Commit e36a33c8 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 6c989256
......@@ -91,6 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
"max. possible: " : "max. mulige: ",
"Save" : "Gem",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan ikke redigeres herfra på grund af utilstrækkelige rettigheder.",
"Settings" : "Indstillinger",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse for at <a href=\"%s\" target=\"_blank\">tilgå dine filer via WebDAV</a>",
......
......@@ -89,6 +89,7 @@
"Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
"max. possible: " : "max. mulige: ",
"Save" : "Gem",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan ikke redigeres herfra på grund af utilstrækkelige rettigheder.",
"Settings" : "Indstillinger",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse for at <a href=\"%s\" target=\"_blank\">tilgå dine filer via WebDAV</a>",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Грешка",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["","",""],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["","",""],
"Server" : "Сервер",
"Group Filter" : "Филтер групе",
"Save" : "Сачувај",
"Help" : "Помоћ",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
"Error" : "Грешка",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["","",""],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["","",""],
"Server" : "Сервер",
"Group Filter" : "Филтер групе",
"Save" : "Сачувај",
"Help" : "Помоћ",
......
......@@ -8,13 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Tjekket database schema opdatering",
"Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Følgende inkompatible apps er blevet deaktiveret: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Følgende apps fra 3. part er blevet deaktiveret: %s",
"Invalid file provided" : "Der er angivet en ugyldig fil",
"No image or file provided" : "Ingen fil eller billede givet",
"Unknown filetype" : "Ukendt filtype",
"Invalid image" : "Ugyldigt billede",
"No temporary profile picture available, try again" : "Intet midlertidigt profilbillede tilgængeligt, prøv igen",
"No crop data provided" : "Ingen beskæringsdata give",
"No valid crop data provided" : "Der er ikke angivet gyldige data om beskæring",
"Crop is not square" : "Beskæringen er ikke kvadratisk",
"Sunday" : "Søndag",
"Monday" : "Mandag",
"Tuesday" : "Tirsdag",
......
......@@ -6,13 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Tjekket database schema opdatering",
"Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Følgende inkompatible apps er blevet deaktiveret: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Følgende apps fra 3. part er blevet deaktiveret: %s",
"Invalid file provided" : "Der er angivet en ugyldig fil",
"No image or file provided" : "Ingen fil eller billede givet",
"Unknown filetype" : "Ukendt filtype",
"Invalid image" : "Ugyldigt billede",
"No temporary profile picture available, try again" : "Intet midlertidigt profilbillede tilgængeligt, prøv igen",
"No crop data provided" : "Ingen beskæringsdata give",
"No valid crop data provided" : "Der er ikke angivet gyldige data om beskæring",
"Crop is not square" : "Beskæringen er ikke kvadratisk",
"Sunday" : "Søndag",
"Monday" : "Mandag",
"Tuesday" : "Tirsdag",
......
......@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Nastavení práv pro %s selhalo, protože položka nebyla nalezena",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Nelze nastavit datum vypršení platnosti. Sdílení nemůže vypršet později než za %s po zveřejnění",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Nelze nastavit datum vypršení platnosti. Datum vypršení je v minulosti",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Nelze smazat datum vypršení platnosti. Sdílená data vyžadují datum vypršení platnosti odkazu.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Úložiště pro sdílení %s musí implementovat rozhraní OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Úložiště sdílení %s nenalezeno",
"Sharing backend for %s not found" : "Úložiště sdílení pro %s nenalezeno",
......
......@@ -99,6 +99,7 @@
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Nastavení práv pro %s selhalo, protože položka nebyla nalezena",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Nelze nastavit datum vypršení platnosti. Sdílení nemůže vypršet později než za %s po zveřejnění",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Nelze nastavit datum vypršení platnosti. Datum vypršení je v minulosti",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Nelze smazat datum vypršení platnosti. Sdílená data vyžadují datum vypršení platnosti odkazu.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Úložiště pro sdílení %s musí implementovat rozhraní OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Úložiště sdílení %s nenalezeno",
"Sharing backend for %s not found" : "Úložiště sdílení pro %s nenalezeno",
......
......@@ -42,6 +42,8 @@ OC.L10N.register(
"Dot files are not allowed" : "Filer med punktummer er ikke tilladt",
"4-byte characters are not supported in file names" : "Tegn med 4-byte understøttes ikke i filnavne",
"File name is a reserved word" : "Filnavnet er et reserveret ord",
"File name contains at least one invalid character" : "Filnavnet indeholder mindst ét ugyldigt tegn",
"File name is too long" : "Filnavnet er for langt",
"App directory already exists" : "App-mappe findes allerede",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Kan ikke oprette app-mappe. Ret tilladelser. %s",
"No source specified when installing app" : "Ingen kilde angivet under installation af app",
......@@ -99,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Angivelse af tilladelser for %s mislykkedes, fordi artiklen ikke blev fundet",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Kan ikke angive udløbsdato. Delinger kan ikke udløbe senere end %s efter at de er blevet delt",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Kan ikke angive udløbsdato. Udløbsdato er allerede passeret",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Kan ikke rydde udløbsdatoen. Det er et krav til delinger, at de har en udløbsdato.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Delingsbackend'en %s skal implementere grænsefladen OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Delingsbackend'en %s blev ikke fundet",
"Sharing backend for %s not found" : "Delingsbackend'en for %s blev ikke fundet",
......
......@@ -40,6 +40,8 @@
"Dot files are not allowed" : "Filer med punktummer er ikke tilladt",
"4-byte characters are not supported in file names" : "Tegn med 4-byte understøttes ikke i filnavne",
"File name is a reserved word" : "Filnavnet er et reserveret ord",
"File name contains at least one invalid character" : "Filnavnet indeholder mindst ét ugyldigt tegn",
"File name is too long" : "Filnavnet er for langt",
"App directory already exists" : "App-mappe findes allerede",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Kan ikke oprette app-mappe. Ret tilladelser. %s",
"No source specified when installing app" : "Ingen kilde angivet under installation af app",
......@@ -97,6 +99,7 @@
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Angivelse af tilladelser for %s mislykkedes, fordi artiklen ikke blev fundet",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Kan ikke angive udløbsdato. Delinger kan ikke udløbe senere end %s efter at de er blevet delt",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Kan ikke angive udløbsdato. Udløbsdato er allerede passeret",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Kan ikke rydde udløbsdatoen. Det er et krav til delinger, at de har en udløbsdato.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Delingsbackend'en %s skal implementere grænsefladen OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Delingsbackend'en %s blev ikke fundet",
"Sharing backend for %s not found" : "Delingsbackend'en for %s blev ikke fundet",
......
......@@ -99,8 +99,9 @@ OC.L10N.register(
"Share type %s is not valid for %s" : "Compartir tipo %s no es válido para %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "La configuración de permisos para %s ha fallado, ya que los permisos superan los permisos dados a %s",
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "La configuración de permisos para %s ha fallado, ya que no se encontró el elemento ",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "No se puede fijar fecha de caducidad. Los archivos compartidos no pueden caducar luego de %s de ser compartidos",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "No se puede fijar fecha de caducidad. Los archivos compartidos no pueden caducar más tarde de %s de ser compartidos",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "No se puede fijar la fecha de caducidad. La fecha de caducidad está en el pasado.",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "No se puede eliminar la fecha de caducidad. Los archivos compartidos deben tener una fecha de caducidad.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "El motor compartido %s debe implementar la interfaz OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "El motor compartido %s no se ha encontrado",
"Sharing backend for %s not found" : "Motor compartido para %s no encontrado",
......
......@@ -97,8 +97,9 @@
"Share type %s is not valid for %s" : "Compartir tipo %s no es válido para %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "La configuración de permisos para %s ha fallado, ya que los permisos superan los permisos dados a %s",
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "La configuración de permisos para %s ha fallado, ya que no se encontró el elemento ",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "No se puede fijar fecha de caducidad. Los archivos compartidos no pueden caducar luego de %s de ser compartidos",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "No se puede fijar fecha de caducidad. Los archivos compartidos no pueden caducar más tarde de %s de ser compartidos",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "No se puede fijar la fecha de caducidad. La fecha de caducidad está en el pasado.",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "No se puede eliminar la fecha de caducidad. Los archivos compartidos deben tener una fecha de caducidad.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "El motor compartido %s debe implementar la interfaz OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "El motor compartido %s no se ha encontrado",
"Sharing backend for %s not found" : "Motor compartido para %s no encontrado",
......
......@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Non é posíbel estabelecer permisos para %s, non se atopa o elemento",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Non é posíbel estabelecer a data de caducidade. As comparticións non poden caducar máis aló de %s após de seren compartidas",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Non é posíbel estabelecer a data de caducidade. A data de caducidade está no pasado.",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Non é posíbel limpar a data de caducidade. É necesaria algunha compartición para ter unha data de caducidade.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "A infraestrutura de compartición %s ten que implementar a interface OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Non se atopou a infraestrutura de compartición %s",
"Sharing backend for %s not found" : "Non se atopou a infraestrutura de compartición para %s",
......
......@@ -99,6 +99,7 @@
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Non é posíbel estabelecer permisos para %s, non se atopa o elemento",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Non é posíbel estabelecer a data de caducidade. As comparticións non poden caducar máis aló de %s após de seren compartidas",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Non é posíbel estabelecer a data de caducidade. A data de caducidade está no pasado.",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Non é posíbel limpar a data de caducidade. É necesaria algunha compartición para ter unha data de caducidade.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "A infraestrutura de compartición %s ten que implementar a interface OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Non se atopou a infraestrutura de compartición %s",
"Sharing backend for %s not found" : "Non se atopou a infraestrutura de compartición para %s",
......
......@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Impostazione permessi per %s non riuscita, poiché l'elemento non è stato trovato",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Impossibile impostare la data di scadenza. Le condivisioni non possono scadere più tardi di %s dalla loro attivazione",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Impossibile impostare la data di scadenza. La data di scadenza è nel passato.",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Impossibile cancellare la data di scadenza. Le condivisioni devono avere una data di scadenza.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Il motore di condivisione %s deve implementare l'interfaccia OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Motore di condivisione %s non trovato",
"Sharing backend for %s not found" : "Motore di condivisione di %s non trovato",
......
......@@ -99,6 +99,7 @@
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Impostazione permessi per %s non riuscita, poiché l'elemento non è stato trovato",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Impossibile impostare la data di scadenza. Le condivisioni non possono scadere più tardi di %s dalla loro attivazione",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Impossibile impostare la data di scadenza. La data di scadenza è nel passato.",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Impossibile cancellare la data di scadenza. Le condivisioni devono avere una data di scadenza.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Il motore di condivisione %s deve implementare l'interfaccia OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Motore di condivisione %s non trovato",
"Sharing backend for %s not found" : "Motore di condivisione di %s non trovato",
......
......@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Instellen van de permissies voor %s is mislukt, omdat het object niet is gevonden",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Kon vervaldatum niet instellen. Shares kunnen niet langer dan %s vervallen na het moment van delen",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Kon vervaldatum niet instellen. De vervaldatum ligt in het verleden",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Kon vervaldatum niet weghalen. Shares moeten een vervaldatum hebben.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Het share-backend %s moet de OCP\\Share_Backend interface implementeren",
"Sharing backend %s not found" : "Het share-backend %s is niet gevonden",
"Sharing backend for %s not found" : "Het share-backend voor %s is niet gevonden",
......
......@@ -99,6 +99,7 @@
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Instellen van de permissies voor %s is mislukt, omdat het object niet is gevonden",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Kon vervaldatum niet instellen. Shares kunnen niet langer dan %s vervallen na het moment van delen",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Kon vervaldatum niet instellen. De vervaldatum ligt in het verleden",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Kon vervaldatum niet weghalen. Shares moeten een vervaldatum hebben.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Het share-backend %s moet de OCP\\Share_Backend interface implementeren",
"Sharing backend %s not found" : "Het share-backend %s is niet gevonden",
"Sharing backend for %s not found" : "Het share-backend voor %s is niet gevonden",
......
......@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Definir permissões para %s falhou, porque o item não foi encontrado",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Não é possível definir data de expiração. As partilhas não podem expirar mais de %s depois de terem sido partilhadas",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Não é possivel definir data de expiração. A data de expiração está no passado",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Não é possível limpar a data de expiração. As partilhas devem ter uma data de expiração.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Ao partilhar a interface %s deve implementar a interface OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Não foi encontrada a partilha da interface %s",
"Sharing backend for %s not found" : "Não foi encontrada a partilha da interface para %s",
......
......@@ -99,6 +99,7 @@
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Definir permissões para %s falhou, porque o item não foi encontrado",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Não é possível definir data de expiração. As partilhas não podem expirar mais de %s depois de terem sido partilhadas",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Não é possivel definir data de expiração. A data de expiração está no passado",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Não é possível limpar a data de expiração. As partilhas devem ter uma data de expiração.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Ao partilhar a interface %s deve implementar a interface OCP\\Share_Backend",
"Sharing backend %s not found" : "Não foi encontrada a partilha da interface %s",
"Sharing backend for %s not found" : "Não foi encontrada a partilha da interface para %s",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment