Commit e2d4b3c1 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0e604aa8
......@@ -75,7 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifrēšanas lietotnes ir pieslēgta, bet šifrēšanas atslēgas nav uzstādītas. Lūdzu izejiet no sistēmas un ieejiet sistēmā atpakaļ.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Šifrēšanas lietotnei nepareiza privātā atslēga. Lūdzu atjaunojiet savu privāto atslēgu personīgo uzstādījumu sadaļā, lai atjaunot pieeju šifrētajiem failiem.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrēšana tika atslēgta, tomēr jūsu faili joprojām ir šifrēti. Atšifrēt failus var Personiskajos uzstādījumos.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["atrasts pēc '{filter}'","atrasts pēc '{filter}'","atrasti pēc '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} un {files}",
"Favorited" : "Favorīti",
"Favorite" : "Iecienītais",
......
......@@ -73,7 +73,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifrēšanas lietotnes ir pieslēgta, bet šifrēšanas atslēgas nav uzstādītas. Lūdzu izejiet no sistēmas un ieejiet sistēmā atpakaļ.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Šifrēšanas lietotnei nepareiza privātā atslēga. Lūdzu atjaunojiet savu privāto atslēgu personīgo uzstādījumu sadaļā, lai atjaunot pieeju šifrētajiem failiem.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrēšana tika atslēgta, tomēr jūsu faili joprojām ir šifrēti. Atšifrēt failus var Personiskajos uzstādījumos.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["atrasts pēc '{filter}'","atrasts pēc '{filter}'","atrasti pēc '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} un {files}",
"Favorited" : "Favorīti",
"Favorite" : "Iecienītais",
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the recovery key password" : "Zopakujte prosím heslo klíče pro obnovu",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Opakované heslo pro obnovu nesouhlasí se zadaným heslem",
"Recovery key successfully enabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně povolen",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo vašeho záchranného klíče!",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo svého záchranného klíče!",
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně zakázán",
"Please provide the old recovery password" : "Zadejte prosím staré heslo pro obnovu",
"Please provide a new recovery password" : "Zadejte prosím nové heslo pro obnovu",
......@@ -42,8 +42,8 @@ OC.L10N.register(
"Repeat New Recovery key password" : "Zopakujte nové heslo klíče pro obnovu",
"Change Password" : "Změnit heslo",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte vaše staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete vaše původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte své staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete své původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
"Old log-in password" : "Původní přihlašovací heslo",
"Current log-in password" : "Aktuální přihlašovací heslo",
"Update Private Key Password" : "Změnit heslo soukromého klíče",
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
"Please repeat the recovery key password" : "Zopakujte prosím heslo klíče pro obnovu",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Opakované heslo pro obnovu nesouhlasí se zadaným heslem",
"Recovery key successfully enabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně povolen",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo vašeho záchranného klíče!",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo svého záchranného klíče!",
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně zakázán",
"Please provide the old recovery password" : "Zadejte prosím staré heslo pro obnovu",
"Please provide a new recovery password" : "Zadejte prosím nové heslo pro obnovu",
......@@ -40,8 +40,8 @@
"Repeat New Recovery key password" : "Zopakujte nové heslo klíče pro obnovu",
"Change Password" : "Změnit heslo",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte vaše staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete vaše původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte své staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete své původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
"Old log-in password" : "Původní přihlašovací heslo",
"Current log-in password" : "Aktuální přihlašovací heslo",
"Update Private Key Password" : "Změnit heslo soukromého klíče",
......
OC.L10N.register(
"files_sharing",
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Šajā serverī koplietošana starp serveriem nav ieslēgta",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Montēšanas punkta nosaukums satur nederīgus simbolus.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Nepareizs vai neuzticams SSL sertifikāts",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nesanāca autentificēties pie attālinātās koplietotnes, parole varētu būt nepareiza",
"Storage not valid" : "Glabātuve nav derīga",
"Couldn't add remote share" : "Nevarēja pievienot attālināto koplietotni",
"Shared with you" : "Koplietots ar tevi",
"Shared with others" : "Koplietots ar citiem",
"Shared by link" : "Koplietots ar saiti",
"Nothing shared with you yet" : "Nekas vēl nav koplietots",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Faili un mapes, ko citi koplietos ar tevi, tiks rādīti šeit",
"Nothing shared yet" : "Nekas vēl nav koplietots",
"Files and folders you share will show up here" : "Faili un mapes, ko koplietosi ar citiem, tiks rādīti šeit",
"No shared links" : "Nav koplietotu saišu",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Faili un mapes, ko koplietosit ar saitēm, tiks rādīti šeit",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Vai vēlaties pievienot attālināto koplietotni {name} no {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Attālinātā koplietotne",
"Remote share password" : "Attālinātās koplietotnes parole",
"Cancel" : "Atcelt",
"Add remote share" : "Pievienot attālināto koplietotni",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Nav atrasta neviena ownCloud (7. vai augstāka) instalācija {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Nederīga ownCloud saite",
"Share" : "Dalīties",
"Shared by" : "Dalījās",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Fails vai mape tika koplietota no <strong>cita servera</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Publiski koplietots fails vai mape tika <strong>lejupielādēts</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Saņēmāt jaunu attālinātu koplietotni no %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s apstiprināja attālināto koplietotni %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s noraidīja attālināto koplietotni %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s atslēdza koplietošanu %2$s ar tevi",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Publiski koplietota mape %1$s tika lejupielādēta",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Publiski koplietots fails %1$s tika lejupielādēts",
"This share is password-protected" : "Šī koplietotne ir aizsargāta ar paroli",
"The password is wrong. Try again." : "Nepareiza parole. Mēģiniet vēlreiz.",
"Password" : "Parole",
"No entries found in this folder" : "Šajā mapē nekas nav atrasts",
"Name" : "Nosaukums",
"Download" : "Lejupielādēt"
"Share time" : "Koplietošanas laiks",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Izskatās, ka šī saite vairs nedarbojas",
"Reasons might be:" : "Iespējamie iemesli:",
"the item was removed" : "vienums tika dzēsts",
"the link expired" : "saitei beidzies termiņš",
"sharing is disabled" : "koplietošana nav ieslēgta",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Vairāk informācijas vaicā personai, kas nosūtīja šo saiti.",
"Add to your ownCloud" : "Pievienot savam ownCloud",
"Download" : "Lejupielādēt",
"Download %s" : "Lejupielādēt %s",
"Direct link" : "Tiešā saite",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatīva mākoņkoplietošana",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Atļaut šī servera lietotājiem sūtīt koplietotnes uz citiem serveriem",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Atļaut šī servera lietotājiem saņem koplietotnes no citiem serveriem"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Šajā serverī koplietošana starp serveriem nav ieslēgta",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Montēšanas punkta nosaukums satur nederīgus simbolus.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Nepareizs vai neuzticams SSL sertifikāts",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nesanāca autentificēties pie attālinātās koplietotnes, parole varētu būt nepareiza",
"Storage not valid" : "Glabātuve nav derīga",
"Couldn't add remote share" : "Nevarēja pievienot attālināto koplietotni",
"Shared with you" : "Koplietots ar tevi",
"Shared with others" : "Koplietots ar citiem",
"Shared by link" : "Koplietots ar saiti",
"Nothing shared with you yet" : "Nekas vēl nav koplietots",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Faili un mapes, ko citi koplietos ar tevi, tiks rādīti šeit",
"Nothing shared yet" : "Nekas vēl nav koplietots",
"Files and folders you share will show up here" : "Faili un mapes, ko koplietosi ar citiem, tiks rādīti šeit",
"No shared links" : "Nav koplietotu saišu",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Faili un mapes, ko koplietosit ar saitēm, tiks rādīti šeit",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Vai vēlaties pievienot attālināto koplietotni {name} no {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Attālinātā koplietotne",
"Remote share password" : "Attālinātās koplietotnes parole",
"Cancel" : "Atcelt",
"Add remote share" : "Pievienot attālināto koplietotni",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Nav atrasta neviena ownCloud (7. vai augstāka) instalācija {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Nederīga ownCloud saite",
"Share" : "Dalīties",
"Shared by" : "Dalījās",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Fails vai mape tika koplietota no <strong>cita servera</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Publiski koplietots fails vai mape tika <strong>lejupielādēts</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Saņēmāt jaunu attālinātu koplietotni no %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s apstiprināja attālināto koplietotni %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s noraidīja attālināto koplietotni %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s atslēdza koplietošanu %2$s ar tevi",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Publiski koplietota mape %1$s tika lejupielādēta",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Publiski koplietots fails %1$s tika lejupielādēts",
"This share is password-protected" : "Šī koplietotne ir aizsargāta ar paroli",
"The password is wrong. Try again." : "Nepareiza parole. Mēģiniet vēlreiz.",
"Password" : "Parole",
"No entries found in this folder" : "Šajā mapē nekas nav atrasts",
"Name" : "Nosaukums",
"Download" : "Lejupielādēt"
"Share time" : "Koplietošanas laiks",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Izskatās, ka šī saite vairs nedarbojas",
"Reasons might be:" : "Iespējamie iemesli:",
"the item was removed" : "vienums tika dzēsts",
"the link expired" : "saitei beidzies termiņš",
"sharing is disabled" : "koplietošana nav ieslēgta",
"For more info, please ask the person who sent this link." : "Vairāk informācijas vaicā personai, kas nosūtīja šo saiti.",
"Add to your ownCloud" : "Pievienot savam ownCloud",
"Download" : "Lejupielādēt",
"Download %s" : "Lejupielādēt %s",
"Direct link" : "Tiešā saite",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatīva mākoņkoplietošana",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Atļaut šī servera lietotājiem sūtīt koplietotnes uz citiem serveriem",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Atļaut šī servera lietotājiem saņem koplietotnes no citiem serveriem"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -49,7 +49,7 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Last ned",
"Download %s" : "Last ned %s",
"Direct link" : "Direkte lenke",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenbundet sky-deling",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren sender delinger til andre servere",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren mottar delinger fra andre servere"
},
......
......@@ -47,7 +47,7 @@
"Download" : "Last ned",
"Download %s" : "Last ned %s",
"Direct link" : "Direkte lenke",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenbundet sky-deling",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren sender delinger til andre servere",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren mottar delinger fra andre servere"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Dzēst pavisam",
"Error" : "Kļūda",
"restored" : "atjaunots",
"No deleted files" : "Nav dzēstu failu",
"You will be able to recover deleted files from here" : "No šejienes būs iespējams atgūt dzēstos failus",
"No entries found in this folder" : "Šajā mapē nekas nav atrasts",
"Select all" : "Atzīmēt visu",
"Name" : "Nosaukums",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Delete permanently" : "Dzēst pavisam",
"Error" : "Kļūda",
"restored" : "atjaunots",
"No deleted files" : "Nav dzēstu failu",
"You will be able to recover deleted files from here" : "No šejienes būs iespējams atgūt dzēstos failus",
"No entries found in this folder" : "Šajā mapē nekas nav atrasts",
"Select all" : "Atzīmēt visu",
"Name" : "Nosaukums",
......
......@@ -3,6 +3,9 @@ OC.L10N.register(
{
"Could not revert: %s" : "Nevarēja atgriezt — %s",
"Versions" : "Versijas",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Neizdevās atjaunot {file} no rediģējuma {timestamp} ",
"More versions..." : "Vairāk versiju...",
"No other versions available" : "Citas versijas nav pieejamas",
"Restore" : "Atjaunot"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);");
{ "translations": {
"Could not revert: %s" : "Nevarēja atgriezt — %s",
"Versions" : "Versijas",
"Failed to revert {file} to revision {timestamp}." : "Neizdevās atjaunot {file} no rediģējuma {timestamp} ",
"More versions..." : "Vairāk versiju...",
"No other versions available" : "Citas versijas nav pieejamas",
"Restore" : "Atjaunot"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -65,7 +65,7 @@ OC.L10N.register(
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server není správně nastaven pro umožnění synchronizace, rozhraní WebDAV se zdá být rozbité.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkční připojení k internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud si přejete využívat všech vlastností ownCloud, doporučujeme povolit připojení k internetu tomuto serveru.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Váš datový adresář i vaše vlastní soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"Shared" : "Sdílené",
"Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
......@@ -200,12 +200,12 @@ OC.L10N.register(
"Log out" : "Odhlásit se",
"Search" : "Hledat",
"Server side authentication failed!" : "Autentizace na serveru selhala!",
"Please contact your administrator." : "Kontaktujte prosím vašeho správce.",
"Please contact your administrator." : "Kontaktujte prosím svého správce systému.",
"Forgot your password? Reset it!" : "Zapomenuté heslo? Nastavte si nové!",
"remember" : "zapamatovat",
"Log in" : "Přihlásit",
"Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hej ty,<br><br>jen ti dávám vědět, že %s sdílí <strong>%s</strong> s tebou.<br><a href=\"%s\">Zobrazit!</a><br><br>",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>jen ti dávám vědět, že s tebou %s sdílí <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Zkontroluj to!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Tato instalace ownCloudu je momentálně v jednouživatelském módu.",
"This means only administrators can use the instance." : "To znamená, že pouze správci systému mohou aplikaci používat.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte prosím správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
......
......@@ -63,7 +63,7 @@
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server není správně nastaven pro umožnění synchronizace, rozhraní WebDAV se zdá být rozbité.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkční připojení k internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud si přejete využívat všech vlastností ownCloud, doporučujeme povolit připojení k internetu tomuto serveru.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Váš datový adresář i vaše vlastní soubory jsou pravděpodobně přístupné z internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"Shared" : "Sdílené",
"Shared with {recipients}" : "Sdíleno s {recipients}",
......@@ -198,12 +198,12 @@
"Log out" : "Odhlásit se",
"Search" : "Hledat",
"Server side authentication failed!" : "Autentizace na serveru selhala!",
"Please contact your administrator." : "Kontaktujte prosím vašeho správce.",
"Please contact your administrator." : "Kontaktujte prosím svého správce systému.",
"Forgot your password? Reset it!" : "Zapomenuté heslo? Nastavte si nové!",
"remember" : "zapamatovat",
"Log in" : "Přihlásit",
"Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Hej ty,<br><br>jen ti dávám vědět, že %s sdílí <strong>%s</strong> s tebou.<br><a href=\"%s\">Zobrazit!</a><br><br>",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>jen ti dávám vědět, že s tebou %s sdílí <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Zkontroluj to!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Tato instalace ownCloudu je momentálně v jednouživatelském módu.",
"This means only administrators can use the instance." : "To znamená, že pouze správci systému mohou aplikaci používat.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte prosím správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["",""],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["",""],
"seconds ago" : "saniyələr öncə",
"App directory already exists" : "Proqram təminatı qovluğu artıq mövcuddur.",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Proqram təminatı qovluğunu yaratmaq mümkün olmadı. Xahiş edilir yetkiləri düzgün təyin edəsiniz. %s",
"Application is not enabled" : "Proqram təminatı aktiv edilməyib",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["",""],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["",""],
"seconds ago" : "saniyələr öncə",
"App directory already exists" : "Proqram təminatı qovluğu artıq mövcuddur.",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Proqram təminatı qovluğunu yaratmaq mümkün olmadı. Xahiş edilir yetkiləri düzgün təyin edəsiniz. %s",
"Application is not enabled" : "Proqram təminatı aktiv edilməyib",
......
......@@ -202,7 +202,7 @@ OC.L10N.register(
"Desktop client" : "Aplikace pro počítač",
"Android app" : "Aplikace pro Android",
"iOS app" : "iOS aplikace",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Chcete-li podpořit tento projekt\n⇥⇥<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n⇥⇥⇥target=\"_blank\">přidejte se k vývoji</a>\n⇥⇥nebo\n⇥⇥<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n⇥⇥⇥target=\"_blank\">šiřte osvětu</a>!",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Chcete-li podpořit tento projekt <a href=\"https://owncloud.org/contribute\" target=\"_blank\">přidejte se k vývoji</a> nebo <a href=\"https://owncloud.org/promote\" target=\"_blank\">šiřte osvětu</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Znovu zobrazit průvodce prvním spuštěním",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Používáte <strong>%s</strong> z <strong>%s</strong> dostupných",
"Password" : "Heslo",
......@@ -238,11 +238,11 @@ OC.L10N.register(
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Vaše šifrovací klíče byly zálohovány. Pokud se něco pokazí, můžete je obnovit. Smažte je trvale pouze pokud jste jisti, že jsou všechny vaše soubory bezchybně dešifrovány.",
"Restore Encryption Keys" : "Obnovit šifrovací klíče",
"Delete Encryption Keys" : "Smazat šifrovací klíče",
"Show storage location" : "Zobrazit umístění úložiště",
"Show last log in" : "Zobrazit poslední přihlášení",
"Show storage location" : "Cesta k datům",
"Show last log in" : "Poslední přihlášení",
"Show user backend" : "Zobrazit uživatelskou podpůrnou vrstvu",
"Send email to new user" : "Poslat email novému uživateli",
"Show email address" : "Zobrazit emailovou adresu",
"Show email address" : "Emailová adresa",
"Username" : "Uživatelské jméno",
"E-Mail" : "Email",
"Create" : "Vytvořit",
......
......@@ -200,7 +200,7 @@
"Desktop client" : "Aplikace pro počítač",
"Android app" : "Aplikace pro Android",
"iOS app" : "iOS aplikace",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Chcete-li podpořit tento projekt\n⇥⇥<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n⇥⇥⇥target=\"_blank\">přidejte se k vývoji</a>\n⇥⇥nebo\n⇥⇥<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n⇥⇥⇥target=\"_blank\">šiřte osvětu</a>!",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Chcete-li podpořit tento projekt <a href=\"https://owncloud.org/contribute\" target=\"_blank\">přidejte se k vývoji</a> nebo <a href=\"https://owncloud.org/promote\" target=\"_blank\">šiřte osvětu</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Znovu zobrazit průvodce prvním spuštěním",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Používáte <strong>%s</strong> z <strong>%s</strong> dostupných",
"Password" : "Heslo",
......@@ -236,11 +236,11 @@
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Vaše šifrovací klíče byly zálohovány. Pokud se něco pokazí, můžete je obnovit. Smažte je trvale pouze pokud jste jisti, že jsou všechny vaše soubory bezchybně dešifrovány.",
"Restore Encryption Keys" : "Obnovit šifrovací klíče",
"Delete Encryption Keys" : "Smazat šifrovací klíče",
"Show storage location" : "Zobrazit umístění úložiště",
"Show last log in" : "Zobrazit poslední přihlášení",
"Show storage location" : "Cesta k datům",
"Show last log in" : "Poslední přihlášení",
"Show user backend" : "Zobrazit uživatelskou podpůrnou vrstvu",
"Send email to new user" : "Poslat email novému uživateli",
"Show email address" : "Zobrazit emailovou adresu",
"Show email address" : "Emailová adresa",
"Username" : "Uživatelské jméno",
"E-Mail" : "Email",
"Create" : "Vytvořit",
......
......@@ -116,10 +116,10 @@ OC.L10N.register(
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Zend OPcache, eAccelerator 같은 캐시/가속기 문제일 수도 있습니다.",
"Database Performance Info" : "데이터베이스 성능 정보",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "데이터베이스로 SQLite를 사용하고 있습니다. 대규모의 파일을 관리하려고 한다면 다른 데이터베이스 백엔드로 전환할 것을 권장합니다.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "특히 파일 동기화를 위해 데스크톱 클라이언트를 사용할 예정일 때는, SQLite를 사용하지 않는 것이 좋습니다.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "특히 파일 동기화를 위해 데스크톱 클라이언트를 사용할 예정이면, SQLite를 사용하지 않는 것이 좋습니다.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "다른 데이터베이스로 이전하려면 다음 명령행 도구를 사용하십시오: 'occ db:convert-type'",
"Microsoft Windows Platform" : "마이크로소프트 윈도우 플랫폼",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "서버가 마이크로소프트 윈도우 환경에서 동작하고 있습니다. 최적의 사용자 경험을 위해서는 리눅스를 사용할 것을 권장합니다.",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows 플랫폼",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "서버가 Microsoft Windows 환경에서 동작하고 있습니다. 최적의 사용자 경험을 위해서는 리눅스를 사용할 것을 권장합니다.",
"Module 'fileinfo' missing" : "모듈 'fileinfo'가 없음",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP 모듈 'fileinfo'가 존재하지 않습니다. MIME 형식 감지 결과를 향상시키기 위하여 이 모듈을 활성화하는 것을 추천합니다.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP 문자 인코딩이 UTF-8이 아님",
......
......@@ -114,10 +114,10 @@
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Zend OPcache, eAccelerator 같은 캐시/가속기 문제일 수도 있습니다.",
"Database Performance Info" : "데이터베이스 성능 정보",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "데이터베이스로 SQLite를 사용하고 있습니다. 대규모의 파일을 관리하려고 한다면 다른 데이터베이스 백엔드로 전환할 것을 권장합니다.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "특히 파일 동기화를 위해 데스크톱 클라이언트를 사용할 예정일 때는, SQLite를 사용하지 않는 것이 좋습니다.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "특히 파일 동기화를 위해 데스크톱 클라이언트를 사용할 예정이면, SQLite를 사용하지 않는 것이 좋습니다.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type'" : "다른 데이터베이스로 이전하려면 다음 명령행 도구를 사용하십시오: 'occ db:convert-type'",
"Microsoft Windows Platform" : "마이크로소프트 윈도우 플랫폼",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "서버가 마이크로소프트 윈도우 환경에서 동작하고 있습니다. 최적의 사용자 경험을 위해서는 리눅스를 사용할 것을 권장합니다.",
"Microsoft Windows Platform" : "Microsoft Windows 플랫폼",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "서버가 Microsoft Windows 환경에서 동작하고 있습니다. 최적의 사용자 경험을 위해서는 리눅스를 사용할 것을 권장합니다.",
"Module 'fileinfo' missing" : "모듈 'fileinfo'가 없음",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP 모듈 'fileinfo'가 존재하지 않습니다. MIME 형식 감지 결과를 향상시키기 위하여 이 모듈을 활성화하는 것을 추천합니다.",
"PHP charset is not set to UTF-8" : "PHP 문자 인코딩이 UTF-8이 아님",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment