Commit 5a54ca38 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent fb7e4f69
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "مجلد جديد",
"Folder" : "مجلد",
"From link" : "من رابط",
"Upload" : "رفع",
"Cancel upload" : "إلغاء الرفع",
"Download" : "تحميل",
"Upload too large" : "حجم الترفيع أعلى من المسموح",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"New folder" : "مجلد جديد",
"Folder" : "مجلد",
"From link" : "من رابط",
"Upload" : "رفع",
"Cancel upload" : "إلغاء الرفع",
"Download" : "تحميل",
"Upload too large" : "حجم الترفيع أعلى من المسموح",
......
......@@ -89,6 +89,7 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "Nueva carpeta",
"Folder" : "Carpeta",
"From link" : "Dende enllaz",
"Upload" : "Xubir",
"Cancel upload" : "Encaboxar xuba",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "La xuba ye abondo grande",
......
......@@ -87,6 +87,7 @@
"New folder" : "Nueva carpeta",
"Folder" : "Carpeta",
"From link" : "Dende enllaz",
"Upload" : "Xubir",
"Cancel upload" : "Encaboxar xuba",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "La xuba ye abondo grande",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@ OC.L10N.register(
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"New folder" : "Yeni qovluq",
"Folder" : "Qovluq",
"Upload" : "Serverə yüklə",
"Cancel upload" : "Yüklənməni dayandır",
"Download" : "Yüklə"
},
......
......@@ -56,6 +56,7 @@
"Settings" : "Quraşdırmalar",
"New folder" : "Yeni qovluq",
"Folder" : "Qovluq",
"Upload" : "Serverə yüklə",
"Cancel upload" : "Yüklənməni dayandır",
"Download" : "Yüklə"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -89,6 +89,7 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "Нова папка",
"Folder" : "Папка",
"From link" : "От връзка",
"Upload" : "Качване",
"Cancel upload" : "Отказване на качването",
"Download" : "Изтегли",
"Upload too large" : "Прекалено голям файл за качване.",
......
......@@ -87,6 +87,7 @@
"New folder" : "Нова папка",
"Folder" : "Папка",
"From link" : "От връзка",
"Upload" : "Качване",
"Cancel upload" : "Отказване на качването",
"Download" : "Изтегли",
"Upload too large" : "Прекалено голям файл за качване.",
......
......@@ -62,6 +62,7 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "নব ফােলডার",
"Folder" : "ফোল্ডার",
"From link" : " লিংক থেকে",
"Upload" : "আপলোড",
"Cancel upload" : "আপলোড বাতিল কর",
"Download" : "ডাউনলোড",
"Upload too large" : "আপলোডের আকারটি অনেক বড়",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@
"New folder" : "নব ফােলডার",
"Folder" : "ফোল্ডার",
"From link" : " লিংক থেকে",
"Upload" : "আপলোড",
"Cancel upload" : "আপলোড বাতিল কর",
"Download" : "ডাউনলোড",
"Upload too large" : "আপলোডের আকারটি অনেক বড়",
......
......@@ -90,6 +90,7 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "Carpeta nova",
"Folder" : "Carpeta",
"From link" : "Des d'enllaç",
"Upload" : "Puja",
"Cancel upload" : "Cancel·la la pujada",
"Download" : "Baixa",
"Upload too large" : "La pujada és massa gran",
......
......@@ -88,6 +88,7 @@
"New folder" : "Carpeta nova",
"Folder" : "Carpeta",
"From link" : "Des d'enllaç",
"Upload" : "Puja",
"Cancel upload" : "Cancel·la la pujada",
"Download" : "Baixa",
"Upload too large" : "La pujada és massa gran",
......
......@@ -92,6 +92,7 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "Nová složka",
"Folder" : "Složka",
"From link" : "Z odkazu",
"Upload" : "Odeslat",
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
"No files yet" : "Zatím žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
......
......@@ -90,6 +90,7 @@
"New folder" : "Nová složka",
"Folder" : "Složka",
"From link" : "Z odkazu",
"Upload" : "Odeslat",
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
"No files yet" : "Zatím žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
......
......@@ -42,6 +42,7 @@ OC.L10N.register(
"Text file" : "Ffeil destun",
"Folder" : "Plygell",
"From link" : "Dolen o",
"Upload" : "Llwytho i fyny",
"Cancel upload" : "Diddymu llwytho i fyny",
"Download" : "Llwytho i lawr",
"Upload too large" : "Maint llwytho i fyny'n rhy fawr",
......
......@@ -40,6 +40,7 @@
"Text file" : "Ffeil destun",
"Folder" : "Plygell",
"From link" : "Dolen o",
"Upload" : "Llwytho i fyny",
"Cancel upload" : "Diddymu llwytho i fyny",
"Download" : "Llwytho i lawr",
"Upload too large" : "Maint llwytho i fyny'n rhy fawr",
......
......@@ -74,6 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Krypteringen blev deaktiveret, men dine filer er stadig krypteret. Gå venligst til dine personlige indstillinger for at dekryptere dine filer. ",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"Favorited" : "Gjort til favorit",
"Favorite" : "Foretrukken",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke omdøbes, da den er blevet slettet",
"%s could not be renamed" : "%s kunne ikke omdøbes",
......@@ -91,11 +92,17 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "Ny Mappe",
"Folder" : "Mappe",
"From link" : "Fra link",
"Upload" : "Upload",
"Cancel upload" : "Fortryd upload",
"No files yet" : "Endnu ingen filer",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
"Select all" : "Vælg alle",
"Download" : "Download",
"Upload too large" : "Upload er for stor",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerne, du prøver at uploade, er større end den maksimale størrelse for fil-upload på denne server.",
"Files are being scanned, please wait." : "Filerne bliver indlæst, vent venligst.",
"Currently scanning" : "Indlæser"
"Currently scanning" : "Indlæser",
"No favorites" : "Ingen favoritter",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du har markeret som favoritter, vil blive vist her"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -72,6 +72,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Krypteringen blev deaktiveret, men dine filer er stadig krypteret. Gå venligst til dine personlige indstillinger for at dekryptere dine filer. ",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"Favorited" : "Gjort til favorit",
"Favorite" : "Foretrukken",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke omdøbes, da den er blevet slettet",
"%s could not be renamed" : "%s kunne ikke omdøbes",
......@@ -89,11 +90,17 @@
"New folder" : "Ny Mappe",
"Folder" : "Mappe",
"From link" : "Fra link",
"Upload" : "Upload",
"Cancel upload" : "Fortryd upload",
"No files yet" : "Endnu ingen filer",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
"Select all" : "Vælg alle",
"Download" : "Download",
"Upload too large" : "Upload er for stor",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filerne, du prøver at uploade, er større end den maksimale størrelse for fil-upload på denne server.",
"Files are being scanned, please wait." : "Filerne bliver indlæst, vent venligst.",
"Currently scanning" : "Indlæser"
"Currently scanning" : "Indlæser",
"No favorites" : "Ingen favoritter",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du har markeret som favoritter, vil blive vist her"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -92,6 +92,7 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "Neuer Ordner",
"Folder" : "Ordner",
"From link" : "Von einem Link",
"Upload" : "Hochladen",
"Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files yet" : "Noch keine Dateien",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lade Inhalte hoch oder synchronisiere mit Deinen Geräten!",
......
......@@ -90,6 +90,7 @@
"New folder" : "Neuer Ordner",
"Folder" : "Ordner",
"From link" : "Von einem Link",
"Upload" : "Hochladen",
"Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files yet" : "Noch keine Dateien",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lade Inhalte hoch oder synchronisiere mit Deinen Geräten!",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment