Commit ecf2d178 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 4c9e3282
...@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.", "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Recovery Key disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je onemogočen.", "Recovery Key disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je onemogočen.",
"Recovery Key enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je omogočen.", "Recovery Key enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je omogočen.",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Ni mogoče omogočiti obnovitvenega ključa. Poskusite znova ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.", "Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.", "The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.", "The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
......
...@@ -14,6 +14,7 @@ ...@@ -14,6 +14,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.", "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Recovery Key disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je onemogočen.", "Recovery Key disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je onemogočen.",
"Recovery Key enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je omogočen.", "Recovery Key enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je omogočen.",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Ni mogoče omogočiti obnovitvenega ključa. Poskusite znova ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.", "Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.", "The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.", "The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
......
...@@ -7,10 +7,14 @@ OC.L10N.register( ...@@ -7,10 +7,14 @@ OC.L10N.register(
"Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.", "Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.",
"Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka", "Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Neveljaven ozadnji program shrambe \"%s\"", "Invalid storage backend \"%s\"" : "Neveljaven ozadnji program shrambe \"%s\"",
"Insufficient data: %s" : "Nepopolni podatki: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Osebno", "Personal" : "Osebno",
"System" : "Sistem", "System" : "Sistem",
"Grant access" : "Odobri dostop", "Grant access" : "Odobri dostop",
"Access granted" : "Dostop je odobren", "Access granted" : "Dostop je odobren",
"Error configuring OAuth1" : "Napaka nastavljanja OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Napaka nastavljanja OAuth2",
"Generate keys" : "Ustvari ključe", "Generate keys" : "Ustvari ključe",
"Error generating key pair" : "Prišlo je do napake med ustvarjanjem para ključev", "Error generating key pair" : "Prišlo je do napake med ustvarjanjem para ključev",
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje", "Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
...@@ -21,14 +25,26 @@ OC.L10N.register( ...@@ -21,14 +25,26 @@ OC.L10N.register(
"All users. Type to select user or group." : "Vsi uporabniki. Skupino ali uporabnika je mogoče tudi izbrati.", "All users. Type to select user or group." : "Vsi uporabniki. Skupino ali uporabnika je mogoče tudi izbrati.",
"(group)" : "(skupina)", "(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Shranjeno", "Saved" : "Shranjeno",
"External mount error" : "Notranja napaka priklopa",
"Access key" : "Ključ za dostop",
"Secret key" : "Skriti ključ",
"Builtin" : "Vgrajeno",
"None" : "Brez", "None" : "Brez",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Programski ključ", "App key" : "Programski ključ",
"App secret" : "Skrivni programski ključ", "App secret" : "Skrivni programski ključ",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID odjemalca", "Client ID" : "ID odjemalca",
"Client secret" : "Skrivni ključ odjemalca", "Client secret" : "Skrivni ključ odjemalca",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Username" : "Uporabniško ime", "Username" : "Uporabniško ime",
"Password" : "Geslo", "Password" : "Geslo",
"Tenant name" : "Ime uporabnika",
"API key" : "Ključ API", "API key" : "Ključ API",
"Login credentials" : "Poverila prijave",
"Username and password" : "Uporabniško ime in geslo",
"Session credentials" : "Poverila seje",
"RSA public key" : "Javni ključ RSA",
"Public key" : "Javni ključ", "Public key" : "Javni ključ",
"Amazon S3" : "Amazon S3", "Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Pomnilniško vedro", "Bucket" : "Pomnilniško vedro",
...@@ -42,17 +58,23 @@ OC.L10N.register( ...@@ -42,17 +58,23 @@ OC.L10N.register(
"Remote subfolder" : "Oddaljena podrejena mapa", "Remote subfolder" : "Oddaljena podrejena mapa",
"Secure https://" : "Varni način https://", "Secure https://" : "Varni način https://",
"Dropbox" : "Dropbox", "Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Host" : "Gostitelj", "Host" : "Gostitelj",
"Secure ftps://" : "Varni način ftps://", "Secure ftps://" : "Varni način ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Krajevno", "Local" : "Krajevno",
"Location" : "Mesto", "Location" : "Mesto",
"ownCloud" : "ownCloud", "ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Koren", "Root" : "Koren",
"SFTP with secret key login" : "Prijava preko protokola SFTP z geslom", "SFTP with secret key login" : "Prijava prek protokola SFTP z geslom",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Souporaba", "Share" : "Souporaba",
"Domain" : "Domena",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS z uporabo prijave OC", "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS z uporabo prijave OC",
"Username as share" : "Uporabniško ime za souporabo", "Username as share" : "Uporabniško ime za souporabo",
"OpenStack Object Storage" : "Shramba predmeta OpenStack", "OpenStack Object Storage" : "Shramba predmeta OpenStack",
"Service name" : "Ime storitve",
"<b>Note:</b> " : "<b>Opomba:</b> ", "<b>Note:</b> " : "<b>Opomba:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za naslove cURL v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.", "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za naslove cURL v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za protokol FTP v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.", "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za protokol FTP v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
...@@ -64,11 +86,13 @@ OC.L10N.register( ...@@ -64,11 +86,13 @@ OC.L10N.register(
"Scope" : "Obseg", "Scope" : "Obseg",
"External Storage" : "Zunanja podatkovna shramba", "External Storage" : "Zunanja podatkovna shramba",
"Folder name" : "Ime mape", "Folder name" : "Ime mape",
"Authentication" : "Overitev",
"Configuration" : "Nastavitve", "Configuration" : "Nastavitve",
"Available for" : "Na voljo za", "Available for" : "Na voljo za",
"Add storage" : "Dodaj shrambo", "Add storage" : "Dodaj shrambo",
"Advanced settings" : "Napredne nastavitve", "Advanced settings" : "Napredne nastavitve",
"Delete" : "Izbriši", "Delete" : "Izbriši",
"Allow users to mount external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje zunanje shrambe",
"Allow users to mount the following external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje navedenih zunanjih shramb." "Allow users to mount the following external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje navedenih zunanjih shramb."
}, },
"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"); "nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);");
...@@ -5,10 +5,14 @@ ...@@ -5,10 +5,14 @@
"Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.", "Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.",
"Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka", "Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Neveljaven ozadnji program shrambe \"%s\"", "Invalid storage backend \"%s\"" : "Neveljaven ozadnji program shrambe \"%s\"",
"Insufficient data: %s" : "Nepopolni podatki: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Osebno", "Personal" : "Osebno",
"System" : "Sistem", "System" : "Sistem",
"Grant access" : "Odobri dostop", "Grant access" : "Odobri dostop",
"Access granted" : "Dostop je odobren", "Access granted" : "Dostop je odobren",
"Error configuring OAuth1" : "Napaka nastavljanja OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Napaka nastavljanja OAuth2",
"Generate keys" : "Ustvari ključe", "Generate keys" : "Ustvari ključe",
"Error generating key pair" : "Prišlo je do napake med ustvarjanjem para ključev", "Error generating key pair" : "Prišlo je do napake med ustvarjanjem para ključev",
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje", "Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
...@@ -19,14 +23,26 @@ ...@@ -19,14 +23,26 @@
"All users. Type to select user or group." : "Vsi uporabniki. Skupino ali uporabnika je mogoče tudi izbrati.", "All users. Type to select user or group." : "Vsi uporabniki. Skupino ali uporabnika je mogoče tudi izbrati.",
"(group)" : "(skupina)", "(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Shranjeno", "Saved" : "Shranjeno",
"External mount error" : "Notranja napaka priklopa",
"Access key" : "Ključ za dostop",
"Secret key" : "Skriti ključ",
"Builtin" : "Vgrajeno",
"None" : "Brez", "None" : "Brez",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Programski ključ", "App key" : "Programski ključ",
"App secret" : "Skrivni programski ključ", "App secret" : "Skrivni programski ključ",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID odjemalca", "Client ID" : "ID odjemalca",
"Client secret" : "Skrivni ključ odjemalca", "Client secret" : "Skrivni ključ odjemalca",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Username" : "Uporabniško ime", "Username" : "Uporabniško ime",
"Password" : "Geslo", "Password" : "Geslo",
"Tenant name" : "Ime uporabnika",
"API key" : "Ključ API", "API key" : "Ključ API",
"Login credentials" : "Poverila prijave",
"Username and password" : "Uporabniško ime in geslo",
"Session credentials" : "Poverila seje",
"RSA public key" : "Javni ključ RSA",
"Public key" : "Javni ključ", "Public key" : "Javni ključ",
"Amazon S3" : "Amazon S3", "Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Pomnilniško vedro", "Bucket" : "Pomnilniško vedro",
...@@ -40,17 +56,23 @@ ...@@ -40,17 +56,23 @@
"Remote subfolder" : "Oddaljena podrejena mapa", "Remote subfolder" : "Oddaljena podrejena mapa",
"Secure https://" : "Varni način https://", "Secure https://" : "Varni način https://",
"Dropbox" : "Dropbox", "Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Host" : "Gostitelj", "Host" : "Gostitelj",
"Secure ftps://" : "Varni način ftps://", "Secure ftps://" : "Varni način ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Krajevno", "Local" : "Krajevno",
"Location" : "Mesto", "Location" : "Mesto",
"ownCloud" : "ownCloud", "ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Koren", "Root" : "Koren",
"SFTP with secret key login" : "Prijava preko protokola SFTP z geslom", "SFTP with secret key login" : "Prijava prek protokola SFTP z geslom",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Souporaba", "Share" : "Souporaba",
"Domain" : "Domena",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS z uporabo prijave OC", "SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS z uporabo prijave OC",
"Username as share" : "Uporabniško ime za souporabo", "Username as share" : "Uporabniško ime za souporabo",
"OpenStack Object Storage" : "Shramba predmeta OpenStack", "OpenStack Object Storage" : "Shramba predmeta OpenStack",
"Service name" : "Ime storitve",
"<b>Note:</b> " : "<b>Opomba:</b> ", "<b>Note:</b> " : "<b>Opomba:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za naslove cURL v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.", "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za naslove cURL v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za protokol FTP v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.", "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Opomba:</b> Podpora za protokol FTP v PHP ni omogočena, ali pa ni ustrezno nameščenih programov. Priklapljanje %s ni mogoče. Za pomoč pri namestitvi se obrnite na sistemskega skrbnika.",
...@@ -62,11 +84,13 @@ ...@@ -62,11 +84,13 @@
"Scope" : "Obseg", "Scope" : "Obseg",
"External Storage" : "Zunanja podatkovna shramba", "External Storage" : "Zunanja podatkovna shramba",
"Folder name" : "Ime mape", "Folder name" : "Ime mape",
"Authentication" : "Overitev",
"Configuration" : "Nastavitve", "Configuration" : "Nastavitve",
"Available for" : "Na voljo za", "Available for" : "Na voljo za",
"Add storage" : "Dodaj shrambo", "Add storage" : "Dodaj shrambo",
"Advanced settings" : "Napredne nastavitve", "Advanced settings" : "Napredne nastavitve",
"Delete" : "Izbriši", "Delete" : "Izbriši",
"Allow users to mount external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje zunanje shrambe",
"Allow users to mount the following external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje navedenih zunanjih shramb." "Allow users to mount the following external storage" : "Dovoli uporabnikom priklapljanje navedenih zunanjih shramb."
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);" },"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Remote share password" : "Geslo za mesto za oddaljeno souporabo", "Remote share password" : "Geslo za mesto za oddaljeno souporabo",
"Cancel" : "Prekliči", "Cancel" : "Prekliči",
"Add remote share" : "Dodaj oddaljeno mesto za souporabo", "Add remote share" : "Dodaj oddaljeno mesto za souporabo",
"You can upload into this folder" : "V to mapo je dovoljeno poslati datoteke",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Na mestu {remote} ni nameščenega okolja ownCloud (različice 7 ali višje)", "No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Na mestu {remote} ni nameščenega okolja ownCloud (različice 7 ali višje)",
"Invalid ownCloud url" : "Naveden je neveljaven naslov URL strežnika ownCloud", "Invalid ownCloud url" : "Naveden je neveljaven naslov URL strežnika ownCloud",
"Shared by" : "V souporabi z", "Shared by" : "V souporabi z",
...@@ -40,6 +41,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -40,6 +41,7 @@ OC.L10N.register(
"You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s preko povezave", "You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s preko povezave",
"Shares" : "Souporaba", "Shares" : "Souporaba",
"Accept" : "Sprejmi", "Accept" : "Sprejmi",
"Decline" : "Zavrni",
"This share is password-protected" : "To mesto je zaščiteno z geslom.", "This share is password-protected" : "To mesto je zaščiteno z geslom.",
"The password is wrong. Try again." : "Geslo je napačno. Poskusite znova.", "The password is wrong. Try again." : "Geslo je napačno. Poskusite znova.",
"Password" : "Geslo", "Password" : "Geslo",
...@@ -60,6 +62,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -60,6 +62,7 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Odpri dokumentacijo", "Open documentation" : "Odpri dokumentacijo",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.", "Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov.", "Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov.",
"Add to your website" : "Dodaj na spletišče",
"HTML Code:" : "Koda HTML:" "HTML Code:" : "Koda HTML:"
}, },
"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"); "nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);");
...@@ -19,6 +19,7 @@ ...@@ -19,6 +19,7 @@
"Remote share password" : "Geslo za mesto za oddaljeno souporabo", "Remote share password" : "Geslo za mesto za oddaljeno souporabo",
"Cancel" : "Prekliči", "Cancel" : "Prekliči",
"Add remote share" : "Dodaj oddaljeno mesto za souporabo", "Add remote share" : "Dodaj oddaljeno mesto za souporabo",
"You can upload into this folder" : "V to mapo je dovoljeno poslati datoteke",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Na mestu {remote} ni nameščenega okolja ownCloud (različice 7 ali višje)", "No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Na mestu {remote} ni nameščenega okolja ownCloud (različice 7 ali višje)",
"Invalid ownCloud url" : "Naveden je neveljaven naslov URL strežnika ownCloud", "Invalid ownCloud url" : "Naveden je neveljaven naslov URL strežnika ownCloud",
"Shared by" : "V souporabi z", "Shared by" : "V souporabi z",
...@@ -38,6 +39,7 @@ ...@@ -38,6 +39,7 @@
"You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s preko povezave", "You shared %1$s via link" : "Omogočili ste souporabo %1$s preko povezave",
"Shares" : "Souporaba", "Shares" : "Souporaba",
"Accept" : "Sprejmi", "Accept" : "Sprejmi",
"Decline" : "Zavrni",
"This share is password-protected" : "To mesto je zaščiteno z geslom.", "This share is password-protected" : "To mesto je zaščiteno z geslom.",
"The password is wrong. Try again." : "Geslo je napačno. Poskusite znova.", "The password is wrong. Try again." : "Geslo je napačno. Poskusite znova.",
"Password" : "Geslo", "Password" : "Geslo",
...@@ -58,6 +60,7 @@ ...@@ -58,6 +60,7 @@
"Open documentation" : "Odpri dokumentacijo", "Open documentation" : "Odpri dokumentacijo",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.", "Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov.", "Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov.",
"Add to your website" : "Dodaj na spletišče",
"HTML Code:" : "Koda HTML:" "HTML Code:" : "Koda HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);" },"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -66,13 +66,21 @@ OC.L10N.register( ...@@ -66,13 +66,21 @@ OC.L10N.register(
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "המסנן הקובע לאיזו קבוצת LDAP תהיה יכולת כניסה למקרה %s.", "The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "המסנן הקובע לאיזו קבוצת LDAP תהיה יכולת כניסה למקרה %s.",
"Verify settings and count groups" : "מאמת הגדרות וסופר קבוצות", "Verify settings and count groups" : "מאמת הגדרות וסופר קבוצות",
"When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "כאשר מתחברים, %s יחפש את המשתמש על פי המאפיינים הבאים:", "When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "כאשר מתחברים, %s יחפש את המשתמש על פי המאפיינים הבאים:",
"1. Server" : "1. שרת",
"%s. Server:" : "%s. שרת:",
"Add a new and blank configuration" : "הוספת תצורה חדשה וריקה",
"Delete the current configuration" : "מחיקת תצורה נוכחית",
"Host" : "מארח", "Host" : "מארח",
"Port" : "פורט", "Port" : "פורט",
"Detect Port" : "מחיקת שער - פורט",
"User DN" : "DN משתמש", "User DN" : "DN משתמש",
"Password" : "סיסמא", "Password" : "סיסמא",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "לגישה אנונימית, השאר את הDM והסיסמא ריקים.", "For anonymous access, leave DN and Password empty." : "לגישה אנונימית, השאר את הDM והסיסמא ריקים.",
"Saving" : "שמירה",
"Back" : "אחורה", "Back" : "אחורה",
"Continue" : "המשך", "Continue" : "המשך",
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "מומחה",
"Advanced" : "מתקדם", "Advanced" : "מתקדם",
"in seconds. A change empties the cache." : "בשניות. שינוי מרוקן את המטמון.", "in seconds. A change empties the cache." : "בשניות. שינוי מרוקן את המטמון.",
"in bytes" : "בבתים" "in bytes" : "בבתים"
......
...@@ -64,13 +64,21 @@ ...@@ -64,13 +64,21 @@
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "המסנן הקובע לאיזו קבוצת LDAP תהיה יכולת כניסה למקרה %s.", "The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "המסנן הקובע לאיזו קבוצת LDAP תהיה יכולת כניסה למקרה %s.",
"Verify settings and count groups" : "מאמת הגדרות וסופר קבוצות", "Verify settings and count groups" : "מאמת הגדרות וסופר קבוצות",
"When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "כאשר מתחברים, %s יחפש את המשתמש על פי המאפיינים הבאים:", "When logging in, %s will find the user based on the following attributes:" : "כאשר מתחברים, %s יחפש את המשתמש על פי המאפיינים הבאים:",
"1. Server" : "1. שרת",
"%s. Server:" : "%s. שרת:",
"Add a new and blank configuration" : "הוספת תצורה חדשה וריקה",
"Delete the current configuration" : "מחיקת תצורה נוכחית",
"Host" : "מארח", "Host" : "מארח",
"Port" : "פורט", "Port" : "פורט",
"Detect Port" : "מחיקת שער - פורט",
"User DN" : "DN משתמש", "User DN" : "DN משתמש",
"Password" : "סיסמא", "Password" : "סיסמא",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "לגישה אנונימית, השאר את הDM והסיסמא ריקים.", "For anonymous access, leave DN and Password empty." : "לגישה אנונימית, השאר את הDM והסיסמא ריקים.",
"Saving" : "שמירה",
"Back" : "אחורה", "Back" : "אחורה",
"Continue" : "המשך", "Continue" : "המשך",
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "מומחה",
"Advanced" : "מתקדם", "Advanced" : "מתקדם",
"in seconds. A change empties the cache." : "בשניות. שינוי מרוקן את המטמון.", "in seconds. A change empties the cache." : "בשניות. שינוי מרוקן את המטמון.",
"in bytes" : "בבתים" "in bytes" : "בבתים"
......
...@@ -173,6 +173,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -173,6 +173,7 @@ OC.L10N.register(
"Share with users, groups or remote users …" : "ユーザー、グループもしくはリモートユーザーと共有 ...", "Share with users, groups or remote users …" : "ユーザー、グループもしくはリモートユーザーと共有 ...",
"Warning" : "警告", "Warning" : "警告",
"Error while sending notification" : "通知送信中にエラーが発生", "Error while sending notification" : "通知送信中にエラーが発生",
"Non-existing tag #{tag}" : "存在しないタグ#{tag}",
"Delete" : "削除", "Delete" : "削除",
"Rename" : "名前の変更", "Rename" : "名前の変更",
"The object type is not specified." : "オブジェクトタイプが指定されていません。", "The object type is not specified." : "オブジェクトタイプが指定されていません。",
......
...@@ -171,6 +171,7 @@ ...@@ -171,6 +171,7 @@
"Share with users, groups or remote users …" : "ユーザー、グループもしくはリモートユーザーと共有 ...", "Share with users, groups or remote users …" : "ユーザー、グループもしくはリモートユーザーと共有 ...",
"Warning" : "警告", "Warning" : "警告",
"Error while sending notification" : "通知送信中にエラーが発生", "Error while sending notification" : "通知送信中にエラーが発生",
"Non-existing tag #{tag}" : "存在しないタグ#{tag}",
"Delete" : "削除", "Delete" : "削除",
"Rename" : "名前の変更", "Rename" : "名前の変更",
"The object type is not specified." : "オブジェクトタイプが指定されていません。", "The object type is not specified." : "オブジェクトタイプが指定されていません。",
......
...@@ -20,21 +20,21 @@ OC.L10N.register( ...@@ -20,21 +20,21 @@ OC.L10N.register(
"Reset log level" : "Počisti raven beleženja", "Reset log level" : "Počisti raven beleženja",
"%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)", "%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)",
"%s (incompatible)" : "%s (neskladno)", "%s (incompatible)" : "%s (neskladno)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Sledeče aplikacije so blie izključene: %s", "Following apps have been disabled: %s" : "Navedeni programi so onemogočeni: %s",
"Already up to date" : "Že zadnja verzija", "Already up to date" : "Sistem je že posodobljen",
"Please select a file." : "Izberite datoteko", "Please select a file." : "Izberite datoteko",
"File is too big" : "Datoteka je prevelika", "File is too big" : "Datoteka je prevelika",
"Invalid file provided" : "Predložena je bila napačna datoteka", "Invalid file provided" : "Predložena je neveljavna datoteka",
"No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike", "No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike",
"Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke", "Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
"Invalid image" : "Neveljavna slika", "Invalid image" : "Neveljavna slika",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Kontaktirajte vašega administratorja.", "An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.", "No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.",
"No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza", "No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza",
"No valid crop data provided" : "Napačni podatki za obrez slike", "No valid crop data provided" : "Napačni podatki za obrez slike",
"Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten", "Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Ne moremo ponastaviti gesla, ker je ključ potekel.", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Ni mogoče ponastaviti gesla, ker je žeton potekel.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.", "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.",
"%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s", "%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ni mogoče nastaviti elektronskega naslova za ponastavitev. Stopite v stik s skrbnikom sistema.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ni mogoče nastaviti elektronskega naslova za ponastavitev. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
......
...@@ -18,21 +18,21 @@ ...@@ -18,21 +18,21 @@
"Reset log level" : "Počisti raven beleženja", "Reset log level" : "Počisti raven beleženja",
"%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)", "%s (3rdparty)" : "%s (zunanje)",
"%s (incompatible)" : "%s (neskladno)", "%s (incompatible)" : "%s (neskladno)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Sledeče aplikacije so blie izključene: %s", "Following apps have been disabled: %s" : "Navedeni programi so onemogočeni: %s",
"Already up to date" : "Že zadnja verzija", "Already up to date" : "Sistem je že posodobljen",
"Please select a file." : "Izberite datoteko", "Please select a file." : "Izberite datoteko",
"File is too big" : "Datoteka je prevelika", "File is too big" : "Datoteka je prevelika",
"Invalid file provided" : "Predložena je bila napačna datoteka", "Invalid file provided" : "Predložena je neveljavna datoteka",
"No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike", "No image or file provided" : "Ni podane datoteke ali slike",
"Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke", "Unknown filetype" : "Neznana vrsta datoteke",
"Invalid image" : "Neveljavna slika", "Invalid image" : "Neveljavna slika",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Kontaktirajte vašega administratorja.", "An error occurred. Please contact your admin." : "Prišlo je do napake. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.", "No temporary profile picture available, try again" : "Na voljo ni nobene začasne slike za profil. Poskusite znova.",
"No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza", "No crop data provided" : "Ni podanih podatkov obreza",
"No valid crop data provided" : "Napačni podatki za obrez slike", "No valid crop data provided" : "Napačni podatki za obrez slike",
"Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten", "Crop is not square" : "Obrez ni pravokoten",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ni mogoče ponastaviti gesla zaradi neustreznega žetona.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Ne moremo ponastaviti gesla, ker je ključ potekel.", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Ni mogoče ponastaviti gesla, ker je žeton potekel.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.", "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ni mogoče poslati elektronskega sporočila. Prepričajte se, da je uporabniško ime pravilno.",
"%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s", "%s password reset" : "Ponastavitev gesla %s",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ni mogoče nastaviti elektronskega naslova za ponastavitev. Stopite v stik s skrbnikom sistema.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Ni mogoče nastaviti elektronskega naslova za ponastavitev. Stopite v stik s skrbnikom sistema.",
......
...@@ -90,7 +90,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -90,7 +90,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Compartir %s falló, yá que'l ficheru nun pudo atopase na caché de ficheru", "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Compartir %s falló, yá que'l ficheru nun pudo atopase na caché de ficheru",
"Could not find category \"%s\"" : "Nun pudo alcontrase la estaya \"%s.\"", "Could not find category \"%s\"" : "Nun pudo alcontrase la estaya \"%s.\"",
"Apps" : "Aplicaciones", "Apps" : "Aplicaciones",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Namái tan permitíos los siguientes caráuteres nun nome d'usuariu: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", y \"_.@-\"",
"A valid username must be provided" : "Tien d'apurrise un nome d'usuariu válidu", "A valid username must be provided" : "Tien d'apurrise un nome d'usuariu válidu",
"A valid password must be provided" : "Tien d'apurrise una contraseña válida", "A valid password must be provided" : "Tien d'apurrise una contraseña válida",
"The username is already being used" : "El nome d'usuariu yá ta usándose", "The username is already being used" : "El nome d'usuariu yá ta usándose",
......
...@@ -88,7 +88,6 @@ ...@@ -88,7 +88,6 @@
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Compartir %s falló, yá que'l ficheru nun pudo atopase na caché de ficheru", "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Compartir %s falló, yá que'l ficheru nun pudo atopase na caché de ficheru",
"Could not find category \"%s\"" : "Nun pudo alcontrase la estaya \"%s.\"", "Could not find category \"%s\"" : "Nun pudo alcontrase la estaya \"%s.\"",
"Apps" : "Aplicaciones", "Apps" : "Aplicaciones",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Namái tan permitíos los siguientes caráuteres nun nome d'usuariu: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", y \"_.@-\"",
"A valid username must be provided" : "Tien d'apurrise un nome d'usuariu válidu", "A valid username must be provided" : "Tien d'apurrise un nome d'usuariu válidu",
"A valid password must be provided" : "Tien d'apurrise una contraseña válida", "A valid password must be provided" : "Tien d'apurrise una contraseña válida",
"The username is already being used" : "El nome d'usuariu yá ta usándose", "The username is already being used" : "El nome d'usuariu yá ta usándose",
......
...@@ -91,7 +91,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -91,7 +91,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не може да бъде намерен в кеша.", "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не може да бъде намерен в кеша.",
"Could not find category \"%s\"" : "Невъзможно откриване на категорията \"%s\".", "Could not find category \"%s\"" : "Невъзможно откриване на категорията \"%s\".",
"Apps" : "Приложения", "Apps" : "Приложения",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Само следните символи са разрешени в потребителското име: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", и \"_.@-\".",
"A valid username must be provided" : "Валидно потребителско име трябва да бъде зададено.", "A valid username must be provided" : "Валидно потребителско име трябва да бъде зададено.",
"A valid password must be provided" : "Валидна парола трябва да бъде зададена.", "A valid password must be provided" : "Валидна парола трябва да бъде зададена.",
"The username is already being used" : "Това потребителско име е вече заето.", "The username is already being used" : "Това потребителско име е вече заето.",
......
...@@ -89,7 +89,6 @@ ...@@ -89,7 +89,6 @@
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не може да бъде намерен в кеша.", "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Неуспешно споделяне на %s, защото файлът не може да бъде намерен в кеша.",
"Could not find category \"%s\"" : "Невъзможно откриване на категорията \"%s\".", "Could not find category \"%s\"" : "Невъзможно откриване на категорията \"%s\".",
"Apps" : "Приложения", "Apps" : "Приложения",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Само следните символи са разрешени в потребителското име: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", и \"_.@-\".",