Commit 9f76b8b3 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud

[tx-robot] updated from transifex

parent 18230459
......@@ -152,7 +152,6 @@ OC.L10N.register(
"How to do backups" : "Rezerv nüsxələr neçə edilisin",
"Advanced monitoring" : "İrəliləmiş monitoring",
"Version" : "Versiya",
"More apps" : "Çoxlu proqramlar",
"Developer documentation" : "Yaradıcı sənədləşməsi",
"by" : "onunla",
"licensed" : "Lisenziyalaşdırılıb",
......
......@@ -150,7 +150,6 @@
"How to do backups" : "Rezerv nüsxələr neçə edilisin",
"Advanced monitoring" : "İrəliləmiş monitoring",
"Version" : "Versiya",
"More apps" : "Çoxlu proqramlar",
"Developer documentation" : "Yaradıcı sənədləşməsi",
"by" : "onunla",
"licensed" : "Lisenziyalaşdırılıb",
......
......@@ -153,7 +153,6 @@ OC.L10N.register(
"Improving the config.php" : "Подобряване на config.php",
"Theming" : "Промяна на облика",
"Version" : "Версия",
"More apps" : "Още приложения",
"Developer documentation" : "Документация за разработчици",
"by" : "от",
"licensed" : "лицензирано",
......
......@@ -151,7 +151,6 @@
"Improving the config.php" : "Подобряване на config.php",
"Theming" : "Промяна на облика",
"Version" : "Версия",
"More apps" : "Още приложения",
"Developer documentation" : "Документация за разработчици",
"by" : "от",
"licensed" : "лицензирано",
......
......@@ -131,7 +131,6 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Više",
"Less" : "Manje",
"Version" : "Verzija",
"More apps" : "Više aplikacija",
"by" : "od strane",
"licensed" : "licenciran",
"Documentation:" : "Dokumentacija:",
......
......@@ -129,7 +129,6 @@
"More" : "Više",
"Less" : "Manje",
"Version" : "Verzija",
"More apps" : "Više aplikacija",
"by" : "od strane",
"licensed" : "licenciran",
"Documentation:" : "Dokumentacija:",
......
......@@ -159,7 +159,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Tematització",
"Hardening and security guidance" : "Guia de protecció i seguretat",
"Version" : "Versió",
"More apps" : "Més aplicacions",
"Developer documentation" : "Documentació para desenvolupadors",
"by" : "per",
"licensed" : "llicenciat/da",
......
......@@ -157,7 +157,6 @@
"Theming" : "Tematització",
"Hardening and security guidance" : "Guia de protecció i seguretat",
"Version" : "Versió",
"More apps" : "Més aplicacions",
"Developer documentation" : "Documentació para desenvolupadors",
"by" : "per",
"licensed" : "llicenciat/da",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwrite.cli.url\" (Je doporučena tato: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ověřte znovu prosím informace z <a target=\"_blank\" href=\"%s\">instalační příručky ↗</a> a zkontrolujte <a href=\"#log-section\">log</a> na výskyt chyb a varování.",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Allow apps to use the Share API" : "Povolit aplikacím používat API sdílení",
"Allow users to share via link" : "Povolit uživatelům sdílení pomocí odkazů",
"Enforce password protection" : "Vynutit ochranu heslem",
......@@ -138,7 +139,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Vzhledy",
"Hardening and security guidance" : "Průvodce vylepšením bezpečnosti",
"Version" : "Verze",
"More apps" : "Více aplikací",
"Developer documentation" : "Vývojářská dokumentace",
"Experimental applications ahead" : "Experimentální aplikace v pořadí",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentální aplikace nejsou prověřovány na bezpečnostní chyby, mohou být nestabilní a velmi se měnit. Jejich instalací můžete způsobit ztrátu dat nebo bezpečnostní problémy.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Instalace mimo kořenový adresář domény a používání systémového příkazu cron může způsobit problém s generováním správné URL. Pro zabránění těmto chybám nastavte prosím správnou cestu ve svém config.php souboru v hodnotě \"overwrite.cli.url\" (Je doporučena tato: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ověřte znovu prosím informace z <a target=\"_blank\" href=\"%s\">instalační příručky ↗</a> a zkontrolujte <a href=\"#log-section\">log</a> na výskyt chyb a varování.",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Allow apps to use the Share API" : "Povolit aplikacím používat API sdílení",
"Allow users to share via link" : "Povolit uživatelům sdílení pomocí odkazů",
"Enforce password protection" : "Vynutit ochranu heslem",
......@@ -136,7 +137,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Execute one task with each page loaded" : "Spustit jednu úlohu s každým načtením stránky",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Vzhledy",
"Hardening and security guidance" : "Průvodce vylepšením bezpečnosti",
"Version" : "Verze",
"More apps" : "Více aplikací",
"Developer documentation" : "Vývojářská dokumentace",
"Experimental applications ahead" : "Experimentální aplikace v pořadí",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentální aplikace nejsou prověřovány na bezpečnostní chyby, mohou být nestabilní a velmi se měnit. Jejich instalací můžete způsobit ztrátu dat nebo bezpečnostní problémy.",
......
......@@ -112,6 +112,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Dobbelttjek venligst <a target=\"_blank\" href=\"%s\">, og tjek om der er fejl eller advarsler i <a href=\"#log-section\">loggen</a>.",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
"Allow users to share via link" : "Tillad brugere at dele via link",
"Enforce password protection" : "Tving kodeords beskyttelse",
......@@ -129,7 +130,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Execute one task with each page loaded" : "Udføre en opgave med hver side indlæsning",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registreret til at en webcron service skal kalde cron.php hvert 15 minut over http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hver 15. minut",
......@@ -163,7 +163,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Temaer",
"Hardening and security guidance" : "Modstanddygtighed og sikkerheds vejledning",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Flere programmer",
"Developer documentation" : "Dokumentation for udviklere",
"Experimental applications ahead" : "Kommende eksperimentale programmer",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentale programmer er ikke undersøgt for sikkerheds problemer. Kendt for at være ustabil og stadig under intensiv udvikling. Installering af disse programmer kan medføre datatab og/eller udgøre en sikkerhedsrisiko.",
......
......@@ -110,6 +110,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis din installation ikke er installeret i roden af domænet, og bruger systemets cron, så kan der være problemer med URL-oprettelsen. For at undgå disse problemer, så angiv tilvalget \"overwrite.cli.url\" i din fil config.php til webrodens sti for din installation (foreslået værdi: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke muligt at udføre cronjobbet via kommandolinjefladen CLI. Følgende tekniske fejl fremkom:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Dobbelttjek venligst <a target=\"_blank\" href=\"%s\">, og tjek om der er fejl eller advarsler i <a href=\"#log-section\">loggen</a>.",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Tillad apps til at bruge Share API",
"Allow users to share via link" : "Tillad brugere at dele via link",
"Enforce password protection" : "Tving kodeords beskyttelse",
......@@ -127,7 +128,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Seneste udførsel af cronjob: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Seneste udførsel af cronjob: %s. Der er vist noget galt.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron har ikke kørt endnu!",
"Open documentation" : "Åben dokumentation",
"Execute one task with each page loaded" : "Udføre en opgave med hver side indlæsning",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registreret til at en webcron service skal kalde cron.php hvert 15 minut over http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hver 15. minut",
......@@ -161,7 +161,6 @@
"Theming" : "Temaer",
"Hardening and security guidance" : "Modstanddygtighed og sikkerheds vejledning",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Flere programmer",
"Developer documentation" : "Dokumentation for udviklere",
"Experimental applications ahead" : "Kommende eksperimentale programmer",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Eksperimentale programmer er ikke undersøgt for sikkerheds problemer. Kendt for at være ustabil og stadig under intensiv udvikling. Installering af disse programmer kan medføre datatab og/eller udgøre en sikkerhedsrisiko.",
......
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Kommende experimentelle Apps",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentelle Apps sind nicht auf Sicherheitsprobleme hin überprüft, sind neu oder bekanntermaßen instabil und befinden sich in intensiver Entwicklung. Ihre Installation kann Datenverlust oder Sicherheitslücken hervorrufen.",
......
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Kommende experimentelle Apps",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentelle Apps sind nicht auf Sicherheitsprobleme hin überprüft, sind neu oder bekanntermaßen instabil und befinden sich in intensiver Entwicklung. Ihre Installation kann Datenverlust oder Sicherheitslücken hervorrufen.",
......
......@@ -7,7 +7,6 @@ OC.L10N.register(
"__language_name__" : "Deutsch (Österreich)",
"Server address" : "Adresse des Servers",
"Port" : "Port",
"More apps" : "Mehr Apps",
"by" : "von",
"Password" : "Passwort",
"Email" : "E-Mail",
......
......@@ -5,7 +5,6 @@
"__language_name__" : "Deutsch (Österreich)",
"Server address" : "Adresse des Servers",
"Port" : "Port",
"More apps" : "Mehr Apps",
"by" : "von",
"Password" : "Passwort",
"Email" : "E-Mail",
......
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Kommende experimentelle Apps",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentelle Apps sind nicht auf Sicherheitsprobleme hin überprüft, sind neu oder bekanntermaßen instabil und befinden sich in intensiver Entwicklung. Ihre Installation kann Datenverlust oder Sicherheitslücken hervorrufen.",
......
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Weitere Apps",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Kommende experimentelle Apps",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimentelle Apps sind nicht auf Sicherheitsprobleme hin überprüft, sind neu oder bekanntermaßen instabil und befinden sich in intensiver Entwicklung. Ihre Installation kann Datenverlust oder Sicherheitslücken hervorrufen.",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Αν η εγκατάστασή σας δεν έχει γίνει στο root του τομέα και χρησιμοποιείται το cron του συστήματος, μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με τη δημιουργία URL. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, παρακαλώ ρυθμίστε την επιλογή \"overwrite.cli.url\" στο αρχείο config.php που βρίσκεται στη διαδρομή webroot της εγκατάστασής σας (Suggested: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Παρακαλώ ελέγξτε ξανά <a target=\"_blank\" href=\"%s\">τους οδηγούς εγκατάστασης, καθώς επίσης και για τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις στο <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
"Allow apps to use the Share API" : "Επιτρέπει την χρήση του API διαμοιρασμού σε εφαρμογές ",
"Allow users to share via link" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μέσω συνδέσμου",
"Enforce password protection" : "Επιβολή προστασίας με κωδικό",
......@@ -138,7 +139,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
"Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!",
"Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
"Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Χρησιμοποιήστε την cron υπηρεσία του συτήματος για να καλέσετε το cron.php αρχείο κάθε 15 λεπτά.",
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Θέματα",
"Hardening and security guidance" : "Οδηγίες ασφάλειας και θωράκισης",
"Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή",
"Experimental applications ahead" : "Πειραματικές εφαρμογές",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Οι πειραματικές εφαρμογές δεν ελέγχονται για θέματα ασφάλειας, είναι ασταθείς και υπό συνεχή εξέλιξη. Η εγκατάσταση τους μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή παραβιάσεις της ασφάλειας.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Αν η εγκατάστασή σας δεν έχει γίνει στο root του τομέα και χρησιμοποιείται το cron του συστήματος, μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με τη δημιουργία URL. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, παρακαλώ ρυθμίστε την επιλογή \"overwrite.cli.url\" στο αρχείο config.php που βρίσκεται στη διαδρομή webroot της εγκατάστασής σας (Suggested: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της cronjob μέσω τερματικού. Εμφανίστηκαν τα παρακάτω τεχνικά σφάλματα:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Παρακαλώ ελέγξτε ξανά <a target=\"_blank\" href=\"%s\">τους οδηγούς εγκατάστασης, καθώς επίσης και για τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις στο <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
"Allow apps to use the Share API" : "Επιτρέπει την χρήση του API διαμοιρασμού σε εφαρμογές ",
"Allow users to share via link" : "Να επιτρέπεται σε χρήστες ο διαμοιρασμός μέσω συνδέσμου",
"Enforce password protection" : "Επιβολή προστασίας με κωδικό",
......@@ -136,7 +137,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Τελευταία εκτέλεση cron job: %s. Κάτι πήγε στραβά.",
"Cron was not executed yet!" : "Η διεργασία cron δεν έχει εκτελεστεί ακόμα!",
"Open documentation" : "Ανοιχτή τεκμηρίωση.",
"Execute one task with each page loaded" : "Εκτελεί μια διεργασία κάθε φορά που φορτώνεται μια σελίδα",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "Το cron.php είναι καταχωρημένο σε μια υπηρεσία webcron ώστε να καλεί το cron.php κάθε 15 λεπτά μέσω http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Χρησιμοποιήστε την cron υπηρεσία του συτήματος για να καλέσετε το cron.php αρχείο κάθε 15 λεπτά.",
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Θέματα",
"Hardening and security guidance" : "Οδηγίες ασφάλειας και θωράκισης",
"Version" : "Έκδοση",
"More apps" : "Περισσότερες εφαρμογές",
"Developer documentation" : "Τεκμηρίωση προγραμματιστή",
"Experimental applications ahead" : "Πειραματικές εφαρμογές",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Οι πειραματικές εφαρμογές δεν ελέγχονται για θέματα ασφάλειας, είναι ασταθείς και υπό συνεχή εξέλιξη. Η εγκατάσταση τους μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή παραβιάσεις της ασφάλειας.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Open documentation" : "Open documentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Allow apps to use the Share API",
"Allow users to share via link" : "Allow users to share via link",
"Enforce password protection" : "Enforce password protection",
......@@ -136,7 +137,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Last cron job execution: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Last cron job execution: %s. Something seems wrong.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron was not executed yet!",
"Open documentation" : "Open documentation",
"Execute one task with each page loaded" : "Execute one task with each page loaded",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes.",
......@@ -172,7 +172,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Theming",
"Hardening and security guidance" : "Hardening and security guidance",
"Version" : "Version",
"More apps" : "More apps",
"Developer documentation" : "Developer documentation",
"Experimental applications ahead" : "Experimental applications ahead",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches.",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Open documentation" : "Open documentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Allow apps to use the Share API",
"Allow users to share via link" : "Allow users to share via link",
"Enforce password protection" : "Enforce password protection",
......@@ -134,7 +135,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Last cron job execution: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Last cron job execution: %s. Something seems wrong.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron was not executed yet!",
"Open documentation" : "Open documentation",
"Execute one task with each page loaded" : "Execute one task with each page loaded",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes.",
......@@ -170,7 +170,6 @@
"Theming" : "Theming",
"Hardening and security guidance" : "Hardening and security guidance",
"Version" : "Version",
"More apps" : "More apps",
"Developer documentation" : "Developer documentation",
"Experimental applications ahead" : "Experimental applications ahead",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches.",
......
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Personalizar el tema",
"Hardening and security guidance" : "Guía de protección y seguridad",
"Version" : "Versión",
"More apps" : "Más aplicaciones",
"Developer documentation" : "Documentación de desarrollador",
"Experimental applications ahead" : "Aplicaciones experimentales más adelante",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Las aplicaciones experimentales no están verificadas por problemas de seguridad, recientes o conocidas por ser inestables y/o bajo un fuerte desarrollo. Instalándolas pueden causar pérdida de datos o violación de seguridades.",
......
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Personalizar el tema",
"Hardening and security guidance" : "Guía de protección y seguridad",
"Version" : "Versión",
"More apps" : "Más aplicaciones",
"Developer documentation" : "Documentación de desarrollador",
"Experimental applications ahead" : "Aplicaciones experimentales más adelante",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Las aplicaciones experimentales no están verificadas por problemas de seguridad, recientes o conocidas por ser inestables y/o bajo un fuerte desarrollo. Instalándolas pueden causar pérdida de datos o violación de seguridades.",
......
......@@ -118,7 +118,6 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Rohkem",
"Less" : "Vähem",
"Version" : "Versioon",
"More apps" : "Rohkem rakendusi",
"by" : "lisas",
"licensed" : "litsenseeritud",
"Documentation:" : "Dokumentatsioon:",
......
......@@ -116,7 +116,6 @@
"More" : "Rohkem",
"Less" : "Vähem",
"Version" : "Versioon",
"More apps" : "Rohkem rakendusi",
"by" : "lisas",
"licensed" : "litsenseeritud",
"Documentation:" : "Dokumentatsioon:",
......
......@@ -137,7 +137,6 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Gehiago",
"Less" : "Gutxiago",
"Version" : "Bertsioa",
"More apps" : "App gehiago",
"by" : " Egilea:",
"licensed" : "lizentziatua",
"Documentation:" : "Dokumentazioa:",
......
......@@ -135,7 +135,6 @@
"More" : "Gehiago",
"Less" : "Gutxiago",
"Version" : "Bertsioa",
"More apps" : "App gehiago",
"by" : " Egilea:",
"licensed" : "lizentziatua",
"Documentation:" : "Dokumentazioa:",
......
......@@ -114,6 +114,7 @@ OC.L10N.register(
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Suosittelemme asentamaan vaaditut paketit järjestelmään, jotta järjestelmässä on tuki yhdelle seuraavista maa-asetuksista: %s.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Cron-työn suorittaminen komentorivin kautta ei onnistunut. Ilmeni seuraavia teknisiä virheitä:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Lue tarkasti <a target=\"_blank\" href=\"%s\">asennusohjeet ↗</a>, tarkista myös mahdolliset virheet ja varoitukset <a href=\"#log-section\">lokitiedostosta</a>.",
"Open documentation" : "Avaa dokumentaatio",
"Allow apps to use the Share API" : "Salli sovellusten käyttää jakamisen ohjelmointirajapintaa",
"Allow users to share via link" : "Salli käyttäjien jakaa linkkien kautta",
"Enforce password protection" : "Pakota salasanasuojaus",
......@@ -131,7 +132,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Viimeisin cron-työn suoritus: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Viimeisin cron-työn suoritus: %s. Jokin vaikuttaa menneen pieleen.",
"Cron was not executed yet!" : "Cronia ei suoritettu vielä!",
"Open documentation" : "Avaa dokumentaatio",
"Execute one task with each page loaded" : "Suorita yksi tehtävä jokaista ladattua sivua kohden",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php kutsuu webcron-palvelun kautta cron.php:ta 15 minuutin välein http:tä käyttäen.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Käytä järjestelmän cron-palvelua cron.php-tiedoston kutsumista varten 15 minuutin välein.",
......@@ -166,7 +166,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Teemojen käyttö",
"Hardening and security guidance" : "Turvaamis- ja tietoturvaopas",
"Version" : "Versio",
"More apps" : "Lisää sovelluksia",
"Developer documentation" : "Kehittäjädokumentaatio",
"Experimental applications ahead" : "Kokeellisia sovelluksia edessä",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Kokeellisia sovelluksia ei ole tarkistettu tietoturvauhkien varalta. Sovellukset ovat uusia, ne saattavat olla epävakaita ja ovat nopean kehityksen alaisia. Kokeellisten sovellusten asentaminen saattaa aiheuttaa tietojen katoamista tai tietoturvauhkia.",
......
......@@ -112,6 +112,7 @@
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Suosittelemme asentamaan vaaditut paketit järjestelmään, jotta järjestelmässä on tuki yhdelle seuraavista maa-asetuksista: %s.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Cron-työn suorittaminen komentorivin kautta ei onnistunut. Ilmeni seuraavia teknisiä virheitä:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Lue tarkasti <a target=\"_blank\" href=\"%s\">asennusohjeet ↗</a>, tarkista myös mahdolliset virheet ja varoitukset <a href=\"#log-section\">lokitiedostosta</a>.",
"Open documentation" : "Avaa dokumentaatio",
"Allow apps to use the Share API" : "Salli sovellusten käyttää jakamisen ohjelmointirajapintaa",
"Allow users to share via link" : "Salli käyttäjien jakaa linkkien kautta",
"Enforce password protection" : "Pakota salasanasuojaus",
......@@ -129,7 +130,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Viimeisin cron-työn suoritus: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Viimeisin cron-työn suoritus: %s. Jokin vaikuttaa menneen pieleen.",
"Cron was not executed yet!" : "Cronia ei suoritettu vielä!",
"Open documentation" : "Avaa dokumentaatio",
"Execute one task with each page loaded" : "Suorita yksi tehtävä jokaista ladattua sivua kohden",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php kutsuu webcron-palvelun kautta cron.php:ta 15 minuutin välein http:tä käyttäen.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Käytä järjestelmän cron-palvelua cron.php-tiedoston kutsumista varten 15 minuutin välein.",
......@@ -164,7 +164,6 @@
"Theming" : "Teemojen käyttö",
"Hardening and security guidance" : "Turvaamis- ja tietoturvaopas",
"Version" : "Versio",
"More apps" : "Lisää sovelluksia",
"Developer documentation" : "Kehittäjädokumentaatio",
"Experimental applications ahead" : "Kokeellisia sovelluksia edessä",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Kokeellisia sovelluksia ei ole tarkistettu tietoturvauhkien varalta. Sovellukset ovat uusia, ne saattavat olla epävakaita ja ovat nopean kehityksen alaisia. Kokeellisten sovellusten asentaminen saattaa aiheuttaa tietojen katoamista tai tietoturvauhkia.",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Si votre installation n'a pas été effectuée à la racine du domaine et qu'elle utilise le cron du système, il peut y avoir des problèmes avec la génération d'URL. Pour les éviter, veuillez configurer l'option \"overwrite.cli.url\" de votre fichier config.php avec le chemin de la racine de votre installation (suggéré : \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "La tâche cron n'a pu s'exécuter via CLI. Ces erreurs techniques sont apparues :",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Consultez les <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guides d'installation ↗</a>, et cherchez des erreurs ou avertissements dans <a href=\"#log-section\">les logs</a>.",
"Open documentation" : "Voir la documentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Autoriser les applications à utiliser l'API de partage",
"Allow users to share via link" : "Autoriser les utilisateurs à partager par lien",
"Enforce password protection" : "Obliger la protection par mot de passe",
......@@ -138,7 +139,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Dernière tâche cron exécutée : %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Dernière tâche cron exécutée : %s. Quelque chose s'est mal passé.",
"Cron was not executed yet!" : "Le cron n'a pas encore été exécuté !",
"Open documentation" : "Voir la documentation",
"Execute one task with each page loaded" : "Exécute une tâche à chaque chargement de page",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php est enregistré auprès d'un service webcron qui l'exécutera toutes les 15 minutes via http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Utilisez le service cron du système pour appeler le fichier cron.php toutes les 15 minutes.",
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Thème",
"Hardening and security guidance" : "Guide pour le renforcement et la sécurité",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Plus d'applications",
"Developer documentation" : "Documentation pour les développeurs",
"Experimental applications ahead" : "Attention! Applications expérimentales",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Les applications expérimentales n'ont pas été testées pour les problèmes de sécurité, sont nouvelles ou connues comme étant instables et sont encore en développement. Les installer peut causer des pertes de données ou des failles de sécurités. ",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Si votre installation n'a pas été effectuée à la racine du domaine et qu'elle utilise le cron du système, il peut y avoir des problèmes avec la génération d'URL. Pour les éviter, veuillez configurer l'option \"overwrite.cli.url\" de votre fichier config.php avec le chemin de la racine de votre installation (suggéré : \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "La tâche cron n'a pu s'exécuter via CLI. Ces erreurs techniques sont apparues :",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Consultez les <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guides d'installation ↗</a>, et cherchez des erreurs ou avertissements dans <a href=\"#log-section\">les logs</a>.",
"Open documentation" : "Voir la documentation",
"Allow apps to use the Share API" : "Autoriser les applications à utiliser l'API de partage",
"Allow users to share via link" : "Autoriser les utilisateurs à partager par lien",
"Enforce password protection" : "Obliger la protection par mot de passe",
......@@ -136,7 +137,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Dernière tâche cron exécutée : %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Dernière tâche cron exécutée : %s. Quelque chose s'est mal passé.",
"Cron was not executed yet!" : "Le cron n'a pas encore été exécuté !",
"Open documentation" : "Voir la documentation",
"Execute one task with each page loaded" : "Exécute une tâche à chaque chargement de page",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php est enregistré auprès d'un service webcron qui l'exécutera toutes les 15 minutes via http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Utilisez le service cron du système pour appeler le fichier cron.php toutes les 15 minutes.",
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Thème",
"Hardening and security guidance" : "Guide pour le renforcement et la sécurité",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Plus d'applications",
"Developer documentation" : "Documentation pour les développeurs",
"Experimental applications ahead" : "Attention! Applications expérimentales",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Les applications expérimentales n'ont pas été testées pour les problèmes de sécurité, sont nouvelles ou connues comme étant instables et sont encore en développement. Les installer peut causer des pertes de données ou des failles de sécurités. ",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se a instalación no está feita na raíz do dominio e usa o sistema cron, pode haber incidencias coa xeración de URL. Para evitar estes problemas, axuste a opción «overwrite.cli.url» no seu ficheiro config.php á ruta webroot da instalación (suxestión: «%s»)",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non foi posíbel executar a tarefa de cron programada desde a liña de ordes. Atopáronse os seguintes erros técnicos:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Volva comprobar as <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guías de instalación ↗</a>, e comprobe que non existen erros ou avisos no <a href=\"#log-section\">rexistro</a>.>.",
"Open documentation" : "Abrir a documentación",
"Allow apps to use the Share API" : "Permitir que as aplicacións empreguen o API para compartir",
"Allow users to share via link" : "Permitir que os usuarios compartan a través de ligazóns",
"Enforce password protection" : "Forzar a protección por contrasinal",
......@@ -138,7 +139,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Última execución da tarefa de cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Última execución da tarefa de cron: %s. Semella que algo vai mal",
"Cron was not executed yet!" : "«Cron» aínda non foi executado!",
"Open documentation" : "Abrir a documentación",
"Execute one task with each page loaded" : "Executar unha tarefa con cada páxina cargada",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php está rexistrado nun servizo de WebCron para chamar a cron.php cada 15 minutos a través de HTTP.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Use o servizo «cron» do sistema para chamar ao ficheiro cron.php cada 15 minutos.",
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Tematización",
"Hardening and security guidance" : "Orientacións sobre fortificación e seguridade",
"Version" : "Versión",
"More apps" : "Máis aplicativos",
"Developer documentation" : "Documentación do desenvolvedor",
"Experimental applications ahead" : "Ante as aplicacións experimentais",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "As aplicacións experimentais, novas ou coñecidas por ser inestábeis e en forte desenvolvemento, non se lles fan comprobacións de seguridade. A súa instalación pode provocar a perda de datos o violacións de seguridade.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se a instalación no está feita na raíz do dominio e usa o sistema cron, pode haber incidencias coa xeración de URL. Para evitar estes problemas, axuste a opción «overwrite.cli.url» no seu ficheiro config.php á ruta webroot da instalación (suxestión: «%s»)",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non foi posíbel executar a tarefa de cron programada desde a liña de ordes. Atopáronse os seguintes erros técnicos:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Volva comprobar as <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guías de instalación ↗</a>, e comprobe que non existen erros ou avisos no <a href=\"#log-section\">rexistro</a>.>.",
"Open documentation" : "Abrir a documentación",
"Allow apps to use the Share API" : "Permitir que as aplicacións empreguen o API para compartir",
"Allow users to share via link" : "Permitir que os usuarios compartan a través de ligazóns",
"Enforce password protection" : "Forzar a protección por contrasinal",
......@@ -136,7 +137,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Última execución da tarefa de cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Última execución da tarefa de cron: %s. Semella que algo vai mal",
"Cron was not executed yet!" : "«Cron» aínda non foi executado!",
"Open documentation" : "Abrir a documentación",
"Execute one task with each page loaded" : "Executar unha tarefa con cada páxina cargada",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php está rexistrado nun servizo de WebCron para chamar a cron.php cada 15 minutos a través de HTTP.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Use o servizo «cron» do sistema para chamar ao ficheiro cron.php cada 15 minutos.",
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Tematización",
"Hardening and security guidance" : "Orientacións sobre fortificación e seguridade",
"Version" : "Versión",
"More apps" : "Máis aplicativos",
"Developer documentation" : "Documentación do desenvolvedor",
"Experimental applications ahead" : "Ante as aplicacións experimentais",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "As aplicacións experimentais, novas ou coñecidas por ser inestábeis e en forte desenvolvemento, non se lles fan comprobacións de seguridade. A súa instalación pode provocar a perda de datos o violacións de seguridade.",
......
......@@ -45,7 +45,6 @@ OC.L10N.register(
"More" : "יותר",
"Less" : "פחות",
"Version" : "גרסא",
"More apps" : "יישומים נוספים",
"by" : "על ידי",
"User Documentation" : "תיעוד משתמש",
"Forum" : "פורום",
......
......@@ -43,7 +43,6 @@
"More" : "יותר",
"Less" : "פחות",
"Version" : "גרסא",
"More apps" : "יישומים נוספים",
"by" : "על ידי",
"User Documentation" : "תיעוד משתמש",
"Forum" : "פורום",
......
......@@ -173,7 +173,6 @@ OC.L10N.register(
"Improving the config.php" : "Memperbaiki config.php",
"Theming" : "Tema",
"Version" : "Versi",
"More apps" : "Lebih banyak aplikasi",
"Developer documentation" : "Dokumentasi pengembang",
"Experimental applications ahead" : "Aplikasi percobaan terdepan",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Aplikasi percobaan belum diperiksa untuk masalah keamanan, baru atau dikenal tidak stabil dan dalam proses pengembangan. Menginstalnya dapat menyebabkan kehilangan data atau penerobosan keamanan.",
......
......@@ -171,7 +171,6 @@
"Improving the config.php" : "Memperbaiki config.php",
"Theming" : "Tema",
"Version" : "Versi",
"More apps" : "Lebih banyak aplikasi",
"Developer documentation" : "Dokumentasi pengembang",
"Experimental applications ahead" : "Aplikasi percobaan terdepan",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Aplikasi percobaan belum diperiksa untuk masalah keamanan, baru atau dikenal tidak stabil dan dalam proses pengembangan. Menginstalnya dapat menyebabkan kehilangan data atau penerobosan keamanan.",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(