Commit 2f4fa5b4 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent b23159fa
......@@ -30,10 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Favorites" : "Foretrukne",
"Home" : "Hjemme",
"Close" : "Luk",
"Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
"Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
"Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
"Actions" : "Handlinger",
......@@ -75,12 +75,12 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Favorited" : "Gjort til foretrukken",
"Favorite" : "Foretrukken",
"{newname} already exists" : "{newname} eksistere allerede",
"Upload" : "Upload",
"Text file" : "Tekstfil",
"New text file.txt" : "Ny tekst file.txt",
"Folder" : "Mappe",
"New folder" : "Ny Mappe",
"{newname} already exists" : "{newname} eksistere allerede",
"Upload" : "Upload",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Der opstod en fejl under forsøg på at opdatere mærkerne",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapper er blevet <strong>oprettet</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>ændret</strong>",
......@@ -96,6 +96,9 @@ OC.L10N.register(
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s slettede %1$s",
"You restored %1$s" : "Du gendannede %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s gendannede %1$s",
"Changed by %2$s" : "Ændret af %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Slettet af %2$s",
"Restored by %2$s" : "Gendannet af %2$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke omdøbes, da den er blevet slettet",
"%s could not be renamed" : "%s kunne ikke omdøbes",
"Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
......
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Favorites" : "Foretrukne",
"Home" : "Hjemme",
"Close" : "Luk",
"Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
"Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
"Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
"Actions" : "Handlinger",
......@@ -73,12 +73,12 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Favorited" : "Gjort til foretrukken",
"Favorite" : "Foretrukken",
"{newname} already exists" : "{newname} eksistere allerede",
"Upload" : "Upload",
"Text file" : "Tekstfil",
"New text file.txt" : "Ny tekst file.txt",
"Folder" : "Mappe",
"New folder" : "Ny Mappe",
"{newname} already exists" : "{newname} eksistere allerede",
"Upload" : "Upload",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Der opstod en fejl under forsøg på at opdatere mærkerne",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mapper er blevet <strong>oprettet</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe er blevet <strong>ændret</strong>",
......@@ -94,6 +94,9 @@
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s slettede %1$s",
"You restored %1$s" : "Du gendannede %1$s",
"%2$s restored %1$s" : "%2$s gendannede %1$s",
"Changed by %2$s" : "Ændret af %2$s",
"Deleted by %2$s" : "Slettet af %2$s",
"Restored by %2$s" : "Gendannet af %2$s",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke omdøbes, da den er blevet slettet",
"%s could not be renamed" : "%s kunne ikke omdøbes",
"Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
......
......@@ -100,6 +100,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Pokročilá nastavení",
"Delete" : "Smazat",
"Add storage" : "Přidat úložiště",
"Allow users to mount external storage" : "Povolit uživatelům připojení externího úložiště",
"Allow users to mount the following external storage" : "Povolit uživatelů připojit následující externí úložiště"
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
......@@ -98,6 +98,7 @@
"Advanced settings" : "Pokročilá nastavení",
"Delete" : "Smazat",
"Add storage" : "Přidat úložiště",
"Allow users to mount external storage" : "Povolit uživatelům připojení externího úložiště",
"Allow users to mount the following external storage" : "Povolit uživatelů připojit následující externí úložiště"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -62,6 +62,7 @@ OC.L10N.register(
"Username as share" : "Käyttäjänimi jakona",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Service name" : "Palvelun nimi",
"Request timeout (seconds)" : "Pyynnön aikakatkaisu (sekunneissa)",
"<b>Note:</b> " : "<b>Huomio:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n cURL-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan cURL-tuki käyttöön.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n FTP-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan FTP-tuki käyttöön.",
......@@ -78,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Lisäasetukset",
"Delete" : "Poista",
"Add storage" : "Lisää tallennustila",
"Allow users to mount external storage" : "Salli käyttäjien liittää erillisiä tallennustiloja",
"Allow users to mount the following external storage" : "Salli käyttäjien liittää seuraavat erilliset tallennusvälineet"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -60,6 +60,7 @@
"Username as share" : "Käyttäjänimi jakona",
"OpenStack Object Storage" : "OpenStack Object Storage",
"Service name" : "Palvelun nimi",
"Request timeout (seconds)" : "Pyynnön aikakatkaisu (sekunneissa)",
"<b>Note:</b> " : "<b>Huomio:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n cURL-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan cURL-tuki käyttöön.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n FTP-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan FTP-tuki käyttöön.",
......@@ -76,6 +77,7 @@
"Advanced settings" : "Lisäasetukset",
"Delete" : "Poista",
"Add storage" : "Lisää tallennustila",
"Allow users to mount external storage" : "Salli käyttäjien liittää erillisiä tallennustiloja",
"Allow users to mount the following external storage" : "Salli käyttäjien liittää seuraavat erilliset tallennusvälineet"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Paramètres avancés",
"Delete" : "Supprimer",
"Add storage" : "Ajouter un support de stockage",
"Allow users to mount external storage" : "Autoriser les utilisateurs à monter l'espace de stockage externe",
"Allow users to mount the following external storage" : "Autoriser les utilisateurs à monter les stockages externes suivants"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -100,6 +100,7 @@
"Advanced settings" : "Paramètres avancés",
"Delete" : "Supprimer",
"Add storage" : "Ajouter un support de stockage",
"Allow users to mount external storage" : "Autoriser les utilisateurs à monter l'espace de stockage externe",
"Allow users to mount the following external storage" : "Autoriser les utilisateurs à monter les stockages externes suivants"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Impostazioni avanzate",
"Delete" : "Elimina",
"Add storage" : "Aggiungi archiviazione",
"Allow users to mount external storage" : "Consenti agli utenti di montare archiviazioni esterne",
"Allow users to mount the following external storage" : "Consenti agli utenti di montare la seguente archiviazione esterna"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -100,6 +100,7 @@
"Advanced settings" : "Impostazioni avanzate",
"Delete" : "Elimina",
"Add storage" : "Aggiungi archiviazione",
"Allow users to mount external storage" : "Consenti agli utenti di montare archiviazioni esterne",
"Allow users to mount the following external storage" : "Consenti agli utenti di montare la seguente archiviazione esterna"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Configurações avançadas",
"Delete" : "Excluir",
"Add storage" : "Adicionar Armazenamento",
"Allow users to mount external storage" : "Permitir que usuários montem armazenamento externo",
"Allow users to mount the following external storage" : "Permitir que usuários montem o seguinte armazenamento externo"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -100,6 +100,7 @@
"Advanced settings" : "Configurações avançadas",
"Delete" : "Excluir",
"Add storage" : "Adicionar Armazenamento",
"Allow users to mount external storage" : "Permitir que usuários montem armazenamento externo",
"Allow users to mount the following external storage" : "Permitir que usuários montem o seguinte armazenamento externo"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -100,6 +100,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Rregullime të mëtejshme",
"Delete" : "Fshije",
"Add storage" : "Shtoni depozitë",
"Allow users to mount external storage" : "Lejoju përdoruesve të montojnë depozita të jashtme",
"Allow users to mount the following external storage" : "Lejoju përdoruesve të montojnë depozitën e jashtme vijuese"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -98,6 +98,7 @@
"Advanced settings" : "Rregullime të mëtejshme",
"Delete" : "Fshije",
"Add storage" : "Shtoni depozitë",
"Allow users to mount external storage" : "Lejoju përdoruesve të montojnë depozita të jashtme",
"Allow users to mount the following external storage" : "Lejoju përdoruesve të montojnë depozitën e jashtme vijuese"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "不被允許使用驗證機制 \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "無法滿足後端所需的參數條件",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "無法滿足驗證機制所需的參數條件",
"Insufficient data: %s" : "資料不足: %s",
"Personal" : "個人",
"System" : "系統",
"Grant access" : "允許存取",
......@@ -95,6 +96,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "進階設定",
"Delete" : "刪除",
"Add storage" : "增加儲存區",
"Allow users to mount external storage" : "允許使用者能自行掛載外部儲存",
"Allow users to mount the following external storage" : "允許使用者自行掛載以下的外部儲存"
},
"nplurals=1; plural=0;");
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "不被允許使用驗證機制 \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "無法滿足後端所需的參數條件",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "無法滿足驗證機制所需的參數條件",
"Insufficient data: %s" : "資料不足: %s",
"Personal" : "個人",
"System" : "系統",
"Grant access" : "允許存取",
......@@ -93,6 +94,7 @@
"Advanced settings" : "進階設定",
"Delete" : "刪除",
"Add storage" : "增加儲存區",
"Allow users to mount external storage" : "允許使用者能自行掛載外部儲存",
"Allow users to mount the following external storage" : "允許使用者自行掛載以下的外部儲存"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -43,6 +43,14 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s via link" : "%2$s delt %1$s via link",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s delt %1$s med dig",
"You shared %1$s via link" : "Du delte %1$s via link",
"Downloaded via public link" : "Downloaded via et offentligt link",
"Shared with %2$s" : "Delt med %2$s",
"Shared with group %2$s" : "Delt med gruppen %2$s",
"Shared with %3$s by %2$s" : "Delt med %3$s af %2$s",
"Shared with group %3$s by %2$s" : "Delt med gruppen %3$s af %2$s",
"Shared via link by %2$s" : "Delt via link af %2$s",
"Shared by %2$s" : "Delt af %2$s",
"Shared via public link" : "Delt via offentligt link",
"Shares" : "Delt",
"You received %2$s as a remote share from %1$s" : "Du modtog %2$s som en ekstern deling fra %1$s",
"Accept" : "Acceptér",
......
......@@ -41,6 +41,14 @@
"%2$s shared %1$s via link" : "%2$s delt %1$s via link",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s delt %1$s med dig",
"You shared %1$s via link" : "Du delte %1$s via link",
"Downloaded via public link" : "Downloaded via et offentligt link",
"Shared with %2$s" : "Delt med %2$s",
"Shared with group %2$s" : "Delt med gruppen %2$s",
"Shared with %3$s by %2$s" : "Delt med %3$s af %2$s",
"Shared with group %3$s by %2$s" : "Delt med gruppen %3$s af %2$s",
"Shared via link by %2$s" : "Delt via link af %2$s",
"Shared by %2$s" : "Delt af %2$s",
"Shared via public link" : "Delt via offentligt link",
"Shares" : "Delt",
"You received %2$s as a remote share from %1$s" : "Du modtog %2$s som en ekstern deling fra %1$s",
"Accept" : "Acceptér",
......
......@@ -7,9 +7,9 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Δεν ήταν δυνατή η πιστοποίηση στο απομακρυσμένο διαμοιρασμένο στοιχείο, μπορεί να είναι λάθος ο κωδικός πρόσβασης",
"Storage not valid" : "Μη έγκυρος αποθηκευτικός χώρος",
"Couldn't add remote share" : "Αδυναμία προσθήκης απομακρυσμένου κοινόχρηστου φακέλου",
"Shared with you" : "Διαμοιρασμένο με εσάς",
"Shared with others" : "Διαμοιρασμένο με άλλους",
"Shared by link" : "Διαμοιρασμένο μέσω συνδέσμου",
"Shared with you" : "Διαμοιρασμένα με εσάς",
"Shared with others" : "Διαμοιρασμένα με άλλους",
"Shared by link" : "Διαμοιρασμένα μέσω συνδέσμου",
"Nothing shared with you yet" : "Κανένα αρχείο δεν έχει διαμοιραστεί ακόμα με εσάς.",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Τα αρχεία και οι φάκελοι που άλλοι διαμοιράζονται με εσάς θα εμφανιστούν εδώ",
"Nothing shared yet" : "Δεν έχει διαμοιραστεί τίποτα μέχρι στιγμής",
......
......@@ -5,9 +5,9 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Δεν ήταν δυνατή η πιστοποίηση στο απομακρυσμένο διαμοιρασμένο στοιχείο, μπορεί να είναι λάθος ο κωδικός πρόσβασης",
"Storage not valid" : "Μη έγκυρος αποθηκευτικός χώρος",
"Couldn't add remote share" : "Αδυναμία προσθήκης απομακρυσμένου κοινόχρηστου φακέλου",
"Shared with you" : "Διαμοιρασμένο με εσάς",
"Shared with others" : "Διαμοιρασμένο με άλλους",
"Shared by link" : "Διαμοιρασμένο μέσω συνδέσμου",
"Shared with you" : "Διαμοιρασμένα με εσάς",
"Shared with others" : "Διαμοιρασμένα με άλλους",
"Shared by link" : "Διαμοιρασμένα μέσω συνδέσμου",
"Nothing shared with you yet" : "Κανένα αρχείο δεν έχει διαμοιραστεί ακόμα με εσάς.",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Τα αρχεία και οι φάκελοι που άλλοι διαμοιράζονται με εσάς θα εμφανιστούν εδώ",
"Nothing shared yet" : "Δεν έχει διαμοιραστεί τίποτα μέχρι στιγμής",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment