Commit 37a87112 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud

[tx-robot] updated from transifex

parent 4dd2ad7f
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "لا يمكن تعطيل مفتاح الاستعادة, يرجى التحقق من كلمة مرور مفتاح الاستعادة!",
"Password successfully changed." : "تم تغيير كلمة المرور بنجاح.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "تعذر تغيير كلمة المرور. من الممكن ان كلمة المرور القديمة غير صحيحة.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "تفعيل استعادة المفتاح (سوف يمكنك من استعادة ملفات المستخدمين في حال فقدان كلمة المرور):",
"Recovery key password" : "استعادة كلمة مرور المفتاح",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "لا يمكن تعطيل مفتاح الاستعادة, يرجى التحقق من كلمة مرور مفتاح الاستعادة!",
"Password successfully changed." : "تم تغيير كلمة المرور بنجاح.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "تعذر تغيير كلمة المرور. من الممكن ان كلمة المرور القديمة غير صحيحة.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "تفعيل استعادة المفتاح (سوف يمكنك من استعادة ملفات المستخدمين في حال فقدان كلمة المرور):",
"Recovery key password" : "استعادة كلمة مرور المفتاح",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nun pudo deshabilitase la clave de recuperación. Por favor comprueba la contraseña!",
"Password successfully changed." : "Camudóse la contraseña",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nun pudo camudase la contraseña. Comprueba que la contraseña actual seya correuta.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuariu en casu de perda de la contraseña);",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nun pudo deshabilitase la clave de recuperación. Por favor comprueba la contraseña!",
"Password successfully changed." : "Camudóse la contraseña",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nun pudo camudase la contraseña. Comprueba que la contraseña actual seya correuta.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuariu en casu de perda de la contraseña);",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarını təkrarlayasınız",
"Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Bərpa açarını aktivləşdir(şifrə itirilməsi hadısələrində, istifadəçi fayllarının bərpasına izin verir)",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Xahiş olunur yeni bərpa açarını təkrarlayasınız",
"Password successfully changed." : "Şifrə uğurla dəyişdirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Şifrəni dəyişmək olmur, ola bilər ki, köhnə şifrə düzgün olmayıb.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Bərpa açarını aktivləşdir(şifrə itirilməsi hadısələrində, istifadəçi fayllarının bərpasına izin verir)",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
"Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включи опцията възстановяване на ключ (разрешава да възстанови файловете на потребителите в случай на загубена парола):",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Моля, въведи повторна новата парола за възстановяване",
"Password successfully changed." : "Паролата е успешно променена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Грешка при промяна на паролата. Може би старата ти парола е сгрешена.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Включи опцията възстановяване на ключ (разрешава да възстанови файловете на потребителите в случай на загубена парола):",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
......
OC.L10N.register(
"encryption",
{
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za šifriranje. Molim ažurirajte lozinku svoga privatnog ključa u svojim osobnim postavkama da biste obnovili pristup svojim šifriranim datotekama.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Disabled" : "Onemogućeno"
......
{ "translations": {
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za šifriranje. Molim ažurirajte lozinku svoga privatnog ključa u svojim osobnim postavkama da biste obnovili pristup svojim šifriranim datotekama.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Disabled" : "Onemogućeno"
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "No s'ha pogut desactivar la calu de recuperació. Comproveu la contrasenya de la clau de recuperació!",
"Password successfully changed." : "La contrasenya s'ha canviat.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No s'ha pogut canviar la contrasenya. Potser la contrasenya anterior no era correcta.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activa la clau de recuperació (permet recuperar fitxers d'usuaris en cas de pèrdua de contrasenya):",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "No s'ha pogut desactivar la calu de recuperació. Comproveu la contrasenya de la clau de recuperació!",
"Password successfully changed." : "La contrasenya s'ha canviat.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No s'ha pogut canviar la contrasenya. Potser la contrasenya anterior no era correcta.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activa la clau de recuperació (permet recuperar fitxers d'usuaris en cas de pèrdua de contrasenya):",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povolit klíč pro obnovu (umožňuje obnovu uživatelských souborů v případě ztráty hesla)",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Povolit klíč pro obnovu (umožňuje obnovu uživatelských souborů v případě ztráty hesla)",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Recovery Key enabled" : "Gendannalsesnøgle aktiv",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøglen, venligst prøv igen eller kontakt din administrator",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Recovery Key enabled" : "Gendannalsesnøgle aktiv",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kunne ikke aktivere gendannelsesnøglen, venligst prøv igen eller kontakt din administrator",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort falsch.",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuche es noch einmal oder kontaktiere Deinen Administrator",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren (ermöglicht das Wiederherstellen von Dateien, falls das Passwort vergessen wurde):",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort falsch.",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuche es noch einmal oder kontaktiere Deinen Administrator",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren (ermöglicht das Wiederherstellen von Dateien, falls das Passwort vergessen wurde):",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort nicht richtig.",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuchen Sie es noch einmal oder kontaktieren Sie Ihren Administrator",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktivieren Sie den Wiederherstellungsschlüssel (erlaubt die Wiederherstellung des Zugangs zu den Benutzerdateien, wenn das Passwort verloren geht):",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort nicht richtig.",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuchen Sie es noch einmal oder kontaktieren Sie Ihren Administrator",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktivieren Sie den Wiederherstellungsschlüssel (erlaubt die Wiederherstellung des Zugangs zu den Benutzerdateien, wenn das Passwort verloren geht):",
......
......@@ -13,7 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Παρακαλώ επαναλάβετε το νέο κωδικό επαναφοράς",
"Password successfully changed." : "Ο κωδικός αλλάχτηκε επιτυχώς.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Αποτυχία αλλαγής κωδικού ίσως ο παλιός κωδικός να μην ήταν σωστός.",
"Recovery Key enabled" : "Κλειδί ανάκτησης ενεργοποιημένο",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Αδυναμία ενεργοποίησης κλειδιού ανάκτησης, παρακαλούμε προσπαθήστε αργότερα ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Άκυρο προσωπικό κλειδί για την εφαρμογή κρυπτογράφησης. Παρακαλώ ενημερώστε τον κωδικό του προσωπικού κλειδίου σας στις προσωπικές ρυθμίσεις για να επανακτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα σας αρχεία.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Η εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι ενεργοποιημένη αλλά τα κλειδιά σας δεν έχουν καταγραφεί, παρακαλώ αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.",
"ownCloud basic encryption module" : "Βασική μονάδα κρυπτογράφησης του ",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Ενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης (επιτρέψτε την ανάκτηση αρχείων χρηστών σε περίπτωση απώλειας κωδικού):",
"Recovery key password" : "Επαναφορά κωδικού κλειδιού",
"Repeat Recovery key password" : "Επαναλάβετε το κλειδί επαναφοράς κωδικού",
......
......@@ -11,7 +11,11 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Παρακαλώ επαναλάβετε το νέο κωδικό επαναφοράς",
"Password successfully changed." : "Ο κωδικός αλλάχτηκε επιτυχώς.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Αποτυχία αλλαγής κωδικού ίσως ο παλιός κωδικός να μην ήταν σωστός.",
"Recovery Key enabled" : "Κλειδί ανάκτησης ενεργοποιημένο",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Αδυναμία ενεργοποίησης κλειδιού ανάκτησης, παρακαλούμε προσπαθήστε αργότερα ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Άκυρο προσωπικό κλειδί για την εφαρμογή κρυπτογράφησης. Παρακαλώ ενημερώστε τον κωδικό του προσωπικού κλειδίου σας στις προσωπικές ρυθμίσεις για να επανακτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα σας αρχεία.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Η εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι ενεργοποιημένη αλλά τα κλειδιά σας δεν έχουν καταγραφεί, παρακαλώ αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.",
"ownCloud basic encryption module" : "Βασική μονάδα κρυπτογράφησης του ",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Ενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης (επιτρέψτε την ανάκτηση αρχείων χρηστών σε περίπτωση απώλειας κωδικού):",
"Recovery key password" : "Επαναφορά κωδικού κλειδιού",
"Repeat Recovery key password" : "Επαναλάβετε το κλειδί επαναφοράς κωδικού",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Please repeat the new recovery password",
"Password successfully changed." : "Password changed successfully.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Could not change the password. Maybe the old password was incorrect.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Encryption App is enabled but your keys are not initialised, please log-out and log-in again",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):",
"Recovery key password" : "Recovery key password",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Please repeat the new recovery password",
"Password successfully changed." : "Password changed successfully.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Could not change the password. Maybe the old password was incorrect.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Encryption App is enabled but your keys are not initialised, please log-out and log-in again",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):",
"Recovery key password" : "Recovery key password",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No se pudo cambiar la contraseña. Compruebe que la contraseña actual sea correcta.",
"Recovery Key enabled" : "Recuperación de clave habilitada",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "No se pudo habilitar la clave de recuperación, por favor vuelva a intentarlo o póngase en contacto con el administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clave privada no es válida para la app de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de cifrado está habilitada pero sus claves no se han inicializado, por favor, cierre la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"ownCloud basic encryption module" : "Módulo base de encriptación ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuario en caso de pérdida de la contraseña);",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No se pudo cambiar la contraseña. Compruebe que la contraseña actual sea correcta.",
"Recovery Key enabled" : "Recuperación de clave habilitada",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "No se pudo habilitar la clave de recuperación, por favor vuelva a intentarlo o póngase en contacto con el administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clave privada no es válida para la app de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de cifrado está habilitada pero sus claves no se han inicializado, por favor, cierre la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"ownCloud basic encryption module" : "Módulo base de encriptación ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuario en caso de pérdida de la contraseña);",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "No fue posible deshabilitar la clave de recuperación. Por favor, comprobá tu contraseña.",
"Password successfully changed." : "Tu contraseña fue cambiada",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No se pudo cambiar la contraseña. Comprobá que la contraseña actual sea correcta.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Llave privada inválida para la aplicación de encriptación. Por favor actualice la clave de la llave privada en las configuraciones personales para recobrar el acceso a sus archivos encriptados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La aplicación de encriptación está habilitada pero las llaves no fueron inicializadas, por favor termine y vuelva a iniciar la sesión",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar clave de recuperación (te permite recuperar los archivos de usuario en el caso que pierdas la contraseña):",
"Recovery key password" : "Contraseña de recuperación de clave",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "No fue posible deshabilitar la clave de recuperación. Por favor, comprobá tu contraseña.",
"Password successfully changed." : "Tu contraseña fue cambiada",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No se pudo cambiar la contraseña. Comprobá que la contraseña actual sea correcta.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Llave privada inválida para la aplicación de encriptación. Por favor actualice la clave de la llave privada en las configuraciones personales para recobrar el acceso a sus archivos encriptados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La aplicación de encriptación está habilitada pero las llaves no fueron inicializadas, por favor termine y vuelva a iniciar la sesión",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar clave de recuperación (te permite recuperar los archivos de usuario en el caso que pierdas la contraseña):",
"Recovery key password" : "Contraseña de recuperación de clave",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "No se pudo deshabilitar la clave de recuperación. Por favor compruebe su contraseña!",
"Password successfully changed." : "Su contraseña ha sido cambiada",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No se pudo cambiar la contraseña. Compruebe que la contraseña actual sea correcta.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clave privada no es válida para la aplicación de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La aplicación de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los archivos del usuario en caso de pérdida de la contraseña);",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "No se pudo deshabilitar la clave de recuperación. Por favor compruebe su contraseña!",
"Password successfully changed." : "Su contraseña ha sido cambiada",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "No se pudo cambiar la contraseña. Compruebe que la contraseña actual sea correcta.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clave privada no es válida para la aplicación de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La aplicación de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los archivos del usuario en caso de pérdida de la contraseña);",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Palun korda uut taastevõtme parooli",
"Password successfully changed." : "Parool edukalt vahetatud.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ei suutnud vahetada parooli. Võib-olla on vana parool valesti sisestatud.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Vigane Krüpteerimisrakendi privaatvõti . Palun uuenda oma privaatse võtme parool oma personaasete seadete all taastamaks ligipääsu oma krüpteeritud failidele.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krüpteerimisrakend on lubatud, kuid võtmeid pole lähtestatud. Palun logi välja ning uuesti sisse.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Luba taastevõti (võimalda kasutaja failide taastamine parooli kaotuse puhul):",
"Recovery key password" : "Taastevõtme parool",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Palun korda uut taastevõtme parooli",
"Password successfully changed." : "Parool edukalt vahetatud.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ei suutnud vahetada parooli. Võib-olla on vana parool valesti sisestatud.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Vigane Krüpteerimisrakendi privaatvõti . Palun uuenda oma privaatse võtme parool oma personaasete seadete all taastamaks ligipääsu oma krüpteeritud failidele.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krüpteerimisrakend on lubatud, kuid võtmeid pole lähtestatud. Palun logi välja ning uuesti sisse.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Luba taastevõti (võimalda kasutaja failide taastamine parooli kaotuse puhul):",
"Recovery key password" : "Taastevõtme parool",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria",
"Password successfully changed." : "Pasahitza behar bezala aldatu da.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Enkriptazio aplikaziorako gako pribatu okerra. Mesedez eguneratu zure gako pribatuaren pasahitza zure ezarpen pertsonaletan zure enkriptatuko fitxategietarako sarrera berreskuratzeko.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Gaitu berreskurapen gakoa (erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzea ahalbidetzen du pasahitza galtzen badute ere):",
"Recovery key password" : "Berreskuratze gako pasahitza",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria",
"Password successfully changed." : "Pasahitza behar bezala aldatu da.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Enkriptazio aplikaziorako gako pribatu okerra. Mesedez eguneratu zure gako pribatuaren pasahitza zure ezarpen pertsonaletan zure enkriptatuko fitxategietarako sarrera berreskuratzeko.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Gaitu berreskurapen gakoa (erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzea ahalbidetzen du pasahitza galtzen badute ere):",
"Recovery key password" : "Berreskuratze gako pasahitza",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Salasanan vaihto epäonnistui. Kenties vanha salasana oli väärin.",
"Recovery Key enabled" : "Palautusavain käytössä",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Palautusavaimen käyttöönotto epäonnistui, yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteys ylläpitäjään",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloudin perussalausmoduuli",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Käytä palautusavainta (salli käyttäjien tiedostojen palauttaminen, jos heidän salasana unohtuu):",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Salasanan vaihto epäonnistui. Kenties vanha salasana oli väärin.",
"Recovery Key enabled" : "Palautusavain käytössä",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Palautusavaimen käyttöönotto epäonnistui, yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteys ylläpitäjään",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloudin perussalausmoduuli",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Käytä palautusavainta (salli käyttäjien tiedostojen palauttaminen, jos heidän salasana unohtuu):",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Erreur lors du changement de mot de passe. L'ancien mot de passe est peut-être incorrect.",
"Recovery Key enabled" : "Clé de récupération activée",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Impossible d'activer la clé de récupération. Veuillez essayer à nouveau ou contacter votre administrateur",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Votre clef privée pour le chiffrement n'est pas valide ! Veuillez mettre à jour le mot de passe de votre clef privée dans vos paramètres personnels pour récupérer l'accès à vos fichiers chiffrés.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'application de chiffrement est activée mais vos clefs ne sont pas initialisées. Veuillez vous déconnecter et ensuite vous reconnecter.",
"ownCloud basic encryption module" : "Module de chiffrement de base d'ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activer la clef de récupération (permet de récupérer les fichiers des utilisateurs en cas de perte de mot de passe).",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Erreur lors du changement de mot de passe. L'ancien mot de passe est peut-être incorrect.",
"Recovery Key enabled" : "Clé de récupération activée",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Impossible d'activer la clé de récupération. Veuillez essayer à nouveau ou contacter votre administrateur",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Votre clef privée pour le chiffrement n'est pas valide ! Veuillez mettre à jour le mot de passe de votre clef privée dans vos paramètres personnels pour récupérer l'accès à vos fichiers chiffrés.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'application de chiffrement est activée mais vos clefs ne sont pas initialisées. Veuillez vous déconnecter et ensuite vous reconnecter.",
"ownCloud basic encryption module" : "Module de chiffrement de base d'ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activer la clef de récupération (permet de récupérer les fichiers des utilisateurs en cas de perte de mot de passe).",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Non foi posíbel cambiar o contrasinal. Probabelmente o contrasinal antigo non é o correcto.",
"Recovery Key enabled" : "Activada a chave de recuperación",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Non foi posíbel activar a chave de recuperación, tenteo de novo ou póñase en contacto co administrador.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron preparadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"ownCloud basic encryption module" : "Módulo básico de cifrado de ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activar a chave de recuperación (permitirá recuperar os ficheiros dos usuarios no caso de perda do contrasinal):",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Non foi posíbel cambiar o contrasinal. Probabelmente o contrasinal antigo non é o correcto.",
"Recovery Key enabled" : "Activada a chave de recuperación",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Non foi posíbel activar a chave de recuperación, tenteo de novo ou póñase en contacto co administrador.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron preparadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"ownCloud basic encryption module" : "Módulo básico de cifrado de ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activar a chave de recuperación (permitirá recuperar os ficheiros dos usuarios no caso de perda do contrasinal):",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključ za oporavak nije moguće deaktivirati. Molimo provjerite svoju lozinku ključa za oporavak!",
"Password successfully changed." : "Lozinka uspješno promijenjena.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Lozinku nije moguće promijeniti. Možda je stara lozinka bila neispravna.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za šifriranje. Molimo ažurirajte lozinku svoga privatnog ključa u svojim osobnimpostavkama da biste obnovili pristup svojim šifriranim datotekama.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je aktivirana ali vaši ključevi nisu inicijalizirani, molimo odjavite se iponovno prijavite.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktivirajte ključ za oporavak (u slučaju gubitka lozinke dozvolite oporavak korisničkih datoteka):",
"Recovery key password" : "Lozinka ključa za oporavak",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključ za oporavak nije moguće deaktivirati. Molimo provjerite svoju lozinku ključa za oporavak!",
"Password successfully changed." : "Lozinka uspješno promijenjena.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Lozinku nije moguće promijeniti. Možda je stara lozinka bila neispravna.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za šifriranje. Molimo ažurirajte lozinku svoga privatnog ključa u svojim osobnimpostavkama da biste obnovili pristup svojim šifriranim datotekama.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je aktivirana ali vaši ključevi nisu inicijalizirani, molimo odjavite se iponovno prijavite.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktivirajte ključ za oporavak (u slučaju gubitka lozinke dozvolite oporavak korisničkih datoteka):",
"Recovery key password" : "Lozinka ključa za oporavak",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "A helyreállítási kulcsot nem lehetett kikapcsolni. Ellenőrizze a helyreállítási kulcsa jelszavát!",
"Password successfully changed." : "A jelszót sikeresen megváltoztattuk.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "A jelszót nem lehet megváltoztatni! Lehet, hogy hibás volt a régi jelszó.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Az állományok titkosításához használt titkos kulcsa érvénytelen. Kérjük frissítse a titkos kulcs jelszót a személyes beállításokban, hogy ismét hozzáférjen a titkosított állományaihoz!",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Az állományok titkosítása engedélyezve van, de az Ön titkos kulcsai nincsenek beállítva. Ezért kérjük, hogy jelentkezzen ki, és lépjen be újra!",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "A helyreállítási kulcs beállítása (lehetővé teszi a felhasználók állományainak visszaállítását, ha elfelejtik a jelszavukat):",
"Recovery key password" : "A helyreállítási kulcs jelszava",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "A helyreállítási kulcsot nem lehetett kikapcsolni. Ellenőrizze a helyreállítási kulcsa jelszavát!",
"Password successfully changed." : "A jelszót sikeresen megváltoztattuk.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "A jelszót nem lehet megváltoztatni! Lehet, hogy hibás volt a régi jelszó.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Az állományok titkosításához használt titkos kulcsa érvénytelen. Kérjük frissítse a titkos kulcs jelszót a személyes beállításokban, hogy ismét hozzáférjen a titkosított állományaihoz!",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Az állományok titkosítása engedélyezve van, de az Ön titkos kulcsai nincsenek beállítva. Ezért kérjük, hogy jelentkezzen ki, és lépjen be újra!",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "A helyreállítási kulcs beállítása (lehetővé teszi a felhasználók állományainak visszaállítását, ha elfelejtik a jelszavukat):",
"Recovery key password" : "A helyreállítási kulcs jelszava",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Silakan ulangi sandi pemulihan baru",
"Password successfully changed." : "Sandi berhasil diubah",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Tidak dapat mengubah sandi. Kemungkinan sandi lama yang dimasukkan salah.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Kunci privat tidak sah untuk Aplikasi Enskripsi. Silakan perbarui sandi kunci privat anda pada pengaturan pribadi untuk memulihkan akses ke berkas anda yang dienskripsi.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikasi Enskripsi telah diaktifkan tetapi kunci tidak diinisialisasi, silakan log-out dan log-in lagi",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktifkan kunci pemulihan (memungkinkan pengguna untuk memulihkan berkas dalam kasus kehilangan sandi):",
"Recovery key password" : "Sandi kunci pemulihan",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Silakan ulangi sandi pemulihan baru",
"Password successfully changed." : "Sandi berhasil diubah",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Tidak dapat mengubah sandi. Kemungkinan sandi lama yang dimasukkan salah.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Kunci privat tidak sah untuk Aplikasi Enskripsi. Silakan perbarui sandi kunci privat anda pada pengaturan pribadi untuk memulihkan akses ke berkas anda yang dienskripsi.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikasi Enskripsi telah diaktifkan tetapi kunci tidak diinisialisasi, silakan log-out dan log-in lagi",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktifkan kunci pemulihan (memungkinkan pengguna untuk memulihkan berkas dalam kasus kehilangan sandi):",
"Recovery key password" : "Sandi kunci pemulihan",
......
......@@ -13,7 +13,10 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Ripeti la nuova password di recupero",
"Password successfully changed." : "Password modificata correttamente.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Impossibile cambiare la password. Forse la vecchia password non era corretta.",
"Recovery Key enabled" : "Chiave di ripristino abilitata",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chiave privata non valida per l'applicazione di cifratura. Aggiorna la password della chiave privata nelle impostazioni personali per ripristinare l'accesso ai tuoi file cifrati.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"ownCloud basic encryption module" : "Modulo di cifratura di base di ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Abilita la chiave di recupero (permette di recuperare i file utenti in caso di perdita della password):",
"Recovery key password" : "Password della chiave di recupero",
"Repeat Recovery key password" : "Ripeti la password della chiave di recupero",
......
......@@ -11,7 +11,10 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Ripeti la nuova password di recupero",
"Password successfully changed." : "Password modificata correttamente.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Impossibile cambiare la password. Forse la vecchia password non era corretta.",
"Recovery Key enabled" : "Chiave di ripristino abilitata",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chiave privata non valida per l'applicazione di cifratura. Aggiorna la password della chiave privata nelle impostazioni personali per ripristinare l'accesso ai tuoi file cifrati.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"ownCloud basic encryption module" : "Modulo di cifratura di base di ownCloud",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Abilita la chiave di recupero (permette di recuperare i file utenti in caso di perdita della password):",
"Recovery key password" : "Password della chiave di recupero",
"Repeat Recovery key password" : "Ripeti la password della chiave di recupero",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "新しい復旧キーのパスワードをもう一度入力",
"Password successfully changed." : "パスワードを変更できました。",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "パスワードを変更できませんでした。古いパスワードが間違っているかもしれません。",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "暗号化アプリの無効なプライベートキーです。あなたの暗号化されたファイルへアクセスするために、個人設定からプライベートキーのパスワードを更新してください。",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "暗号化アプリは有効ですが、あなたの暗号化キーは初期化されていません。ログアウトした後に、再度ログインしてください",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "リカバリキーを有効にする (パスワードを忘れた場合にユーザーのファイルを回復できます):",
"Recovery key password" : "リカバリキーのパスワード",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "新しい復旧キーのパスワードをもう一度入力",
"Password successfully changed." : "パスワードを変更できました。",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "パスワードを変更できませんでした。古いパスワードが間違っているかもしれません。",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "暗号化アプリの無効なプライベートキーです。あなたの暗号化されたファイルへアクセスするために、個人設定からプライベートキーのパスワードを更新してください。",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "暗号化アプリは有効ですが、あなたの暗号化キーは初期化されていません。ログアウトした後に、再度ログインしてください",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "リカバリキーを有効にする (パスワードを忘れた場合にユーザーのファイルを回復できます):",
"Recovery key password" : "リカバリキーのパスワード",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "새 복구 암호를 다시 입력하십시오",
"Password successfully changed." : "암호가 성공적으로 변경되었습니다",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "암호를 변경할 수 없습니다. 예전 암호가 정확하지 않은 것 같습니다.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "암호화 앱의 개인 키가 잘못되었습니다. 암호화된 파일에 다시 접근하려면 개인 설정에서 개인 키 암호를 업데이트해야 합니다.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "암호화 앱이 활성화되어 있지만 키가 초기화되지 않았습니다. 로그아웃한 후 다시 로그인하십시오",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "복구 키 사용 (암호를 잊었을 때 파일을 복구할 수 있도록 함):",
"Recovery key password" : "복구 키 암호",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "새 복구 암호를 다시 입력하십시오",
"Password successfully changed." : "암호가 성공적으로 변경되었습니다",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "암호를 변경할 수 없습니다. 예전 암호가 정확하지 않은 것 같습니다.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "암호화 앱의 개인 키가 잘못되었습니다. 암호화된 파일에 다시 접근하려면 개인 설정에서 개인 키 암호를 업데이트해야 합니다.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "암호화 앱이 활성화되어 있지만 키가 초기화되지 않았습니다. 로그아웃한 후 다시 로그인하십시오",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "복구 키 사용 (암호를 잊었을 때 파일을 복구할 수 있도록 함):",
"Recovery key password" : "복구 키 암호",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Neišėjo išjungti jūsų atkūrimo rakto. Prašome jį patikrinti!",
"Password successfully changed." : "Slaptažodis sėkmingai pakeistas",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Slaptažodis nebuvo pakeistas. Gali būti, kad buvo neteisingai suvestas senasis.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Netinkamas privatus raktas Šifravimo programai. Prašome atnaujinti savo privataus rakto slaptažodį asmeniniuose nustatymuose, kad atkurti prieigą prie šifruotų failų.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifravimo programa įjungta, bet Jūsų raktai nėra pritaikyti. Prašome atsijungti ir vėl prisijungti",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Įjunkite atkūrimo raktą, (leisti atkurti naudotojų failus praradus slaptažodį):",
"Recovery key password" : "Atkūrimo rakto slaptažodis",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Neišėjo išjungti jūsų atkūrimo rakto. Prašome jį patikrinti!",
"Password successfully changed." : "Slaptažodis sėkmingai pakeistas",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Slaptažodis nebuvo pakeistas. Gali būti, kad buvo neteisingai suvestas senasis.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Netinkamas privatus raktas Šifravimo programai. Prašome atnaujinti savo privataus rakto slaptažodį asmeniniuose nustatymuose, kad atkurti prieigą prie šifruotų failų.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifravimo programa įjungta, bet Jūsų raktai nėra pritaikyti. Prašome atsijungti ir vėl prisijungti",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Įjunkite atkūrimo raktą, (leisti atkurti naudotojų failus praradus slaptažodį):",
"Recovery key password" : "Atkūrimo rakto slaptažodis",
......
OC.L10N.register(
"encryption",
{
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Šifrēšanas lietotnei nepareiza privātā atslēga. Lūdzu atjaunojiet savu privāto atslēgu personīgo uzstādījumu sadaļā, lai atjaunot pieeju šifrētajiem failiem.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifrēšanas lietotnes ir pieslēgta, bet šifrēšanas atslēgas nav uzstādītas. Lūdzu izejiet no sistēmas un ieejiet sistēmā atpakaļ.",
"Enabled" : "Pievienots"
},
......
{ "translations": {
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Šifrēšanas lietotnei nepareiza privātā atslēga. Lūdzu atjaunojiet savu privāto atslēgu personīgo uzstādījumu sadaļā, lai atjaunot pieeju šifrētajiem failiem.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Šifrēšanas lietotnes ir pieslēgta, bet šifrēšanas atslēgas nav uzstādītas. Lūdzu izejiet no sistēmas un ieejiet sistēmā atpakaļ.",
"Enabled" : "Pievienots"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);"
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Gjenta det nye gjenopprettingspassordet",
"Password successfully changed." : "Passordet ble endret.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Klarte ikke å endre passordet. Kanskje gammelt passord ikke var korrekt.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gjenopprettingsnøkkel (tillat å gjenopprette brukerfiler i tilfelle tap av passord):",
"Recovery key password" : "Passord for gjenopprettingsnøkkel",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Gjenta det nye gjenopprettingspassordet",
"Password successfully changed." : "Passordet ble endret.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Klarte ikke å endre passordet. Kanskje gammelt passord ikke var korrekt.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gjenopprettingsnøkkel (tillat å gjenopprette brukerfiler i tilfelle tap av passord):",
"Recovery key password" : "Passord for gjenopprettingsnøkkel",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Herhaal het nieuwe herstelwachtwoord",
"Password successfully changed." : "Wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kon wachtwoord niet wijzigen. Wellicht oude wachtwoord niet juist ingevoerd.",