Commit 8b9b6006 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d55b88c0
...@@ -51,6 +51,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -51,6 +51,7 @@ OC.L10N.register(
"Error" : "Грешка", "Error" : "Грешка",
"Could not rename file" : "Неуспешно преименуване на файла.", "Could not rename file" : "Неуспешно преименуване на файла.",
"Error deleting file." : "Грешка при изтриването на файла.", "Error deleting file." : "Грешка при изтриването на файла.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Нищо в тази папка не отговаря на '{filter}'",
"Name" : "Име", "Name" : "Име",
"Size" : "Размер", "Size" : "Размер",
"Modified" : "Променен на", "Modified" : "Променен на",
...@@ -69,6 +70,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -69,6 +70,7 @@ OC.L10N.register(
"{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}", "{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
"Favorited" : "Отбелязано в любими", "Favorited" : "Отбелязано в любими",
"Favorite" : "Любими", "Favorite" : "Любими",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Настъпи грешка при опита за промяна на бележките",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>", "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>", "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Файл или папка беше <strong>изтрит/а</strong>", "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Файл или папка беше <strong>изтрит/а</strong>",
...@@ -89,6 +91,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -89,6 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Максимален размер", "Maximum upload size" : "Максимален размер",
"max. possible: " : "максимално:", "max. possible: " : "максимално:",
"Save" : "Запис", "Save" : "Запис",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Не може да бъде редактиран от тук, поради липса на права",
"Settings" : "Настройки", "Settings" : "Настройки",
"WebDAV" : "WebDAV", "WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Използвай този адрес, за да получиш <a href=\"%s\" target=\"_blank\">достъп до своите файлове чрез WebDAV</a>.", "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Използвай този адрес, за да получиш <a href=\"%s\" target=\"_blank\">достъп до своите файлове чрез WebDAV</a>.",
...@@ -99,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -99,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Папка", "Folder" : "Папка",
"Upload" : "Качване", "Upload" : "Качване",
"Cancel upload" : "Отказване на качването", "Cancel upload" : "Отказване на качването",
"No files in here" : "Тук няма файлове",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка", "No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
"Select all" : "Избери всички", "Select all" : "Избери всички",
......
...@@ -49,6 +49,7 @@ ...@@ -49,6 +49,7 @@
"Error" : "Грешка", "Error" : "Грешка",
"Could not rename file" : "Неуспешно преименуване на файла.", "Could not rename file" : "Неуспешно преименуване на файла.",
"Error deleting file." : "Грешка при изтриването на файла.", "Error deleting file." : "Грешка при изтриването на файла.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Нищо в тази папка не отговаря на '{filter}'",
"Name" : "Име", "Name" : "Име",
"Size" : "Размер", "Size" : "Размер",
"Modified" : "Променен на", "Modified" : "Променен на",
...@@ -67,6 +68,7 @@ ...@@ -67,6 +68,7 @@
"{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}", "{dirs} and {files}" : "{dirs} и {files}",
"Favorited" : "Отбелязано в любими", "Favorited" : "Отбелязано в любими",
"Favorite" : "Любими", "Favorite" : "Любими",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Настъпи грешка при опита за промяна на бележките",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>", "A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Нов файл или папка беше <strong>създаден/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>", "A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Файл или папка беше <strong>променен/а</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Файл или папка беше <strong>изтрит/а</strong>", "A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Файл или папка беше <strong>изтрит/а</strong>",
...@@ -87,6 +89,7 @@ ...@@ -87,6 +89,7 @@
"Maximum upload size" : "Максимален размер", "Maximum upload size" : "Максимален размер",
"max. possible: " : "максимално:", "max. possible: " : "максимално:",
"Save" : "Запис", "Save" : "Запис",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Не може да бъде редактиран от тук, поради липса на права",
"Settings" : "Настройки", "Settings" : "Настройки",
"WebDAV" : "WebDAV", "WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Използвай този адрес, за да получиш <a href=\"%s\" target=\"_blank\">достъп до своите файлове чрез WebDAV</a>.", "Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Използвай този адрес, за да получиш <a href=\"%s\" target=\"_blank\">достъп до своите файлове чрез WebDAV</a>.",
...@@ -97,6 +100,7 @@ ...@@ -97,6 +100,7 @@
"Folder" : "Папка", "Folder" : "Папка",
"Upload" : "Качване", "Upload" : "Качване",
"Cancel upload" : "Отказване на качването", "Cancel upload" : "Отказване на качването",
"No files in here" : "Тук няма файлове",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Качи съдържание или синхронизирай с твоите устройства!",
"No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка", "No entries found in this folder" : "Няма намерени записи в тази папка",
"Select all" : "Избери всички", "Select all" : "Избери всички",
......
...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Složka", "Folder" : "Složka",
"Upload" : "Odeslat", "Upload" : "Odeslat",
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání", "Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
"No files in here" : "Žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno", "No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše", "Select all" : "Vybrat vše",
......
...@@ -100,6 +100,7 @@ ...@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "Složka", "Folder" : "Složka",
"Upload" : "Odeslat", "Upload" : "Odeslat",
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání", "Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
"No files in here" : "Žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno", "No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše", "Select all" : "Vybrat vše",
......
...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Ordner", "Folder" : "Ordner",
"Upload" : "Hochladen", "Upload" : "Hochladen",
"Cancel upload" : "Upload abbrechen", "Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files in here" : "Keine Dateien vorhanden",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lade Inhalte hoch oder synchronisiere mit Deinen Geräten!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Lade Inhalte hoch oder synchronisiere mit Deinen Geräten!",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner", "No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner",
"Select all" : "Alle auswählen", "Select all" : "Alle auswählen",
......
...@@ -100,6 +100,7 @@ ...@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "Ordner", "Folder" : "Ordner",
"Upload" : "Hochladen", "Upload" : "Hochladen",
"Cancel upload" : "Upload abbrechen", "Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files in here" : "Keine Dateien vorhanden",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lade Inhalte hoch oder synchronisiere mit Deinen Geräten!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Lade Inhalte hoch oder synchronisiere mit Deinen Geräten!",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner", "No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner",
"Select all" : "Alle auswählen", "Select all" : "Alle auswählen",
......
...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Ordner", "Folder" : "Ordner",
"Upload" : "Hochladen", "Upload" : "Hochladen",
"Cancel upload" : "Upload abbrechen", "Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files in here" : "Keine Dateien vorhanden",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Laden Sie Inhalte hoch oder synchronisieren Sie mit Ihren Geräten!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Laden Sie Inhalte hoch oder synchronisieren Sie mit Ihren Geräten!",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden", "No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden",
"Select all" : "Alle auswählen", "Select all" : "Alle auswählen",
......
...@@ -100,6 +100,7 @@ ...@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "Ordner", "Folder" : "Ordner",
"Upload" : "Hochladen", "Upload" : "Hochladen",
"Cancel upload" : "Upload abbrechen", "Cancel upload" : "Upload abbrechen",
"No files in here" : "Keine Dateien vorhanden",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Laden Sie Inhalte hoch oder synchronisieren Sie mit Ihren Geräten!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Laden Sie Inhalte hoch oder synchronisieren Sie mit Ihren Geräten!",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden", "No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden",
"Select all" : "Alle auswählen", "Select all" : "Alle auswählen",
......
...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Φάκελος", "Folder" : "Φάκελος",
"Upload" : "Μεταφόρτωση", "Upload" : "Μεταφόρτωση",
"Cancel upload" : "Ακύρωση μεταφόρτωσης", "Cancel upload" : "Ακύρωση μεταφόρτωσης",
"No files in here" : "Δεν υπάρχουν αρχεία",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Μεταφόρτωση περιεχομένου ή συγχρονισμός με τις συσκευές σας!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Μεταφόρτωση περιεχομένου ή συγχρονισμός με τις συσκευές σας!",
"No entries found in this folder" : "Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις σε αυτόν το φάκελο", "No entries found in this folder" : "Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις σε αυτόν το φάκελο",
"Select all" : "Επιλογή όλων", "Select all" : "Επιλογή όλων",
......
...@@ -100,6 +100,7 @@ ...@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "Φάκελος", "Folder" : "Φάκελος",
"Upload" : "Μεταφόρτωση", "Upload" : "Μεταφόρτωση",
"Cancel upload" : "Ακύρωση μεταφόρτωσης", "Cancel upload" : "Ακύρωση μεταφόρτωσης",
"No files in here" : "Δεν υπάρχουν αρχεία",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Μεταφόρτωση περιεχομένου ή συγχρονισμός με τις συσκευές σας!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Μεταφόρτωση περιεχομένου ή συγχρονισμός με τις συσκευές σας!",
"No entries found in this folder" : "Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις σε αυτόν το φάκελο", "No entries found in this folder" : "Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις σε αυτόν το φάκελο",
"Select all" : "Επιλογή όλων", "Select all" : "Επιλογή όλων",
......
...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Kansio", "Folder" : "Kansio",
"Upload" : "Lähetä", "Upload" : "Lähetä",
"Cancel upload" : "Peru lähetys", "Cancel upload" : "Peru lähetys",
"No files in here" : "Täällä ei ole tiedostoja",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lähetä tiedostoja tai synkronoi sisältö laitteidesi kanssa!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Lähetä tiedostoja tai synkronoi sisältö laitteidesi kanssa!",
"No entries found in this folder" : "Ei kohteita tässä kansiossa", "No entries found in this folder" : "Ei kohteita tässä kansiossa",
"Select all" : "Valitse kaikki", "Select all" : "Valitse kaikki",
......
...@@ -100,6 +100,7 @@ ...@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "Kansio", "Folder" : "Kansio",
"Upload" : "Lähetä", "Upload" : "Lähetä",
"Cancel upload" : "Peru lähetys", "Cancel upload" : "Peru lähetys",
"No files in here" : "Täällä ei ole tiedostoja",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Lähetä tiedostoja tai synkronoi sisältö laitteidesi kanssa!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Lähetä tiedostoja tai synkronoi sisältö laitteidesi kanssa!",
"No entries found in this folder" : "Ei kohteita tässä kansiossa", "No entries found in this folder" : "Ei kohteita tässä kansiossa",
"Select all" : "Valitse kaikki", "Select all" : "Valitse kaikki",
......
...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Cartafol", "Folder" : "Cartafol",
"Upload" : "Enviar", "Upload" : "Enviar",
"Cancel upload" : "Cancelar o envío", "Cancel upload" : "Cancelar o envío",
"No files in here" : "Aquí non hai ficheiros",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!",
"No entries found in this folder" : "Non se atoparon entradas neste cartafol", "No entries found in this folder" : "Non se atoparon entradas neste cartafol",
"Select all" : "Seleccionar todo", "Select all" : "Seleccionar todo",
......
...@@ -100,6 +100,7 @@ ...@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "Cartafol", "Folder" : "Cartafol",
"Upload" : "Enviar", "Upload" : "Enviar",
"Cancel upload" : "Cancelar o envío", "Cancel upload" : "Cancelar o envío",
"No files in here" : "Aquí non hai ficheiros",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Envíe algún contido ou sincronice cos seus dispositivos!",
"No entries found in this folder" : "Non se atoparon entradas neste cartafol", "No entries found in this folder" : "Non se atoparon entradas neste cartafol",
"Select all" : "Seleccionar todo", "Select all" : "Seleccionar todo",
......
...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Cartella", "Folder" : "Cartella",
"Upload" : "Carica", "Upload" : "Carica",
"Cancel upload" : "Annulla caricamento", "Cancel upload" : "Annulla caricamento",
"No files in here" : "Qui non c'è alcun file",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Carica alcuni contenuti o sincronizza con i tuoi dispositivi!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Carica alcuni contenuti o sincronizza con i tuoi dispositivi!",
"No entries found in this folder" : "Nessuna voce trovata in questa cartella", "No entries found in this folder" : "Nessuna voce trovata in questa cartella",
"Select all" : "Seleziona tutto", "Select all" : "Seleziona tutto",
......
...@@ -100,6 +100,7 @@ ...@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "Cartella", "Folder" : "Cartella",
"Upload" : "Carica", "Upload" : "Carica",
"Cancel upload" : "Annulla caricamento", "Cancel upload" : "Annulla caricamento",
"No files in here" : "Qui non c'è alcun file",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Carica alcuni contenuti o sincronizza con i tuoi dispositivi!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Carica alcuni contenuti o sincronizza con i tuoi dispositivi!",
"No entries found in this folder" : "Nessuna voce trovata in questa cartella", "No entries found in this folder" : "Nessuna voce trovata in questa cartella",
"Select all" : "Seleziona tutto", "Select all" : "Seleziona tutto",
......
...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -102,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "フォルダー", "Folder" : "フォルダー",
"Upload" : "アップロード", "Upload" : "アップロード",
"Cancel upload" : "アップロードをキャンセル", "Cancel upload" : "アップロードをキャンセル",
"No files in here" : "ファイルがありません",
"Upload some content or sync with your devices!" : "何かコンテンツをアップロードするか、デバイスからファイルを同期してください。", "Upload some content or sync with your devices!" : "何かコンテンツをアップロードするか、デバイスからファイルを同期してください。",
"No entries found in this folder" : "このフォルダーにはエントリーがありません", "No entries found in this folder" : "このフォルダーにはエントリーがありません",
"Select all" : "すべて選択", "Select all" : "すべて選択",
......
...@@ -100,6 +100,7 @@ ...@@ -100,6 +100,7 @@
"Folder" : "フォルダー", "Folder" : "フォルダー",
"Upload" : "アップロード", "Upload" : "アップロード",
"Cancel upload" : "アップロードをキャンセル", "Cancel upload" : "アップロードをキャンセル",
"No files in here" : "ファイルがありません",
"Upload some content or sync with your devices!" : "何かコンテンツをアップロードするか、デバイスからファイルを同期してください。", "Upload some content or sync with your devices!" : "何かコンテンツをアップロードするか、デバイスからファイルを同期してください。",
"No entries found in this folder" : "このフォルダーにはエントリーがありません", "No entries found in this folder" : "このフォルダーにはエントリーがありません",
"Select all" : "すべて選択", "Select all" : "すべて選択",
......
...@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Map", "Folder" : "Map",
"Upload" : "Uploaden", "Upload" : "Uploaden",
"Cancel upload" : "Upload afbreken", "Cancel upload" : "Upload afbreken",
"No files in here" : "Hier geen bestanden",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!",
"No entries found in this folder" : "Niets", "No entries found in this folder" : "Niets",
"Select all" : "Alles selecteren", "Select all" : "Alles selecteren",
......
...@@ -99,6 +99,7 @@ ...@@ -99,6 +99,7 @@
"Folder" : "Map", "Folder" : "Map",
"Upload" : "Uploaden", "Upload" : "Uploaden",
"Cancel upload" : "Upload afbreken", "Cancel upload" : "Upload afbreken",
"No files in here" : "Hier geen bestanden",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!", "Upload some content or sync with your devices!" : "Upload bestanden of synchroniseer met uw apparaten!",
"No entries found in this folder" : "Niets", "No entries found in this folder" : "Niets",
"Select all" : "Alles selecteren", "Select all" : "Alles selecteren",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment