Commit e544d5b2 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 5ea06f31
......@@ -8,22 +8,34 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøgle. Kontroller venligst dit gendannelsesnøgle kodeord!",
"Recovery key successfully disabled" : "Gendannelsesnøgle deaktiveret succesfuldt",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunne ikke deaktivere gendannelsesnøgle. Kontroller din gendannelsesnøgle kodeord!",
"Missing parameters" : "Manglende parametre",
"Please provide the old recovery password" : "Angiv venligst det gamle kodeord for gendannelsesnøglen",
"Please provide a new recovery password" : "Angiv venligst et nyt kodeord til gendannelse",
"Please repeat the new recovery password" : "Gentag venligst det nye kodeord til gendannelse",
"Password successfully changed." : "Kodeordet blev ændret succesfuldt",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Recovery Key disabled" : "Gendannelsesnøgle er slået fra",
"Recovery Key enabled" : "Gendannalsesnøgle aktiv",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøglen, venligst prøv igen eller kontakt din administrator",
"Could not update the private key password." : "Kunne ikke opdatere kodeordet til den private nøgle.",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle kodeord var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuværende kodeord til log-in var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Du skal overflytte dine krypteringsnøgler fra den gamle kryptering (ownCloud <= 8.0) til den nye af slagsen. Kør venligst \"occ encryption:migrate\" eller kontakt din administrator.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Encryption App is enabled and ready" : "App til kryptering er slået til og er klar",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke læse denne fil, sandsynligvis fordi det er en delt fil. Bed venligst ejeren af filen om at dele filen med dig påny.",
"Enable recovery key" : "Aktivér gendannelsesnøgle",
"Disable recovery key" : "Deaktivér gendannelsesnøgle",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Gendannelsesnøglen er en ekstra krypteringsnøgle, der bruges til at kryptere filer. Den tillader gendannelse af en brugers filer, hvis brugeren glemmer sin adgangskode.",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat recovery key password" : "Gentag adgangskode for gendannelsesnøgle",
"Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Old recovery key password" : "Gammel adgangskode for gendannelsesnøgle",
"New recovery key password" : "Ny adgangskode for gendannelsesnøgle",
"Repeat new recovery key password" : "Gentag ny adgangskode for gendannelsesnøgle",
"Change Password" : "Skift Kodeord",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dit private nøglekodeord stemmer ikke længere overens med dit login-kodeord.",
......
......@@ -6,22 +6,34 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøgle. Kontroller venligst dit gendannelsesnøgle kodeord!",
"Recovery key successfully disabled" : "Gendannelsesnøgle deaktiveret succesfuldt",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunne ikke deaktivere gendannelsesnøgle. Kontroller din gendannelsesnøgle kodeord!",
"Missing parameters" : "Manglende parametre",
"Please provide the old recovery password" : "Angiv venligst det gamle kodeord for gendannelsesnøglen",
"Please provide a new recovery password" : "Angiv venligst et nyt kodeord til gendannelse",
"Please repeat the new recovery password" : "Gentag venligst det nye kodeord til gendannelse",
"Password successfully changed." : "Kodeordet blev ændret succesfuldt",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Recovery Key disabled" : "Gendannelsesnøgle er slået fra",
"Recovery Key enabled" : "Gendannalsesnøgle aktiv",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøglen, venligst prøv igen eller kontakt din administrator",
"Could not update the private key password." : "Kunne ikke opdatere kodeordet til den private nøgle.",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle kodeord var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuværende kodeord til log-in var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Du skal overflytte dine krypteringsnøgler fra den gamle kryptering (ownCloud <= 8.0) til den nye af slagsen. Kør venligst \"occ encryption:migrate\" eller kontakt din administrator.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Encryption App is enabled and ready" : "App til kryptering er slået til og er klar",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke læse denne fil, sandsynligvis fordi det er en delt fil. Bed venligst ejeren af filen om at dele filen med dig påny.",
"Enable recovery key" : "Aktivér gendannelsesnøgle",
"Disable recovery key" : "Deaktivér gendannelsesnøgle",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Gendannelsesnøglen er en ekstra krypteringsnøgle, der bruges til at kryptere filer. Den tillader gendannelse af en brugers filer, hvis brugeren glemmer sin adgangskode.",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat recovery key password" : "Gentag adgangskode for gendannelsesnøgle",
"Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Old recovery key password" : "Gammel adgangskode for gendannelsesnøgle",
"New recovery key password" : "Ny adgangskode for gendannelsesnøgle",
"Repeat new recovery key password" : "Gentag ny adgangskode for gendannelsesnøgle",
"Change Password" : "Skift Kodeord",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dit private nøglekodeord stemmer ikke længere overens med dit login-kodeord.",
......
......@@ -55,6 +55,11 @@ OC.L10N.register(
"Personal" : "Persoonlijk",
"System" : "Systeem",
"Enable encryption" : "Versleuteling inschakelen",
"Enable previews" : "Activeren voorbeelden",
"Check for changes" : "Controleren op wijzigingen",
"Never" : "Nooit",
"Once every direct access" : "Een keer bij elke directe toegang",
"Every time the filesystem is used" : "Elke keer bij gebruik bestandssysteem",
"All users. Type to select user or group." : "Alle gebruikers. Tikken om een gebruiker of groep te selecteren.",
"(group)" : "(groep)",
"Saved" : "Bewaard",
......
......@@ -53,6 +53,11 @@
"Personal" : "Persoonlijk",
"System" : "Systeem",
"Enable encryption" : "Versleuteling inschakelen",
"Enable previews" : "Activeren voorbeelden",
"Check for changes" : "Controleren op wijzigingen",
"Never" : "Nooit",
"Once every direct access" : "Een keer bij elke directe toegang",
"Every time the filesystem is used" : "Elke keer bij gebruik bestandssysteem",
"All users. Type to select user or group." : "Alle gebruikers. Tikken om een gebruiker of groep te selecteren.",
"(group)" : "(groep)",
"Saved" : "Bewaard",
......
......@@ -59,6 +59,8 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"Open documentation" : "Open documentatie",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares sturen naar andere servers",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares ontvangen van andere servers"
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares ontvangen van andere servers",
"Federated Cloud" : "Gefedereerde Cloud",
"Your Federated Cloud ID: %s" : "Uw gefedereerde Cloud ID: %s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -57,6 +57,8 @@
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"Open documentation" : "Open documentatie",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares sturen naar andere servers",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares ontvangen van andere servers"
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares ontvangen van andere servers",
"Federated Cloud" : "Gefedereerde Cloud",
"Your Federated Cloud ID: %s" : "Uw gefedereerde Cloud ID: %s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"user_webdavauth",
{
"WebDAV Authentication" : "WebDAV Authentication",
"Save" : "บันทึก"
"WebDAV Authentication" : "ยืนยันตัวตน WebDAV",
"Address:" : "ที่อยู่:",
"Save" : "บันทึก",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." : "สิทธิของผู้ใช้จะถูกส่งไปยังที่อยู่นี้ ปลั๊กอินนี้จะตรวจสอบการตอบสนองและจะแปลรหัสสถานะ HTTP 401 และ 403 ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้องและการตอบสนองอื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง"
},
"nplurals=1; plural=0;");
{ "translations": {
"WebDAV Authentication" : "WebDAV Authentication",
"Save" : "บันทึก"
"WebDAV Authentication" : "ยืนยันตัวตน WebDAV",
"Address:" : "ที่อยู่:",
"Save" : "บันทึก",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." : "สิทธิของผู้ใช้จะถูกส่งไปยังที่อยู่นี้ ปลั๊กอินนี้จะตรวจสอบการตอบสนองและจะแปลรหัสสถานะ HTTP 401 และ 403 ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้องและการตอบสนองอื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikke sende mail til følgende brugere: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
"Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedligeholdelsestilstanden holdes kørende",
"Updated database" : "Opdaterede database",
"Checked database schema update" : "Tjekket database schema opdatering",
"Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikke sende mail til følgende brugere: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
"Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedligeholdelsestilstanden holdes kørende",
"Updated database" : "Opdaterede database",
"Checked database schema update" : "Tjekket database schema opdatering",
"Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
......
......@@ -2,8 +2,9 @@ OC.L10N.register(
"core",
{
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Sähköpostin lähetys seuraaville käyttäjille epäonnistui: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Siirrytty ylläpitotilaan",
"Turned off maintenance mode" : "Ylläpitotila laitettu pois päältä",
"Turned on maintenance mode" : "Siirrytty huoltotilaan",
"Turned off maintenance mode" : "Huoltotila asetettu pois päältä",
"Maintenance mode is kept active" : "Huoltotila pidetään aktiivisena",
"Updated database" : "Tietokanta ajan tasalla",
"Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
"Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
......
{ "translations": {
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Sähköpostin lähetys seuraaville käyttäjille epäonnistui: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Siirrytty ylläpitotilaan",
"Turned off maintenance mode" : "Ylläpitotila laitettu pois päältä",
"Turned on maintenance mode" : "Siirrytty huoltotilaan",
"Turned off maintenance mode" : "Huoltotila asetettu pois päältä",
"Maintenance mode is kept active" : "Huoltotila pidetään aktiivisena",
"Updated database" : "Tietokanta ajan tasalla",
"Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
"Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Non é posíbel enviar correo aos usuarios seguintes: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Modo de mantemento activado",
"Turned off maintenance mode" : "Modo de mantemento desactivado",
"Maintenance mode is kept active" : "Mantense activo o modo de mantemento",
"Updated database" : "Base de datos actualizada",
"Checked database schema update" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos",
"Checked database schema update for apps" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos para aplicacións",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Non é posíbel enviar correo aos usuarios seguintes: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Modo de mantemento activado",
"Turned off maintenance mode" : "Modo de mantemento desactivado",
"Maintenance mode is kept active" : "Mantense activo o modo de mantemento",
"Updated database" : "Base de datos actualizada",
"Checked database schema update" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos",
"Checked database schema update for apps" : "Comprobada a actualización do esquema da base de datos para aplicacións",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon geen e-mail sturen aan de volgende gebruikers: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Onderhoudsmodus ingeschakeld",
"Turned off maintenance mode" : "Onderhoudsmodus uitgeschakeld",
"Maintenance mode is kept active" : "Onderhoudsmodus blijft actief",
"Updated database" : "Database bijgewerkt",
"Checked database schema update" : "Database schema-update gecontroleerd",
"Checked database schema update for apps" : "Database schema-update voor apps gecontroleerd",
......@@ -149,6 +150,7 @@ OC.L10N.register(
"New Password" : "Nieuw wachtwoord",
"Reset password" : "Reset wachtwoord",
"Searching other places" : "Zoeken op andere plaatsen",
"No search results in other places" : "Geen zoekresultaten op andere plaatsen",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} zoekresultaat op andere plaatsen","{count} zoekresultaten op andere plaatsen"],
"Personal" : "Persoonlijk",
"Users" : "Gebruikers",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon geen e-mail sturen aan de volgende gebruikers: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Onderhoudsmodus ingeschakeld",
"Turned off maintenance mode" : "Onderhoudsmodus uitgeschakeld",
"Maintenance mode is kept active" : "Onderhoudsmodus blijft actief",
"Updated database" : "Database bijgewerkt",
"Checked database schema update" : "Database schema-update gecontroleerd",
"Checked database schema update for apps" : "Database schema-update voor apps gecontroleerd",
......@@ -147,6 +148,7 @@
"New Password" : "Nieuw wachtwoord",
"Reset password" : "Reset wachtwoord",
"Searching other places" : "Zoeken op andere plaatsen",
"No search results in other places" : "Geen zoekresultaten op andere plaatsen",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} zoekresultaat op andere plaatsen","{count} zoekresultaten op andere plaatsen"],
"Personal" : "Persoonlijk",
"Users" : "Gebruikers",
......
......@@ -38,6 +38,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minut siden","%n minutter siden"],
"seconds ago" : "sekunder siden",
"web services under your control" : "Webtjenester under din kontrol",
"Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Modulet med id'et %s findes ikke. Slå det venligst til i dine app-indstillinger eller kontakt din administrator.",
"Empty filename is not allowed" : "Tomme filnavne er ikke tilladt",
"Dot files are not allowed" : "Filer med punktummer er ikke tilladt",
"4-byte characters are not supported in file names" : "Tegn med 4-byte understøttes ikke i filnavne",
......
......@@ -36,6 +36,7 @@
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minut siden","%n minutter siden"],
"seconds ago" : "sekunder siden",
"web services under your control" : "Webtjenester under din kontrol",
"Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Modulet med id'et %s findes ikke. Slå det venligst til i dine app-indstillinger eller kontakt din administrator.",
"Empty filename is not allowed" : "Tomme filnavne er ikke tilladt",
"Dot files are not allowed" : "Filer med punktummer er ikke tilladt",
"4-byte characters are not supported in file names" : "Tegn med 4-byte understøttes ikke i filnavne",
......
......@@ -38,6 +38,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["hai %n minuto","hai %n minutos"],
"seconds ago" : "segundos atrás",
"web services under your control" : "servizos web baixo o seu control",
"Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Non existe o módulo co ID: %s. Actíveo nos axustes das aplicacións ou contacte co administrador.",
"Empty filename is not allowed" : "Non está permitido deixar baleiro o nome de ficheiro",
"Dot files are not allowed" : "Non se admiten os ficheiros con punto",
"4-byte characters are not supported in file names" : "Non se admiten os caracteres de 4 bytes nos nomes de ficheiro",
......
......@@ -36,6 +36,7 @@
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["hai %n minuto","hai %n minutos"],
"seconds ago" : "segundos atrás",
"web services under your control" : "servizos web baixo o seu control",
"Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Non existe o módulo co ID: %s. Actíveo nos axustes das aplicacións ou contacte co administrador.",
"Empty filename is not allowed" : "Non está permitido deixar baleiro o nome de ficheiro",
"Dot files are not allowed" : "Non se admiten os ficheiros con punto",
"4-byte characters are not supported in file names" : "Non se admiten os caracteres de 4 bytes nos nomes de ficheiro",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment