Commit a9b4f0d8 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 21bc8e0c
......@@ -70,6 +70,7 @@ OC.L10N.register(
"{dirs} and {files}" : "{dirs} és {files}",
"Favorited" : "Kedvenc",
"Favorite" : "Kedvenc",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Hiba történt, miközben megpróbálta frissíteni a címkéket",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Új fájl vagy könyvtár <strong>létrehozása</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>módosítása</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>törlése</strong>",
......@@ -90,6 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Maximális feltölthető fájlméret",
"max. possible: " : "max. lehetséges: ",
"Save" : "Mentés",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Innen nem lehet szerkeszteni az elégtelen jogosultság miatt ",
"Settings" : "Beállítások",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Ezt a címet használja, ha <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV-on keresztül szeretné elérni a fájljait</a>",
......
......@@ -68,6 +68,7 @@
"{dirs} and {files}" : "{dirs} és {files}",
"Favorited" : "Kedvenc",
"Favorite" : "Kedvenc",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Hiba történt, miközben megpróbálta frissíteni a címkéket",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Új fájl vagy könyvtár <strong>létrehozása</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>módosítása</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Fájl vagy könyvtár <strong>törlése</strong>",
......@@ -88,6 +89,7 @@
"Maximum upload size" : "Maximális feltölthető fájlméret",
"max. possible: " : "max. lehetséges: ",
"Save" : "Mentés",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Innen nem lehet szerkeszteni az elégtelen jogosultság miatt ",
"Settings" : "Beállítások",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Ezt a címet használja, ha <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV-on keresztül szeretné elérni a fájljait</a>",
......
......@@ -44,6 +44,9 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Güvenli https://",
"Public key" : "Ortak anahtar",
"Storage with id \"%i\" not found" : "\"%i\" kimliği ile bir depolama bulunamadı",
"Invalid mount point" : "Geçersiz bağlama noktası",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Geçersiz depolama arka ucu \"%s\"",
"Access granted" : "Giriş kabul edildi",
"Error configuring Dropbox storage" : "Dropbox depo yapılandırma hatası",
"Grant access" : "Erişimi sağla",
......
......@@ -42,6 +42,9 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Güvenli https://",
"Public key" : "Ortak anahtar",
"Storage with id \"%i\" not found" : "\"%i\" kimliği ile bir depolama bulunamadı",
"Invalid mount point" : "Geçersiz bağlama noktası",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Geçersiz depolama arka ucu \"%s\"",
"Access granted" : "Giriş kabul edildi",
"Error configuring Dropbox storage" : "Dropbox depo yapılandırma hatası",
"Grant access" : "Erişimi sağla",
......
......@@ -44,6 +44,9 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Захищений https://",
"Public key" : "Відкритий ключ",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Сховище з id \"%i\" не знайдено",
"Invalid mount point" : "Невірна точка монтування",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Невірне сховище \"%s\"",
"Access granted" : "Доступ дозволено",
"Error configuring Dropbox storage" : "Помилка при налаштуванні сховища Dropbox",
"Grant access" : "Дозволити доступ",
......
......@@ -42,6 +42,9 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Захищений https://",
"Public key" : "Відкритий ключ",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Сховище з id \"%i\" не знайдено",
"Invalid mount point" : "Невірна точка монтування",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Невірне сховище \"%s\"",
"Access granted" : "Доступ дозволено",
"Error configuring Dropbox storage" : "Помилка при налаштуванні сховища Dropbox",
"Grant access" : "Дозволити доступ",
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Deletion failed" : "Брисање није успело",
"Keep settings?" : "Задржати поставке?",
"Error" : "Грешка",
"Confirm Deletion" : "Потврдите брисање",
"Confirm Deletion" : "Потврдa брисањa",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["","",""],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["","",""],
"Server" : "Сервер",
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
"Deletion failed" : "Брисање није успело",
"Keep settings?" : "Задржати поставке?",
"Error" : "Грешка",
"Confirm Deletion" : "Потврдите брисање",
"Confirm Deletion" : "Потврдa брисањa",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["","",""],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["","",""],
"Server" : "Сервер",
......
......@@ -8,6 +8,9 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Az adatbázis séma frissítését ellenőriztük",
"Checked database schema update for apps" : "Az adatbázis séma frissítését ellenőriztük az alkalmazásokra vontakozóan",
"Updated \"%s\" to %s" : "Frissítettük \"%s\"-t erre: %s",
"Repair warning: " : "Javítás figyelmeztetés:",
"Repair error: " : "Javítás hiba:",
"Invalid file provided" : "Érvénytelen fájl van megadva",
"No image or file provided" : "Nincs kép vagy fájl megadva",
"Unknown filetype" : "Ismeretlen fájltípus",
"Invalid image" : "Hibás kép",
......
......@@ -6,6 +6,9 @@
"Checked database schema update" : "Az adatbázis séma frissítését ellenőriztük",
"Checked database schema update for apps" : "Az adatbázis séma frissítését ellenőriztük az alkalmazásokra vontakozóan",
"Updated \"%s\" to %s" : "Frissítettük \"%s\"-t erre: %s",
"Repair warning: " : "Javítás figyelmeztetés:",
"Repair error: " : "Javítás hiba:",
"Invalid file provided" : "Érvénytelen fájl van megadva",
"No image or file provided" : "Nincs kép vagy fájl megadva",
"Unknown filetype" : "Ismeretlen fájltípus",
"Invalid image" : "Hibás kép",
......
......@@ -8,18 +8,18 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Veritabanı şema güncellemesi denetlendi",
"Checked database schema update for apps" : "Uygulamalar için veritabanı şema güncellemesi denetlendi",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\", %s sürümüne güncellendi",
"Repair warning: " : "Tamir uyarı:",
"Repair error: " : "Tamir hatası:",
"Repair warning: " : "Onarım uyarı:",
"Repair error: " : "Onarım hatası:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Aşağıdaki uyumsuz uygulamalar devre dışı bırakıldı: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Aşağıdaki üçüncü parti uygulamalar devre dışı bırakıldı: %s",
"Invalid file provided" : "Sağlanan Geçersiz dosya",
"Invalid file provided" : "Geçersiz dosya sağlandı",
"No image or file provided" : "Resim veya dosya belirtilmedi",
"Unknown filetype" : "Bilinmeyen dosya türü",
"Invalid image" : "Geçersiz resim",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kullanılabilir geçici profil resmi yok, tekrar deneyin",
"No crop data provided" : "Kesme verisi sağlanmamış",
"No valid crop data provided" : "Sağlanan Geçerli kırpma verileri",
"Crop is not square" : "Bitki kare değil",
"No valid crop data provided" : "Geçerli kırpma verisi sağlanmadı",
"Crop is not square" : "Kırpma kare değil",
"Sunday" : "Pazar",
"Monday" : "Pazartesi",
"Tuesday" : "Salı",
......@@ -171,6 +171,7 @@ OC.L10N.register(
"Technical details" : "Teknik ayrıntılar",
"Remote Address: %s" : "Uzak Adres: %s",
"Request ID: %s" : "İstek Kimliği: %s",
"Type: %s" : "Tür: %s",
"Code: %s" : "Kod: %s",
"Message: %s" : "Mesaj: %s",
"File: %s" : "Dosya: %s",
......
......@@ -6,18 +6,18 @@
"Checked database schema update" : "Veritabanı şema güncellemesi denetlendi",
"Checked database schema update for apps" : "Uygulamalar için veritabanı şema güncellemesi denetlendi",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\", %s sürümüne güncellendi",
"Repair warning: " : "Tamir uyarı:",
"Repair error: " : "Tamir hatası:",
"Repair warning: " : "Onarım uyarı:",
"Repair error: " : "Onarım hatası:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Aşağıdaki uyumsuz uygulamalar devre dışı bırakıldı: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "Aşağıdaki üçüncü parti uygulamalar devre dışı bırakıldı: %s",
"Invalid file provided" : "Sağlanan Geçersiz dosya",
"Invalid file provided" : "Geçersiz dosya sağlandı",
"No image or file provided" : "Resim veya dosya belirtilmedi",
"Unknown filetype" : "Bilinmeyen dosya türü",
"Invalid image" : "Geçersiz resim",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kullanılabilir geçici profil resmi yok, tekrar deneyin",
"No crop data provided" : "Kesme verisi sağlanmamış",
"No valid crop data provided" : "Sağlanan Geçerli kırpma verileri",
"Crop is not square" : "Bitki kare değil",
"No valid crop data provided" : "Geçerli kırpma verisi sağlanmadı",
"Crop is not square" : "Kırpma kare değil",
"Sunday" : "Pazar",
"Monday" : "Pazartesi",
"Tuesday" : "Salı",
......@@ -169,6 +169,7 @@
"Technical details" : "Teknik ayrıntılar",
"Remote Address: %s" : "Uzak Adres: %s",
"Request ID: %s" : "İstek Kimliği: %s",
"Type: %s" : "Tür: %s",
"Code: %s" : "Kod: %s",
"Message: %s" : "Mesaj: %s",
"File: %s" : "Dosya: %s",
......
......@@ -171,6 +171,7 @@ OC.L10N.register(
"Technical details" : "Технічні деталі",
"Remote Address: %s" : "Віддалена Адреса: %s",
"Request ID: %s" : "ID запиту: %s",
"Type: %s" : "Тип: %s",
"Code: %s" : "Код: %s",
"Message: %s" : "Повідомлення: %s",
"File: %s" : "Файл: %s",
......
......@@ -169,6 +169,7 @@
"Technical details" : "Технічні деталі",
"Remote Address: %s" : "Віддалена Адреса: %s",
"Request ID: %s" : "ID запиту: %s",
"Type: %s" : "Тип: %s",
"Code: %s" : "Код: %s",
"Message: %s" : "Повідомлення: %s",
"File: %s" : "Файл: %s",
......
......@@ -22,7 +22,7 @@ OC.L10N.register(
"Users" : "Kullanıcılar",
"Admin" : "Yönetici",
"Recommended" : "Önerilen",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "ownCloud yazılımının bu sürümü ile uyumlu olmadığı için \"%s\" uygulaması kurulamaz.",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "ownCloud yazılımının bu sürümü ile uyumlu olmadığı için \"%s\" uygulaması kurulamaz.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "\"%s\" uygulaması, şu bağımlılıklar sağlanmadığı için yüklenemiyor: %s",
"No app name specified" : "Uygulama adı belirtilmedi",
"Unknown filetype" : "Bilinmeyen dosya türü",
......@@ -40,8 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"web services under your control" : "denetiminizdeki web hizmetleri",
"Empty filename is not allowed" : "Boş dasya adına izin verilmiyor",
"Dot files are not allowed" : "Nokta dosyalarına izin verilmiyor",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4-bayt karakterler dosya adlarında desteklenmez",
"File name is a reserved word" : "Dosya adı ayrılmış bir sözcüktür",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4 bayt karakterler dosya adlarında desteklenmez",
"File name is a reserved word" : "Bu dosya adı özel bir kullanıma aittir",
"File name contains at least one invalid character" : "Dosya adı en az bir geçersiz karakter içeriyor",
"File name is too long" : "Dosya adı çok uzun",
"App directory already exists" : "Uygulama dizini zaten mevcut",
......@@ -101,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "%s için izinler öge bulunamadığından ayarlanamadı",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Son kullanma tarihi ayarlanamıyor. Paylaşımlar, paylaşıldıkları süreden %s sonra dolamaz.",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Son kullanma tarihi ayarlanamıyor. Son kullanma tarihi geçmişte",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Son kullanım tarihi temizlenemiyor. Paylaşımların bir son kullanma tarihi olmalı.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Paylaşma arka ucu %s OCP\\Share_Backend arayüzünü desteklemeli",
"Sharing backend %s not found" : "Paylaşım arka ucu %s bulunamadı",
"Sharing backend for %s not found" : "%s için paylaşım arka ucu bulunamadı",
......
......@@ -20,7 +20,7 @@
"Users" : "Kullanıcılar",
"Admin" : "Yönetici",
"Recommended" : "Önerilen",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "ownCloud yazılımının bu sürümü ile uyumlu olmadığı için \"%s\" uygulaması kurulamaz.",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "ownCloud yazılımının bu sürümü ile uyumlu olmadığı için \"%s\" uygulaması kurulamaz.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "\"%s\" uygulaması, şu bağımlılıklar sağlanmadığı için yüklenemiyor: %s",
"No app name specified" : "Uygulama adı belirtilmedi",
"Unknown filetype" : "Bilinmeyen dosya türü",
......@@ -38,8 +38,8 @@
"web services under your control" : "denetiminizdeki web hizmetleri",
"Empty filename is not allowed" : "Boş dasya adına izin verilmiyor",
"Dot files are not allowed" : "Nokta dosyalarına izin verilmiyor",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4-bayt karakterler dosya adlarında desteklenmez",
"File name is a reserved word" : "Dosya adı ayrılmış bir sözcüktür",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4 bayt karakterler dosya adlarında desteklenmez",
"File name is a reserved word" : "Bu dosya adı özel bir kullanıma aittir",
"File name contains at least one invalid character" : "Dosya adı en az bir geçersiz karakter içeriyor",
"File name is too long" : "Dosya adı çok uzun",
"App directory already exists" : "Uygulama dizini zaten mevcut",
......@@ -99,6 +99,7 @@
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "%s için izinler öge bulunamadığından ayarlanamadı",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Son kullanma tarihi ayarlanamıyor. Paylaşımlar, paylaşıldıkları süreden %s sonra dolamaz.",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Son kullanma tarihi ayarlanamıyor. Son kullanma tarihi geçmişte",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Son kullanım tarihi temizlenemiyor. Paylaşımların bir son kullanma tarihi olmalı.",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Paylaşma arka ucu %s OCP\\Share_Backend arayüzünü desteklemeli",
"Sharing backend %s not found" : "Paylaşım arka ucu %s bulunamadı",
"Sharing backend for %s not found" : "%s için paylaşım arka ucu bulunamadı",
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & Setup Warnings" : "Упозорења поставки и безбедности",
"Cron" : "Распоређивач задатака",
"Cron" : "Крон",
"Sharing" : "Дељење",
"Email Server" : "Сервер е-поште",
"Log" : "Бележење",
......@@ -42,6 +42,7 @@ OC.L10N.register(
"Email sent" : "Порука је послата",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Морате поставити адресу е-поште пре слања тестне поруке.",
"Invalid mail address" : "Неисправна е-адреса",
"A user with that name already exists." : "Корисник тог имена већ постоји.",
"Unable to create user." : "Не могу да направим корисника.",
"Your %s account was created" : "Ваш %s налог је направљен",
"Unable to delete user." : "Не могу да обришем корисника.",
......@@ -178,6 +179,8 @@ OC.L10N.register(
"Documentation:" : "Документација:",
"User Documentation" : "Корисничка документација",
"Admin Documentation" : "Администраторска документација",
"Show description …" : "Прикажи опис…",
"Hide description …" : "Сакриј опис…",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Апликација се не може инсталирати јер следеће зависности нису испуњене:",
"Update to %s" : "Ажурирај на %s",
"Enable only for specific groups" : "Укључи само за одређене групе",
......@@ -194,6 +197,7 @@ OC.L10N.register(
"Desktop client" : "Клијент за рачунар",
"Android app" : "Андроид апликација",
"iOS app" : "iOS апликација",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Ако желите да подржите пројект\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">придружите се развоју</a>\n\t\tили\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">проширите реч</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Поново прикажи чаробњака за прво покретање",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Искористили сте <strong>%s</strong> од дозвољених <strong>%s</strong>",
"Password" : "Лозинка",
......
{ "translations": {
"Security & Setup Warnings" : "Упозорења поставки и безбедности",
"Cron" : "Распоређивач задатака",
"Cron" : "Крон",
"Sharing" : "Дељење",
"Email Server" : "Сервер е-поште",
"Log" : "Бележење",
......@@ -40,6 +40,7 @@
"Email sent" : "Порука је послата",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Морате поставити адресу е-поште пре слања тестне поруке.",
"Invalid mail address" : "Неисправна е-адреса",
"A user with that name already exists." : "Корисник тог имена већ постоји.",
"Unable to create user." : "Не могу да направим корисника.",
"Your %s account was created" : "Ваш %s налог је направљен",
"Unable to delete user." : "Не могу да обришем корисника.",
......@@ -176,6 +177,8 @@
"Documentation:" : "Документација:",
"User Documentation" : "Корисничка документација",
"Admin Documentation" : "Администраторска документација",
"Show description …" : "Прикажи опис…",
"Hide description …" : "Сакриј опис…",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Апликација се не може инсталирати јер следеће зависности нису испуњене:",
"Update to %s" : "Ажурирај на %s",
"Enable only for specific groups" : "Укључи само за одређене групе",
......@@ -192,6 +195,7 @@
"Desktop client" : "Клијент за рачунар",
"Android app" : "Андроид апликација",
"iOS app" : "iOS апликација",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Ако желите да подржите пројект\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">придружите се развоју</a>\n\t\tили\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">проширите реч</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Поново прикажи чаробњака за прво покретање",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "Искористили сте <strong>%s</strong> од дозвољених <strong>%s</strong>",
"Password" : "Лозинка",
......
......@@ -38,9 +38,11 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "günlük seviyesi izin verilen aralık dışında",
"Saved" : "Kaydedildi",
"test email settings" : "e-posta ayarlarını sına",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "E-posta gönderilirken bir hata oluştu. Lütfen ayarlarınızı gözden geçirin. (Hata: %s)",
"Email sent" : "E-posta gönderildi",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Sınama e-postaları göndermeden önce kullanıcı e-postasını ayarlamanız gerekiyor.",
"Invalid mail address" : "Geçersiz posta adresi",
"A user with that name already exists." : "Bu isimde bir kullanıcı adı zaten mevcut.",
"Unable to create user." : "Kullanıcı oluşturma başarısız.",
"Your %s account was created" : "%s hesabınız oluşturuldu",
"Unable to delete user." : "Kullanıcı silme başarısız.",
......@@ -177,6 +179,8 @@ OC.L10N.register(
"Documentation:" : "Belgelendirme:",
"User Documentation" : "Kullanıcı Belgelendirmesi",
"Admin Documentation" : "Yönetici Belgelendirmesi",
"Show description …" : "Açıklamayı göster...",
"Hide description …" : "Açıklamayı gizle...",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Bu uygulama, aşağıdaki bağımlılıklar sağlanmadığından yüklenemiyor:",
"Update to %s" : "%s sürümüne güncelle",
"Enable only for specific groups" : "Sadece belirli gruplar için etkinleştir",
......
......@@ -36,9 +36,11 @@
"log-level out of allowed range" : "günlük seviyesi izin verilen aralık dışında",
"Saved" : "Kaydedildi",
"test email settings" : "e-posta ayarlarını sına",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings. (Error: %s)" : "E-posta gönderilirken bir hata oluştu. Lütfen ayarlarınızı gözden geçirin. (Hata: %s)",
"Email sent" : "E-posta gönderildi",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Sınama e-postaları göndermeden önce kullanıcı e-postasını ayarlamanız gerekiyor.",
"Invalid mail address" : "Geçersiz posta adresi",
"A user with that name already exists." : "Bu isimde bir kullanıcı adı zaten mevcut.",
"Unable to create user." : "Kullanıcı oluşturma başarısız.",
"Your %s account was created" : "%s hesabınız oluşturuldu",
"Unable to delete user." : "Kullanıcı silme başarısız.",
......@@ -175,6 +177,8 @@
"Documentation:" : "Belgelendirme:",
"User Documentation" : "Kullanıcı Belgelendirmesi",
"Admin Documentation" : "Yönetici Belgelendirmesi",
"Show description …" : "Açıklamayı göster...",
"Hide description …" : "Açıklamayı gizle...",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Bu uygulama, aşağıdaki bağımlılıklar sağlanmadığından yüklenemiyor:",
"Update to %s" : "%s sürümüne güncelle",
"Enable only for specific groups" : "Sadece belirli gruplar için etkinleştir",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment