Commit f1f7511c authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud

[tx-robot] updated from transifex

parent d3fb5d61
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Datafællesskabsdeling",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldigt Federated Cloud ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldigt Federated Cloud ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Der skete en fejl ved deling af %s, objektet er allerede delt med %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Der skete en fejl ved deling af %s, objektet er allerede delt med %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme bruger", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme bruger",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling af %s mislykkedes - kunne ikke finde %s. Måske er serveren ikke tilgængelig i øjeblikket.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling af %s mislykkedes - kunne ikke finde %s. Måske er serveren ikke tilgængelig i øjeblikket.",
"Accept" : "Acceptér",
"Decline" : "Afvis",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med mig gennem min #ownCloud Federated Cloud ID, se %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med mig gennem min #ownCloud Federated Cloud ID, se %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med mig gennem min #ownCloud Federated Cloud ID", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med mig gennem min #ownCloud Federated Cloud ID",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammensluttet Cloud deling", "Federated Cloud Sharing" : "Sammensluttet Cloud deling",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Datafællesskabsdeling",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldigt Federated Cloud ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldigt Federated Cloud ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Der skete en fejl ved deling af %s, objektet er allerede delt med %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Der skete en fejl ved deling af %s, objektet er allerede delt med %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme bruger", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme bruger",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling af %s mislykkedes - kunne ikke finde %s. Måske er serveren ikke tilgængelig i øjeblikket.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling af %s mislykkedes - kunne ikke finde %s. Måske er serveren ikke tilgængelig i øjeblikket.",
"Accept" : "Acceptér",
"Decline" : "Afvis",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med mig gennem min #ownCloud Federated Cloud ID, se %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med mig gennem min #ownCloud Federated Cloud ID, se %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med mig gennem min #ownCloud Federated Cloud ID", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med mig gennem min #ownCloud Federated Cloud ID",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammensluttet Cloud deling", "Federated Cloud Sharing" : "Sammensluttet Cloud deling",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Federated-Sharing",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ungültige Federated-Cloud-ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "Ungültige Federated-Cloud-ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Die Freigabe von %s ist fehlgeschlagen, da dieses Objekt schon mit %s geteilt wird", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Die Freigabe von %s ist fehlgeschlagen, da dieses Objekt schon mit %s geteilt wird",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Das Erstellen einer Federated Cloud Freigabe mit dem gleichen Benutzer ist nicht erlaubt", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Das Erstellen einer Federated Cloud Freigabe mit dem gleichen Benutzer ist nicht erlaubt",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Die Freigabe von %s ist fehlgeschlagen, da %s nicht gefunden wurde. Möglicherweise ist der Server nicht erreichbar.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Die Freigabe von %s ist fehlgeschlagen, da %s nicht gefunden wurde. Möglicherweise ist der Server nicht erreichbar.",
"Accept" : "Akzeptieren",
"Decline" : "Ablehnen",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Teilen Sie mit mir über meine #ownCloud Federated-Cloud-ID, siehe %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Teilen Sie mit mir über meine #ownCloud Federated-Cloud-ID, siehe %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Teilen Sie mit mir über meine #ownCloud Federated-Cloud-ID", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Teilen Sie mit mir über meine #ownCloud Federated-Cloud-ID",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing", "Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Federated-Sharing",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ungültige Federated-Cloud-ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "Ungültige Federated-Cloud-ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Die Freigabe von %s ist fehlgeschlagen, da dieses Objekt schon mit %s geteilt wird", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Die Freigabe von %s ist fehlgeschlagen, da dieses Objekt schon mit %s geteilt wird",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Das Erstellen einer Federated Cloud Freigabe mit dem gleichen Benutzer ist nicht erlaubt", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Das Erstellen einer Federated Cloud Freigabe mit dem gleichen Benutzer ist nicht erlaubt",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Die Freigabe von %s ist fehlgeschlagen, da %s nicht gefunden wurde. Möglicherweise ist der Server nicht erreichbar.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Die Freigabe von %s ist fehlgeschlagen, da %s nicht gefunden wurde. Möglicherweise ist der Server nicht erreichbar.",
"Accept" : "Akzeptieren",
"Decline" : "Ablehnen",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Teilen Sie mit mir über meine #ownCloud Federated-Cloud-ID, siehe %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Teilen Sie mit mir über meine #ownCloud Federated-Cloud-ID, siehe %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Teilen Sie mit mir über meine #ownCloud Federated-Cloud-ID", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Teilen Sie mit mir über meine #ownCloud Federated-Cloud-ID",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing", "Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
......
...@@ -4,6 +4,8 @@ OC.L10N.register( ...@@ -4,6 +4,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid Federated Cloud ID" : "Μη έγκυρο Federated Cloud ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "Μη έγκυρο Federated Cloud ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Ο διαμοιρασμός του %s απέτυχε, γιατί το αντικείμενο είναι διαμοιρασμένο ήδη με τον χρήστη %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Ο διαμοιρασμός του %s απέτυχε, γιατί το αντικείμενο είναι διαμοιρασμένο ήδη με τον χρήστη %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Αποτυχία διαμοιρασμού %s, δεν βρέθηκε το %s, μπορεί ο διακομιστής να είναι προσωρινά απροσπέλαστος.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Αποτυχία διαμοιρασμού %s, δεν βρέθηκε το %s, μπορεί ο διακομιστής να είναι προσωρινά απροσπέλαστος.",
"Accept" : "Αποδοχή",
"Decline" : "Απόρριψη",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του #ownCloud Federated Cloud ID μου, δείτε %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του #ownCloud Federated Cloud ID μου, δείτε %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του #ownCloud Federated Cloud ID μου", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του #ownCloud Federated Cloud ID μου",
"Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ", "Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ",
......
...@@ -2,6 +2,8 @@ ...@@ -2,6 +2,8 @@
"Invalid Federated Cloud ID" : "Μη έγκυρο Federated Cloud ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "Μη έγκυρο Federated Cloud ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Ο διαμοιρασμός του %s απέτυχε, γιατί το αντικείμενο είναι διαμοιρασμένο ήδη με τον χρήστη %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Ο διαμοιρασμός του %s απέτυχε, γιατί το αντικείμενο είναι διαμοιρασμένο ήδη με τον χρήστη %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Αποτυχία διαμοιρασμού %s, δεν βρέθηκε το %s, μπορεί ο διακομιστής να είναι προσωρινά απροσπέλαστος.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Αποτυχία διαμοιρασμού %s, δεν βρέθηκε το %s, μπορεί ο διακομιστής να είναι προσωρινά απροσπέλαστος.",
"Accept" : "Αποδοχή",
"Decline" : "Απόρριψη",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του #ownCloud Federated Cloud ID μου, δείτε %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του #ownCloud Federated Cloud ID μου, δείτε %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του #ownCloud Federated Cloud ID μου", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του #ownCloud Federated Cloud ID μου",
"Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ", "Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Federated sharing",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Invalid Federated Cloud ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "Invalid Federated Cloud ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Not allowed to create a federated share with the same user", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Not allowed to create a federated share with the same user",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable.",
"Accept" : "Accept",
"Decline" : "Decline",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing", "Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Federated sharing",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Invalid Federated Cloud ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "Invalid Federated Cloud ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Not allowed to create a federated share with the same user", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Not allowed to create a federated share with the same user",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable.",
"Accept" : "Accept",
"Decline" : "Decline",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing", "Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Federa kunhavado",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Kunhavigo de %s malsukcesis, ĉar la ero jam kunhavatas kun %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Kunhavigo de %s malsukcesis, ĉar la ero jam kunhavatas kun %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Vi ne permesas krei federan kunhavon kun la sama uzanto", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Vi ne permesas krei federan kunhavon kun la sama uzanto",
"Accept" : "Akcepti",
"Decline" : "Malakcepti",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Kunhavigi kun mi per mia identigilo de #ownCloud-federnuba identigilo; vidu %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Kunhavigi kun mi per mia identigilo de #ownCloud-federnuba identigilo; vidu %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Kunhavigi kun mi per mia #ownCloud-federnuba identigilo", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Kunhavigi kun mi per mia #ownCloud-federnuba identigilo",
"Federated Cloud Sharing" : "Federnuba kunhavado", "Federated Cloud Sharing" : "Federnuba kunhavado",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Federa kunhavado",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Kunhavigo de %s malsukcesis, ĉar la ero jam kunhavatas kun %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Kunhavigo de %s malsukcesis, ĉar la ero jam kunhavatas kun %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Vi ne permesas krei federan kunhavon kun la sama uzanto", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Vi ne permesas krei federan kunhavon kun la sama uzanto",
"Accept" : "Akcepti",
"Decline" : "Malakcepti",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Kunhavigi kun mi per mia identigilo de #ownCloud-federnuba identigilo; vidu %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Kunhavigi kun mi per mia identigilo de #ownCloud-federnuba identigilo; vidu %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Kunhavigi kun mi per mia #ownCloud-federnuba identigilo", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Kunhavigi kun mi per mia #ownCloud-federnuba identigilo",
"Federated Cloud Sharing" : "Federnuba kunhavado", "Federated Cloud Sharing" : "Federnuba kunhavado",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Compartido federado",
"Invalid Federated Cloud ID" : "ID Nube federada inválida", "Invalid Federated Cloud ID" : "ID Nube federada inválida",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Se falló al compartir %s, ya que este elemento ya está compartido con %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Se falló al compartir %s, ya que este elemento ya está compartido con %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "No se permite crear un recurso compartido federado con el mismo usuario", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "No se permite crear un recurso compartido federado con el mismo usuario",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Se falló al compartir %s. No se pudo hallar %s, quizás haya un problema de conexión con el servidor.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Se falló al compartir %s. No se pudo hallar %s, quizás haya un problema de conexión con el servidor.",
"Accept" : "Aceptar",
"Decline" : "Denegar",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Compartirlo conmigo a través de mi ID Nube Federada #ownCloud, ver %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Compartirlo conmigo a través de mi ID Nube Federada #ownCloud, ver %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Compartirlo conmigo a través de mi ID Nube Federada #ownCloud", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Compartirlo conmigo a través de mi ID Nube Federada #ownCloud",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartido en Cloud Federado", "Federated Cloud Sharing" : "Compartido en Cloud Federado",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Compartido federado",
"Invalid Federated Cloud ID" : "ID Nube federada inválida", "Invalid Federated Cloud ID" : "ID Nube federada inválida",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Se falló al compartir %s, ya que este elemento ya está compartido con %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Se falló al compartir %s, ya que este elemento ya está compartido con %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "No se permite crear un recurso compartido federado con el mismo usuario", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "No se permite crear un recurso compartido federado con el mismo usuario",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Se falló al compartir %s. No se pudo hallar %s, quizás haya un problema de conexión con el servidor.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Se falló al compartir %s. No se pudo hallar %s, quizás haya un problema de conexión con el servidor.",
"Accept" : "Aceptar",
"Decline" : "Denegar",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Compartirlo conmigo a través de mi ID Nube Federada #ownCloud, ver %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Compartirlo conmigo a través de mi ID Nube Federada #ownCloud, ver %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Compartirlo conmigo a través de mi ID Nube Federada #ownCloud", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Compartirlo conmigo a través de mi ID Nube Federada #ownCloud",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartido en Cloud Federado", "Federated Cloud Sharing" : "Compartido en Cloud Federado",
......
...@@ -2,6 +2,8 @@ OC.L10N.register( ...@@ -2,6 +2,8 @@ OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna see üksus on juba jagatud %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna see üksus on juba jagatud %s",
"Accept" : "Nõustu",
"Decline" : "Lükka tagasi",
"Open documentation" : "Ava dokumentatsioon", "Open documentation" : "Ava dokumentatsioon",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel saata faile teistesse serveritesse", "Allow users on this server to send shares to other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel saata faile teistesse serveritesse",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel võtta vastu jagamisi teistest serveritest", "Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel võtta vastu jagamisi teistest serveritest",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna see üksus on juba jagatud %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna see üksus on juba jagatud %s",
"Accept" : "Nõustu",
"Decline" : "Lükka tagasi",
"Open documentation" : "Ava dokumentatsioon", "Open documentation" : "Ava dokumentatsioon",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel saata faile teistesse serveritesse", "Allow users on this server to send shares to other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel saata faile teistesse serveritesse",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel võtta vastu jagamisi teistest serveritest", "Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel võtta vastu jagamisi teistest serveritest",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Accept" : "قبول",
"Open documentation" : "بازکردن مستند", "Open documentation" : "بازکردن مستند",
"HTML Code:" : "کد HTML :" "HTML Code:" : "کد HTML :"
}, },
......
{ "translations": { { "translations": {
"Accept" : "قبول",
"Open documentation" : "بازکردن مستند", "Open documentation" : "بازکردن مستند",
"HTML Code:" : "کد HTML :" "HTML Code:" : "کد HTML :"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;" },"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Federoitu jakaminen",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Virheellinen federoidun pilven tunniste", "Invalid Federated Cloud ID" : "Virheellinen federoidun pilven tunniste",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, koska kohde on jo jaettu käyttäjän %s kanssa", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, koska kohde on jo jaettu käyttäjän %s kanssa",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Saman käyttäjän kanssa ei ole sallittua luoda federoitua jakoa", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Saman käyttäjän kanssa ei ole sallittua luoda federoitua jakoa",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, kohdetta %s ei löytynyt. Kenties palvelin ei ole juuri nyt tavoitettavissa.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, kohdetta %s ei löytynyt. Kenties palvelin ei ole juuri nyt tavoitettavissa.",
"Accept" : "Hyväksy",
"Decline" : "Kieltäydy",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Jaa kanssani käyttäen #ownCloud ja federoitua pilvitunnistetta, katso %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Jaa kanssani käyttäen #ownCloud ja federoitua pilvitunnistetta, katso %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Jaa kanssani käyttäen #ownCloud ja federoitua pilvitunnistetta", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Jaa kanssani käyttäen #ownCloud ja federoitua pilvitunnistetta",
"Federated Cloud Sharing" : "Federoitu pilvijakaminen", "Federated Cloud Sharing" : "Federoitu pilvijakaminen",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Federoitu jakaminen",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Virheellinen federoidun pilven tunniste", "Invalid Federated Cloud ID" : "Virheellinen federoidun pilven tunniste",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, koska kohde on jo jaettu käyttäjän %s kanssa", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, koska kohde on jo jaettu käyttäjän %s kanssa",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Saman käyttäjän kanssa ei ole sallittua luoda federoitua jakoa", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Saman käyttäjän kanssa ei ole sallittua luoda federoitua jakoa",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, kohdetta %s ei löytynyt. Kenties palvelin ei ole juuri nyt tavoitettavissa.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, kohdetta %s ei löytynyt. Kenties palvelin ei ole juuri nyt tavoitettavissa.",
"Accept" : "Hyväksy",
"Decline" : "Kieltäydy",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Jaa kanssani käyttäen #ownCloud ja federoitua pilvitunnistetta, katso %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Jaa kanssani käyttäen #ownCloud ja federoitua pilvitunnistetta, katso %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Jaa kanssani käyttäen #ownCloud ja federoitua pilvitunnistetta", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Jaa kanssani käyttäen #ownCloud ja federoitua pilvitunnistetta",
"Federated Cloud Sharing" : "Federoitu pilvijakaminen", "Federated Cloud Sharing" : "Federoitu pilvijakaminen",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Federated sharing",
"Invalid Federated Cloud ID" : "ID Federated Cloud incorrect", "Invalid Federated Cloud ID" : "ID Federated Cloud incorrect",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Le partage de %s a échoué car cet élément est déjà partagé avec %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Le partage de %s a échoué car cet élément est déjà partagé avec %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Non autorisé à créer un partage fédéré avec le même utilisateur", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Non autorisé à créer un partage fédéré avec le même utilisateur",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Le partage de %s a échoué : impossible de trouver %s. Peut-être le serveur est-il momentanément injoignable.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Le partage de %s a échoué : impossible de trouver %s. Peut-être le serveur est-il momentanément injoignable.",
"Accept" : "Accepter",
"Decline" : "Refuser",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing", "Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Federated sharing",
"Invalid Federated Cloud ID" : "ID Federated Cloud incorrect", "Invalid Federated Cloud ID" : "ID Federated Cloud incorrect",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Le partage de %s a échoué car cet élément est déjà partagé avec %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Le partage de %s a échoué car cet élément est déjà partagé avec %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Non autorisé à créer un partage fédéré avec le même utilisateur", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Non autorisé à créer un partage fédéré avec le même utilisateur",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Le partage de %s a échoué : impossible de trouver %s. Peut-être le serveur est-il momentanément injoignable.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Le partage de %s a échoué : impossible de trouver %s. Peut-être le serveur est-il momentanément injoignable.",
"Accept" : "Accepter",
"Decline" : "Refuser",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing", "Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
......
...@@ -4,6 +4,8 @@ OC.L10N.register( ...@@ -4,6 +4,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid Federated Cloud ID" : "Federated Cloud ID tidak sah", "Invalid Federated Cloud ID" : "Federated Cloud ID tidak sah",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Gagal membagkan %s, karena item ini sudah dibagikan dengan %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Gagal membagkan %s, karena item ini sudah dibagikan dengan %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Berbagi %s gagal, tidak menemukan %s, kemungkinan saat ini server tidak dapat dijangkau.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Berbagi %s gagal, tidak menemukan %s, kemungkinan saat ini server tidak dapat dijangkau.",
"Accept" : "Terima",
"Decline" : "Tolak",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Dibagikan pada saya melalui #ownCloud Federated Cloud ID saya, lihat %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Dibagikan pada saya melalui #ownCloud Federated Cloud ID saya, lihat %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Dibagikan pada saya melalui #ownCloud Federated Cloud ID saya", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Dibagikan pada saya melalui #ownCloud Federated Cloud ID saya",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing", "Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
......
...@@ -2,6 +2,8 @@ ...@@ -2,6 +2,8 @@
"Invalid Federated Cloud ID" : "Federated Cloud ID tidak sah", "Invalid Federated Cloud ID" : "Federated Cloud ID tidak sah",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Gagal membagkan %s, karena item ini sudah dibagikan dengan %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Gagal membagkan %s, karena item ini sudah dibagikan dengan %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Berbagi %s gagal, tidak menemukan %s, kemungkinan saat ini server tidak dapat dijangkau.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Berbagi %s gagal, tidak menemukan %s, kemungkinan saat ini server tidak dapat dijangkau.",
"Accept" : "Terima",
"Decline" : "Tolak",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Dibagikan pada saya melalui #ownCloud Federated Cloud ID saya, lihat %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Dibagikan pada saya melalui #ownCloud Federated Cloud ID saya, lihat %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Dibagikan pada saya melalui #ownCloud Federated Cloud ID saya", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Dibagikan pada saya melalui #ownCloud Federated Cloud ID saya",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing", "Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Deiling milli þjóna",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ógilt skýjasambandsauðkenni (Federated Cloud ID)", "Invalid Federated Cloud ID" : "Ógilt skýjasambandsauðkenni (Federated Cloud ID)",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deiling %s mistókst, því þessu atriði er þegar deilt með %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deiling %s mistókst, því þessu atriði er þegar deilt með %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með sama notanda", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með sama notanda",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deiling %s mistókst, gat ekki fundið %s, hugsanlega er þjónninn ekki tiltækur í augnablikinu.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deiling %s mistókst, gat ekki fundið %s, hugsanlega er þjónninn ekki tiltækur í augnablikinu.",
"Accept" : "Samþykkja",
"Decline" : "Hafna",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Deila með mér í gegnum víðværa skýjasambandsauðkennið mitt #ownCloud Federated Cloud ID, sjá %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Deila með mér í gegnum víðværa skýjasambandsauðkennið mitt #ownCloud Federated Cloud ID, sjá %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Deila með mér í gegnum víðværa skýjasambandsauðkennið mitt #ownCloud Federated Cloud ID", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Deila með mér í gegnum víðværa skýjasambandsauðkennið mitt #ownCloud Federated Cloud ID",
"Federated Cloud Sharing" : "Deiling með skýjasambandi", "Federated Cloud Sharing" : "Deiling með skýjasambandi",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Deiling milli þjóna",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ógilt skýjasambandsauðkenni (Federated Cloud ID)", "Invalid Federated Cloud ID" : "Ógilt skýjasambandsauðkenni (Federated Cloud ID)",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deiling %s mistókst, því þessu atriði er þegar deilt með %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deiling %s mistókst, því þessu atriði er þegar deilt með %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með sama notanda", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ekki er heimilt að búa til skýjasambandssameign með sama notanda",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deiling %s mistókst, gat ekki fundið %s, hugsanlega er þjónninn ekki tiltækur í augnablikinu.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deiling %s mistókst, gat ekki fundið %s, hugsanlega er þjónninn ekki tiltækur í augnablikinu.",
"Accept" : "Samþykkja",
"Decline" : "Hafna",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Deila með mér í gegnum víðværa skýjasambandsauðkennið mitt #ownCloud Federated Cloud ID, sjá %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Deila með mér í gegnum víðværa skýjasambandsauðkennið mitt #ownCloud Federated Cloud ID, sjá %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Deila með mér í gegnum víðværa skýjasambandsauðkennið mitt #ownCloud Federated Cloud ID", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Deila með mér í gegnum víðværa skýjasambandsauðkennið mitt #ownCloud Federated Cloud ID",
"Federated Cloud Sharing" : "Deiling með skýjasambandi", "Federated Cloud Sharing" : "Deiling með skýjasambandi",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "Condivisione federata",
"Invalid Federated Cloud ID" : "ID di cloud federata non valido", "Invalid Federated Cloud ID" : "ID di cloud federata non valido",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Condivisione di %s non riuscita, poiché l'oggetto è già condiviso con %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Condivisione di %s non riuscita, poiché l'oggetto è già condiviso con %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Non è consentito creare una condivisione federata con lo stesso utente", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Non è consentito creare una condivisione federata con lo stesso utente",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "La condivisione di %s non è riuscita, impossibile trovare %s, è probabile che il server non sia al momento raggiungibile.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "La condivisione di %s non è riuscita, impossibile trovare %s, è probabile che il server non sia al momento raggiungibile.",
"Accept" : "Accetta",
"Decline" : "Rifiuta",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud, vedi %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud, vedi %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud",
"Federated Cloud Sharing" : "Condivisione cloud federata", "Federated Cloud Sharing" : "Condivisione cloud federata",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "Condivisione federata",
"Invalid Federated Cloud ID" : "ID di cloud federata non valido", "Invalid Federated Cloud ID" : "ID di cloud federata non valido",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Condivisione di %s non riuscita, poiché l'oggetto è già condiviso con %s", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Condivisione di %s non riuscita, poiché l'oggetto è già condiviso con %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Non è consentito creare una condivisione federata con lo stesso utente", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "Non è consentito creare una condivisione federata con lo stesso utente",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "La condivisione di %s non è riuscita, impossibile trovare %s, è probabile che il server non sia al momento raggiungibile.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "La condivisione di %s non è riuscita, impossibile trovare %s, è probabile che il server non sia al momento raggiungibile.",
"Accept" : "Accetta",
"Decline" : "Rifiuta",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud, vedi %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud, vedi %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud",
"Federated Cloud Sharing" : "Condivisione cloud federata", "Federated Cloud Sharing" : "Condivisione cloud federata",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Federated sharing" : "연합 공유",
"Invalid Federated Cloud ID" : "잘못된 연합 클라우드 ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "잘못된 연합 클라우드 ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s을(를) 공유할 수 없습니다. 이미 %s 님과 공유되어 있습니다", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s을(를) 공유할 수 없습니다. 이미 %s 님과 공유되어 있습니다",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "같은 사용자와 연합 공유를 만들 수 없음", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "같은 사용자와 연합 공유를 만들 수 없음",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s을(를) 공유할 수 없습니다. %s을(를) 찾을 수 없습니다. 서버에 접근하지 못할 수도 있습니다.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s을(를) 공유할 수 없습니다. %s을(를) 찾을 수 없습니다. 서버에 접근하지 못할 수도 있습니다.",
"Accept" : "수락",
"Decline" : "거절",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "내 #ownCloud 연합 클라우드 ID를 통해서 공유됨, 더 알아보기: %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "내 #ownCloud 연합 클라우드 ID를 통해서 공유됨, 더 알아보기: %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "내 #ownCloud 연합 클라우드 ID를 통해서 공유됨", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "내 #ownCloud 연합 클라우드 ID를 통해서 공유됨",
"Federated Cloud Sharing" : "클라우드 연합 공유", "Federated Cloud Sharing" : "클라우드 연합 공유",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Federated sharing" : "연합 공유",
"Invalid Federated Cloud ID" : "잘못된 연합 클라우드 ID", "Invalid Federated Cloud ID" : "잘못된 연합 클라우드 ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s을(를) 공유할 수 없습니다. 이미 %s 님과 공유되어 있습니다", "Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s을(를) 공유할 수 없습니다. 이미 %s 님과 공유되어 있습니다",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "같은 사용자와 연합 공유를 만들 수 없음", "Not allowed to create a federated share with the same user" : "같은 사용자와 연합 공유를 만들 수 없음",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s을(를) 공유할 수 없습니다. %s을(를) 찾을 수 없습니다. 서버에 접근하지 못할 수도 있습니다.", "Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s을(를) 공유할 수 없습니다. %s을(를) 찾을 수 없습니다. 서버에 접근하지 못할 수도 있습니다.",
"Accept" : "수락",
"Decline" : "거절",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "내 #ownCloud 연합 클라우드 ID를 통해서 공유됨, 더 알아보기: %s", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "내 #ownCloud 연합 클라우드 ID를 통해서 공유됨, 더 알아보기: %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "내 #ownCloud 연합 클라우드 ID를 통해서 공유됨", "Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "내 #ownCloud 연합 클라우드 ID를 통해서 공유됨",
"Federated Cloud Sharing" : "클라우드 연합 공유", "Federated Cloud Sharing" : "클라우드 연합 공유",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"federatedfilesharing", "federatedfilesharing",
{ {
"Accept" : "Прифати",
"Decline" : "Одбиј",
"Federated Cloud Sharing" : "Федерирано клауд споделување", "Federated Cloud Sharing" : "Федерирано клауд споделување",
"Open documentation" : "Отвори ја документацијата", "Open documentation" : "Отвори ја документацијата",
"Federated Cloud" : "Федериран клауд",