Commit 01be0af2 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent a6293a38
......@@ -47,6 +47,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error fetching URL" => "URL-in gətirilməsində səhv baş verdi",
"Share" => "Yayımla",
"Delete" => "Sil",
"Rename" => "Adı dəyiş",
"Error" => "Səhv",
"Name" => "Ad",
"Size" => "Həcm",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Server to server sharing is not enabled on this server" => "Na tem strežniku ni omogočena možnost souporabe strežnika s strežnikom.",
"The mountpoint name contains invalid characters." => "Ime točke priklopa vsebuje neveljavne znake.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" => "Neveljavno oziroma nepotrjeno potrdilo SSL",
"Couldn't add remote share" => "Ni mogoče dodati oddaljenega mesta za souporabo",
"Shared with you" => "V souporabi z vami",
......
......@@ -66,8 +66,9 @@ $TRANSLATIONS = array(
"So-so password" => "Slabo geslo",
"Good password" => "Dobro geslo",
"Strong password" => "Odlično geslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." => "Spletni stražnik še ni ustrezno nastavljen in ne omogoča usklajevanja, saj je nastavitev WebDAV okvarjena.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." => "Na voljo ni delujoče internetne povezave. To pomeni, da nekaterih možnosti, kot so priklapljanje zunanje shrambe, obveščanja o posodobitvah in nameščanje programov tretje roke ni podprto. Dostop do datotek z oddaljenih mest in pošiljanje obvestil preko elektronske pošte je verjetno še vedno mogoče. Za omogočanje vseh zmožnosti mora biti vzpostavljena tudi ustrezna internetna povezava.",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." => "Spletni stražnik še ni ustrezno nastavljen in ne omogoča usklajevanja, saj je nastavitev vmesnika WebDAV okvarjena.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." => "Na voljo ni delujoče internetne povezave. To pomeni, da nekaterih možnosti, kot so priklapljanje zunanje shrambe, obveščanja o posodobitvah in nameščanje programov tretje roke ni podprto. Dostop do datotek z oddaljenih mest in pošiljanje obvestil preko elektronske pošte prav tako verjetno ne deluje. Za omogočanje vseh zmožnosti mora biti vzpostavljena tudi ustrezna internetna povezava.",
"Error occurred while checking server setup" => "Prišlo je do napake med preverjanjem nastavitev strežnika",
"Shared" => "V souporabi",
"Shared with {recipients}" => "V souporabi z {recipients}",
"Share" => "Souporaba",
......@@ -87,6 +88,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Send" => "Pošlji",
"Set expiration date" => "Nastavi datum preteka",
"Expiration date" => "Datum preteka",
"Adding user..." => "Dodajanje uporabnika ...",
"group" => "skupina",
"Resharing is not allowed" => "Nadaljnja souporaba ni dovoljena",
"Shared in {item} with {user}" => "V souporabi v {item} z uporabnikom {user}",
......@@ -148,6 +150,15 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Pozdravljeni,\n\noseba %s vam je omogočila souporabo %s.\nVir si lahko ogledate: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Povezava souporabe bo potekla %s.",
"Cheers!" => "Na zdravje!",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." => "Prišlo je do notranje napake, zato ni mogoče končati zahteve.",
"More details can be found in the server log." => "Več podrobnosti je zabeleženih v dnevniku strežnika.",
"Technical details" => "Tehnične podrobnosti",
"Remote Address: %s" => "Oddaljen naslov: %s",
"Request ID: %s" => "ID zahteve: %s",
"Code: %s" => "Koda: %s",
"Message: %s" => "Sporočilo: %s",
"File: %s" => "Datoteka: %s",
"Line: %s" => "Vrstica: %s",
"Security Warning" => "Varnostno opozorilo",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" => "Uporabljena različica PHP je ranljiva za napad NULL Byte (CVE-2006-7243)",
"Please update your PHP installation to use %s securely." => "Za varno uporabo storitve %s, je treba posodobiti namestitev PHP",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory" => "Ce problème est généralement résolu en donnant au serveur web un accès en écriture à ce répertoire",
"See %s" => "Voir %s",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." => "Ce problème est généralement résolu %sen donnant au serveur web un accès en écriture au répertoire de configuration%s.",
"Sample configuration detected" => "Configuration d'example détectée",
"Sample configuration detected" => "Configuration d'exemple détectée",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" => "Il a été détecté que le configuration donnée à titre d'exemple a été copiée. Cela peut rendre votre installation inopérante et n'est pas supporté. Veuillez lire la documentation avant d'effectuer des modifications dans config.php",
"Help" => "Aide",
"Personal" => "Personnel",
......@@ -14,7 +14,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"App \\\"%s\\\" can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." => "L'application \\\"%s\\\" ne peut pas être installée car elle n'est pas compatible avec cette version de ownCloud.",
"No app name specified" => "Aucun nom d'application spécifié",
"Unknown filetype" => "Type de fichier inconnu",
"Invalid image" => "Image invalide",
"Invalid image" => "Image non valable",
"web services under your control" => "services web sous votre contrôle",
"App directory already exists" => "Le dossier de l'application existe déjà",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" => "Impossible de créer le dossier de l'application. Corrigez les droits d'accès. %s",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Invalid value supplied for %s" => "Valeur fournie pour %s non valable",
"Saved" => "Sauvegarder",
"Saved" => "Sauvegardé",
"test email settings" => "tester les paramètres d'e-mail",
"If you received this email, the settings seem to be correct." => "Si vous recevez cet email, c'est que les paramètres sont corrects",
"A problem occurred while sending the e-mail. Please revisit your settings." => "Une erreur est survenue lors de l'envoi de l'e-mail. Veuillez vérifier vos paramètres.",
......@@ -168,7 +168,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"More Apps" => "Plus d'applications…",
"Select an App" => "Sélectionner une Application",
"Documentation:" => "Documentation :",
"See application page at apps.owncloud.com" => "Voir la page des applications à l'url apps.owncloud.com",
"See application page at apps.owncloud.com" => "Voir la page de l'application sur apps.owncloud.com",
"See application website" => "Voir le site web de l'application",
"<span class=\"licence\"></span>-licensed by <span class=\"author\"></span>" => "Distribué sous licence <span class=\"licence\"></span>, par <span class=\"author\"></span>",
"Enable only for specific groups" => "Activer uniquement pour certains groupes",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment