Commit f0b1ba71 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent e91eba4b
......@@ -81,14 +81,14 @@ OC.L10N.register(
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Beperk meldingen over aanmaken en wijzigen aan uw <strong>favoriete bestanden</strong> <em>(Alleen stream)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Een bestand of map is <strong>verwijderd</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Een bestand of een mmaps is <strong>hersteld</strong>",
"You created %1$s" : "U creëerde %1$s",
"You created %1$s" : "Gecreëerd: %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s creëerde %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s werd gecreëerd in een openbare map",
"You changed %1$s" : "U wijzigde %1$s",
"You changed %1$s" : "Gewijzigd: %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s wijzigde %1$s",
"You deleted %1$s" : "U verwijderde %1$s",
"You deleted %1$s" : "Verwijderd: %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s verwijderde %1$s",
"You restored %1$s" : "U herstelde %1$s",
"You restored %1$s" : "Hersteld: %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s herstelde %1$s",
"Changed by %2$s" : "Gewijzigd door %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Verwijderd door %2$s",
......
......@@ -79,14 +79,14 @@
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Beperk meldingen over aanmaken en wijzigen aan uw <strong>favoriete bestanden</strong> <em>(Alleen stream)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Een bestand of map is <strong>verwijderd</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Een bestand of een mmaps is <strong>hersteld</strong>",
"You created %1$s" : "U creëerde %1$s",
"You created %1$s" : "Gecreëerd: %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s creëerde %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s werd gecreëerd in een openbare map",
"You changed %1$s" : "U wijzigde %1$s",
"You changed %1$s" : "Gewijzigd: %1$s",
"%2$s changed %1$s" : "%2$s wijzigde %1$s",
"You deleted %1$s" : "U verwijderde %1$s",
"You deleted %1$s" : "Verwijderd: %1$s",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s verwijderde %1$s",
"You restored %1$s" : "U herstelde %1$s",
"You restored %1$s" : "Hersteld: %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s herstelde %1$s",
"Changed by %2$s" : "Gewijzigd door %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Verwijderd door %2$s",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@ OC.L10N.register(
"Unsatisfied backend parameters" : "Neuspokojivé parametry služby",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Neuspokojivé parametry ověřovacího mechanismu",
"Insufficient data: %s" : "Nedostatečná data: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Osobní",
"System" : "Systém",
"Grant access" : "Povolit přístup",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@
"Unsatisfied backend parameters" : "Neuspokojivé parametry služby",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Neuspokojivé parametry ověřovacího mechanismu",
"Insufficient data: %s" : "Nedostatečná data: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Osobní",
"System" : "Systém",
"Grant access" : "Povolit přístup",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"External storage" : "Ulkoinen tallennustila",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Tallennustilaa tunnisteella \"%i\" ei löytynyt",
"Invalid mount point" : "Virheellinen liitoskohta",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"System" : "Järjestelmä",
"Grant access" : "Salli pääsy",
......@@ -22,6 +23,7 @@ OC.L10N.register(
"Every time the filesystem is used" : "Aina kun tiedostojärjestelmää käytetään",
"All users. Type to select user or group." : "Kaikki käyttäjät. Kirjoita valitaksesi käyttäjän tai ryhmän.",
"(group)" : "(ryhmä)",
"Admin defined" : "Ylläpitäjän määrittämä",
"Saved" : "Tallennettu",
"Builtin" : "Sisäänrakennettu",
"None" : "Ei mitään",
......@@ -56,6 +58,7 @@ OC.L10N.register(
"Location" : "Sijainti",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"SFTP with secret key login" : "SFTP salaisen avaimen kirjautumisella",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Jaa",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS käyttäen OC-kirjautumista",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"External storage" : "Ulkoinen tallennustila",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Tallennustilaa tunnisteella \"%i\" ei löytynyt",
"Invalid mount point" : "Virheellinen liitoskohta",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"System" : "Järjestelmä",
"Grant access" : "Salli pääsy",
......@@ -20,6 +21,7 @@
"Every time the filesystem is used" : "Aina kun tiedostojärjestelmää käytetään",
"All users. Type to select user or group." : "Kaikki käyttäjät. Kirjoita valitaksesi käyttäjän tai ryhmän.",
"(group)" : "(ryhmä)",
"Admin defined" : "Ylläpitäjän määrittämä",
"Saved" : "Tallennettu",
"Builtin" : "Sisäänrakennettu",
"None" : "Ei mitään",
......@@ -54,6 +56,7 @@
"Location" : "Sijainti",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"SFTP with secret key login" : "SFTP salaisen avaimen kirjautumisella",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Jaa",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS käyttäen OC-kirjautumista",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@ OC.L10N.register(
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametri del motore non soddisfatti",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametri del meccanismo di autenticazione non soddisfatti",
"Insufficient data: %s" : "Dati insufficienti: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Concedi l'accesso",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametri del motore non soddisfatti",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametri del meccanismo di autenticazione non soddisfatti",
"Insufficient data: %s" : "Dati insufficienti: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Concedi l'accesso",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@ OC.L10N.register(
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametra mekanizmi shërbimi të paplotësuar",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametra mekanizmi mirëfilltësimi të papërmbushur",
"Insufficient data: %s" : "Të dhëna të pamjaftueshme: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Akordoji hyrje",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametra mekanizmi shërbimi të paplotësuar",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametra mekanizmi mirëfilltësimi të papërmbushur",
"Insufficient data: %s" : "Të dhëna të pamjaftueshme: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Akordoji hyrje",
......
......@@ -191,6 +191,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Heslo nebylo změněno z důvodu vypršení tokenu",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nelze odeslat email pro změnu hesla. Ujistěte se prosím, že zadáváte správné uživatelské jméno.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Nelze odeslat email pro změnu hesla, protože u tohoto uživatelského jména není uvedena emailová adresa. Kontaktujte prosím svého administrátora.",
"%s password reset" : "reset hesla %s",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Heslo obnovíte použitím následujícího odkazu: {link}",
"New password" : "Nové heslo",
......
......@@ -189,6 +189,7 @@
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Heslo nebylo změněno z důvodu vypršení tokenu",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nelze odeslat email pro změnu hesla. Ujistěte se prosím, že zadáváte správné uživatelské jméno.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Nelze odeslat email pro změnu hesla, protože u tohoto uživatelského jména není uvedena emailová adresa. Kontaktujte prosím svého administrátora.",
"%s password reset" : "reset hesla %s",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Heslo obnovíte použitím následujícího odkazu: {link}",
"New password" : "Nové heslo",
......
......@@ -253,6 +253,7 @@ OC.L10N.register(
"Please try again or contact your administrator." : "Bitte versuchen Sie es noch einmal oder kontaktieren Sie Ihren Administrator.",
"Log in" : "Einloggen",
"Wrong password. Reset it?" : "Falsches Passwort. Soll es zurückgesetzt werden?",
"Stay logged in" : "Angemeldet bleiben",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Diese ownClound-Instanz befindet sich derzeit im Einzelbenutzermodus.",
"This means only administrators can use the instance." : "Das bedeutet, dass diese Instanz nur von Administratoren benutzt werden kann.",
......
......@@ -251,6 +251,7 @@
"Please try again or contact your administrator." : "Bitte versuchen Sie es noch einmal oder kontaktieren Sie Ihren Administrator.",
"Log in" : "Einloggen",
"Wrong password. Reset it?" : "Falsches Passwort. Soll es zurückgesetzt werden?",
"Stay logged in" : "Angemeldet bleiben",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Diese ownClound-Instanz befindet sich derzeit im Einzelbenutzermodus.",
"This means only administrators can use the instance." : "Das bedeutet, dass diese Instanz nur von Administratoren benutzt werden kann.",
......
......@@ -189,8 +189,9 @@ OC.L10N.register(
"The update was successful. There were warnings." : "Päivitys onnistui, tosin ilmeni varoituksia.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Päivitys onnistui. Selain ohjautuu nyt ownCloudiisi.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Salasanaa ei voitu palauttaa koska valtuutus on virheellinen",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Salasanan nollaaminen ei onnistunut, koska valtuutus on vanhentunut",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Salasanan palauttaminen ei onnistunut, koska valtuutus on vanhentunut",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Palautussähköpostin lähettäminen ei onnistunut. Varmista, että käyttäjätunnuksesi on oikein.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Salasanan palautusiviestiä ei voitu lähettää sähköpostitse, koska tälle käyttäjätunnukselle ei ole määritetty sähköpostiosoitetta. Ota yhteys ylläpitäjään.",
"%s password reset" : "%s salasanan palautus",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Voit palauttaa salasanasi seuraavassa osoitteessa: {link}",
"New password" : "Uusi salasana",
......
......@@ -187,8 +187,9 @@
"The update was successful. There were warnings." : "Päivitys onnistui, tosin ilmeni varoituksia.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Päivitys onnistui. Selain ohjautuu nyt ownCloudiisi.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Salasanaa ei voitu palauttaa koska valtuutus on virheellinen",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Salasanan nollaaminen ei onnistunut, koska valtuutus on vanhentunut",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Salasanan palauttaminen ei onnistunut, koska valtuutus on vanhentunut",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Palautussähköpostin lähettäminen ei onnistunut. Varmista, että käyttäjätunnuksesi on oikein.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Salasanan palautusiviestiä ei voitu lähettää sähköpostitse, koska tälle käyttäjätunnukselle ei ole määritetty sähköpostiosoitetta. Ota yhteys ylläpitäjään.",
"%s password reset" : "%s salasanan palautus",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Voit palauttaa salasanasi seuraavassa osoitteessa: {link}",
"New password" : "Uusi salasana",
......
......@@ -191,6 +191,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Impossibile reimpostare la password poiché il token non è valido",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Impossibile reimpostare la password poiché il token è scaduto",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Impossibile inviare l'email di reimpostazione. Assicurati che il nome utente sia corretto.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Impossibile inviare l'email di reimpostazione poiché non è presente un indirizzo email per questo nome utente. Contatta il tuo amministratore.",
"%s password reset" : "Ripristino password di %s",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Usa il collegamento seguente per ripristinare la password: {link}",
"New password" : "Nuova password",
......
......@@ -189,6 +189,7 @@
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Impossibile reimpostare la password poiché il token non è valido",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Impossibile reimpostare la password poiché il token è scaduto",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Impossibile inviare l'email di reimpostazione. Assicurati che il nome utente sia corretto.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Impossibile inviare l'email di reimpostazione poiché non è presente un indirizzo email per questo nome utente. Contatta il tuo amministratore.",
"%s password reset" : "Ripristino password di %s",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Usa il collegamento seguente per ripristinare la password: {link}",
"New password" : "Nuova password",
......
......@@ -191,6 +191,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "S’u ricaktua dot fjalëkalimi, ngaqë token-i është i pavlefshëm",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "S’u ricaktua dot fjalëkalimi, ngaqë token-i ka skaduar",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "S’u dërgua dot email ricaktimi. Ju lutemi, sigurohuni që emri juaj i përdoruesit është i saktë.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "S’u dërgua dot email ricaktimi, ngaqë s’ka adresë email për këtë përdoruesi. Ju lutemi, lidhuni me përgjegjësin tuaj.",
"%s password reset" : "U ricaktua fjalëkalimi për %s",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Që të ricaktoni fjalëkalimin tuaj, përdorni lidhjen vijuese: {link}",
"New password" : "Fjalëkalim i ri",
......
......@@ -189,6 +189,7 @@
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "S’u ricaktua dot fjalëkalimi, ngaqë token-i është i pavlefshëm",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "S’u ricaktua dot fjalëkalimi, ngaqë token-i ka skaduar",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "S’u dërgua dot email ricaktimi. Ju lutemi, sigurohuni që emri juaj i përdoruesit është i saktë.",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "S’u dërgua dot email ricaktimi, ngaqë s’ka adresë email për këtë përdoruesi. Ju lutemi, lidhuni me përgjegjësin tuaj.",
"%s password reset" : "U ricaktua fjalëkalimi për %s",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Që të ricaktoni fjalëkalimin tuaj, përdorni lidhjen vijuese: {link}",
"New password" : "Fjalëkalim i ri",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment