Commit dd5bbc31 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent a092fe3b
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Kommentarer</strong> til filer",
"You commented" : "Du kommenterede",
"%1$s commented" : "%1$s kommenterede",
"You commented on %2$s" : "Du kommenterede %2$s",
......@@ -8,8 +9,15 @@ OC.L10N.register(
"Comments" : "Kommentarer",
"Type in a new comment..." : "Indtast en ny kommentar...",
"Delete comment" : "Slet kommentar",
"Post" : "Indlæg",
"Cancel" : "Annullér",
"Edit comment" : "Rediger kommentar",
"[Deleted user]" : "[Deleted user]",
"No other comments available" : "Ingen andre kommentarer tilgængelige",
"More comments..." : "Flere kommentarer...",
"Save" : "Gem",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Tilladte tegn {count} af {max}",
"{count} unread comments" : "{count} ulæste kommentarer",
"Comment" : "Kommentér"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Kommentarer</strong> til filer",
"You commented" : "Du kommenterede",
"%1$s commented" : "%1$s kommenterede",
"You commented on %2$s" : "Du kommenterede %2$s",
......@@ -6,8 +7,15 @@
"Comments" : "Kommentarer",
"Type in a new comment..." : "Indtast en ny kommentar...",
"Delete comment" : "Slet kommentar",
"Post" : "Indlæg",
"Cancel" : "Annullér",
"Edit comment" : "Rediger kommentar",
"[Deleted user]" : "[Deleted user]",
"No other comments available" : "Ingen andre kommentarer tilgængelige",
"More comments..." : "Flere kommentarer...",
"Save" : "Gem",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Tilladte tegn {count} af {max}",
"{count} unread comments" : "{count} ulæste kommentarer",
"Comment" : "Kommentér"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien",
"You commented" : "Durch dich kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"You commented on %2$s" : "Sie haben %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Neuer Kommentar...",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien",
"You commented" : "Durch dich kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"You commented on %2$s" : "Sie haben %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Neuer Kommentar...",
......
......@@ -25,6 +25,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Encryption App is enabled and ready" : "App til kryptering er slået til og er klar",
"Bad Signature" : "Ugyldig signatur",
"Missing Signature" : "Signatur mangler",
"one-time password for server-side-encryption" : "Engangs password for kryptering på serverdelen",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke læse denne fil, sandsynligvis fordi det er en delt fil. Bed venligst ejeren af filen om at dele filen med dig på ny.",
......@@ -32,6 +34,8 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "Delingen vil udløbe om %s.",
"Cheers!" : "Hej!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hejsa,<br><br>administrator aktiveret kryptering på serverdelen. Dine file er blevet krypteret med kodeordet <strong>%s</strong>.<br><br>Venligst log på web brugerfladen, gå til sektionen \"ownCloud grundlæggende krypterings modul\" for din personlige opsætninger og opdater dine krypterings kodeord ved at indtaste dette kodeord i \"gamle kodeord log\" feltet samt dit nuværende kodeord.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Krypter hjemmelageret",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Ved at slå denne valgmulighed til krypteres alle filer i hovedlageret, ellers vil kun filer på eksternt lager blive krypteret",
"Enable recovery key" : "Aktivér gendannelsesnøgle",
"Disable recovery key" : "Deaktivér gendannelsesnøgle",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Gendannelsesnøglen er en ekstra krypteringsnøgle, der bruges til at kryptere filer. Den tillader gendannelse af en brugers filer, hvis brugeren glemmer sin adgangskode.",
......
......@@ -23,6 +23,8 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Encryption App is enabled and ready" : "App til kryptering er slået til og er klar",
"Bad Signature" : "Ugyldig signatur",
"Missing Signature" : "Signatur mangler",
"one-time password for server-side-encryption" : "Engangs password for kryptering på serverdelen",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke læse denne fil, sandsynligvis fordi det er en delt fil. Bed venligst ejeren af filen om at dele filen med dig på ny.",
......@@ -30,6 +32,8 @@
"The share will expire on %s." : "Delingen vil udløbe om %s.",
"Cheers!" : "Hej!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hejsa,<br><br>administrator aktiveret kryptering på serverdelen. Dine file er blevet krypteret med kodeordet <strong>%s</strong>.<br><br>Venligst log på web brugerfladen, gå til sektionen \"ownCloud grundlæggende krypterings modul\" for din personlige opsætninger og opdater dine krypterings kodeord ved at indtaste dette kodeord i \"gamle kodeord log\" feltet samt dit nuværende kodeord.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Krypter hjemmelageret",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Ved at slå denne valgmulighed til krypteres alle filer i hovedlageret, ellers vil kun filer på eksternt lager blive krypteret",
"Enable recovery key" : "Aktivér gendannelsesnøgle",
"Disable recovery key" : "Deaktivér gendannelsesnøgle",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Gendannelsesnøglen er en ekstra krypteringsnøgle, der bruges til at kryptere filer. Den tillader gendannelse af en brugers filer, hvis brugeren glemmer sin adgangskode.",
......
......@@ -30,9 +30,12 @@ OC.L10N.register(
"one-time password for server-side-encryption" : "Einmalpasswort für Serverseitige Verschlüsselung",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht entschlüsselt werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktieren Sie den Eigentümer der Datei und bitten Sie darum, die Datei noch einmal mit Ihnen zu teilen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht gelesen werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktieren Sie den Eigentümer der Datei und bitten Sie darum, die Datei noch einmal mit Ihnen zu teilen.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Hey,\n\nder Administrator hat die servereitige Verschlüsselung aktiviert. Die Dateien wurden mit dem Kennwort '%s' verschlüsselt.\n\nBitte melden Sie sich im Web-Interface an, gehen Sie in ihre persönlichen Einstellungen. Dort finden Sie die Option 'ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul' und aktualisieren Sie dort ihr Verschlüsselungspasswort indem Sie das Passwort in das 'alte Log - in Passwort' und in das 'aktuellen Login - Passwort' Feld eingeben.\n\n",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hey,<br><br>der Administrator hat die servereitige Verschlüsselung aktiviert. Die Dateien wurden mit dem Kennwort <strong>%s</strong> verschlüsselt.<br><br>Bitte melden Sie sich im Web-Interface an, gehe Sie in ihre persönlichen Einstellungen. Dort finden Sie die Option 'ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul' und aktualisieren Sie dort Ihr Verschlüsselungspasswort indem Sie das Passwort in das 'alte Log - in Passwort' und in das 'aktuellen Login - Passwort' Feld eingeben.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Benutzerverzeichnis verschlüsslen",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Die Aktivierung dieser Option verschlüsselt alle Dateien die auf dem Hauptspeicher gespeichert sind, ansonsten werden nur Dateien auf dem externen Speicher verschlüsselt",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein Passwort vergessen hat.",
......
......@@ -28,9 +28,12 @@
"one-time password for server-side-encryption" : "Einmalpasswort für Serverseitige Verschlüsselung",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht entschlüsselt werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktieren Sie den Eigentümer der Datei und bitten Sie darum, die Datei noch einmal mit Ihnen zu teilen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht gelesen werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktieren Sie den Eigentümer der Datei und bitten Sie darum, die Datei noch einmal mit Ihnen zu teilen.",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "Hey,\n\nder Administrator hat die servereitige Verschlüsselung aktiviert. Die Dateien wurden mit dem Kennwort '%s' verschlüsselt.\n\nBitte melden Sie sich im Web-Interface an, gehen Sie in ihre persönlichen Einstellungen. Dort finden Sie die Option 'ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul' und aktualisieren Sie dort ihr Verschlüsselungspasswort indem Sie das Passwort in das 'alte Log - in Passwort' und in das 'aktuellen Login - Passwort' Feld eingeben.\n\n",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hey,<br><br>der Administrator hat die servereitige Verschlüsselung aktiviert. Die Dateien wurden mit dem Kennwort <strong>%s</strong> verschlüsselt.<br><br>Bitte melden Sie sich im Web-Interface an, gehe Sie in ihre persönlichen Einstellungen. Dort finden Sie die Option 'ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul' und aktualisieren Sie dort Ihr Verschlüsselungspasswort indem Sie das Passwort in das 'alte Log - in Passwort' und in das 'aktuellen Login - Passwort' Feld eingeben.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Benutzerverzeichnis verschlüsslen",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Die Aktivierung dieser Option verschlüsselt alle Dateien die auf dem Hauptspeicher gespeichert sind, ansonsten werden nur Dateien auf dem externen Speicher verschlüsselt",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein Passwort vergessen hat.",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Federation" : "Datafællesskab",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "ownCloud datafællesskab giver dig mulighed for at forbinde til andre ownCloud-installationer, som du har tillid til, for at udveksle brugerkataloger. Dette vil f.eks. blive anvendt til at udfylde eksterne brugernavne automatisk ved deling af data",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Tilføj serveren automatisk, når et datafællesskab er oprettet ",
"Trusted ownCloud Servers" : "ownCloud servere der er tillid til"
"Trusted ownCloud Servers" : "ownCloud servere der er tillid til",
"+ Add ownCloud server" : "+ Tilføj ownCloud server",
"ownCloud Server" : "ownCloud server"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Federation" : "Datafællesskab",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "ownCloud datafællesskab giver dig mulighed for at forbinde til andre ownCloud-installationer, som du har tillid til, for at udveksle brugerkataloger. Dette vil f.eks. blive anvendt til at udfylde eksterne brugernavne automatisk ved deling af data",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Tilføj serveren automatisk, når et datafællesskab er oprettet ",
"Trusted ownCloud Servers" : "ownCloud servere der er tillid til"
"Trusted ownCloud Servers" : "ownCloud servere der er tillid til",
"+ Add ownCloud server" : "+ Tilføj ownCloud server",
"ownCloud Server" : "ownCloud server"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"federation",
{
"Server added to the list of trusted ownClouds" : "Ο διακομιστής προστέθηκε στην λίστα των έμπιστων ownCloud",
"Server is already in the list of trusted servers." : "Ο διακομιστής περιλαμβάνεται ήδη στην λίστα των έμπιστων ownCloud",
"No ownCloud server found" : "Δεν βρέθηκε διακομιστής ownCloud",
"Could not add server" : "Αδυναμία προσθήκης διακομιστή",
"ownCloud Server" : "Διακομιστής ownCloud"
......
{ "translations": {
"Server added to the list of trusted ownClouds" : "Ο διακομιστής προστέθηκε στην λίστα των έμπιστων ownCloud",
"Server is already in the list of trusted servers." : "Ο διακομιστής περιλαμβάνεται ήδη στην λίστα των έμπιστων ownCloud",
"No ownCloud server found" : "Δεν βρέθηκε διακομιστής ownCloud",
"Could not add server" : "Αδυναμία προσθήκης διακομιστή",
"ownCloud Server" : "Διακομιστής ownCloud"
......
......@@ -39,7 +39,7 @@ OC.L10N.register(
"Unshare" : "Avslutt deling",
"Details" : "Detaljer",
"Select" : "Velg",
"Pending" : "Ventende",
"Pending" : "Venter",
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"This operation is forbidden" : "Operasjonen er forbudt",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappen er utilgjengelig. Sjekk loggene eller kontakt administrator",
......
......@@ -37,7 +37,7 @@
"Unshare" : "Avslutt deling",
"Details" : "Detaljer",
"Select" : "Velg",
"Pending" : "Ventende",
"Pending" : "Venter",
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"This operation is forbidden" : "Operasjonen er forbudt",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappen er utilgjengelig. Sjekk loggene eller kontakt administrator",
......
......@@ -16,6 +16,9 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Ikke tilladt at bruge autorisation mekanismen \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Utilfredsstillede backend-parametre",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Utilfredsstillede parametre for godkendelsesmekanisme",
"Insufficient data: %s" : "Utilstrækkelige data: %s",
"%s" : "%s",
"Storage with id \"%i\" is not user editable" : "Lageret med id \"%i\" kan ikke redigeres af bruger",
"Personal" : "Personligt",
"System" : "System",
"Grant access" : "Godkend adgang",
......@@ -26,12 +29,15 @@ OC.L10N.register(
"Error generating key pair" : "Fejl under oprettelse af nøglepar",
"Enable encryption" : "Slå kryptering til",
"Enable previews" : "Slå forhåndsvisninger til",
"Enable sharing" : "Slå deling til",
"Check for changes" : "Tjek for ændringer",
"Never" : "Aldrig",
"Once every direct access" : "Kun ved hver direkte tilgang",
"All users. Type to select user or group." : "Alle brugere. Indtast for at vælge bruger eller gruppe.",
"(group)" : "(gruppe)",
"Admin defined" : "Bestemt af administrator",
"Saved" : "Gemt",
"Empty response from the server" : "Svar fra serveren uden data",
"Username" : "Brugernavn",
"Password" : "Kodeord",
"Save" : "Gem",
......
......@@ -14,6 +14,9 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Ikke tilladt at bruge autorisation mekanismen \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Utilfredsstillede backend-parametre",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Utilfredsstillede parametre for godkendelsesmekanisme",
"Insufficient data: %s" : "Utilstrækkelige data: %s",
"%s" : "%s",
"Storage with id \"%i\" is not user editable" : "Lageret med id \"%i\" kan ikke redigeres af bruger",
"Personal" : "Personligt",
"System" : "System",
"Grant access" : "Godkend adgang",
......@@ -24,12 +27,15 @@
"Error generating key pair" : "Fejl under oprettelse af nøglepar",
"Enable encryption" : "Slå kryptering til",
"Enable previews" : "Slå forhåndsvisninger til",
"Enable sharing" : "Slå deling til",
"Check for changes" : "Tjek for ændringer",
"Never" : "Aldrig",
"Once every direct access" : "Kun ved hver direkte tilgang",
"All users. Type to select user or group." : "Alle brugere. Indtast for at vælge bruger eller gruppe.",
"(group)" : "(gruppe)",
"Admin defined" : "Bestemt af administrator",
"Saved" : "Gemt",
"Empty response from the server" : "Svar fra serveren uden data",
"Username" : "Brugernavn",
"Password" : "Kodeord",
"Save" : "Gem",
......
......@@ -44,7 +44,7 @@ OC.L10N.register(
"There was an error with message: " : "Es ist ein Fehler mit folgender Meldung aufgetreten:",
"External mount error" : "Fehler beim einbinden des externen Speichers",
"external-storage" : "Externer Speicher",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Es konnte keine Liste der Windows Netzlaufwerk erstellt werden: leer Antwort vom Server",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Es konnte keine Liste der Windows-Netzlaufwerke erstellt werden: leer Antwort vom Server",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Einige der konfigurierten externen Bereitstellungspunkte sind nicht angeschlossen. Bitte klicke auf die roten Zeile(n) für weitere Informationen",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : "Bitte gib die Anmeldeinformationen für den {mount} externen Bereitstellungspunkt ein",
"Username" : "Benutzername",
......
......@@ -42,7 +42,7 @@
"There was an error with message: " : "Es ist ein Fehler mit folgender Meldung aufgetreten:",
"External mount error" : "Fehler beim einbinden des externen Speichers",
"external-storage" : "Externer Speicher",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Es konnte keine Liste der Windows Netzlaufwerk erstellt werden: leer Antwort vom Server",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Es konnte keine Liste der Windows-Netzlaufwerke erstellt werden: leer Antwort vom Server",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Einige der konfigurierten externen Bereitstellungspunkte sind nicht angeschlossen. Bitte klicke auf die roten Zeile(n) für weitere Informationen",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : "Bitte gib die Anmeldeinformationen für den {mount} externen Bereitstellungspunkt ein",
"Username" : "Benutzername",
......
......@@ -38,10 +38,14 @@ OC.L10N.register(
"Admin defined" : "Administrator definiert",
"Saved" : "Gespeichert",
"Empty response from the server" : "Leere Antwort vom Server erhalten",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Anmeldung nicht möglich. Bitte melden Sie sich ab und wieder an, damit Sie von diesem Endpunkt zugreifen können.",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Es konnten keine Informationen aus dem ownCloud -Server gelesen werden: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Konnte die Liste von externen Speichern nicht laden: {type}",
"There was an error with message: " : "Ein Fehler ist aufgetreten:",
"External mount error" : "Externer Einhängefehler",
"external-storage" : "externer Speicher",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Es konnte keine Liste der Windows-Netzlaufwerke erstellt werden: leer Antwort vom Server",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Einige der konfigurierten externen Bereitstellungspunkte sind nicht angeschlossen. Bitte klicke Sie auf die roten Zeile(n) für weitere Informationen",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : "Bitte geben Sie die Zugangsdaten für den {mount} Speicher an",
"Username" : "Benutzername",
"Password" : "Passwort",
......@@ -61,6 +65,7 @@ OC.L10N.register(
"Client secret" : "Geheime Zeichenkette des Client",
"OpenStack" : "Freihand",
"Tenant name" : "Name des Mieters",
"Identity endpoint URL" : "Identität Endpunkt-URL",
"Rackspace" : "Rackspace",
"API key" : "API-Schlüssel",
"Username and password" : "Benutzername und Passwort",
......
......@@ -36,10 +36,14 @@
"Admin defined" : "Administrator definiert",
"Saved" : "Gespeichert",
"Empty response from the server" : "Leere Antwort vom Server erhalten",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Anmeldung nicht möglich. Bitte melden Sie sich ab und wieder an, damit Sie von diesem Endpunkt zugreifen können.",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Es konnten keine Informationen aus dem ownCloud -Server gelesen werden: {code} {type}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Konnte die Liste von externen Speichern nicht laden: {type}",
"There was an error with message: " : "Ein Fehler ist aufgetreten:",
"External mount error" : "Externer Einhängefehler",
"external-storage" : "externer Speicher",
"Couldn't get the list of Windows network drive mount points: empty response from the server" : "Es konnte keine Liste der Windows-Netzlaufwerke erstellt werden: leer Antwort vom Server",
"Some of the configured external mount points are not connected. Please click on the red row(s) for more information" : "Einige der konfigurierten externen Bereitstellungspunkte sind nicht angeschlossen. Bitte klicke Sie auf die roten Zeile(n) für weitere Informationen",
"Please enter the credentials for the {mount} mount" : "Bitte geben Sie die Zugangsdaten für den {mount} Speicher an",
"Username" : "Benutzername",
"Password" : "Passwort",
......@@ -59,6 +63,7 @@
"Client secret" : "Geheime Zeichenkette des Client",
"OpenStack" : "Freihand",
"Tenant name" : "Name des Mieters",
"Identity endpoint URL" : "Identität Endpunkt-URL",
"Rackspace" : "Rackspace",
"API key" : "API-Schlüssel",
"Username and password" : "Benutzername und Passwort",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment