Commit ecf2d178 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 4c9e3282
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Recovery Key disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je onemogočen.",
"Recovery Key enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je omogočen.",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Ni mogoče omogočiti obnovitvenega ključa. Poskusite znova ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Recovery Key disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je onemogočen.",
"Recovery Key enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je omogočen.",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Ni mogoče omogočiti obnovitvenega ključa. Poskusite znova ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
......
......@@ -7,10 +7,14 @@ OC.L10N.register(
"Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.",
"Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Neveljaven ozadnji program shrambe \"%s\"",
"Insufficient data: %s" : "Nepopolni podatki: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Osebno",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Odobri dostop",
"Access granted" : "Dostop je odobren",
"Error configuring OAuth1" : "Napaka nastavljanja OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Napaka nastavljanja OAuth2",
"Generate keys" : "Ustvari ključe",
"Error generating key pair" : "Prišlo je do napake med ustvarjanjem para ključev",
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
......@@ -21,14 +25,26 @@ OC.L10N.register(
"All users. Type to select user or group." : "Vsi uporabniki. Skupino ali uporabnika je mogoče tudi izbrati.",
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Shranjeno",
"External mount error" : "Notranja napaka priklopa",
"Access key" : "Ključ za dostop",
"Secret key" : "Skriti ključ",
"Builtin" : "Vgrajeno",
"None" : "Brez",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Programski ključ",
"App secret" : "Skrivni programski ključ",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID odjemalca",
"Client secret" : "Skrivni ključ odjemalca",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Username" : "Uporabniško ime",
"Password" : "Geslo",
"Tenant name" : "Ime uporabnika",
"API key" : "Ključ API",
"Login credentials" : "Poverila prijave",
"Username and password" : "Uporabniško ime in geslo",
"Session credentials" : "Poverila seje",
"RSA public key" : "Javni ključ RSA",
"Public key" : "Javni ključ",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Pomnilniško vedro",
......@@ -42,17 +58,23 @@ OC.L10N.register(
"Remote subfolder" : "Oddaljena podrejena mapa",
"Secure https://" : "Varni način https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Host" : "Gostitelj",
"Secure ftps://" : "Varni način ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Krajevno",
"Location" : "Mesto",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Koren",
"SFTP with secret key login" : "Prijava preko protokola SFTP z geslom",
"SFTP with secret key login" : "Prijava prek protokola SFTP z geslom",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Souporaba",
"Domain" : "Domena",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS z uporabo prijave OC",
"Username as share" : "Uporabniško ime za souporabo",
"OpenStack Object Storage" : "Shramba predmeta OpenStack",
"Service name" : "Ime storitve",
"<b>Note:</b> " : "<b>Opomba:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za naslove cURL v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za protokol FTP v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
......@@ -64,11 +86,13 @@ OC.L10N.register(
"Scope" : "Obseg",
"External Storage" : "Zunanja podatkovna shramba",
"Folder name" : "Ime mape",
"Authentication" : "Overitev",
"Configuration" : "Nastavitve",
"Available for" : "Na voljo za",
"Add storage" : "Dodaj shrambo",
"Advanced settings" : "Napredne nastavitve",
"Delete" : "Izbriši",
"Allow users to mount external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje zunanje shrambe",
"Allow users to mount the following external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje navedenih zunanjih shramb."
},
"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);");
......@@ -5,10 +5,14 @@
"Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.",
"Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Neveljaven ozadnji program shrambe \"%s\"",
"Insufficient data: %s" : "Nepopolni podatki: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Osebno",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Odobri dostop",
"Access granted" : "Dostop je odobren",
"Error configuring OAuth1" : "Napaka nastavljanja OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Napaka nastavljanja OAuth2",
"Generate keys" : "Ustvari ključe",
"Error generating key pair" : "Prišlo je do napake med ustvarjanjem para ključev",
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
......@@ -19,14 +23,26 @@
"All users. Type to select user or group." : "Vsi uporabniki. Skupino ali uporabnika je mogoče tudi izbrati.",
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Shranjeno",
"External mount error" : "Notranja napaka priklopa",
"Access key" : "Ključ za dostop",
"Secret key" : "Skriti ključ",
"Builtin" : "Vgrajeno",
"None" : "Brez",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Programski ključ",
"App secret" : "Skrivni programski ključ",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID odjemalca",
"Client secret" : "Skrivni ključ odjemalca",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Username" : "Uporabniško ime",
"Password" : "Geslo",
"Tenant name" : "Ime uporabnika",
"API key" : "Ključ API",
"Login credentials" : "Poverila prijave",
"Username and password" : "Uporabniško ime in geslo",
"Session credentials" : "Poverila seje",
"RSA public key" : "Javni ključ RSA",
"Public key" : "Javni ključ",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Pomnilniško vedro",
......@@ -40,17 +56,23 @@
"Remote subfolder" : "Oddaljena podrejena mapa",
"Secure https://" : "Varni način https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Host" : "Gostitelj",
"Secure ftps://" : "Varni način ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Krajevno",
"Location" : "Mesto",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Koren",
"SFTP with secret key login" : "Prijava preko protokola SFTP z geslom",
"SFTP with secret key login" : "Prijava prek protokola SFTP z geslom",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Souporaba",
"Domain" : "Domena",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS z uporabo prijave OC",
"Username as share" : "Uporabniško ime za souporabo",
"OpenStack Object Storage" : "Shramba predmeta OpenStack",
"Service name" : "Ime storitve",
"<b>Note:</b> " : "<b>Opomba:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za naslove cURL v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za protokol FTP v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
......@@ -62,11 +84,13 @@
"Scope" : "Obseg",
"External Storage" : "Zunanja podatkovna shramba",
"Folder name" : "Ime mape",
"Authentication" : "Overitev",
"Configuration" : "Nastavitve",
"Available for" : "Na voljo za",
"Add storage" : "Dodaj shrambo",
"Advanced settings" : "Napredne nastavitve",
"Delete" : "Izbriši",
"Allow users to mount external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje zunanje shrambe",
"Allow users to mount the following external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje navedenih zunanjih shramb."
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Remote share password" : "Geslo za mesto za oddaljeno souporabo",
"Cancel" : "Prekliči",
"Add remote share" : "Dodaj oddaljeno mesto za souporabo",
"You can upload into this folder" : "V to mapo je dovoljeno poslati datoteke",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Na mestu {remote} ni nameščenega okolja ownCloud (različice 7 ali višje)",
"Invalid ownCloud url" : "Naveden je neveljaven naslov URL strežnika ownCloud",
"Shared by" : "V souporabi z",
......@@ -40,6 +41,7 @@ OC.L10N.register(
"You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s preko povezave",
"Shares" : "Souporaba",
"Accept" : "Sprejmi",
"Decline" : "Zavrni",
"This share is password-protected" : "To mesto je zaščiteno z geslom.",
"The password is wrong. Try again." : "Geslo je napačno. Poskusite znova.",
"Password" : "Geslo",
......@@ -60,6 +62,7 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Odpri dokumentacijo",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov.",
"Add to your website" : "Dodaj na spletišče",
"HTML Code:" : "Koda HTML:"
},
"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);");
......@@ -19,6 +19,7 @@
"Remote share password" : "Geslo za mesto za oddaljeno souporabo",
"Cancel" : "Prekliči",
"Add remote share" : "Dodaj oddaljeno mesto za souporabo",
"You can upload into this folder" : "V to mapo je dovoljeno poslati datoteke",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Na mestu {remote} ni nameščenega okolja ownCloud (različice 7 ali višje)",
"Invalid ownCloud url" : "Naveden je neveljaven naslov URL strežnika ownCloud",
"Shared by" : "V souporabi z",
......@@ -38,6 +39,7 @@
"You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s preko povezave",
"Shares" : "Souporaba",
"Accept" : "Sprejmi",
"Decline" : "Zavrni",
"This share is password-protected" : "To mesto je zaščiteno z geslom.",
"The password is wrong. Try again." : "Geslo je napačno. Poskusite znova.",
"Password" : "Geslo",
......@@ -58,6 +60,7 @@
"Open documentation" : "Odpri dokumentacijo",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov.",
"Add to your website" : "Dodaj na spletišče",
"HTML Code:" : "Koda HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -66,13 +66,21 @@ OC.L10N.register(
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "המסנן הקובע לאיזו קבוצת LDAP תהיה יכולת כניסה למקרה %s.",
"Verify settings and count groups" : "מאמת הגדרות וסופר קבוצות",
"When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "כאשר מתחברים, %s יחפש את המשתמש על פי המאפיינים הבאים:",
"1. Server" : "1. שרת",
"%s. Server:" : "%s. שרת:",
"Add a new and blank configuration" : "הוספת תצורה חדשה וריקה",
"Delete the current configuration" : "מחיקת תצורה נוכחית",
"Host" : "מארח",
"Port" : "פורט",
"Detect Port" : "מחיקת שער - פורט",
"User DN" : "DN משתמש",
"Password" : "סיסמא",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "לגישה אנונימית, השאר את הDM והסיסמא ריקים.",
"Saving" : "שמירה",
"Back" : "אחורה",
"Continue" : "המשך",
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "מומחה",
"Advanced" : "מתקדם",
"in seconds. A change empties the cache." : "בשניות. שינוי מרוקן את המטמון.",
"in bytes" : "בבתים"
......
......@@ -64,13 +64,21 @@
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "המסנן הקובע לאיזו קבוצת LDAP תהיה יכולת כניסה למקרה %s.",
"Verify settings and count groups" : "מאמת הגדרות וסופר קבוצות",
"When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "כאשר מתחברים, %s יחפש את המשתמש על פי המאפיינים הבאים:",
"1. Server" : "1. שרת",
"%s. Server:" : "%s. שרת:",
"Add a new and blank configuration" : "הוספת תצורה חדשה וריקה",
"Delete the current configuration" : "מחיקת תצורה נוכחית",
"Host" : "מארח",
"Port" : "פורט",
"Detect Port" : "מחיקת שער - פורט",
"User DN" : "DN משתמש",
"Password" : "סיסמא",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "לגישה אנונימית, השאר את הDM והסיסמא ריקים.",
"Saving" : "שמירה",
"Back" : "אחורה",
"Continue" : "המשך",
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "מומחה",
"Advanced" : "מתקדם",
"in seconds. A change empties the cache." : "בשניות. שינוי מרוקן את המטמון.",
"in bytes" : "בבתים"
......
......@@ -173,6 +173,7 @@ OC.L10N.register(
"Share with users, groups or remote users …" : "ユーザー、グループもしくはリモートユーザーと共有 ...",
"Warning" : "警告",
"Error while sending notification" : "通知送信中にエラーが発生",
"Non-existing tag #{tag}" : "存在しないタグ#{tag}",
"Delete" : "削除",
"Rename" : "名前の変更",
"The object type is not specified." : "オブジェクトタイプが指定されていません。",
......
......@@ -171,6 +171,7 @@
"Share with users, groups or remote users …" : "ユーザー、グループもしくはリモートユーザーと共有 ...",
"Warning" : "警告",
"Error while sending notification" : "通知送信中にエラーが発生",
"Non-existing tag #{tag}" : "存在しないタグ#{tag}",
"Delete" : "削除",
"Rename" : "名前の変更",
"The object type is not specified." : "オブジェクトタイプが指定されていません。",
......
......@@ -20,21 +20,21 @@ OC.L10N.register(
"Reset log level" : "Počisti raven beleženja",
"%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)",
"%s (incompatible)" : "%s (neskladno)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Sledeče aplikacije so blie izključene: %s",
"Already up to date" : "Že zadnja verzija",
"Following apps have been disabled: %s" : "Navedeni programi so onemogočeni: %s",
"Already up to date" : "Sistem je že posodobljen",
"Please select a file." : "Izberite datoteko",
"File is too big" : "Datoteka je prevelika",
"Invalid file provided" : "Predložena je bila napačna datoteka",
"Invalid file provided" : "Predložena je neveljavna datoteka",
"No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike",
"Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
"Invalid image" : "Neveljavna slika",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Kontaktirajte vašega administratorja.",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.",
"No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza",
"No valid crop data provided" : "Napačni podatki za obrez slike",
"Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Ne moremo ponastaviti gesla, ker je ključ potekel.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Ni mogoče ponastaviti gesla, ker je žeton potekel.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.",
"%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ni mogoče nastaviti elektronskega naslova za ponastavitev. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
......
......@@ -18,21 +18,21 @@
"Reset log level" : "Počisti raven beleženja",
"%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)",
"%s (incompatible)" : "%s (neskladno)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Sledeče aplikacije so blie izključene: %s",
"Already up to date" : "Že zadnja verzija",
"Following apps have been disabled: %s" : "Navedeni programi so onemogočeni: %s",
"Already up to date" : "Sistem je že posodobljen",
"Please select a file." : "Izberite datoteko",
"File is too big" : "Datoteka je prevelika",
"Invalid file provided" : "Predložena je bila napačna datoteka",
"Invalid file provided" : "Predložena je neveljavna datoteka",
"No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike",
"Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
"Invalid image" : "Neveljavna slika",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Kontaktirajte vašega administratorja.",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.",
"No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza",
"No valid crop data provided" : "Napačni podatki za obrez slike",
"Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Ne moremo ponastaviti gesla, ker je ključ potekel.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Ni mogoče ponastaviti gesla, ker je žeton potekel.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.",
"%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ni mogoče nastaviti elektronskega naslova za ponastavitev. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
......
......@@ -90,7 +90,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Compartir %s falló, yá que'l ficheru nun pudo atopase na caché de ficheru",
"Could not find category \"%s\"" : "Nun pudo alcontrase la estaya \"%s.\"",
"Apps" : "Aplicaciones",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Namái tan permitíos los siguientes caráuteres nun nome d'usuariu: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", y \"_.@-\"",
"A valid username must be provided" : "Tien d'apurrise un nome d'usuariu válidu",
"A valid password must be provided" : "Tien d'apurrise una contraseña válida",
"The username is already being used" : "El nome d'usuariu yá ta usándose",
......
......@@ -88,7 +88,6 @@
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Compartir %s falló, yá que'l ficheru nun pudo atopase na caché de ficheru",
"Could not find category \"%s\"" : "Nun pudo alcontrase la estaya \"%s.\"",
"Apps" : "Aplicaciones",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Namái tan permitíos los siguientes caráuteres nun nome d'usuariu: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", y \"_.@-\"",
"A valid username must be provided" : "Tien d'apurrise un nome d'usuariu válidu",
"A valid password must be provided" : "Tien d'apurrise una contraseña válida",
"The username is already being used" : "El nome d'usuariu yá ta usándose",
......
......@@ -91,7 +91,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не може да бъде намерен в кеша.",
"Could not find category \"%s\"" : "Невъзможно откриване на категорията \"%s\".",
"Apps" : "Приложения",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Само следните символи са разрешени в потребителското име: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", и \"_.@-\".",
"A valid username must be provided" : "Валидно потребителско име трябва да бъде зададено.",
"A valid password must be provided" : "Валидна парола трябва да бъде зададена.",
"The username is already being used" : "Това потребителско име е вече заето.",
......
......@@ -89,7 +89,6 @@
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не може да бъде намерен в кеша.",
"Could not find category \"%s\"" : "Невъзможно откриване на категорията \"%s\".",
"Apps" : "Приложения",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Само следните символи са разрешени в потребителското име: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", и \"_.@-\".",
"A valid username must be provided" : "Валидно потребителско име трябва да бъде зададено.",
"A valid password must be provided" : "Валидна парола трябва да бъде зададена.",
"The username is already being used" : "Това потребителско име е вече заето.",
......
......@@ -79,7 +79,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Ha fallat en compartir %s, perquè el fitxer no s'ha trobat en el fitxer cau",
"Could not find category \"%s\"" : "No s'ha trobat la categoria \"%s\"",
"Apps" : "Aplicacions",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Només els caràcters següents estan permesos en el nom d'usuari: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\" i \"_.@-\"",
"A valid username must be provided" : "Heu de facilitar un nom d'usuari vàlid",
"A valid password must be provided" : "Heu de facilitar una contrasenya vàlida",
"The username is already being used" : "El nom d'usuari ja està en ús",
......
......@@ -77,7 +77,6 @@
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Ha fallat en compartir %s, perquè el fitxer no s'ha trobat en el fitxer cau",
"Could not find category \"%s\"" : "No s'ha trobat la categoria \"%s\"",
"Apps" : "Aplicacions",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Només els caràcters següents estan permesos en el nom d'usuari: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\" i \"_.@-\"",
"A valid username must be provided" : "Heu de facilitar un nom d'usuari vàlid",
"A valid password must be provided" : "Heu de facilitar una contrasenya vàlida",
"The username is already being used" : "El nom d'usuari ja està en ús",
......
......@@ -118,7 +118,6 @@ OC.L10N.register(
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Datum vypršení nelze nastavit na více než %s dní do budoucnosti",
"Could not find category \"%s\"" : "Nelze nalézt kategorii \"%s\"",
"Apps" : "Aplikace",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Pouze následující znaky jsou povoleny v uživatelském jménu: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\" a \"_.@-\"",
"A valid username must be provided" : "Musíte zadat platné uživatelské jméno",
"A valid password must be provided" : "Musíte zadat platné heslo",
"The username is already being used" : "Uživatelské jméno je již využíváno",
......
......@@ -116,7 +116,6 @@
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Datum vypršení nelze nastavit na více než %s dní do budoucnosti",
"Could not find category \"%s\"" : "Nelze nalézt kategorii \"%s\"",
"Apps" : "Aplikace",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Pouze následující znaky jsou povoleny v uživatelském jménu: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\" a \"_.@-\"",
"A valid username must be provided" : "Musíte zadat platné uživatelské jméno",
"A valid password must be provided" : "Musíte zadat platné heslo",
"The username is already being used" : "Uživatelské jméno je již využíváno",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment