Commit fc708c1e authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 37d32a93
......@@ -2,7 +2,9 @@ OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Reacties</strong> voor bestanden",
"You commented" : "U heeft gereageerd",
"%1$s commented" : "%1$s heeft gereageerd",
"You commented on %2$s" : "U heeft gereageerd op %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s heeft gereageerd op %2$s",
"Comments" : "Reacties",
"Type in a new comment..." : "Type een nieuwe reactie...",
......
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Reacties</strong> voor bestanden",
"You commented" : "U heeft gereageerd",
"%1$s commented" : "%1$s heeft gereageerd",
"You commented on %2$s" : "U heeft gereageerd op %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s heeft gereageerd op %2$s",
"Comments" : "Reacties",
"Type in a new comment..." : "Type een nieuwe reactie...",
......
......@@ -105,6 +105,7 @@ OC.L10N.register(
"Missing permissions to edit from here." : "Ontbrekende rechten om vanaf hier te bewerken.",
"Settings" : "Instellingen",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Gebruik deze link <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">om uw bestanden via WebDAV te benaderen</a>",
"Cancel upload" : "Upload afbreken",
"No files in here" : "Hier geen bestanden",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!",
......
......@@ -103,6 +103,7 @@
"Missing permissions to edit from here." : "Ontbrekende rechten om vanaf hier te bewerken.",
"Settings" : "Instellingen",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Gebruik deze link <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">om uw bestanden via WebDAV te benaderen</a>",
"Cancel upload" : "Upload afbreken",
"No files in here" : "Hier geen bestanden",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!",
......
......@@ -69,7 +69,7 @@ OC.L10N.register(
"Rackspace" : "Espacio de Rack",
"API key" : "Clave API",
"Username and password" : "Nombre de usuario y contraseña",
"Log-in credentials, save in session" : "Iniciar credenciales, guardar en la sesión",
"Log-in credentials, save in session" : "Credenciales de login, guardar en la sesión",
"RSA public key" : "Clave pública RSA",
"Public key" : "Clave pública",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
......
......@@ -67,7 +67,7 @@
"Rackspace" : "Espacio de Rack",
"API key" : "Clave API",
"Username and password" : "Nombre de usuario y contraseña",
"Log-in credentials, save in session" : "Iniciar credenciales, guardar en la sesión",
"Log-in credentials, save in session" : "Credenciales de login, guardar en la sesión",
"RSA public key" : "Clave pública RSA",
"Public key" : "Clave pública",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
......
......@@ -119,10 +119,18 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "Goed wachtwoord",
"Strong password" : "Sterk wachtwoord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Uw webserver is nog niet goed ingesteld voor bestandssynchronisatie, omdat de WebDAV interface verstoord lijkt.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Uw webserver is niet goed ingesteld om \"{url}\" te vinden. Meer informatie is te vinden in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Deze server heeft geen actieve internetverbinding. Dat betekent dat sommige functies, zoals aankoppelen van externe opslag, notificaties over updates of installatie van apps van 3e partijen niet werken. Ook het benaderen van bestanden vanaf een remote locatie en het versturen van notificatie emails kan mislukken. We adviseren om de internetverbinding voor deze server in te schakelen als u alle functies wilt gebruiken.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Er is geen geheugencache geconfigureerd. Om de prestaties te verhogen kunt u de memcache configureren als die beschikbaar is. Meer informatie vind u in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom is niet leesbaar door PHP, hetgeen wordt afgeraden wegens beveiligingsredenen. Meer informatie in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "U draait momenteel PHP {version}. We adviseren u om zo gauw uw distributie dat biedt, uw PHP versie bij te werken voor betere <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">prestaties en beveiliging geleverd door de PHP Group</a>.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "De reverse proxy headerconfiguratie is onjuist, of u hebt toegang tot ownCloud via een vertrouwde proxy. Als u ownCloud niet via een vertrouwde proxy benadert, dan levert dan een beveiligingsrisico op, waardoor een aanvaller het IP-adres dat ownCloud ziet kan spoofen. Meer informatie is te vinden in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached is geconfigureerd als gedistribueerde cache, maar de verkeerde PHP module \"memcache\" is geïnstalleerd. \\OC\\Memcache\\Memcached ondersteunt alleen \"memcached\" en niet \"memcache\". Zie de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki over beide modules</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Sommige bestanden kwamen niet door de code betrouwbaarheidscontrole. Meer informatie over het oplossen van dit probleem kan worden gevonden in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Lijst met ongeldige bestanden…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Opnieuw…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Een fout trad op bij checken serverconfiguratie",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Uw data folder en uw bestanden zijn waarschijnlijk vanaf het internet bereikbaar. Het .htaccess-bestand werkt niet. We raden ten zeerste aan aan om uw webserver zodanig te configureren, dat de datadirectory niet bereikbaar is vanaf het internet of om uw datadirectory te verplaatsen naar een locatie buiten de document root van de webserver.",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "De \"{header}\" HTTP header is niet overeenkomstig met \"{expected}\" geconfigureerd. Dit is een potentieel security of privacy risico en we adviseren om deze instelling te wijzigen.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to at least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>." : "De \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is niet geconfigureerd met minimaal \"{seconds}\" seconden. Voor verbeterde beveiliging adviseren we HSTS in te schakelen zoals beschreven in onze<a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "U bent met deze site verbonden over HTTP. We adviseren met klem uw server zo te configureren dat HTTPS wordt vereist, zoals beschreven in onze <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>.",
"Shared" : "Gedeeld",
"Shared with {recipients}" : "Gedeeld met {recipients}",
......@@ -239,6 +247,7 @@ OC.L10N.register(
"Trace" : "Trace",
"Security warning" : "Beveiligingswaarschuwing",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Uw gegevensdirectory en bestanden zijn vermoedelijk bereikbaar vanaf het internet, omdat het .htaccess-bestand niet functioneert.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "Bekijk de <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentatie</a> voor Informatie over het correct configureren van uw server.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Maak een <strong>beheerdersaccount</strong> aan",
"Username" : "Gebruikersnaam",
"Storage & database" : "Opslag & database",
......
......@@ -117,10 +117,18 @@
"Good password" : "Goed wachtwoord",
"Strong password" : "Sterk wachtwoord",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Uw webserver is nog niet goed ingesteld voor bestandssynchronisatie, omdat de WebDAV interface verstoord lijkt.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Uw webserver is niet goed ingesteld om \"{url}\" te vinden. Meer informatie is te vinden in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Deze server heeft geen actieve internetverbinding. Dat betekent dat sommige functies, zoals aankoppelen van externe opslag, notificaties over updates of installatie van apps van 3e partijen niet werken. Ook het benaderen van bestanden vanaf een remote locatie en het versturen van notificatie emails kan mislukken. We adviseren om de internetverbinding voor deze server in te schakelen als u alle functies wilt gebruiken.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Er is geen geheugencache geconfigureerd. Om de prestaties te verhogen kunt u de memcache configureren als die beschikbaar is. Meer informatie vind u in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom is niet leesbaar door PHP, hetgeen wordt afgeraden wegens beveiligingsredenen. Meer informatie in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "U draait momenteel PHP {version}. We adviseren u om zo gauw uw distributie dat biedt, uw PHP versie bij te werken voor betere <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">prestaties en beveiliging geleverd door de PHP Group</a>.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "De reverse proxy headerconfiguratie is onjuist, of u hebt toegang tot ownCloud via een vertrouwde proxy. Als u ownCloud niet via een vertrouwde proxy benadert, dan levert dan een beveiligingsrisico op, waardoor een aanvaller het IP-adres dat ownCloud ziet kan spoofen. Meer informatie is te vinden in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached is geconfigureerd als gedistribueerde cache, maar de verkeerde PHP module \"memcache\" is geïnstalleerd. \\OC\\Memcache\\Memcached ondersteunt alleen \"memcached\" en niet \"memcache\". Zie de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki over beide modules</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Sommige bestanden kwamen niet door de code betrouwbaarheidscontrole. Meer informatie over het oplossen van dit probleem kan worden gevonden in onze <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentatie</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Lijst met ongeldige bestanden…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Opnieuw…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Een fout trad op bij checken serverconfiguratie",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Uw data folder en uw bestanden zijn waarschijnlijk vanaf het internet bereikbaar. Het .htaccess-bestand werkt niet. We raden ten zeerste aan aan om uw webserver zodanig te configureren, dat de datadirectory niet bereikbaar is vanaf het internet of om uw datadirectory te verplaatsen naar een locatie buiten de document root van de webserver.",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "De \"{header}\" HTTP header is niet overeenkomstig met \"{expected}\" geconfigureerd. Dit is een potentieel security of privacy risico en we adviseren om deze instelling te wijzigen.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to at least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>." : "De \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is niet geconfigureerd met minimaal \"{seconds}\" seconden. Voor verbeterde beveiliging adviseren we HSTS in te schakelen zoals beschreven in onze<a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>.",
"You are accessing this site via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "U bent met deze site verbonden over HTTP. We adviseren met klem uw server zo te configureren dat HTTPS wordt vereist, zoals beschreven in onze <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>.",
"Shared" : "Gedeeld",
"Shared with {recipients}" : "Gedeeld met {recipients}",
......@@ -237,6 +245,7 @@
"Trace" : "Trace",
"Security warning" : "Beveiligingswaarschuwing",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Uw gegevensdirectory en bestanden zijn vermoedelijk bereikbaar vanaf het internet, omdat het .htaccess-bestand niet functioneert.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "Bekijk de <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentatie</a> voor Informatie over het correct configureren van uw server.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Maak een <strong>beheerdersaccount</strong> aan",
"Username" : "Gebruikersnaam",
"Storage & database" : "Opslag & database",
......
......@@ -131,6 +131,7 @@ OC.L10N.register(
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Kan niet schrijven naar de \"apps\" directory",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dit kan hersteld worden door de webserver schrijfrechten te %s geven op de appsdirectory %s of door de appstore te deactiveren in het configbestand.",
"Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Kan de \"data\" directory (%s) niet aanmaken",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Dit kan worden hersteld door <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\"> de webserver schrijfrechten te geven tot de hoofddirectory</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Dit kan hersteld worden door de webserver schrijfrechten te %s geven op de hoofddirectory %s.",
"Setting locale to %s failed" : "Instellen taal op %s mislukte",
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Installeer één van de talen op uw systeem en herstart uw webserver.",
......
......@@ -129,6 +129,7 @@
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Kan niet schrijven naar de \"apps\" directory",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dit kan hersteld worden door de webserver schrijfrechten te %s geven op de appsdirectory %s of door de appstore te deactiveren in het configbestand.",
"Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Kan de \"data\" directory (%s) niet aanmaken",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Dit kan worden hersteld door <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\"> de webserver schrijfrechten te geven tot de hoofddirectory</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Dit kan hersteld worden door de webserver schrijfrechten te %s geven op de hoofddirectory %s.",
"Setting locale to %s failed" : "Instellen taal op %s mislukte",
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Installeer één van de talen op uw systeem en herstart uw webserver.",
......
......@@ -125,6 +125,7 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "NT LAN stjórnun",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Þjónninn þinn er keyrandi á Microsoft Windows. Við mælum sterklega með Linux til að njóta sem best allra eiginleika fyrir notendurna.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Ekki var hægt að setja staðfærslu kerfisins á neina sem styður UTF-8.",
"All checks passed." : "Stóðst allar prófanir.",
"Open documentation" : "Opna hjálparskjöl",
......@@ -138,6 +139,7 @@ OC.L10N.register(
"days" : "daga",
"Enforce expiration date" : "Krefjast dagsetningar á gildistíma",
"Allow resharing" : "Leyfa endurdeilingu",
"Allow sharing with groups" : "Leyfa deilingu með hópum",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Takmarka notendur við að deila með notendum í þeirra eigin hópum",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Leyfa notendum að senda tilkynningar til annarra notenda í tölvupósti vegna deildra skráa",
"Exclude groups from sharing" : "Undanskilja hópa frá því að deila",
......
......@@ -123,6 +123,7 @@
"NT LAN Manager" : "NT LAN stjórnun",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Þjónninn þinn er keyrandi á Microsoft Windows. Við mælum sterklega með Linux til að njóta sem best allra eiginleika fyrir notendurna.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Ekki var hægt að setja staðfærslu kerfisins á neina sem styður UTF-8.",
"All checks passed." : "Stóðst allar prófanir.",
"Open documentation" : "Opna hjálparskjöl",
......@@ -136,6 +137,7 @@
"days" : "daga",
"Enforce expiration date" : "Krefjast dagsetningar á gildistíma",
"Allow resharing" : "Leyfa endurdeilingu",
"Allow sharing with groups" : "Leyfa deilingu með hópum",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Takmarka notendur við að deila með notendum í þeirra eigin hópum",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Leyfa notendum að senda tilkynningar til annarra notenda í tölvupósti vegna deildra skráa",
"Exclude groups from sharing" : "Undanskilja hópa frá því að deila",
......
......@@ -126,17 +126,20 @@ OC.L10N.register(
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "php lijkt niet goed te zijn ingesteld om systeemomgevingsvariabelen te bevragen. De test met getenv(\"PATH\") gaf een leeg resultaat.",
"Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Verifieer de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installatiedocumentatie ↗</a> voor php configuratie notities en de php configuratie van uw server, zeker als php-fpm wordt gebruikt.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "De Alleen-lezen config is geactiveerd. Dit voorkomt het via de webinterface wijzigen van verschillende instellingen. Bovendien moet het bestand voor elke aanpassing handmatig op beschrijfbaar worden ingesteld.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP is blijkbaar zo ingesteld dat inline doc blokken worden gestript. Hierdoor worden verschillende kernmodules onbruikbaar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door een cache/accelerator, zoals Zend OPcache of eAccelerator.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Uw server draait op Microsoft Windows. We adviseren om een linux server te gebruiken voor een optimale gebruikerservaring.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s lager dan versie %2$s geïnstalleerd, voor betere stabiliteit en prestaties adviseren wij om %1$s te upgraden naar een nieuwere versie.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "De PHP module 'fileinfo' ontbreekt. We adviseren met klem om deze module te activeren om de beste resultaten te bereiken voor mime-type detectie.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transactionele bestandlocking is gedeactiveerd, dat zou kunnen leiden tot versiebeheerproblemen. Schakel 'filelocking enabled' in config.php in om deze problemen te voorkomen. Zie de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a> voor meer informatie.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "De systeemtaal kan niet worden ingesteld op een taal die UTF-8 ondersteunt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dat betekent dat er problemen kunnen optreden met bepaalde tekens in bestandsnamen.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "We adviseren met klem om de noodzakelijke pakketten op uw systeem te installeren om een van de volgende talen te ondersteunen: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Als uw installatie niet in de hoofddirectory van het domein staat, maar wel cron gebruikt, dan kunnen er problemen ontstaan bij het genereren van URL's. Om deze problemen te voorkomen zou u de \"overwrite.cli.url\" optie in config.php moeten instellen op het webroot pad van uw ownCloud (aanbevolen: \"%s\") ",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "het was niet mogelijk om de cronjob via CLI uit te voeren. De volgende technische problemen traden op:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Lees de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installatie handleiding</a> goed door en controleer op fouten en waarschuwingen in de <a href=\"#log-section\">logging</a>.",
"All checks passed." : "Alle checks geslaagd",
"Open documentation" : "Open documentatie",
"Allow apps to use the Share API" : "Apps toestaan de Share API te gebruiken",
......@@ -149,6 +152,7 @@ OC.L10N.register(
"days" : "dagen",
"Enforce expiration date" : "Verplicht de vervaldatum",
"Allow resharing" : "Toestaan opnieuw delen",
"Allow sharing with groups" : "Sta delen met groepen toe",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Laat gebruikers alleen delen met andere gebruikers in hun groepen",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Sta gebruikers toe om e-mailnotificaties aan andere gebruikers te versturen voor gedeelde bestanden",
"Exclude groups from sharing" : "Sluit groepen uit van delen",
......@@ -195,6 +199,7 @@ OC.L10N.register(
"What to log" : "Wat loggen",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wordt gebruikt als database. Voor grotere installaties adviseren we om te schakelen naar een andere database engine.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Vooral wanneer de desktop client wordt gebruik voor bestandssynchronisatie wordt gebruik van sqlite afgeraden.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Om te migreren naar een andere database moet u de commandoregel tool gebruiken: 'occ db:convert-type', lees de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a>.",
"How to do backups" : "Hoe maak je back-ups",
"Advanced monitoring" : "Geavanceerde monitoring",
"Performance tuning" : "Prestatie afstelling",
......
......@@ -124,17 +124,20 @@
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"php does not seem to be setup properly to query system environment variables. The test with getenv(\"PATH\") only returns an empty response." : "php lijkt niet goed te zijn ingesteld om systeemomgevingsvariabelen te bevragen. De test met getenv(\"PATH\") gaf een leeg resultaat.",
"Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Verifieer de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installatiedocumentatie ↗</a> voor php configuratie notities en de php configuratie van uw server, zeker als php-fpm wordt gebruikt.",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "De Alleen-lezen config is geactiveerd. Dit voorkomt het via de webinterface wijzigen van verschillende instellingen. Bovendien moet het bestand voor elke aanpassing handmatig op beschrijfbaar worden ingesteld.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP is blijkbaar zo ingesteld dat inline doc blokken worden gestript. Hierdoor worden verschillende kernmodules onbruikbaar.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door een cache/accelerator, zoals Zend OPcache of eAccelerator.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Uw server draait op Microsoft Windows. We adviseren om een linux server te gebruiken voor een optimale gebruikerservaring.",
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s lager dan versie %2$s geïnstalleerd, voor betere stabiliteit en prestaties adviseren wij om %1$s te upgraden naar een nieuwere versie.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "De PHP module 'fileinfo' ontbreekt. We adviseren met klem om deze module te activeren om de beste resultaten te bereiken voor mime-type detectie.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transactionele bestandlocking is gedeactiveerd, dat zou kunnen leiden tot versiebeheerproblemen. Schakel 'filelocking enabled' in config.php in om deze problemen te voorkomen. Zie de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a> voor meer informatie.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "De systeemtaal kan niet worden ingesteld op een taal die UTF-8 ondersteunt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dat betekent dat er problemen kunnen optreden met bepaalde tekens in bestandsnamen.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "We adviseren met klem om de noodzakelijke pakketten op uw systeem te installeren om een van de volgende talen te ondersteunen: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Als uw installatie niet in de hoofddirectory van het domein staat, maar wel cron gebruikt, dan kunnen er problemen ontstaan bij het genereren van URL's. Om deze problemen te voorkomen zou u de \"overwrite.cli.url\" optie in config.php moeten instellen op het webroot pad van uw ownCloud (aanbevolen: \"%s\") ",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "het was niet mogelijk om de cronjob via CLI uit te voeren. De volgende technische problemen traden op:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Lees de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installatie handleiding</a> goed door en controleer op fouten en waarschuwingen in de <a href=\"#log-section\">logging</a>.",
"All checks passed." : "Alle checks geslaagd",
"Open documentation" : "Open documentatie",
"Allow apps to use the Share API" : "Apps toestaan de Share API te gebruiken",
......@@ -147,6 +150,7 @@
"days" : "dagen",
"Enforce expiration date" : "Verplicht de vervaldatum",
"Allow resharing" : "Toestaan opnieuw delen",
"Allow sharing with groups" : "Sta delen met groepen toe",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Laat gebruikers alleen delen met andere gebruikers in hun groepen",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Sta gebruikers toe om e-mailnotificaties aan andere gebruikers te versturen voor gedeelde bestanden",
"Exclude groups from sharing" : "Sluit groepen uit van delen",
......@@ -193,6 +197,7 @@
"What to log" : "Wat loggen",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wordt gebruikt als database. Voor grotere installaties adviseren we om te schakelen naar een andere database engine.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Vooral wanneer de desktop client wordt gebruik voor bestandssynchronisatie wordt gebruik van sqlite afgeraden.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Om te migreren naar een andere database moet u de commandoregel tool gebruiken: 'occ db:convert-type', lees de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a>.",
"How to do backups" : "Hoe maak je back-ups",
"Advanced monitoring" : "Geavanceerde monitoring",
"Performance tuning" : "Prestatie afstelling",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment