Commit 0736a669 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 523680ce
......@@ -12,6 +12,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "Nimi %s on juba kasutusel kataloogis %s. Palun vali mõni teine nimi.",
"Not a valid source" => "Pole korrektne lähteallikas",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "Server ei võimalda URL-ide avamist, palun kontrolli serveri seadistust",
"The file exceeds your quota by %s" => "Fail ületab sinu limiidi: %s",
"Error while downloading %s to %s" => "Viga %s allalaadimisel %s",
"Error when creating the file" => "Viga faili loomisel",
"Folder name cannot be empty." => "Kataloogi nimi ei saa olla tühi.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Repeat New Recovery key password" => "Korda uut taastevõtme parooli",
"Change Password" => "Muuda parooli",
"Your private key password no longer matches your log-in password." => "Sinu provaatvõtme parool ei kattu enam sinu sisselogimise parooliga.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" => "Pane oma vana privaatvõtme parooliks oma praegune sisselogimise parool.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." => "Kui sa ei mäleta oma vana parooli, siis palu oma süsteemihalduril taastada ligipääs failidele.",
"Old log-in password" => "Vana sisselogimise parool",
"Current log-in password" => "Praegune sisselogimise parool",
......
......@@ -5,6 +5,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Turned off maintenance mode" => "Haldusrežiimis välja lülitatud",
"Updated database" => "Uuendatud andmebaas",
"Checked database schema update" => "Andmebaasi skeemi uuendus kontrollitud",
"Checked database schema update for apps" => "Andmebaasi skeemi uuendus rakendustele on kontrollitud",
"Updated \"%s\" to %s" => "Uuendatud \"%s\" -> %s",
"Disabled incompatible apps: %s" => "Keelatud mitteühilduvad rakendid: %s",
"No image or file provided" => "Ühtegi pilti või faili pole pakutud",
"Unknown filetype" => "Tundmatu failitüüp",
......@@ -177,12 +179,14 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Thank you for your patience." => "Täname kannatlikkuse eest.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." => "Sa kasutad serverit usalduseta asukohast",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domain\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." => "Palun võta ühendust oma saidi administraatoriga. Kui sa oled ise administraator, siis seadista failis config/config.php sätet \"trusted_domain\". Näidis seadistused leiad failist config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." => "Sõltuvalt sinu seadetest võib ka administraator kasutada allolevat nuppu, et seda domeeni usaldusväärseks märkida.",
"Add \"%s\" as trusted domain" => "Lisa \"%s\" usaldusväärse domeenina",
"%s will be updated to version %s." => "%s uuendatakse versioonile %s.",
"The following apps will be disabled:" => "Järgnevad rakendid keelatakse:",
"The theme %s has been disabled." => "Teema %s on keelatud.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." => "Enne jätkamist veendu, et andmebaas, seadete ning andmete kataloog on varundatud.",
"Start update" => "Käivita uuendus",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Suurtel saitidel aegumise vältimiseks võid sa paigalduskaustas käivitada järgmise käsu:",
"This ownCloud instance is currently being updated, which may take a while." => "Seda ownCloud instantsi hetkel uuendatakse, võib võtta veidi aega.",
"Please reload this page after a short time to continue using ownCloud." => "Palun laadi see leht uuesti veidi aja pärast jätkamaks ownCloud kasutamist."
);
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -23,32 +23,32 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't send mail to following users: %s "
msgstr ""
#: ajax/update.php:10
#: ajax/update.php:14
msgid "Turned on maintenance mode"
msgstr ""
#: ajax/update.php:13
#: ajax/update.php:17
msgid "Turned off maintenance mode"
msgstr ""
#: ajax/update.php:16
#: ajax/update.php:20
msgid "Updated database"
msgstr ""
#: ajax/update.php:19
#: ajax/update.php:23
msgid "Checked database schema update"
msgstr ""
#: ajax/update.php:22
#: ajax/update.php:26
msgid "Checked database schema update for apps"
msgstr ""
#: ajax/update.php:25
#: ajax/update.php:29
#, php-format
msgid "Updated \"%s\" to %s"
msgstr ""
#: ajax/update.php:33
#: ajax/update.php:37
#, php-format
msgid "Disabled incompatible apps: %s"
msgstr ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -51,34 +51,34 @@ msgid ""
"before performing changes on config.php"
msgstr ""
#: private/app.php:374
#: private/app.php:391
msgid "Help"
msgstr ""
#: private/app.php:387
#: private/app.php:404
msgid "Personal"
msgstr ""
#: private/app.php:398
#: private/app.php:415
msgid "Settings"
msgstr ""
#: private/app.php:410
#: private/app.php:427
msgid "Users"
msgstr ""
#: private/app.php:423
#: private/app.php:440
msgid "Admin"
msgstr ""
#: private/app.php:1118
#: private/app.php:1135
#, php-format
msgid ""
"App \\\"%s\\\" can't be installed because it is not compatible with this "
"version of ownCloud."
msgstr ""
#: private/app.php:1130
#: private/app.php:1147
msgid "No app name specified"
msgstr ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -18,34 +18,34 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
#: app.php:374
#: app.php:391
msgid "Help"
msgstr ""
#: app.php:387
#: app.php:404
msgid "Personal"
msgstr ""
#: app.php:398
#: app.php:415
msgid "Settings"
msgstr ""
#: app.php:410
#: app.php:427
msgid "Users"
msgstr ""
#: app.php:423
#: app.php:440
msgid "Admin"
msgstr ""
#: app.php:1118
#: app.php:1135
#, php-format
msgid ""
"App \\\"%s\\\" can't be installed because it is not compatible with this "
"version of ownCloud."
msgstr ""
#: app.php:1130
#: app.php:1147
msgid "No app name specified"
msgstr ""
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-05 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"See %s" => "Vaata %s",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the config directory%s." => "Tavaliselt saab selle lahendada %s andes veebiserverile seadete kataloogile \"config\" kirjutusõigused %s",
"Sample configuration detected" => "Tuvastati näidisseaded",
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" => "Tuvastati, et kopeeriti näidisseaded. See võib lõhkuda sinu saidi ja see pole toetatud. Palun loe enne faili config.php muutmist dokumentatsiooni",
"Help" => "Abiinfo",
"Personal" => "Isiklik",
"Settings" => "Seaded",
......@@ -65,6 +66,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Share type %s is not valid for %s" => "Jagamise tüüp %s ei ole õige %s jaoks",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" => "Lubade seadistus %s jaoks ebaõnnestus, kuna antud õigused ületavad %s jaoks määratud õigusi",
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" => "Lubade seadistus %s jaoks ebaõnnestus, kuna üksust ei leitud",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" => "Aegumise kuupäeva ei saa määrata. Jagamised ei saa aeguda hiljem kui %s peale jagamist.",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" => "Aegumiskuupäeva ei saa määrata. Aegumise kuupäev on minevikus",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" => "Jagamise tagarakend %s peab kasutusele võtma OCP\\Share_Backend liidese",
"Sharing backend %s not found" => "Jagamise tagarakendit %s ei leitud",
......@@ -97,6 +99,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Cannot create \"data\" directory (%s)" => "Ei suuda luua \"data\" kataloogi (%s)",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">giving the webserver write access to the root directory</a>." => "Tavaliselt saab selle lahendada <a href=\"%s\" target=\"_blank\">andes veebiserverile juur-kataloogile kirjutusõigused</a>.",
"Setting locale to %s failed" => "Lokaadi %s määramine ebaõnnestus.",
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." => "Palun paigalda mõni neist lokaatides oma süsteemi ning taaskäivita veebiserver.",
"Please ask your server administrator to install the module." => "Palu oma serveri haldajal moodul paigadalda.",
"PHP module %s not installed." => "PHP moodulit %s pole paigaldatud.",
"PHP %s or higher is required." => "PHP %s või uuem on nõutav.",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Invalid email" => "البريد الإلكتروني غير صالح",
"Unable to delete group" => "فشل إزالة المجموعة",
"Unable to delete user" => "فشل إزالة المستخدم",
"Backups restored successfully" => "تم إسترجاع النسخة الإحتياطية بنجاح",
"Language changed" => "تم تغيير اللغة",
"Invalid request" => "طلب غير مفهوم",
"Admins can't remove themself from the admin group" => "لا يستطيع المدير إزالة حسابه من مجموعة المديرين",
......@@ -31,9 +32,11 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." => "خطا في كلمة مرور المسؤول المستردة, يرجى التاكد من كلمة المرور والمحاولة مرة اخرى.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." => "Back-end لا يدعم تغيير كلمة المرور, لاكن مفتاح تشفير المستخدمين تم تحديثة بنجاح.",
"Unable to change password" => "لا يمكن تغيير كلمة المرور",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" => "هل أنت متأكد انك تريد إضافة \"{domain}\" كنطاق موثوق فيه.",
"Sending..." => "جاري الارسال ...",
"User Documentation" => "كتاب توثيق المستخدم",
"Update to {appversion}" => "تم التحديث الى ",
"Uninstall App" => "أزالة تطبيق",
"Disable" => "إيقاف",
"Enable" => "تفعيل",
"Please wait...." => "الرجاء الانتظار ...",
......@@ -44,6 +47,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error" => "خطأ",
"Update" => "حدث",
"Updated" => "تم التحديث بنجاح",
"Uninstalling ...." => "جاري إلغاء التثبيت ...",
"Uninstall" => "ألغاء التثبيت",
"Select a profile picture" => "اختر صورة الملف الشخصي ",
"Very weak password" => "كلمة السر ضعيفة جدا",
"Weak password" => "كلمة السر ضعيفة",
......@@ -89,9 +94,12 @@ $TRANSLATIONS = array(
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." => "الملف cron.php تم تسجيله فى خدمه webcron لاستدعاء الملف cron.php كل 15 دقيقه",
"Sharing" => "مشاركة",
"Allow apps to use the Share API" => "السماح للتطبيقات بالمشاركة عن طريق الAPI",
"Allow users to share via link" => "السماح للمستخدم بمشاركة الملف عن طريق رابط",
"Allow public uploads" => "السماح بالرفع للعامة ",
"Expire after " => "ينتهي بعد",
"days" => "أيام",
"Allow resharing" => "السماح بإعادة المشاركة ",
"Security" => "حماية",
"Security" => "الأمان",
"Enforce HTTPS" => "فرض HTTPS",
"Forces the clients to connect to %s via an encrypted connection." => "اجبار العميل للاتصال بـ %s عن طريق اتصال مشفر",
"Please connect to your %s via HTTPS to enable or disable the SSL enforcement." => "يرجى الاتصال بـ %s عن طريق HTTPS لتفعيل او تعطيل SSL enforcement.",
......@@ -131,13 +139,14 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Profile picture" => "صورة الملف الشخصي",
"Upload new" => "رفع الان",
"Select new from Files" => "اختر جديد من الملفات ",
"Remove image" => "احذف الصورة ",
"Remove image" => "إزالة الصورة",
"Either png or jpg. Ideally square but you will be able to crop it." => "سواء png او jpg. بامكانك قص الصورة ",
"Your avatar is provided by your original account." => "صورتك الرمزية يتم توفيرها عن طريق حسابك الاصلي.",
"Cancel" => "الغاء",
"Choose as profile image" => "اختر صورة الملف الشخصي",
"Language" => "اللغة",
"Help translate" => "ساعد في الترجمه",
"Valid until" => "صالح حتى",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" => "البرنامج المشفر لم يعد مفعل, يرجى فك التشفير عن كل ملفاتك",
"Log-in password" => "كلمه سر الدخول",
"Decrypt all Files" => "فك تشفير جميع الملفات ",
......@@ -146,12 +155,14 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Admin Recovery Password" => "استعادة كلمة المرور للمسؤول",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" => "ادخل كلمة المرور المستعادة من اجل استرداد ملفات المستخدمين اثناء تغيير كلمة المرور",
"Group" => "مجموعة",
"Everyone" => "الجميع",
"Default Quota" => "الحصة النسبية الإفتراضية",
"Please enter storage quota (ex: \"512 MB\" or \"12 GB\")" => "يرجى ادخال تخزين quota (مثل:\"512 MB\" او \"12 GB\")",
"Unlimited" => "غير محدود",
"Other" => "شيء آخر",
"Username" => "إسم المستخدم",
"Quota" => "حصه",
"Last Login" => "آخر تسجيل دخول",
"change full name" => "تغيير اسمك الكامل",
"set new password" => "اعداد كلمة مرور جديدة",
"Default" => "افتراضي"
......
......@@ -66,6 +66,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"So-so password" => "Enam-vähem sobiv parool",
"Good password" => "Hea parool",
"Strong password" => "Väga hea parool",
"Valid until {date}" => "Kehtib kuni {date}",
"Delete" => "Kustuta",
"Decrypting files... Please wait, this can take some time." => "Dekrüpteerin faile... Palun oota, see võib võtta veidi aega.",
"Delete encryption keys permanently." => "Kustuta krüpteerimisvõtmed lõplikult",
......@@ -111,6 +112,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Your PHP version is outdated" => "PHP versioon on aegunud",
"Your PHP version is outdated. We strongly recommend to update to 5.3.8 or newer because older versions are known to be broken. It is possible that this installation is not working correctly." => "Sinu PHP versioon on aegunud. Soovitame tungivalt uuenda versioonile 5.3.8 või uuemale, kuna varasemad versioonid on teadaolevalt vigased. On võimalik, et see käesolev paigaldus ei toimi korrektselt.",
"PHP charset is not set to UTF-8" => "PHP märgistik pole UTF-8",
"PHP charset is not set to UTF-8. This can cause major issues with non-ASCII characters in file names. We highly recommend to change the value of 'default_charset' php.ini to 'UTF-8'." => "PHP märgistikuks pole määratud UTF-8. See võib tekitada failinimedes mitte-ASCII märkidega suuri probleeme. Me soovitame tungivalt panna failis php.ini sätte 'default_charset' väärtuseks 'UTF-8'.",
"Locale not working" => "Lokalisatsioon ei toimi",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." => "Süsteemi lokaliseeringuks ei saa panna sellist, mis toetab UTF-8-t.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." => "See tähendab, et võib esineda probleeme failide nimedes mõnede sümbolitega.",
......@@ -118,6 +120,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Internet connection not working" => "Internetiühendus ei toimi",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." => "Serveril puudub toimiv internetiühendus. See tähendab, et mõned funktsionaalsused, nagu näiteks väliste andmehoidlate ühendamine, teavitused uuendustest või kolmandate osapoolte rakenduste paigaldamine ei tööta. Eemalt failidele ligipääs ning teadete saatmine emailiga ei pruugi samuti toimida. Kui soovid täielikku funktsionaalsust, siis soovitame serverile tagada ligipääs internetti.",
"URL generation in notification emails" => "URL-ide loomine teavituskirjades",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" => "Kui sinu sait pole paigaldatud domeeni juurkausta ja see kasutab ajastatud tegevusi, siis võib tekkide probleeme URL-ide loomisega. Nende probleemide vältimiseks sisesta palun failis config.php valikusse \"overwritewebroot\" oma veebiserveri juurkaust (Soovituslik: \"%s\")",
"Cron" => "Cron",
"Last cron was executed at %s." => "Cron käivitati viimati %s.",
"Last cron was executed at %s. This is more than an hour ago, something seems wrong." => "Cron käivitati viimati %s. See on rohkem kui tund tagasi, midagi on valesti.",
......@@ -200,6 +203,10 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Language" => "Keel",
"Help translate" => "Aita tõlkida",
"SSL root certificates" => "SSL root sertifikaadid",
"Common Name" => "Üldnimetus",
"Valid until" => "Kehtib kuni",
"Issued By" => "isas",
"Valid until %s" => "Kehtib kuni %s",
"Import Root Certificate" => "Impordi root sertifikaadid",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" => "Küpteeringu rakend pole lubatud, dekrüpteeri kõik oma failid",
"Log-in password" => "Sisselogimise parool",
......@@ -207,6 +214,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." => "Sinu krüpteerimisvõtmed on tõstetud varukoopiasse. Kui midagi läheb valesti, siis saad võtmed taastada. Kustuta lõplikult ainult juhul kui oled kindel, et failid on dekrüteeritud korrektselt.",
"Restore Encryption Keys" => "Taasta krüpteerimisvõtmed",
"Delete Encryption Keys" => "Kustuta krüpteerimisvõtmed",
"Show storage location" => "Näita salvestusruumi asukohta",
"Show last log in" => "Viimane sisselogimine",
"Login Name" => "Kasutajanimi",
"Create" => "Lisa",
"Admin Recovery Password" => "Admini parooli taastamine",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment