Commit 31f88141 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 09a06e4f
......@@ -35,6 +35,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Yalnış qovluq.",
"Files" : "Fayllar",
"All files" : "Bütün fayllar",
"Favorites" : "Sevimlilər",
"Home" : "Ev",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Yükləmək olmur {filename} ona görə ki, ya qovluqdur yada ki, həcmi 0 baytdır ",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ümumi fayl həcmi {size1} yüklənmə limiti {size2} -ni aşır",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Kifayət qədər boş yer yoxdur, siz yükləyirsiniz {size1} ancaq {size2} var. ",
......@@ -48,12 +50,24 @@ OC.L10N.register(
"Error fetching URL" : "URL-in gətirilməsində səhv baş verdi",
"Rename" : "Adı dəyiş",
"Delete" : "Sil",
"Disconnect storage" : "Daşıyıcını ayır",
"Unshare" : "Paylaşımı durdur",
"Download" : "Yüklə",
"Select" : "Seç",
"Pending" : "Gözləmə",
"Unable to determine date" : "Tarixi təyin etmək mümkün olmadı",
"Error moving file." : "Faylın köçürülməsində səhv baş verdi.",
"Error moving file" : "Faylın köçürülməsində səhv baş verdi",
"Error" : "Səhv",
"Could not rename file" : "Faylın adını dəyişmək mümkün olmadı",
"Error deleting file." : "Faylın silinməsində səhv baş verdi.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Bu qovluqda '{filter}' uyğunluğunda heç bir verilən tapılmadı",
"Name" : "Ad",
"Size" : "Həcm",
"Modified" : "Dəyişdirildi",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["",""],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Sizin burda yükləməyə və ya fayl yaratmağa yetkiniz yoxdur ",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Yeni fayl və ya direktoriya <strong>yaradılmışdır</strong>",
......
......@@ -33,6 +33,8 @@
"Invalid directory." : "Yalnış qovluq.",
"Files" : "Fayllar",
"All files" : "Bütün fayllar",
"Favorites" : "Sevimlilər",
"Home" : "Ev",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Yükləmək olmur {filename} ona görə ki, ya qovluqdur yada ki, həcmi 0 baytdır ",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ümumi fayl həcmi {size1} yüklənmə limiti {size2} -ni aşır",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Kifayət qədər boş yer yoxdur, siz yükləyirsiniz {size1} ancaq {size2} var. ",
......@@ -46,12 +48,24 @@
"Error fetching URL" : "URL-in gətirilməsində səhv baş verdi",
"Rename" : "Adı dəyiş",
"Delete" : "Sil",
"Disconnect storage" : "Daşıyıcını ayır",
"Unshare" : "Paylaşımı durdur",
"Download" : "Yüklə",
"Select" : "Seç",
"Pending" : "Gözləmə",
"Unable to determine date" : "Tarixi təyin etmək mümkün olmadı",
"Error moving file." : "Faylın köçürülməsində səhv baş verdi.",
"Error moving file" : "Faylın köçürülməsində səhv baş verdi",
"Error" : "Səhv",
"Could not rename file" : "Faylın adını dəyişmək mümkün olmadı",
"Error deleting file." : "Faylın silinməsində səhv baş verdi.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Bu qovluqda '{filter}' uyğunluğunda heç bir verilən tapılmadı",
"Name" : "Ad",
"Size" : "Həcm",
"Modified" : "Dəyişdirildi",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["",""],
"_%n file_::_%n files_" : ["",""],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Sizin burda yükləməyə və ya fayl yaratmağa yetkiniz yoxdur ",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Yeni fayl və ya direktoriya <strong>yaradılmışdır</strong>",
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogočeno, datoteke pa so še vedno šifrirane. Odšifrirajte jih med nastavitvami.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","","",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["se sklada s filtrom '{filter}'","se skladata s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
"Favorited" : "Označeno kot priljubljeno",
"Favorite" : "Priljubljene",
......
......@@ -73,7 +73,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifriranje je onemogočeno, datoteke pa so še vedno šifrirane. Odšifrirajte jih med nastavitvami.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","","",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["se sklada s filtrom '{filter}'","se skladata s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
"Favorited" : "Označeno kot priljubljeno",
"Favorite" : "Priljubljene",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Geriqaytarılma açarını sondürmək olmur. Xahiş edirik geriqaytarılma key açarınızı yoxlayın.",
"Recovery key successfully disabled" : "Bərpa açarı uğurla söndürüldü",
"Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Sizin gizli açarınız doğru deyil! Təxmin edilir ki, sizin şifrə %s-dən kənarda dəyişdirilib(misal üçün sizin koorporativ qovluq). Siz öz şifrələnmiş fayllarınıza yetkinizi bərpa etmək üçün, öz şifrənizi şəxsi quraşdırmalarınızda yeniləyə bilərsiniz.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tanınmayan səhv. Xahiş olunur sistem quraşdırmalarınızı yoxlayın yada öz inzibatçınızla əlaqə yaradın",
"Initial encryption running... Please try again later." : "İlkin şifrələnmə işləyir... Xahiş olunur birazdan yenidən müraciət edəsiniz.",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Geriqaytarılma açarını sondürmək olmur. Xahiş edirik geriqaytarılma key açarınızı yoxlayın.",
"Recovery key successfully disabled" : "Bərpa açarı uğurla söndürüldü",
"Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Sizin gizli açarınız doğru deyil! Təxmin edilir ki, sizin şifrə %s-dən kənarda dəyişdirilib(misal üçün sizin koorporativ qovluq). Siz öz şifrələnmiş fayllarınıza yetkinizi bərpa etmək üçün, öz şifrənizi şəxsi quraşdırmalarınızda yeniləyə bilərsiniz.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tanınmayan səhv. Xahiş olunur sistem quraşdırmalarınızı yoxlayın yada öz inzibatçınızla əlaqə yaradın",
"Initial encryption running... Please try again later." : "İlkin şifrələnmə işləyir... Xahiş olunur birazdan yenidən müraciət edəsiniz.",
......
......@@ -55,6 +55,7 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Prejmi",
"Download %s" : "Prejmi %s",
"Direct link" : "Neposredna povezava",
"Federated Cloud Sharing" : "Upravljana souporaba oblaka",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov."
},
......
......@@ -53,6 +53,7 @@
"Download" : "Prejmi",
"Download %s" : "Prejmi %s",
"Direct link" : "Neposredna povezava",
"Federated Cloud Sharing" : "Upravljana souporaba oblaka",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov."
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
......
......@@ -4,37 +4,37 @@ OC.L10N.register(
"Failed to clear the mappings." : "Löschen der Zuordnungen fehlgeschlagen.",
"Failed to delete the server configuration" : "Löschen der Serverkonfiguration fehlgeschlagen",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Die Konfiguration ist gültig und die Verbindung konnte hergestellt werden!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Die Konfiguration ist gültig, aber die Verbindung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfe die Servereinstellungen und Anmeldeinformationen.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Die Konfiguration ist gültig, aber der LDAP-Bind ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfe die Servereinstellungen und Anmeldeinformationen.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Die Konfiguration ist ungültig. Weitere Details kannst Du in den Logdateien nachlesen.",
"No action specified" : "Keine Aktion spezifiziert",
"No configuration specified" : "Keine Konfiguration spezifiziert",
"No data specified" : "Keine Daten spezifiziert",
"No action specified" : "Keine Aktion angegeben",
"No configuration specified" : "Keine Konfiguration angegeben",
"No data specified" : "Keine Daten angegeben",
" Could not set configuration %s" : "Die Konfiguration %s konnte nicht gesetzt werden",
"Deletion failed" : "Löschen fehlgeschlagen",
"Take over settings from recent server configuration?" : "Einstellungen von letzter Konfiguration übernehmen?",
"Keep settings?" : "Einstellungen beibehalten?",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. - Server",
"Cannot add server configuration" : "Das Hinzufügen der Serverkonfiguration schlug fehl",
"Cannot add server configuration" : "Die Serverkonfiguration kann nicht hinzugefügt werden",
"mappings cleared" : "Zuordnungen gelöscht",
"Success" : "Erfolgreich",
"Error" : "Fehler",
"Please specify a Base DN" : "Bitte einen Base-DN angeben",
"Could not determine Base DN" : "Base-DN konnte nicht festgestellt werden",
"Please specify the port" : "Bitte Port spezifizieren",
"Please specify a Base DN" : "Bitte einen Basis-DN angeben",
"Could not determine Base DN" : "Basis-DN konnte nicht ermittelt werden",
"Please specify the port" : "Bitte Port angeben",
"Configuration OK" : "Konfiguration OK",
"Configuration incorrect" : "Konfiguration nicht korrekt",
"Configuration incomplete" : "Konfiguration nicht vollständig",
"Select groups" : "Wähle Gruppen aus",
"Select object classes" : "Objekt-Klassen auswählen",
"Select groups" : "Gruppen auswählen",
"Select object classes" : "Objektklassen auswählen",
"Select attributes" : "Attribute auswählen",
"Connection test succeeded" : "Verbindungstest erfolgreich",
"Connection test failed" : "Verbindungstest fehlgeschlagen",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Möchtest Du die aktuelle Serverkonfiguration wirklich löschen?",
"Confirm Deletion" : "Löschung bestätigen",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Soll die aktuelle Serverkonfiguration wirklich gelöscht werden?",
"Confirm Deletion" : "Löschen bestätigen",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s Gruppe gefunden","%s Gruppen gefunden"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s Benutzer gefunden","%s Benutzer gefunden"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Das Benutzeranzeigename-Attribut konnte nicht gefunden werden. Bitte gib es selber in den erweiterten LDAP-Einstellungen an.",
"Could not find the desired feature" : "Konnte die gewünschte Funktion nicht finden",
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Das Anzeigename-Attribut des Benutzers konnte nicht gefunden werden. Bitte gib es in den erweiterten LDAP-Einstellungen selber an.",
"Could not find the desired feature" : "Die gewünschte Funktion konnte nicht gefunden werden",
"Invalid Host" : "Ungültiger Host",
"Server" : "Server",
"User Filter" : "Nutzer-Filter",
......@@ -43,15 +43,15 @@ OC.L10N.register(
"Save" : "Speichern",
"Test Configuration" : "Testkonfiguration",
"Help" : "Hilfe",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Gruppen-Versammlungen mit diesen Kriterien sind verfügbar in %s:",
"only those object classes:" : "Nur diese Objekt-Klassen:",
"only from those groups:" : "Nur von diesen Gruppen:",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Gruppen, auf die diese Kriterien zutreffen, sind verfügbar in %s:",
"only those object classes:" : "Nur diese Objektklassen:",
"only from those groups:" : "Nur aus diesen Gruppen:",
"Edit raw filter instead" : "Original-Filter stattdessen bearbeiten",
"Raw LDAP filter" : "Original LDAP-Filter",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Der Filter bestimmt, welche LDAP-Gruppen Zugriff auf die %s-Instanz haben sollen.",
"Test Filter" : "Test-Filter",
"Test Filter" : "Testfilter",
"groups found" : "Gruppen gefunden",
"Users login with this attribute:" : "Nutzeranmeldung mit diesem Merkmal:",
"Users login with this attribute:" : "Nutzeranmeldung mit diesem Attribut:",
"LDAP Username:" : "LDAP-Benutzername:",
"LDAP Email Address:" : "LDAP-E-Mail-Adresse:",
"Other Attributes:" : "Andere Attribute:",
......@@ -64,15 +64,15 @@ OC.L10N.register(
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Du kannst das Protokoll auslassen, außer wenn Du SSL benötigst. Beginne dann mit ldaps://",
"Port" : "Port",
"User DN" : "Benutzer-DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Der DN des Benutzers für LDAP-Bind, z.B.: uid=agent,dc=example,dc=com. Für anonymen Zugriff lasse DN und Passwort leer.",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Der DN des Benutzers, mit dem der LDAP-Bind durchgeführt werden soll, z.B. uid=agent,dc=example,dc=com. Für anonymen Zugriff lasse DN und Passwort leer.",
"Password" : "Passwort",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Lasse die Felder DN und Passwort für anonymen Zugang leer.",
"One Base DN per line" : "Einen Basis-DN pro Zeile",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Du kannst Basis-DN für Benutzer und Gruppen in dem \"Erweitert\"-Reiter konfigurieren",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Verhindert automatische LDAP-Anfragen. Besser für größere Installationen, benötigt aber einiges an LDAP-Wissen.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "LDAP-Filter manuell eingeben (erforderlich für große Verzeichnisse)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Beschränken Sie den %s Zugriff auf die Benutzer-Sitzungen durch folgende Kriterien:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Der Filter definiert welche LDAP-Benutzer Zugriff auf die %s Instanz haben sollen.",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Du kannst Basis-DN für Benutzer und Gruppen im „Erweitert-Reiter angeben",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Verhindert automatische LDAP-Anfragen. Besser geeignet für größere Installationen, benötigt aber erweiterte LDAP-Kenntnisse.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "LDAP-Filter manuell eingeben (empfohlen für große Verzeichnisse)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Den %s-Zugriff auf Benutzer, die den folgenden Kriterien entsprechen, beschränken:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Der Filter gibt an, welche LDAP-Benutzer Zugriff auf die %s-Instanz haben sollen.",
"users found" : "Benutzer gefunden",
"Saving" : "Speichern",
"Back" : "Zurück",
......@@ -80,17 +80,17 @@ OC.L10N.register(
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "Experte",
"Advanced" : "Fortgeschritten",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Warnung:</b> Die Anwendungen user_ldap und user_webdavauth sind inkompatibel. Es kann demzufolge zu unerwarteten Verhalten kommen. Bitte\ndeinen Systemadministator eine der beiden Anwendungen zu deaktivieren.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Warnung:</b> Da das PHP-Modul für LDAP nicht installiert ist, wird das Backend nicht funktionieren. Bitte Deinen Systemadministrator das Modul zu installieren.",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Warnung:</b> Die Anwendungen user_ldap und user_webdavauth sind inkompatibel. Es kann deshalb zu unerwartetem Systemverhalten kommen. Bitte kontaktiere Deinen Systemadministator und bitte um die Deaktivierung einer der beiden Anwendungen.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Warnung:</b> Da das PHP-Modul für LDAP nicht installiert ist, wird das Backend nicht funktionieren. Bitte kontaktiere Deinen Systemadministrator und bitte um die Installation des Moduls.",
"Connection Settings" : "Verbindungseinstellungen",
"Configuration Active" : "Konfiguration aktiv",
"When unchecked, this configuration will be skipped." : "Konfiguration wird übersprungen wenn deaktiviert",
"Backup (Replica) Host" : "Backup Host (Kopie)",
"Backup (Replica) Host" : "Backup von Host (Kopie) anlegen",
"Give an optional backup host. It must be a replica of the main LDAP/AD server." : "Gib einen optionalen Backup Host an. Es muss sich um eine Kopie des Haupt LDAP/AD Servers handeln.",
"Backup (Replica) Port" : "Backup Port",
"Disable Main Server" : "Hauptserver deaktivieren",
"Only connect to the replica server." : "Nur zum Replikat-Server verbinden.",
"Case insensitive LDAP server (Windows)" : "LDAP-Server (Windows - Groß- und Kleinschreibung bleibt unbeachtet)",
"Case insensitive LDAP server (Windows)" : "LDAP-Server ohne Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung (Windows)",
"Turn off SSL certificate validation." : "Schalte die SSL-Zertifikatsprüfung aus.",
"Not recommended, use it for testing only! If connection only works with this option, import the LDAP server's SSL certificate in your %s server." : "Nur für Testzwecke geeignet, sollte Standardmäßig nicht verwendet werden. Falls die Verbindung nur mit dieser Option funktioniert, importiere das SSL-Zertifikat des LDAP-Servers in deinen %s Server.",
"Cache Time-To-Live" : "Speichere Time-To-Live zwischen",
......
......@@ -2,37 +2,37 @@
"Failed to clear the mappings." : "Löschen der Zuordnungen fehlgeschlagen.",
"Failed to delete the server configuration" : "Löschen der Serverkonfiguration fehlgeschlagen",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Die Konfiguration ist gültig und die Verbindung konnte hergestellt werden!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Die Konfiguration ist gültig, aber die Verbindung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfe die Servereinstellungen und Anmeldeinformationen.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Die Konfiguration ist gültig, aber der LDAP-Bind ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfe die Servereinstellungen und Anmeldeinformationen.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Die Konfiguration ist ungültig. Weitere Details kannst Du in den Logdateien nachlesen.",
"No action specified" : "Keine Aktion spezifiziert",
"No configuration specified" : "Keine Konfiguration spezifiziert",
"No data specified" : "Keine Daten spezifiziert",
"No action specified" : "Keine Aktion angegeben",
"No configuration specified" : "Keine Konfiguration angegeben",
"No data specified" : "Keine Daten angegeben",
" Could not set configuration %s" : "Die Konfiguration %s konnte nicht gesetzt werden",
"Deletion failed" : "Löschen fehlgeschlagen",
"Take over settings from recent server configuration?" : "Einstellungen von letzter Konfiguration übernehmen?",
"Keep settings?" : "Einstellungen beibehalten?",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. - Server",
"Cannot add server configuration" : "Das Hinzufügen der Serverkonfiguration schlug fehl",
"Cannot add server configuration" : "Die Serverkonfiguration kann nicht hinzugefügt werden",
"mappings cleared" : "Zuordnungen gelöscht",
"Success" : "Erfolgreich",
"Error" : "Fehler",
"Please specify a Base DN" : "Bitte einen Base-DN angeben",
"Could not determine Base DN" : "Base-DN konnte nicht festgestellt werden",
"Please specify the port" : "Bitte Port spezifizieren",
"Please specify a Base DN" : "Bitte einen Basis-DN angeben",
"Could not determine Base DN" : "Basis-DN konnte nicht ermittelt werden",
"Please specify the port" : "Bitte Port angeben",
"Configuration OK" : "Konfiguration OK",
"Configuration incorrect" : "Konfiguration nicht korrekt",
"Configuration incomplete" : "Konfiguration nicht vollständig",
"Select groups" : "Wähle Gruppen aus",
"Select object classes" : "Objekt-Klassen auswählen",
"Select groups" : "Gruppen auswählen",
"Select object classes" : "Objektklassen auswählen",
"Select attributes" : "Attribute auswählen",
"Connection test succeeded" : "Verbindungstest erfolgreich",
"Connection test failed" : "Verbindungstest fehlgeschlagen",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Möchtest Du die aktuelle Serverkonfiguration wirklich löschen?",
"Confirm Deletion" : "Löschung bestätigen",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Soll die aktuelle Serverkonfiguration wirklich gelöscht werden?",
"Confirm Deletion" : "Löschen bestätigen",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s Gruppe gefunden","%s Gruppen gefunden"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s Benutzer gefunden","%s Benutzer gefunden"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Das Benutzeranzeigename-Attribut konnte nicht gefunden werden. Bitte gib es selber in den erweiterten LDAP-Einstellungen an.",
"Could not find the desired feature" : "Konnte die gewünschte Funktion nicht finden",
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Das Anzeigename-Attribut des Benutzers konnte nicht gefunden werden. Bitte gib es in den erweiterten LDAP-Einstellungen selber an.",
"Could not find the desired feature" : "Die gewünschte Funktion konnte nicht gefunden werden",
"Invalid Host" : "Ungültiger Host",
"Server" : "Server",
"User Filter" : "Nutzer-Filter",
......@@ -41,15 +41,15 @@
"Save" : "Speichern",
"Test Configuration" : "Testkonfiguration",
"Help" : "Hilfe",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Gruppen-Versammlungen mit diesen Kriterien sind verfügbar in %s:",
"only those object classes:" : "Nur diese Objekt-Klassen:",
"only from those groups:" : "Nur von diesen Gruppen:",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Gruppen, auf die diese Kriterien zutreffen, sind verfügbar in %s:",
"only those object classes:" : "Nur diese Objektklassen:",
"only from those groups:" : "Nur aus diesen Gruppen:",
"Edit raw filter instead" : "Original-Filter stattdessen bearbeiten",
"Raw LDAP filter" : "Original LDAP-Filter",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Der Filter bestimmt, welche LDAP-Gruppen Zugriff auf die %s-Instanz haben sollen.",
"Test Filter" : "Test-Filter",
"Test Filter" : "Testfilter",
"groups found" : "Gruppen gefunden",
"Users login with this attribute:" : "Nutzeranmeldung mit diesem Merkmal:",
"Users login with this attribute:" : "Nutzeranmeldung mit diesem Attribut:",
"LDAP Username:" : "LDAP-Benutzername:",
"LDAP Email Address:" : "LDAP-E-Mail-Adresse:",
"Other Attributes:" : "Andere Attribute:",
......@@ -62,15 +62,15 @@
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Du kannst das Protokoll auslassen, außer wenn Du SSL benötigst. Beginne dann mit ldaps://",
"Port" : "Port",
"User DN" : "Benutzer-DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Der DN des Benutzers für LDAP-Bind, z.B.: uid=agent,dc=example,dc=com. Für anonymen Zugriff lasse DN und Passwort leer.",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Der DN des Benutzers, mit dem der LDAP-Bind durchgeführt werden soll, z.B. uid=agent,dc=example,dc=com. Für anonymen Zugriff lasse DN und Passwort leer.",
"Password" : "Passwort",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Lasse die Felder DN und Passwort für anonymen Zugang leer.",
"One Base DN per line" : "Einen Basis-DN pro Zeile",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Du kannst Basis-DN für Benutzer und Gruppen in dem \"Erweitert\"-Reiter konfigurieren",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Verhindert automatische LDAP-Anfragen. Besser für größere Installationen, benötigt aber einiges an LDAP-Wissen.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "LDAP-Filter manuell eingeben (erforderlich für große Verzeichnisse)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Beschränken Sie den %s Zugriff auf die Benutzer-Sitzungen durch folgende Kriterien:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Der Filter definiert welche LDAP-Benutzer Zugriff auf die %s Instanz haben sollen.",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Du kannst Basis-DN für Benutzer und Gruppen im „Erweitert-Reiter angeben",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Verhindert automatische LDAP-Anfragen. Besser geeignet für größere Installationen, benötigt aber erweiterte LDAP-Kenntnisse.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "LDAP-Filter manuell eingeben (empfohlen für große Verzeichnisse)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Den %s-Zugriff auf Benutzer, die den folgenden Kriterien entsprechen, beschränken:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Der Filter gibt an, welche LDAP-Benutzer Zugriff auf die %s-Instanz haben sollen.",
"users found" : "Benutzer gefunden",
"Saving" : "Speichern",
"Back" : "Zurück",
......@@ -78,17 +78,17 @@
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "Experte",
"Advanced" : "Fortgeschritten",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Warnung:</b> Die Anwendungen user_ldap und user_webdavauth sind inkompatibel. Es kann demzufolge zu unerwarteten Verhalten kommen. Bitte\ndeinen Systemadministator eine der beiden Anwendungen zu deaktivieren.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Warnung:</b> Da das PHP-Modul für LDAP nicht installiert ist, wird das Backend nicht funktionieren. Bitte Deinen Systemadministrator das Modul zu installieren.",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Warnung:</b> Die Anwendungen user_ldap und user_webdavauth sind inkompatibel. Es kann deshalb zu unerwartetem Systemverhalten kommen. Bitte kontaktiere Deinen Systemadministator und bitte um die Deaktivierung einer der beiden Anwendungen.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Warnung:</b> Da das PHP-Modul für LDAP nicht installiert ist, wird das Backend nicht funktionieren. Bitte kontaktiere Deinen Systemadministrator und bitte um die Installation des Moduls.",
"Connection Settings" : "Verbindungseinstellungen",
"Configuration Active" : "Konfiguration aktiv",
"When unchecked, this configuration will be skipped." : "Konfiguration wird übersprungen wenn deaktiviert",
"Backup (Replica) Host" : "Backup Host (Kopie)",
"Backup (Replica) Host" : "Backup von Host (Kopie) anlegen",
"Give an optional backup host. It must be a replica of the main LDAP/AD server." : "Gib einen optionalen Backup Host an. Es muss sich um eine Kopie des Haupt LDAP/AD Servers handeln.",
"Backup (Replica) Port" : "Backup Port",
"Disable Main Server" : "Hauptserver deaktivieren",
"Only connect to the replica server." : "Nur zum Replikat-Server verbinden.",
"Case insensitive LDAP server (Windows)" : "LDAP-Server (Windows - Groß- und Kleinschreibung bleibt unbeachtet)",
"Case insensitive LDAP server (Windows)" : "LDAP-Server ohne Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung (Windows)",
"Turn off SSL certificate validation." : "Schalte die SSL-Zertifikatsprüfung aus.",
"Not recommended, use it for testing only! If connection only works with this option, import the LDAP server's SSL certificate in your %s server." : "Nur für Testzwecke geeignet, sollte Standardmäßig nicht verwendet werden. Falls die Verbindung nur mit dieser Option funktioniert, importiere das SSL-Zertifikat des LDAP-Servers in deinen %s Server.",
"Cache Time-To-Live" : "Speichere Time-To-Live zwischen",
......
......@@ -4,37 +4,37 @@ OC.L10N.register(
"Failed to clear the mappings." : "Löschen der Zuordnungen fehlgeschlagen.",
"Failed to delete the server configuration" : "Löschen der Serverkonfiguration fehlgeschlagen",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Die Konfiguration ist gültig und die Verbindung konnte hergestellt werden!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Die Konfiguration ist gültig, aber die Verbindung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Servereinstellungen und die Anmeldeinformationen.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Die Konfiguration ist gültig, aber der LDAP-Bind ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Servereinstellungen und die Anmeldeinformationen.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Die Konfiguration ist ungültig. Weitere Details können Sie in den Logdateien nachlesen.",
"No action specified" : "Keine Aktion spezifiziert",
"No configuration specified" : "Keine Konfiguration spezifiziert",
"No data specified" : "Keine Daten spezifiziert",
"No action specified" : "Keine Aktion angegeben",
"No configuration specified" : "Keine Konfiguration angegeben",
"No data specified" : "Keine Daten angegeben",
" Could not set configuration %s" : "Die Konfiguration %s konnte nicht gesetzt werden",
"Deletion failed" : "Löschen fehlgeschlagen",
"Take over settings from recent server configuration?" : "Einstellungen von letzter Konfiguration übernehmen?",
"Keep settings?" : "Einstellungen beibehalten?",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. - Server",
"Cannot add server configuration" : "Das Hinzufügen der Serverkonfiguration schlug fehl",
"Cannot add server configuration" : "Die Serverkonfiguration kann nicht hinzugefügt werden",
"mappings cleared" : "Zuordnungen gelöscht",
"Success" : "Erfolg",
"Error" : "Fehler",
"Please specify a Base DN" : "Bitte einen Base-DN angeben",
"Could not determine Base DN" : "Base-DN konnte nicht festgestellt werden",
"Please specify the port" : "Bitte Port spezifizieren",
"Please specify a Base DN" : "Bitte einen Basis-DN angeben",
"Could not determine Base DN" : "Basis-DN konnte nicht ermittelt werden",
"Please specify the port" : "Bitte Port angeben",
"Configuration OK" : "Konfiguration OK",
"Configuration incorrect" : "Konfiguration nicht korrekt",
"Configuration incomplete" : "Konfiguration nicht vollständig",
"Select groups" : "Wähle Gruppen",
"Select object classes" : "Objekt-Klassen auswählen",
"Select groups" : "Gruppen auswählen",
"Select object classes" : "Objektklassen auswählen",
"Select attributes" : "Attribute auswählen",
"Connection test succeeded" : "Verbindungstest erfolgreich",
"Connection test failed" : "Verbindungstest fehlgeschlagen",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Möchten Sie die aktuelle Serverkonfiguration wirklich löschen?",
"Confirm Deletion" : "Löschung bestätigen",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Soll die aktuelle Serverkonfiguration wirklich gelöscht werden?",
"Confirm Deletion" : "Löschen bestätigen",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s Gruppe gefunden","%s Gruppen gefunden"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s Benutzer gefunden","%s Benutzer gefunden"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Das Benutzeranzeigename-Attribut konnte nicht gefunden werden. Bitte geben Sie es selber in den erweiterten LDAP-Einstellungen an.",
"Could not find the desired feature" : "Konnte die gewünschte Funktion nicht finden",
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Das Anzeigename-Attribut des Benutzers konnte nicht gefunden werden. Bitte geben Sie es in den erweiterten LDAP-Einstellungen selber an.",
"Could not find the desired feature" : "Die gewünschte Funktion konnte nicht gefunden werden",
"Invalid Host" : "Ungültiger Host",
"Server" : "Server",
"User Filter" : "Benutzer-Filter",
......@@ -43,15 +43,15 @@ OC.L10N.register(
"Save" : "Speichern",
"Test Configuration" : "Testkonfiguration",
"Help" : "Hilfe",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Gruppen-Versammlungen mit diesen Kriterien sind verfügbar in %s:",
"only those object classes:" : "Nur diese Objekt-Klassen:",
"only from those groups:" : "Nur von diesen Gruppen:",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Gruppen, auf die diese Kriterien zutreffen, sind verfügbar in %s:",
"only those object classes:" : "Nur diese Objektklassen:",
"only from those groups:" : "Nur aus diesen Gruppen:",
"Edit raw filter instead" : "Original-Filter stattdessen bearbeiten",
"Raw LDAP filter" : "Original LDAP-Filter",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Der Filter bestimmt, welche LDAP-Gruppen Zugriff auf die %s-Instanz haben sollen.",
"Test Filter" : "Test-Filter",
"Test Filter" : "Testfilter",
"groups found" : "Gruppen gefunden",
"Users login with this attribute:" : "Benutzeranmeldung mit diesem Merkmal:",
"Users login with this attribute:" : "Benutzeranmeldung mit diesem Attribut:",
"LDAP Username:" : "LDAP-Benutzername:",
"LDAP Email Address:" : "LDAP-E-Mail-Adresse:",
"Other Attributes:" : "Andere Attribute:",
......@@ -64,15 +64,15 @@ OC.L10N.register(
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Sie können das Protokoll auslassen, außer wenn Sie SSL benötigen. Beginnen Sie dann mit ldaps://",
"Port" : "Port",
"User DN" : "Benutzer-DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Der DN des Benutzers für LDAP-Bind, z.B.: uid=agent,dc=example,dc=com. Für einen anonymen Zugriff lassen Sie DN und Passwort leer.",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Der DN des Benutzers, mit dem der LDAP-Bind durchgeführt werden soll, z.B. uid=agent,dc=example,dc=com. Für einen anonymen Zugriff lassen Sie DN und Passwort leer.",
"Password" : "Passwort",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Lassen Sie die Felder DN und Passwort für einen anonymen Zugang leer.",
"One Base DN per line" : "Einen Basis-DN pro Zeile",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Sie können Basis-DN für Benutzer und Gruppen in dem \"Erweitert\"-Reiter konfigurieren",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Verhindert automatische LDAP-Anfragen. Besser für größere Installationen, benötigt aber einiges an LDAP-Wissen.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "LDAP-Filter manuell eingeben (erforderlich für große Verzeichnisse)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Beschränken Sie den %s Zugriff auf die Benutzer-Sitzungen durch folgende Kriterien:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Der Filter definiert welche LDAP-Benutzer Zugriff auf die %s Instanz haben sollen.",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Sie können Basis-DN für Benutzer und Gruppen im „Erweitert-Reiter angeben",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Verhindert automatische LDAP-Anfragen. Besser geeignet für größere Installationen, benötigt aber erweiterte LDAP-Kenntnisse.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "LDAP-Filter manuell eingeben (empfohlen für große Verzeichnisse)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Den %s-Zugriff auf Benutzer, die den folgenden Kriterien entsprechen, beschränken:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Der Filter gibt an, welche LDAP-Benutzer Zugriff auf die %s-Instanz haben sollen.",
"users found" : "Benutzer gefunden",
"Saving" : "Speichern",
"Back" : "Zurück",
......@@ -80,17 +80,17 @@ OC.L10N.register(
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "Experte",
"Advanced" : "Fortgeschritten",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Warnung:</b> Die Anwendungen user_ldap und user_webdavauth sind inkompatibel. Es kann demzufolge zu unerwarteten Verhalten kommen. Bitten Sie Ihren Systemadministator eine der beiden Anwendungen zu deaktivieren.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Warnung:</b> Da das PHP-Modul für LDAP nicht installiert ist, wird das Backend nicht funktionieren. Bitten Sie Ihren Systemadministrator das Modul zu installieren.",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Warnung:</b> Die Anwendungen user_ldap und user_webdavauth sind inkompatibel. Es kann deshalb zu unerwartetem Systemverhalten kommen. Bitten kontaktieren Sie Ihren Systemadministator und bitten Sie um die Deaktivierung einer der beiden Anwendungen.",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Warnung:</b> Da das PHP-Modul für LDAP nicht installiert ist, wird das Backend nicht funktionieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator und bitten Sie um die Installation des Moduls.",
"Connection Settings" : "Verbindungseinstellungen",
"Configuration Active" : "Konfiguration aktiv",
"When unchecked, this configuration will be skipped." : "Wenn nicht angehakt, wird diese Konfiguration übersprungen.",
"Backup (Replica) Host" : "Backup Host (Kopie)",
"Backup (Replica) Host" : "Backup von Host (Kopie) anlegen",
"Give an optional backup host. It must be a replica of the main LDAP/AD server." : "Geben Sie einen optionalen Backup Host an. Es muss sich um eine Kopie des Haupt LDAP/AD Servers handeln.",
"Backup (Replica) Port" : "Backup Port",
"Disable Main Server" : "Hauptserver deaktivieren",
"Only connect to the replica server." : "Nur zum Replikat-Server verbinden.",
"Case insensitive LDAP server (Windows)" : "LDAP-Server (Windows: Groß- und Kleinschreibung bleibt unbeachtet)",
"Case insensitive LDAP server (Windows)" : "LDAP-Server ohne Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung (Windows)",
"Turn off SSL certificate validation." : "Schalten Sie die SSL-Zertifikatsprüfung aus.",
"Not recommended, use it for testing only! If connection only works with this option, import the LDAP server's SSL certificate in your %s server." : "Nur für Testzwecke geeignet, sollte Standardmäßig nicht verwendet werden. Falls die Verbindung nur mit dieser Option funktioniert, importieren Sie das SSL-Zertifikat des LDAP-Servers in Ihren %s Server.",
"Cache Time-To-Live" : "Speichere Time-To-Live zwischen",
......
......@@ -2,37 +2,37 @@
"Failed to clear the mappings." : "Löschen der Zuordnungen fehlgeschlagen.",
"Failed to delete the server configuration" : "Löschen der Serverkonfiguration fehlgeschlagen",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Die Konfiguration ist gültig und die Verbindung konnte hergestellt werden!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Die Konfiguration ist gültig, aber die Verbindung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Servereinstellungen und die Anmeldeinformationen.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Die Konfiguration ist gültig, aber der LDAP-Bind ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Servereinstellungen und die Anmeldeinformationen.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Die Konfiguration ist ungültig. Weitere Details können Sie in den Logdateien nachlesen.",
"No action specified" : "Keine Aktion spezifiziert",
"No configuration specified" : "Keine Konfiguration spezifiziert",
"No data specified" : "Keine Daten spezifiziert",
"No action specified" : "Keine Aktion angegeben",
"No configuration specified" : "Keine Konfiguration angegeben",
"No data specified" : "Keine Daten angegeben",
" Could not set configuration %s" : "Die Konfiguration %s konnte nicht gesetzt werden",
"Deletion failed" : "Löschen fehlgeschlagen",
"Take over settings from recent server configuration?" : "Einstellungen von letzter Konfiguration übernehmen?",
"Keep settings?" : "Einstellungen beibehalten?",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. - Server",
"Cannot add server configuration" : "Das Hinzufügen der Serverkonfiguration schlug fehl",
"Cannot add server configuration" : "Die Serverkonfiguration kann nicht hinzugefügt werden",
"mappings cleared" : "Zuordnungen gelöscht",
"Success" : "Erfolg",
"Error" : "Fehler",
"Please specify a Base DN" : "Bitte einen Base-DN angeben",
"Could not determine Base DN" : "Base-DN konnte nicht festgestellt werden",
"Please specify the port" : "Bitte Port spezifizieren",
"Please specify a Base DN" : "Bitte einen Basis-DN angeben",
"Could not determine Base DN" : "Basis-DN konnte nicht ermittelt werden",
"Please specify the port" : "Bitte Port angeben",
"Configuration OK" : "Konfiguration OK",
"Configuration incorrect" : "Konfiguration nicht korrekt",
"Configuration incomplete" : "Konfiguration nicht vollständig",
"Select groups" : "Wähle Gruppen",
"Select object classes" : "Objekt-Klassen auswählen",
"Select groups" : "Gruppen auswählen",
"Select object classes" : "Objektklassen auswählen",
"Select attributes" : "Attribute auswählen",
"Connection test succeeded" : "Verbindungstest erfolgreich",
"Connection test failed" : "Verbindungstest fehlgeschlagen",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Möchten Sie die aktuelle Serverkonfiguration wirklich löschen?",
"Confirm Deletion" : "Löschung bestätigen",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Soll die aktuelle Serverkonfiguration wirklich gelöscht werden?",
"Confirm Deletion" : "Löschen bestätigen",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s Gruppe gefunden","%s Gruppen gefunden"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s Benutzer gefunden","%s Benutzer gefunden"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Das Benutzeranzeigename-Attribut konnte nicht gefunden werden. Bitte geben Sie es selber in den erweiterten LDAP-Einstellungen an.",
"Could not find the desired feature" : "Konnte die gewünschte Funktion nicht finden",
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Das Anzeigename-Attribut des Benutzers konnte nicht gefunden werden. Bitte geben Sie es in den erweiterten LDAP-Einstellungen selber an.",
"Could not find the desired feature" : "Die gewünschte Funktion konnte nicht gefunden werden",
"Invalid Host" : "Ungültiger Host",
"Server" : "Server",
"User Filter" : "Benutzer-Filter",
......@@ -41,15 +41,15 @@
"Save" : "Speichern",
"Test Configuration" : "Testkonfiguration",
"Help" : "Hilfe",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Gruppen-Versammlungen mit diesen Kriterien sind verfügbar in %s:",
"only those object classes:" : "Nur diese Objekt-Klassen:",
"only from those groups:" : "Nur von diesen Gruppen:",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Gruppen, auf die diese Kriterien zutreffen, sind verfügbar in %s:",
"only those object classes:" : "Nur diese Objektklassen:",
"only from those groups:" : "Nur aus diesen Gruppen:",
"Edit raw filter instead" : "Original-Filter stattdessen bearbeiten",
"Raw LDAP filter" : "Original LDAP-Filter",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Der Filter bestimmt, welche LDAP-Gruppen Zugriff auf die %s-Instanz haben sollen.",
"Test Filter" : "Test-Filter",
"Test Filter" : "Testfilter",
"groups found" : "Gruppen gefunden",
"Users login with this attribute:" : "Benutzeranmeldung mit diesem Merkmal:",
"Users login with this attribute:" : "Benutzeranmeldung mit diesem Attribut:",
"LDAP Username:" : "LDAP-Benutzername:",
"LDAP Email Address:" : "LDAP-E-Mail-Adresse:",
"Other Attributes:" : "Andere Attribute:",
......@@ -62,15 +62,15 @@
"You can omit the protocol, except you require SSL. Then start with ldaps://" : "Sie können das Protokoll auslassen, außer wenn Sie SSL benötigen. Beginnen Sie dann mit ldaps://",
"Port" : "Port",
"User DN" : "Benutzer-DN",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Der DN des Benutzers für LDAP-Bind, z.B.: uid=agent,dc=example,dc=com. Für einen anonymen Zugriff lassen Sie DN und Passwort leer.",
"The DN of the client user with which the bind shall be done, e.g. uid=agent,dc=example,dc=com. For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Der DN des Benutzers, mit dem der LDAP-Bind durchgeführt werden soll, z.B. uid=agent,dc=example,dc=com. Für einen anonymen Zugriff lassen Sie DN und Passwort leer.",
"Password" : "Passwort",
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Lassen Sie die Felder DN und Passwort für einen anonymen Zugang leer.",
"One Base DN per line" : "Einen Basis-DN pro Zeile",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Sie können Basis-DN für Benutzer und Gruppen in dem \"Erweitert\"-Reiter konfigurieren",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Verhindert automatische LDAP-Anfragen. Besser für größere Installationen, benötigt aber einiges an LDAP-Wissen.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "LDAP-Filter manuell eingeben (erforderlich für große Verzeichnisse)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Beschränken Sie den %s Zugriff auf die Benutzer-Sitzungen durch folgende Kriterien:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Der Filter definiert welche LDAP-Benutzer Zugriff auf die %s Instanz haben sollen.",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Sie können Basis-DN für Benutzer und Gruppen im „Erweitert-Reiter angeben",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Verhindert automatische LDAP-Anfragen. Besser geeignet für größere Installationen, benötigt aber erweiterte LDAP-Kenntnisse.",