Commit de9af793 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2485c3a0
......@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
"Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "Mål mappen \"{dir}\" findes ikke mere",
"Not enough free space" : "Ikke nok ledig plads",
"Uploading..." : "Uploader...",
"..." : "...",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@
"Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
"Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "Mål mappen \"{dir}\" findes ikke mere",
"Not enough free space" : "Ikke nok ledig plads",
"Uploading..." : "Uploader...",
"..." : "...",
......
......@@ -104,6 +104,7 @@ OC.L10N.register(
"the link expired" : "linket udløb",
"sharing is disabled" : "deling er deaktiveret",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "For yderligere information, kontakt venligst personen der sendte linket. ",
"%s is publicly shared" : "%s er offentlig delt",
"Add to your ownCloud" : "Tilføj til din ownCload",
"Download" : "Hent",
"Download %s" : "Hent %s",
......
......@@ -102,6 +102,7 @@
"the link expired" : "linket udløb",
"sharing is disabled" : "deling er deaktiveret",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "For yderligere information, kontakt venligst personen der sendte linket. ",
"%s is publicly shared" : "%s er offentlig delt",
"Add to your ownCloud" : "Tilføj til din ownCload",
"Download" : "Hent",
"Download %s" : "Hent %s",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not revert: %s" : "Kunne ikke genskabe: %s",
"Versions" : "Versioner",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Kunne ikke tilbagerulle {file} til den tidligere udgave: {timestamp}.",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Restore" : "Gendan",
"No other versions available" : "Ingen andre versioner tilgængelig",
"More versions..." : "Flere versioner..."
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Could not revert: %s" : "Kunne ikke genskabe: %s",
"Versions" : "Versioner",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Kunne ikke tilbagerulle {file} til den tidligere udgave: {timestamp}.",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Restore" : "Gendan",
"No other versions available" : "Ingen andre versioner tilgængelig",
"More versions..." : "Flere versioner..."
......
......@@ -147,6 +147,7 @@ OC.L10N.register(
"Expiration" : "Udløb",
"Expiration date" : "Udløbsdato",
"Choose a password for the public link" : "Vælg et kodeord til det offentlige link",
"Choose a password for the public link or press enter" : "Vælg et kodeord til det offentlige link eller tryk enter",
"Copied!" : "Kopieret!",
"Not supported!" : "Ikke understøttet!",
"Press ⌘-C to copy." : "Tryk ⌘-C for at kopiere.",
......@@ -159,6 +160,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "Tillad redigering",
"Email link to person" : "E-mail link til person",
"Send" : "Send",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Del med Twitter. Åbner i et nyt vindue.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Del med Facebook. Åbner i et nyt vindue.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Del med Diaspora Åbner i et nyt vindue.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Del med Google+. Åbner i et nyt vindue.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Del via email. Åbner din mail klient.",
"Sending ..." : "Sender ...",
"Email sent" : "E-mail afsendt",
"Send link via email" : "Send link via e-mail",
......
......@@ -145,6 +145,7 @@
"Expiration" : "Udløb",
"Expiration date" : "Udløbsdato",
"Choose a password for the public link" : "Vælg et kodeord til det offentlige link",
"Choose a password for the public link or press enter" : "Vælg et kodeord til det offentlige link eller tryk enter",
"Copied!" : "Kopieret!",
"Not supported!" : "Ikke understøttet!",
"Press ⌘-C to copy." : "Tryk ⌘-C for at kopiere.",
......@@ -157,6 +158,11 @@
"Allow editing" : "Tillad redigering",
"Email link to person" : "E-mail link til person",
"Send" : "Send",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Del med Twitter. Åbner i et nyt vindue.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Del med Facebook. Åbner i et nyt vindue.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Del med Diaspora Åbner i et nyt vindue.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Del med Google+. Åbner i et nyt vindue.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Del via email. Åbner din mail klient.",
"Sending ..." : "Sender ...",
"Email sent" : "E-mail afsendt",
"Send link via email" : "Send link via e-mail",
......
......@@ -155,9 +155,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
"Allow users to share via link" : "Tillad brugere at dele via link",
"Allow public uploads" : "Tillad offentlig upload",
"Always ask for a password" : "Altid spørg efter en kode",
"Enforce password protection" : "Tving kodeords beskyttelse",
"Set default expiration date" : "Vælg standard udløbsdato",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Tillad brugere at sende mail underretninger for delte filer",
"Allow users to share file via social media" : "Tillad brugere at dele via socialt media",
"Expire after " : "Udløber efter",
"days" : "dage",
"Enforce expiration date" : "Påtving udløbsdato",
......@@ -203,6 +205,7 @@ OC.L10N.register(
"Test email settings" : "Test e-mail-indstillinger",
"Send email" : "Send e-mail",
"What to log" : "Hvad skal logges",
"Download logfile (%s)" : "Hent logfil (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Logfilen er større end 100 MB. Det kan tage en del tid at hente den!",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite bruges som database. Til større installationer anbefaler vi at skifte til en anden database-backend.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Brug af SQLite frarådes især når skrivebordsklienten anvendes til filsynkronisering.",
......
......@@ -153,9 +153,11 @@
"Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
"Allow users to share via link" : "Tillad brugere at dele via link",
"Allow public uploads" : "Tillad offentlig upload",
"Always ask for a password" : "Altid spørg efter en kode",
"Enforce password protection" : "Tving kodeords beskyttelse",
"Set default expiration date" : "Vælg standard udløbsdato",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Tillad brugere at sende mail underretninger for delte filer",
"Allow users to share file via social media" : "Tillad brugere at dele via socialt media",
"Expire after " : "Udløber efter",
"days" : "dage",
"Enforce expiration date" : "Påtving udløbsdato",
......@@ -201,6 +203,7 @@
"Test email settings" : "Test e-mail-indstillinger",
"Send email" : "Send e-mail",
"What to log" : "Hvad skal logges",
"Download logfile (%s)" : "Hent logfil (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Logfilen er større end 100 MB. Det kan tage en del tid at hente den!",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite bruges som database. Til større installationer anbefaler vi at skifte til en anden database-backend.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Brug af SQLite frarådes især når skrivebordsklienten anvendes til filsynkronisering.",
......
......@@ -140,6 +140,7 @@ OC.L10N.register(
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Omogočene so nastavitve »le za branje«. To onemogoča nastavljanje možnosti prek spletnega vmesnika, problem pa se lahko pojavi pri posodobitvah, saj je treba datoteko vsakič ročno omogočiti.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Nastavitve PHP določajo, da so medvrstični bloki besedila odrezani. Ta nastavitev lahko povzroči, da nekateri osnovni moduli ne bodo dosegljivi.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Vaša zbirka podatkov ni zagnana z ravnijo izolacije transakcij »READ COMMITED« (branje izvedeno). To lahko povzroči težave, če se vzporedno izvede več dejanj.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "Nameščena je različica programa %1$s, ki je nižja od %2$s. Za zagotavljanje stabilnosti sistema ter hitrosti in odzivnosti delovanja je priporočljivo program %1$s posodobiti.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
......
......@@ -138,6 +138,7 @@
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Omogočene so nastavitve »le za branje«. To onemogoča nastavljanje možnosti prek spletnega vmesnika, problem pa se lahko pojavi pri posodobitvah, saj je treba datoteko vsakič ročno omogočiti.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Nastavitve PHP določajo, da so medvrstični bloki besedila odrezani. Ta nastavitev lahko povzroči, da nekateri osnovni moduli ne bodo dosegljivi.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"Your database does not run with \"READ COMMITED\" transaction isolation level. This can cause problems when multiple actions are executed in parallel." : "Vaša zbirka podatkov ni zagnana z ravnijo izolacije transakcij »READ COMMITED« (branje izvedeno). To lahko povzroči težave, če se vzporedno izvede več dejanj.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "Nameščena je različica programa %1$s, ki je nižja od %2$s. Za zagotavljanje stabilnosti sistema ter hitrosti in odzivnosti delovanja je priporočljivo program %1$s posodobiti.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment