраны все)",
"(all selected)" : "(все)",
"({count} selected)" : "({count} выбрано)",
"Error loading file exists template" : "Ошибка при загрузке шаблона существующего файла",
"Very weak password" : "Очень слабый пароль",
......@@ -64,9 +64,9 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "Хороший пароль",
"Strong password" : "Устойчивый к взлому пароль",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Веб-сервер до сих пор не настроен для возможности синхронизации файлов. Похоже что проблема в неисправности интерфейса WebDAV.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Данный сервер не имеет подключения к сети интернет. Это значит, что некоторые возможности, такие как подключение удаленных дисков, уведомления об обновлениях или установка сторонних приложений – не работают. Удалённый доступ к файлам и отправка уведомлений по электронной почте вероятнее всего тоже не будут работать. Предлагаем включить соединение с интернетом для этого сервера, если вы хотите иметь все возможности.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Похоже, что каталог с данными и файлы доступны из интернета. Файл .htaccess не работает. Крайне рекомендуется сконфигурировать вебсервер таким образом, чтобы каталог с данными более не был доступен или переместите каталог с данными куда-нибудь в другое место за пределами каталога документов вебсервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Произошла ошибка при проверке настройки сервера",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Данный сервер не имеет подключения к сети интернет. Это значит, что некоторые возможности, такие как подключение удаленных дисков, уведомления об обновлениях или установка сторонних приложений – не работают. Удалённый доступ к файлам и отправка уведомлений по электронной почте вероятнее всего тоже не будут работать. Предлагаем включить соединение с интернетом для этого сервера, если вы хотите использовать все возможности.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Похоже, что каталог с данными и файлы доступны из интернета. Файл .htaccess не работает. Крайне рекомендуется сконфигурировать вебсервер таким образом, чтобы каталог с данными более не был доступен, или переместите каталог с данными в другое место, за пределами каталога документов веб-сервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Произошла ошибка при проверке настроек сервера",
"Shared" : "Общий доступ",
"Shared with {recipients}" : "Вы поделились с {recipients}",
"Share" : "Поделиться",
......@@ -119,23 +119,24 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Привет мир!",
"sunny" : "солнечно",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравствуйте {name}, погода {weather}",
"Hello {name}" : "Здравствуйте {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["скачать %n файл","скачать %n файла","скачать %n файлов"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Обновление {productName} до версии {version}, пожалуйста, подождите.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Идет обновление {productName} до версии {version}, пожалуйста, подождите.",
"Please reload the page." : "Обновите страницу.",
"The update was unsuccessful. " : "Обновление не удалось.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Обновление прошло успешно. Перенаправляем в ownCloud...",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Невозможно сбросить пароль потому, что ключ неправильный",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не удалось отправить письмо для сброса пароля. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваше имя пользователя введено верно.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Невозможно отправить письмо для сброса пароля, у вашей учетной записи не указан адрес электронной почты. Пожалуйста, свяжитесь с администратором.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Обновление прошло успешно. Перенаправляем в ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Невозможно сбросить пароль, неверный токен",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не удалось отправить письмо восстановления пароля. Убедитесь, что имя пользователя указано верно.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Невозможно отправить письмо восстановления пароля, у вашей учетной записи не указан адрес электронной почты. Пожалуйста, свяжитесь с администратором.",
"%s password reset" : "%s сброс пароля",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Используйте следующую ссылку чтобы сбросить пароль: {link}",
"New password" : "Новый пароль",
"New Password" : "Новый пароль",
"Reset password" : "Сбросить пароль",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не поддерживается и %s не будет работать правильно на этой платформе. Используйте на свой страх и риск!",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не поддерживается и %s может работать некорректно на данной платформе. Используйте на свой страх и риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Для достижения наилучших результатов, рассмотрите вариант использования сервера на GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP и указаной в php.ini директивой open_basedir. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Удалите директиву open_basedir из файла php.ini или смените PHP на 64х разрядную сборку.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP и указаной в php.ini опцией open_basedir. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Удалите опцию open_basedir из файла php.ini или смените PHP на 64х разрядную сборку.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, на сервере не установлен cURL и экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Установите расширение cURL и перезапустите веб-сервер.",
"Personal" : "Личное",
......@@ -148,21 +149,21 @@ OC.L10N.register(
"Error deleting tag(s)" : "Ошибка удаления метки(ок)",
"Error tagging" : "Ошибка присваивания метки",
"Error untagging" : "Ошибка снятия метки",
"Error favoriting" : "Ошибка размещения в любимых",
"Error unfavoriting" : "Ошибка удаления из любимых",
"Error favoriting" : "Ошибка добавления в избранные",
"Error unfavoriting" : "Ошибка удаления из избранного",
"Access forbidden" : "Доступ запрещён",
"File not found" : "Файл не найден",
"The specified document has not been found on the server." : "Указанный документ не может быть найден на сервере.",
"The specified document has not been found on the server." : "Указанный документ не найден на сервере.",
"You can click here to return to %s." : "Вы можете нажать здесь, чтобы вернуться в %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Здравствуйте,\n\n%s поделился %s с вами.\nПосмотреть: %s\n",
"The share will expire on %s." : "Доступ будет закрыт %s",
"Cheers!" : "Удачи!",
"Cheers!" : "Всего наилучшего!",
"Internal Server Error" : "Внутренняя ошибка сервера",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Запрос не выполнен, на сервере произошла ошибка.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Пожалуйста, свяжитесь с администратором сервера, если эта ошибка будет снова появляться, прикрепите технические детали к своему сообщению.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Пожалуйста, свяжитесь с администратором сервера, если эта ошибка будет повторяться, прикрепите технические детали к своему сообщению.",
"More details can be found in the server log." : "Больше деталей может быть найдено в журнале сервера.",
"Technical details" : "Технические детали",
"Remote Address: %s" : "Удаленный Адрес: %s",
"Remote Address: %s" : "Удаленный адрес: %s",
"Request ID: %s" : "ID Запроса: %s",
"Code: %s" : "Код: %s",
"Message: %s" : "Сообщение: %s",
......
......@@ -4,9 +4,9 @@
"Turned off maintenance mode" : "Режим отладки отключён",
"Updated database" : "База данных обновлена",
"Checked database schema update" : "Проверено обновление схемы БД",
"Checked database schema update for apps" : "Проверено обновление схемы БД для приложений",
"Checked database schema update for apps" : "Проверено обновление схемы БД приложений",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновлено \"%s\" до %s",
"Disabled incompatible apps: %s" : "Отключенные несовместимые приложения: %s",
"Disabled incompatible apps: %s" : "Отключены несовместимые приложения: %s",
"No image or file provided" : "Не указано изображение или файл",
"Unknown filetype" : "Неизвестный тип файла",
"Invalid image" : "Некорректное изображение",
......@@ -34,7 +34,7 @@
"Settings" : "Настройки",
"Saving..." : "Сохранение...",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Не удалось отправить письмо для сброса пароля. Пожалуйста, свяжитесь с вашим администратором.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Ссылка для восстановления пароля была отправлена на вашу почту. Если вы не получили её, проверьте папку спама.<br>Если там письма со ссылкой нет, то обратитесь к вашему администратору.",
"The link to reset your password has been sent to your email. If you do not receive it within a reasonable amount of time, check your spam/junk folders.<br>If it is not there ask your local administrator." : "Ссылка восстановления пароля отправлена на ваш email. Если вы не получили письмо в течении продолжительного промежутка времени, проверьте папку спама.<br>Если письмо с ссылкой восстановления пароля папке спама не обнаружено, обратитесь к вашему администратору.",
"Your files are encrypted. If you haven't enabled the recovery key, there will be no way to get your data back after your password is reset.<br />If you are not sure what to do, please contact your administrator before you continue. <br />Do you really want to continue?" : "Ваши файлы зашифрованы. Если вы не включили ключ восстановления, то ваши данные будут недоступны после сброса пароля.<br />Если вы не уверены что делать дальше - обратитесь к вашему администратору.<br />Вы действительно хотите продолжить?",
"I know what I'm doing" : "Я понимаю, что делаю",
"Password can not be changed. Please contact your administrator." : "Пароль не может быть изменён. Пожалуйста, свяжитесь с вашим администратором.",
......@@ -50,10 +50,10 @@
"New Files" : "Новые файлы",
"Already existing files" : "Существующие файлы",
"Which files do you want to keep?" : "Какие файлы вы хотите сохранить?",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "При выборе обоих версий, к названию копируемого файла будет добавлена цифра",
"If you select both versions, the copied file will have a number added to its name." : "При выборе обеих версий, к названию копируемого файла будет добавлена цифра",
"Cancel" : "Отмена",
"Continue" : "Продолжить",
"(all selected)" : "(выбраны все)",
"(all selected)" : "(все)",
"({count} selected)" : "({count} выбрано)",
"Error loading file exists template" : "Ошибка при загрузке шаблона существующего файла",
"Very weak password" : "Очень слабый пароль",
......@@ -62,9 +62,9 @@
"Good password" : "Хороший пароль",
"Strong password" : "Устойчивый к взлому пароль",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Веб-сервер до сих пор не настроен для возможности синхронизации файлов. Похоже что проблема в неисправности интерфейса WebDAV.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Данный сервер не имеет подключения к сети интернет. Это значит, что некоторые возможности, такие как подключение удаленных дисков, уведомления об обновлениях или установка сторонних приложений – не работают. Удалённый доступ к файлам и отправка уведомлений по электронной почте вероятнее всего тоже не будут работать. Предлагаем включить соединение с интернетом для этого сервера, если вы хотите иметь все возможности.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Похоже, что каталог с данными и файлы доступны из интернета. Файл .htaccess не работает. Крайне рекомендуется сконфигурировать вебсервер таким образом, чтобы каталог с данными более не был доступен или переместите каталог с данными куда-нибудь в другое место за пределами каталога документов вебсервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Произошла ошибка при проверке настройки сервера",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Данный сервер не имеет подключения к сети интернет. Это значит, что некоторые возможности, такие как подключение удаленных дисков, уведомления об обновлениях или установка сторонних приложений – не работают. Удалённый доступ к файлам и отправка уведомлений по электронной почте вероятнее всего тоже не будут работать. Предлагаем включить соединение с интернетом для этого сервера, если вы хотите использовать все возможности.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Похоже, что каталог с данными и файлы доступны из интернета. Файл .htaccess не работает. Крайне рекомендуется сконфигурировать вебсервер таким образом, чтобы каталог с данными более не был доступен, или переместите каталог с данными в другое место, за пределами каталога документов веб-сервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Произошла ошибка при проверке настроек сервера",
"Shared" : "Общий доступ",
"Shared with {recipients}" : "Вы поделились с {recipients}",
"Share" : "Поделиться",
......@@ -117,23 +117,24 @@
"Hello world!" : "Привет мир!",
"sunny" : "солнечно",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Здравствуйте {name}, погода {weather}",
"Hello {name}" : "Здравствуйте {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["скачать %n файл","скачать %n файла","скачать %n файлов"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Обновление {productName} до версии {version}, пожалуйста, подождите.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Идет обновление {productName} до версии {version}, пожалуйста, подождите.",
"Please reload the page." : "Обновите страницу.",
"The update was unsuccessful. " : "Обновление не удалось.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Обновление прошло успешно. Перенаправляем в ownCloud...",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Невозможно сбросить пароль потому, что ключ неправильный",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не удалось отправить письмо для сброса пароля. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваше имя пользователя введено верно.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Невозможно отправить письмо для сброса пароля, у вашей учетной записи не указан адрес электронной почты. Пожалуйста, свяжитесь с администратором.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Обновление прошло успешно. Перенаправляем в ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Невозможно сбросить пароль, неверный токен",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не удалось отправить письмо восстановления пароля. Убедитесь, что имя пользователя указано верно.",
"Couldn't send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Невозможно отправить письмо восстановления пароля, у вашей учетной записи не указан адрес электронной почты. Пожалуйста, свяжитесь с администратором.",
"%s password reset" : "%s сброс пароля",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Используйте следующую ссылку чтобы сбросить пароль: {link}",
"New password" : "Новый пароль",
"New Password" : "Новый пароль",
"Reset password" : "Сбросить пароль",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не поддерживается и %s не будет работать правильно на этой платформе. Используйте на свой страх и риск!",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не поддерживается и %s может работать некорректно на данной платформе. Используйте на свой страх и риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Для достижения наилучших результатов, рассмотрите вариант использования сервера на GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP и указаной в php.ini директивой open_basedir. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Удалите директиву open_basedir из файла php.ini или смените PHP на 64х разрядную сборку.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP и указаной в php.ini опцией open_basedir. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Удалите опцию open_basedir из файла php.ini или смените PHP на 64х разрядную сборку.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, на сервере не установлен cURL и экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Установите расширение cURL и перезапустите веб-сервер.",
"Personal" : "Личное",
......@@ -146,21 +147,21 @@
"Error deleting tag(s)" : "Ошибка удаления метки(ок)",
"Error tagging" : "Ошибка присваивания метки",
"Error untagging" : "Ошибка снятия метки",
"Error favoriting" : "Ошибка размещения в любимых",
"Error unfavoriting" : "Ошибка удаления из любимых",
"Error favoriting" : "Ошибка добавления в избранные",
"Error unfavoriting" : "Ошибка удаления из избранного",
"Access forbidden" : "Доступ запрещён",
"File not found" : "Файл не найден",
"The specified document has not been found on the server." : "Указанный документ не может быть найден на сервере.",
"The specified document has not been found on the server." : "Указанный документ не найден на сервере.",
"You can click here to return to %s." : "Вы можете нажать здесь, чтобы вернуться в %s.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Здравствуйте,\n\n%s поделился %s с вами.\nПосмотреть: %s\n",
"The share will expire on %s." : "Доступ будет закрыт %s",
"Cheers!" : "Удачи!",
"Cheers!" : "Всего наилучшего!",
"Internal Server Error" : "Внутренняя ошибка сервера",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." : "Запрос не выполнен, на сервере произошла ошибка.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Пожалуйста, свяжитесь с администратором сервера, если эта ошибка будет снова появляться, прикрепите технические детали к своему сообщению.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." : "Пожалуйста, свяжитесь с администратором сервера, если эта ошибка будет повторяться, прикрепите технические детали к своему сообщению.",
"More details can be found in the server log." : "Больше деталей может быть найдено в журнале сервера.",
"Technical details" : "Технические детали",
"Remote Address: %s" : "Удаленный Адрес: %s",
"Remote Address: %s" : "Удаленный адрес: %s",
"Request ID: %s" : "ID Запроса: %s",
"Code: %s" : "Код: %s",
"Message: %s" : "Сообщение: %s",
......
......@@ -83,7 +83,7 @@ OC.L10N.register(
"Password protect" : "Lösenordsskydda",
"Password" : "Lösenord",
"Choose a password for the public link" : "Välj ett lösenord för den publika länken",
"Allow editing" : "Tillåt regidering",
"Allow editing" : "Tillåt redigering",
"Email link to person" : "E-posta länk till person",
"Send" : "Skicka",
"Set expiration date" : "Sätt utgångsdatum",
......
......@@ -81,7 +81,7 @@
"Password protect" : "Lösenordsskydda",
"Password" : "Lösenord",
"Choose a password for the public link" : "Välj ett lösenord för den publika länken",
"Allow editing" : "Tillåt regidering",
"Allow editing" : "Tillåt redigering",
"Email link to person" : "E-posta länk till person",
"Send" : "Skicka",
"Set expiration date" : "Sätt utgångsdatum",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment