Commit ff126a53 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud

[tx-robot] updated from transifex

parent e34d6e02
...@@ -97,6 +97,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -97,6 +97,7 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.", "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> \"%s\" není instalováno. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému o instalaci.", "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> \"%s\" není instalováno. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému o instalaci.",
"No external storage configured" : "Není nakonfigurováno žádné externí úložiště", "No external storage configured" : "Není nakonfigurováno žádné externí úložiště",
"You can add external storages in the storage settings" : "Můžete přidat externí úložiště v nastavení",
"Name" : "Název", "Name" : "Název",
"Storage type" : "Typ úložiště", "Storage type" : "Typ úložiště",
"Scope" : "Rozsah", "Scope" : "Rozsah",
......
...@@ -95,6 +95,7 @@ ...@@ -95,6 +95,7 @@
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.", "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> \"%s\" není instalováno. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému o instalaci.", "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> \"%s\" není instalováno. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému o instalaci.",
"No external storage configured" : "Není nakonfigurováno žádné externí úložiště", "No external storage configured" : "Není nakonfigurováno žádné externí úložiště",
"You can add external storages in the storage settings" : "Můžete přidat externí úložiště v nastavení",
"Name" : "Název", "Name" : "Název",
"Storage type" : "Typ úložiště", "Storage type" : "Typ úložiště",
"Scope" : "Rozsah", "Scope" : "Rozsah",
......
...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Crop is not square" : "Ořez není čtvercový", "Crop is not square" : "Ořez není čtvercový",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Heslo nebylo změněno z důvodu vypršení tokenu", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Heslo nebylo změněno z důvodu vypršení tokenu",
"%s password changed successfully" : "%s heslo bylo změněno vpořádku",
"%s password reset" : "reset hesla %s", "%s password reset" : "reset hesla %s",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s",
...@@ -143,17 +144,29 @@ OC.L10N.register( ...@@ -143,17 +144,29 @@ OC.L10N.register(
"Set expiration date" : "Nastavit datum vypršení platnosti", "Set expiration date" : "Nastavit datum vypršení platnosti",
"Expiration" : "Konec platnosti", "Expiration" : "Konec platnosti",
"Expiration date" : "Datum vypršení platnosti", "Expiration date" : "Datum vypršení platnosti",
"Expiration date is required" : "Datum vypršení platnosti je vyžadováno",
"Delete {link}" : "Smazání {link}",
"Remove link" : "Odstranění odkazu",
"{fileName} link" : "{fileName} odkaz",
"Link" : "Odkaz", "Link" : "Odkaz",
"Create public link" : "Vytvoření veřejného odkazu",
"Edit" : "Upravit", "Edit" : "Upravit",
"Remove" : "Odstranit", "Remove" : "Odstranit",
"Click to copy to clipboard" : "Zkopírovat do schránky",
"Social share" : "Sociální sdílení",
"There are currently no link shares, you can create one" : "Momentálně zde nejsou sdílené odkazy, můžete jeden vytvořit",
"Copied!" : "Zkopírováno!", "Copied!" : "Zkopírováno!",
"Not supported!" : "Nepodporováno!", "Not supported!" : "Nepodporováno!",
"Press ⌘-C to copy." : "Zmáčknout ⌘-C pro kopírování.", "Press ⌘-C to copy." : "Zmáčknout ⌘-C pro kopírování.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Zmáčknout Ctrl-C pro kopírování.", "Press Ctrl-C to copy." : "Zmáčknout Ctrl-C pro kopírování.",
"Choose a password for the public link" : "Zadej heslo pro tento veřejný odkaz", "Choose a password for the public link" : "Zadej heslo pro tento veřejný odkaz",
"Password required" : "Heslo je vyžadováno",
"Filename" : "Jméno souboru", "Filename" : "Jméno souboru",
"Password" : "Heslo", "Password" : "Heslo",
"Name" : "Název", "Name" : "Název",
"Allow uploads" : "Povolit nahrávání",
"Edit link share: {name}" : "Editace sdíleného odkazu: {name}",
"Create link share: {name}" : "Vytvoření sdíleného odkazu: {name}",
"Save" : "Uložit", "Save" : "Uložit",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Sdílet na Twitter. Otevře nové okno.", "Share to Twitter. Opens in a new window." : "Sdílet na Twitter. Otevře nové okno.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Sdílet na Facebook. Otevře nové okno.", "Share to Facebook. Opens in a new window." : "Sdílet na Facebook. Otevře nové okno.",
...@@ -186,6 +199,8 @@ OC.L10N.register( ...@@ -186,6 +199,8 @@ OC.L10N.register(
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (na {server})", "{sharee} (at {server})" : "{sharee} (na {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (vzdálený)", "{sharee} (remote)" : "{sharee} (vzdálený)",
"Share" : "Sdílet", "Share" : "Sdílet",
"User and Groups" : "Uživatelé a skupiny",
"Public Links" : "Veřejné odkazy",
"Resharing is not allowed" : "Sdílení již sdílené položky není povoleno", "Resharing is not allowed" : "Sdílení již sdílené položky není povoleno",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Sdílejte s lidmi na ownClouds použitím syntaxe username@example.com/owncloud", "Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Sdílejte s lidmi na ownClouds použitím syntaxe username@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Sdílet s uživateli...", "Share with users…" : "Sdílet s uživateli...",
...@@ -287,6 +302,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -287,6 +302,7 @@ OC.L10N.register(
"Stay logged in" : "Neodhlašovat", "Stay logged in" : "Neodhlašovat",
"Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení", "Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Heslo obnovíte použitím následujícího odkazu: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "Heslo obnovíte použitím následujícího odkazu: {link}",
"Password changed successfully" : "Heslo bylo úspěšně změněno",
"New password" : "Nové heslo", "New password" : "Nové heslo",
"New Password" : "Nové heslo", "New Password" : "Nové heslo",
"Reset password" : "Obnovit heslo", "Reset password" : "Obnovit heslo",
......
...@@ -12,6 +12,7 @@ ...@@ -12,6 +12,7 @@
"Crop is not square" : "Ořez není čtvercový", "Crop is not square" : "Ořez není čtvercový",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Heslo nebylo změněno kvůli neplatnému tokenu",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Heslo nebylo změněno z důvodu vypršení tokenu", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Heslo nebylo změněno z důvodu vypršení tokenu",
"%s password changed successfully" : "%s heslo bylo změněno vpořádku",
"%s password reset" : "reset hesla %s", "%s password reset" : "reset hesla %s",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s",
...@@ -141,17 +142,29 @@ ...@@ -141,17 +142,29 @@
"Set expiration date" : "Nastavit datum vypršení platnosti", "Set expiration date" : "Nastavit datum vypršení platnosti",
"Expiration" : "Konec platnosti", "Expiration" : "Konec platnosti",
"Expiration date" : "Datum vypršení platnosti", "Expiration date" : "Datum vypršení platnosti",
"Expiration date is required" : "Datum vypršení platnosti je vyžadováno",
"Delete {link}" : "Smazání {link}",
"Remove link" : "Odstranění odkazu",
"{fileName} link" : "{fileName} odkaz",
"Link" : "Odkaz", "Link" : "Odkaz",
"Create public link" : "Vytvoření veřejného odkazu",
"Edit" : "Upravit", "Edit" : "Upravit",
"Remove" : "Odstranit", "Remove" : "Odstranit",
"Click to copy to clipboard" : "Zkopírovat do schránky",
"Social share" : "Sociální sdílení",
"There are currently no link shares, you can create one" : "Momentálně zde nejsou sdílené odkazy, můžete jeden vytvořit",
"Copied!" : "Zkopírováno!", "Copied!" : "Zkopírováno!",
"Not supported!" : "Nepodporováno!", "Not supported!" : "Nepodporováno!",
"Press ⌘-C to copy." : "Zmáčknout ⌘-C pro kopírování.", "Press ⌘-C to copy." : "Zmáčknout ⌘-C pro kopírování.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Zmáčknout Ctrl-C pro kopírování.", "Press Ctrl-C to copy." : "Zmáčknout Ctrl-C pro kopírování.",
"Choose a password for the public link" : "Zadej heslo pro tento veřejný odkaz", "Choose a password for the public link" : "Zadej heslo pro tento veřejný odkaz",
"Password required" : "Heslo je vyžadováno",
"Filename" : "Jméno souboru", "Filename" : "Jméno souboru",
"Password" : "Heslo", "Password" : "Heslo",
"Name" : "Název", "Name" : "Název",
"Allow uploads" : "Povolit nahrávání",
"Edit link share: {name}" : "Editace sdíleného odkazu: {name}",
"Create link share: {name}" : "Vytvoření sdíleného odkazu: {name}",
"Save" : "Uložit", "Save" : "Uložit",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Sdílet na Twitter. Otevře nové okno.", "Share to Twitter. Opens in a new window." : "Sdílet na Twitter. Otevře nové okno.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Sdílet na Facebook. Otevře nové okno.", "Share to Facebook. Opens in a new window." : "Sdílet na Facebook. Otevře nové okno.",
...@@ -184,6 +197,8 @@ ...@@ -184,6 +197,8 @@
"{sharee} (at {server})" : "{sharee} (na {server})", "{sharee} (at {server})" : "{sharee} (na {server})",
"{sharee} (remote)" : "{sharee} (vzdálený)", "{sharee} (remote)" : "{sharee} (vzdálený)",
"Share" : "Sdílet", "Share" : "Sdílet",
"User and Groups" : "Uživatelé a skupiny",
"Public Links" : "Veřejné odkazy",
"Resharing is not allowed" : "Sdílení již sdílené položky není povoleno", "Resharing is not allowed" : "Sdílení již sdílené položky není povoleno",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Sdílejte s lidmi na ownClouds použitím syntaxe username@example.com/owncloud", "Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Sdílejte s lidmi na ownClouds použitím syntaxe username@example.com/owncloud",
"Share with users…" : "Sdílet s uživateli...", "Share with users…" : "Sdílet s uživateli...",
...@@ -285,6 +300,7 @@ ...@@ -285,6 +300,7 @@
"Stay logged in" : "Neodhlašovat", "Stay logged in" : "Neodhlašovat",
"Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení", "Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Heslo obnovíte použitím následujícího odkazu: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "Heslo obnovíte použitím následujícího odkazu: {link}",
"Password changed successfully" : "Heslo bylo úspěšně změněno",
"New password" : "Nové heslo", "New password" : "Nové heslo",
"New Password" : "Nové heslo", "New Password" : "Nové heslo",
"Reset password" : "Obnovit heslo", "Reset password" : "Obnovit heslo",
......
...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch", "Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Das Passwort konnte aufgrund eines ungültigen Tokens nicht zurückgesetzt werden", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Das Passwort konnte aufgrund eines ungültigen Tokens nicht zurückgesetzt werden",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Das Passwort konnte nicht zurückgesetzt werden, da der Token abgelaufen ist", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Das Passwort konnte nicht zurückgesetzt werden, da der Token abgelaufen ist",
"%s password changed successfully" : "%s Passwort erfolgreich geändert",
"%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen", "%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s",
...@@ -301,6 +302,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -301,6 +302,7 @@ OC.L10N.register(
"Stay logged in" : "Angemeldet bleiben", "Stay logged in" : "Angemeldet bleiben",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins", "Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutze den folgenden Link, um Dein Passwort zurückzusetzen: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutze den folgenden Link, um Dein Passwort zurückzusetzen: {link}",
"Password changed successfully" : "Passwort erfolgreich geändert",
"New password" : "Neues Passwort", "New password" : "Neues Passwort",
"New Password" : "Neues Passwort", "New Password" : "Neues Passwort",
"Reset password" : "Passwort zurücksetzen", "Reset password" : "Passwort zurücksetzen",
......
...@@ -12,6 +12,7 @@ ...@@ -12,6 +12,7 @@
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch", "Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Das Passwort konnte aufgrund eines ungültigen Tokens nicht zurückgesetzt werden", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Das Passwort konnte aufgrund eines ungültigen Tokens nicht zurückgesetzt werden",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Das Passwort konnte nicht zurückgesetzt werden, da der Token abgelaufen ist", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Das Passwort konnte nicht zurückgesetzt werden, da der Token abgelaufen ist",
"%s password changed successfully" : "%s Passwort erfolgreich geändert",
"%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen", "%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktiere Deinen Administrator.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s",
...@@ -299,6 +300,7 @@ ...@@ -299,6 +300,7 @@
"Stay logged in" : "Angemeldet bleiben", "Stay logged in" : "Angemeldet bleiben",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins", "Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutze den folgenden Link, um Dein Passwort zurückzusetzen: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutze den folgenden Link, um Dein Passwort zurückzusetzen: {link}",
"Password changed successfully" : "Passwort erfolgreich geändert",
"New password" : "Neues Passwort", "New password" : "Neues Passwort",
"New Password" : "Neues Passwort", "New Password" : "Neues Passwort",
"Reset password" : "Passwort zurücksetzen", "Reset password" : "Passwort zurücksetzen",
......
...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch", "Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Das Passwort konnte aufgrund eines ungültigen Tokens nicht zurückgesetzt werden", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Das Passwort konnte aufgrund eines ungültigen Tokens nicht zurückgesetzt werden",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Das Passwort konnte nicht zurückgesetzt werden, da der Token abgelaufen ist", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Das Passwort konnte nicht zurückgesetzt werden, da der Token abgelaufen ist",
"%s password changed successfully" : "%s Passwort erfolgreich geändert",
"%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen", "%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "An folgende Benutzer konnte keine E-Mail gesendet werden: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "An folgende Benutzer konnte keine E-Mail gesendet werden: %s",
...@@ -301,6 +302,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -301,6 +302,7 @@ OC.L10N.register(
"Stay logged in" : "Angemeldet bleiben", "Stay logged in" : "Angemeldet bleiben",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins", "Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutzen Sie den folgenden Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutzen Sie den folgenden Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen: {link}",
"Password changed successfully" : "Passwort erfolgreich geändert",
"New password" : "Neues Passwort", "New password" : "Neues Passwort",
"New Password" : "Neues Passwort", "New Password" : "Neues Passwort",
"Reset password" : "Passwort zurücksetzen", "Reset password" : "Passwort zurücksetzen",
......
...@@ -12,6 +12,7 @@ ...@@ -12,6 +12,7 @@
"Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch", "Crop is not square" : "Zuschnitt ist nicht quadratisch",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Das Passwort konnte aufgrund eines ungültigen Tokens nicht zurückgesetzt werden", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Das Passwort konnte aufgrund eines ungültigen Tokens nicht zurückgesetzt werden",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Das Passwort konnte nicht zurückgesetzt werden, da der Token abgelaufen ist", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Das Passwort konnte nicht zurückgesetzt werden, da der Token abgelaufen ist",
"%s password changed successfully" : "%s Passwort erfolgreich geändert",
"%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen", "%s password reset" : "%s-Passwort zurücksetzen",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die E-Mail zum Zurücksetzen konnte nicht versendet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "An folgende Benutzer konnte keine E-Mail gesendet werden: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "An folgende Benutzer konnte keine E-Mail gesendet werden: %s",
...@@ -299,6 +300,7 @@ ...@@ -299,6 +300,7 @@
"Stay logged in" : "Angemeldet bleiben", "Stay logged in" : "Angemeldet bleiben",
"Alternative Logins" : "Alternative Logins", "Alternative Logins" : "Alternative Logins",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutzen Sie den folgenden Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "Benutzen Sie den folgenden Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen: {link}",
"Password changed successfully" : "Passwort erfolgreich geändert",
"New password" : "Neues Passwort", "New password" : "Neues Passwort",
"New Password" : "Neues Passwort", "New Password" : "Neues Passwort",
"Reset password" : "Passwort zurücksetzen", "Reset password" : "Passwort zurücksetzen",
......
...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Crop is not square" : "הקיטום אינו מרובע", "Crop is not square" : "הקיטום אינו מרובע",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "לא ניתן לאפס סיסמא כיוון שמחרוזת האימות אינה חוקית", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "לא ניתן לאפס סיסמא כיוון שמחרוזת האימות אינה חוקית",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "לא ניתן לאפס סיסמא כיוון שמחרוזת האימות פגה תוקף", "Couldn't reset password because the token is expired" : "לא ניתן לאפס סיסמא כיוון שמחרוזת האימות פגה תוקף",
"%s password changed successfully" : "סיסמא %s שונתה בהצלחה",
"%s password reset" : "%s הסיסמא אופסה", "%s password reset" : "%s הסיסמא אופסה",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני לאיפוס. יש לפנות למנהל שלך.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני לאיפוס. יש לפנות למנהל שלך.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני למשתמשים הבאים %s ", "Couldn't send mail to following users: %s " : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני למשתמשים הבאים %s ",
...@@ -301,6 +302,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -301,6 +302,7 @@ OC.L10N.register(
"Stay logged in" : "השאר מחובר", "Stay logged in" : "השאר מחובר",
"Alternative Logins" : "כניסות אלטרנטיביות", "Alternative Logins" : "כניסות אלטרנטיביות",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "יש להשתמש בקישור הבא כדי לאפס את הססמה שלך: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "יש להשתמש בקישור הבא כדי לאפס את הססמה שלך: {link}",
"Password changed successfully" : "הסיסמא שונתה בהצלחה",
"New password" : "ססמה חדשה", "New password" : "ססמה חדשה",
"New Password" : "סיסמא חדשה", "New Password" : "סיסמא חדשה",
"Reset password" : "איפוס ססמה", "Reset password" : "איפוס ססמה",
......
...@@ -12,6 +12,7 @@ ...@@ -12,6 +12,7 @@
"Crop is not square" : "הקיטום אינו מרובע", "Crop is not square" : "הקיטום אינו מרובע",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "לא ניתן לאפס סיסמא כיוון שמחרוזת האימות אינה חוקית", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "לא ניתן לאפס סיסמא כיוון שמחרוזת האימות אינה חוקית",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "לא ניתן לאפס סיסמא כיוון שמחרוזת האימות פגה תוקף", "Couldn't reset password because the token is expired" : "לא ניתן לאפס סיסמא כיוון שמחרוזת האימות פגה תוקף",
"%s password changed successfully" : "סיסמא %s שונתה בהצלחה",
"%s password reset" : "%s הסיסמא אופסה", "%s password reset" : "%s הסיסמא אופסה",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני לאיפוס. יש לפנות למנהל שלך.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני לאיפוס. יש לפנות למנהל שלך.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני למשתמשים הבאים %s ", "Couldn't send mail to following users: %s " : "לא ניתן היה לשלוח דואר אלקטרוני למשתמשים הבאים %s ",
...@@ -299,6 +300,7 @@ ...@@ -299,6 +300,7 @@
"Stay logged in" : "השאר מחובר", "Stay logged in" : "השאר מחובר",
"Alternative Logins" : "כניסות אלטרנטיביות", "Alternative Logins" : "כניסות אלטרנטיביות",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "יש להשתמש בקישור הבא כדי לאפס את הססמה שלך: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "יש להשתמש בקישור הבא כדי לאפס את הססמה שלך: {link}",
"Password changed successfully" : "הסיסמא שונתה בהצלחה",
"New password" : "ססמה חדשה", "New password" : "ססמה חדשה",
"New Password" : "סיסמא חדשה", "New Password" : "סיסמא חדשה",
"Reset password" : "איפוס ססמה", "Reset password" : "איפוס ססמה",
......
...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Crop is not square" : "Bijsnijding is niet vierkant", "Crop is not square" : "Bijsnijding is niet vierkant",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Kon het wachtwoord niet herstellen, omdat het token ongeldig is", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Kon het wachtwoord niet herstellen, omdat het token ongeldig is",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Kon het wachtwoord niet herstellen, omdat het token verlopen is", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Kon het wachtwoord niet herstellen, omdat het token verlopen is",
"%s password changed successfully" : "%s wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"%s password reset" : "%s wachtwoord reset", "%s password reset" : "%s wachtwoord reset",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Kon herstel e-mail niet versturen. Neem contact op met uw beheerder.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Kon herstel e-mail niet versturen. Neem contact op met uw beheerder.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon geen e-mail sturen aan de volgende gebruikers: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon geen e-mail sturen aan de volgende gebruikers: %s",
......
...@@ -12,6 +12,7 @@ ...@@ -12,6 +12,7 @@
"Crop is not square" : "Bijsnijding is niet vierkant", "Crop is not square" : "Bijsnijding is niet vierkant",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Kon het wachtwoord niet herstellen, omdat het token ongeldig is", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Kon het wachtwoord niet herstellen, omdat het token ongeldig is",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Kon het wachtwoord niet herstellen, omdat het token verlopen is", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Kon het wachtwoord niet herstellen, omdat het token verlopen is",
"%s password changed successfully" : "%s wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"%s password reset" : "%s wachtwoord reset", "%s password reset" : "%s wachtwoord reset",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Kon herstel e-mail niet versturen. Neem contact op met uw beheerder.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Kon herstel e-mail niet versturen. Neem contact op met uw beheerder.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon geen e-mail sturen aan de volgende gebruikers: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon geen e-mail sturen aan de volgende gebruikers: %s",
......
...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Crop is not square" : "O recorte não é quadrado", "Crop is not square" : "O recorte não é quadrado",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Não foi possível repor a palavra-passe porque a senha é inválida", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Não foi possível repor a palavra-passe porque a senha é inválida",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Não foi possível repor a palavra-passe porque a senha expirou", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Não foi possível repor a palavra-passe porque a senha expirou",
"%s password changed successfully" : "Palavra-passe de %s alterada com sucesso",
"%s password reset" : "%s reposição da palavra-passe", "%s password reset" : "%s reposição da palavra-passe",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Não foi possível enviar a mensagem de reposição. Por favor, contacte o seu administrador.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Não foi possível enviar a mensagem de reposição. Por favor, contacte o seu administrador.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Não foi possível enviar a mensagem para os seguintes utilizadores: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "Não foi possível enviar a mensagem para os seguintes utilizadores: %s",
...@@ -301,6 +302,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -301,6 +302,7 @@ OC.L10N.register(
"Stay logged in" : "Manter sessão iniciada", "Stay logged in" : "Manter sessão iniciada",
"Alternative Logins" : "Contas de Acesso Alternativas", "Alternative Logins" : "Contas de Acesso Alternativas",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Utilize a seguinte hiperligação para repor a sua palavra-passe: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "Utilize a seguinte hiperligação para repor a sua palavra-passe: {link}",
"Password changed successfully" : "Palavra-passe alterada com sucesso",
"New password" : "Nova palavra-passe", "New password" : "Nova palavra-passe",
"New Password" : "Nova palavra-passe", "New Password" : "Nova palavra-passe",
"Reset password" : "Repor palavra-passe", "Reset password" : "Repor palavra-passe",
......
...@@ -12,6 +12,7 @@ ...@@ -12,6 +12,7 @@
"Crop is not square" : "O recorte não é quadrado", "Crop is not square" : "O recorte não é quadrado",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Não foi possível repor a palavra-passe porque a senha é inválida", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Não foi possível repor a palavra-passe porque a senha é inválida",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Não foi possível repor a palavra-passe porque a senha expirou", "Couldn't reset password because the token is expired" : "Não foi possível repor a palavra-passe porque a senha expirou",
"%s password changed successfully" : "Palavra-passe de %s alterada com sucesso",
"%s password reset" : "%s reposição da palavra-passe", "%s password reset" : "%s reposição da palavra-passe",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Não foi possível enviar a mensagem de reposição. Por favor, contacte o seu administrador.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Não foi possível enviar a mensagem de reposição. Por favor, contacte o seu administrador.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Não foi possível enviar a mensagem para os seguintes utilizadores: %s", "Couldn't send mail to following users: %s " : "Não foi possível enviar a mensagem para os seguintes utilizadores: %s",
...@@ -299,6 +300,7 @@ ...@@ -299,6 +300,7 @@
"Stay logged in" : "Manter sessão iniciada", "Stay logged in" : "Manter sessão iniciada",
"Alternative Logins" : "Contas de Acesso Alternativas", "Alternative Logins" : "Contas de Acesso Alternativas",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Utilize a seguinte hiperligação para repor a sua palavra-passe: {link}", "Use the following link to reset your password: {link}" : "Utilize a seguinte hiperligação para repor a sua palavra-passe: {link}",
"Password changed successfully" : "Palavra-passe alterada com sucesso",
"New password" : "Nova palavra-passe", "New password" : "Nova palavra-passe",
"New Password" : "Nova palavra-passe", "New Password" : "Nova palavra-passe",
"Reset password" : "Repor palavra-passe", "Reset password" : "Repor palavra-passe",
......
...@@ -64,10 +64,12 @@ OC.L10N.register( ...@@ -64,10 +64,12 @@ OC.L10N.register(
"Security" : "Zabezpečení", "Security" : "Zabezpečení",
"Authentication" : "Ověření", "Authentication" : "Ověření",
"Encryption" : "Šifrování", "Encryption" : "Šifrování",
"Workflows & Tags" : "Pracovní postupy & Značky",
"Sharing" : "Sdílení", "Sharing" : "Sdílení",
"Search" : "Hledat", "Search" : "Hledat",
"Apps" : "Aplikace", "Apps" : "Aplikace",
"Updates" : "Aktualizace", "Updates" : "Aktualizace",
"Help & Tips" : "Nápověda & Triky",
"Additional" : "Dodatečný", "Additional" : "Dodatečný",
"%s enter the database username and name." : "%s zadejte uživatelské jméno a jméno databáze.", "%s enter the database username and name." : "%s zadejte uživatelské jméno a jméno databáze.",
"%s enter the database username." : "Zadejte uživatelské jméno %s databáze.", "%s enter the database username." : "Zadejte uživatelské jméno %s databáze.",
......
...@@ -62,10 +62,12 @@ ...@@ -62,10 +62,12 @@
"Security" : "Zabezpečení", "Security" : "Zabezpečení",
"Authentication" : "Ověření", "Authentication" : "Ověření",
"Encryption" : "Šifrování", "Encryption" : "Šifrování",
"Workflows & Tags" : "Pracovní postupy & Značky",
"Sharing" : "Sdílení", "Sharing" : "Sdílení",
"Search" : "Hledat", "Search" : "Hledat",
"Apps" : "Aplikace", "Apps" : "Aplikace",
"Updates" : "Aktualizace", "Updates" : "Aktualizace",
"Help & Tips" : "Nápověda & Triky",
"Additional" : "Dodatečný", "Additional" : "Dodatečný",
"%s enter the database username and name." : "%s zadejte uživatelské jméno a jméno databáze.", "%s enter the database username and name." : "%s zadejte uživatelské jméno a jméno databáze.",
"%s enter the database username." : "Zadejte uživatelské jméno %s databáze.", "%s enter the database username." : "Zadejte uživatelské jméno %s databáze.",
......
...@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.", "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatele byl úspěšně aktualizován.", "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatele byl úspěšně aktualizován.",
"Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila", "Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
"%s password changed successfully" : "%s heslo bylo změněno vpořádku",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Instalovat a aktualizovat aplikace pomocí obchodu nebo Sdíleného Cloudového Úložiště", "installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Instalovat a aktualizovat aplikace pomocí obchodu nebo Sdíleného Cloudového Úložiště",
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení", "Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
...@@ -31,8 +32,12 @@ OC.L10N.register( ...@@ -31,8 +32,12 @@ OC.L10N.register(
"Forbidden" : "Zakázáno", "Forbidden" : "Zakázáno",
"Invalid user" : "Neplatný uživatel", "Invalid user" : "Neplatný uživatel",
"Unable to change mail address" : "Nelze změnit emailovou adresu", "Unable to change mail address" : "Nelze změnit emailovou adresu",
"Email has been changed successfully." : "Email byl úspěšně změněn.",
"Your full name has been changed." : "Vaše celé jméno bylo změněno.", "Your full name has been changed." : "Vaše celé jméno bylo změněno.",
"Unable to change full name" : "Nelze změnit celé jméno", "Unable to change full name" : "Nelze změnit celé jméno",
"%s email address confirm" : "%s potvrzení emailové adresy",
"Couldn't send email address change confirmation mail. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat potvrzovací změna e-mailové adresy. Obraťte se na správce.",
"%s email address changed successfully" : "%s emailová adresa úspěšně změněna",
"APCu" : "APCu", "APCu" : "APCu",
"Redis" : "Redis", "Redis" : "Redis",
"__language_name__" : "Česky", "__language_name__" : "Česky",
...@@ -81,6 +86,8 @@ OC.L10N.register( ...@@ -81,6 +86,8 @@ OC.L10N.register(
"Error while creating device token" : "Chyba při vytváření tokenů přístroje", "Error while creating device token" : "Chyba při vytváření tokenů přístroje",
"Error while deleting the token" : "Chyba při mazání tokenu", "Error while deleting the token" : "Chyba při mazání tokenu",
"Sending..." : "Odesílání...", "Sending..." : "Odesílání...",
"Failed to change the email address." : "Chyba při změně emailové adresy.",
"Email changed successfully." : "Email úspěšně změněn",
"An error occurred: {message}" : "Nastala chyba: {message}", "An error occurred: {message}" : "Nastala chyba: {message}",
"Select a profile picture" : "Vyberte profilový obrázek", "Select a profile picture" : "Vyberte profilový obrázek",
"Very weak password" : "Velmi slabé heslo", "Very weak password" : "Velmi slabé heslo",
...@@ -107,6 +114,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -107,6 +114,7 @@ OC.L10N.register(
"Error creating user: {message}" : "Chyba vytvoření uživatele: {message}", "Error creating user: {message}" : "Chyba vytvoření uživatele: {message}",
"A valid password must be provided" : "Musíte zadat platné heslo", "A valid password must be provided" : "Musíte zadat platné heslo",
"A valid email must be provided" : "Musíte zadat platný email", "A valid email must be provided" : "Musíte zadat platný email",
"Email address changed to {mailAddress} successfully." : "Emailová adresa {mailAddress} úspěšně změněna.",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>toto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.<br><br>Uživatelské jméno: %s<br>Přihlásit se dá zde: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>", "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>toto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.<br><br>Uživatelské jméno: %s<br>Přihlásit se dá zde: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Ať slouží!", "Cheers!" : "Ať slouží!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ahoj,\n\ntoto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.\n\nUživatelské jméno: %s\nPřihlásit se dá zde: %s\n", "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ahoj,\n\ntoto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.\n\nUživatelské jméno: %s\nPřihlásit se dá zde: %s\n",
...@@ -229,6 +237,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -229,6 +237,7 @@ OC.L10N.register(
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:", "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Prosím překontrolujte <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">instalační pokyny ↗</a> a zkontrolujte jakékoliv chyby a varování v <a href=\"#log-section\">logu</a>.", "Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Prosím překontrolujte <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">instalační pokyny ↗</a> a zkontrolujte jakékoliv chyby a varování v <a href=\"#log-section\">logu</a>.",
"All checks passed." : "Všechny testy byly úspěšné.", "All checks passed." : "Všechny testy byly úspěšné.",
"System Status" : "Systém status",
"Tips & tricks" : "Tipy a triky", "Tips & tricks" : "Tipy a triky",
"How to do backups" : "Jak vytvářet zálohy", "How to do backups" : "Jak vytvářet zálohy",
"Advanced monitoring" : "Pokročilé monitorování", "Advanced monitoring" : "Pokročilé monitorování",
...@@ -253,6 +262,8 @@ OC.L10N.register( ...@@ -253,6 +262,8 @@ OC.L10N.register(
"No display name set" : "Jméno pro zobrazení nenastaveno", "No display name set" : "Jméno pro zobrazení nenastaveno",
"Email" : "Email", "Email" : "Email",
"Your email address" : "Vaše emailová adresa", "Your email address" : "Vaše emailová adresa",
"Change email" : "Změna emailu",
"Set email" : "Nastavení emailu",
"For password recovery and notifications" : "Pro obnovení hesla a upozornění", "For password recovery and notifications" : "Pro obnovení hesla a upozornění",
"No email address set" : "Emailová adresa není nastavena", "No email address set" : "Emailová adresa není nastavena",
"You are member of the following groups:" : "Patříte do následujících skupin:", "You are member of the following groups:" : "Patříte do následujících skupin:",
...@@ -264,6 +275,8 @@ OC.L10N.register( ...@@ -264,6 +275,8 @@ OC.L10N.register(
"Language" : "Jazyk", "Language" : "Jazyk",
"Help translate" : "Pomoci s překladem", "Help translate" : "Pomoci s překladem",
"Unlimited" : "Neomezeně", "Unlimited" : "Neomezeně",
"You are using %s of %s" : "Používáte %s z %s",
"You are using %s of %s (%s %%)" : "Používáte %s z %s (%s %%)",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Vyvíjeno {communityopen}komunitou ownCloud{linkclose}, {githubopen}zdrojový kód{linkclose} je licencován pod {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.", "Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "Vyvíjeno {communityopen}komunitou ownCloud{linkclose}, {githubopen}zdrojový kód{linkclose} je licencován pod {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}.",
"Sessions" : "Sezení", "Sessions" : "Sezení",
"These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your ownCloud." : "Toto jsou klienti aktuálně přihlášení do této instance ownCloud přes web, počítač, či telefon.", "These are the web, desktop and mobile clients currently logged in to your ownCloud." : "Toto jsou klienti aktuálně přihlášení do této instance ownCloud přes web, počítač, či telefon.",
...@@ -282,6 +295,8 @@ OC.L10N.register( ...@@ -282,6 +295,8 @@ OC.L10N.register(
"Personal" : "Osobní", "Personal" : "Osobní",
"Admin" : "Administrace", "Admin" : "Administrace",
"Error" : "Chyba", "Error" : "Chyba",
"No panels for this section." : "Žádné panely pro tuto sekci.",
"Show enabled/disabled option" : "Zobrazení možnosti pro povolení/zakázání",
"Show storage location" : "Cesta k datům", "Show storage location" : "Cesta k datům",
"Show last log in" : "Poslední přihlášení", "Show last log in" : "Poslední přihlášení",
"Show user backend" : "Zobrazit uživatelskou podpůrnou vrstvu", "Show user backend" : "Zobrazit uživatelskou podpůrnou vrstvu",
......
...@@ -6,6 +6,7 @@ ...@@ -6,6 +6,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.", "Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.",
"Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatele byl úspěšně aktualizován.", "Backend doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatele byl úspěšně aktualizován.",
"Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila", "Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
"%s password changed successfully" : "%s heslo bylo změněno vpořádku",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.", "Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nepodařilo se odeslat email pro změnu hesla. Kontaktujte svého správce systému.",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Instalovat a aktualizovat aplikace pomocí obchodu nebo Sdíleného Cloudového Úložiště", "installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "Instalovat a aktualizovat aplikace pomocí obchodu nebo Sdíleného Clou