Commit 22e5220c authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 19b7911d
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Fejl",
"Could not rename file" : "Kunne ikke omdøbe filen",
"Error deleting file." : "Fejl ved sletnign af fil.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
"Name" : "Navn",
"Size" : "Størrelse",
"Modified" : "Ændret",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Krypteringen blev deaktiveret, men dine filer er stadig krypteret. Gå venligst til dine personlige indstillinger for at dekryptere dine filer. ",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : [" matcher '{filter}'"," matcher '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"Favorited" : "Gjort til favorit",
"Favorite" : "Foretrukken",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Fortryd upload",
"No files yet" : "Endnu ingen filer",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
"No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
"Select all" : "Vælg alle",
"Download" : "Download",
"Upload too large" : "Upload er for stor",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Fejl",
"Could not rename file" : "Kunne ikke omdøbe filen",
"Error deleting file." : "Fejl ved sletnign af fil.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
"Name" : "Navn",
"Size" : "Størrelse",
"Modified" : "Ændret",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Krypteringen blev deaktiveret, men dine filer er stadig krypteret. Gå venligst til dine personlige indstillinger for at dekryptere dine filer. ",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : [" matcher '{filter}'"," matcher '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"Favorited" : "Gjort til favorit",
"Favorite" : "Foretrukken",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Fortryd upload",
"No files yet" : "Endnu ingen filer",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
"No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
"Select all" : "Vælg alle",
"Download" : "Download",
"Upload too large" : "Upload er for stor",
......
......@@ -97,6 +97,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "アップロードをキャンセル",
"No files yet" : "ファイルなし",
"Upload some content or sync with your devices!" : "何かコンテンツをアップロードするか、デバイスからファイルを同期してください。",
"No entries found in this folder" : "このフォルダーにはエントリーがありません",
"Select all" : "すべて選択",
"Download" : "ダウンロード",
"Upload too large" : "アップロードには大きすぎます。",
......@@ -104,6 +105,6 @@ OC.L10N.register(
"Files are being scanned, please wait." : "ファイルをスキャンしています、しばらくお待ちください。",
"Currently scanning" : "現在スキャン中",
"No favorites" : "お気に入りなし",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "お気に入りに登録されたファイルやフォルダは、ここに表示されます。"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "お気に入りに登録されたファイルやフォルダは、ここに表示されます。"
},
"nplurals=1; plural=0;");
......@@ -95,6 +95,7 @@
"Cancel upload" : "アップロードをキャンセル",
"No files yet" : "ファイルなし",
"Upload some content or sync with your devices!" : "何かコンテンツをアップロードするか、デバイスからファイルを同期してください。",
"No entries found in this folder" : "このフォルダーにはエントリーがありません",
"Select all" : "すべて選択",
"Download" : "ダウンロード",
"Upload too large" : "アップロードには大きすぎます。",
......@@ -102,6 +103,6 @@
"Files are being scanned, please wait." : "ファイルをスキャンしています、しばらくお待ちください。",
"Currently scanning" : "現在スキャン中",
"No favorites" : "お気に入りなし",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "お気に入りに登録されたファイルやフォルダは、ここに表示されます。"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "お気に入りに登録されたファイルやフォルダは、ここに表示されます。"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Napaka",
"Could not rename file" : "Ni mogoče preimenovati datoteke",
"Error deleting file." : "Napaka brisanja datoteke.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Ni zadetkov, ki bi bili skladni z nizom '{filter}'",
"Name" : "Ime",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Spremenjeno",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogočeno, datoteke pa so še vedno šifrirane. Odšifrirajte jih med nastavitvami.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["","","",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["filter '{filter}'","filter '{filter}'","filter '{filter}'","filter '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
"Favorited" : "Označeno kot priljubljeno",
"Favorite" : "Priljubljene",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Prekliči pošiljanje",
"No files yet" : "Ni datotek",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Uvozite vsebino ali pa omogočite usklajevanje z napravami!",
"No entries found in this folder" : "V tej mapi ni najdenih predmetov.",
"Select all" : "izberi vse",
"Download" : "Prejmi",
"Upload too large" : "Prekoračenje omejitve velikosti",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Napaka",
"Could not rename file" : "Ni mogoče preimenovati datoteke",
"Error deleting file." : "Napaka brisanja datoteke.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Ni zadetkov, ki bi bili skladni z nizom '{filter}'",
"Name" : "Ime",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Spremenjeno",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogočeno, datoteke pa so še vedno šifrirane. Odšifrirajte jih med nastavitvami.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["","","",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["filter '{filter}'","filter '{filter}'","filter '{filter}'","filter '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
"Favorited" : "Označeno kot priljubljeno",
"Favorite" : "Priljubljene",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Prekliči pošiljanje",
"No files yet" : "Ni datotek",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Uvozite vsebino ali pa omogočite usklajevanje z napravami!",
"No entries found in this folder" : "V tej mapi ni najdenih predmetov.",
"Select all" : "izberi vse",
"Download" : "Prejmi",
"Upload too large" : "Prekoračenje omejitve velikosti",
......
......@@ -35,7 +35,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Geçersiz dizin.",
"Files" : "Dosyalar",
"All files" : "Tüm dosyalar",
"Favorites" : "Sık Kullanılanlar",
"Favorites" : "Sık kullanılanlar",
"Home" : "Ev",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "{filename} bir dizin veya 0 bayt olduğundan yüklenemedi",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Toplam dosya boyutu {size1}, {size2} gönderme sınırını aşıyor",
......@@ -54,11 +54,13 @@ OC.L10N.register(
"Unshare" : "Paylaşmayı Kaldır",
"Select" : "Seç",
"Pending" : "Bekliyor",
"Unable to determine date" : "Tarih tespit edilemedi",
"Error moving file." : "Dosya taşıma hatası.",
"Error moving file" : "Dosya taşıma hatası",
"Error" : "Hata",
"Could not rename file" : "Dosya adlandırılamadı",
"Error deleting file." : "Dosya silinirken hata.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Bu klasörde hiçbir girdi '{filter}' ile eşleşmiyor",
"Name" : "İsim",
"Size" : "Boyut",
"Modified" : "Değiştirilme",
......@@ -93,10 +95,13 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Bağlantıdan",
"Upload" : "Yükle",
"Cancel upload" : "Yüklemeyi iptal et",
"No entries found in this folder" : "Bu klasörde hiçbir girdi bulunamadı",
"Select all" : "Tümünü seç",
"Download" : "İndir",
"Upload too large" : "Yükleme çok büyük",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Yüklemeye çalıştığınız dosyalar bu sunucudaki azami yükleme boyutunu aşıyor.",
"Files are being scanned, please wait." : "Dosyalar taranıyor, lütfen bekleyin.",
"Currently scanning" : "Şu anda taranan"
"Currently scanning" : "Şu anda taranan",
"No favorites" : "Sık kullanılan öge yok."
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -33,7 +33,7 @@
"Invalid directory." : "Geçersiz dizin.",
"Files" : "Dosyalar",
"All files" : "Tüm dosyalar",
"Favorites" : "Sık Kullanılanlar",
"Favorites" : "Sık kullanılanlar",
"Home" : "Ev",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "{filename} bir dizin veya 0 bayt olduğundan yüklenemedi",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Toplam dosya boyutu {size1}, {size2} gönderme sınırını aşıyor",
......@@ -52,11 +52,13 @@
"Unshare" : "Paylaşmayı Kaldır",
"Select" : "Seç",
"Pending" : "Bekliyor",
"Unable to determine date" : "Tarih tespit edilemedi",
"Error moving file." : "Dosya taşıma hatası.",
"Error moving file" : "Dosya taşıma hatası",
"Error" : "Hata",
"Could not rename file" : "Dosya adlandırılamadı",
"Error deleting file." : "Dosya silinirken hata.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Bu klasörde hiçbir girdi '{filter}' ile eşleşmiyor",
"Name" : "İsim",
"Size" : "Boyut",
"Modified" : "Değiştirilme",
......@@ -91,10 +93,13 @@
"From link" : "Bağlantıdan",
"Upload" : "Yükle",
"Cancel upload" : "Yüklemeyi iptal et",
"No entries found in this folder" : "Bu klasörde hiçbir girdi bulunamadı",
"Select all" : "Tümünü seç",
"Download" : "İndir",
"Upload too large" : "Yükleme çok büyük",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Yüklemeye çalıştığınız dosyalar bu sunucudaki azami yükleme boyutunu aşıyor.",
"Files are being scanned, please wait." : "Dosyalar taranıyor, lütfen bekleyin.",
"Currently scanning" : "Şu anda taranan"
"Currently scanning" : "Şu anda taranan",
"No favorites" : "Sık kullanılan öge yok."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -49,7 +49,7 @@ OC.L10N.register(
"Error configuring Google Drive storage" : "Googleドライブストレージの設定エラー",
"Personal" : "個人",
"System" : "システム",
"All users. Type to select user or group." : "すべてのユーザーユーザー、グループを追加",
"All users. Type to select user or group." : "すべてのユーザーユーザー、グループを追加",
"(group)" : "(グループ)",
"Saved" : "保存されました",
"<b>Note:</b> " : "<b>注意:</b> ",
......@@ -57,6 +57,7 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>注意:</b> PHPにcURLのエクステンションが入っていないか、有効ではありません。%s をマウントすることができません。このシステムの管理者にインストールをお願いしてください。",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>注意:</b> PHPにFTPのエクステンションが入っていないか、有効ではありません。%s をマウントすることができません。このシステムの管理者にインストールをお願いしてください。",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>注意:</b> \"%s\" がインストールされていません。%sをマウントできません。このシステムの管理者にインストールをお願いしてください。",
"No external storages configured" : "外部ストレージは設定されていません",
"You can configure external storages in the personal settings" : "個人設定で外部ストレージを設定することができます。",
"Name" : "名前",
"Storage type" : "ストレージ種別",
......
......@@ -47,7 +47,7 @@
"Error configuring Google Drive storage" : "Googleドライブストレージの設定エラー",
"Personal" : "個人",
"System" : "システム",
"All users. Type to select user or group." : "すべてのユーザーユーザー、グループを追加",
"All users. Type to select user or group." : "すべてのユーザーユーザー、グループを追加",
"(group)" : "(グループ)",
"Saved" : "保存されました",
"<b>Note:</b> " : "<b>注意:</b> ",
......@@ -55,6 +55,7 @@
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>注意:</b> PHPにcURLのエクステンションが入っていないか、有効ではありません。%s をマウントすることができません。このシステムの管理者にインストールをお願いしてください。",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>注意:</b> PHPにFTPのエクステンションが入っていないか、有効ではありません。%s をマウントすることができません。このシステムの管理者にインストールをお願いしてください。",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>注意:</b> \"%s\" がインストールされていません。%sをマウントできません。このシステムの管理者にインストールをお願いしてください。",
"No external storages configured" : "外部ストレージは設定されていません",
"You can configure external storages in the personal settings" : "個人設定で外部ストレージを設定することができます。",
"Name" : "名前",
"Storage type" : "ストレージ種別",
......
......@@ -57,6 +57,7 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> PHP'de cURL desteği etkin veya kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> PHP'de FTP desteği etkin veya kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> \"%s\" kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Harici depolamaları kişisel ayarlar içerisinden yapılandırabilirsiniz",
"Name" : "Ad",
"Storage type" : "Depolama türü",
"Scope" : "Kapsam",
......
......@@ -55,6 +55,7 @@
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> PHP'de cURL desteği etkin veya kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> PHP'de FTP desteği etkin veya kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> \"%s\" kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Harici depolamaları kişisel ayarlar içerisinden yapılandırabilirsiniz",
"Name" : "Ad",
"Storage type" : "Depolama türü",
"Scope" : "Kapsam",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@ OC.L10N.register(
"Remote share password" : "Adgangskode for ekstern deling",
"Cancel" : "Annuller",
"Add remote share" : "Tilføj ekstern deling",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Der blev ikke nogen ownCloud-installation (7 eller højere) på {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Ugyldig ownCloud-URL",
"Shared by" : "Delt af",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "En fil eller mappe blev delt fra <strong>en anden server</strong>",
......@@ -32,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Delingen er beskyttet af kodeord",
"The password is wrong. Try again." : "Kodeordet er forkert. Prøv igen.",
"Password" : "Kodeord",
"No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
"Name" : "Navn",
"Share time" : "Dele periode",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Desværre, dette link ser ikke ud til at fungerer længere.",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@
"Remote share password" : "Adgangskode for ekstern deling",
"Cancel" : "Annuller",
"Add remote share" : "Tilføj ekstern deling",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Der blev ikke nogen ownCloud-installation (7 eller højere) på {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Ugyldig ownCloud-URL",
"Shared by" : "Delt af",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "En fil eller mappe blev delt fra <strong>en anden server</strong>",
......@@ -30,6 +31,7 @@
"This share is password-protected" : "Delingen er beskyttet af kodeord",
"The password is wrong. Try again." : "Kodeordet er forkert. Prøv igen.",
"Password" : "Kodeord",
"No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
"Name" : "Navn",
"Share time" : "Dele periode",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Desværre, dette link ser ikke ud til at fungerer længere.",
......
......@@ -9,16 +9,17 @@ OC.L10N.register(
"Shared with others" : "他ユーザーと共有中",
"Shared by link" : "URLリンクで共有中",
"Nothing shared with you yet" : "あなたと共有しているファイルはありません。",
"Files and folders others share with you will show up here" : "他の人から共有されたファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Files and folders others share with you will show up here" : "他の人から共有されたファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Nothing shared yet" : "まだ何も共有されていません",
"Files and folders you share will show up here" : "共有したファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Files and folders you share will show up here" : "共有したファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"No shared links" : "共有リンクはありません",
"Files and folders you share by link will show up here" : "リンクで共有したファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Files and folders you share by link will show up here" : "リンクで共有したファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "{owner}@{remote} からリモート共有 {name} を追加してもよろしいですか?",
"Remote share" : "リモート共有",
"Remote share password" : "リモート共有のパスワード",
"Cancel" : "キャンセル",
"Add remote share" : "リモート共有を追加",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "{remote} にはownCloud (7以上)がインストールされていません",
"Invalid ownCloud url" : "無効なownCloud URL です",
"Shared by" : "共有者:",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "ファイルまたはフォルダーは <strong>他のサーバー</strong>から共有されました",
......@@ -26,6 +27,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "この共有はパスワードで保護されています",
"The password is wrong. Try again." : "パスワードが間違っています。再試行してください。",
"Password" : "パスワード",
"No entries found in this folder" : "このフォルダーにはエントリーがありません",
"Name" : "名前",
"Share time" : "共有時間",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "申し訳ございません。このリンクはもう利用できません。",
......
......@@ -7,16 +7,17 @@
"Shared with others" : "他ユーザーと共有中",
"Shared by link" : "URLリンクで共有中",
"Nothing shared with you yet" : "あなたと共有しているファイルはありません。",
"Files and folders others share with you will show up here" : "他の人から共有されたファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Files and folders others share with you will show up here" : "他の人から共有されたファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Nothing shared yet" : "まだ何も共有されていません",
"Files and folders you share will show up here" : "共有したファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Files and folders you share will show up here" : "共有したファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"No shared links" : "共有リンクはありません",
"Files and folders you share by link will show up here" : "リンクで共有したファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Files and folders you share by link will show up here" : "リンクで共有したファイルやフォルダは、ここに表示されます。",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "{owner}@{remote} からリモート共有 {name} を追加してもよろしいですか?",
"Remote share" : "リモート共有",
"Remote share password" : "リモート共有のパスワード",
"Cancel" : "キャンセル",
"Add remote share" : "リモート共有を追加",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "{remote} にはownCloud (7以上)がインストールされていません",
"Invalid ownCloud url" : "無効なownCloud URL です",
"Shared by" : "共有者:",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "ファイルまたはフォルダーは <strong>他のサーバー</strong>から共有されました",
......@@ -24,6 +25,7 @@
"This share is password-protected" : "この共有はパスワードで保護されています",
"The password is wrong. Try again." : "パスワードが間違っています。再試行してください。",
"Password" : "パスワード",
"No entries found in this folder" : "このフォルダーにはエントリーがありません",
"Name" : "名前",
"Share time" : "共有時間",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "申し訳ございません。このリンクはもう利用できません。",
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "To mesto je zaščiteno z geslom.",
"The password is wrong. Try again." : "Geslo je napačno. Poskusite znova.",
"Password" : "Geslo",
"No entries found in this folder" : "V tej mapi ni najdenih predmetov.",
"Name" : "Ime",
"Share time" : "Čas souporabe",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Povezava očitno ni več v uporabi.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@
"This share is password-protected" : "To mesto je zaščiteno z geslom.",
"The password is wrong. Try again." : "Geslo je napačno. Poskusite znova.",
"Password" : "Geslo",
"No entries found in this folder" : "V tej mapi ni najdenih predmetov.",
"Name" : "Ime",
"Share time" : "Čas souporabe",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Povezava očitno ni več v uporabi.",
......
......@@ -8,16 +8,25 @@ OC.L10N.register(
"Shared with you" : "Sizinle paylaşılmış",
"Shared with others" : "Diğerleri ile paylaşılmış",
"Shared by link" : "Bağlantı ile paylaşılmış",
"Nothing shared with you yet" : "Sizinle henüz hiçbir şey paylaşılmamış",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Sizinle paylaşılan dosya ve klasörler burada gösterilecek",
"Nothing shared yet" : "Henüz hiçbir şey paylaşılmamış",
"Files and folders you share will show up here" : "Paylaştığınız dosya ve klasörler burada gösterilecek",
"No shared links" : "Paylaşılan bağlantı yok",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Bağlantı ile paylaştığınız dosya ve klasörler burada gösterilecek",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "{owner}@{remote} konumundan {name} uzak paylaşımını eklemek istiyor musunuz?",
"Remote share" : "Uzak paylaşım",
"Remote share password" : "Uzak paylaşım parolası",
"Cancel" : "İptal",
"Add remote share" : "Uzak paylaşım ekle",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "{remote} üzerinde ownCloud (7 veya daha üstü) kurulumu bulunamadı",
"Invalid ownCloud url" : "Geçersiz ownCloud adresi",
"Shared by" : "Paylaşan",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "<strong>Başka sunucudan</strong> bir dosya veya klasör paylaşıldı",
"This share is password-protected" : "Bu paylaşım parola korumalı",
"The password is wrong. Try again." : "Parola hatalı. Yeniden deneyin.",
"Password" : "Parola",
"No entries found in this folder" : "Bu klasörde hiçbir girdi bulunamadı",
"Name" : "Ad",
"Share time" : "Paylaşma zamanı",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Üzgünüz, bu bağlantı artık çalışıyor gibi görünmüyor.",
......
......@@ -6,16 +6,25 @@
"Shared with you" : "Sizinle paylaşılmış",
"Shared with others" : "Diğerleri ile paylaşılmış",
"Shared by link" : "Bağlantı ile paylaşılmış",
"Nothing shared with you yet" : "Sizinle henüz hiçbir şey paylaşılmamış",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Sizinle paylaşılan dosya ve klasörler burada gösterilecek",
"Nothing shared yet" : "Henüz hiçbir şey paylaşılmamış",
"Files and folders you share will show up here" : "Paylaştığınız dosya ve klasörler burada gösterilecek",
"No shared links" : "Paylaşılan bağlantı yok",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Bağlantı ile paylaştığınız dosya ve klasörler burada gösterilecek",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "{owner}@{remote} konumundan {name} uzak paylaşımını eklemek istiyor musunuz?",
"Remote share" : "Uzak paylaşım",
"Remote share password" : "Uzak paylaşım parolası",
"Cancel" : "İptal",
"Add remote share" : "Uzak paylaşım ekle",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "{remote} üzerinde ownCloud (7 veya daha üstü) kurulumu bulunamadı",
"Invalid ownCloud url" : "Geçersiz ownCloud adresi",
"Shared by" : "Paylaşan",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "<strong>Başka sunucudan</strong> bir dosya veya klasör paylaşıldı",
"This share is password-protected" : "Bu paylaşım parola korumalı",
"The password is wrong. Try again." : "Parola hatalı. Yeniden deneyin.",
"Password" : "Parola",
"No entries found in this folder" : "Bu klasörde hiçbir girdi bulunamadı",
"Name" : "Ad",
"Share time" : "Paylaşma zamanı",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Üzgünüz, bu bağlantı artık çalışıyor gibi görünmüyor.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment