Commit a331f6b8 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 52fc45e6
......@@ -25,8 +25,13 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Repeat recovery key password" : "Zopakovat heslo záchranného klíče",
"Change recovery key password:" : "Změna hesla klíče pro obnovu:",
"Old recovery key password" : "Staré heslo záchranného klíče",
"New recovery key password" : "Nové heslo záchranného klíče",
"Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo záchranného klíče",
"Change Password" : "Změnit heslo",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
......
......@@ -23,8 +23,13 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Repeat recovery key password" : "Zopakovat heslo záchranného klíče",
"Change recovery key password:" : "Změna hesla klíče pro obnovu:",
"Old recovery key password" : "Staré heslo záchranného klíče",
"New recovery key password" : "Nové heslo záchranného klíče",
"Repeat new recovery key password" : "Zopakujte nové heslo záchranného klíče",
"Change Password" : "Změnit heslo",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
......
......@@ -27,7 +27,11 @@ OC.L10N.register(
"Disable recovery key" : "Онемогући кључ за опоравак",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "Кључ за опоравак је додатни кључ за шифровање који се користи\n\t\tза шифровање фајлова. Омогућује опоравак корисничких фајлова ако корисник заборави своју лозинку.",
"Recovery key password" : "Лозинка кључа за опоравак",
"Repeat recovery key password" : "Поновите лозинку кључа за опоравак",
"Change recovery key password:" : "Измена лозинке кључа опоравка:",
"Old recovery key password" : "Стара лозинка кључа за опоравак",
"New recovery key password" : "Нова лозинка кључа за опоравак",
"Repeat new recovery key password" : "Поновите нову лозинку кључа за опоравак",
"Change Password" : "Измени лозинку",
"ownCloud basic encryption module" : "оунКлауд основни шифрарски модул",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Лозинка вашег личног кључа више није иста као ваша лозинка за пријаву.",
......
......@@ -25,7 +25,11 @@
"Disable recovery key" : "Онемогући кључ за опоравак",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "Кључ за опоравак је додатни кључ за шифровање који се користи\n\t\tза шифровање фајлова. Омогућује опоравак корисничких фајлова ако корисник заборави своју лозинку.",
"Recovery key password" : "Лозинка кључа за опоравак",
"Repeat recovery key password" : "Поновите лозинку кључа за опоравак",
"Change recovery key password:" : "Измена лозинке кључа опоравка:",
"Old recovery key password" : "Стара лозинка кључа за опоравак",
"New recovery key password" : "Нова лозинка кључа за опоравак",
"Repeat new recovery key password" : "Поновите нову лозинку кључа за опоравак",
"Change Password" : "Измени лозинку",
"ownCloud basic encryption module" : "оунКлауд основни шифрарски модул",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Лозинка вашег личног кључа више није иста као ваша лозинка за пријаву.",
......
OC.L10N.register(
"files",
{
"Unknown error" : "Unbekannter Fehler",
"Files" : "Dateien",
"Delete" : "Löschen",
"Unshare" : "Teilung zurücknehmen",
......@@ -16,6 +17,9 @@ OC.L10N.register(
"You deleted %1$s" : "Du hast %1$s gelöscht",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s löschte %1$s",
"Save" : "Speichern",
"Settings" : "Einstellungen"
"Settings" : "Einstellungen",
"New folder" : "Neuer Ordner",
"Upload" : "Hochladen",
"Cancel upload" : "Hochladen abbrechen"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Unknown error" : "Unbekannter Fehler",
"Files" : "Dateien",
"Delete" : "Löschen",
"Unshare" : "Teilung zurücknehmen",
......@@ -14,6 +15,9 @@
"You deleted %1$s" : "Du hast %1$s gelöscht",
"%2$s deleted %1$s" : "%2$s löschte %1$s",
"Save" : "Speichern",
"Settings" : "Einstellungen"
"Settings" : "Einstellungen",
"New folder" : "Neuer Ordner",
"Upload" : "Hochladen",
"Cancel upload" : "Hochladen abbrechen"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -4,9 +4,11 @@ OC.L10N.register(
"Location" : "Ort",
"Port" : "Port",
"Host" : "Host",
"Username" : "Benutzername",
"Password" : "Passwort",
"Share" : "Freigeben",
"Personal" : "Persönlich",
"Folder name" : "Ordner Name",
"Delete" : "Löschen"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -2,9 +2,11 @@
"Location" : "Ort",
"Port" : "Port",
"Host" : "Host",
"Username" : "Benutzername",
"Password" : "Passwort",
"Share" : "Freigeben",
"Personal" : "Persönlich",
"Folder name" : "Ordner Name",
"Delete" : "Löschen"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -134,6 +134,7 @@ OC.L10N.register(
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Ahoj {name}, je {weather}",
"Hello {name}" : "Vítej, {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["stáhnout %n soubor","stáhnout %n soubory","stáhnout %n souborů"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Je dostupná {version}. Přečtěte si více informací jak aktualizovat.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuji {productName} na verzi {version}, může to chvíli trvat.",
"Please reload the page." : "Načtěte stránku znovu, prosím.",
"The update was unsuccessful. " : "Aktualizace nebyla úspěšná.",
......
......@@ -132,6 +132,7 @@
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Ahoj {name}, je {weather}",
"Hello {name}" : "Vítej, {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["stáhnout %n soubor","stáhnout %n soubory","stáhnout %n souborů"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Je dostupná {version}. Přečtěte si více informací jak aktualizovat.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Aktualizuji {productName} na verzi {version}, může to chvíli trvat.",
"Please reload the page." : "Načtěte stránku znovu, prosím.",
"The update was unsuccessful. " : "Aktualizace nebyla úspěšná.",
......
......@@ -21,11 +21,15 @@ OC.L10N.register(
"November" : "November",
"December" : "Dezember",
"Settings" : "Einstellungen",
"No" : "Nein",
"Yes" : "Ja",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Continue" : "Weiter",
"Share" : "Freigeben",
"Error" : "Fehler",
"Share link" : "Link teilen",
"Password" : "Passwort",
"Send" : "Senden",
"group" : "Gruppe",
"Unshare" : "Teilung zurücknehmen",
"can share" : "Kann teilen",
......@@ -33,6 +37,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Löschen",
"Add" : "Hinzufügen",
"Personal" : "Persönlich",
"Help" : "Hilfe"
"Help" : "Hilfe",
"Username" : "Benutzername"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -19,11 +19,15 @@
"November" : "November",
"December" : "Dezember",
"Settings" : "Einstellungen",
"No" : "Nein",
"Yes" : "Ja",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Continue" : "Weiter",
"Share" : "Freigeben",
"Error" : "Fehler",
"Share link" : "Link teilen",
"Password" : "Passwort",
"Send" : "Senden",
"group" : "Gruppe",
"Unshare" : "Teilung zurücknehmen",
"can share" : "Kann teilen",
......@@ -31,6 +35,7 @@
"Delete" : "Löschen",
"Add" : "Hinzufügen",
"Personal" : "Persönlich",
"Help" : "Hilfe"
"Help" : "Hilfe",
"Username" : "Benutzername"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,6 +2,7 @@ OC.L10N.register(
"lib",
{
"Help" : "Hilfe",
"Personal" : "Persönlich"
"Personal" : "Persönlich",
"seconds ago" : "Sekunden zuvor"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Help" : "Hilfe",
"Personal" : "Persönlich"
"Personal" : "Persönlich",
"seconds ago" : "Sekunden zuvor"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -143,7 +143,12 @@ OC.L10N.register(
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Povolit šifrování na straně serveru",
"Encryption is a one way process. Once encryption is enabled, all files from that point forward will be encrypted on the server and it will not be possible to disable encryption at a later date. This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Zašifrování je nevratný proces. Po zapnutí šifrování jsou poté všechny soubory na serveru šifrovány a to již poté nelze vypnout. Toto je poslední varování: Opravdu si přejete zapnout šifrování?",
"Enable encryption" : "Povolit šifrování",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Není načten žádný šifrovací modul, povolte ho prosím v menu aplikací.",
"Select default encryption module:" : "Vybrat výchozí šifrovací modul:",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"ownCloud Default Encryption Module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Musíte přenést své šifrovací klíče ze staré verze šifrování (ownCloud <= 8.0) na novou. Povolte prosím \"ownCloud Default Encryption Module\" a spusťte 'occ encryption:migrate'",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Musíte přenést své šifrovací klíče ze staré verze šifrování (ownCloud <= 8.0) na novou.",
"Start migration" : "Spustit migraci",
"This is used for sending out notifications." : "Toto se používá pro odesílání upozornění.",
"Send mode" : "Mód odesílání",
......
......@@ -141,7 +141,12 @@
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php je registrován u služby webcron, aby volal cron.php jednou za 15 minut přes http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Použít systémovou službu cron pro volání cron.php každých 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Povolit šifrování na straně serveru",
"Encryption is a one way process. Once encryption is enabled, all files from that point forward will be encrypted on the server and it will not be possible to disable encryption at a later date. This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Zašifrování je nevratný proces. Po zapnutí šifrování jsou poté všechny soubory na serveru šifrovány a to již poté nelze vypnout. Toto je poslední varování: Opravdu si přejete zapnout šifrování?",
"Enable encryption" : "Povolit šifrování",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Není načten žádný šifrovací modul, povolte ho prosím v menu aplikací.",
"Select default encryption module:" : "Vybrat výchozí šifrovací modul:",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"ownCloud Default Encryption Module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Musíte přenést své šifrovací klíče ze staré verze šifrování (ownCloud <= 8.0) na novou. Povolte prosím \"ownCloud Default Encryption Module\" a spusťte 'occ encryption:migrate'",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Musíte přenést své šifrovací klíče ze staré verze šifrování (ownCloud <= 8.0) na novou.",
"Start migration" : "Spustit migraci",
"This is used for sending out notifications." : "Toto se používá pro odesílání upozornění.",
"Send mode" : "Mód odesílání",
......
......@@ -9,8 +9,10 @@ OC.L10N.register(
"Port" : "Port",
"by" : "von",
"Password" : "Passwort",
"Change password" : "Passwort ändern",
"Email" : "E-Mail",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Username" : "Benutzername",
"Other" : "Anderes"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -7,8 +7,10 @@
"Port" : "Port",
"by" : "von",
"Password" : "Passwort",
"Change password" : "Passwort ändern",
"Email" : "E-Mail",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Username" : "Benutzername",
"Other" : "Anderes"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -145,6 +145,7 @@ OC.L10N.register(
"Enable server-side encryption" : "Укључи шифровање на страни сервера",
"Encryption is a one way process. Once encryption is enabled, all files from that point forward will be encrypted on the server and it will not be possible to disable encryption at a later date. This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Шифровање је једносмеран процес. Једном када се укључи, сви фајлови ће од тада бити шифровани на серверу и касније се неће моћи искључити. Ово је последње упозорење: Да ли заиста желите да укључите шифровање?",
"Enable encryption" : "Укључи шифровање",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Шифрарски модул није учитан. Укључите га у менију апликација",
"Select default encryption module:" : "Изаберите подразумевани шифрарски модул:",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"ownCloud Default Encryption Module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Морате да пребаците старе шифрарске кључеве (оунКлауд <= 8.0) на нове. Укључите „оунКлауд подразумевани шифрарски модул“ и покрените 'occ encryption:migrate'",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Морате да преселите шифрарске кључеве старог шифровања (оунКлауд <= 8.0) на нове.",
......
......@@ -143,6 +143,7 @@
"Enable server-side encryption" : "Укључи шифровање на страни сервера",
"Encryption is a one way process. Once encryption is enabled, all files from that point forward will be encrypted on the server and it will not be possible to disable encryption at a later date. This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Шифровање је једносмеран процес. Једном када се укључи, сви фајлови ће од тада бити шифровани на серверу и касније се неће моћи искључити. Ово је последње упозорење: Да ли заиста желите да укључите шифровање?",
"Enable encryption" : "Укључи шифровање",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Шифрарски модул није учитан. Укључите га у менију апликација",
"Select default encryption module:" : "Изаберите подразумевани шифрарски модул:",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please enable the \"ownCloud Default Encryption Module\" and run 'occ encryption:migrate'" : "Морате да пребаците старе шифрарске кључеве (оунКлауд <= 8.0) на нове. Укључите „оунКлауд подразумевани шифрарски модул“ и покрените 'occ encryption:migrate'",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one." : "Морате да преселите шифрарске кључеве старог шифровања (оунКлауд <= 8.0) на нове.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment