Commit dddbfb90 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 58439c33
OC.L10N.register(
"encryption",
{
"Missing recovery key password" : "Senha da chave de recuperação em falta",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor, insira a contrassenha da chave de recuperação",
"Missing recovery key password" : "Palavra-passe da chave de recuperação em falta",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor, insira a palavra-passe da chave de recuperação",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "A palavra-passe de recuperação repetida não corresponde à palavra-passe fornecida",
"Recovery key successfully enabled" : "A chave de recuperação foi ativada com sucesso",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Não foi possível ativar a chave de recuperação. Por favor, verifique a sua senha da chave de recuperação!",
......
{ "translations": {
"Missing recovery key password" : "Senha da chave de recuperação em falta",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor, insira a contrassenha da chave de recuperação",
"Missing recovery key password" : "Palavra-passe da chave de recuperação em falta",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor, insira a palavra-passe da chave de recuperação",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "A palavra-passe de recuperação repetida não corresponde à palavra-passe fornecida",
"Recovery key successfully enabled" : "A chave de recuperação foi ativada com sucesso",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Não foi possível ativar a chave de recuperação. Por favor, verifique a sua senha da chave de recuperação!",
......
......@@ -8,11 +8,14 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nepodarilo sa povoliť záchranný kľúč. Skontrolujte prosím Vaše heslo záchranného kľúča!",
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný kľúč bol úspešne zakázaný",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nepodarilo sa zakázať záchranný kľúč. Skontrolujte prosím Vaše heslo záchranného kľúča!",
"Missing parameters" : "Chýbajúce parametre",
"Please provide the old recovery password" : "Zadajte prosím staré heslo pre obnovenie",
"Please provide a new recovery password" : "Zadajte prosím nové heslo pre obnovenie",
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pre obnovenie",
"Password successfully changed." : "Heslo úspešne zmenené.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nemožno zmeniť heslo. Pravdepodobne nebolo staré heslo zadané správne.",
"Recovery Key disabled" : "Obnovovací kľúč je zakázaný",
"Recovery Key enabled" : "Obnovovací kľúč je povolený",
"Could not update the private key password." : "Nemožno aktualizovať heslo súkromného kľúča.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebolo zadané správne, prosím skúste to ešte raz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Toto heslo nebolo správne, prosím skúste to ešte raz.",
......@@ -20,8 +23,12 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný súkromný kľúč na šifrovanie aplikácií. Zaktualizujte si heslo súkromného kľúča v svojom osobnom nastavení, aby ste znovu získali prístup k svojim zašifrovaným súborom.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento súbor sa nepodarilo dešifrovať, pravdepodobne je zdieľaný. Požiadajte majiteľa súboru, aby ho s vami znovu vyzdieľal.",
"Enable recovery key" : "Povoliť obnovovací kľúč",
"Disable recovery key" : "Zakázať obnovovací kľúč",
"Recovery key password" : "Heslo obnovovacieho kľúča",
"Change recovery key password:" : "Zmeniť heslo obnovovacieho kľúča:",
"New recovery key password" : "Nové heslo obnovovacieho kľúča",
"Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo obnovovacieho kľúča",
"Change Password" : "Zmeniť heslo",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vášho súkromného kľúča sa nezhoduje v vašim prihlasovacím heslom.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Zmeňte si vaše staré heslo súkromného kľúča na rovnaké, aké je vaše aktuálne prihlasovacie heslo:",
......
......@@ -6,11 +6,14 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nepodarilo sa povoliť záchranný kľúč. Skontrolujte prosím Vaše heslo záchranného kľúča!",
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný kľúč bol úspešne zakázaný",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nepodarilo sa zakázať záchranný kľúč. Skontrolujte prosím Vaše heslo záchranného kľúča!",
"Missing parameters" : "Chýbajúce parametre",
"Please provide the old recovery password" : "Zadajte prosím staré heslo pre obnovenie",
"Please provide a new recovery password" : "Zadajte prosím nové heslo pre obnovenie",
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pre obnovenie",
"Password successfully changed." : "Heslo úspešne zmenené.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nemožno zmeniť heslo. Pravdepodobne nebolo staré heslo zadané správne.",
"Recovery Key disabled" : "Obnovovací kľúč je zakázaný",
"Recovery Key enabled" : "Obnovovací kľúč je povolený",
"Could not update the private key password." : "Nemožno aktualizovať heslo súkromného kľúča.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebolo zadané správne, prosím skúste to ešte raz.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Toto heslo nebolo správne, prosím skúste to ešte raz.",
......@@ -18,8 +21,12 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný súkromný kľúč na šifrovanie aplikácií. Zaktualizujte si heslo súkromného kľúča v svojom osobnom nastavení, aby ste znovu získali prístup k svojim zašifrovaným súborom.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento súbor sa nepodarilo dešifrovať, pravdepodobne je zdieľaný. Požiadajte majiteľa súboru, aby ho s vami znovu vyzdieľal.",
"Enable recovery key" : "Povoliť obnovovací kľúč",
"Disable recovery key" : "Zakázať obnovovací kľúč",
"Recovery key password" : "Heslo obnovovacieho kľúča",
"Change recovery key password:" : "Zmeniť heslo obnovovacieho kľúča:",
"New recovery key password" : "Nové heslo obnovovacieho kľúča",
"Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo obnovovacieho kľúča",
"Change Password" : "Zmeniť heslo",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vášho súkromného kľúča sa nezhoduje v vašim prihlasovacím heslom.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Zmeňte si vaše staré heslo súkromného kľúča na rovnaké, aké je vaše aktuálne prihlasovacie heslo:",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Auswählen",
"Pending" : "Ausstehend",
"Unable to determine date" : "Datum konnte nicht ermittelt werden",
"This operation is forbidden" : "Diese Operation ist nicht erlaubt",
"Error moving file." : "Fehler beim Verschieben der Datei.",
"Error moving file" : "Fehler beim Verschieben der Datei",
"Error" : "Fehler",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Auswählen",
"Pending" : "Ausstehend",
"Unable to determine date" : "Datum konnte nicht ermittelt werden",
"This operation is forbidden" : "Diese Operation ist nicht erlaubt",
"Error moving file." : "Fehler beim Verschieben der Datei.",
"Error moving file" : "Fehler beim Verschieben der Datei",
"Error" : "Fehler",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Auswählen",
"Pending" : "Ausstehend",
"Unable to determine date" : "Datum konnte nicht ermittelt werden",
"This operation is forbidden" : "Diese Operation ist nicht erlaubt",
"Error moving file." : "Fehler beim Verschieben der Datei.",
"Error moving file" : "Fehler beim Verschieben der Datei",
"Error" : "Fehler",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Auswählen",
"Pending" : "Ausstehend",
"Unable to determine date" : "Datum konnte nicht ermittelt werden",
"This operation is forbidden" : "Diese Operation ist nicht erlaubt",
"Error moving file." : "Fehler beim Verschieben der Datei.",
"Error moving file" : "Fehler beim Verschieben der Datei",
"Error" : "Fehler",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Seleccionar",
"Pending" : "Pendiente",
"Unable to determine date" : "No se pudo determinar la fecha",
"This operation is forbidden" : "Esta operación está prohibida",
"Error moving file." : "Error al mover el archivo.",
"Error moving file" : "Error moviendo archivo",
"Error" : "Error",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Seleccionar",
"Pending" : "Pendiente",
"Unable to determine date" : "No se pudo determinar la fecha",
"This operation is forbidden" : "Esta operación está prohibida",
"Error moving file." : "Error al mover el archivo.",
"Error moving file" : "Error moviendo archivo",
"Error" : "Error",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Valitse",
"Pending" : "Odottaa",
"Unable to determine date" : "Päivämäärän määrittäminen epäonnistui",
"This operation is forbidden" : "Tämä toiminto on kielletty",
"Error moving file." : "Virhe tiedostoa siirrettäessä.",
"Error moving file" : "Virhe tiedostoa siirrettäessä",
"Error" : "Virhe",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Valitse",
"Pending" : "Odottaa",
"Unable to determine date" : "Päivämäärän määrittäminen epäonnistui",
"This operation is forbidden" : "Tämä toiminto on kielletty",
"Error moving file." : "Virhe tiedostoa siirrettäessä.",
"Error moving file" : "Virhe tiedostoa siirrettäessä",
"Error" : "Virhe",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Sélectionner",
"Pending" : "En attente",
"Unable to determine date" : "Impossible de déterminer la date",
"This operation is forbidden" : "Cette opération est interdite",
"Error moving file." : "Erreur lors du déplacement du fichier.",
"Error moving file" : "Erreur lors du déplacement du fichier",
"Error" : "Erreur",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Sélectionner",
"Pending" : "En attente",
"Unable to determine date" : "Impossible de déterminer la date",
"This operation is forbidden" : "Cette opération est interdite",
"Error moving file." : "Erreur lors du déplacement du fichier.",
"Error moving file" : "Erreur lors du déplacement du fichier",
"Error" : "Erreur",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Seleccionar",
"Pending" : "Pendentes",
"Unable to determine date" : "Non é posíbel determinar a data",
"This operation is forbidden" : "Esta operación está prohibida",
"Error moving file." : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro.",
"Error moving file" : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro",
"Error" : "Erro",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Seleccionar",
"Pending" : "Pendentes",
"Unable to determine date" : "Non é posíbel determinar a data",
"This operation is forbidden" : "Esta operación está prohibida",
"Error moving file." : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro.",
"Error moving file" : "Produciuse un erro ao mover o ficheiro",
"Error" : "Erro",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Selecteer",
"Pending" : "In behandeling",
"Unable to determine date" : "Kon datum niet vaststellen",
"This operation is forbidden" : "Deze taak is verboden",
"Error moving file." : "Fout bij verplaatsen bestand.",
"Error moving file" : "Fout bij verplaatsen bestand",
"Error" : "Fout",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Selecteer",
"Pending" : "In behandeling",
"Unable to determine date" : "Kon datum niet vaststellen",
"This operation is forbidden" : "Deze taak is verboden",
"Error moving file." : "Fout bij verplaatsen bestand.",
"Error moving file" : "Fout bij verplaatsen bestand",
"Error" : "Fout",
......
......@@ -42,10 +42,12 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Zmazať",
"Disconnect storage" : "Odpojiť úložisko",
"Unshare" : "Zrušiť zdieľanie",
"No permission to delete" : "Žiadne povolenie na odstránenie",
"Download" : "Sťahovanie",
"Select" : "Vybrať",
"Pending" : "Čaká",
"Unable to determine date" : "Nemožno určiť dátum",
"This operation is forbidden" : "Táto operácia je zakázaná",
"Error moving file." : "Chyba pri presune súboru.",
"Error moving file" : "Chyba pri presúvaní súboru",
"Error" : "Chyba",
......@@ -98,6 +100,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Priečinok",
"Upload" : "Nahrať",
"Cancel upload" : "Zrušiť nahrávanie",
"No files in here" : "Nie sú tu žiadne súbory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nejaký obsah alebo synchronizujte zo svojimi zariadeniami!",
"No entries found in this folder" : "V tomto priečinku nebolo nič nájdené",
"Select all" : "Vybrať všetko",
......
......@@ -40,10 +40,12 @@
"Delete" : "Zmazať",
"Disconnect storage" : "Odpojiť úložisko",
"Unshare" : "Zrušiť zdieľanie",
"No permission to delete" : "Žiadne povolenie na odstránenie",
"Download" : "Sťahovanie",
"Select" : "Vybrať",
"Pending" : "Čaká",
"Unable to determine date" : "Nemožno určiť dátum",
"This operation is forbidden" : "Táto operácia je zakázaná",
"Error moving file." : "Chyba pri presune súboru.",
"Error moving file" : "Chyba pri presúvaní súboru",
"Error" : "Chyba",
......@@ -96,6 +98,7 @@
"Folder" : "Priečinok",
"Upload" : "Nahrať",
"Cancel upload" : "Zrušiť nahrávanie",
"No files in here" : "Nie sú tu žiadne súbory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nejaký obsah alebo synchronizujte zo svojimi zariadeniami!",
"No entries found in this folder" : "V tomto priečinku nebolo nič nájdené",
"Select all" : "Vybrať všetko",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment