Commit d7bdf605 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 40fcc748
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "لا يمكن تعطيل مفتاح الاستعادة, يرجى التحقق من كلمة مرور مفتاح الاستعادة!",
"Password successfully changed." : "تم تغيير كلمة المرور بنجاح.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "تعذر تغيير كلمة المرور. من الممكن ان كلمة المرور القديمة غير صحيحة.",
"Private key password successfully updated." : "تم تحديث كلمة المرور للمفتاح الخاص بنجاح.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "تفعيل استعادة المفتاح (سوف يمكنك من استعادة ملفات المستخدمين في حال فقدان كلمة المرور):",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "لا يمكن تعطيل مفتاح الاستعادة, يرجى التحقق من كلمة مرور مفتاح الاستعادة!",
"Password successfully changed." : "تم تغيير كلمة المرور بنجاح.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "تعذر تغيير كلمة المرور. من الممكن ان كلمة المرور القديمة غير صحيحة.",
"Private key password successfully updated." : "تم تحديث كلمة المرور للمفتاح الخاص بنجاح.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "تفعيل استعادة المفتاح (سوف يمكنك من استعادة ملفات المستخدمين في حال فقدان كلمة المرور):",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nun pudo deshabilitase la clave de recuperación. Por favor comprueba la contraseña!",
"Password successfully changed." : "Camudóse la contraseña",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nun pudo camudase la contraseña. Comprueba que la contraseña actual seya correuta.",
"Private key password successfully updated." : "Contraseña de clave privada anovada correchamente.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuariu en casu de perda de la contraseña);",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nun pudo deshabilitase la clave de recuperación. Por favor comprueba la contraseña!",
"Password successfully changed." : "Camudóse la contraseña",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nun pudo camudase la contraseña. Comprueba que la contraseña actual seya correuta.",
"Private key password successfully updated." : "Contraseña de clave privada anovada correchamente.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuariu en casu de perda de la contraseña);",
......
......@@ -13,6 +13,10 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarını təkrarlayasınız",
"Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
"Could not update the private key password." : "Gizli açarın şifrəsini yeniləmək mümkün olmadı.",
"The old password was not correct, please try again." : "Köhnə şifrə düzgün deyildi, xahiş olunur yenidən cəhd edəsiniz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Hal-hazırki istifadəçi şifrəsi düzgün deyildi, xahiş olunur yenidən cəhd edəsiniz.",
"Private key password successfully updated." : "Gizli aşar şifrəsi uğurla yeniləndi.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Bərpa açarını aktivləşdir(şifrə itirilməsi hadısələrində, istifadəçi fayllarının bərpasına izin verir)",
......
......@@ -11,6 +11,10 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarını təkrarlayasınız",
"Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
"Could not update the private key password." : "Gizli açarın şifrəsini yeniləmək mümkün olmadı.",
"The old password was not correct, please try again." : "Köhnə şifrə düzgün deyildi, xahiş olunur yenidən cəhd edəsiniz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Hal-hazırki istifadəçi şifrəsi düzgün deyildi, xahiş olunur yenidən cəhd edəsiniz.",
"Private key password successfully updated." : "Gizli aşar şifrəsi uğurla yeniləndi.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Bərpa açarını aktivləşdir(şifrə itirilməsi hadısələrində, istifadəçi fayllarının bərpasına izin verir)",
......
......@@ -13,6 +13,10 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
"Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
"Could not update the private key password." : "Неуспешна промяна на паролата на личния ключ",
"The old password was not correct, please try again." : "Старата парола е грешна, опитай отново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Грешна парола за вписване, опитай отново.",
"Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включи опцията възстановяване на ключ (разрешава да възстанови файловете на потребителите в случай на загубена парола):",
......
......@@ -11,6 +11,10 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
"Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
"Could not update the private key password." : "Неуспешна промяна на паролата на личния ключ",
"The old password was not correct, please try again." : "Старата парола е грешна, опитай отново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Грешна парола за вписване, опитай отново.",
"Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включи опцията възстановяване на ключ (разрешава да възстанови файловете на потребителите в случай на загубена парола):",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "No s'ha pogut desactivar la calu de recuperació. Comproveu la contrasenya de la clau de recuperació!",
"Password successfully changed." : "La contrasenya s'ha canviat.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No s'ha pogut canviar la contrasenya. Potser la contrasenya anterior no era correcta.",
"Private key password successfully updated." : "La contrasenya de la clau privada s'ha actualitzat.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activa la clau de recuperació (permet recuperar fitxers d'usuaris en cas de pèrdua de contrasenya):",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "No s'ha pogut desactivar la calu de recuperació. Comproveu la contrasenya de la clau de recuperació!",
"Password successfully changed." : "La contrasenya s'ha canviat.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No s'ha pogut canviar la contrasenya. Potser la contrasenya anterior no era correcta.",
"Private key password successfully updated." : "La contrasenya de la clau privada s'ha actualitzat.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activa la clau de recuperació (permet recuperar fitxers d'usuaris en cas de pèrdua de contrasenya):",
......
......@@ -15,6 +15,10 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Recovery Key enabled" : "Záchranný klíč povolen",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nelze povolit záchranný klíč. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte svého správce.",
"Could not update the private key password." : "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Současné přihlašovací heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
"Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
......
......@@ -13,6 +13,10 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Recovery Key enabled" : "Záchranný klíč povolen",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nelze povolit záchranný klíč. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte svého správce.",
"Could not update the private key password." : "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Současné přihlašovací heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
"Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
......
......@@ -15,6 +15,10 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Recovery Key enabled" : "Gendannalsesnøgle aktiv",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøglen, venligst prøv igen eller kontakt din administrator",
"Could not update the private key password." : "Kunne ikke opdatere kodeordet til den private nøgle.",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle kodeord var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuværende kodeord til log-in var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
......
......@@ -13,6 +13,10 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Recovery Key enabled" : "Gendannalsesnøgle aktiv",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøglen, venligst prøv igen eller kontakt din administrator",
"Could not update the private key password." : "Kunne ikke opdatere kodeordet til den private nøgle.",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle kodeord var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuværende kodeord til log-in var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
......
......@@ -15,6 +15,10 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort falsch.",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuche es noch einmal oder kontaktiere Deinen Administrator",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
"The old password was not correct, please try again." : "Das alte Passwort war nicht korrekt, bitte versuche es noch einmal.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Das aktuelle Anmeldepasswort war nicht korrekt, bitte versuche es noch einmal.",
"Private key password successfully updated." : "Passwort des privaten Schlüssels erfolgreich aktualisiert",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
......
......@@ -13,6 +13,10 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort falsch.",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuche es noch einmal oder kontaktiere Deinen Administrator",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
"The old password was not correct, please try again." : "Das alte Passwort war nicht korrekt, bitte versuche es noch einmal.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Das aktuelle Anmeldepasswort war nicht korrekt, bitte versuche es noch einmal.",
"Private key password successfully updated." : "Passwort des privaten Schlüssels erfolgreich aktualisiert",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
......
......@@ -15,6 +15,10 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort nicht richtig.",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuchen Sie es noch einmal oder kontaktieren Sie Ihren Administrator",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
"The old password was not correct, please try again." : "Das alte Passwort war nicht korrekt, bitte versuchen Sie es noch einmal.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Das aktuelle Anmeldepasswort war nicht korrekt, bitte versuchen Sie es noch einmal.",
"Private key password successfully updated." : "Das Passwort des privaten Schlüssels wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
......
......@@ -13,6 +13,10 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort nicht richtig.",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuchen Sie es noch einmal oder kontaktieren Sie Ihren Administrator",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
"The old password was not correct, please try again." : "Das alte Passwort war nicht korrekt, bitte versuchen Sie es noch einmal.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Das aktuelle Anmeldepasswort war nicht korrekt, bitte versuchen Sie es noch einmal.",
"Private key password successfully updated." : "Das Passwort des privaten Schlüssels wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
......
......@@ -15,6 +15,10 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Αποτυχία αλλαγής κωδικού ίσως ο παλιός κωδικός να μην ήταν σωστός.",
"Recovery Key enabled" : "Κλειδί ανάκτησης ενεργοποιημένο",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Αδυναμία ενεργοποίησης κλειδιού ανάκτησης, παρακαλούμε προσπαθήστε αργότερα ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας",
"Could not update the private key password." : "Αποτυχία ενημέρωσης του προσωπικού κλειδιού πρόσβασης",
"The old password was not correct, please try again." : "Το παλαιό συνθηματικό δεν είναι σωστό, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Το τρέχον συνθηματικό δεν είναι σωστό, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.",
"Private key password successfully updated." : "Το Προσωπικό κλειδί πρόσβασης ενημερώθηκε επιτυχώς",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Άκυρο προσωπικό κλειδί για την εφαρμογή κρυπτογράφησης. Παρακαλώ ενημερώστε τον κωδικό του προσωπικού κλειδίου σας στις προσωπικές ρυθμίσεις για να επανακτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα σας αρχεία.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Η εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι ενεργοποιημένη αλλά τα κλειδιά σας δεν έχουν καταγραφεί, παρακαλώ αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.",
"ownCloud basic encryption module" : "Βασική μονάδα κρυπτογράφησης του ",
......
......@@ -13,6 +13,10 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Αποτυχία αλλαγής κωδικού ίσως ο παλιός κωδικός να μην ήταν σωστός.",
"Recovery Key enabled" : "Κλειδί ανάκτησης ενεργοποιημένο",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Αδυναμία ενεργοποίησης κλειδιού ανάκτησης, παρακαλούμε προσπαθήστε αργότερα ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας",
"Could not update the private key password." : "Αποτυχία ενημέρωσης του προσωπικού κλειδιού πρόσβασης",
"The old password was not correct, please try again." : "Το παλαιό συνθηματικό δεν είναι σωστό, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Το τρέχον συνθηματικό δεν είναι σωστό, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.",
"Private key password successfully updated." : "Το Προσωπικό κλειδί πρόσβασης ενημερώθηκε επιτυχώς",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Άκυρο προσωπικό κλειδί για την εφαρμογή κρυπτογράφησης. Παρακαλώ ενημερώστε τον κωδικό του προσωπικού κλειδίου σας στις προσωπικές ρυθμίσεις για να επανακτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα σας αρχεία.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Η εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι ενεργοποιημένη αλλά τα κλειδιά σας δεν έχουν καταγραφεί, παρακαλώ αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.",
"ownCloud basic encryption module" : "Βασική μονάδα κρυπτογράφησης του ",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment