Commit dc004e4a authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent e186e840
......@@ -50,6 +50,8 @@ OC.L10N.register(
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Kunne ikke flytte \"{file}\" - der findes allerede en fil med dette navn",
"Could not move \"{file}\"" : "Kunne ikke flytte \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} eksistere allerede",
"Could not create file \"{file}\"" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\", fordi den allerede findes",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Fejl under sletning af filen \"{fileName}\"",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
"Name" : "Navn",
......
......@@ -48,6 +48,8 @@
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Kunne ikke flytte \"{file}\" - der findes allerede en fil med dette navn",
"Could not move \"{file}\"" : "Kunne ikke flytte \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} eksistere allerede",
"Could not create file \"{file}\"" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\", fordi den allerede findes",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Fejl under sletning af filen \"{fileName}\"",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
"Name" : "Navn",
......
......@@ -30,6 +30,7 @@ OC.L10N.register(
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Brug kommandolinje-updateren, da automatisk opdatering er slået fra i config.php",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Kontrollere tabel %s",
"Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
"Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedligeholdelsestilstanden holdes kørende",
......@@ -128,6 +129,7 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "Godt kodeord",
"Strong password" : "Stærkt kodeord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din webserver er endnu ikke sat korrekt op til at tillade filsynkronisering, fordi WebDAV-grænsefladen ser ud til at være i stykker.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Din web-server er ikke konfigureret korrekt til at opløse \"{url}\". Yderligere information kan findes i vores <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentation</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne ownCloud-server har ikke en fungerende forbindelse til internettet. Det betyder, at visse funktioner som montering af eksterne drev, oplysninger om opdatering eller installation af applikationer fra tredjepart ikke fungerer. Det vil sandsynligvis heller ikke være muligt at tilgå filer fra eksterne drev eller afsendelse af e-mail med notifikationer virker sandsynligvis heller ikke. Vi opfordrer til at etablere forbindelse til internettet for denne server, såfremt du ønsker samtlige funktioner.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Der er ikke konfigureret noget hukommelsesmellemlager. For at forbedre din ydelse bør du om muligt konfigurere en mamcache. Yderligere information findes i <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentationen</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom kan ikke læses af PHP, hvilket stærkt frarådes af sikkerhedsgrunde. Yderligere information kan findes i vores <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentation</a>.",
......@@ -151,6 +153,10 @@ OC.L10N.register(
"Expiration" : "Udløb",
"Expiration date" : "Udløbsdato",
"Choose a password for the public link" : "Vælg et kodeord til det offentlige link",
"Copied!" : "Kopieret!",
"Not supported!" : "Ikke understøttet!",
"Press ⌘-C to copy." : "Tryk ⌘-C for at kopiere.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Tryk Ctrl-C for at kopiere.",
"Resharing is not allowed" : "Videredeling ikke tilladt",
"Share link" : "Del link",
"Link" : "Link",
......@@ -179,6 +185,9 @@ OC.L10N.register(
"No users or groups found for {search}" : "Ingen brugere eller grupper fundet for {search}",
"No users found for {search}" : "Ingen brugere fundet for {search}",
"An error occurred. Please try again" : "Der opstor den fejl. Prøv igen",
"{sharee} (group)" : "{sharee} (gruppe)",
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (på {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (ekstern)",
"Share" : "Del",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Del med andre på ownCloud ved hjælp af syntaxen username@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Del med brugere...",
......@@ -191,8 +200,10 @@ OC.L10N.register(
"Non-existing tag #{tag}" : "Ikke-eksisterende mærke #{tag}",
"restricted" : "begrænset",
"invisible" : "usynlig",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Slet",
"Rename" : "Omdøb",
"Collaborative tags" : "Kollaborative tags",
"The object type is not specified." : "Objekttypen er ikke angivet.",
"Enter new" : "Indtast nyt",
"Add" : "Tilføj",
......@@ -207,8 +218,10 @@ OC.L10N.register(
"new" : "ny",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["hent %n fil","hent %n filer"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Opgraderingen er i gang, forlader du denne side kan det afbryde processen.",
"Updating to {version}" : "Opdatering til {version}",
"An error occurred." : "Der opstod en fejl.",
"Please reload the page." : "Genindlæs venligst siden",
"The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Opdateringen mislykkedes. For mere information <a href=\"{url}\"> se vores forumindlæg </a>, som dækker dette spørgsmål.",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "Opdateringen blev ikke udført korrekt. Rapporter venligst problemet til <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownClouds fællesskabet</a>.",
"The update was successful. There were warnings." : "Opdateringen blev gennemført. Der fremkom advarsler.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Opdateringen blev udført korrekt. Du bliver nu viderestillet til ownCloud.",
......@@ -242,6 +255,7 @@ OC.L10N.register(
"Trace" : "Sporing",
"Security warning" : "Sikkerheds advarsel",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Dine data mappe og filer er sandsynligvis tilgængelige fra internettet fordi .htaccess filen ikke virker.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "For oplysninger om, hvordan man korrekt konfigurere serveren, se <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dokumentationen</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Opret en <strong>administratorkonto</strong>",
"Username" : "Brugernavn",
"Storage & database" : "Lager & database",
......@@ -269,7 +283,9 @@ OC.L10N.register(
"Search" : "Søg",
"Server side authentication failed!" : "Server side godkendelse mislykkedes!",
"Please contact your administrator." : "Kontakt venligst din administrator",
"An internal error occurred." : "Der opstod en intern fejl.",
"Please try again or contact your administrator." : "Kontakt venligst din administrator.",
"Username or email" : "Brugernavn eller email",
"Log in" : "Log ind",
"Wrong password. Reset it?" : "Forkert kodeord. Skal det nulstilles?",
"Wrong password." : "Forkert kodeord.",
......@@ -283,6 +299,7 @@ OC.L10N.register(
"This means only administrators can use the instance." : "Det betyder at det kun er administrator, som kan benytte ownCloud.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontakt systemadministratoren, hvis denne meddelelse fortsætter eller optrådte uventet.",
"Thank you for your patience." : "Tak for din tålmodighed.",
"Two-step verification" : "To-trins bekræftelse",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du tilgår serveren fra et utroværdigt domæne",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Afhænger af din konfiguration, da du som administrator eventuelt også er i stand til at gøre brug af knappen nedenfor til at tildele tillid til dette domæne.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Tilføj \"%s\" som et troværdigt domæne",
......
......@@ -28,6 +28,7 @@
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Brug kommandolinje-updateren, da automatisk opdatering er slået fra i config.php",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Kontrollere tabel %s",
"Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
"Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedligeholdelsestilstanden holdes kørende",
......@@ -126,6 +127,7 @@
"Good password" : "Godt kodeord",
"Strong password" : "Stærkt kodeord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din webserver er endnu ikke sat korrekt op til at tillade filsynkronisering, fordi WebDAV-grænsefladen ser ud til at være i stykker.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Din web-server er ikke konfigureret korrekt til at opløse \"{url}\". Yderligere information kan findes i vores <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentation</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne ownCloud-server har ikke en fungerende forbindelse til internettet. Det betyder, at visse funktioner som montering af eksterne drev, oplysninger om opdatering eller installation af applikationer fra tredjepart ikke fungerer. Det vil sandsynligvis heller ikke være muligt at tilgå filer fra eksterne drev eller afsendelse af e-mail med notifikationer virker sandsynligvis heller ikke. Vi opfordrer til at etablere forbindelse til internettet for denne server, såfremt du ønsker samtlige funktioner.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Der er ikke konfigureret noget hukommelsesmellemlager. For at forbedre din ydelse bør du om muligt konfigurere en mamcache. Yderligere information findes i <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentationen</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom kan ikke læses af PHP, hvilket stærkt frarådes af sikkerhedsgrunde. Yderligere information kan findes i vores <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentation</a>.",
......@@ -149,6 +151,10 @@
"Expiration" : "Udløb",
"Expiration date" : "Udløbsdato",
"Choose a password for the public link" : "Vælg et kodeord til det offentlige link",
"Copied!" : "Kopieret!",
"Not supported!" : "Ikke understøttet!",
"Press ⌘-C to copy." : "Tryk ⌘-C for at kopiere.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Tryk Ctrl-C for at kopiere.",
"Resharing is not allowed" : "Videredeling ikke tilladt",
"Share link" : "Del link",
"Link" : "Link",
......@@ -177,6 +183,9 @@
"No users or groups found for {search}" : "Ingen brugere eller grupper fundet for {search}",
"No users found for {search}" : "Ingen brugere fundet for {search}",
"An error occurred. Please try again" : "Der opstor den fejl. Prøv igen",
"{sharee} (group)" : "{sharee} (gruppe)",
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (på {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (ekstern)",
"Share" : "Del",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Del med andre på ownCloud ved hjælp af syntaxen username@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Del med brugere...",
......@@ -189,8 +198,10 @@
"Non-existing tag #{tag}" : "Ikke-eksisterende mærke #{tag}",
"restricted" : "begrænset",
"invisible" : "usynlig",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Slet",
"Rename" : "Omdøb",
"Collaborative tags" : "Kollaborative tags",
"The object type is not specified." : "Objekttypen er ikke angivet.",
"Enter new" : "Indtast nyt",
"Add" : "Tilføj",
......@@ -205,8 +216,10 @@
"new" : "ny",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["hent %n fil","hent %n filer"],
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Opgraderingen er i gang, forlader du denne side kan det afbryde processen.",
"Updating to {version}" : "Opdatering til {version}",
"An error occurred." : "Der opstod en fejl.",
"Please reload the page." : "Genindlæs venligst siden",
"The update was unsuccessful. For more information <a href=\"{url}\">check our forum post</a> covering this issue." : "Opdateringen mislykkedes. For mere information <a href=\"{url}\"> se vores forumindlæg </a>, som dækker dette spørgsmål.",
"The update was unsuccessful. Please report this issue to the <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>." : "Opdateringen blev ikke udført korrekt. Rapporter venligst problemet til <a href=\"https://github.com/owncloud/core/issues\" target=\"_blank\">ownClouds fællesskabet</a>.",
"The update was successful. There were warnings." : "Opdateringen blev gennemført. Der fremkom advarsler.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Opdateringen blev udført korrekt. Du bliver nu viderestillet til ownCloud.",
......@@ -240,6 +253,7 @@
"Trace" : "Sporing",
"Security warning" : "Sikkerheds advarsel",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Dine data mappe og filer er sandsynligvis tilgængelige fra internettet fordi .htaccess filen ikke virker.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "For oplysninger om, hvordan man korrekt konfigurere serveren, se <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dokumentationen</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Opret en <strong>administratorkonto</strong>",
"Username" : "Brugernavn",
"Storage & database" : "Lager & database",
......@@ -267,7 +281,9 @@
"Search" : "Søg",
"Server side authentication failed!" : "Server side godkendelse mislykkedes!",
"Please contact your administrator." : "Kontakt venligst din administrator",
"An internal error occurred." : "Der opstod en intern fejl.",
"Please try again or contact your administrator." : "Kontakt venligst din administrator.",
"Username or email" : "Brugernavn eller email",
"Log in" : "Log ind",
"Wrong password. Reset it?" : "Forkert kodeord. Skal det nulstilles?",
"Wrong password." : "Forkert kodeord.",
......@@ -281,6 +297,7 @@
"This means only administrators can use the instance." : "Det betyder at det kun er administrator, som kan benytte ownCloud.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontakt systemadministratoren, hvis denne meddelelse fortsætter eller optrådte uventet.",
"Thank you for your patience." : "Tak for din tålmodighed.",
"Two-step verification" : "To-trins bekræftelse",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Du tilgår serveren fra et utroværdigt domæne",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Afhænger af din konfiguration, da du som administrator eventuelt også er i stand til at gøre brug af knappen nedenfor til at tildele tillid til dette domæne.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Tilføj \"%s\" som et troværdigt domæne",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment