Commit 87762711 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 298eae9c
......@@ -54,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"Unshare" : "Avslutt deling",
"Select" : "Velg",
"Pending" : "Ventende",
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"Error moving file." : "Feil ved flytting av fil.",
"Error moving file" : "Feil ved flytting av fil",
"Error" : "Feil",
......@@ -73,7 +74,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kryptering ble slått av men filene dine er fremdeles kryptert. Gå til dine personlige innstillinger for å dekryptere filene dine.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"Favorite" : "Favoritt",
"Favorited" : "Er favoritt",
"Favorite" : "Gjør til favoritt",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke gis nytt navn da den er blitt slettet",
"%s could not be renamed" : "Kunne ikke gi nytt navn til %s",
"Upload (max. %s)" : "Opplasting (maks. %s)",
......@@ -92,10 +94,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Fra lenke",
"Upload" : "Last opp",
"Cancel upload" : "Avbryt opplasting",
"No files yet" : "Ingen filer ennå",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Last opp noe innhold eller synkroniser med enhetene dine!",
"Select all" : "Velg alle",
"Download" : "Last ned",
"Upload too large" : "Filen er for stor",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filene du prøver å laste opp er for store for å laste opp til denne serveren.",
"Files are being scanned, please wait." : "Skanner filer, vennligst vent.",
"Currently scanning" : "Skanner nå"
"Currently scanning" : "Skanner nå",
"No favorites" : "Ingen favoritter",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du gjør til favoritter vises her"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -52,6 +52,7 @@
"Unshare" : "Avslutt deling",
"Select" : "Velg",
"Pending" : "Ventende",
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"Error moving file." : "Feil ved flytting av fil.",
"Error moving file" : "Feil ved flytting av fil",
"Error" : "Feil",
......@@ -71,7 +72,8 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kryptering ble slått av men filene dine er fremdeles kryptert. Gå til dine personlige innstillinger for å dekryptere filene dine.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} og {files}",
"Favorite" : "Favoritt",
"Favorited" : "Er favoritt",
"Favorite" : "Gjør til favoritt",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kunne ikke gis nytt navn da den er blitt slettet",
"%s could not be renamed" : "Kunne ikke gi nytt navn til %s",
"Upload (max. %s)" : "Opplasting (maks. %s)",
......@@ -90,10 +92,15 @@
"From link" : "Fra lenke",
"Upload" : "Last opp",
"Cancel upload" : "Avbryt opplasting",
"No files yet" : "Ingen filer ennå",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Last opp noe innhold eller synkroniser med enhetene dine!",
"Select all" : "Velg alle",
"Download" : "Last ned",
"Upload too large" : "Filen er for stor",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Filene du prøver å laste opp er for store for å laste opp til denne serveren.",
"Files are being scanned, please wait." : "Skanner filer, vennligst vent.",
"Currently scanning" : "Skanner nå"
"Currently scanning" : "Skanner nå",
"No favorites" : "Ingen favoritter",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Filer og mapper som du gjør til favoritter vises her"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -74,6 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ogiltig privat nyckel i krypteringsprogrammet. Vänligen uppdatera lösenordet till din privata nyckel under dina personliga inställningar för att återfå tillgång till dina krypterade filer.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kryptering inaktiverades men dina filer är fortfarande krypterade. Vänligen gå till sidan för dina personliga inställningar för att dekryptera dina filer.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} och {files}",
"Favorited" : "Favoritiserad",
"Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kan inte döpas om eftersom den har raderats",
"%s could not be renamed" : "%s kunde inte namnändras",
......
......@@ -72,6 +72,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ogiltig privat nyckel i krypteringsprogrammet. Vänligen uppdatera lösenordet till din privata nyckel under dina personliga inställningar för att återfå tillgång till dina krypterade filer.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Kryptering inaktiverades men dina filer är fortfarande krypterade. Vänligen gå till sidan för dina personliga inställningar för att dekryptera dina filer.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} och {files}",
"Favorited" : "Favoritiserad",
"Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s kan inte döpas om eftersom den har raderats",
"%s could not be renamed" : "%s kunde inte namnändras",
......
......@@ -23,11 +23,11 @@ OC.L10N.register(
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Váš soukromý klíč není platný! Pravděpodobně bylo vaše heslo změněno vně systému %s (např. ve vašem firemním adresáři). Heslo vašeho soukromého klíče můžete změnit ve svém osobním nastavení pro obnovení přístupu k vašim zašifrovaným souborům.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Neznámá chyba. Zkontrolujte nastavení systému nebo kontaktujte vašeho správce.",
"Missing requirements." : "Nesplněné závislosti.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Ujistěte se prosím, že máte máte povolené a správně nakonfigurované OpenSSL včetně jeho rozšíření pro PHP. Aplikace pro šifrování byla prozatím vypnuta.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Následující uživatelé nemají nastavené šifrování:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Počáteční šifrování zahájeno... Toto může chvíli trvat. Počkejte prosím.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Probíhá počáteční šifrování... Zkuste to prosím znovu později.",
"Missing requirements." : "Nesplněné závislosti.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Ujistěte se prosím, že máte povolené a správně nakonfigurované OpenSSL včetně jeho rozšíření pro PHP. Aplikace pro šifrování byla prozatím vypnuta.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Následující uživatelé nemají nastavené šifrování:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Přejít přímo do svého %sosobního nastavení%s.",
"Encryption" : "Šifrování",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
......
......@@ -21,11 +21,11 @@
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Váš soukromý klíč není platný! Pravděpodobně bylo vaše heslo změněno vně systému %s (např. ve vašem firemním adresáři). Heslo vašeho soukromého klíče můžete změnit ve svém osobním nastavení pro obnovení přístupu k vašim zašifrovaným souborům.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Neznámá chyba. Zkontrolujte nastavení systému nebo kontaktujte vašeho správce.",
"Missing requirements." : "Nesplněné závislosti.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Ujistěte se prosím, že máte máte povolené a správně nakonfigurované OpenSSL včetně jeho rozšíření pro PHP. Aplikace pro šifrování byla prozatím vypnuta.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Následující uživatelé nemají nastavené šifrování:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Počáteční šifrování zahájeno... Toto může chvíli trvat. Počkejte prosím.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Probíhá počáteční šifrování... Zkuste to prosím znovu později.",
"Missing requirements." : "Nesplněné závislosti.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Ujistěte se prosím, že máte povolené a správně nakonfigurované OpenSSL včetně jeho rozšíření pro PHP. Aplikace pro šifrování byla prozatím vypnuta.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Následující uživatelé nemají nastavené šifrování:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Přejít přímo do svého %sosobního nastavení%s.",
"Encryption" : "Šifrování",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Error desconocido",
"Missing recovery key password" : "Falta contraseña de recuperacion.",
"Missing recovery key password" : "Falta contraseña de recuperación.",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor, repita la contraseña de recuperación",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "La contraseña de recuperación reintroducida no coincide con la contraseña de recuperación proporcionada.",
"Recovery key successfully enabled" : "Se ha habilitado la recuperación de archivos",
......@@ -30,7 +30,7 @@ OC.L10N.register(
"Following users are not set up for encryption:" : "Los siguientes usuarios no han sido configurados para el cifrado:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Ir directamente a %sOpciones%s.",
"Encryption" : "Cifrado",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero sus claves no han sido inicializadas, por favor, cierre la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuario en caso de pérdida de la contraseña);",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
"Repeat Recovery key password" : "Repite la contraseña de clave de recuperación",
......@@ -41,7 +41,7 @@ OC.L10N.register(
"New Recovery key password" : "Nueva clave de recuperación",
"Repeat New Recovery key password" : "Repetir la nueva clave de recuperación",
"Change Password" : "Cambiar contraseña",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Tu contraseña de clave privada ya no concuerda con tu contraseña de inicio.",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Su contraseña de clave privada ya no coincide con su contraseña de acceso.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Establezca la contraseña de clave privada antigua para su contraseña de inicio de sesión actual:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Si no recuerda su antigua contraseña puede pedir a su administrador que le recupere sus ficheros.",
"Old log-in password" : "Contraseña de acceso antigua",
......
{ "translations": {
"Unknown error" : "Error desconocido",
"Missing recovery key password" : "Falta contraseña de recuperacion.",
"Missing recovery key password" : "Falta contraseña de recuperación.",
"Please repeat the recovery key password" : "Por favor, repita la contraseña de recuperación",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "La contraseña de recuperación reintroducida no coincide con la contraseña de recuperación proporcionada.",
"Recovery key successfully enabled" : "Se ha habilitado la recuperación de archivos",
......@@ -28,7 +28,7 @@
"Following users are not set up for encryption:" : "Los siguientes usuarios no han sido configurados para el cifrado:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Ir directamente a %sOpciones%s.",
"Encryption" : "Cifrado",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero sus claves no han sido inicializadas, por favor, cierre la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Habilitar la clave de recuperación (permite recuperar los ficheros del usuario en caso de pérdida de la contraseña);",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
"Repeat Recovery key password" : "Repite la contraseña de clave de recuperación",
......@@ -39,7 +39,7 @@
"New Recovery key password" : "Nueva clave de recuperación",
"Repeat New Recovery key password" : "Repetir la nueva clave de recuperación",
"Change Password" : "Cambiar contraseña",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Tu contraseña de clave privada ya no concuerda con tu contraseña de inicio.",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Su contraseña de clave privada ya no coincide con su contraseña de acceso.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Establezca la contraseña de clave privada antigua para su contraseña de inicio de sesión actual:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Si no recuerda su antigua contraseña puede pedir a su administrador que le recupere sus ficheros.",
"Old log-in password" : "Contraseña de acceso antigua",
......
......@@ -2,11 +2,20 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Ukjent feil",
"Missing recovery key password" : "Passord for gjenopprettingsnøkkel mangler",
"Please repeat the recovery key password" : "Gjenta passord for gjenopprettingsnøkkel",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Gjentatt passord for gjenopprettingsnøkkel stemmer ikke med oppgitt passord for gjenopprettingsnøkkel",
"Recovery key successfully enabled" : "Gjenopprettingsnøkkel aktivert",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Klarte ikke å deaktivere gjenopprettingsnøkkel. Sjekk passordet for gjenopprettingsnøkkelen.",
"Recovery key successfully disabled" : "Gjenopprettingsnøkkel ble deaktivert",
"Please provide the old recovery password" : "Oppgi det gamle gjenopprettingspassordet",
"Please provide a new recovery password" : "Oppgi et nytt gjenopprettingspassord",
"Please repeat the new recovery password" : "Gjenta det nye gjenopprettingspassordet",
"Password successfully changed." : "Passordet ble endret.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Klarte ikke å endre passordet. Kanskje gammelt passord ikke var korrekt.",
"Could not update the private key password." : "Klarte ikke å oppdatere privatnøkkelpassordet.",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle passordet var feil. Prøv igjen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nåværende innloggingspassordet var feil. Prøv igjen.",
"Private key password successfully updated." : "Passord for privat nøkkel ble oppdatert.",
"File recovery settings updated" : "Innstillinger for gjenoppretting av filer ble oppdatert",
"Could not update file recovery" : "Klarte ikke å oppdatere gjenoppretting av filer",
......@@ -14,10 +23,11 @@ OC.L10N.register(
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Din private nøkkel er ikke gyldig! Sannsynligvis ble passordet ditt endret utenfor %s. (f.eks. din bedriftskatalog). Du kan oppdatere passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenvinne tilgang til de krypterte filene dine.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke dekryptere denne filen. Dette er sannsynligvis en delt fil. Spør eieren av filen om å dele den med deg på nytt.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Ukjent feil. Sjekk systeminnstillingene eller kontakt administratoren.",
"Missing requirements." : "Manglende krav.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brukere er ikke satt opp for kryptering:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Førstegangs kryptering startet... Dette kan ta litt tid. Vennligst vent.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Førstegangs kryptering kjører... Prøv igjen senere.",
"Missing requirements." : "Manglende krav.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Vennligst se til at OpenSSL sammen med PHP-utvidelsen er aktivert og riktig konfigurert. Krypterings-appen er foreløpig deaktivert.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brukere er ikke satt opp for kryptering:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkte til dine %spersonlige innstillinger%s.",
"Encryption" : "Kryptering",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
......
{ "translations": {
"Unknown error" : "Ukjent feil",
"Missing recovery key password" : "Passord for gjenopprettingsnøkkel mangler",
"Please repeat the recovery key password" : "Gjenta passord for gjenopprettingsnøkkel",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Gjentatt passord for gjenopprettingsnøkkel stemmer ikke med oppgitt passord for gjenopprettingsnøkkel",
"Recovery key successfully enabled" : "Gjenopprettingsnøkkel aktivert",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Klarte ikke å deaktivere gjenopprettingsnøkkel. Sjekk passordet for gjenopprettingsnøkkelen.",
"Recovery key successfully disabled" : "Gjenopprettingsnøkkel ble deaktivert",
"Please provide the old recovery password" : "Oppgi det gamle gjenopprettingspassordet",
"Please provide a new recovery password" : "Oppgi et nytt gjenopprettingspassord",
"Please repeat the new recovery password" : "Gjenta det nye gjenopprettingspassordet",
"Password successfully changed." : "Passordet ble endret.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Klarte ikke å endre passordet. Kanskje gammelt passord ikke var korrekt.",
"Could not update the private key password." : "Klarte ikke å oppdatere privatnøkkelpassordet.",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle passordet var feil. Prøv igjen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nåværende innloggingspassordet var feil. Prøv igjen.",
"Private key password successfully updated." : "Passord for privat nøkkel ble oppdatert.",
"File recovery settings updated" : "Innstillinger for gjenoppretting av filer ble oppdatert",
"Could not update file recovery" : "Klarte ikke å oppdatere gjenoppretting av filer",
......@@ -12,10 +21,11 @@
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Din private nøkkel er ikke gyldig! Sannsynligvis ble passordet ditt endret utenfor %s. (f.eks. din bedriftskatalog). Du kan oppdatere passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenvinne tilgang til de krypterte filene dine.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke dekryptere denne filen. Dette er sannsynligvis en delt fil. Spør eieren av filen om å dele den med deg på nytt.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Ukjent feil. Sjekk systeminnstillingene eller kontakt administratoren.",
"Missing requirements." : "Manglende krav.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brukere er ikke satt opp for kryptering:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Førstegangs kryptering startet... Dette kan ta litt tid. Vennligst vent.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Førstegangs kryptering kjører... Prøv igjen senere.",
"Missing requirements." : "Manglende krav.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Vennligst se til at OpenSSL sammen med PHP-utvidelsen er aktivert og riktig konfigurert. Krypterings-appen er foreløpig deaktivert.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brukere er ikke satt opp for kryptering:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkte til dine %spersonlige innstillinger%s.",
"Encryption" : "Kryptering",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný kľúč bol úspešne zakázaný",
"Password successfully changed." : "Heslo úspešne zmenené.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nemožno zmeniť heslo. Pravdepodobne nebolo staré heslo zadané správne.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Toto heslo nebolo správne, prosím skúste to ešte raz.",
"Private key password successfully updated." : "Heslo súkromného kľúča je úspešne aktualizované.",
"File recovery settings updated" : "Nastavenie obnovy súborov aktualizované",
"Could not update file recovery" : "Nemožno aktualizovať obnovenie súborov",
......@@ -14,10 +15,10 @@ OC.L10N.register(
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Váš súkromný kľúč nie je platný! Možno bolo vaše heslo zmenené mimo %s (napr. firemný priečinok). Môžete si aktualizovať heslo svojho ​​súkromného kľúča vo vašom osobnom nastavení, ak si chcete obnoviť prístup k šifrovaným súborom.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento súbor sa nepodarilo dešifrovať, pravdepodobne je zdieľaný. Požiadajte majiteľa súboru, aby ho s vami znovu vyzdieľal.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Neznáma chyba. Skontrolujte si vaše systémové nastavenia alebo kontaktujte administrátora",
"Missing requirements." : "Chýbajúce požiadavky.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Nasledujúci používatelia nie sú nastavení pre šifrovanie:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Počiatočné šifrovanie započalo ... To môže nejakú dobu trvať. Čakajte prosím.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Počiatočné šifrovanie beží... Skúste to neskôr znovu.",
"Missing requirements." : "Chýbajúce požiadavky.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Nasledujúci používatelia nie sú nastavení pre šifrovanie:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Prejsť priamo do svojho %sosobného nastavenia%s.",
"Encryption" : "Šifrovanie",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný kľúč bol úspešne zakázaný",
"Password successfully changed." : "Heslo úspešne zmenené.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Nemožno zmeniť heslo. Pravdepodobne nebolo staré heslo zadané správne.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Toto heslo nebolo správne, prosím skúste to ešte raz.",
"Private key password successfully updated." : "Heslo súkromného kľúča je úspešne aktualizované.",
"File recovery settings updated" : "Nastavenie obnovy súborov aktualizované",
"Could not update file recovery" : "Nemožno aktualizovať obnovenie súborov",
......@@ -12,10 +13,10 @@
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Váš súkromný kľúč nie je platný! Možno bolo vaše heslo zmenené mimo %s (napr. firemný priečinok). Môžete si aktualizovať heslo svojho ​​súkromného kľúča vo vašom osobnom nastavení, ak si chcete obnoviť prístup k šifrovaným súborom.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento súbor sa nepodarilo dešifrovať, pravdepodobne je zdieľaný. Požiadajte majiteľa súboru, aby ho s vami znovu vyzdieľal.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Neznáma chyba. Skontrolujte si vaše systémové nastavenia alebo kontaktujte administrátora",
"Missing requirements." : "Chýbajúce požiadavky.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Nasledujúci používatelia nie sú nastavení pre šifrovanie:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Počiatočné šifrovanie započalo ... To môže nejakú dobu trvať. Čakajte prosím.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Počiatočné šifrovanie beží... Skúste to neskôr znovu.",
"Missing requirements." : "Chýbajúce požiadavky.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Nasledujúci používatelia nie sú nastavení pre šifrovanie:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Prejsť priamo do svojho %sosobného nastavenia%s.",
"Encryption" : "Šifrovanie",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikácia na šifrovanie je zapnutá, ale vaše kľúče nie sú inicializované. Odhláste sa a znovu sa prihláste.",
......
......@@ -2,11 +2,20 @@ OC.L10N.register(
"files_encryption",
{
"Unknown error" : "Okänt fel",
"Missing recovery key password" : "Saknar lösenord för återställningsnyckel",
"Please repeat the recovery key password" : "Vänligen upprepa lösenordet för återställningsnyckel",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Det upprepade lösenordet för återställningsnyckeln matchar inte tillhandahållna lösenordet för återställningsnyckeln",
"Recovery key successfully enabled" : "Återställningsnyckeln har framgångsrikt aktiverats",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunde inte inaktivera återställningsnyckeln. Vänligen kontrollera ditt lösenord för återställningsnyckeln!",
"Recovery key successfully disabled" : "Återställningsnyckeln har framgångsrikt inaktiverats",
"Please provide the old recovery password" : "Vänligen tillhandahåll det gamla återställningslösenordet ",
"Please provide a new recovery password" : "Vänligen tillhandahåll ett nytt återställningslösenord",
"Please repeat the new recovery password" : "Vänligen upprepa det nya återställningslösenordet",
"Password successfully changed." : "Ändringen av lösenordet lyckades.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunde inte ändra lösenordet. Kanske det gamla lösenordet inte var rätt.",
"Could not update the private key password." : "Kunde inte uppdatera lösenord för den privata nyckeln",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamla lösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuvarande inloggningslösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
"Private key password successfully updated." : "Den privata nyckelns lösenord uppdaterades utan problem.",
"File recovery settings updated" : "Inställningarna för filåterställning har uppdaterats",
"Could not update file recovery" : "Kunde inte uppdatera filåterställning",
......@@ -14,10 +23,11 @@ OC.L10N.register(
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Din privata lösenordsnyckel är inte giltig! Troligen har ditt lösenord ändrats utanför %s (t.ex. i företagets katalogtjänst). Du kan uppdatera den privata lösenordsnyckeln under dina personliga inställningar för att återfå tillgång till dina filer.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ej dekryptera denna fil, förmodligen är det en delad fil. Be ägaren av filen att dela den med dig.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Okänt fel. Kontrollera dina systeminställningar eller kontakta din administratör",
"Missing requirements." : "Krav som saknas",
"Following users are not set up for encryption:" : "Följande användare har inte aktiverat kryptering:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Initiala krypteringen har påbörjats... Detta kan ta lite tid. Var god vänta.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Initiala krypteringen körs... Var god försök igen senare.",
"Missing requirements." : "Krav som saknas",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Se till att OpenSSL tillsammans med PHP-tillägget är aktiverat och korrekt konfigurerat. För nu har krypteringsappen inaktiverats.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Följande användare har inte aktiverat kryptering:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkt till dina %segna inställningar%s.",
"Encryption" : "Kryptering",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet är aktiverat men dina nycklar är inte initierade. Vänligen logga ut och in igen",
......@@ -31,6 +41,8 @@ OC.L10N.register(
"New Recovery key password" : "Nytt lösenord för återställningsnyckel",
"Repeat New Recovery key password" : "Upprepa lösenord för ny återställningsnyckel",
"Change Password" : "Byt lösenord",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Ditt lösenord för din privata nyckel matchar inte längre ditt inloggningslösenord.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sätt ditt gamla privatnyckellösenord till ditt aktuella inloggningslösenord:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Om du inte kommer ihåg ditt gamla lösenord kan du be din administratör att återställa dina filer.",
"Old log-in password" : "Gammalt inloggningslösenord",
"Current log-in password" : "Nuvarande inloggningslösenord",
......
{ "translations": {
"Unknown error" : "Okänt fel",
"Missing recovery key password" : "Saknar lösenord för återställningsnyckel",
"Please repeat the recovery key password" : "Vänligen upprepa lösenordet för återställningsnyckel",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Det upprepade lösenordet för återställningsnyckeln matchar inte tillhandahållna lösenordet för återställningsnyckeln",
"Recovery key successfully enabled" : "Återställningsnyckeln har framgångsrikt aktiverats",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kunde inte inaktivera återställningsnyckeln. Vänligen kontrollera ditt lösenord för återställningsnyckeln!",
"Recovery key successfully disabled" : "Återställningsnyckeln har framgångsrikt inaktiverats",
"Please provide the old recovery password" : "Vänligen tillhandahåll det gamla återställningslösenordet ",
"Please provide a new recovery password" : "Vänligen tillhandahåll ett nytt återställningslösenord",
"Please repeat the new recovery password" : "Vänligen upprepa det nya återställningslösenordet",
"Password successfully changed." : "Ändringen av lösenordet lyckades.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunde inte ändra lösenordet. Kanske det gamla lösenordet inte var rätt.",
"Could not update the private key password." : "Kunde inte uppdatera lösenord för den privata nyckeln",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamla lösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuvarande inloggningslösenordet var inte korrekt. Vänligen försök igen.",
"Private key password successfully updated." : "Den privata nyckelns lösenord uppdaterades utan problem.",
"File recovery settings updated" : "Inställningarna för filåterställning har uppdaterats",
"Could not update file recovery" : "Kunde inte uppdatera filåterställning",
......@@ -12,10 +21,11 @@
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Din privata lösenordsnyckel är inte giltig! Troligen har ditt lösenord ändrats utanför %s (t.ex. i företagets katalogtjänst). Du kan uppdatera den privata lösenordsnyckeln under dina personliga inställningar för att återfå tillgång till dina filer.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ej dekryptera denna fil, förmodligen är det en delad fil. Be ägaren av filen att dela den med dig.",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Okänt fel. Kontrollera dina systeminställningar eller kontakta din administratör",
"Missing requirements." : "Krav som saknas",
"Following users are not set up for encryption:" : "Följande användare har inte aktiverat kryptering:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Initiala krypteringen har påbörjats... Detta kan ta lite tid. Var god vänta.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Initiala krypteringen körs... Var god försök igen senare.",
"Missing requirements." : "Krav som saknas",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Se till att OpenSSL tillsammans med PHP-tillägget är aktiverat och korrekt konfigurerat. För nu har krypteringsappen inaktiverats.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Följande användare har inte aktiverat kryptering:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkt till dina %segna inställningar%s.",
"Encryption" : "Kryptering",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet är aktiverat men dina nycklar är inte initierade. Vänligen logga ut och in igen",
......@@ -29,6 +39,8 @@
"New Recovery key password" : "Nytt lösenord för återställningsnyckel",
"Repeat New Recovery key password" : "Upprepa lösenord för ny återställningsnyckel",
"Change Password" : "Byt lösenord",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Ditt lösenord för din privata nyckel matchar inte längre ditt inloggningslösenord.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sätt ditt gamla privatnyckellösenord till ditt aktuella inloggningslösenord:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Om du inte kommer ihåg ditt gamla lösenord kan du be din administratör att återställa dina filer.",
"Old log-in password" : "Gammalt inloggningslösenord",
"Current log-in password" : "Nuvarande inloggningslösenord",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> FTP podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> \"%s\" není instalováno. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému o instalaci.",
"No external storages configured" : "Nejsou nakonfigurována žádná externí úložiště",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Externí úložiště můžete spravovat v osobním nastavení",
"Name" : "Název",
"Storage type" : "Typ úložiště",
......
......@@ -56,6 +56,7 @@
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> FTP podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> \"%s\" není instalováno. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému o instalaci.",
"No external storages configured" : "Nejsou nakonfigurována žádná externí úložiště",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Externí úložiště můžete spravovat v osobním nastavení",
"Name" : "Název",
"Storage type" : "Typ úložiště",
......
......@@ -58,6 +58,7 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> cURL-understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Monteringen af %s er ikke mulig. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> FTP understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Montering af %s er ikke muligt. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> \"%s\" er ikke installeret. Monteringen af %s er ikke mulig. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"No external storages configured" : "Der er ikke konfigureret eksterne lagerenheder",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Du kan konfigurere eksterne lagerenheder i de personlige indstillinger",
"Name" : "Navn",
"Storage type" : "Lagertype",
......
......@@ -56,6 +56,7 @@
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> cURL-understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Monteringen af %s er ikke mulig. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> FTP understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Montering af %s er ikke muligt. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> \"%s\" er ikke installeret. Monteringen af %s er ikke mulig. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"No external storages configured" : "Der er ikke konfigureret eksterne lagerenheder",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Du kan konfigurere eksterne lagerenheder i de personlige indstillinger",
"Name" : "Navn",
"Storage type" : "Lagertype",
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ OC.L10N.register(
"Username as share" : "Benutzername als Freigabe",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sicherer HTTPS://",
"Remote subfolder" : "Remote-Unterordner:",
"Remote subfolder" : "Remote subfolder",
"Access granted" : "Zugriff gestattet",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fehler beim Einrichten von Dropbox",
"Grant access" : "Zugriff gestatten",
......@@ -58,6 +58,7 @@ OC.L10N.register(
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Hinweis:</b> Die cURL-Unterstützung von PHP ist nicht aktiviert oder installiert. Das Hinzufügen von %s ist nicht möglich. Bitte wende Dich zur Installation an Deinen Systemadministrator.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Hinweis:</b> Die FTP Unterstützung von PHP ist nicht aktiviert oder installiert. Das Hinzufügen von %s ist nicht möglich. Bitte wende Dich sich zur Installation an Deinen Systemadministrator.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Hinweis:</b> \"%s\" ist nicht installiert. Das Hinzufügen von %s ist nicht möglich. Bitte wende Dich sich zur Installation an Deinen Systemadministrator.",
"No external storages configured" : "Keine externen Speicher konfiguriert",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Du kannst externe Speicher in den persönlichen Einstellungen konfigurieren",
"Name" : "Name",
"Storage type" : "Du hast noch keinen externen Speicher",
......
......@@ -41,7 +41,7 @@
"Username as share" : "Benutzername als Freigabe",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sicherer HTTPS://",
"Remote subfolder" : "Remote-Unterordner:",
"Remote subfolder" : "Remote subfolder",
"Access granted" : "Zugriff gestattet",
"Error configuring Dropbox storage" : "Fehler beim Einrichten von Dropbox",
"Grant access" : "Zugriff gestatten",
......@@ -56,6 +56,7 @@
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Hinweis:</b> Die cURL-Unterstützung von PHP ist nicht aktiviert oder installiert. Das Hinzufügen von %s ist nicht möglich. Bitte wende Dich zur Installation an Deinen Systemadministrator.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Hinweis:</b> Die FTP Unterstützung von PHP ist nicht aktiviert oder installiert. Das Hinzufügen von %s ist nicht möglich. Bitte wende Dich sich zur Installation an Deinen Systemadministrator.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Hinweis:</b> \"%s\" ist nicht installiert. Das Hinzufügen von %s ist nicht möglich. Bitte wende Dich sich zur Installation an Deinen Systemadministrator.",
"No external storages configured" : "Keine externen Speicher konfiguriert",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Du kannst externe Speicher in den persönlichen Einstellungen konfigurieren",
"Name" : "Name",
"Storage type" : "Du hast noch keinen externen Speicher",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment