Commit e5d11d69 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent fe8d45e3
......@@ -9,8 +9,6 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hatalı yönetici kurtarma parolası. Lütfen parolayı denetleyip yeniden deneyin.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Arka uç, parola değiştirmesini desteklemiyor, ancak kullanıcı şifreleme anahtarı başarıyla güncellendi.",
"Unable to change password" : "Parola değiştirilemiyor",
"Enabled" : "Etkin",
"Not enabled" : "Etkin değil",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "uygulama mağazası ve Birleşmiş Bulut Paylaşımından uygulama kurma ve güncelleme",
"Federated Cloud Sharing" : "Birleşmiş Bulut Paylaşımı",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL eskide kalmış bir sürüm %s kullanıyor (%s). Lütfen işletim sisteminizi güncelleyin, aksi halde %s gibi özellikler düzgün çalışmayacaktır.",
......@@ -39,17 +37,18 @@ OC.L10N.register(
"APCu" : "APCu",
"Redis" : "Redis",
"__language_name__" : "Türkçe",
"Couldn't remove app." : "Uygulama kaldırılamadı.",
"Language changed" : "Dil değiştirildi",
"Invalid request" : "Geçersiz istek",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Yöneticiler kendilerini admin grubundan kaldıramaz",
"Unable to add user to group %s" : "Kullanıcı %s grubuna eklenemiyor",
"Unable to remove user from group %s" : "%s grubundan kullanıcı kaldırılamıyor",
"Couldn't update app." : "Uygulama güncellenemedi.",
"Couldn't remove app." : "Uygulama kaldırılamadı.",
"Official" : "Resmi",
"Approved" : "Onaylanmış",
"Experimental" : "Deneysel",
"All" : "Tümü",
"Enabled" : "Etkin",
"Not enabled" : "Etkin değil",
"No apps found for your version" : "Sürümünüz için uygulama bulunamadı",
"The app will be downloaded from the app store" : "Uygulama uygulama mağazasından indirilebilecek",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Resmi uygulamalar ownCloud topluluğu tarafından geliştirilir. ownCloud'a işlevsellik merkezli olarak hazırlanırlar ve günlük kullanıma hazırdırlar.",
......@@ -77,8 +76,6 @@ OC.L10N.register(
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Taşınma sürüyor. Lütfen taşınma tamamlanana kadar bekleyin",
"Migration started …" : "Taşınma başladı ...",
"Sending..." : "Gönderiliyor...",
"Update to %s" : "%s sürümüne güncelle",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Bekleyen %n uygulama güncellemesi var","Bekleyen %n uygulama güncellemesi var"],
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Bir hata oluştu. Lütfen ASCII-kodlanmış PEM sertifikasını yükleyin.",
"Valid until {date}" : "{date} tarihine kadar geçerli",
"Delete" : "Sil",
......@@ -110,33 +107,29 @@ OC.L10N.register(
"Error creating user: {message}" : "Kullanıcı oluşturulurken hata: {message}",
"A valid password must be provided" : "Geçerli bir parola mutlaka sağlanmalı",
"A valid email must be provided" : "Geçerli bir e-posta belirtilmeli",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Merhaba,<br><br>Sadece artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.<br><br>Kullanıcı adınız: %s<br>Şuradan erişin: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hoşçakalın!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Merhaba,\n\nSadece, artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.\n\nKullanıcı adınız: %s\nErişim: %s\n\n",
"User documentation" : "Kullanıcı belgelendirmesi",
"Administrator documentation" : "Yönetici belgelendirmesi",
"Online documentation" : "Çevrimiçi belgelendirme",
"Forum" : "Forum",
"Issue tracker" : "Sorun izleyici",
"Commercial support" : "Ticari destek",
"Developer documentation" : "Geliştirici belgelendirmesi",
"Experimental applications ahead" : "İlerideki deneysel uygulamalar",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Deneysel uygulamalar güvenlik açısından denetlenmemiş, yeni veya kararsız olmaya açık ya da geliştirilme aşamasında olan uygulamalardır. Yüklemek veri kaybı veya güvenlik açıklarına sebep olabilir.",
"by %s" : "Yazar: %s",
"%s-licensed" : "%s lisanslı",
"Documentation:" : "Belgelendirme:",
"User documentation" : "Kullanıcı belgelendirmesi",
"Admin documentation" : "Yönetici belgelendirmesi",
"Visit website" : "Web sayfasını ziyaret et",
"Report a bug" : "Bir hata raporlayın",
"Show description …" : "Açıklamayı göster...",
"Hide description …" : "Açıklamayı gizle...",
"This app has an update available." : "Bu uygulamanın bir güncellemesi var.",
"This app has no minimum ownCloud version assigned. This will be an error in ownCloud 11 and later." : "Bu uygulama atanmış bir en düşük ownCloud sürümü içermiyor. ownCloud 11 ve sonrasında bu bir hata olacaktır.",
"This app has no maximum ownCloud version assigned. This will be an error in ownCloud 11 and later." : "Bu uygulama atanmış bir en yüksek ownCloud sürümü içermiyor. ownCloud 11 ve sonrasında bu bir hata olacaktır.",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Bu uygulama, aşağıdaki bağımlılıklar sağlanmadığından yüklenemiyor:",
"Enable only for specific groups" : "Sadece belirli gruplar için etkinleştir",
"Uninstall App" : "Uygulamayı Kaldır",
"Enable experimental apps" : "Deneysel uygulamaları etkinleştir",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Merhaba,<br><br>Sadece artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.<br><br>Kullanıcı adınız: %s<br>Şuradan erişin: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hoşçakalın!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Merhaba,\n\nSadece, artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.\n\nKullanıcı adınız: %s\nErişim: %s\n\n",
"Administrator documentation" : "Yönetici belgelendirmesi",
"Online documentation" : "Çevrimiçi belgelendirme",
"Forum" : "Forum",
"Issue tracker" : "Sorun izleyici",
"Commercial support" : "Ticari destek",
"Cron" : "Cron",
"Last cron job execution: %s." : "Son cron çalıştırılma: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Son cron çalıştırılma: %s. Bir şeyler yanlış gibi görünüyor.",
......@@ -283,6 +276,9 @@ OC.L10N.register(
"Username" : "Kullanıcı Adı",
"Done" : "Bitti",
"Version" : "Sürüm",
"Personal" : "Kişisel",
"Admin" : "Yönetici",
"Error" : "Hata",
"Show storage location" : "Depolama konumunu göster",
"Show last log in" : "Son oturum açılma zamanını göster",
"Show user backend" : "Kullanıcı arka ucunu göster",
......
......@@ -7,8 +7,6 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hatalı yönetici kurtarma parolası. Lütfen parolayı denetleyip yeniden deneyin.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Arka uç, parola değiştirmesini desteklemiyor, ancak kullanıcı şifreleme anahtarı başarıyla güncellendi.",
"Unable to change password" : "Parola değiştirilemiyor",
"Enabled" : "Etkin",
"Not enabled" : "Etkin değil",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "uygulama mağazası ve Birleşmiş Bulut Paylaşımından uygulama kurma ve güncelleme",
"Federated Cloud Sharing" : "Birleşmiş Bulut Paylaşımı",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL eskide kalmış bir sürüm %s kullanıyor (%s). Lütfen işletim sisteminizi güncelleyin, aksi halde %s gibi özellikler düzgün çalışmayacaktır.",
......@@ -37,17 +35,18 @@
"APCu" : "APCu",
"Redis" : "Redis",
"__language_name__" : "Türkçe",
"Couldn't remove app." : "Uygulama kaldırılamadı.",
"Language changed" : "Dil değiştirildi",
"Invalid request" : "Geçersiz istek",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Yöneticiler kendilerini admin grubundan kaldıramaz",
"Unable to add user to group %s" : "Kullanıcı %s grubuna eklenemiyor",
"Unable to remove user from group %s" : "%s grubundan kullanıcı kaldırılamıyor",
"Couldn't update app." : "Uygulama güncellenemedi.",
"Couldn't remove app." : "Uygulama kaldırılamadı.",
"Official" : "Resmi",
"Approved" : "Onaylanmış",
"Experimental" : "Deneysel",
"All" : "Tümü",
"Enabled" : "Etkin",
"Not enabled" : "Etkin değil",
"No apps found for your version" : "Sürümünüz için uygulama bulunamadı",
"The app will be downloaded from the app store" : "Uygulama uygulama mağazasından indirilebilecek",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Resmi uygulamalar ownCloud topluluğu tarafından geliştirilir. ownCloud'a işlevsellik merkezli olarak hazırlanırlar ve günlük kullanıma hazırdırlar.",
......@@ -75,8 +74,6 @@
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Taşınma sürüyor. Lütfen taşınma tamamlanana kadar bekleyin",
"Migration started …" : "Taşınma başladı ...",
"Sending..." : "Gönderiliyor...",
"Update to %s" : "%s sürümüne güncelle",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Bekleyen %n uygulama güncellemesi var","Bekleyen %n uygulama güncellemesi var"],
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Bir hata oluştu. Lütfen ASCII-kodlanmış PEM sertifikasını yükleyin.",
"Valid until {date}" : "{date} tarihine kadar geçerli",
"Delete" : "Sil",
......@@ -108,33 +105,29 @@
"Error creating user: {message}" : "Kullanıcı oluşturulurken hata: {message}",
"A valid password must be provided" : "Geçerli bir parola mutlaka sağlanmalı",
"A valid email must be provided" : "Geçerli bir e-posta belirtilmeli",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Merhaba,<br><br>Sadece artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.<br><br>Kullanıcı adınız: %s<br>Şuradan erişin: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hoşçakalın!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Merhaba,\n\nSadece, artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.\n\nKullanıcı adınız: %s\nErişim: %s\n\n",
"User documentation" : "Kullanıcı belgelendirmesi",
"Administrator documentation" : "Yönetici belgelendirmesi",
"Online documentation" : "Çevrimiçi belgelendirme",
"Forum" : "Forum",
"Issue tracker" : "Sorun izleyici",
"Commercial support" : "Ticari destek",
"Developer documentation" : "Geliştirici belgelendirmesi",
"Experimental applications ahead" : "İlerideki deneysel uygulamalar",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Deneysel uygulamalar güvenlik açısından denetlenmemiş, yeni veya kararsız olmaya açık ya da geliştirilme aşamasında olan uygulamalardır. Yüklemek veri kaybı veya güvenlik açıklarına sebep olabilir.",
"by %s" : "Yazar: %s",
"%s-licensed" : "%s lisanslı",
"Documentation:" : "Belgelendirme:",
"User documentation" : "Kullanıcı belgelendirmesi",
"Admin documentation" : "Yönetici belgelendirmesi",
"Visit website" : "Web sayfasını ziyaret et",
"Report a bug" : "Bir hata raporlayın",
"Show description …" : "Açıklamayı göster...",
"Hide description …" : "Açıklamayı gizle...",
"This app has an update available." : "Bu uygulamanın bir güncellemesi var.",
"This app has no minimum ownCloud version assigned. This will be an error in ownCloud 11 and later." : "Bu uygulama atanmış bir en düşük ownCloud sürümü içermiyor. ownCloud 11 ve sonrasında bu bir hata olacaktır.",
"This app has no maximum ownCloud version assigned. This will be an error in ownCloud 11 and later." : "Bu uygulama atanmış bir en yüksek ownCloud sürümü içermiyor. ownCloud 11 ve sonrasında bu bir hata olacaktır.",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Bu uygulama, aşağıdaki bağımlılıklar sağlanmadığından yüklenemiyor:",
"Enable only for specific groups" : "Sadece belirli gruplar için etkinleştir",
"Uninstall App" : "Uygulamayı Kaldır",
"Enable experimental apps" : "Deneysel uygulamaları etkinleştir",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Merhaba,<br><br>Sadece artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.<br><br>Kullanıcı adınız: %s<br>Şuradan erişin: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hoşçakalın!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Merhaba,\n\nSadece, artık bir %s hesabınızın olduğunu söylemek istedim.\n\nKullanıcı adınız: %s\nErişim: %s\n\n",
"Administrator documentation" : "Yönetici belgelendirmesi",
"Online documentation" : "Çevrimiçi belgelendirme",
"Forum" : "Forum",
"Issue tracker" : "Sorun izleyici",
"Commercial support" : "Ticari destek",
"Cron" : "Cron",
"Last cron job execution: %s." : "Son cron çalıştırılma: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Son cron çalıştırılma: %s. Bir şeyler yanlış gibi görünüyor.",
......@@ -281,6 +274,9 @@
"Username" : "Kullanıcı Adı",
"Done" : "Bitti",
"Version" : "Sürüm",
"Personal" : "Kişisel",
"Admin" : "Yönetici",
"Error" : "Hata",
"Show storage location" : "Depolama konumunu göster",
"Show last log in" : "Son oturum açılma zamanını göster",
"Show user backend" : "Kullanıcı arka ucunu göster",
......
......@@ -9,7 +9,6 @@ OC.L10N.register(
"Admins can't remove themself from the admin group" : "باشقۇرغۇچى ئۆزىنى باشقۇرۇش گۇرۇپپىسىدىن چىقىرىۋېتەلمەيدۇ",
"Unable to add user to group %s" : "ئىشلەتكۈچىنى %s گۇرۇپپىغا قوشالمايدۇ",
"Unable to remove user from group %s" : "ئىشلەتكۈچىنى %s گۇرۇپپىدىن چىقىرىۋېتەلمەيدۇ",
"Couldn't update app." : "ئەپنى يېڭىلىيالمايدۇ.",
"All" : "ھەممىسى",
"Please wait...." : "سەل كۈتۈڭ…",
"Disable" : "چەكلە",
......@@ -46,6 +45,8 @@ OC.L10N.register(
"Name" : "ئاتى",
"Username" : "ئىشلەتكۈچى ئاتى",
"Version" : "نەشرى",
"Personal" : "شەخسىي",
"Error" : "خاتالىق",
"Create" : "قۇر",
"Other" : "باشقا",
"set new password" : "يېڭى ئىم تەڭشە",
......
......@@ -7,7 +7,6 @@
"Admins can't remove themself from the admin group" : "باشقۇرغۇچى ئۆزىنى باشقۇرۇش گۇرۇپپىسىدىن چىقىرىۋېتەلمەيدۇ",
"Unable to add user to group %s" : "ئىشلەتكۈچىنى %s گۇرۇپپىغا قوشالمايدۇ",
"Unable to remove user from group %s" : "ئىشلەتكۈچىنى %s گۇرۇپپىدىن چىقىرىۋېتەلمەيدۇ",
"Couldn't update app." : "ئەپنى يېڭىلىيالمايدۇ.",
"All" : "ھەممىسى",
"Please wait...." : "سەل كۈتۈڭ…",
"Disable" : "چەكلە",
......@@ -44,6 +43,8 @@
"Name" : "ئاتى",
"Username" : "ئىشلەتكۈچى ئاتى",
"Version" : "نەشرى",
"Personal" : "شەخسىي",
"Error" : "خاتالىق",
"Create" : "قۇر",
"Other" : "باشقا",
"set new password" : "يېڭى ئىم تەڭشە",
......
......@@ -9,8 +9,6 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Невірний пароль відновлення адміністратора. Будь ласка, перевірте пароль та спробуйте ще раз.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Backend не підтримує зміну паролів, але користувацький ключ шифрування було успішно змінено",
"Unable to change password" : "Неможливо змінити пароль",
"Enabled" : "Увімкнено",
"Not enabled" : "Вимкнено",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "встановлення та оновлення додатків через магазин додатків або Об’єднання хмарних сховищ",
"Federated Cloud Sharing" : "Об’єднання хмарних сховищ",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL використовує застарілу версію %s (%s). Будь ласка, поновіть вашу операційну систему або функції, такі як %s не працюватимуть надійно.",
......@@ -38,17 +36,18 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change full name" : "Неможливо змінити повне ім'я",
"Redis" : "Redis",
"__language_name__" : "__language_name__",
"Couldn't remove app." : "Неможливо видалити додаток.",
"Language changed" : "Мову змінено",
"Invalid request" : "Некоректний запит",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Адміністратор не може видалити себе з групи адміністраторів",
"Unable to add user to group %s" : "Не вдалося додати користувача у групу %s",
"Unable to remove user from group %s" : "Не вдалося видалити користувача із групи %s",
"Couldn't update app." : "Не вдалося оновити додаток. ",
"Couldn't remove app." : "Неможливо видалити додаток.",
"Official" : "Офіційні",
"Approved" : "Схвалені",
"Experimental" : "Експериментальні",
"All" : "Всі",
"Enabled" : "Увімкнено",
"Not enabled" : "Вимкнено",
"No apps found for your version" : "Немає застосунків для вашої версії",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Офіційні додатки розроблені спільнотою ownCloud. Вони реалізують основні можливості ownCloud і готові до використання в продакшені.",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Схвалені додатки розроблені довіреними розробниками і пройшли незалежну перевірку безпеки. Їх активно супроводжують у репозиторії з відкритим кодом, а їх розробники стежать, щоб вони були стабільні й прийнятні для повсякденного використання.",
......@@ -70,7 +69,6 @@ OC.L10N.register(
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Міграція триває. Будь ласка, зачекайте доки процес міграції завершиться",
"Migration started …" : "Міграцію розпочато ...",
"Sending..." : "Надсилання...",
"Update to %s" : "Оновити до %s",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Виникла помилка. Будь ласка вивантажте PEM сертифікат в ASCII-кодуванні.",
"Valid until {date}" : "Дійсно до {date}",
"Delete" : "Видалити",
......@@ -94,11 +92,17 @@ OC.L10N.register(
"A valid username must be provided" : "Потрібно задати вірне ім'я користувача",
"A valid password must be provided" : "Потрібно задати вірний пароль",
"A valid email must be provided" : "Вкажіть дійсний email",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Агов,<br><br>просто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.<br><br>Ваше ім'я користувача: %s<br>Перейдіть сюди: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Будьмо!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Агов,\n\nпросто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.\n\nВаше ім'я користувача: %s\nПерейдіть сюди: %s\n\n",
"User documentation" : "Користувацька документація",
"Administrator documentation" : "Документація адміністратора",
"Online documentation" : "Документація онлайн",
"Forum" : "Форум",
"Issue tracker" : "Вирішення проблем",
"Commercial support" : "Комерційна підтримка",
"Developer documentation" : "Документація для розробників",
"Experimental applications ahead" : "Спершу експериментальні додатки",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Експериментальні додатки не перевірені на наявність проблем безпеки, нові або нестабільні і в процесі активної розробки. Встановлення їх може спричинити втрату даних або дірки в безпеці.",
"Documentation:" : "Документація:",
"User documentation" : "Користувацька документація",
"Admin documentation" : "Документація адміністратора",
"Report a bug" : "Повідомити про помилку",
"Show description …" : "Показати деталі ...",
......@@ -106,15 +110,6 @@ OC.L10N.register(
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ця програма не може бути встановлено, так як наступні залежності не будуть виконані:",
"Enable only for specific groups" : "Включити тільки для конкретних груп",
"Uninstall App" : "Видалити додаток",
"Enable experimental apps" : "Увімкнути експериментальні застосунки",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Агов,<br><br>просто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.<br><br>Ваше ім'я користувача: %s<br>Перейдіть сюди: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Будьмо!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Агов,\n\nпросто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.\n\nВаше ім'я користувача: %s\nПерейдіть сюди: %s\n\n",
"Administrator documentation" : "Документація адміністратора",
"Online documentation" : "Документація онлайн",
"Forum" : "Форум",
"Issue tracker" : "Вирішення проблем",
"Commercial support" : "Комерційна підтримка",
"Cron" : "Планувальник Cron",
"Last cron job execution: %s." : "Останнє виконане Cron завдання: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Останнє виконане Cron завдання: %s. Щось здається неправильним.",
......@@ -230,6 +225,9 @@ OC.L10N.register(
"Username" : "Ім'я користувача",
"Done" : "Готово",
"Version" : "Версія",
"Personal" : "Особисте",
"Admin" : "Адмін",
"Error" : "Помилка",
"Show storage location" : "Показати місцезнаходження сховища",
"Show last log in" : "Показати останній вхід в систему",
"Show user backend" : "Показати користувача",
......
......@@ -7,8 +7,6 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Невірний пароль відновлення адміністратора. Будь ласка, перевірте пароль та спробуйте ще раз.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Backend не підтримує зміну паролів, але користувацький ключ шифрування було успішно змінено",
"Unable to change password" : "Неможливо змінити пароль",
"Enabled" : "Увімкнено",
"Not enabled" : "Вимкнено",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "встановлення та оновлення додатків через магазин додатків або Об’єднання хмарних сховищ",
"Federated Cloud Sharing" : "Об’єднання хмарних сховищ",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL використовує застарілу версію %s (%s). Будь ласка, поновіть вашу операційну систему або функції, такі як %s не працюватимуть надійно.",
......@@ -36,17 +34,18 @@
"Unable to change full name" : "Неможливо змінити повне ім'я",
"Redis" : "Redis",
"__language_name__" : "__language_name__",
"Couldn't remove app." : "Неможливо видалити додаток.",
"Language changed" : "Мову змінено",
"Invalid request" : "Некоректний запит",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Адміністратор не може видалити себе з групи адміністраторів",
"Unable to add user to group %s" : "Не вдалося додати користувача у групу %s",
"Unable to remove user from group %s" : "Не вдалося видалити користувача із групи %s",
"Couldn't update app." : "Не вдалося оновити додаток. ",
"Couldn't remove app." : "Неможливо видалити додаток.",
"Official" : "Офіційні",
"Approved" : "Схвалені",
"Experimental" : "Експериментальні",
"All" : "Всі",
"Enabled" : "Увімкнено",
"Not enabled" : "Вимкнено",
"No apps found for your version" : "Немає застосунків для вашої версії",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Офіційні додатки розроблені спільнотою ownCloud. Вони реалізують основні можливості ownCloud і готові до використання в продакшені.",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Схвалені додатки розроблені довіреними розробниками і пройшли незалежну перевірку безпеки. Їх активно супроводжують у репозиторії з відкритим кодом, а їх розробники стежать, щоб вони були стабільні й прийнятні для повсякденного використання.",
......@@ -68,7 +67,6 @@
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Міграція триває. Будь ласка, зачекайте доки процес міграції завершиться",
"Migration started …" : "Міграцію розпочато ...",
"Sending..." : "Надсилання...",
"Update to %s" : "Оновити до %s",
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "Виникла помилка. Будь ласка вивантажте PEM сертифікат в ASCII-кодуванні.",
"Valid until {date}" : "Дійсно до {date}",
"Delete" : "Видалити",
......@@ -92,11 +90,17 @@
"A valid username must be provided" : "Потрібно задати вірне ім'я користувача",
"A valid password must be provided" : "Потрібно задати вірний пароль",
"A valid email must be provided" : "Вкажіть дійсний email",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Агов,<br><br>просто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.<br><br>Ваше ім'я користувача: %s<br>Перейдіть сюди: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Будьмо!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Агов,\n\nпросто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.\n\nВаше ім'я користувача: %s\nПерейдіть сюди: %s\n\n",
"User documentation" : "Користувацька документація",
"Administrator documentation" : "Документація адміністратора",
"Online documentation" : "Документація онлайн",
"Forum" : "Форум",
"Issue tracker" : "Вирішення проблем",
"Commercial support" : "Комерційна підтримка",
"Developer documentation" : "Документація для розробників",
"Experimental applications ahead" : "Спершу експериментальні додатки",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Експериментальні додатки не перевірені на наявність проблем безпеки, нові або нестабільні і в процесі активної розробки. Встановлення їх може спричинити втрату даних або дірки в безпеці.",
"Documentation:" : "Документація:",
"User documentation" : "Користувацька документація",
"Admin documentation" : "Документація адміністратора",
"Report a bug" : "Повідомити про помилку",
"Show description …" : "Показати деталі ...",
......@@ -104,15 +108,6 @@
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ця програма не може бути встановлено, так як наступні залежності не будуть виконані:",
"Enable only for specific groups" : "Включити тільки для конкретних груп",
"Uninstall App" : "Видалити додаток",
"Enable experimental apps" : "Увімкнути експериментальні застосунки",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Агов,<br><br>просто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.<br><br>Ваше ім'я користувача: %s<br>Перейдіть сюди: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Будьмо!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Агов,\n\nпросто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.\n\nВаше ім'я користувача: %s\nПерейдіть сюди: %s\n\n",
"Administrator documentation" : "Документація адміністратора",
"Online documentation" : "Документація онлайн",
"Forum" : "Форум",
"Issue tracker" : "Вирішення проблем",
"Commercial support" : "Комерційна підтримка",
"Cron" : "Планувальник Cron",
"Last cron job execution: %s." : "Останнє виконане Cron завдання: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Останнє виконане Cron завдання: %s. Щось здається неправильним.",
......@@ -228,6 +223,9 @@
"Username" : "Ім'я користувача",
"Done" : "Готово",
"Version" : "Версія",
"Personal" : "Особисте",
"Admin" : "Адмін",
"Error" : "Помилка",
"Show storage location" : "Показати місцезнаходження сховища",
"Show last log in" : "Показати останній вхід в систему",
"Show user backend" : "Показати користувача",
......
......@@ -15,6 +15,9 @@ OC.L10N.register(
"New password" : "نیا پاسورڈ",
"Name" : "اسم",
"Username" : "یوزر نیم",
"Personal" : "شخصی",
"Admin" : "ایڈمن",
"Error" : "خرابی",
"Other" : "دیگر"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -13,6 +13,9 @@
"New password" : "نیا پاسورڈ",
"Name" : "اسم",
"Username" : "یوزر نیم",
"Personal" : "شخصی",
"Admin" : "ایڈمن",
"Error" : "خرابی",
"Other" : "دیگر"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,7 +2,6 @@ OC.L10N.register(
"settings",
{
"Authentication error" : "Lỗi xác thực",
"Enabled" : "Bật",
"Saved" : "Đã lưu",
"Email sent" : "Email đã được gửi",
"Email saved" : "Lưu email",
......@@ -14,8 +13,8 @@ OC.L10N.register(
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Quản trị viên không thể loại bỏ chính họ khỏi nhóm quản lý",
"Unable to add user to group %s" : "Không thể thêm người dùng vào nhóm %s",
"Unable to remove user from group %s" : "Không thể xóa người dùng từ nhóm %s",
"Couldn't update app." : "Không thể cập nhật ứng dụng",
"All" : "Tất cả",
"Enabled" : "Bật",
"Please wait...." : "Xin hãy đợi...",
"Disable" : "Tắt",
"Enable" : "Bật",
......@@ -59,6 +58,9 @@ OC.L10N.register(
"Name" : "Tên",
"Username" : "Tên đăng nhập",
"Version" : "Phiên bản",
"Personal" : "Cá nhân",
"Admin" : "Quản trị",
"Error" : "Lỗi",
"Create" : "Tạo",
"Group" : "N",
"Default Quota" : "Hạn ngạch mặt định",
......
{ "translations": {
"Authentication error" : "Lỗi xác thực",
"Enabled" : "Bật",
"Saved" : "Đã lưu",
"Email sent" : "Email đã được gửi",
"Email saved" : "Lưu email",
......@@ -12,8 +11,8 @@
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Quản trị viên không thể loại bỏ chính họ khỏi nhóm quản lý",
"Unable to add user to group %s" : "Không thể thêm người dùng vào nhóm %s",
"Unable to remove user from group %s" : "Không thể xóa người dùng từ nhóm %s",
"Couldn't update app." : "Không thể cập nhật ứng dụng",
"All" : "Tất cả",
"Enabled" : "Bật",
"Please wait...." : "Xin hãy đợi...",
"Disable" : "Tắt",
"Enable" : "Bật",
......@@ -57,6 +56,9 @@
"Name" : "Tên",
"Username" : "Tên đăng nhập",
"Version" : "Phiên bản",
"Personal" : "Cá nhân",
"Admin" : "Quản trị",
"Error" : "Lỗi",
"Create" : "Tạo",
"Group" : "N",
"Default Quota" : "Hạn ngạch mặt định",
......
......@@ -9,8 +9,6 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "错误的管理员恢复密码。请检查密码并重试。",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "后端不支持密码更改,但用户的加密密钥已成功更新。",
"Unable to change password" : "不能更改密码",
"Enabled" : "开启",
"Not enabled" : "未启用",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "通过应用程序商店或联合云共享安装和更新应用程序",
"Federated Cloud Sharing" : "联合云共享",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL使用了过时 %s 版本 (%s)。请更新你的操作系统或功能比如 %s 将无法可靠地工作。",
......@@ -39,17 +37,18 @@ OC.L10N.register(
"APCu" : "APCu",
"Redis" : "Redis",
"__language_name__" : "简体中文",
"Couldn't remove app." : "无法删除应用。",
"Language changed" : "语言已修改",
"Invalid request" : "无效请求",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "管理员不能将自己移出管理组。",
"Unable to add user to group %s" : "无法把用户增加到组 %s",
"Unable to remove user from group %s" : "无法从组%s中移除用户",
"Couldn't update app." : "无法更新应用。",
"Couldn't remove app." : "无法删除应用。",
"Official" : "官方",
"Approved" : "已认可",
"Experimental" : "实验",
"All" : "全部",
"Enabled" : "开启",
"Not enabled" : "未启用",
"No apps found for your version" : "未找到适合当前版本的应用",
"The app will be downloaded from the app store" : "此应用将从应用商店下载",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "官方应用是由 ownCloud 社区开发。他们提供 ownCloud 的功能核心并准备用于生产。",
......@@ -77,8 +76,6 @@ OC.L10N.register(
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "迁移正在进行中。请等待,直到完成迁移",
"Migration started …" : "迁移开始...",
"Sending..." : "正在发送...",
"Update to %s" : "更新为 %s",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["%n 个应用正在等待升级"],
"An error occurred. Please upload an ASCII-encoded PEM certificate." : "出现了一个错误。请上传 ASCII 编码的 PEM 证书。",
"Valid until {date}" : "有效期至 {date}",
"Delete" : "删除",
......@@ -110,33 +107,29 @@ OC.L10N.register(
"Error creating user: {message}" : "创建用户出错: {message}",
"A valid password must be provided" : "必须提供合法的密码",
"A valid email must be provided" : "必须提供合法的用户名",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "亲,<br><br>现在我们为你开通了 %s 私有云帐户。<br><br>你的用户名: %s<br>访问网址: <a href=\\\"%s\\\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "干杯!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "亲,\\n\\n 现在我们为你开通了 %s 私有去帐户。\\n\\n 你的用户名: %s\\n 访问网址: %s\\n 你的初始密码需要咨询系统管理员。或者你也可以在登录页面输入任意密码登录,\\n登录窗口将出现忘记密码链接,点击通过注册邮箱重设初始密码。\\n\\n",
"User documentation" : "用户文档",
"Administrator documentation" : "管理员文档",
"Online documentation" : "在线文档",
"Forum" : "论坛",
"Issue tracker" : "问题跟踪",
"Commercial support" : "商业支持",
"Developer documentation" : "开发者文档",
"Experimental applications ahead" : "未来的实验应用",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "实验应用程序没有在安全性的问题上作过多检查,新的或已知的不稳定 BUG 都在开发中。安装它们可能会导致数据丢失或安全漏洞。",
"by %s" : "被 %s",
"%s-licensed" : "%s-许可协议",
"Documentation:" : "文档:",
"User documentation" : "用户文档",
"Admin documentation" : "管理员文档",
"Visit website" : "访问网站",
"Report a bug" : "报告 ",
"Show description …" : "显示描述...",
"Hide description …" : "隐藏描述...",
"This app has an update available." : "此应用有可用的更新。",
"This app has no minimum ownCloud version assigned. This will be an error in ownCloud 11 and later." : "这个程序没有指定最低的ownCloud版本。这是在ownCloud11之后版本的错误。",
"This app has no maximum ownCloud version assigned. This will be an error in ownCloud 11 and later." : "这个程序没有指定最高的ownCloud版本。这是在ownCloud11之后版本的错误。",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "此应用程序无法安装,因为以下依赖性不满足:",
"Enable only for specific groups" : "仅对特定的组开放",
"Uninstall App" : "卸载应用",
"Enable experimental apps" : "启用实验性应用程序",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "亲,<br><br>现在我们为你开通了 %s 私有云帐户。<br><br>你的用户名: %s<br>访问网址: <a href=\\\"%s\\\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "干杯!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "亲,\\n\\n 现在我们为你开通了 %s 私有去帐户。\\n\\n 你的用户名: %s\\n 访问网址: %s\\n 你的初始密码需要咨询系统管理员。或者你也可以在登录页面输入任意密码登录,\\n登录窗口将出现忘记密码链接,点击通过注册邮箱重设初始密码。\\n\\n",
"Administrator documentation" : "管理员文档",
"Online documentation" : "在线文档",
"Forum" : "论坛",
"Issue tracker" : "问题跟踪",
"Commercial support" : "商业支持",
"Cron" : "计划任务",
"Last cron job execution: %s." : "上次定时任务执行于: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "上次定时任务执行于: %s. 似乎有些问题。",
......@@ -283,6 +276,9 @@ OC.L10N.register(
"Username" : "用户名",
"Done" : "完成",
"Version" : "版本",
"Personal" : "个人",
"Admin" : "管理",
"Error" : "错误",
"Show storage location" : "显示存储位置",
"Show last log in" : "显示最后登录",
"Show user backend" : "显示用户后端",
......
......@@ -7,8 +7,6 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "错误的管理员恢复密码。请检查密码并重试。",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "后端不支持密码更改,但用户的加密密钥已成功更新。",
"Unable to change password" : "不能更改密码",
"Enabled" : "开启",
"Not enabled" : "未启用",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "通过应用程序商店或联合云共享安装和更新应用程序",
"Federated Cloud Sharing" : "联合云共享",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL使用了过时 %s 版本 (%s)。请更新你的操作系统或功能比如 %s 将无法可靠地工作。",
......@@ -37,17 +35,18 @@
"APCu" : "APCu",
"Redis" : "Redis",
"__language_name__" : "简体中文",
"Couldn't remove app." : "无法删除应用。",
"Language changed" : "语言已修改",
"Invalid request" : "无效请求",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "管理员不能将自己移出管理组。",
"Unable to add user to group %s" : "无法把用户增加到组 %s",
"Unable to remove user from group %s" : "无法从组%s中移除用户",
"Couldn't update app." : "无法更新应用。",
"Couldn't remove app." : "无法删除应用。",
"Official" : "官方",
"Approved" : "已认可",
"Experimental" : "实验",
"All" : "全部",
"Enabled" : "开启",
"Not enabled" : "未启用",
"No apps found for your version" : "未找到适合当前版本的应用",
"The app will be downloaded from the app store" : "此应用将从应用商店下载",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "官方应用是由 ownCloud 社区开发。他们提供 ownCloud 的功能核心并准备用于生产。",
......@@ -75,8 +74,6 @@
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "迁移正在进行中。请等待,直到完成迁移",
"Migration started …" : "迁移开始...",
"Sending..." : "正在发送...",
"Update to %s" : "更新为 %s",