Commit 4c233fef authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 9d091501
......@@ -55,11 +55,13 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Завантажити",
"Select" : "Оберіть",
"Pending" : "Очікування",
"Unable to determine date" : "Неможливо визначити дату",
"Error moving file." : "Помилка переміщення файлу.",
"Error moving file" : "Помилка переміщення файлу",
"Error" : "Помилка",
"Could not rename file" : "Неможливо перейменувати файл",
"Error deleting file." : "Помилка видалення файлу.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Нічого не знайдено в цій теці '{filter}'",
"Name" : "Ім'я",
"Size" : "Розмір",
"Modified" : "Змінено",
......@@ -73,8 +75,9 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невірний закритий ключ для доданку шифрування. Оновіть пароль до вашого закритого ключа в особистих налаштуваннях.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Шифрування було вимкнено, але ваші файли все ще зашифровано. Для розшифрування перейдіть до персональних налаштувань.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["знайдено '{filter}'","знайдено '{filter}'","знайдено '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} і {files}",
"Favorited" : "Улюблений",
"Favorite" : "Улюблений",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s не може бути перейменований, оскільки він видалений",
"%s could not be renamed" : "%s не може бути перейменований",
......@@ -94,9 +97,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "З посилання",
"Upload" : "Вивантажити",
"Cancel upload" : "Перервати завантаження",
"No files yet" : "Немає нічого",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Завантажте вміст або синхронізуйте з пристроями!",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
"Select all" : "Вибрати всі",
"Upload too large" : "Файл занадто великий",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файли,що ви намагаєтесь відвантажити перевищують максимальний дозволений розмір файлів на цьому сервері.",
"Files are being scanned, please wait." : "Файли скануються, зачекайте, будь-ласка.",
"Currently scanning" : "Триває перевірка"
"Currently scanning" : "Триває перевірка",
"No favorites" : "Немає обраних",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файли і папки, які ви помітити як улюблені з'явиться тут"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -53,11 +53,13 @@
"Download" : "Завантажити",
"Select" : "Оберіть",
"Pending" : "Очікування",
"Unable to determine date" : "Неможливо визначити дату",
"Error moving file." : "Помилка переміщення файлу.",
"Error moving file" : "Помилка переміщення файлу",
"Error" : "Помилка",
"Could not rename file" : "Неможливо перейменувати файл",
"Error deleting file." : "Помилка видалення файлу.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Нічого не знайдено в цій теці '{filter}'",
"Name" : "Ім'я",
"Size" : "Розмір",
"Modified" : "Змінено",
......@@ -71,8 +73,9 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невірний закритий ключ для доданку шифрування. Оновіть пароль до вашого закритого ключа в особистих налаштуваннях.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Шифрування було вимкнено, але ваші файли все ще зашифровано. Для розшифрування перейдіть до персональних налаштувань.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["","",""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["знайдено '{filter}'","знайдено '{filter}'","знайдено '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} і {files}",
"Favorited" : "Улюблений",
"Favorite" : "Улюблений",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s не може бути перейменований, оскільки він видалений",
"%s could not be renamed" : "%s не може бути перейменований",
......@@ -92,9 +95,15 @@
"From link" : "З посилання",
"Upload" : "Вивантажити",
"Cancel upload" : "Перервати завантаження",
"No files yet" : "Немає нічого",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Завантажте вміст або синхронізуйте з пристроями!",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
"Select all" : "Вибрати всі",
"Upload too large" : "Файл занадто великий",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файли,що ви намагаєтесь відвантажити перевищують максимальний дозволений розмір файлів на цьому сервері.",
"Files are being scanned, please wait." : "Файли скануються, зачекайте, будь-ласка.",
"Currently scanning" : "Триває перевірка"
"Currently scanning" : "Триває перевірка",
"No favorites" : "Немає обраних",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Файли і папки, які ви помітити як улюблені з'явиться тут"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -23,10 +23,11 @@ OC.L10N.register(
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ваш секретний ключ не дійсний! Ймовірно ваш пароль був змінений ззовні %s (наприклад, корпоративний каталог). Ви можете оновити секретний ключ в особистих налаштуваннях на сторінці відновлення доступу до зашифрованих файлів.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не можу розшифрувати цей файл, можливо він опублікований. Будь ласка, попросіть власника опублікувати його заново.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Невідома помилка. Будь ласка, перевірте налаштування системи або зверніться до адміністратора.",
"Missing requirements." : "Відсутні вимоги.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Для наступних користувачів шифрування не налаштоване:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Початкове шифрування почалося... Це може зайняти деякий час. Будь ласка, почекайте.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Початкове шифрування працює... Це може зайняти деякий час. Будь ласка, почекайте.",
"Missing requirements." : "Відсутні вимоги.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Будь ласка, переконайтеся, що OpenSSL разом з розширенням PHP включена і налаштована належним чином. В даний час, шифрування додатку було відключено.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Для наступних користувачів шифрування не налаштоване:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Перейти навпростець до ваших %spersonal settings%s.",
"Encryption" : "Шифрування",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
......
......@@ -21,10 +21,11 @@
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ваш секретний ключ не дійсний! Ймовірно ваш пароль був змінений ззовні %s (наприклад, корпоративний каталог). Ви можете оновити секретний ключ в особистих налаштуваннях на сторінці відновлення доступу до зашифрованих файлів.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не можу розшифрувати цей файл, можливо він опублікований. Будь ласка, попросіть власника опублікувати його заново.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Невідома помилка. Будь ласка, перевірте налаштування системи або зверніться до адміністратора.",
"Missing requirements." : "Відсутні вимоги.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Для наступних користувачів шифрування не налаштоване:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Початкове шифрування почалося... Це може зайняти деякий час. Будь ласка, почекайте.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Початкове шифрування працює... Це може зайняти деякий час. Будь ласка, почекайте.",
"Missing requirements." : "Відсутні вимоги.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Будь ласка, переконайтеся, що OpenSSL разом з розширенням PHP включена і налаштована належним чином. В даний час, шифрування додатку було відключено.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Для наступних користувачів шифрування не налаштоване:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Перейти навпростець до ваших %spersonal settings%s.",
"Encryption" : "Шифрування",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
......
......@@ -53,9 +53,12 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(група)",
"Saved" : "Збереженно",
"<b>Note:</b> " : "<b>Примітка:</b>",
"and" : "і",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Примітка:</b> Підтримку cURL в PHP не ввімкнено чи не встановлена. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Примітка:</b> Підтримку FTP в PHP не ввімкнено чи не встановлена. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Примітка:</b> \"%s\" не встановлено. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"No external storage configured" : "Немає налаштованих зовнішніх сховищ",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Ви можете налаштувати зовнішні сховища в особистих налаштуваннях",
"Name" : "Ім'я",
"Storage type" : "Тип сховища",
"Scope" : "Область",
......
......@@ -51,9 +51,12 @@
"(group)" : "(група)",
"Saved" : "Збереженно",
"<b>Note:</b> " : "<b>Примітка:</b>",
"and" : "і",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Примітка:</b> Підтримку cURL в PHP не ввімкнено чи не встановлена. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Примітка:</b> Підтримку FTP в PHP не ввімкнено чи не встановлена. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Примітка:</b> \"%s\" не встановлено. Під'єднатися до %s неможливо. Зверніться до системного адміністратора.",
"No external storage configured" : "Немає налаштованих зовнішніх сховищ",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Ви можете налаштувати зовнішні сховища в особистих налаштуваннях",
"Name" : "Ім'я",
"Storage type" : "Тип сховища",
"Scope" : "Область",
......
......@@ -8,17 +8,33 @@ OC.L10N.register(
"Shared with you" : "Доступне для вас",
"Shared with others" : "Доступне для інших",
"Shared by link" : "Доступне за посиланням",
"Nothing shared with you yet" : "Ніхто з вами ще не поділився файлами",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Розшарені для вас файли і папки з'являться тут",
"Nothing shared yet" : "Немає нічого розшареного",
"Files and folders you share will show up here" : "Файли і папки, які розшарені для вас відображатимуться тут",
"No shared links" : "Немає опублікованих посилань",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Файли і папки, якими ви поділитися по посиланню будуть відображатися тут",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Додати віддалену загальну теку {name} з {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Віддалена загальна тека",
"Remote share password" : "Пароль для віддаленої загальної теки",
"Cancel" : "Відмінити",
"Add remote share" : "Додати віддалену загальну теку",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Немає установленого OwnCloud (7 або вище), можна знайти на {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Невірний ownCloud URL",
"Share" : "Поділитися",
"Shared by" : "Опубліковано",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Файл або каталог був опублікований <strong>з іншого сервера</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Опублікований файл або каталог був <strong>завантажений</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Ви отримали нову віддалену папку %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s віддалена шара підтверджена %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s віддалена шара скасована %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s не розшарений %2$s для вас",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Опублікований каталог %1$s був завантажений",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Опублікований файл %1$s був завантажений",
"This share is password-protected" : "Цей ресурс обміну захищений паролем",
"The password is wrong. Try again." : "Невірний пароль. Спробуйте ще раз.",
"Password" : "Пароль",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
"Name" : "Ім'я",
"Share time" : "Дата публікації",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "На жаль, посилання більше не працює.",
......
......@@ -6,17 +6,33 @@
"Shared with you" : "Доступне для вас",
"Shared with others" : "Доступне для інших",
"Shared by link" : "Доступне за посиланням",
"Nothing shared with you yet" : "Ніхто з вами ще не поділився файлами",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Розшарені для вас файли і папки з'являться тут",
"Nothing shared yet" : "Немає нічого розшареного",
"Files and folders you share will show up here" : "Файли і папки, які розшарені для вас відображатимуться тут",
"No shared links" : "Немає опублікованих посилань",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Файли і папки, якими ви поділитися по посиланню будуть відображатися тут",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Додати віддалену загальну теку {name} з {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Віддалена загальна тека",
"Remote share password" : "Пароль для віддаленої загальної теки",
"Cancel" : "Відмінити",
"Add remote share" : "Додати віддалену загальну теку",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Немає установленого OwnCloud (7 або вище), можна знайти на {remote}",
"Invalid ownCloud url" : "Невірний ownCloud URL",
"Share" : "Поділитися",
"Shared by" : "Опубліковано",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Файл або каталог був опублікований <strong>з іншого сервера</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Опублікований файл або каталог був <strong>завантажений</strong>",
"You received a new remote share from %s" : "Ви отримали нову віддалену папку %s",
"%1$s accepted remote share %2$s" : "%1$s віддалена шара підтверджена %2$s",
"%1$s declined remote share %2$s" : "%1$s віддалена шара скасована %2$s",
"%1$s unshared %2$s from you" : "%1$s не розшарений %2$s для вас",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Опублікований каталог %1$s був завантажений",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Опублікований файл %1$s був завантажений",
"This share is password-protected" : "Цей ресурс обміну захищений паролем",
"The password is wrong. Try again." : "Невірний пароль. Спробуйте ще раз.",
"Password" : "Пароль",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
"Name" : "Ім'я",
"Share time" : "Дата публікації",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "На жаль, посилання більше не працює.",
......
......@@ -8,6 +8,10 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Видалити назавжди",
"Error" : "Помилка",
"restored" : "відновлено",
"No deleted files" : "Немає видалених файлів",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Ви зможете відновлювати видалені файли звідси",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
"Select all" : "Вибрати всі",
"Name" : "Ім'я",
"Deleted" : "Видалено",
"Delete" : "Видалити"
......
......@@ -6,6 +6,10 @@
"Delete permanently" : "Видалити назавжди",
"Error" : "Помилка",
"restored" : "відновлено",
"No deleted files" : "Немає видалених файлів",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Ви зможете відновлювати видалені файли звідси",
"No entries found in this folder" : "Записів не знайдено в цій папці",
"Select all" : "Вибрати всі",
"Name" : "Ім'я",
"Deleted" : "Видалено",
"Delete" : "Видалити"
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Підтвердіть Видалення",
"_%s group found_::_%s groups found_" : [" %s група знайдена "," %s груп знайдено ","%s груп знайдено "],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s користувач знайден","%s користувачів знайдено","%s користувачів знайдено"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Не вдалося виявити ім'я користувача. Будь ласка, сформулюйте самі в розширених налаштуваннях LDAP.",
"Could not find the desired feature" : "Не вдалося знайти потрібну функцію",
"Invalid Host" : "Невірний Host",
"Server" : "Сервер",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@
"Confirm Deletion" : "Підтвердіть Видалення",
"_%s group found_::_%s groups found_" : [" %s група знайдена "," %s груп знайдено ","%s груп знайдено "],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s користувач знайден","%s користувачів знайдено","%s користувачів знайдено"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Не вдалося виявити ім'я користувача. Будь ласка, сформулюйте самі в розширених налаштуваннях LDAP.",
"Could not find the desired feature" : "Не вдалося знайти потрібну функцію",
"Invalid Host" : "Невірний Host",
"Server" : "Сервер",
......
......@@ -46,6 +46,7 @@ OC.L10N.register(
"Error loading file picker template: {error}" : "Помилка при завантаженні шаблону вибору: {error}",
"Ok" : "Ok",
"Error loading message template: {error}" : "Помилка при завантаженні шаблону повідомлення: {error}",
"read-only" : "Тільки для читання",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} файловий конфлікт","{count} файлових конфліктів","{count} файлових конфліктів"],
"One file conflict" : "Один файловий конфлікт",
"New Files" : "Нових Файлів",
......@@ -78,9 +79,11 @@ OC.L10N.register(
"Share with user or group …" : "Поділитися з користувачем або групою ...",
"Share link" : "Опублікувати посилання",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Доступ до опублікованого посилання буде припинено не пізніше ніж через {days} днів з моменту створення",
"Link" : "Посилання",
"Password protect" : "Захистити паролем",
"Password" : "Пароль",
"Choose a password for the public link" : "Оберіть пароль для опублікованого посилання",
"Allow editing" : "Дозволити редагування",
"Email link to person" : "Ел. пошта належить Пану",
"Send" : "Надіслати",
"Set expiration date" : "Встановити термін дії",
......@@ -88,6 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Expiration date" : "Термін дії",
"Adding user..." : "Додавання користувача...",
"group" : "група",
"remote" : "Віддалений",
"Resharing is not allowed" : "Пере-публікація не дозволяється",
"Shared in {item} with {user}" : "Опубліковано {item} для {user}",
"Unshare" : "Закрити доступ",
......@@ -96,6 +100,7 @@ OC.L10N.register(
"can edit" : "може редагувати",
"access control" : "контроль доступу",
"create" : "створити",
"change" : "Змінити",
"delete" : "видалити",
"Password protected" : "Захищено паролем",
"Error unsetting expiration date" : "Помилка при відміні терміна дії",
......@@ -114,9 +119,11 @@ OC.L10N.register(
"Hello world!" : "Привіт світ!",
"sunny" : "сонячно",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Привіт {name}, {weather} погода",
"Hello {name}" : "Привіт {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["завантяження %n файлу","завантаження %n файлів","завантаження %n файлів"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Оновлення {productName} до версії {version}, це може займати деякий час.",
"Please reload the page." : "Будь ласка, перезавантажте сторінку.",
"The update was unsuccessful. " : "Оновлення завершилось невдачею.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Оновлення виконалось успішно. Перенаправляємо вас на ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Неможливо скинути пароль, бо маркер є недійсним",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не вдалося відправити скидання паролю. Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім'я користувача є правильним.",
......@@ -128,6 +135,10 @@ OC.L10N.register(
"Reset password" : "Скинути пароль",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не підтримується і %s не буде коректно працювати на цій платформі. Випробовуєте на свій риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Для кращих результатів розгляньте можливість використання GNU/Linux серверу",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Здається, що екземпляр цього %s працює на 32-бітному PHP середовищі і open_basedir був налаштований в php.ini. Це призведе до проблем з файлами більше 4 Гб і не рекомендується.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Будь ласка, видаліть параметр open_basedir у вашому php.ini або перейдіть на 64-бітний PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Здається, що екземпляр цього %sпрацює на 32-бітному PHP середовищі і не встановлений cURL. Це призведе до проблем з файлами більше 4 Гб і не рекомендується.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Будь ласка, встановіть cURL розширення і перезапустіть ваш веб-сервер.",
"Personal" : "Особисте",
"Users" : "Користувачі",
"Apps" : "Додатки",
......
......@@ -44,6 +44,7 @@
"Error loading file picker template: {error}" : "Помилка при завантаженні шаблону вибору: {error}",
"Ok" : "Ok",
"Error loading message template: {error}" : "Помилка при завантаженні шаблону повідомлення: {error}",
"read-only" : "Тільки для читання",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} файловий конфлікт","{count} файлових конфліктів","{count} файлових конфліктів"],
"One file conflict" : "Один файловий конфлікт",
"New Files" : "Нових Файлів",
......@@ -76,9 +77,11 @@
"Share with user or group …" : "Поділитися з користувачем або групою ...",
"Share link" : "Опублікувати посилання",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Доступ до опублікованого посилання буде припинено не пізніше ніж через {days} днів з моменту створення",
"Link" : "Посилання",
"Password protect" : "Захистити паролем",
"Password" : "Пароль",
"Choose a password for the public link" : "Оберіть пароль для опублікованого посилання",
"Allow editing" : "Дозволити редагування",
"Email link to person" : "Ел. пошта належить Пану",
"Send" : "Надіслати",
"Set expiration date" : "Встановити термін дії",
......@@ -86,6 +89,7 @@
"Expiration date" : "Термін дії",
"Adding user..." : "Додавання користувача...",
"group" : "група",
"remote" : "Віддалений",
"Resharing is not allowed" : "Пере-публікація не дозволяється",
"Shared in {item} with {user}" : "Опубліковано {item} для {user}",
"Unshare" : "Закрити доступ",
......@@ -94,6 +98,7 @@
"can edit" : "може редагувати",
"access control" : "контроль доступу",
"create" : "створити",
"change" : "Змінити",
"delete" : "видалити",
"Password protected" : "Захищено паролем",
"Error unsetting expiration date" : "Помилка при відміні терміна дії",
......@@ -112,9 +117,11 @@
"Hello world!" : "Привіт світ!",
"sunny" : "сонячно",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Привіт {name}, {weather} погода",
"Hello {name}" : "Привіт {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["завантяження %n файлу","завантаження %n файлів","завантаження %n файлів"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Оновлення {productName} до версії {version}, це може займати деякий час.",
"Please reload the page." : "Будь ласка, перезавантажте сторінку.",
"The update was unsuccessful. " : "Оновлення завершилось невдачею.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Оновлення виконалось успішно. Перенаправляємо вас на ownCloud.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Неможливо скинути пароль, бо маркер є недійсним",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не вдалося відправити скидання паролю. Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім'я користувача є правильним.",
......@@ -126,6 +133,10 @@
"Reset password" : "Скинути пароль",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не підтримується і %s не буде коректно працювати на цій платформі. Випробовуєте на свій риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Для кращих результатів розгляньте можливість використання GNU/Linux серверу",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Здається, що екземпляр цього %s працює на 32-бітному PHP середовищі і open_basedir був налаштований в php.ini. Це призведе до проблем з файлами більше 4 Гб і не рекомендується.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Будь ласка, видаліть параметр open_basedir у вашому php.ini або перейдіть на 64-бітний PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Здається, що екземпляр цього %sпрацює на 32-бітному PHP середовищі і не встановлений cURL. Це призведе до проблем з файлами більше 4 Гб і не рекомендується.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Будь ласка, встановіть cURL розширення і перезапустіть ваш веб-сервер.",
"Personal" : "Особисте",
"Users" : "Користувачі",
"Apps" : "Додатки",
......
......@@ -33,12 +33,23 @@ OC.L10N.register(
"Enabled" : "Увімкнено",
"Not enabled" : "Вимкнено",
"Recommended" : "Рекомендуємо",
"Group already exists." : "Група вже існує.",
"Unable to add group." : "Неможливо додати групу.",
"Unable to delete group." : "Неможливо видалити групу.",
"log-level out of allowed range" : "Перевищений розмір файлу-логу",
"Saved" : "Збереженно",
"test email settings" : "перевірити налаштування електронної пошти",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Якщо ви отримали цього листа, налаштування вірні.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Під час надсилання листа виникли проблеми. Будь ласка перевірте налаштування.",
"Email sent" : "Ел. пошта надіслана",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Перед надсиланням тестових повідомлень ви повинні вказати свою електронну адресу.",
"Invalid mail address" : "Неправильна email адреса",
"Unable to create user." : "Неможливо створити користувача.",
"Your %s account was created" : "Ваш %s аккаунт створений",
"Unable to delete user." : "Неможливо видалити користувача.",
"Forbidden" : "Заборонено",
"Invalid user" : "Неправильний користувач",
"Unable to change mail address" : "Неможливо поміняти email адресу",
"Email saved" : "Адресу збережено",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ви дійсно бажаєте додати \"{domain}\" як довірений домен?",
"Add trusted domain" : "Додати довірений домен",
......@@ -79,6 +90,7 @@ OC.L10N.register(
"A valid username must be provided" : "Потрібно задати вірне ім'я користувача",
"Error creating user" : "Помилка при створенні користувача",
"A valid password must be provided" : "Потрібно задати вірний пароль",
"A valid email must be provided" : "Вкажіть дійсний e-mail",
"__language_name__" : "__language_name__",
"Personal Info" : "Особиста інформація",
"SSL root certificates" : "SSL корневі сертифікати",
......@@ -96,6 +108,8 @@ OC.L10N.register(
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Попередження про небезпеку",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Ви звертаєтесь до %s за допомогою HTTP. Ми наполегливо рекомендуємо вам налаштувати сервер на використання HTTPS.",
"Read-Only config enabled" : "Конфігурації дозволені тільки для читання",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Тільки перегляд був включений. Це запобігає встановити деякі конфігурації через веб-інтерфейс. Крім того, файл повинен бути доступний для запису вручну для кожного оновлення.",
"Setup Warning" : "Попередження при Налаштуванні",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Схоже, що PHP налаштовано на вичищення блоків вбудованої документації. Це зробить кілька основних додатків недоступними.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Це, ймовірно, обумовлено використанням кеша/прискорювача такого як Zend OPcache або eAccelerator.",
......@@ -110,6 +124,8 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Це означає, що можуть виникати проблеми з деякими символами в іменах файлів.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Пропонуємо встановити необхідні пакети для вашої системи для підтримки однієї з наступних мов %s.",
"URL generation in notification emails" : "Генерування URL для повідомлень в електроних листах",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Якщо ваша копія ownCloud встановлена не в корені домену та використовує систему планування CRON, можливі проблеми з генерацією правильних URL. Щоб уникнути цього, встановіть опцію \"overwrite.cli.url\" файла config.php відповідно до теки розташування установки (Ймовірніше за все, це \"%s\")",
"Configuration Checks" : "Перевірка налаштувань",
"No problems found" : "Проблем не виявленно",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Будь ласка, перевірте <a href='%s'>інструкції по встановленню</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Останню cron-задачу було запущено: %s.",
......@@ -129,6 +145,7 @@ OC.L10N.register(
"Enforce expiration date" : "Термін дії обов'язково",
"Allow resharing" : "Дозволити перевідкривати спільний доступ",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Дозволити користувачам відкривати спільний доступ лише для користувачів з їхньої групи",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Дозволити користувачам сповіщати листами про спільний доступ до файлів",
"Exclude groups from sharing" : "Виключити групи зі спільного доступу",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Ці групи зможуть отримувати спільні файли, але не зможуть відправляти їх.",
"Enforce HTTPS" : "Примусове застосування HTTPS",
......@@ -151,8 +168,10 @@ OC.L10N.register(
"Test email settings" : "Перевірити налаштування електронної пошти",
"Send email" : "Надіслати листа",
"Log level" : "Рівень протоколювання",
"Download logfile" : "Завантажити файл журналу",
"More" : "Більше",
"Less" : "Менше",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Лог більше, ніж 100MB. Завантаження може зайняти деякий час!",
"Version" : "Версія",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Розроблено <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud громадою</a>, <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">вихідний код</a> має ліцензію <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "Більше додатків",
......@@ -162,16 +181,22 @@ OC.L10N.register(
"Documentation:" : "Документація:",
"User Documentation" : "Документація Користувача",
"Admin Documentation" : "Документація Адміністратора",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ця програма не може бути встановлено, так як наступні залежності не будуть виконані:",
"Update to %s" : "Оновити до %s",
"Enable only for specific groups" : "Включити тільки для конкретних груп",
"Uninstall App" : "Видалити додаток",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Агов,<br><br>просто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.<br><br>Ваше ім'я користувача: %s<br>Перейдіть сюди: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Будьмо!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Агов,\n\nпросто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.\n\nВаше ім'я користувача: %s\nПерейдіть сюди: %s\n\n",
"Administrator Documentation" : "Документація Адміністратора",
"Online Documentation" : "Он-Лайн Документація",
"Forum" : "Форум",
"Bugtracker" : "БагТрекер",
"Commercial Support" : "Комерційна підтримка",
"Get the apps to sync your files" : "Отримати додатки для синхронізації ваших файлів",
"Desktop client" : "Клієнт для ПК",
"Android app" : "Android-додаток",
"iOS app" : "iOS додаток",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Якщо ви бажаєте підтримати прект\n⇥⇥<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n⇥⇥target=\"_blank\">приєднуйтесь до розробки</a>\n⇥⇥або\n⇥⇥<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n⇥⇥target=\"_blank\">розкажіть про нас</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Показувати Майстер Налаштувань знову",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Ви використали <strong>%s</strong> із доступних <strong>%s</strong>",
......@@ -208,7 +233,11 @@ OC.L10N.register(
"Delete Encryption Keys" : "Видалити ключі шифрування",
"Show storage location" : "Показати місцезнаходження сховища",
"Show last log in" : "Показати останній вхід в систему",
"Show user backend" : "Показати користувача",
"Send email to new user" : "Надіслати email новому користувачу",
"Show email address" : "Показати адресу електронної пошти",
"Username" : "Ім'я користувача",
"E-Mail" : "Адреса електронної пошти",
"Create" : "Створити",
"Admin Recovery Password" : "Пароль адміністратора для відновлення",
"Enter the recovery password in order to recover the users files during password change" : "Введіть пароль для того, щоб відновити файли користувачів при зміні паролю",
......@@ -224,9 +253,11 @@ OC.L10N.register(
"Group Admin for" : "Адміністратор групи",
"Quota" : "Квота",
"Storage Location" : "Місцезнаходження сховища",
"User Backend" : "Внутрішній користувач",
"Last Login" : "Останній вхід",
"change full name" : "змінити ім'я",
"set new password" : "встановити новий пароль",
"change email address" : "Змінити адресу електронної пошти",
"Default" : "За замовчуванням"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -31,12 +31,23 @@
"Enabled" : "Увімкнено",
"Not enabled" : "Вимкнено",
"Recommended" : "Рекомендуємо",
"Group already exists." : "Група вже існує.",
"Unable to add group." : "Неможливо додати групу.",
"Unable to delete group." : "Неможливо видалити групу.",
"log-level out of allowed range" : "Перевищений розмір файлу-логу",
"Saved" : "Збереженно",
"test email settings" : "перевірити налаштування електронної пошти",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Якщо ви отримали цього листа, налаштування вірні.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Під час надсилання листа виникли проблеми. Будь ласка перевірте налаштування.",
"Email sent" : "Ел. пошта надіслана",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Перед надсиланням тестових повідомлень ви повинні вказати свою електронну адресу.",
"Invalid mail address" : "Неправильна email адреса",
"Unable to create user." : "Неможливо створити користувача.",
"Your %s account was created" : "Ваш %s аккаунт створений",
"Unable to delete user." : "Неможливо видалити користувача.",
"Forbidden" : "Заборонено",
"Invalid user" : "Неправильний користувач",
"Unable to change mail address" : "Неможливо поміняти email адресу",
"Email saved" : "Адресу збережено",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Ви дійсно бажаєте додати \"{domain}\" як довірений домен?",
"Add trusted domain" : "Додати довірений домен",
......@@ -77,6 +88,7 @@
"A valid username must be provided" : "Потрібно задати вірне ім'я користувача",
"Error creating user" : "Помилка при створенні користувача",
"A valid password must be provided" : "Потрібно задати вірний пароль",
"A valid email must be provided" : "Вкажіть дійсний e-mail",
"__language_name__" : "__language_name__",
"Personal Info" : "Особиста інформація",
"SSL root certificates" : "SSL корневі сертифікати",
......@@ -94,6 +106,8 @@
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Попередження про небезпеку",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Ви звертаєтесь до %s за допомогою HTTP. Ми наполегливо рекомендуємо вам налаштувати сервер на використання HTTPS.",
"Read-Only config enabled" : "Конфігурації дозволені тільки для читання",
"The Read-Only config has been enabled. This prevents setting some configurations via the web-interface. Furthermore, the file needs to be made writable manually for every update." : "Тільки перегляд був включений. Це запобігає встановити деякі конфігурації через веб-інтерфейс. Крім того, файл повинен бути доступний для запису вручну для кожного оновлення.",
"Setup Warning" : "Попередження при Налаштуванні",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Схоже, що PHP налаштовано на вичищення блоків вбудованої документації. Це зробить кілька основних додатків недоступними.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Це, ймовірно, обумовлено використанням кеша/прискорювача такого як Zend OPcache або eAccelerator.",
......@@ -108,6 +122,8 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Це означає, що можуть виникати проблеми з деякими символами в іменах файлів.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Пропонуємо встановити необхідні пакети для вашої системи для підтримки однієї з наступних мов %s.",
"URL generation in notification emails" : "Генерування URL для повідомлень в електроних листах",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Якщо ваша копія ownCloud встановлена не в корені домену та використовує систему планування CRON, можливі проблеми з генерацією правильних URL. Щоб уникнути цього, встановіть опцію \"overwrite.cli.url\" файла config.php відповідно до теки розташування установки (Ймовірніше за все, це \"%s\")",
"Configuration Checks" : "Перевірка налаштувань",
"No problems found" : "Проблем не виявленно",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Будь ласка, перевірте <a href='%s'>інструкції по встановленню</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Останню cron-задачу було запущено: %s.",
......@@ -127,6 +143,7 @@
"Enforce expiration date" : "Термін дії обов'язково",
"Allow resharing" : "Дозволити перевідкривати спільний доступ",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Дозволити користувачам відкривати спільний доступ лише для користувачів з їхньої групи",
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Дозволити користувачам сповіщати листами про спільний доступ до файлів",
"Exclude groups from sharing" : "Виключити групи зі спільного доступу",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Ці групи зможуть отримувати спільні файли, але не зможуть відправляти їх.",
"Enforce HTTPS" : "Примусове застосування HTTPS",
......@@ -149,8 +166,10 @@
"Test email settings" : "Перевірити налаштування електронної пошти",
"Send email" : "Надіслати листа",
"Log level" : "Рівень протоколювання",
"Download logfile" : "Завантажити файл журналу",
"More" : "Більше",
"Less" : "Менше",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Лог більше, ніж 100MB. Завантаження може зайняти деякий час!",
"Version" : "Версія",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Розроблено <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud громадою</a>, <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">вихідний код</a> має ліцензію <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "Більше додатків",
......@@ -160,16 +179,22 @@
"Documentation:" : "Документація:",
"User Documentation" : "Документація Користувача",
"Admin Documentation" : "Документація Адміністратора",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Ця програма не може бути встановлено, так як наступні залежності не будуть виконані:",
"Update to %s" : "Оновити до %s",
"Enable only for specific groups" : "Включити тільки для конкретних груп",
"Uninstall App" : "Видалити додаток",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Агов,<br><br>просто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.<br><br>Ваше ім'я користувача: %s<br>Перейдіть сюди: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Будьмо!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Агов,\n\nпросто щоб ви знали, у вас є аккаунт %s.\n\nВаше ім'я користувача: %s\nПерейдіть сюди: %s\n\n",
"Administrator Documentation" : "Документація Адміністратора",
"Online Documentation" : "Он-Лайн Документація",
"Forum" : "Форум",
"Bugtracker" : "БагТрекер",
"Commercial Support" : "Комерційна підтримка",
"Get the apps to sync your files" : "Отримати додатки для синхронізації ваших файлів",
"Desktop client" : "Клієнт для ПК",
"Android app" : "Android-додаток",
"iOS app" : "iOS додаток",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\">spread the word</a>!" : "Якщо ви бажаєте підтримати прект\n⇥⇥<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n⇥⇥target=\"_blank\">приєднуйтесь до розробки</a>\n⇥⇥або\n⇥⇥<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n⇥⇥target=\"_blank\">розкажіть про нас</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Показувати Майстер Налаштувань знову",