Commit 1e9203cd authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent aff4aed4
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "المفضلة ",
"Home" : "البيت",
"Close" : "إغلاق",
"Upload cancelled." : "تم إلغاء عملية رفع الملفات .",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "تعذر رفع الملف {filename} إما لأنه مجلد أو لان حجم الملف 0 بايت",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "حجم الملف الكلي {size1} تجاوز الحد المسموح للرفع {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "لا يوجد مساحة تخزين كافية، انت تقوم برفع {size1} ولكن المساحه المتوفره هي {size2}.",
"Upload cancelled." : "تم إلغاء عملية رفع الملفات .",
"Could not get result from server." : "تعذر الحصول على نتيجة من الخادم",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "عملية رفع الملفات قيد التنفيذ. اغلاق الصفحة سوف يلغي عملية رفع الملفات.",
"Actions" : "* تطبيقات.\n* أنشطة.",
......@@ -70,12 +70,12 @@ OC.L10N.register(
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "المساحة التخزينية لـ {owner} ممتلئة تقريبا ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "مساحتك التخزينية امتلأت تقريبا ",
"Favorite" : "المفضلة",
"{newname} already exists" : "{newname} موجود مسبقاً",
"Upload" : "رفع",
"Text file" : "ملف نصي",
"New text file.txt" : "ملف نصي جديد fille.txt",
"Folder" : "مجلد",
"New folder" : "مجلد جديد",
"{newname} already exists" : "{newname} موجود مسبقاً",
"Upload" : "رفع",
"An error occurred while trying to update the tags" : "حدث خطأ اثناء محاولة تحديث tags",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "تم <strong> إنشاء</strong> ملف جديد أو مجلد ",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "تم <strong> تغيير</strong> ملف أو مجلد",
......@@ -96,9 +96,7 @@ OC.L10N.register(
"File handling" : "التعامل مع الملف",
"Maximum upload size" : "الحد الأقصى لحجم الملفات التي يمكن رفعها",
"max. possible: " : "الحد الأقصى المسموح به",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "بستخدام PHP-FPM هذه القيمة سوف تحتاج الي 5 دقائق حتي تُتِم عملها بعد الحفظ ",
"Save" : "حفظ",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "لا يمكن التعديل من هنا نظرا لعدم توفر الصلاحيات الكافيه ",
"Settings" : "إعدادات",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "استخدم هذا العنوان لـ <a href=\"%s\" target=\"_blank\">الدخول الى ملفاتك عن طريق WebDAV</a>",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "المفضلة ",
"Home" : "البيت",
"Close" : "إغلاق",
"Upload cancelled." : "تم إلغاء عملية رفع الملفات .",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "تعذر رفع الملف {filename} إما لأنه مجلد أو لان حجم الملف 0 بايت",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "حجم الملف الكلي {size1} تجاوز الحد المسموح للرفع {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "لا يوجد مساحة تخزين كافية، انت تقوم برفع {size1} ولكن المساحه المتوفره هي {size2}.",
"Upload cancelled." : "تم إلغاء عملية رفع الملفات .",
"Could not get result from server." : "تعذر الحصول على نتيجة من الخادم",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "عملية رفع الملفات قيد التنفيذ. اغلاق الصفحة سوف يلغي عملية رفع الملفات.",
"Actions" : "* تطبيقات.\n* أنشطة.",
......@@ -68,12 +68,12 @@
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "المساحة التخزينية لـ {owner} ممتلئة تقريبا ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "مساحتك التخزينية امتلأت تقريبا ",
"Favorite" : "المفضلة",
"{newname} already exists" : "{newname} موجود مسبقاً",
"Upload" : "رفع",
"Text file" : "ملف نصي",
"New text file.txt" : "ملف نصي جديد fille.txt",
"Folder" : "مجلد",
"New folder" : "مجلد جديد",
"{newname} already exists" : "{newname} موجود مسبقاً",
"Upload" : "رفع",
"An error occurred while trying to update the tags" : "حدث خطأ اثناء محاولة تحديث tags",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "تم <strong> إنشاء</strong> ملف جديد أو مجلد ",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "تم <strong> تغيير</strong> ملف أو مجلد",
......@@ -94,9 +94,7 @@
"File handling" : "التعامل مع الملف",
"Maximum upload size" : "الحد الأقصى لحجم الملفات التي يمكن رفعها",
"max. possible: " : "الحد الأقصى المسموح به",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "بستخدام PHP-FPM هذه القيمة سوف تحتاج الي 5 دقائق حتي تُتِم عملها بعد الحفظ ",
"Save" : "حفظ",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "لا يمكن التعديل من هنا نظرا لعدم توفر الصلاحيات الكافيه ",
"Settings" : "إعدادات",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "استخدم هذا العنوان لـ <a href=\"%s\" target=\"_blank\">الدخول الى ملفاتك عن طريق WebDAV</a>",
......
......@@ -105,9 +105,7 @@ OC.L10N.register(
"File handling" : "Alministración de ficheros",
"Maximum upload size" : "Tamañu máximu de xubida",
"max. possible: " : "máx. posible:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Con PHP-FPM esti valor pue retrasase 5 minutos pa tener efeutu dempués de salvar.",
"Save" : "Guardar",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Nun pue editáse dende equí por mor d'insuficientes permisos.",
"Settings" : "Axustes",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Usa esta direición <a href=\"%s\" target=\"_blank\">p'acceder a los ficheros a traviés de WebDAV</a>",
......
......@@ -103,9 +103,7 @@
"File handling" : "Alministración de ficheros",
"Maximum upload size" : "Tamañu máximu de xubida",
"max. possible: " : "máx. posible:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Con PHP-FPM esti valor pue retrasase 5 minutos pa tener efeutu dempués de salvar.",
"Save" : "Guardar",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Nun pue editáse dende equí por mor d'insuficientes permisos.",
"Settings" : "Axustes",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Usa esta direición <a href=\"%s\" target=\"_blank\">p'acceder a los ficheros a traviés de WebDAV</a>",
......
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "Sevimlilər",
"Home" : "Ev",
"Close" : "Bağla",
"Upload cancelled." : "Yüklənmə dayandırıldı.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Yükləmək olmur {filename} ona görə ki, ya qovluqdur yada ki, həcmi 0 baytdır ",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ümumi fayl həcmi {size1} yüklənmə limiti {size2} -ni aşır",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Kifayət qədər boş yer yoxdur, siz yükləyirsiniz {size1} ancaq {size2} var. ",
"Upload cancelled." : "Yüklənmə dayandırıldı.",
"Could not get result from server." : "Nəticəni serverdən almaq mümkün olmur.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Faylın yüklənməsi gedir. Əgər səhifəni indi tərk etsəniz yüklənmə dayanacaq.",
"Actions" : "İşlər",
......@@ -75,12 +75,12 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n baytlar","%n bytes"],
"Favorited" : "İstəkləndi",
"Favorite" : "İstəkli",
"{newname} already exists" : "{newname} artıq mövcuddur",
"Upload" : "Serverə yüklə",
"Text file" : "Tekst faylı",
"New text file.txt" : "Yeni mətn file.txt",
"Folder" : "Qovluq",
"New folder" : "Yeni qovluq",
"{newname} already exists" : "{newname} artıq mövcuddur",
"Upload" : "Serverə yüklə",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Qeydlərin yenilənməsi müddətində səhv baş verdi ",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Yeni fayl və ya direktoriya <strong>yaradılmışdır</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>dəyişdirilib</strong>",
......@@ -102,9 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"File handling" : "Fayl emalı",
"Maximum upload size" : "Maksimal yükləmə həcmi",
"max. possible: " : "maks. ola bilər: ",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "PHP-FPM ilə bu məna yadda saxladıldıqından 5 dəqiqə sonra işə düşə bilər. ",
"Save" : "Saxlamaq",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Yetki çatışmamazlığına görə, burdan başlayaraq dəyişiklik edə bilməzsiniz.",
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Bu ünvanı <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV vasitəsilə fayllarınızı əldə etmək üçün</a> istifadə edə bilərsiniz. ",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "Sevimlilər",
"Home" : "Ev",
"Close" : "Bağla",
"Upload cancelled." : "Yüklənmə dayandırıldı.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Yükləmək olmur {filename} ona görə ki, ya qovluqdur yada ki, həcmi 0 baytdır ",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ümumi fayl həcmi {size1} yüklənmə limiti {size2} -ni aşır",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Kifayət qədər boş yer yoxdur, siz yükləyirsiniz {size1} ancaq {size2} var. ",
"Upload cancelled." : "Yüklənmə dayandırıldı.",
"Could not get result from server." : "Nəticəni serverdən almaq mümkün olmur.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Faylın yüklənməsi gedir. Əgər səhifəni indi tərk etsəniz yüklənmə dayanacaq.",
"Actions" : "İşlər",
......@@ -73,12 +73,12 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n baytlar","%n bytes"],
"Favorited" : "İstəkləndi",
"Favorite" : "İstəkli",
"{newname} already exists" : "{newname} artıq mövcuddur",
"Upload" : "Serverə yüklə",
"Text file" : "Tekst faylı",
"New text file.txt" : "Yeni mətn file.txt",
"Folder" : "Qovluq",
"New folder" : "Yeni qovluq",
"{newname} already exists" : "{newname} artıq mövcuddur",
"Upload" : "Serverə yüklə",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Qeydlərin yenilənməsi müddətində səhv baş verdi ",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Yeni fayl və ya direktoriya <strong>yaradılmışdır</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fayl və ya direktoriya <strong>dəyişdirilib</strong>",
......@@ -100,9 +100,7 @@
"File handling" : "Fayl emalı",
"Maximum upload size" : "Maksimal yükləmə həcmi",
"max. possible: " : "maks. ola bilər: ",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "PHP-FPM ilə bu məna yadda saxladıldıqından 5 dəqiqə sonra işə düşə bilər. ",
"Save" : "Saxlamaq",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Yetki çatışmamazlığına görə, burdan başlayaraq dəyişiklik edə bilməzsiniz.",
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Bu ünvanı <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV vasitəsilə fayllarınızı əldə etmək üçün</a> istifadə edə bilərsiniz. ",
......
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "Любими",
"Home" : "Домашен",
"Close" : "Затвори",
"Upload cancelled." : "Качването е прекъснато.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Неуспешно качване на {filename}, защото е директория или е с размер от 0 байта.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Общия размер {size1} надминава лимита за качване {size2}.",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Няма достатъчно свободно място, ти се опитваш да качиш {size1}, но са останали само {size2}.",
"Upload cancelled." : "Качването е прекъснато.",
"Could not get result from server." : "Не се получи резултат от сървърът.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Извършва се качване на файлове. Затварянето на тази страница ще прекъсне качването.",
"Actions" : "Действия",
......@@ -69,10 +69,10 @@ OC.L10N.register(
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["пасва на '{filter}'","пасват на '{filter}'\n "],
"Favorited" : "Отбелязано в любими",
"Favorite" : "Любими",
"Upload" : "Качване",
"Text file" : "Текстов файл",
"Folder" : "Папка",
"New folder" : "Нова папка",
"Upload" : "Качване",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Настъпи грешка при опита за промяна на бележките",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>",
......@@ -94,7 +94,6 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Максимален размер",
"max. possible: " : "максимално:",
"Save" : "Запис",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Не може да бъде редактиран от тук, поради липса на права",
"Settings" : "Настройки",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Използвай този адрес, за да получиш <a href=\"%s\" target=\"_blank\">достъп до своите файлове чрез WebDAV</a>.",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "Любими",
"Home" : "Домашен",
"Close" : "Затвори",
"Upload cancelled." : "Качването е прекъснато.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Неуспешно качване на {filename}, защото е директория или е с размер от 0 байта.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Общия размер {size1} надминава лимита за качване {size2}.",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Няма достатъчно свободно място, ти се опитваш да качиш {size1}, но са останали само {size2}.",
"Upload cancelled." : "Качването е прекъснато.",
"Could not get result from server." : "Не се получи резултат от сървърът.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Извършва се качване на файлове. Затварянето на тази страница ще прекъсне качването.",
"Actions" : "Действия",
......@@ -67,10 +67,10 @@
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["пасва на '{filter}'","пасват на '{filter}'\n "],
"Favorited" : "Отбелязано в любими",
"Favorite" : "Любими",
"Upload" : "Качване",
"Text file" : "Текстов файл",
"Folder" : "Папка",
"New folder" : "Нова папка",
"Upload" : "Качване",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Настъпи грешка при опита за промяна на бележките",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>",
......@@ -92,7 +92,6 @@
"Maximum upload size" : "Максимален размер",
"max. possible: " : "максимално:",
"Save" : "Запис",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Не може да бъде редактиран от тук, поради липса на права",
"Settings" : "Настройки",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Използвай този адрес, за да получиш <a href=\"%s\" target=\"_blank\">достъп до своите файлове чрез WebDAV</a>.",
......
......@@ -47,10 +47,10 @@ OC.L10N.register(
"File name cannot be empty." : "ফাইলের নামটি ফাঁকা রাখা যাবে না।",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "আপনার সংরক্ষণাধার প্রায় পরিপূর্ণ ({usedSpacePercent}%) ",
"Favorite" : "প্রিয়জন",
"Upload" : "আপলোড",
"Text file" : "টেক্সট ফাইল",
"Folder" : "ফোল্ডার",
"New folder" : "নব ফােলডার",
"Upload" : "আপলোড",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "একটি ফাইল বা ফোলডার <strong>তৈরি</strong> করা হয়েছে",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "একটি ফাইল বা ফোলডার <strong>পরিবরতন</strong> করা হয়েছে",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "একটি ফাইল বা ফোলডার <strong>মোছা</strong> হয়েছে",
......
......@@ -45,10 +45,10 @@
"File name cannot be empty." : "ফাইলের নামটি ফাঁকা রাখা যাবে না।",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "আপনার সংরক্ষণাধার প্রায় পরিপূর্ণ ({usedSpacePercent}%) ",
"Favorite" : "প্রিয়জন",
"Upload" : "আপলোড",
"Text file" : "টেক্সট ফাইল",
"Folder" : "ফোল্ডার",
"New folder" : "নব ফােলডার",
"Upload" : "আপলোড",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "একটি ফাইল বা ফোলডার <strong>তৈরি</strong> করা হয়েছে",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "একটি ফাইল বা ফোলডার <strong>পরিবরতন</strong> করা হয়েছে",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "একটি ফাইল বা ফোলডার <strong>মোছা</strong> হয়েছে",
......
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "Favoriti",
"Home" : "Kuća",
"Close" : "Zatvori",
"Upload cancelled." : "Učitavanje je prekinuto.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nemoguće učitati {filename} jer je ili direktorij ili ima 0 bajta",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ukupna veličina datoteke {size1} prelazi ograničenje unosa {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nedovoljno slobodnog prostora, vi učitavate {size1} a samo je {size2} preostalo",
"Upload cancelled." : "Učitavanje je prekinuto.",
"Could not get result from server." : "Nemoguće dobiti rezultat od servera.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Učitavanje datoteke je u toku. Napuštanje stranice prekinut će učitavanje.",
"Actions" : "Radnje",
......@@ -66,10 +66,10 @@ OC.L10N.register(
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaš prostor za pohranu je skoro pun ({usedSpacePercent}%)",
"Favorited" : "Favorizovano",
"Favorite" : "Favorit",
"Upload" : "Učitaj",
"Text file" : "Tekstualna datoteka",
"Folder" : "Direktorij",
"New folder" : "Novi direktorij",
"Upload" : "Učitaj",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nije moguće preimenovati jer je izbrisan",
"%s could not be renamed" : "%s nije moguće preimenovati",
"Upload (max. %s)" : "Učitaj (max. %s)",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "Favoriti",
"Home" : "Kuća",
"Close" : "Zatvori",
"Upload cancelled." : "Učitavanje je prekinuto.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nemoguće učitati {filename} jer je ili direktorij ili ima 0 bajta",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ukupna veličina datoteke {size1} prelazi ograničenje unosa {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nedovoljno slobodnog prostora, vi učitavate {size1} a samo je {size2} preostalo",
"Upload cancelled." : "Učitavanje je prekinuto.",
"Could not get result from server." : "Nemoguće dobiti rezultat od servera.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Učitavanje datoteke je u toku. Napuštanje stranice prekinut će učitavanje.",
"Actions" : "Radnje",
......@@ -64,10 +64,10 @@
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaš prostor za pohranu je skoro pun ({usedSpacePercent}%)",
"Favorited" : "Favorizovano",
"Favorite" : "Favorit",
"Upload" : "Učitaj",
"Text file" : "Tekstualna datoteka",
"Folder" : "Direktorij",
"New folder" : "Novi direktorij",
"Upload" : "Učitaj",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nije moguće preimenovati jer je izbrisan",
"%s could not be renamed" : "%s nije moguće preimenovati",
"Upload (max. %s)" : "Učitaj (max. %s)",
......
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "Preferits",
"Home" : "Casa",
"Close" : "Tanca",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No es pot pujar {filename} perquè és una carpeta o té 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Mida total del fitxer {size1} excedeix el límit de pujada {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "No hi ha prou espai lliure, està carregant {size1} però només pot {size2}",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Could not get result from server." : "No hi ha resposta del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Hi ha una pujada en curs. Si abandoneu la pàgina la pujada es cancel·larà.",
"Actions" : "Accions",
......@@ -71,10 +71,10 @@ OC.L10N.register(
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["coincidències '{filter}'","coincidència '{filter}'"],
"Favorited" : "Agregat a favorits",
"Favorite" : "Preferits",
"Upload" : "Puja",
"Text file" : "Fitxer de text",
"Folder" : "Carpeta",
"New folder" : "Carpeta nova",
"Upload" : "Puja",
"An error occurred while trying to update the tags" : "S'ha produït un error en tractar d'actualitzar les etiquetes",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "S'ha <strong>creat</strong> un nou fitxer o una nova carpeta",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "S'ha <strong>canviat</strong> un fitxer o una carpeta",
......@@ -97,7 +97,6 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Mida màxima de pujada",
"max. possible: " : "màxim possible:",
"Save" : "Desa",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "No es pot editar des d'aquí per permisos insuficients.",
"Settings" : "Arranjament",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Useu aquesta adreça per <a href=\"%s\" target=\"_blank\">accedir als fitxers via WebDAV</a>",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "Preferits",
"Home" : "Casa",
"Close" : "Tanca",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No es pot pujar {filename} perquè és una carpeta o té 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Mida total del fitxer {size1} excedeix el límit de pujada {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "No hi ha prou espai lliure, està carregant {size1} però només pot {size2}",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Could not get result from server." : "No hi ha resposta del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Hi ha una pujada en curs. Si abandoneu la pàgina la pujada es cancel·larà.",
"Actions" : "Accions",
......@@ -69,10 +69,10 @@
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["coincidències '{filter}'","coincidència '{filter}'"],
"Favorited" : "Agregat a favorits",
"Favorite" : "Preferits",
"Upload" : "Puja",
"Text file" : "Fitxer de text",
"Folder" : "Carpeta",
"New folder" : "Carpeta nova",
"Upload" : "Puja",
"An error occurred while trying to update the tags" : "S'ha produït un error en tractar d'actualitzar les etiquetes",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "S'ha <strong>creat</strong> un nou fitxer o una nova carpeta",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "S'ha <strong>canviat</strong> un fitxer o una carpeta",
......@@ -95,7 +95,6 @@
"Maximum upload size" : "Mida màxima de pujada",
"max. possible: " : "màxim possible:",
"Save" : "Desa",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "No es pot editar des d'aquí per permisos insuficients.",
"Settings" : "Arranjament",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Useu aquesta adreça per <a href=\"%s\" target=\"_blank\">accedir als fitxers via WebDAV</a>",
......
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "Oblíbené",
"Home" : "Domů",
"Close" : "Zavřít",
"Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nelze nahrát soubor {filename}, protože je to buď adresář nebo má velikost 0 bytů",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Celková velikost souboru {size1} překračuje povolenou velikost pro nahrávání {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Není dostatek místa pro uložení, velikost souboru je {size1}, zbývá pouze {size2}",
"Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
"Could not get result from server." : "Nepodařilo se získat výsledek ze serveru.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Probíhá odesílání souboru. Opuštění stránky způsobí zrušení nahrávání.",
"Actions" : "Činnosti",
......@@ -75,12 +75,12 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajty","%n bajtů"],
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
"{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
"Upload" : "Odeslat",
"Text file" : "Textový soubor",
"New text file.txt" : "Nový textový soubor.txt",
"Folder" : "Složka",
"New folder" : "Nová složka",
"{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
"Upload" : "Odeslat",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Při pokusu o úpravu tagů nastala chyba",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo složka",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>změněna</strong>",
......@@ -105,9 +105,7 @@ OC.L10N.register(
"File handling" : "Zacházení se soubory",
"Maximum upload size" : "Maximální velikost pro odesílání",
"max. possible: " : "největší možná: ",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Při použití PHP-FPM může změna tohoto nastavení trvat až 5 minut po jeho uložení.",
"Save" : "Uložit",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Nelze odsud upravovat z důvodu nedostatečných oprávnění.",
"Settings" : "Nastavení",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\">přístup k vašim souborům přes WebDAV</a>",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "Oblíbené",
"Home" : "Domů",
"Close" : "Zavřít",
"Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nelze nahrát soubor {filename}, protože je to buď adresář nebo má velikost 0 bytů",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Celková velikost souboru {size1} překračuje povolenou velikost pro nahrávání {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Není dostatek místa pro uložení, velikost souboru je {size1}, zbývá pouze {size2}",
"Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
"Could not get result from server." : "Nepodařilo se získat výsledek ze serveru.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Probíhá odesílání souboru. Opuštění stránky způsobí zrušení nahrávání.",
"Actions" : "Činnosti",
......@@ -73,12 +73,12 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajty","%n bajtů"],
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
"{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
"Upload" : "Odeslat",
"Text file" : "Textový soubor",
"New text file.txt" : "Nový textový soubor.txt",
"Folder" : "Složka",
"New folder" : "Nová složka",
"{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
"Upload" : "Odeslat",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Při pokusu o úpravu tagů nastala chyba",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo složka",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>změněna</strong>",
......@@ -103,9 +103,7 @@
"File handling" : "Zacházení se soubory",
"Maximum upload size" : "Maximální velikost pro odesílání",
"max. possible: " : "největší možná: ",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Při použití PHP-FPM může změna tohoto nastavení trvat až 5 minut po jeho uložení.",
"Save" : "Uložit",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Nelze odsud upravovat z důvodu nedostatečných oprávnění.",
"Settings" : "Nastavení",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\">přístup k vašim souborům přes WebDAV</a>",
......
......@@ -33,9 +33,9 @@ OC.L10N.register(
"File name cannot be empty." : "Does dim hawl cael enw ffeil gwag.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Mae eich storfa'n llawn, ni ellir diweddaru a chydweddu ffeiliau mwyach!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Mae eich storfa bron a bod yn llawn ({usedSpacePercent}%)",
"Upload" : "Llwytho i fyny",
"Text file" : "Ffeil destun",
"Folder" : "Plygell",
"Upload" : "Llwytho i fyny",
"File handling" : "Trafod ffeiliau",
"Maximum upload size" : "Maint mwyaf llwytho i fyny",
"max. possible: " : "mwyaf. posib:",
......
......@@ -31,9 +31,9 @@
"File name cannot be empty." : "Does dim hawl cael enw ffeil gwag.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Mae eich storfa'n llawn, ni ellir diweddaru a chydweddu ffeiliau mwyach!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Mae eich storfa bron a bod yn llawn ({usedSpacePercent}%)",
"Upload" : "Llwytho i fyny",
"Text file" : "Ffeil destun",
"Folder" : "Plygell",
"Upload" : "Llwytho i fyny",
"File handling" : "Trafod ffeiliau",
"Maximum upload size" : "Maint mwyaf llwytho i fyny",
"max. possible: " : "mwyaf. posib:",
......
......@@ -105,9 +105,7 @@ OC.L10N.register(
"File handling" : "Filhåndtering",
"Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
"max. possible: " : "max. mulige: ",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Med denne PHP-FPM værdi, kan der gå op til 5 minutter før virkningen indtræffer, efter at der gemmes.",
"Save" : "Gem",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan ikke redigeres herfra på grund af utilstrækkelige rettigheder.",
"Settings" : "Indstillinger",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse for at <a href=\"%s\" target=\"_blank\">tilgå dine filer via WebDAV</a>",
......
......@@ -103,9 +103,7 @@
"File handling" : "Filhåndtering",
"Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
"max. possible: " : "max. mulige: ",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Med denne PHP-FPM værdi, kan der gå op til 5 minutter før virkningen indtræffer, efter at der gemmes.",
"Save" : "Gem",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Kan ikke redigeres herfra på grund af utilstrækkelige rettigheder.",
"Settings" : "Indstillinger",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse for at <a href=\"%s\" target=\"_blank\">tilgå dine filer via WebDAV</a>",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment