Commit 2ac01525 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 870bc429
......@@ -53,12 +53,15 @@ OC.L10N.register(
"Disconnect storage" : "Isključite pohranu",
"Unshare" : "Prestanite dijeliti",
"Download" : "Preuzimanje",
"Select" : "Selektiraj",
"Pending" : "Na čekanju",
"Unable to determine date" : "Nemogucnost odredjivanja datuma",
"Error moving file." : "Pogrešno premještanje datoteke",
"Error moving file" : "Pogrešno premještanje datoteke",
"Error" : "Pogreška",
"Could not rename file" : "Datoteku nije moguće preimenovati",
"Error deleting file." : "Pogrešno brisanje datoteke",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nema zapisa u ovom folderu match '{filter}'",
"Name" : "Naziv",
"Size" : "Veličina",
"Modified" : "Promijenjeno",
......@@ -74,6 +77,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogućeno, ali vaše su datoteke još uvijek šifrirane. Molimo, otiđite u svojeosobne postavke da biste dešifrirali svoje datoteke.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","",""],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} i {files}",
"Favorited" : "Favoritovan",
"Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nije moguće preimenovati jer je izbrisan",
"%s could not be renamed" : "%s nije moguće preimenovati",
......@@ -93,9 +97,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Od veze",
"Upload" : "Učitavanje",
"Cancel upload" : "Prekini upload",
"No files yet" : "Trenutno bez fajla",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Aplodujte neki sadrzaj ili sinkronizirajte sa vasim uredjajem!",
"No entries found in this folder" : "Zapis nije pronadjen u ovom direktorijumu ",
"Select all" : "Selektiraj sve",
"Upload too large" : "Unos je prevelik",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Datoteke koje pokušavate učitati premašuju maksimalnu veličinu za unos datoteka na ovom poslužitelju.",
"Files are being scanned, please wait." : "Datoteke se provjeravaju, molimo pričekajte.",
"Currently scanning" : "Provjera u tijeku"
"Currently scanning" : "Provjera u tijeku",
"No favorites" : "Nema favorita",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Fajlovi i folderi koje oznacite kao favorite ce se prikazati ovdje"
},
"nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;");
......@@ -51,12 +51,15 @@
"Disconnect storage" : "Isključite pohranu",
"Unshare" : "Prestanite dijeliti",
"Download" : "Preuzimanje",
"Select" : "Selektiraj",
"Pending" : "Na čekanju",
"Unable to determine date" : "Nemogucnost odredjivanja datuma",
"Error moving file." : "Pogrešno premještanje datoteke",
"Error moving file" : "Pogrešno premještanje datoteke",
"Error" : "Pogreška",
"Could not rename file" : "Datoteku nije moguće preimenovati",
"Error deleting file." : "Pogrešno brisanje datoteke",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nema zapisa u ovom folderu match '{filter}'",
"Name" : "Naziv",
"Size" : "Veličina",
"Modified" : "Promijenjeno",
......@@ -72,6 +75,7 @@
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogućeno, ali vaše su datoteke još uvijek šifrirane. Molimo, otiđite u svojeosobne postavke da biste dešifrirali svoje datoteke.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","",""],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} i {files}",
"Favorited" : "Favoritovan",
"Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s nije moguće preimenovati jer je izbrisan",
"%s could not be renamed" : "%s nije moguće preimenovati",
......@@ -91,9 +95,15 @@
"From link" : "Od veze",
"Upload" : "Učitavanje",
"Cancel upload" : "Prekini upload",
"No files yet" : "Trenutno bez fajla",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Aplodujte neki sadrzaj ili sinkronizirajte sa vasim uredjajem!",
"No entries found in this folder" : "Zapis nije pronadjen u ovom direktorijumu ",
"Select all" : "Selektiraj sve",
"Upload too large" : "Unos je prevelik",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Datoteke koje pokušavate učitati premašuju maksimalnu veličinu za unos datoteka na ovom poslužitelju.",
"Files are being scanned, please wait." : "Datoteke se provjeravaju, molimo pričekajte.",
"Currently scanning" : "Provjera u tijeku"
"Currently scanning" : "Provjera u tijeku",
"No favorites" : "Nema favorita",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Fajlovi i folderi koje oznacite kao favorite ce se prikazati ovdje"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -55,11 +55,13 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Letöltés",
"Select" : "Kiválaszt",
"Pending" : "Folyamatban",
"Unable to determine date" : "Nem lehet meghatározni a dátumot",
"Error moving file." : "Hiba történt a fájl áthelyezése közben.",
"Error moving file" : "Az állomány áthelyezése nem sikerült.",
"Error" : "Hiba",
"Could not rename file" : "Az állomány nem nevezhető át",
"Error deleting file." : "Hiba a file törlése közben.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nincsenek egyező bejegyzések ebben a könyvtárban '{filter}'",
"Name" : "Név",
"Size" : "Méret",
"Modified" : "Módosítva",
......@@ -73,7 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Az állományok titkosítása engedélyezve van, de az Ön titkos kulcsai nincsenek beállítva. Ezért kérjük, hogy jelentkezzen ki, és lépjen be újra!",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Az állományok titkosításához használt titkos kulcsa érvénytelen. Kérjük frissítse a titkos kulcs jelszót a személyes beállításokban, hogy ismét hozzáférjen a titkosított állományaihoz!",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "A titkosítási funkciót kikapcsolták, de az Ön állományai még mindig titkosított állapotban vannak. A személyes beállításoknál tudja a titkosítást feloldani.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["egyezések '{filter}'","egyezés '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} és {files}",
"Favorited" : "Kedvenc",
"Favorite" : "Kedvenc",
......@@ -96,6 +98,8 @@ OC.L10N.register(
"Upload" : "Feltöltés",
"Cancel upload" : "A feltöltés megszakítása",
"No files yet" : "Még nincsenek fájlok",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Tölts fel néhány tartalmat, vagy szinkronizálj az eszközöddel!",
"No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
"Select all" : "Összes kijelölése",
"Upload too large" : "A feltöltés túl nagy",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "A feltöltendő állományok mérete meghaladja a kiszolgálón megengedett maximális méretet.",
......
......@@ -53,11 +53,13 @@
"Download" : "Letöltés",
"Select" : "Kiválaszt",
"Pending" : "Folyamatban",
"Unable to determine date" : "Nem lehet meghatározni a dátumot",
"Error moving file." : "Hiba történt a fájl áthelyezése közben.",
"Error moving file" : "Az állomány áthelyezése nem sikerült.",
"Error" : "Hiba",
"Could not rename file" : "Az állomány nem nevezhető át",
"Error deleting file." : "Hiba a file törlése közben.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nincsenek egyező bejegyzések ebben a könyvtárban '{filter}'",
"Name" : "Név",
"Size" : "Méret",
"Modified" : "Módosítva",
......@@ -71,7 +73,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Az állományok titkosítása engedélyezve van, de az Ön titkos kulcsai nincsenek beállítva. Ezért kérjük, hogy jelentkezzen ki, és lépjen be újra!",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Az állományok titkosításához használt titkos kulcsa érvénytelen. Kérjük frissítse a titkos kulcs jelszót a személyes beállításokban, hogy ismét hozzáférjen a titkosított állományaihoz!",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "A titkosítási funkciót kikapcsolták, de az Ön állományai még mindig titkosított állapotban vannak. A személyes beállításoknál tudja a titkosítást feloldani.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["egyezések '{filter}'","egyezés '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} és {files}",
"Favorited" : "Kedvenc",
"Favorite" : "Kedvenc",
......@@ -94,6 +96,8 @@
"Upload" : "Feltöltés",
"Cancel upload" : "A feltöltés megszakítása",
"No files yet" : "Még nincsenek fájlok",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Tölts fel néhány tartalmat, vagy szinkronizálj az eszközöddel!",
"No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
"Select all" : "Összes kijelölése",
"Upload too large" : "A feltöltés túl nagy",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "A feltöltendő állományok mérete meghaladja a kiszolgálón megengedett maximális méretet.",
......
......@@ -40,7 +40,7 @@ OC.L10N.register(
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Tiempo de espera de solicitudes HTTP en segundos",
"Share" : "Compartir",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS usando acceso OC",
"Username as share" : "Nombre de Usuario como compartir",
"Username as share" : "Nombre de usuario como compartir",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"Access granted" : "Acceso concedido",
......
......@@ -38,7 +38,7 @@
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "Tiempo de espera de solicitudes HTTP en segundos",
"Share" : "Compartir",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS usando acceso OC",
"Username as share" : "Nombre de Usuario como compartir",
"Username as share" : "Nombre de usuario como compartir",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"Access granted" : "Acceso concedido",
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ OC.L10N.register(
"You received a new remote share from %s" : "Ha recibido un nuevo recurso compartido remoto de %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s aceptó el recurso compartido remoto %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s ha rechazado el recurso compartido remoto %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s dejó de ser compartido %2$s por tí",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s dejó de compartirse %2$s por ti",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Se descargó la carpeta pública compartida %1$s",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Se descargó el archivo público compartido %1$s",
"This share is password-protected" : "Este elemento compartido esta protegido por contraseña",
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
"You received a new remote share from %s" : "Ha recibido un nuevo recurso compartido remoto de %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s aceptó el recurso compartido remoto %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s ha rechazado el recurso compartido remoto %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s dejó de ser compartido %2$s por tí",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s dejó de compartirse %2$s por ti",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Se descargó la carpeta pública compartida %1$s",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Se descargó el archivo público compartido %1$s",
"This share is password-protected" : "Este elemento compartido esta protegido por contraseña",
......
......@@ -18,6 +18,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Ovaj zajednički resurs je zaštićen lozinkom",
"The password is wrong. Try again." : "Pogrešna lozinka. Pokušajte ponovno.",
"Password" : "Lozinka",
"No entries found in this folder" : "Zapis nije pronadjen u ovom direktorijumu ",
"Name" : "Naziv",
"Share time" : "Vrijeme dijeljenja",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Žao nam je, čini se da ova veza više ne radi.",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@
"This share is password-protected" : "Ovaj zajednički resurs je zaštićen lozinkom",
"The password is wrong. Try again." : "Pogrešna lozinka. Pokušajte ponovno.",
"Password" : "Lozinka",
"No entries found in this folder" : "Zapis nije pronadjen u ovom direktorijumu ",
"Name" : "Naziv",
"Share time" : "Vrijeme dijeljenja",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Žao nam je, čini se da ova veza više ne radi.",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Ez egy jelszóval védett megosztás",
"The password is wrong. Try again." : "A megadott jelszó nem megfelelő. Próbálja újra!",
"Password" : "Jelszó",
"No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
"Name" : "Név",
"Share time" : "A megosztás időpontja",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Sajnos úgy tűnik, ez a link már nem működik.",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@
"This share is password-protected" : "Ez egy jelszóval védett megosztás",
"The password is wrong. Try again." : "A megadott jelszó nem megfelelő. Próbálja újra!",
"Password" : "Jelszó",
"No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
"Name" : "Név",
"Share time" : "A megosztás időpontja",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Sajnos úgy tűnik, ez a link már nem működik.",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Trajno izbrišite",
"Error" : "Pogreška",
"restored" : "Obnovljeno",
"No entries found in this folder" : "Zapis nije pronadjen u ovom direktorijumu ",
"Select all" : "Selektiraj sve",
"Name" : "Naziv",
"Deleted" : "Izbrisano",
"Delete" : "Izbrišite"
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Delete permanently" : "Trajno izbrišite",
"Error" : "Pogreška",
"restored" : "Obnovljeno",
"No entries found in this folder" : "Zapis nije pronadjen u ovom direktorijumu ",
"Select all" : "Selektiraj sve",
"Name" : "Naziv",
"Deleted" : "Izbrisano",
"Delete" : "Izbrišite"
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Végleges törlés",
"Error" : "Hiba",
"restored" : "visszaállítva",
"No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
"Select all" : "Összes kijelölése",
"Name" : "Név",
"Deleted" : "Törölve",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Delete permanently" : "Végleges törlés",
"Error" : "Hiba",
"restored" : "visszaállítva",
"No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
"Select all" : "Összes kijelölése",
"Name" : "Név",
"Deleted" : "Törölve",
......
OC.L10N.register(
"user_ldap",
{
"Failed to delete the server configuration" : "Greška prilikom brisanja konfiguracije poslužitelja.",
"Deletion failed" : "Brisanje nije uspjelo",
"Error" : "Greška",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["","",""],
......
{ "translations": {
"Failed to delete the server configuration" : "Greška prilikom brisanja konfiguracije poslužitelja.",
"Deletion failed" : "Brisanje nije uspjelo",
"Error" : "Greška",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["","",""],
......
OC.L10N.register(
"user_webdavauth",
{
"Save" : "Snimi"
"WebDAV Authentication" : "WebDAV autentifikacija",
"Address:" : "Adresa:",
"Save" : "Spremi",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." : "Korisnički podaci će biti poslani na tu adresu. Ovaj dodatak provjerava odgovor i interpretira HTTP status 401 i 403 kao neuspječnu prijavu, svi ostali statusi znače da je prijava uspješna i da su korisnički podaci točni."
},
"nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;");
{ "translations": {
"Save" : "Snimi"
"WebDAV Authentication" : "WebDAV autentifikacija",
"Address:" : "Adresa:",
"Save" : "Spremi",
"The user credentials will be sent to this address. This plugin checks the response and will interpret the HTTP statuscodes 401 and 403 as invalid credentials, and all other responses as valid credentials." : "Korisnički podaci će biti poslani na tu adresu. Ovaj dodatak provjerava odgovor i interpretira HTTP status 401 i 403 kao neuspječnu prijavu, svi ostali statusi znače da je prijava uspješna i da su korisnički podaci točni."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment