Commit 3425c738 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent f3c43f0a
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Feil",
"Could not rename file" : "Klarte ikke å gi nytt navn til fil",
"Error deleting file." : "Feil ved sletting av fil.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Ingen oppføringer i denne mappen stemmer med '{filter}'",
"Name" : "Navn",
"Size" : "Størrelse",
"Modified" : "Endret",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kryptering ble slått av men filene dine er fremdeles kryptert. Gå til dine personlige innstillinger for å dekryptere filene dine.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : [" stemmer med '{filter}'"," stemmer med '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"Favorited" : "Er favoritt",
"Favorite" : "Gjør til favoritt",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Avbryt opplasting",
"No files yet" : "Ingen filer ennå",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Last opp noe innhold eller synkroniser med enhetene dine!",
"No entries found in this folder" : "Ingen oppføringer funnet i denne mappen",
"Select all" : "Velg alle",
"Download" : "Last ned",
"Upload too large" : "Filen er for stor",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Feil",
"Could not rename file" : "Klarte ikke å gi nytt navn til fil",
"Error deleting file." : "Feil ved sletting av fil.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Ingen oppføringer i denne mappen stemmer med '{filter}'",
"Name" : "Navn",
"Size" : "Størrelse",
"Modified" : "Endret",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kryptering ble slått av men filene dine er fremdeles kryptert. Gå til dine personlige innstillinger for å dekryptere filene dine.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : [" stemmer med '{filter}'"," stemmer med '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"Favorited" : "Er favoritt",
"Favorite" : "Gjør til favoritt",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Avbryt opplasting",
"No files yet" : "Ingen filer ennå",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Last opp noe innhold eller synkroniser med enhetene dine!",
"No entries found in this folder" : "Ingen oppføringer funnet i denne mappen",
"Select all" : "Velg alle",
"Download" : "Last ned",
"Upload too large" : "Filen er for stor",
......
......@@ -98,7 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Отменить загрузку",
"No files yet" : "Пока ещё нет файлов",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Загрузите что-нибудь или синхронизируйте со своими устройствами!",
"No entries found in this folder" : "Каталог пуст",
"No entries found in this folder" : "Ничего не найдено",
"Select all" : "Выбрать все",
"Download" : "Скачать",
"Upload too large" : "Файл слишком велик",
......
......@@ -96,7 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Отменить загрузку",
"No files yet" : "Пока ещё нет файлов",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Загрузите что-нибудь или синхронизируйте со своими устройствами!",
"No entries found in this folder" : "Каталог пуст",
"No entries found in this folder" : "Ничего не найдено",
"Select all" : "Выбрать все",
"Download" : "Скачать",
"Upload too large" : "Файл слишком велик",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@ OC.L10N.register(
"Remote share password" : "Passord for ekstern deling",
"Cancel" : "Avbryt",
"Add remote share" : "Legg til ekstern deling",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Ingen ownCloud-installasjon (7 eller høyere) funnet på {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Ugyldig ownCloud-url",
"Shared by" : "Delt av",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "En fil eller mappe ble delt fra <strong>en annen server</strong>",
......@@ -32,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Denne delingen er passordbeskyttet",
"The password is wrong. Try again." : "Passordet er feil. Prøv på nytt.",
"Password" : "Passord",
"No entries found in this folder" : "Ingen oppføringer funnet i denne mappen",
"Name" : "Navn",
"Share time" : "Delingstidspunkt",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Beklager, denne lenken ser ikke ut til å virke lenger.",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@
"Remote share password" : "Passord for ekstern deling",
"Cancel" : "Avbryt",
"Add remote share" : "Legg til ekstern deling",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Ingen ownCloud-installasjon (7 eller høyere) funnet på {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Ugyldig ownCloud-url",
"Shared by" : "Delt av",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "En fil eller mappe ble delt fra <strong>en annen server</strong>",
......@@ -30,6 +31,7 @@
"This share is password-protected" : "Denne delingen er passordbeskyttet",
"The password is wrong. Try again." : "Passordet er feil. Prøv på nytt.",
"Password" : "Passord",
"No entries found in this folder" : "Ingen oppføringer funnet i denne mappen",
"Name" : "Navn",
"Share time" : "Delingstidspunkt",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Beklager, denne lenken ser ikke ut til å virke lenger.",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Shared with you" : "Współdzielony z Tobą",
"Shared with others" : "Współdzielony z innymi",
"Shared by link" : "Współdzielony linkiem",
"No shared links" : "Brak udostępnionych odnośników",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Czy chcesz dodać udział zdalny {name} od {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Zdalny zasób",
"Remote share password" : "Hasło do zdalnego zasobu",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Shared with you" : "Współdzielony z Tobą",
"Shared with others" : "Współdzielony z innymi",
"Shared by link" : "Współdzielony linkiem",
"No shared links" : "Brak udostępnionych odnośników",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Czy chcesz dodać udział zdalny {name} od {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Zdalny zasób",
"Remote share password" : "Hasło do zdalnego zasobu",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"restored" : "gjenopprettet",
"No deleted files" : "Ingen slettede filer",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Du vil kunne gjenopprette slettede filer herfra",
"No entries found in this folder" : "Ingen oppføringer funnet i denne mappen",
"Select all" : "Velg alle",
"Name" : "Navn",
"Deleted" : "Slettet",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
"restored" : "gjenopprettet",
"No deleted files" : "Ingen slettede filer",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Du vil kunne gjenopprette slettede filer herfra",
"No entries found in this folder" : "Ingen oppføringer funnet i denne mappen",
"Select all" : "Velg alle",
"Name" : "Navn",
"Deleted" : "Slettet",
......
......@@ -44,8 +44,8 @@ OC.L10N.register(
"Test Configuration" : "Test konfigurasjonen",
"Help" : "Hjelp",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Grupper som tilfredsstiller disse kriteriene er tilgjengelige i %s:",
"only those object classes:" : "kun de objektklassene:",
"only from those groups:" : "kun fra de gruppene:",
"only those object classes:" : "kun disse objektklassene:",
"only from those groups:" : "kun fra disse gruppene:",
"Edit raw filter instead" : "Rediger ubearbeidet filter i stedet",
"Raw LDAP filter" : "Ubearbeidet LDAP-filter",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filteret spesifiserer hvilke LDAP-grupper som skal ha tilgang til %s-instansen.",
......@@ -96,16 +96,16 @@ OC.L10N.register(
"Cache Time-To-Live" : "Levetid i mellomlager",
"in seconds. A change empties the cache." : "i sekunder. En endring tømmer bufferen.",
"Directory Settings" : "Innstillinger for Katalog",
"User Display Name Field" : "Vis brukerens navnfelt",
"User Display Name Field" : "Felt med brukerens visningsnavn",
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." : "LDAP-attributten som skal brukes til å generere brukerens visningsnavn.",
"Base User Tree" : "Hovedbruker tre",
"One User Base DN per line" : "En Bruker hoved-DN pr. linje",
"Base User Tree" : "Basis for bruker-tre",
"One User Base DN per line" : "En basis-DN for brukere pr. linje",
"User Search Attributes" : "Attributter for brukersøk",
"Optional; one attribute per line" : "Valgfritt, en attributt pr. linje",
"Group Display Name Field" : "Vis gruppens navnfelt",
"Group Display Name Field" : "Felt med gruppens visningsnavn",
"The LDAP attribute to use to generate the groups's display name." : "LDAP-attributten som skal brukes til å generere gruppens visningsnavn.",
"Base Group Tree" : "Hovedgruppe tre",
"One Group Base DN per line" : "En gruppe hoved-DN pr. linje",
"Base Group Tree" : "Basis for gruppe-tre",
"One Group Base DN per line" : "En basis-DN for grupper pr. linje",
"Group Search Attributes" : "Attributter for gruppesøk",
"Group-Member association" : "gruppe-medlem assosiasjon",
"Nested Groups" : "Nestede grupper",
......@@ -120,10 +120,10 @@ OC.L10N.register(
"User Home Folder Naming Rule" : "Navneregel for brukers hjemmemappe",
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "La stå tom for brukernavn (standard). Ellers, spesifiser en LDAP/AD attributt.",
"Internal Username" : "Internt brukernavn",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Som standard vil det interne brukernavnet bli laget utifra UUID-attributten. Dette sikrer at brukernavnet er unikt og at det ikke er nødvendig å konvertere tegn. Det interne brukernavnet har den begrensningen at bare disse tegnene er tillatt: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Andre tegn erstattes av tilsvarende ASCII-tegn eller blir ganske enkelt utelatt. Ved kollisjon blir et nummer lagt til / øket. Det interne brukernavnet brukes til å identifisere en bruker internt. Det er også standardnavnet på brukerens hjemmemappe. Det er også med i fjern-URL-er, for eksempel for alle *DAV-tjenester. Med denne innstillingen kan standard oppførsel overstyres. For å få en oppførsel som likner oppførselen før ownCloud 5, legg inn attributten for brukerens visningsnavn i dette feltet. La feltet stå tomt for standard oppførsel. Endringer vil kun påvirke nylig tilknyttede (opprettede) LDAP-brukere.",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Som standard vil det interne brukernavnet bli laget utifra UUID-attributten. Dette sikrer at brukernavnet er unikt og at det ikke er nødvendig å konvertere tegn. Det interne brukernavnet har den begrensningen at bare disse tegnene er tillatt: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Andre tegn erstattes av tilsvarende ASCII-tegn eller blir ganske enkelt utelatt. Ved kollisjon blir et nummer lagt til / øket. Det interne brukernavnet brukes til å identifisere en bruker internt. Det er også standardnavnet på brukerens hjemmemappe. Det er også med i eksterne URL-er, for eksempel for alle *DAV-tjenester. Med denne innstillingen kan standard oppførsel overstyres. For å få en oppførsel som likner oppførselen før ownCloud 5, legg inn attributten for brukerens visningsnavn i dette feltet. La feltet stå tomt for standard oppførsel. Endringer vil kun påvirke nylig tilknyttede (opprettede) LDAP-brukere.",
"Internal Username Attribute:" : "Attributt for internt brukernavn:",
"Override UUID detection" : "Overstyr UUID-oppdaging",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "Som standard blir UUID-attributten oppdaget automatisk. UUID-attributten brukes til å identifisere LDAP-brukere og -grupper uten tvil. Det interne brukernavnet vil også bli laget basert på UUID, hvis ikke annet er spesifisert ovenfor. Du kan overstyre innstillingen og oppgi den attributten du ønsker. Du må forsikre det om at din valgte attributt kan hentes ut både for brukere og for grupper og at den er unik. La stå tomt for standard oppførsel. Endringer vil kun påvirke nylig tilknyttede (opprettede) LDAP-brukere og -grupper.",
"Override UUID detection" : "Overstyr UUID-påvisning",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "Som standard blir UUID-attributten påvist automatisk. UUID-attributten brukes til å identifisere LDAP-brukere og -grupper unikt. Det interne brukernavnet vil også bli laget basert på UUID, hvis ikke annet er spesifisert ovenfor. Du kan overstyre innstillingen og oppgi den attributten du ønsker. Du må forsikre deg om at din valgte attributt kan hentes ut både for brukere og for grupper og at den er unik. La stå tomt for standard oppførsel. Endringer vil kun påvirke nylig tilknyttede (opprettede) LDAP-brukere og -grupper.",
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-attributt for brukere:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attributt for grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Tilknytning av brukernavn til LDAP-bruker",
......
......@@ -42,8 +42,8 @@
"Test Configuration" : "Test konfigurasjonen",
"Help" : "Hjelp",
"Groups meeting these criteria are available in %s:" : "Grupper som tilfredsstiller disse kriteriene er tilgjengelige i %s:",
"only those object classes:" : "kun de objektklassene:",
"only from those groups:" : "kun fra de gruppene:",
"only those object classes:" : "kun disse objektklassene:",
"only from those groups:" : "kun fra disse gruppene:",
"Edit raw filter instead" : "Rediger ubearbeidet filter i stedet",
"Raw LDAP filter" : "Ubearbeidet LDAP-filter",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filteret spesifiserer hvilke LDAP-grupper som skal ha tilgang til %s-instansen.",
......@@ -94,16 +94,16 @@
"Cache Time-To-Live" : "Levetid i mellomlager",
"in seconds. A change empties the cache." : "i sekunder. En endring tømmer bufferen.",
"Directory Settings" : "Innstillinger for Katalog",
"User Display Name Field" : "Vis brukerens navnfelt",
"User Display Name Field" : "Felt med brukerens visningsnavn",
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." : "LDAP-attributten som skal brukes til å generere brukerens visningsnavn.",
"Base User Tree" : "Hovedbruker tre",
"One User Base DN per line" : "En Bruker hoved-DN pr. linje",
"Base User Tree" : "Basis for bruker-tre",
"One User Base DN per line" : "En basis-DN for brukere pr. linje",
"User Search Attributes" : "Attributter for brukersøk",
"Optional; one attribute per line" : "Valgfritt, en attributt pr. linje",
"Group Display Name Field" : "Vis gruppens navnfelt",
"Group Display Name Field" : "Felt med gruppens visningsnavn",
"The LDAP attribute to use to generate the groups's display name." : "LDAP-attributten som skal brukes til å generere gruppens visningsnavn.",
"Base Group Tree" : "Hovedgruppe tre",
"One Group Base DN per line" : "En gruppe hoved-DN pr. linje",
"Base Group Tree" : "Basis for gruppe-tre",
"One Group Base DN per line" : "En basis-DN for grupper pr. linje",
"Group Search Attributes" : "Attributter for gruppesøk",
"Group-Member association" : "gruppe-medlem assosiasjon",
"Nested Groups" : "Nestede grupper",
......@@ -118,10 +118,10 @@
"User Home Folder Naming Rule" : "Navneregel for brukers hjemmemappe",
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "La stå tom for brukernavn (standard). Ellers, spesifiser en LDAP/AD attributt.",
"Internal Username" : "Internt brukernavn",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Som standard vil det interne brukernavnet bli laget utifra UUID-attributten. Dette sikrer at brukernavnet er unikt og at det ikke er nødvendig å konvertere tegn. Det interne brukernavnet har den begrensningen at bare disse tegnene er tillatt: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Andre tegn erstattes av tilsvarende ASCII-tegn eller blir ganske enkelt utelatt. Ved kollisjon blir et nummer lagt til / øket. Det interne brukernavnet brukes til å identifisere en bruker internt. Det er også standardnavnet på brukerens hjemmemappe. Det er også med i fjern-URL-er, for eksempel for alle *DAV-tjenester. Med denne innstillingen kan standard oppførsel overstyres. For å få en oppførsel som likner oppførselen før ownCloud 5, legg inn attributten for brukerens visningsnavn i dette feltet. La feltet stå tomt for standard oppførsel. Endringer vil kun påvirke nylig tilknyttede (opprettede) LDAP-brukere.",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Som standard vil det interne brukernavnet bli laget utifra UUID-attributten. Dette sikrer at brukernavnet er unikt og at det ikke er nødvendig å konvertere tegn. Det interne brukernavnet har den begrensningen at bare disse tegnene er tillatt: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Andre tegn erstattes av tilsvarende ASCII-tegn eller blir ganske enkelt utelatt. Ved kollisjon blir et nummer lagt til / øket. Det interne brukernavnet brukes til å identifisere en bruker internt. Det er også standardnavnet på brukerens hjemmemappe. Det er også med i eksterne URL-er, for eksempel for alle *DAV-tjenester. Med denne innstillingen kan standard oppførsel overstyres. For å få en oppførsel som likner oppførselen før ownCloud 5, legg inn attributten for brukerens visningsnavn i dette feltet. La feltet stå tomt for standard oppførsel. Endringer vil kun påvirke nylig tilknyttede (opprettede) LDAP-brukere.",
"Internal Username Attribute:" : "Attributt for internt brukernavn:",
"Override UUID detection" : "Overstyr UUID-oppdaging",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "Som standard blir UUID-attributten oppdaget automatisk. UUID-attributten brukes til å identifisere LDAP-brukere og -grupper uten tvil. Det interne brukernavnet vil også bli laget basert på UUID, hvis ikke annet er spesifisert ovenfor. Du kan overstyre innstillingen og oppgi den attributten du ønsker. Du må forsikre det om at din valgte attributt kan hentes ut både for brukere og for grupper og at den er unik. La stå tomt for standard oppførsel. Endringer vil kun påvirke nylig tilknyttede (opprettede) LDAP-brukere og -grupper.",
"Override UUID detection" : "Overstyr UUID-påvisning",
"By default, the UUID attribute is automatically detected. The UUID attribute is used to doubtlessly identify LDAP users and groups. Also, the internal username will be created based on the UUID, if not specified otherwise above. You can override the setting and pass an attribute of your choice. You must make sure that the attribute of your choice can be fetched for both users and groups and it is unique. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users and groups." : "Som standard blir UUID-attributten påvist automatisk. UUID-attributten brukes til å identifisere LDAP-brukere og -grupper unikt. Det interne brukernavnet vil også bli laget basert på UUID, hvis ikke annet er spesifisert ovenfor. Du kan overstyre innstillingen og oppgi den attributten du ønsker. Du må forsikre deg om at din valgte attributt kan hentes ut både for brukere og for grupper og at den er unik. La stå tomt for standard oppførsel. Endringer vil kun påvirke nylig tilknyttede (opprettede) LDAP-brukere og -grupper.",
"UUID Attribute for Users:" : "UUID-attributt for brukere:",
"UUID Attribute for Groups:" : "UUID-attributt for grupper:",
"Username-LDAP User Mapping" : "Tilknytning av brukernavn til LDAP-bruker",
......
......@@ -65,7 +65,7 @@ OC.L10N.register(
"Strong password" : "Contrasinal forte",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O seu servidor web aínda non está configurado axeidamente para permitir a sincronización de ficheiros xa que semella que a interface WebDAV non está a funcionar.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor non ten conexión a Internet. Isto significa que algunhas das funcionalidades como a montaxe de almacenamento externo, as notificacións sobre actualizacións ou instalación de aplicacións de terceiros non funcionan. O acceso aos ficheiros de forma remota e o envío de mensaxes de notificación poderían non funcionar. Suxerímoslle que active a conexión a Internet deste servidor se quere dispor de todas as funcionalidades.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "O seu cartafol de datos e os seus ficheiros probabelmente sexan accesíbeis a través de internet. O ficheiro .htaccess non está a traballar. Suxerímoslle que configure o seu servidor web de tal maneira que o cartafol de datos non estea accesíbel ou que mova o o directorio de datos fóra da raíz de documentos do servidor web.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "O seu cartafol de datos e os seus ficheiros probabelmente sexan accesíbeis a través de internet. O ficheiro .htaccess non está a traballar. Suxerímoslle que configure o seu servidor web de tal xeito que o cartafol de datos non estea accesíbel ou que mova o o directorio de datos fóra da raíz de documentos do servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Aconteceu un erro mentras se comprobaba a configuración do servidor",
"Shared" : "Compartido",
"Shared with {recipients}" : "Compartido con {recipients}",
......
......@@ -63,7 +63,7 @@
"Strong password" : "Contrasinal forte",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O seu servidor web aínda non está configurado axeidamente para permitir a sincronización de ficheiros xa que semella que a interface WebDAV non está a funcionar.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor non ten conexión a Internet. Isto significa que algunhas das funcionalidades como a montaxe de almacenamento externo, as notificacións sobre actualizacións ou instalación de aplicacións de terceiros non funcionan. O acceso aos ficheiros de forma remota e o envío de mensaxes de notificación poderían non funcionar. Suxerímoslle que active a conexión a Internet deste servidor se quere dispor de todas as funcionalidades.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "O seu cartafol de datos e os seus ficheiros probabelmente sexan accesíbeis a través de internet. O ficheiro .htaccess non está a traballar. Suxerímoslle que configure o seu servidor web de tal maneira que o cartafol de datos non estea accesíbel ou que mova o o directorio de datos fóra da raíz de documentos do servidor web.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "O seu cartafol de datos e os seus ficheiros probabelmente sexan accesíbeis a través de internet. O ficheiro .htaccess non está a traballar. Suxerímoslle que configure o seu servidor web de tal xeito que o cartafol de datos non estea accesíbel ou que mova o o directorio de datos fóra da raíz de documentos do servidor web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Aconteceu un erro mentras se comprobaba a configuración do servidor",
"Shared" : "Compartido",
"Shared with {recipients}" : "Compartido con {recipients}",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Hei, Verden!",
"sunny" : "solfylt",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hallo {name}, været er {weather}",
"Hello {name}" : "Hallo {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["last ned %n fil","last ned %n filer"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Oppdaterer {productName} til versjon {version}. Dette kan ta litt tid.",
"Please reload the page." : "Vennligst last siden på nytt.",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
"Hello world!" : "Hei, Verden!",
"sunny" : "solfylt",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Hallo {name}, været er {weather}",
"Hello {name}" : "Hallo {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["last ned %n fil","last ned %n filer"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Oppdaterer {productName} til versjon {version}. Dette kan ta litt tid.",
"Please reload the page." : "Vennligst last siden på nytt.",
......
......@@ -79,7 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Share with user or group …" : "Współdziel z użytkownikiem lub grupą ...",
"Share link" : "Udostępnij link",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Link publiczny wygaśnie nie później niż po {days} dniach od utworzenia",
"Link" : "Link",
"Link" : "Odnośnik",
"Password protect" : "Zabezpiecz hasłem",
"Password" : "Hasło",
"Choose a password for the public link" : "Wybierz hasło dla linku publicznego",
......@@ -89,7 +89,7 @@ OC.L10N.register(
"Set expiration date" : "Ustaw datę wygaśnięcia",
"Expiration" : "Wygaśnięcie",
"Expiration date" : "Data wygaśnięcia",
"Adding user..." : "Doda użytkownika...",
"Adding user..." : "Dodawanie użytkownika...",
"group" : "grupa",
"remote" : "zdalny",
"Resharing is not allowed" : "Współdzielenie nie jest możliwe",
......@@ -119,7 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Witaj świecie!",
"sunny" : "słoneczna",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Cześć {name}, dzisiejsza pogoda jest {weather}",
"Hello {name}" : "Cześć {name}",
"Hello {name}" : "Witaj {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["pobrano %n plik","pobrano %n plików","pobrano %n plików"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuję {productName} do wersji {version}, to może chwilę potrwać.",
"Please reload the page." : "Proszę przeładować stronę",
......@@ -190,7 +190,7 @@ OC.L10N.register(
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Ta aplikacja wymaga JavaScript do poprawnego działania. Proszę <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">włącz JavaScript</a> i przeładuj stronę.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s jest dostępna. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji.",
"Log out" : "Wyloguj",
"Search" : "Szukaj",
"Search" : "Wyszukaj",
"Server side authentication failed!" : "Uwierzytelnianie po stronie serwera nie powiodło się!",
"Please contact your administrator." : "Skontaktuj się z administratorem",
"Forgot your password? Reset it!" : "Nie pamiętasz hasła? Zresetuj je!",
......
......@@ -77,7 +77,7 @@
"Share with user or group …" : "Współdziel z użytkownikiem lub grupą ...",
"Share link" : "Udostępnij link",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Link publiczny wygaśnie nie później niż po {days} dniach od utworzenia",
"Link" : "Link",
"Link" : "Odnośnik",
"Password protect" : "Zabezpiecz hasłem",
"Password" : "Hasło",
"Choose a password for the public link" : "Wybierz hasło dla linku publicznego",
......@@ -87,7 +87,7 @@
"Set expiration date" : "Ustaw datę wygaśnięcia",
"Expiration" : "Wygaśnięcie",
"Expiration date" : "Data wygaśnięcia",
"Adding user..." : "Doda użytkownika...",
"Adding user..." : "Dodawanie użytkownika...",
"group" : "grupa",
"remote" : "zdalny",
"Resharing is not allowed" : "Współdzielenie nie jest możliwe",
......@@ -117,7 +117,7 @@
"Hello world!" : "Witaj świecie!",
"sunny" : "słoneczna",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Cześć {name}, dzisiejsza pogoda jest {weather}",
"Hello {name}" : "Cześć {name}",
"Hello {name}" : "Witaj {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["pobrano %n plik","pobrano %n plików","pobrano %n plików"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuję {productName} do wersji {version}, to może chwilę potrwać.",
"Please reload the page." : "Proszę przeładować stronę",
......@@ -188,7 +188,7 @@
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Ta aplikacja wymaga JavaScript do poprawnego działania. Proszę <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">włącz JavaScript</a> i przeładuj stronę.",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s jest dostępna. Dowiedz się więcej na temat aktualizacji.",
"Log out" : "Wyloguj",
"Search" : "Szukaj",
"Search" : "Wyszukaj",
"Server side authentication failed!" : "Uwierzytelnianie po stronie serwera nie powiodło się!",
"Please contact your administrator." : "Skontaktuj się z administratorem",
"Forgot your password? Reset it!" : "Nie pamiętasz hasła? Zresetuj je!",
......
......@@ -127,7 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Por favor, asegúrese de que tiene PostgreSQL 9 o superior, o revise los registros para obtener más información acerca del error.",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Por favor cambie los permisos a 0770 para que el directorio no se pueda mostrar para otros usuarios.",
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Directorio de datos (%s) se puede leer por otros usuarios.",
"Data directory (%s) is invalid" : "Directorio de datos (%s) no es válida",
"Data directory (%s) is invalid" : "El directorio de datos (%s) no es válido",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Verifique que el directorio de datos contiene un archivo \".ocdata\" en su directorio raíz.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "No se pudo realizar el bloqueo %d en \"%s\"."
},
......
......@@ -125,7 +125,7 @@
"Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Por favor, asegúrese de que tiene PostgreSQL 9 o superior, o revise los registros para obtener más información acerca del error.",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Por favor cambie los permisos a 0770 para que el directorio no se pueda mostrar para otros usuarios.",
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Directorio de datos (%s) se puede leer por otros usuarios.",
"Data directory (%s) is invalid" : "Directorio de datos (%s) no es válida",
"Data directory (%s) is invalid" : "El directorio de datos (%s) no es válido",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Verifique que el directorio de datos contiene un archivo \".ocdata\" en su directorio raíz.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "No se pudo realizar el bloqueo %d en \"%s\"."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment