Commit 9f76b8b3 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 18230459
......@@ -152,7 +152,6 @@ OC.L10N.register(
"How to do backups" : "Rezerv nüsxələr neçə edilisin",
"Advanced monitoring" : "İrəliləmiş monitoring",
"Version" : "Versiya",
"More apps" : "Çoxlu proqramlar",
"Developer documentation" : "Yaradıcı sənədləşməsi",
"by" : "onunla",
"licensed" : "Lisenziyalaşdırılıb",
......
......@@ -150,7 +150,6 @@
"How to do backups" : "Rezerv nüsxələr neçə edilisin",
"Advanced monitoring" : "İrəliləmiş monitoring",
"Version" : "Versiya",
"More apps" : "Çoxlu proqramlar",
"Developer documentation" : "Yaradıcı sənədləşməsi",
"by" : "onunla",
"licensed" : "Lisenziyalaşdırılıb",
......
......@@ -153,7 +153,6 @@ OC.L10N.register(
"Improving the config.php" : "Подобряване на config.php",
"Theming" : "Промяна на облика",
"Version" : "Версия",
"More apps" : "Още приложения",
"Developer documentation" : "Документация за разработчици",
"by" : "от",
"licensed" : "лицензирано",
......
......@@ -151,7 +151,6 @@
"Improving the config.php" : "Подобряване на config.php",
"Theming" : "Промяна на облика",
"Version" : "Версия",
"More apps" : "Още приложения",
"Developer documentation" : "Документация за разработчици",
"by" : "от",
"licensed" : "лицензирано",
......
......@@ -131,7 +131,6 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Više",
"Less" : "Manje",
"Version" : "Verzija",
"More apps" : "Više aplikacija",
"by" : "od strane",
"licensed" : "licenciran",
"Documentation:" : "Dokumentacija:",
......
......@@ -129,7 +129,6 @@
"More" : "Više",
"Less" : "Manje",
"Version" : "Verzija",
"More apps" : "Više aplikacija",
"by" : "od strane",
"licensed" : "licenciran",
"Documentation:" : "Dokumentacija:",
......
......@@ -159,7 +159,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Tematització",
"Hardening and security guidance" : "Guia de protecció i seguretat",
"Version" : "Versió",
"More apps" : "Més aplicacions",
"Developer documentation" : "Documentació para desenvolupadors",
"by" : "per",
"licensed" : "llicenciat/da",
......
......@@ -157,7 +157,6 @@
"Theming" : "Tematització",
"Hardening and security guidance" : "Guia de protecció i seguretat",
"Version" : "Versió",
"More apps" : "Més aplicacions",
"Developer documentation" : "Documentació para desenvolupadors",
"by" : "per",
"licensed" : "llicenciat/da",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwrite.cli.url\" (Je doporučena tato: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ověřte znovu prosím informace z <a target=\"_blank\" href=\"%s\">instalační příručky ↗</a> a zkontrolujte <a href=\"#log-section\">log</a> na výskyt chyb a varování.",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Allow apps to use the Share API" : "Povolit aplikacím používat API sdílení",
"Allow users to share via link" : "Povolit uživatelům sdílení pomocí odkazů",
"Enforce password protection" : "Vynutit ochranu heslem",
......@@ -138,7 +139,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Vzhledy",
"Hardening and security guidance" : "Průvodce vylepšením bezpečnosti",
"Version" : "Verze",
"More apps" : "Více aplikací",
"Developer documentation" : "Vývojářská dokumentace",
"Experimental applications ahead" : "Experimentální aplikace v pořadí",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentální aplikace nejsou prověřovány na bezpečnostní chyby, mohou být nestabilní a velmi se měnit. Jejich instalací můžete způsobit ztrátu dat nebo bezpečnostní problémy.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwrite.cli.url\" (Je doporučena tato: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ověřte znovu prosím informace z <a target=\"_blank\" href=\"%s\">instalační příručky ↗</a> a zkontrolujte <a href=\"#log-section\">log</a> na výskyt chyb a varování.",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Allow apps to use the Share API" : "Povolit aplikacím používat API sdílení",
"Allow users to share via link" : "Povolit uživatelům sdílení pomocí odkazů",
"Enforce password protection" : "Vynutit ochranu heslem",
......@@ -136,7 +137,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Vzhledy",
"Hardening and security guidance" : "Průvodce vylepšením bezpečnosti",
"Version" : "Verze",
"More apps" : "Více aplikací",
"Developer documentation" : "Vývojářská dokumentace",
"Experimental applications ahead" : "Experimentální aplikace v pořadí",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentální aplikace nejsou prověřovány na bezpečnostní chyby, mohou být nestabilní a velmi se měnit. Jejich instalací můžete způsobit ztrátu dat nebo bezpečnostní problémy.",
......
......@@ -112,6 +112,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Dobbelttjek venligst <a target=\"_blank\" href=\"%s\">, og tjek om der er fejl eller advarsler i <a href=\"#log-section\">loggen</a>.",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
"Allow users to share via link" : "Tillad brugere at dele via link",
"Enforce password protection" : "Tving kodeords beskyttelse",
......@@ -129,7 +130,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Execute one task with each page loaded" : "Udføre en opgave med hver side indlæsning",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registreret til at en webcron service skal kalde cron.php hvert 15 minut over http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hver 15. minut",
......@@ -163,7 +163,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Temaer",
"Hardening and security guidance" : "Modstanddygtighed og sikkerheds vejledning",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Flere programmer",
"Developer documentation" : "Dokumentation for udviklere",
"Experimental applications ahead" : "Kommende eksperimentale programmer",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentale programmer er ikke undersøgt for sikkerheds problemer. Kendt for at være ustabil og stadig under intensiv udvikling. Installering af disse programmer kan medføre datatab og/eller udgøre en sikkerhedsrisiko.",
......
......@@ -110,6 +110,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Dobbelttjek venligst <a target=\"_blank\" href=\"%s\">, og tjek om der er fejl eller advarsler i <a href=\"#log-section\">loggen</a>.",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
"Allow users to share via link" : "Tillad brugere at dele via link",
"Enforce password protection" : "Tving kodeords beskyttelse",
......@@ -127,7 +128,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Execute one task with each page loaded" : "Udføre en opgave med hver side indlæsning",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registreret til at en webcron service skal kalde cron.php hvert 15 minut over http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hver 15. minut",
......@@ -161,7 +161,6 @@
"Theming" : "Temaer",
"Hardening and security guidance" : "Modstanddygtighed og sikkerheds vejledning",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Flere programmer",
"Developer documentation" : "Dokumentation for udviklere",
"Experimental applications ahead" : "Kommende eksperimentale programmer",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentale programmer er ikke undersøgt for sikkerheds problemer. Kendt for at være ustabil og stadig under intensiv udvikling. Installering af disse programmer kan medføre datatab og/eller udgøre en sikkerhedsrisiko.",
......
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Kommende experimentelle Apps",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentelle Apps sind nicht auf Sicherheitsprobleme hin überprüft, sind neu oder bekanntermaßen instabil und befinden sich in intensiver Entwicklung. Ihre Installation kann Datenverlust oder Sicherheitslücken hervorrufen.",
......
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Kommende experimentelle Apps",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentelle Apps sind nicht auf Sicherheitsprobleme hin überprüft, sind neu oder bekanntermaßen instabil und befinden sich in intensiver Entwicklung. Ihre Installation kann Datenverlust oder Sicherheitslücken hervorrufen.",
......
......@@ -7,7 +7,6 @@ OC.L10N.register(
"__language_name__" : "Deutsch (Österreich)",
"Server address" : "Adresse des Servers",
"Port" : "Port",
"More apps" : "Mehr Apps",
"by" : "von",
"Password" : "Passwort",
"Email" : "E-Mail",
......
......@@ -5,7 +5,6 @@
"__language_name__" : "Deutsch (Österreich)",
"Server address" : "Adresse des Servers",
"Port" : "Port",
"More apps" : "Mehr Apps",
"by" : "von",
"Password" : "Passwort",
"Email" : "E-Mail",
......
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Kommende experimentelle Apps",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentelle Apps sind nicht auf Sicherheitsprobleme hin überprüft, sind neu oder bekanntermaßen instabil und befinden sich in intensiver Entwicklung. Ihre Installation kann Datenverlust oder Sicherheitslücken hervorrufen.",
......
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Kommende experimentelle Apps",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentelle Apps sind nicht auf Sicherheitsprobleme hin überprüft, sind neu oder bekanntermaßen instabil und befinden sich in intensiver Entwicklung. Ihre Installation kann Datenverlust oder Sicherheitslücken hervorrufen.",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Αν η εγκατάστασή σας δεν έχει γίνει στο root του τομέα και χρησιμοποιείται το cron του συστήματος, μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με τη δημιουργία URL. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, παρακαλώ ρυθμίστε την επιλογή \"overwrite.cli.url\" στο αρχείο config.php που βρίσκεται στη διαδρομή webroot της εγκατάστασής σας (Suggested: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Παρακαλώ ελέγξτε ξανά <a target=\"_blank\" href=\"%s\">τους οδηγούς εγκατάστασης, καθώς επίσης και για τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις στο <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
"Allow apps to use the Share API" : "Επιτρέπει την χρήση του API διαμοιρασμού σε εφαρμογές ",
"Allow users to share via link" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μέσω συνδέσμου",
"Enforce password protection" : "Επιβολή προστασίας με κωδικό",
......@@ -138,7 +139,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
"Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!",
"Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
"Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Χρησιμοποιήστε την cron υπηρεσία του συτήματος για να καλέσετε το cron.php αρχείο κάθε 15 λεπτά.",
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Θέματα",
"Hardening and security guidance" : "Οδηγίες ασφάλειας και θωράκισης",
"Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή",
"Experimental applications ahead" : "Πειραματικές εφαρμογές",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Οι πειραματικές εφαρμογές δεν ελέγχονται για θέματα ασφάλειας, είναι ασταθείς και υπό συνεχή εξέλιξη. Η εγκατάσταση τους μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή παραβιάσεις της ασφάλειας.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Αν η εγκατάστασή σας δεν έχει γίνει στο root του τομέα και χρησιμοποιείται το cron του συστήματος, μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με τη δημιουργία URL. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, παρακαλώ ρυθμίστε την επιλογή \"overwrite.cli.url\" στο αρχείο config.php που βρίσκεται στη διαδρομή webroot της εγκατάστασής σας (Suggested: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Παρακαλώ ελέγξτε ξανά <a target=\"_blank\" href=\"%s\">τους οδηγούς εγκατάστασης, καθώς επίσης και για τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις στο <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
"Allow apps to use the Share API" : "Επιτρέπει την χρήση του API διαμοιρασμού σε εφαρμογές ",
"Allow users to share via link" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μέσω συνδέσμου",
"Enforce password protection" : "Επιβολή προστασίας με κωδικό",
......@@ -136,7 +137,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
"Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!",
"Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
"Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Χρησιμοποιήστε την cron υπηρεσία του συτήματος για να καλέσετε το cron.php αρχείο κάθε 15 λεπτά.",
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Θέματα",
"Hardening and security guidance" : "Οδηγίες ασφάλειας και θωράκισης",
"Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή",
"Experimental applications ahead" : "Πειραματικές εφαρμογές",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Οι πειραματικές εφαρμογές δεν ελέγχονται για θέματα ασφάλειας, είναι ασταθείς και υπό συνεχή εξέλιξη. Η εγκατάσταση τους μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή παραβιάσεις της ασφάλειας.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment