Commit 4d565a84 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 717f91a4
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Vybrat",
"Pending" : "Nevyřízené",
"Unable to determine date" : "Nelze určit datum",
"This operation is forbidden" : "Tato operace je zakázána",
"Error moving file." : "Chyba při přesunu souboru.",
"Error moving file" : "Chyba při přesunu souboru",
"Error" : "Chyba",
......@@ -62,7 +63,9 @@ OC.L10N.register(
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Nahrávám %n soubor","Nahrávám %n soubory","Nahrávám %n souborů"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neplatným názvem souboru.",
"File name cannot be empty." : "Název souboru nemůže být prázdný řetězec.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Úložiště uživatele {owner} je zaplněné, soubory nelze aktualizovat a synchronizovat!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Vaše úložiště je plné, nelze aktualizovat ani synchronizovat soubory.",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Úložiště uživatele {owner} je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaše úložiště je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["odpovídá '{filter}'","odpovídá '{filter}'","odpovídá '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Vybrat",
"Pending" : "Nevyřízené",
"Unable to determine date" : "Nelze určit datum",
"This operation is forbidden" : "Tato operace je zakázána",
"Error moving file." : "Chyba při přesunu souboru.",
"Error moving file" : "Chyba při přesunu souboru",
"Error" : "Chyba",
......@@ -60,7 +61,9 @@
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Nahrávám %n soubor","Nahrávám %n soubory","Nahrávám %n souborů"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neplatným názvem souboru.",
"File name cannot be empty." : "Název souboru nemůže být prázdný řetězec.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Úložiště uživatele {owner} je zaplněné, soubory nelze aktualizovat a synchronizovat!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Vaše úložiště je plné, nelze aktualizovat ani synchronizovat soubory.",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Úložiště uživatele {owner} je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Vaše úložiště je téměř plné ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["odpovídá '{filter}'","odpovídá '{filter}'","odpovídá '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Seleziona",
"Pending" : "In corso",
"Unable to determine date" : "Impossibile determinare la data",
"This operation is forbidden" : "Questa operazione è vietata",
"Error moving file." : "Errore durante lo spostamento del file.",
"Error moving file" : "Errore durante lo spostamento del file",
"Error" : "Errore",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Seleziona",
"Pending" : "In corso",
"Unable to determine date" : "Impossibile determinare la data",
"This operation is forbidden" : "Questa operazione è vietata",
"Error moving file." : "Errore durante lo spostamento del file.",
"Error moving file" : "Errore durante lo spostamento del file",
"Error" : "Errore",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Velg",
"Pending" : "Ventende",
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"This operation is forbidden" : "Operasjonen er forbudt",
"Error moving file." : "Feil ved flytting av fil.",
"Error moving file" : "Feil ved flytting av fil",
"Error" : "Feil",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"Select" : "Velg",
"Pending" : "Ventende",
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"This operation is forbidden" : "Operasjonen er forbudt",
"Error moving file." : "Feil ved flytting av fil.",
"Error moving file" : "Feil ved flytting av fil",
"Error" : "Feil",
......
......@@ -55,6 +55,11 @@ OC.L10N.register(
"Personal" : "Osobní",
"System" : "Systém",
"Enable encryption" : "Povolit šifrování",
"Enable previews" : "Povolit náhledy",
"Check for changes" : "Zkontrolovat změny",
"Never" : "Nikdy",
"Once every direct access" : "Jednou pro každý přímý přístup",
"Every time the filesystem is used" : "Pokaždé když je použit souborový systém",
"All users. Type to select user or group." : "Všichni uživatelé. Začněte psát pro výběr uživatelů a skupin.",
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Uloženo",
......
......@@ -53,6 +53,11 @@
"Personal" : "Osobní",
"System" : "Systém",
"Enable encryption" : "Povolit šifrování",
"Enable previews" : "Povolit náhledy",
"Check for changes" : "Zkontrolovat změny",
"Never" : "Nikdy",
"Once every direct access" : "Jednou pro každý přímý přístup",
"Every time the filesystem is used" : "Pokaždé když je použit souborový systém",
"All users. Type to select user or group." : "Všichni uživatelé. Začněte psát pro výběr uživatelů a skupin.",
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Uloženo",
......
......@@ -40,6 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s s vámi sdílí %1$s",
"You shared %1$s via link" : "Sdílíte %1$s přes odkaz",
"Shares" : "Sdílení",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Sdílej se mnou pomocí mého #ownCloud sdruženého cloud ID, více na %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Sdílej se mnou pomocí mého #ownCloud sdruženého cloud ID",
"This share is password-protected" : "Toto sdílení je chráněno heslem",
"The password is wrong. Try again." : "Heslo není správné. Zkuste to znovu.",
"Password" : "Heslo",
......@@ -59,6 +61,12 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru zasílat sdílení na jiné servery",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru přijímat sdílení z jiných serverů"
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru přijímat sdílení z jiných serverů",
"Federated Cloud" : "Sdružený cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Vaše sdružené cloud ID:",
"Share it:" : "Sdílet:",
"Add it to your website:" : "Přidat na svou webovou stránku:",
"Share with me via ownCloud" : "Sdíleno se mnou přes ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML kód:"
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
......@@ -38,6 +38,8 @@
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s s vámi sdílí %1$s",
"You shared %1$s via link" : "Sdílíte %1$s přes odkaz",
"Shares" : "Sdílení",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Sdílej se mnou pomocí mého #ownCloud sdruženého cloud ID, více na %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Sdílej se mnou pomocí mého #ownCloud sdruženého cloud ID",
"This share is password-protected" : "Toto sdílení je chráněno heslem",
"The password is wrong. Try again." : "Heslo není správné. Zkuste to znovu.",
"Password" : "Heslo",
......@@ -57,6 +59,12 @@
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru zasílat sdílení na jiné servery",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru přijímat sdílení z jiných serverů"
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru přijímat sdílení z jiných serverů",
"Federated Cloud" : "Sdružený cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Vaše sdružené cloud ID:",
"Share it:" : "Sdílet:",
"Add it to your website:" : "Přidat na svou webovou stránku:",
"Share with me via ownCloud" : "Sdíleno se mnou přes ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML kód:"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -40,6 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s delte %1$s med deg",
"You shared %1$s via link" : "Du delte %1$s via lenke",
"Shares" : "Delinger",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for sammenknyttet sky, se %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for sammenknyttet sky",
"This share is password-protected" : "Denne delingen er passordbeskyttet",
"The password is wrong. Try again." : "Passordet er feil. Prøv på nytt.",
"Password" : "Passord",
......@@ -60,6 +62,11 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Åpne dokumentasjonen",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren sender delinger til andre servere",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren mottar delinger fra andre servere",
"Federated Cloud" : "Sammenknyttet sky"
"Federated Cloud" : "Sammenknyttet sky",
"Your Federated Cloud ID:" : "Din ID for sammenknyttet sky:",
"Share it:" : "Del den:",
"Add it to your website:" : "Legg den på websiden din:",
"Share with me via ownCloud" : "Del med meg via ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML-kode:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -38,6 +38,8 @@
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s delte %1$s med deg",
"You shared %1$s via link" : "Du delte %1$s via lenke",
"Shares" : "Delinger",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for sammenknyttet sky, se %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for sammenknyttet sky",
"This share is password-protected" : "Denne delingen er passordbeskyttet",
"The password is wrong. Try again." : "Passordet er feil. Prøv på nytt.",
"Password" : "Passord",
......@@ -58,6 +60,11 @@
"Open documentation" : "Åpne dokumentasjonen",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren sender delinger til andre servere",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren mottar delinger fra andre servere",
"Federated Cloud" : "Sammenknyttet sky"
"Federated Cloud" : "Sammenknyttet sky",
"Your Federated Cloud ID:" : "Din ID for sammenknyttet sky:",
"Share it:" : "Del den:",
"Add it to your website:" : "Legg den på websiden din:",
"Share with me via ownCloud" : "Del med meg via ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML-kode:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -40,8 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s ถูกแชร์ %1$s กับคุณ",
"You shared %1$s via link" : "คุณแชร์ %1$s ผ่านลิงค์",
"Shares" : "แชร์",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน #ownCloud ด้วยคลาวด์ไอดี สามารถดูได้ที่ %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน #ownCloud ด้วยคลาวด์ไอดี",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน #ownCloud ด้วยไอดีคลาวด์ในเครือ สามารถดูได้ที่ %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน #ownCloud ด้วยไอดีคลาวด์ในเครือ",
"This share is password-protected" : "นี้แชร์การป้องกันด้วยรหัสผ่าน",
"The password is wrong. Try again." : "รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง กรุณาลองอีกครั้ง",
"Password" : "รหัสผ่าน",
......@@ -63,7 +63,7 @@ OC.L10N.register(
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "อนุญาตให้ผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์นี้ส่งแชร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "อนุญาตให้ผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์นี้ได้รับการแชร์จากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ",
"Federated Cloud" : "สหพันธ์คลาวด์",
"Your Federated Cloud ID:" : "คลาวด์ไอดีของคุณ:",
"Your Federated Cloud ID:" : "ไอดีคลาวด์ของคุณ:",
"Share it:" : "แชร์มัน:",
"Add it to your website:" : "เพิ่มไปยังเว็บไซต์ของคุณ:",
"Share with me via ownCloud" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน ownCloud",
......
......@@ -38,8 +38,8 @@
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s ถูกแชร์ %1$s กับคุณ",
"You shared %1$s via link" : "คุณแชร์ %1$s ผ่านลิงค์",
"Shares" : "แชร์",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน #ownCloud ด้วยคลาวด์ไอดี สามารถดูได้ที่ %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน #ownCloud ด้วยคลาวด์ไอดี",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน #ownCloud ด้วยไอดีคลาวด์ในเครือ สามารถดูได้ที่ %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน #ownCloud ด้วยไอดีคลาวด์ในเครือ",
"This share is password-protected" : "นี้แชร์การป้องกันด้วยรหัสผ่าน",
"The password is wrong. Try again." : "รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง กรุณาลองอีกครั้ง",
"Password" : "รหัสผ่าน",
......@@ -61,7 +61,7 @@
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "อนุญาตให้ผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์นี้ส่งแชร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "อนุญาตให้ผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์นี้ได้รับการแชร์จากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ",
"Federated Cloud" : "สหพันธ์คลาวด์",
"Your Federated Cloud ID:" : "คลาวด์ไอดีของคุณ:",
"Your Federated Cloud ID:" : "ไอดีคลาวด์ของคุณ:",
"Share it:" : "แชร์มัน:",
"Add it to your website:" : "เพิ่มไปยังเว็บไซต์ของคุณ:",
"Share with me via ownCloud" : "แชร์ร่วมกับฉันผ่าน ownCloud",
......
......@@ -78,6 +78,7 @@ OC.L10N.register(
"Verify settings" : "Ověřit nastavení",
"1. Server" : "1. Server",
"%s. Server:" : "%s. Server:",
"Add a new and blank configuration" : "Přidat novou a prázdnou konfiguraci",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Zkopírovat současnou konfiguraci do nového adresářového propojení",
"Delete the current configuration" : "Smazat současnou konfiguraci",
"Host" : "Počítač",
......
......@@ -76,6 +76,7 @@
"Verify settings" : "Ověřit nastavení",
"1. Server" : "1. Server",
"%s. Server:" : "%s. Server:",
"Add a new and blank configuration" : "Přidat novou a prázdnou konfiguraci",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Zkopírovat současnou konfiguraci do nového adresářového propojení",
"Delete the current configuration" : "Smazat současnou konfiguraci",
"Host" : "Počítač",
......
......@@ -78,6 +78,7 @@ OC.L10N.register(
"Verify settings" : "Verifica impostazioni",
"1. Server" : "1. server",
"%s. Server:" : "%s. server:",
"Add a new and blank configuration" : "Aggiunge una nuova configurazione vuota",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Copia la configurazione attuale nella nuova cartella associata",
"Delete the current configuration" : "Elimina la configurazione attuale",
"Host" : "Host",
......
......@@ -76,6 +76,7 @@
"Verify settings" : "Verifica impostazioni",
"1. Server" : "1. server",
"%s. Server:" : "%s. server:",
"Add a new and blank configuration" : "Aggiunge una nuova configurazione vuota",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Copia la configurazione attuale nella nuova cartella associata",
"Delete the current configuration" : "Elimina la configurazione attuale",
"Host" : "Host",
......
......@@ -78,6 +78,7 @@ OC.L10N.register(
"Verify settings" : "Sjekk innstillinger",
"1. Server" : "1. server",
"%s. Server:" : "%s. server:",
"Add a new and blank configuration" : "Legg til en ny tom konfigurasjon",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Kopier gjeldende konfigurasjon til ny katalogbinding",
"Delete the current configuration" : "Slett gjeldende konfigurasjon",
"Host" : "Tjener",
......
......@@ -76,6 +76,7 @@
"Verify settings" : "Sjekk innstillinger",
"1. Server" : "1. server",
"%s. Server:" : "%s. server:",
"Add a new and blank configuration" : "Legg til en ny tom konfigurasjon",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Kopier gjeldende konfigurasjon til ny katalogbinding",
"Delete the current configuration" : "Slett gjeldende konfigurasjon",
"Host" : "Tjener",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment