Commit 32f4bea0 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent faf65e73
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Komentáře</strong> souborů",
"%1$s commented" : "%1$s okomentován",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s okomentoval %2$s",
"Comments" : "Komentáře",
"Type in a new comment..." : "Zadat nový komentář...",
"Delete comment" : "Smazat komentář",
"Post" : "Zveřejnit",
"Cancel" : "Zrušit",
"Edit comment" : "Upravit komentář",
"[Deleted user]" : "[Smazaný uživatel]",
"No other comments available" : "Nejsou dostupné žádné další komentáře",
"More comments..." : "Více komentářů...",
"Save" : "Uložit",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Povolených znaků {count} z {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nepřečtených komentářů",
"Comment" : "Komentář"
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Komentáře</strong> souborů",
"%1$s commented" : "%1$s okomentován",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s okomentoval %2$s",
"Comments" : "Komentáře",
"Type in a new comment..." : "Zadat nový komentář...",
"Delete comment" : "Smazat komentář",
"Post" : "Zveřejnit",
"Cancel" : "Zrušit",
"Edit comment" : "Upravit komentář",
"[Deleted user]" : "[Smazaný uživatel]",
"No other comments available" : "Nejsou dostupné žádné další komentáře",
"More comments..." : "Více komentářů...",
"Save" : "Uložit",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Povolených znaků {count} z {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nepřečtených komentářů",
"Comment" : "Komentář"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,11 +2,20 @@ OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentiert %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Gebe bitte einen neuen Kommentar ein...",
"Delete comment" : "Kommentar löschen",
"Post" : "Speichern",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Edit comment" : "Kommentar bearbeiten",
"[Deleted user]" : "[Gelöschter Benutzer]",
"No other comments available" : "Keine andere Kommentare vorhanden",
"More comments..." : "Weitere Kommentare...",
"Save" : "Speichern",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Erlaubte Zeichen {count} von {max}",
"{count} unread comments" : "{count} ungelesene Kommentare",
"Comment" : "Kommentar"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentiert %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Gebe bitte einen neuen Kommentar ein...",
"Delete comment" : "Kommentar löschen",
"Post" : "Speichern",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Edit comment" : "Kommentar bearbeiten",
"[Deleted user]" : "[Gelöschter Benutzer]",
"No other comments available" : "Keine andere Kommentare vorhanden",
"More comments..." : "Weitere Kommentare...",
"Save" : "Speichern",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Erlaubte Zeichen {count} von {max}",
"{count} unread comments" : "{count} ungelesene Kommentare",
"Comment" : "Kommentar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Neuer Kommentar...",
"Delete comment" : "Kommentar löschen",
"Post" : "Speichern",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Edit comment" : "Kommentar bearbeiten",
"[Deleted user]" : "[gelöschter Benutzer]",
"No other comments available" : "Keine anderen Kommentare verfügbar",
"More comments..." : "Weitere Kommentare...",
"Save" : "Speichern",
"Allowed characters {count} of {max}" : "{count} von {max} Zeichen benutzt",
"{count} unread comments" : "[count] ungelesene Kommentare",
"Comment" : "Kommentar"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Neuer Kommentar...",
"Delete comment" : "Kommentar löschen",
"Post" : "Speichern",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Edit comment" : "Kommentar bearbeiten",
"[Deleted user]" : "[gelöschter Benutzer]",
"No other comments available" : "Keine anderen Kommentare verfügbar",
"More comments..." : "Weitere Kommentare...",
"Save" : "Speichern",
"Allowed characters {count} of {max}" : "{count} von {max} Zeichen benutzt",
"{count} unread comments" : "[count] ungelesene Kommentare",
"Comment" : "Kommentar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Comments</strong> for files",
"%1$s commented" : "%1$s commented",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s commented on %2$s",
"Comments" : "Comments",
"Type in a new comment..." : "Type in a new comment...",
"Delete comment" : "Delete comment",
"Post" : "Post",
"Cancel" : "Cancel",
"Edit comment" : "Edit comment",
"[Deleted user]" : "[Deleted user]",
"No other comments available" : "No other comments available",
"More comments..." : "More comments...",
"Save" : "Save",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Allowed characters {count} of {max}",
"{count} unread comments" : "{count} unread comments",
"Comment" : "Comment"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Comments</strong> for files",
"%1$s commented" : "%1$s commented",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s commented on %2$s",
"Comments" : "Comments",
"Type in a new comment..." : "Type in a new comment...",
"Delete comment" : "Delete comment",
"Post" : "Post",
"Cancel" : "Cancel",
"Edit comment" : "Edit comment",
"[Deleted user]" : "[Deleted user]",
"No other comments available" : "No other comments available",
"More comments..." : "More comments...",
"Save" : "Save",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Allowed characters {count} of {max}",
"{count} unread comments" : "{count} unread comments",
"Comment" : "Comment"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Komentoj</strong> por dosieroj",
"%1$s commented" : "%1$s komentis",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s komentis %2$s",
"Comments" : "Komentoj",
"Type in a new comment..." : "Tajpu novan komenton...",
"Delete comment" : "Forigi komenton",
"Post" : "Afiŝi",
"Cancel" : "Nuligi",
"Edit comment" : "Redakti komenton",
"[Deleted user]" : "[Forigita uzanto]",
"No other comments available" : "Neniu alia komento disponeblas",
"More comments..." : "Pli da komentoj...",
"Save" : "Konservi",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Permesataj karakteroj: {count} el {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nelegitaj komentoj",
"Comment" : "Komento"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Komentoj</strong> por dosieroj",
"%1$s commented" : "%1$s komentis",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s komentis %2$s",
"Comments" : "Komentoj",
"Type in a new comment..." : "Tajpu novan komenton...",
"Delete comment" : "Forigi komenton",
"Post" : "Afiŝi",
"Cancel" : "Nuligi",
"Edit comment" : "Redakti komenton",
"[Deleted user]" : "[Forigita uzanto]",
"No other comments available" : "Neniu alia komento disponeblas",
"More comments..." : "Pli da komentoj...",
"Save" : "Konservi",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Permesataj karakteroj: {count} el {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nelegitaj komentoj",
"Comment" : "Komento"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenteeris %2$s",
"Comments" : "Kommentaarid",
"Type in a new comment..." : "Kirjuta uus komentaar...",
"Delete comment" : "Kustuta kommentaar",
"Post" : "Postita",
"Cancel" : "Loobu",
"Edit comment" : "Muuda kommentaari",
"[Deleted user]" : "[Kustutatud kasutaja]",
"No other comments available" : "Ühtegi teist kommentaari pole saadaval",
"More comments..." : "Veel kommentaare...",
"Save" : "Salvesta",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Lubatud märkide arv {count}/{max}",
"{count} unread comments" : "{count} lugemata kommentaari",
"Comment" : "Kommentaar"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenteeris %2$s",
"Comments" : "Kommentaarid",
"Type in a new comment..." : "Kirjuta uus komentaar...",
"Delete comment" : "Kustuta kommentaar",
"Post" : "Postita",
"Cancel" : "Loobu",
"Edit comment" : "Muuda kommentaari",
"[Deleted user]" : "[Kustutatud kasutaja]",
"No other comments available" : "Ühtegi teist kommentaari pole saadaval",
"More comments..." : "Veel kommentaare...",
"Save" : "Salvesta",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Lubatud märkide arv {count}/{max}",
"{count} unread comments" : "{count} lugemata kommentaari",
"Comment" : "Kommentaar"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Commentaires</strong> pour les fichiers",
"%1$s commented" : "%1$s commenté(es)",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s commenté sur %2$s",
"Comments" : "Commentaires",
"Type in a new comment..." : "Écrire un nouveau commentaire...",
"Delete comment" : "Supprimer le commentaire",
"Post" : "Poster",
"Cancel" : "Annuler",
"Edit comment" : "Modifier le commentaire",
"[Deleted user]" : "[Utilisateur supprimé]",
"No other comments available" : "Pas d'autres commentaires disponibles",
"More comments..." : "Plus de commentaires...",
"Save" : "Enregistrer",
"Allowed characters {count} of {max}" : "{count} sur {max} caractères autorisés",
"{count} unread comments" : "{count} commentaires non lus",
"Comment" : "Commenter"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Commentaires</strong> pour les fichiers",
"%1$s commented" : "%1$s commenté(es)",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s commenté sur %2$s",
"Comments" : "Commentaires",
"Type in a new comment..." : "Écrire un nouveau commentaire...",
"Delete comment" : "Supprimer le commentaire",
"Post" : "Poster",
"Cancel" : "Annuler",
"Edit comment" : "Modifier le commentaire",
"[Deleted user]" : "[Utilisateur supprimé]",
"No other comments available" : "Pas d'autres commentaires disponibles",
"More comments..." : "Plus de commentaires...",
"Save" : "Enregistrer",
"Allowed characters {count} of {max}" : "{count} sur {max} caractères autorisés",
"{count} unread comments" : "{count} commentaires non lus",
"Comment" : "Commenter"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Komentar</strong> untuk berkas",
"%1$s commented" : "%1$s dikomentari",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s dikomentari pada %2$s",
"Comments" : "Komentar",
"Type in a new comment..." : "Ketik di komentar baru...",
"Delete comment" : "Hapus komentar",
"Post" : "Posting",
"Cancel" : "Batal",
"Edit comment" : "Sunting komentar",
"[Deleted user]" : "[Hapus pengguna]",
"No other comments available" : "Tidak ada komentar lainnya",
"More comments..." : "Komentar lainya...",
"Save" : "Simpan",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Karakter yang diizinkan {count} dari {max}",
"{count} unread comments" : "{count} komentar belum dibaca",
"Comment" : "Komentar"
},
"nplurals=1; plural=0;");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Komentar</strong> untuk berkas",
"%1$s commented" : "%1$s dikomentari",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s dikomentari pada %2$s",
"Comments" : "Komentar",
"Type in a new comment..." : "Ketik di komentar baru...",
"Delete comment" : "Hapus komentar",
"Post" : "Posting",
"Cancel" : "Batal",
"Edit comment" : "Sunting komentar",
"[Deleted user]" : "[Hapus pengguna]",
"No other comments available" : "Tidak ada komentar lainnya",
"More comments..." : "Komentar lainya...",
"Save" : "Simpan",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Karakter yang diizinkan {count} dari {max}",
"{count} unread comments" : "{count} komentar belum dibaca",
"Comment" : "Komentar"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -7,9 +7,11 @@ OC.L10N.register(
"Comments" : "Commenti",
"Type in a new comment..." : "Digita un nuovo commento...",
"Delete comment" : "Elimina commento",
"Post" : "Commento",
"Cancel" : "Annulla",
"Edit comment" : "Modifica commento",
"[Deleted user]" : "[Utente eliminato]",
"No other comments available" : "Non sono disponibili altri commenti",
"More comments..." : "Altri commenti...",
"Save" : "Salva",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Caratteri consentiti {count} di {max}",
......
......@@ -5,9 +5,11 @@
"Comments" : "Commenti",
"Type in a new comment..." : "Digita un nuovo commento...",
"Delete comment" : "Elimina commento",
"Post" : "Commento",
"Cancel" : "Annulla",
"Edit comment" : "Modifica commento",
"[Deleted user]" : "[Utente eliminato]",
"No other comments available" : "Non sono disponibili altri commenti",
"More comments..." : "Altri commenti...",
"Save" : "Salva",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Caratteri consentiti {count} di {max}",
......
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "ファイルについての<strong>コメント</strong>",
"%1$s commented" : "%1$s がコメントを追加",
"%1$s commented on %2$s" : "%2$s について、%1$s がコメントしました",
"Comments" : "コメント",
"Type in a new comment..." : "新しいコメントを入力...",
"Delete comment" : "コメントを削除",
"Post" : "追加",
"Cancel" : "キャンセル",
"Edit comment" : "コメントを編集",
"[Deleted user]" : "[削除済みユーザー]",
"No other comments available" : "コメントはありません",
"More comments..." : "コメントをさらに表示...",
"Save" : "保存",
"Allowed characters {count} of {max}" : "入力文字数 {count} / {max}",
"{count} unread comments" : "未読コメント数 {count}",
"Comment" : "コメント"
},
"nplurals=1; plural=0;");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "ファイルについての<strong>コメント</strong>",
"%1$s commented" : "%1$s がコメントを追加",
"%1$s commented on %2$s" : "%2$s について、%1$s がコメントしました",
"Comments" : "コメント",
"Type in a new comment..." : "新しいコメントを入力...",
"Delete comment" : "コメントを削除",
"Post" : "追加",
"Cancel" : "キャンセル",
"Edit comment" : "コメントを編集",
"[Deleted user]" : "[削除済みユーザー]",
"No other comments available" : "コメントはありません",
"More comments..." : "コメントをさらに表示...",
"Save" : "保存",
"Allowed characters {count} of {max}" : "入力文字数 {count} / {max}",
"{count} unread comments" : "未読コメント数 {count}",
"Comment" : "コメント"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment