Commit 6bda9503 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 8b954940
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Chyba",
"Could not rename file" : "Nepodařilo se přejmenovat soubor",
"Error deleting file." : "Chyba při mazání souboru.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "V tomto adresáři nic nesouhlasí s '{filter}'",
"Name" : "Název",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Upraveno",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrování bylo vypnuto, vaše soubory jsou však stále zašifrované. Běžte prosím do osobního nastavení, kde soubory odšifrujete.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["","",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["odpovídá '{filter}'","odpovídají '{filter}'","odpovídá '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
"No files yet" : "Zatím žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Download" : "Stáhnout",
"Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Chyba",
"Could not rename file" : "Nepodařilo se přejmenovat soubor",
"Error deleting file." : "Chyba při mazání souboru.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "V tomto adresáři nic nesouhlasí s '{filter}'",
"Name" : "Název",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Upraveno",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Šifrování bylo vypnuto, vaše soubory jsou však stále zašifrované. Běžte prosím do osobního nastavení, kde soubory odšifrujete.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["","",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["odpovídá '{filter}'","odpovídají '{filter}'","odpovídá '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
"No files yet" : "Zatím žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Download" : "Stáhnout",
"Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Fehler",
"Could not rename file" : "Die Datei konnte nicht umbenannt werden",
"Error deleting file." : "Fehler beim Löschen der Datei.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Keine Einträge in diesem Ordner stimmen mit '{filter}' überein",
"Name" : "Name",
"Size" : "Größe",
"Modified" : "Geändert",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melden Dich nochmals ab und wieder an.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Die Verschlüsselung wurde deaktiviert, jedoch sind Deine Dateien nach wie vor verschlüsselt. Bitte gehe zu Deinen persönlichen Einstellungen, um Deine Dateien zu entschlüsseln.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["stimmt mit '{filter}' überein","stimmen mit '{filter}' überein"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} und {files}",
"Favorited" : "Favorisiert",
"Favorite" : "Favorit",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files yet" : "Noch keine Dateien",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lade Inhalte hoch oder synchronisiere mit Deinen Geräten!",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner",
"Select all" : "Alle auswählen",
"Download" : "Herunterladen",
"Upload too large" : "Der Upload ist zu groß",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Fehler",
"Could not rename file" : "Die Datei konnte nicht umbenannt werden",
"Error deleting file." : "Fehler beim Löschen der Datei.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Keine Einträge in diesem Ordner stimmen mit '{filter}' überein",
"Name" : "Name",
"Size" : "Größe",
"Modified" : "Geändert",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melden Dich nochmals ab und wieder an.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Die Verschlüsselung wurde deaktiviert, jedoch sind Deine Dateien nach wie vor verschlüsselt. Bitte gehe zu Deinen persönlichen Einstellungen, um Deine Dateien zu entschlüsseln.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["stimmt mit '{filter}' überein","stimmen mit '{filter}' überein"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} und {files}",
"Favorited" : "Favorisiert",
"Favorite" : "Favorit",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files yet" : "Noch keine Dateien",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lade Inhalte hoch oder synchronisiere mit Deinen Geräten!",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner",
"Select all" : "Alle auswählen",
"Download" : "Herunterladen",
"Upload too large" : "Der Upload ist zu groß",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Fehler",
"Could not rename file" : "Die Datei konnte nicht umbenannt werden",
"Error deleting file." : "Fehler beim Löschen der Datei.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Keine Einträge in diesem Ordner stimmen mit '{filter}' überein",
"Name" : "Name",
"Size" : "Größe",
"Modified" : "Geändert",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselungs-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melden Sie sich nochmals ab und wieder an.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Die Verschlüsselung wurde deaktiviert, jedoch sind Ihre Dateien nach wie vor verschlüsselt. Bitte gehen Sie zu Ihren persönlichen Einstellungen, um Ihre Dateien zu entschlüsseln.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["stimmt mit '{filter}' überein","stimmen mit '{filter}' überein"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} und {files}",
"Favorited" : "Favorisiert",
"Favorite" : "Favorit",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files yet" : "Noch keine Dateien",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Laden Sie Inhalte hoch oder synchronisieren Sie mit Ihren Geräten!",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden",
"Select all" : "Alle auswählen",
"Download" : "Herunterladen",
"Upload too large" : "Der Upload ist zu groß",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Fehler",
"Could not rename file" : "Die Datei konnte nicht umbenannt werden",
"Error deleting file." : "Fehler beim Löschen der Datei.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Keine Einträge in diesem Ordner stimmen mit '{filter}' überein",
"Name" : "Name",
"Size" : "Größe",
"Modified" : "Geändert",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselungs-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melden Sie sich nochmals ab und wieder an.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Die Verschlüsselung wurde deaktiviert, jedoch sind Ihre Dateien nach wie vor verschlüsselt. Bitte gehen Sie zu Ihren persönlichen Einstellungen, um Ihre Dateien zu entschlüsseln.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["stimmt mit '{filter}' überein","stimmen mit '{filter}' überein"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} und {files}",
"Favorited" : "Favorisiert",
"Favorite" : "Favorit",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files yet" : "Noch keine Dateien",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Laden Sie Inhalte hoch oder synchronisieren Sie mit Ihren Geräten!",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden",
"Select all" : "Alle auswählen",
"Download" : "Herunterladen",
"Upload too large" : "Der Upload ist zu groß",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Error",
"Could not rename file" : "Could not rename file",
"Error deleting file." : "Error deleting file.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "No entries in this folder match '{filter}'",
"Name" : "Name",
"Size" : "Size",
"Modified" : "Modified",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Encryption App is enabled but your keys are not initialised, please log-out and log-in again",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : [" matches '{filter}'"," match '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} and {files}",
"Favorited" : "Favourited",
"Favorite" : "Favourite",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Cancel upload",
"No files yet" : "No files yet",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Upload some content or sync with your devices!",
"No entries found in this folder" : "No entries found in this folder",
"Select all" : "Select all",
"Download" : "Download",
"Upload too large" : "Upload too large",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Error",
"Could not rename file" : "Could not rename file",
"Error deleting file." : "Error deleting file.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "No entries in this folder match '{filter}'",
"Name" : "Name",
"Size" : "Size",
"Modified" : "Modified",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Encryption App is enabled but your keys are not initialised, please log-out and log-in again",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : [" matches '{filter}'"," match '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} and {files}",
"Favorited" : "Favourited",
"Favorite" : "Favourite",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Cancel upload",
"No files yet" : "No files yet",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Upload some content or sync with your devices!",
"No entries found in this folder" : "No entries found in this folder",
"Select all" : "Select all",
"Download" : "Download",
"Upload too large" : "Upload too large",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Error",
"Could not rename file" : "No se pudo renombrar el archivo",
"Error deleting file." : "Error al borrar el archivo",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "No hay resultados que coincidan con '{filter}'",
"Name" : "Nombre",
"Size" : "Tamaño",
"Modified" : "Modificado",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clave privada no es válida para la app de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "El cifrado ha sido deshabilitado pero tus archivos permanecen cifrados. Por favor, ve a tus ajustes personales para descifrar tus archivos.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["coinciden '{filter}'","coincide '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} y {files}",
"Favorited" : "Agregado a favoritos",
"Favorite" : "Favorito",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Cancelar subida",
"No files yet" : "Aún no hay archivos",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Suba contenidos o sincronice sus dispositivos.",
"No entries found in this folder" : "No hay entradas en esta carpeta",
"Select all" : "Seleccionar todo",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "Subida demasido grande",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Error",
"Could not rename file" : "No se pudo renombrar el archivo",
"Error deleting file." : "Error al borrar el archivo",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "No hay resultados que coincidan con '{filter}'",
"Name" : "Nombre",
"Size" : "Tamaño",
"Modified" : "Modificado",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clave privada no es válida para la app de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "El cifrado ha sido deshabilitado pero tus archivos permanecen cifrados. Por favor, ve a tus ajustes personales para descifrar tus archivos.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["coinciden '{filter}'","coincide '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} y {files}",
"Favorited" : "Agregado a favoritos",
"Favorite" : "Favorito",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Cancelar subida",
"No files yet" : "Aún no hay archivos",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Suba contenidos o sincronice sus dispositivos.",
"No entries found in this folder" : "No hay entradas en esta carpeta",
"Select all" : "Seleccionar todo",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "Subida demasido grande",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Virhe",
"Could not rename file" : "Tiedoston nimeäminen uudelleen epäonnistui",
"Error deleting file." : "Virhe tiedostoa poistaessa.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Mikään tässä kansiossa ei vastaa suodatusta '{filter}'",
"Name" : "Nimi",
"Size" : "Koko",
"Modified" : "Muokattu",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Salaus poistettiin käytöstä, mutta tiedostosi ovat edelleen salattuina. Siirry henkilökohtaisiin asetuksiin avataksesi tiedostojesi salauksen.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : [" vastaa suodatusta '{filter}'"," vastaa suodatusta '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} ja {files}",
"Favorited" : "Lisätty suosikkeihin",
"Favorite" : "Suosikki",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Peru lähetys",
"No files yet" : "EI yhtäkään tiedostoa vielä",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lähetä tiedostoja tai synkronoi sisältö laitteidesi kanssa!",
"No entries found in this folder" : "Ei kohteita tässä kansiossa",
"Select all" : "Valitse kaikki",
"Download" : "Lataa",
"Upload too large" : "Lähetettävä tiedosto on liian suuri",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Virhe",
"Could not rename file" : "Tiedoston nimeäminen uudelleen epäonnistui",
"Error deleting file." : "Virhe tiedostoa poistaessa.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Mikään tässä kansiossa ei vastaa suodatusta '{filter}'",
"Name" : "Nimi",
"Size" : "Koko",
"Modified" : "Muokattu",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Salaus poistettiin käytöstä, mutta tiedostosi ovat edelleen salattuina. Siirry henkilökohtaisiin asetuksiin avataksesi tiedostojesi salauksen.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : [" vastaa suodatusta '{filter}'"," vastaa suodatusta '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} ja {files}",
"Favorited" : "Lisätty suosikkeihin",
"Favorite" : "Suosikki",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Peru lähetys",
"No files yet" : "EI yhtäkään tiedostoa vielä",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lähetä tiedostoja tai synkronoi sisältö laitteidesi kanssa!",
"No entries found in this folder" : "Ei kohteita tässä kansiossa",
"Select all" : "Valitse kaikki",
"Download" : "Lataa",
"Upload too large" : "Lähetettävä tiedosto on liian suuri",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Erro",
"Could not rename file" : "Non foi posíbel renomear o ficheiro",
"Error deleting file." : "Produciuse un erro ao eliminar o ficheiro.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Non hai entradas neste cartafol coincidentes con «{filter}»",
"Name" : "Nome",
"Size" : "Tamaño",
"Modified" : "Modificado",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron inicializadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "O cifrado foi desactivado, mais os ficheiros están cifrados. Vaia á configuración persoal para descifrar os ficheiros.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["coincidente con «{filter}»","coincidentes con «{filter}»"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} e {files}",
"Favorited" : "Marcado como favorito",
"Favorite" : "Favorito",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Cancelar o envío",
"No files yet" : "Aínda non hai ficheiros",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!",
"No entries found in this folder" : "Non se atoparon entradas neste cartafol",
"Select all" : "Seleccionar todo",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "Envío grande de máis",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Erro",
"Could not rename file" : "Non foi posíbel renomear o ficheiro",
"Error deleting file." : "Produciuse un erro ao eliminar o ficheiro.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Non hai entradas neste cartafol coincidentes con «{filter}»",
"Name" : "Nome",
"Size" : "Tamaño",
"Modified" : "Modificado",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron inicializadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "O cifrado foi desactivado, mais os ficheiros están cifrados. Vaia á configuración persoal para descifrar os ficheiros.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["coincidente con «{filter}»","coincidentes con «{filter}»"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} e {files}",
"Favorited" : "Marcado como favorito",
"Favorite" : "Favorito",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Cancelar o envío",
"No files yet" : "Aínda non hai ficheiros",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!",
"No entries found in this folder" : "Non se atoparon entradas neste cartafol",
"Select all" : "Seleccionar todo",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "Envío grande de máis",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Errore",
"Could not rename file" : "Impossibile rinominare il file",
"Error deleting file." : "Errore durante l'eliminazione del file.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nessuna voce in questa cartella corrisponde a '{filter}'",
"Name" : "Nome",
"Size" : "Dimensione",
"Modified" : "Modificato",
......@@ -73,7 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chiave privata non valida per l'applicazione di cifratura. Aggiorna la password della chiave privata nelle impostazioni personali per ripristinare l'accesso ai tuoi file cifrati.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "La cifratura è stata disabilitata ma i tuoi file sono ancora cifrati. Vai nelle impostazioni personali per decifrare i file.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["corrisponde a '{filter}'","corrispondono a '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} e {files}",
"Favorited" : "Preferiti",
"Favorite" : "Preferito",
......@@ -97,6 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel upload" : "Annulla caricamento",
"No files yet" : "Nessun file ancora",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Carica alcuni contenuti o sincronizza con i tuoi dispositivi!",
"No entries found in this folder" : "Nessuna voce trovata in questa cartella",
"Select all" : "Seleziona tutto",
"Download" : "Scarica",
"Upload too large" : "Caricamento troppo grande",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Errore",
"Could not rename file" : "Impossibile rinominare il file",
"Error deleting file." : "Errore durante l'eliminazione del file.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nessuna voce in questa cartella corrisponde a '{filter}'",
"Name" : "Nome",
"Size" : "Dimensione",
"Modified" : "Modificato",
......@@ -71,7 +72,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chiave privata non valida per l'applicazione di cifratura. Aggiorna la password della chiave privata nelle impostazioni personali per ripristinare l'accesso ai tuoi file cifrati.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "La cifratura è stata disabilitata ma i tuoi file sono ancora cifrati. Vai nelle impostazioni personali per decifrare i file.",
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["",""],
"_ matches '{filter}'_::_ match '{filter}'_" : ["corrisponde a '{filter}'","corrispondono a '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} e {files}",
"Favorited" : "Preferiti",
"Favorite" : "Preferito",
......@@ -95,6 +96,7 @@
"Cancel upload" : "Annulla caricamento",
"No files yet" : "Nessun file ancora",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Carica alcuni contenuti o sincronizza con i tuoi dispositivi!",
"No entries found in this folder" : "Nessuna voce trovata in questa cartella",
"Select all" : "Seleziona tutto",
"Download" : "Scarica",
"Upload too large" : "Caricamento troppo grande",
......
......@@ -60,6 +60,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Erro",
"Could not rename file" : "Não foi possível renomear o arquivo",
"Error deleting file." : "Erro eliminando o arquivo.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nenhuma entrada nesta pasta coincide com '{filter}'",
"Name" : "Nome",
"Size" : "Tamanho",
"Modified" : "Modificado",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@
"Error" : "Erro",
"Could not rename file" : "Não foi possível renomear o arquivo",
"Error deleting file." : "Erro eliminando o arquivo.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nenhuma entrada nesta pasta coincide com '{filter}'",
"Name" : "Nome",
"Size" : "Tamanho",
"Modified" : "Modificado",
......
......@@ -26,7 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"Host" : "Sirvidor",
"Username" : "Nome d'usuariu",
"Password" : "Contraseña",
"Root" : "Raíz",
"Remote subfolder" : "Subcarpeta remota",
"Secure ftps://" : "Secure ftps://",
"Client ID" : "ID de veceru",
"Client secret" : "Veceru secretu",
......@@ -43,7 +43,6 @@ OC.L10N.register(
"Username as share" : "Nome d'usuariu como Compartición",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"Remote subfolder" : "Subcarpeta remota",
"Access granted" : "Accesu concedíu",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fallu configurando l'almacenamientu de Dropbox",
"Grant access" : "Conceder accesu",
......
......@@ -24,7 +24,7 @@
"Host" : "Sirvidor",
"Username" : "Nome d'usuariu",
"Password" : "Contraseña",
"Root" : "Raíz",
"Remote subfolder" : "Subcarpeta remota",
"Secure ftps://" : "Secure ftps://",
"Client ID" : "ID de veceru",
"Client secret" : "Veceru secretu",
......@@ -41,7 +41,6 @@
"Username as share" : "Nome d'usuariu como Compartición",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"Remote subfolder" : "Subcarpeta remota",
"Access granted" : "Accesu concedíu",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fallu configurando l'almacenamientu de Dropbox",
"Grant access" : "Conceder accesu",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment