Commit f812f51c authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud

[tx-robot] updated from transifex

parent 1773dcbe
......@@ -10,6 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Neveljaven ozadnji program oziroma razred mehanizma overitve",
"Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka",
"Objectstore forbidden" : "Shranjevanje predmeta je prepovedano",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Neveljaven ozadnji program shrambe \"%s\"",
"Not permitted to use backend \"%s\"" : "Uporaba ozadnjega programa \"%s\" ni dovoljena.",
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Uporaba načina overitve \"%s\" ni dovoljena.",
......@@ -30,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Admin defined" : "Skrbnik je določen",
"Saved" : "Shranjeno",
"Empty response from the server" : "S strežnika je prejet odziv brez vsebine.",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Ni mogoče pridobiti podrobnosti s strežnika ownCloud:{koda} {vrsta}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Ni mogoče pridobiti seznama zunanjih priklopnih točk: {type}",
"There was an error with message: " : "Prišlo je do napake s sporočilom:",
"External mount error" : "Notranja napaka priklopa",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
"Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Neveljaven ozadnji program oziroma razred mehanizma overitve",
"Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka",
"Objectstore forbidden" : "Shranjevanje predmeta je prepovedano",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Neveljaven ozadnji program shrambe \"%s\"",
"Not permitted to use backend \"%s\"" : "Uporaba ozadnjega programa \"%s\" ni dovoljena.",
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Uporaba načina overitve \"%s\" ni dovoljena.",
......@@ -28,6 +29,7 @@
"Admin defined" : "Skrbnik je določen",
"Saved" : "Shranjeno",
"Empty response from the server" : "S strežnika je prejet odziv brez vsebine.",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Ni mogoče pridobiti podrobnosti s strežnika ownCloud:{koda} {vrsta}",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Ni mogoče pridobiti seznama zunanjih priklopnih točk: {type}",
"There was an error with message: " : "Prišlo je do napake s sporočilom:",
"External mount error" : "Notranja napaka priklopa",
......
......@@ -20,11 +20,14 @@ OC.L10N.register(
"Select object classes" : "Izbor razredov predmeta",
"Please check the credentials, they seem to be wrong." : "Preverite poverila! Najverjetneje so napačna.",
"Base DN could not be auto-detected, please revise credentials, host and port." : "Osnovnega enoznačnega imena (DN) ni mogoče samodejno zaznati. Preverite poverila ter nastavitve gostitelja in vrat.",
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Ni mogoče zaznati osnovnega enoznačnega imena (DN). Vnesti ga bo treba ročno.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. strežnik",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "Ni najdenega predmeta v osnovnem enoznačnem imenu (DN). Preverite nastavitve.",
"More than 1,000 directory entries available." : "Na voljo je več kot 1000 vnosov imenika",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Ali res želite izbrisati trenutne nastavitve strežnika?",
"Confirm Deletion" : "Potrdi brisanje",
"Mappings cleared successfully!" : "Preslikave so uspešno počiščene!",
"Error while clearing the mappings." : "Napaka pri čiščenju preslikav.",
"Mode switch" : "Preklop načina",
"Select attributes" : "Izbor atributov",
"User found and settings verified." : "Uporabnik je najden in nastavitve so overjene.",
......@@ -48,6 +51,7 @@ OC.L10N.register(
"Edit LDAP Query" : "Uredi poizvedbo LDAP",
"LDAP Filter:" : "Filter LDAP:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filter določa, katere skupine LDAP bodo imele dostop do %s.",
"Verify settings and count groups" : "Preveri nastavitve in preštej skupine",
"LDAP / AD Username:" : "Uporabniško ime LDAP / AD:",
"Allows login against the LDAP / AD username, which is either uid or samaccountname and will be detected." : "Omogoča prijavo prek LDAP / AD, ki je ali UID ali ime računa, ki bo zaznano.",
"LDAP / AD Email Address:" : "Elektronski naslov LDAP / AD:",
......@@ -57,6 +61,7 @@ OC.L10N.register(
"Verify settings" : "Preveri nastavitve",
"1. Server" : "1. strežnik",
"%s. Server:" : "%s. strežnik:",
"Add a new and blank configuration" : "In nova, privzeta nastavitev",
"Host" : "Gostitelj",
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Protokol je lahko izpuščen, če ni posebej zahtevan SSL. V tem primeru se mora naslov začeti z ldaps://",
"Port" : "Vrata",
......
......@@ -18,11 +18,14 @@
"Select object classes" : "Izbor razredov predmeta",
"Please check the credentials, they seem to be wrong." : "Preverite poverila! Najverjetneje so napačna.",
"Base DN could not be auto-detected, please revise credentials, host and port." : "Osnovnega enoznačnega imena (DN) ni mogoče samodejno zaznati. Preverite poverila ter nastavitve gostitelja in vrat.",
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Ni mogoče zaznati osnovnega enoznačnega imena (DN). Vnesti ga bo treba ročno.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. strežnik",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "Ni najdenega predmeta v osnovnem enoznačnem imenu (DN). Preverite nastavitve.",
"More than 1,000 directory entries available." : "Na voljo je več kot 1000 vnosov imenika",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Ali res želite izbrisati trenutne nastavitve strežnika?",
"Confirm Deletion" : "Potrdi brisanje",
"Mappings cleared successfully!" : "Preslikave so uspešno počiščene!",
"Error while clearing the mappings." : "Napaka pri čiščenju preslikav.",
"Mode switch" : "Preklop načina",
"Select attributes" : "Izbor atributov",
"User found and settings verified." : "Uporabnik je najden in nastavitve so overjene.",
......@@ -46,6 +49,7 @@
"Edit LDAP Query" : "Uredi poizvedbo LDAP",
"LDAP Filter:" : "Filter LDAP:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filter določa, katere skupine LDAP bodo imele dostop do %s.",
"Verify settings and count groups" : "Preveri nastavitve in preštej skupine",
"LDAP / AD Username:" : "Uporabniško ime LDAP / AD:",
"Allows login against the LDAP / AD username, which is either uid or samaccountname and will be detected." : "Omogoča prijavo prek LDAP / AD, ki je ali UID ali ime računa, ki bo zaznano.",
"LDAP / AD Email Address:" : "Elektronski naslov LDAP / AD:",
......@@ -55,6 +59,7 @@
"Verify settings" : "Preveri nastavitve",
"1. Server" : "1. strežnik",
"%s. Server:" : "%s. strežnik:",
"Add a new and blank configuration" : "In nova, privzeta nastavitev",
"Host" : "Gostitelj",
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Protokol je lahko izpuščen, če ni posebej zahtevan SSL. V tem primeru se mora naslov začeti z ldaps://",
"Port" : "Vrata",
......
......@@ -23,7 +23,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Error en posar a preferits",
"Error unfavoriting" : "Error en treure de preferits",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "No s'ha pogut enviar correu als usuaris següents: %s",
"Preparing update" : "Preparant l'actualització",
"Turned on maintenance mode" : "Activat el mode de manteniment",
"Turned off maintenance mode" : "Desactivat el mode de manteniment",
"Maintenance mode is kept active" : "El mode de manteniment es manté activat",
......
......@@ -21,7 +21,6 @@
"Error favoriting" : "Error en posar a preferits",
"Error unfavoriting" : "Error en treure de preferits",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "No s'ha pogut enviar correu als usuaris següents: %s",
"Preparing update" : "Preparant l'actualització",
"Turned on maintenance mode" : "Activat el mode de manteniment",
"Turned off maintenance mode" : "Desactivat el mode de manteniment",
"Maintenance mode is kept active" : "El mode de manteniment es manté activat",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Chyba při označování jako oblíbené",
"Error unfavoriting" : "Chyba při odznačování jako oblíbené",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s",
"Preparing update" : "Příprava na aktualizaci",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Kontrola tabulky %s",
"Turned on maintenance mode" : "Zapnut režim údržby",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Chyba při označování jako oblíbené",
"Error unfavoriting" : "Chyba při odznačování jako oblíbené",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s",
"Preparing update" : "Příprava na aktualizaci",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Kontrola tabulky %s",
"Turned on maintenance mode" : "Zapnut režim údržby",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Fejl ved omdannelse til foretrukken",
"Error unfavoriting" : "Fejl ved fjernelse fra foretrukken.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikke sende mail til følgende brugere: %s",
"Preparing update" : "Forbereder opdatering",
"Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
"Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedligeholdelsestilstanden holdes kørende",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Fejl ved omdannelse til foretrukken",
"Error unfavoriting" : "Fejl ved fjernelse fra foretrukken.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikke sende mail til følgende brugere: %s",
"Preparing update" : "Forbereder opdatering",
"Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
"Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedligeholdelsestilstanden holdes kørende",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Fehler beim Favorisieren",
"Error unfavoriting" : "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s",
"Preparing update" : "Update vorbereiten",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Überprüfe Tabelle %s",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Fehler beim Favorisieren",
"Error unfavoriting" : "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s",
"Preparing update" : "Update vorbereiten",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Überprüfe Tabelle %s",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Fehler beim Favorisieren",
"Error unfavoriting" : "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s",
"Preparing update" : "Update vorbereiten",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Überprüfe Tabelle %s",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Fehler beim Favorisieren",
"Error unfavoriting" : "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s",
"Preparing update" : "Update vorbereiten",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Überprüfe Tabelle %s",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Fehler beim Hinzufügen zu den Favoriten",
"Error unfavoriting" : "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "An folgende Benutzer konnte keine E-Mail gesendet werden: %s",
"Preparing update" : "Update vorbereiten",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Überprüfe Tabelle %s",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet ",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Fehler beim Hinzufügen zu den Favoriten",
"Error unfavoriting" : "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "An folgende Benutzer konnte keine E-Mail gesendet werden: %s",
"Preparing update" : "Update vorbereiten",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Überprüfe Tabelle %s",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet ",
......
......@@ -25,7 +25,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Σφάλμα προσθήκης στα αγαπημένα",
"Error unfavoriting" : "Σφάλμα αφαίρεσης από τα αγαπημένα",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Αδυναμία αποστολής μηνύματος στους ακόλουθους χρήστες: %s",
"Preparing update" : "Προετοιμασία ενημέρωσης",
"Turned on maintenance mode" : "Η κατάσταση συντήρησης ενεργοποιήθηκε",
"Turned off maintenance mode" : "Η κατάσταση συντήρησης απενεργοποιήθηκε",
"Maintenance mode is kept active" : "Η λειτουργία συντήρησης διατηρήθηκε ενεργή",
......
......@@ -23,7 +23,6 @@
"Error favoriting" : "Σφάλμα προσθήκης στα αγαπημένα",
"Error unfavoriting" : "Σφάλμα αφαίρεσης από τα αγαπημένα",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Αδυναμία αποστολής μηνύματος στους ακόλουθους χρήστες: %s",
"Preparing update" : "Προετοιμασία ενημέρωσης",
"Turned on maintenance mode" : "Η κατάσταση συντήρησης ενεργοποιήθηκε",
"Turned off maintenance mode" : "Η κατάσταση συντήρησης απενεργοποιήθηκε",
"Maintenance mode is kept active" : "Η λειτουργία συντήρησης διατηρήθηκε ενεργή",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Error favouriting",
"Error unfavoriting" : "Error unfavouriting",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Couldn't send mail to following users: %s ",
"Preparing update" : "Preparing update",
"Turned on maintenance mode" : "Turned on maintenance mode",
"Turned off maintenance mode" : "Turned off maintenance mode",
"Maintenance mode is kept active" : "Maintenance mode is kept active",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Error favouriting",
"Error unfavoriting" : "Error unfavouriting",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Couldn't send mail to following users: %s ",
"Preparing update" : "Preparing update",
"Turned on maintenance mode" : "Turned on maintenance mode",
"Turned off maintenance mode" : "Turned off maintenance mode",
"Maintenance mode is kept active" : "Maintenance mode is kept active",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Error al marcar como favorito",
"Error unfavoriting" : "Error al quitar como favorito",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "No se pudo enviar el mensaje a los siguientes usuarios: %s",
"Preparing update" : "Preparando la actualización",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Comprobando cuadro %s",
"Turned on maintenance mode" : "Modo mantenimiento activado",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Error al marcar como favorito",
"Error unfavoriting" : "Error al quitar como favorito",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "No se pudo enviar el mensaje a los siguientes usuarios: %s",
"Preparing update" : "Preparando la actualización",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Comprobando cuadro %s",
"Turned on maintenance mode" : "Modo mantenimiento activado",
......
......@@ -23,7 +23,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Viga lemmikuks lisamisel",
"Error unfavoriting" : "Viga lemmikutest eemaldamisel",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kirja saatmine järgnevatele kasutajatele ebaõnnestus: %s ",
"Preparing update" : "Uuendamise ettevalmistamine",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Haldusrežiimis sisse lülitatud",
"Turned off maintenance mode" : "Haldusrežiimis välja lülitatud",
......
......@@ -21,7 +21,6 @@
"Error favoriting" : "Viga lemmikuks lisamisel",
"Error unfavoriting" : "Viga lemmikutest eemaldamisel",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kirja saatmine järgnevatele kasutajatele ebaõnnestus: %s ",
"Preparing update" : "Uuendamise ettevalmistamine",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Turned on maintenance mode" : "Haldusrežiimis sisse lülitatud",
"Turned off maintenance mode" : "Haldusrežiimis välja lülitatud",
......
......@@ -19,7 +19,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "خطا هنگام افزودن به موارد محبوب",
"Error unfavoriting" : "خطا هنگام حذف از موارد محبوب",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "ارسال ایمیل برای کاربران روبرو با شکست مواجه شد : %s",
"Preparing update" : "آماده‌سازی به روز‌ رسانی",
"Turned on maintenance mode" : "حالت \" در دست تعمیر \" فعال شد .",
"Turned off maintenance mode" : "حالت \" در دست تعمیر \" غیرفعال شد .",
"Maintenance mode is kept active" : "حالت تعمیرات فعال نگه‌داشته شده است",
......
......@@ -17,7 +17,6 @@
"Error favoriting" : "خطا هنگام افزودن به موارد محبوب",
"Error unfavoriting" : "خطا هنگام حذف از موارد محبوب",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "ارسال ایمیل برای کاربران روبرو با شکست مواجه شد : %s",
"Preparing update" : "آماده‌سازی به روز‌ رسانی",
"Turned on maintenance mode" : "حالت \" در دست تعمیر \" فعال شد .",
"Turned off maintenance mode" : "حالت \" در دست تعمیر \" غیرفعال شد .",
"Maintenance mode is kept active" : "حالت تعمیرات فعال نگه‌داشته شده است",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Suosituksen kirjoitusvirhe",
"Error unfavoriting" : "Suosituksen poisto virhe",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Sähköpostin lähetys seuraaville käyttäjille epäonnistui: %s",
"Preparing update" : "Valmistellaan päivitystä",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Tarkistetaan taulua %s",
"Turned on maintenance mode" : "Siirrytty huoltotilaan",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Suosituksen kirjoitusvirhe",
"Error unfavoriting" : "Suosituksen poisto virhe",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Sähköpostin lähetys seuraaville käyttäjille epäonnistui: %s",
"Preparing update" : "Valmistellaan päivitystä",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Tarkistetaan taulua %s",
"Turned on maintenance mode" : "Siirrytty huoltotilaan",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Erreur lors de la mise en favori",
"Error unfavoriting" : "Erreur lors de la suppression des favoris",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Impossible d'envoyer un courriel aux utilisateurs suivants : %s",
"Preparing update" : "Préparation de la mise à jour",
"Turned on maintenance mode" : "Mode de maintenance activé",
"Turned off maintenance mode" : "Mode de maintenance désactivé",
"Maintenance mode is kept active" : "Le mode de maintenance est laissé actif",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Erreur lors de la mise en favori",
"Error unfavoriting" : "Erreur lors de la suppression des favoris",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Impossible d'envoyer un courriel aux utilisateurs suivants : %s",
"Preparing update" : "Préparation de la mise à jour",
"Turned on maintenance mode" : "Mode de maintenance activé",
"Turned off maintenance mode" : "Mode de maintenance désactivé",
"Maintenance mode is kept active" : "Le mode de maintenance est laissé actif",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "שגיאה בקביעת מועדפים",
"Error unfavoriting" : "שגיאה בהסרת מועדפים",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני למשתמשים הבאים %s ",
"Preparing update" : "מכין עדכון",
"Turned on maintenance mode" : "הפעלת מצב אחזקה",
"Turned off maintenance mode" : "כיבוי מצב אחזקה",
"Maintenance mode is kept active" : "מצב אחזקה נשמר פעיל",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "שגיאה בקביעת מועדפים",
"Error unfavoriting" : "שגיאה בהסרת מועדפים",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני למשתמשים הבאים %s ",
"Preparing update" : "מכין עדכון",
"Turned on maintenance mode" : "הפעלת מצב אחזקה",
"Turned off maintenance mode" : "כיבוי מצב אחזקה",
"Maintenance mode is kept active" : "מצב אחזקה נשמר פעיל",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Hiba a kedvencekhez adáskor",
"Error unfavoriting" : "Hiba a kedvencekből törléskor",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nem sikerült e-mailt küldeni a következő felhasználóknak: %s",
"Preparing update" : "Felkészülés a frissítésre",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Tábla ellenőrzése: %s",
"Turned on maintenance mode" : "A karbantartási mód bekapcsolva",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Hiba a kedvencekhez adáskor",
"Error unfavoriting" : "Hiba a kedvencekből törléskor",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nem sikerült e-mailt küldeni a következő felhasználóknak: %s",
"Preparing update" : "Felkészülés a frissítésre",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Tábla ellenőrzése: %s",
"Turned on maintenance mode" : "A karbantartási mód bekapcsolva",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Kesalahan saat memberikan sebagai favorit",
"Error unfavoriting" : "Kesalahan saat menghapus sebagai favorit",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Tidak dapat mengirim Email ke pengguna berikut: %s",
"Preparing update" : "Mempersiapkan pembaruan",
"Turned on maintenance mode" : "Hidupkan mode perawatan",
"Turned off maintenance mode" : "Matikan mode perawatan",
"Maintenance mode is kept active" : "Mode Pemeliharaan masih aktif",
......
......@@ -22,7 +22,6 @@
"Error favoriting" : "Kesalahan saat memberikan sebagai favorit",
"Error unfavoriting" : "Kesalahan saat menghapus sebagai favorit",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Tidak dapat mengirim Email ke pengguna berikut: %s",
"Preparing update" : "Mempersiapkan pembaruan",
"Turned on maintenance mode" : "Hidupkan mode perawatan",
"Turned off maintenance mode" : "Matikan mode perawatan",
"Maintenance mode is kept active" : "Mode Pemeliharaan masih aktif",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Villa við bókmerkingu ",
"Error unfavoriting" : "Villa við afmá bókmerkingu",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Gat ekki sent póst á eftirfarandi notendur: %s",
"Preparing update" : "Undirbý uppfærslu",
"Turned on maintenance mode" : "Kveikt á viðhaldsham",
"Turned off maintenance mode" : "Slökkt á viðhaldsham",
"Maintenance mode is kept active" : "Viðhaldsham er haldið virkum",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Villa við bókmerkingu ",
"Error unfavoriting" : "Villa við afmá bókmerkingu",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Gat ekki sent póst á eftirfarandi notendur: %s",
"Preparing update" : "Undirbý uppfærslu",
"Turned on maintenance mode" : "Kveikt á viðhaldsham",
"Turned off maintenance mode" : "Slökkt á viðhaldsham",
"Maintenance mode is kept active" : "Viðhaldsham er haldið virkum",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Errore di creazione dei preferiti",
"Error unfavoriting" : "Errore di rimozione dai preferiti",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Impossibile inviare email ai seguenti utenti: %s",
"Preparing update" : "Preparazione aggiornamento",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: controllo della tabella %s",
"Turned on maintenance mode" : "Modalità di manutenzione attivata",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Errore di creazione dei preferiti",
"Error unfavoriting" : "Errore di rimozione dai preferiti",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Impossibile inviare email ai seguenti utenti: %s",
"Preparing update" : "Preparazione aggiornamento",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: controllo della tabella %s",
"Turned on maintenance mode" : "Modalità di manutenzione attivata",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "お気に入りに追加エラー",
"Error unfavoriting" : "お気に入りから削除エラー",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "次のユーザーにメールを送信できませんでした: %s",
"Preparing update" : "アップデートの準備中",
"Turned on maintenance mode" : "メンテナンスモードがオンになりました",
"Turned off maintenance mode" : "メンテナンスモードがオフになりました",
"Maintenance mode is kept active" : "メンテナンスモードが継続中です",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "お気に入りに追加エラー",
"Error unfavoriting" : "お気に入りから削除エラー",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "次のユーザーにメールを送信できませんでした: %s",
"Preparing update" : "アップデートの準備中",
"Turned on maintenance mode" : "メンテナンスモードがオンになりました",
"Turned off maintenance mode" : "メンテナンスモードがオフになりました",
"Maintenance mode is kept active" : "メンテナンスモードが継続中です",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "즐겨찾기 추가 오류",
"Error unfavoriting" : "즐겨찾기 삭제 오류",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "%s 님에게 메일을 보낼 수 없습니다.",
"Preparing update" : "업데이트 준비 중",
"Turned on maintenance mode" : "유지 보수 모드 켜짐",
"Turned off maintenance mode" : "유지 보수 모드 꺼짐",
"Maintenance mode is kept active" : "유지 보수 모드가 켜져 있음",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "즐겨찾기 추가 오류",
"Error unfavoriting" : "즐겨찾기 삭제 오류",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "%s 님에게 메일을 보낼 수 없습니다.",
"Preparing update" : "업데이트 준비 중",
"Turned on maintenance mode" : "유지 보수 모드 켜짐",
"Turned off maintenance mode" : "유지 보수 모드 꺼짐",
"Maintenance mode is kept active" : "유지 보수 모드가 켜져 있음",
......
......@@ -18,7 +18,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Klaida įtraukiant į mėgstamus.",
"Error unfavoriting" : "Klaida pašalinant iš mėgstamų.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nepavyko nusiųsti el. pašto šiems naudotojams: %s ",
"Preparing update" : "Ruošiamasi atnaujinimui",
"Turned on maintenance mode" : "Įjungta priežiūros veiksena",
"Turned off maintenance mode" : "Išjungta priežiūros veiksena",
"Maintenance mode is kept active" : "Priežiūros veiksena yra aktyvi",
......
......@@ -16,7 +16,6 @@
"Error favoriting" : "Klaida įtraukiant į mėgstamus.",
"Error unfavoriting" : "Klaida pašalinant iš mėgstamų.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nepavyko nusiųsti el. pašto šiems naudotojams: %s ",
"Preparing update" : "Ruošiamasi atnaujinimui",
"Turned on maintenance mode" : "Įjungta priežiūros veiksena",
"Turned off maintenance mode" : "Išjungta priežiūros veiksena",
"Maintenance mode is kept active" : "Priežiūros veiksena yra aktyvi",
......
......@@ -19,7 +19,6 @@ OC.L10N.register(
"Error untagging" : "Грешка при отстранување на таговите",
"Error favoriting" : "Грешка при ",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Не можев да пратам порака на следниве корисници: %s",
"Preparing update" : "Ја подготвувам надградбата",
"Turned on maintenance mode" : "Вклучен е модот за одржување",
"Turned off maintenance mode" : "Ислкучен е модот за одржување",
"Maintenance mode is kept active" : "Модот за одржување е уште активен",
......
......@@ -17,7 +17,6 @@
"Error untagging" : "Грешка при отстранување на таговите",
"Error favoriting" : "Грешка при ",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Не можев да пратам порака на следниве корисници: %s",
"Preparing update" : "Ја подготвувам надградбата",
"Turned on maintenance mode" : "Вклучен е модот за одржување",
"Turned off maintenance mode" : "Ислкучен е модот за одржување",
"Maintenance mode is kept active" : "Модот за одржување е уште активен",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Feil ved favorittmerking",
"Error unfavoriting" : "Feil ved fjerning av favorittmerking",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Klarte ikke å sende mail til følgende brukere: %s",
"Preparing update" : "Forbereder oppdatering",
"Turned on maintenance mode" : "Slo på vedlikeholdsmodus",
"Turned off maintenance mode" : "Slo av vedlikeholdsmodus",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedlikeholdsmodus blir beholdt aktiv",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Feil ved favorittmerking",
"Error unfavoriting" : "Feil ved fjerning av favorittmerking",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Klarte ikke å sende mail til følgende brukere: %s",
"Preparing update" : "Forbereder oppdatering",
"Turned on maintenance mode" : "Slo på vedlikeholdsmodus",
"Turned off maintenance mode" : "Slo av vedlikeholdsmodus",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedlikeholdsmodus blir beholdt aktiv",
......
......@@ -12,7 +12,6 @@ OC.L10N.register(
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht gesendet werden. Bitte wende Dich an Deinem Administrator.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Senden der E-Mail an folgende Benutzer fehlgeschlagen: %s",
"Preparing update" : "Bereite Aktualisierung vor",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
"Turned off maintenance mode" : "Wartungsmodus ausgeschaltet",
"Maintenance mode is kept active" : "Wartungsmodus wird fortgeführt",
......
......@@ -10,7 +10,6 @@
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht gesendet werden. Bitte wende Dich an Deinem Administrator.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Senden der E-Mail an folgende Benutzer fehlgeschlagen: %s",
"Preparing update" : "Bereite Aktualisierung vor",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
"Turned off maintenance mode" : "Wartungsmodus ausgeschaltet",
"Maintenance mode is kept active" : "Wartungsmodus wird fortgeführt",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Fout bij favoriet maken",
"Error unfavoriting" : "Fout bij verwijderen favorietstatus",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon geen e-mail sturen aan de volgende gebruikers: %s",
"Preparing update" : "Update voorbereiden",
"Turned on maintenance mode" : "Onderhoudsmodus ingeschakeld",
"Turned off maintenance mode" : "Onderhoudsmodus uitgeschakeld",
"Maintenance mode is kept active" : "Onderhoudsmodus blijft actief",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Fout bij favoriet maken",
"Error unfavoriting" : "Fout bij verwijderen favorietstatus",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon geen e-mail sturen aan de volgende gebruikers: %s",
"Preparing update" : "Update voorbereiden",
"Turned on maintenance mode" : "Onderhoudsmodus ingeschakeld",
"Turned off maintenance mode" : "Onderhoudsmodus uitgeschakeld",
"Maintenance mode is kept active" : "Onderhoudsmodus blijft actief",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Error al moment de la mesa en favorit",
"Error unfavoriting" : "Error al moment de la supression dels favorits",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Impossible de mandar un corrièl als utilizaires seguents : %s",
"Preparing update" : "Preparacion de la mesa a jorn",
"Turned on maintenance mode" : "Mòde de mantenença activat",
"Turned off maintenance mode" : "Mòde de mantenença desactivat",
"Maintenance mode is kept active" : "Lo mòde de mantenença es daissat actiu",
......
......@@ -22,7 +22,6 @@
"Error favoriting" : "Error al moment de la mesa en favorit",
"Error unfavoriting" : "Error al moment de la supression dels favorits",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Impossible de mandar un corrièl als utilizaires seguents : %s",
"Preparing update" : "Preparacion de la mesa a jorn",
"Turned on maintenance mode" : "Mòde de mantenença activat",
"Turned off maintenance mode" : "Mòde de mantenença desactivat",
"Maintenance mode is kept active" : "Lo mòde de mantenença es daissat actiu",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Błąd podczas dodawania do ulubionch",
"Error unfavoriting" : "Błąd przy usuwaniu z ulubionych",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nie można było wysłać wiadomości do następujących użytkowników: %s",
"Preparing update" : "Przygotowuję aktualizację",
"Turned on maintenance mode" : "Włączony tryb konserwacji",
"Turned off maintenance mode" : "Wyłączony tryb konserwacji",
"Maintenance mode is kept active" : "Tryb konserwacji pozostaje aktywny",
......
......@@ -22,7 +22,6 @@
"Error favoriting" : "Błąd podczas dodawania do ulubionch",
"Error unfavoriting" : "Błąd przy usuwaniu z ulubionych",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nie można było wysłać wiadomości do następujących użytkowników: %s",
"Preparing update" : "Przygotowuję aktualizację",
"Turned on maintenance mode" : "Włączony tryb konserwacji",
"Turned off maintenance mode" : "Wyłączony tryb konserwacji",
"Maintenance mode is kept active" : "Tryb konserwacji pozostaje aktywny",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Erro colocando nos favoritos",
"Error unfavoriting" : "Erro retirando do favoritos",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Não foi possível enviar e-mail para os seguintes usuários: %s",
"Preparing update" : "Preparando atualização",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Verificando tabela %s",
"Turned on maintenance mode" : "Ativar modo de manutenção",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@
"Error favoriting" : "Erro colocando nos favoritos",
"Error unfavoriting" : "Erro retirando do favoritos",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Não foi possível enviar e-mail para os seguintes usuários: %s",
"Preparing update" : "Preparando atualização",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Verificando tabela %s",
"Turned on maintenance mode" : "Ativar modo de manutenção",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Erro a definir como favorito",
"Error unfavoriting"