Commit c10be07c authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent da5285dc
......@@ -106,6 +106,8 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Maximális feltölthető fájlméret",
"max. possible: " : "max. lehetséges: ",
"Save" : "Mentés",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM-mel akár 5 percbe is telhet, míg ez a beállítás érvénybe lép.",
"Missing permissions to edit from here." : "Innen nem lehet szerkeszteni hiányzó jogosultság miatt.",
"Settings" : "Beállítások",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Ezt a címet használja, ha <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV-on keresztül szeretné elérni a fájljait</a>",
......
......@@ -104,6 +104,8 @@
"Maximum upload size" : "Maximális feltölthető fájlméret",
"max. possible: " : "max. lehetséges: ",
"Save" : "Mentés",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM-mel akár 5 percbe is telhet, míg ez a beállítás érvénybe lép.",
"Missing permissions to edit from here." : "Innen nem lehet szerkeszteni hiányzó jogosultság miatt.",
"Settings" : "Beállítások",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Ezt a címet használja, ha <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WebDAV-on keresztül szeretné elérni a fájljait</a>",
......
......@@ -269,6 +269,7 @@ OC.L10N.register(
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Ha ez az üzenet ismételten vagy indokolatlanul megjelenik, akkor keresse a rendszergazda segítségét!",
"Thank you for your patience." : "Köszönjük a türelmét.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "A kiszolgálót nem megbízható tartományból éri el.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Kérjük keresse fel a rendszergazdát! Ha ennek a telepítésnek Ön a rendszergazdája, akkor állítsa be a config/config.php állományban a \"trusted_domain\" paramétert! A config/config.sample.php állományban talál példát a beállításra.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "A beállításoktól függően, rendszergazdaként lehetséges, hogy az alábbi gombot is használhatja a tartomány megbízhatóvá tételéhez.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Adjuk hozzá \"%s\"-t a megbízható tartományokhoz!",
"App update required" : "Alkalmazás frissítés szükséges",
......
......@@ -267,6 +267,7 @@
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Ha ez az üzenet ismételten vagy indokolatlanul megjelenik, akkor keresse a rendszergazda segítségét!",
"Thank you for your patience." : "Köszönjük a türelmét.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "A kiszolgálót nem megbízható tartományból éri el.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Kérjük keresse fel a rendszergazdát! Ha ennek a telepítésnek Ön a rendszergazdája, akkor állítsa be a config/config.php állományban a \"trusted_domain\" paramétert! A config/config.sample.php állományban talál példát a beállításra.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "A beállításoktól függően, rendszergazdaként lehetséges, hogy az alábbi gombot is használhatja a tartomány megbízhatóvá tételéhez.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Adjuk hozzá \"%s\"-t a megbízható tartományokhoz!",
"App update required" : "Alkalmazás frissítés szükséges",
......
......@@ -141,7 +141,7 @@ OC.L10N.register(
"Please upgrade your database version" : "Veuillez mettre à jour votre gestionnaire de base de données",
"Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Une erreur s’est produite pendant la récupération du numéro de version de PostgreSQL",
"Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Veuillez vérifier que vous utilisez PostgreSQL >= 9 , ou regardez dans le journal d’erreur pour plus d’informations sur ce problème",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Veuillez changer les permissions du répertoire en mode 0770 afin que son contenu puisse être listé par les autres utilisateurs.",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Veuillez changer les permissions du répertoire en mode 0770 afin que son contenu ne puisse pas être listé par les autres utilisateurs.",
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Le répertoire de données (%s) est lisible par les autres utilisateurs",
"Data directory (%s) must be an absolute path" : "Le chemin du dossier de données (%s) doit être absolu",
"Check the value of \"datadirectory\" in your configuration" : "Verifiez la valeur de \"datadirectory\" dans votre configuration",
......
......@@ -139,7 +139,7 @@
"Please upgrade your database version" : "Veuillez mettre à jour votre gestionnaire de base de données",
"Error occurred while checking PostgreSQL version" : "Une erreur s’est produite pendant la récupération du numéro de version de PostgreSQL",
"Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Veuillez vérifier que vous utilisez PostgreSQL >= 9 , ou regardez dans le journal d’erreur pour plus d’informations sur ce problème",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Veuillez changer les permissions du répertoire en mode 0770 afin que son contenu puisse être listé par les autres utilisateurs.",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Veuillez changer les permissions du répertoire en mode 0770 afin que son contenu ne puisse pas être listé par les autres utilisateurs.",
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Le répertoire de données (%s) est lisible par les autres utilisateurs",
"Data directory (%s) must be an absolute path" : "Le chemin du dossier de données (%s) doit être absolu",
"Check the value of \"datadirectory\" in your configuration" : "Verifiez la valeur de \"datadirectory\" dans votre configuration",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@ OC.L10N.register(
"PHP with a version lower than %s is required." : "Ennél régebbi PHP szükséges: %s.",
"Following databases are supported: %s" : "A következő adatbázis nem támogatott: %s",
"The library %s is not available." : "A könyvtár %s nem áll rendelkezésre.",
"Following platforms are supported: %s" : "Ezek a platformok támogatottak: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCoud %s vagy ennél újabb szükséges.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCoud %s vagy ennél régebbi szükséges.",
"Help" : "Súgó",
......@@ -36,7 +37,9 @@ OC.L10N.register(
"Dot files are not allowed" : "Pontozott fájlok nem engedétlyezettek",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4-byte karakterek nem támogatottak a fájl nevekben.",
"File name is a reserved word" : "A fajl neve egy rezervált szó",
"File name contains at least one invalid character" : "A fájlnév legalább egy érvénytelen karaktert tartalmaz!",
"File name is too long" : "A fájlnév túl hosszú!",
"File is currently busy, please try again later" : "A fájl jelenleg elfoglalt, kérjük próbáld újra később!",
"Can't read file" : "Nem olvasható a fájl",
"App directory already exists" : "Az alkalmazás mappája már létezik",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Nem lehetett létrehozni az alkalmazás mappáját. Kérem ellenőrizze a jogosultságokat. %s",
......@@ -70,25 +73,32 @@ OC.L10N.register(
"Set an admin username." : "Állítson be egy felhasználói nevet az adminisztrációhoz.",
"Set an admin password." : "Állítson be egy jelszót az adminisztrációhoz.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nem sikerült létrehozni vagy irni a \"data\" könyvtárba %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Érvénytelen Egyesített Felhő Azonosító",
"%s shared »%s« with you" : "%s megosztotta Önnel ezt: »%s«",
"%s via %s" : "%s über %s",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "%s megosztása sikertelen, mert a megosztási alrendszer nem engedi a %l típus megosztását",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s megosztása sikertelen, mert a fájl nem létezik",
"You are not allowed to share %s" : "Önnek nincs jogosultsága %s megosztására",
"Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "%s megosztása sikertelen, mert magaddal nem oszthatod meg",
"Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s felhasználó nem létezik",
"Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s felhasználó nem tagja egyik olyan csoportnak sem, aminek %s tagja",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert ez már meg van osztva %s-vel",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with user %s" : "%s megosztása sikertelen, mert már meg van osztva %s felhasználóval",
"Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s csoport nem létezik",
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s felhasználó nem tagja a %s csoportnak",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Meg kell adnia egy jelszót is, mert a nyilvános linkek csak jelszóval védetten használhatók",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "%s megosztása nem sikerült, mert a linkekkel történő megosztás nincs engedélyezve",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s megosztása sikertelen, mert %s nem található, talán a szerver jelenleg nem elérhető.",
"Share type %s is not valid for %s" : "A %s megosztási típus nem érvényes %s-re",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Nem sikerült %s-re beállítani az elérési jogosultságokat, mert a megadottak túllépik a %s-re érvényes jogosultságokat",
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Nem sikerült %s-re beállítani az elérési jogosultságokat, mert a kérdéses állomány nem található",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Nem lehet beállítani a lejárati időt. A megosztások legfeljebb ennyi idővel járhatnak le a létrehozásukat követően: %s",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Nem lehet beállítani a lejárati időt, mivel a megadott lejárati időpont már elmúlt.",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Nem lehet beállítani a lejárati időt. A megosztásoknak kötelező megadni lejárati időt!",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Az %s megosztási alrendszernek támogatnia kell az OCP\\Share_Backend interface-t",
"Sharing backend %s not found" : "A %s megosztási alrendszer nem található",
"Sharing backend for %s not found" : "%s megosztási alrendszere nem található",
"Sharing failed, because the user %s is the original sharer" : "Megosztás sikertelen, mert %s felhasználó az eredeti megosztó",
"Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert a jogosultságok túllépik azt, ami %s rendelkezésére áll",
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s megosztása nem sikerült, mert a megosztás továbbadása nincs engedélyezve",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s megosztási alrendszere nem találja",
......@@ -111,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Kérjük állítsa be a következő lokalizációk valamelyikét a rendszeren és indítsa újra a webszervert!",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Kérje meg a rendszergazdát, hogy telepítse a modult!",
"PHP module %s not installed." : "A %s PHP modul nincs telepítve.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "%s PHP beállítás nincs \"%s\"-re állítva.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Ezt valószínűleg egy gyorsítótár ill. kódgyorsító, mint pl, a Zend, OPcache vagy eAccelererator okozza.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "A PHP modulok telepítve vannak, de a listában mégsincsenek felsorolva?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Kérje meg a rendszergazdát, hogy indítsa újra a webszervert!",
......@@ -120,6 +131,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Kérjük gondoskodjon róla, hogy a PostgreSQL legalább 9-es verziójú legyen, vagy ellenőrizze a naplófájlokat, hogy mi okozta a hibát!",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Kérjük módosítsa a könyvtár elérhetőségi engedélybeállítását 0770-re, hogy a tartalmát más felhasználó ne listázhassa!",
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Az adatkönyvtár (%s) más felhasználók számára is olvasható ",
"Data directory (%s) must be an absolute path" : "Az adatkönyvtárnak (%s) abszolút elérési útnak kell lennie",
"Data directory (%s) is invalid" : "Érvénytelen a megadott adatkönyvtár (%s) ",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Kérjük ellenőrizze, hogy az adatkönyvtár tartalmaz a gyökerében egy \".ocdata\" nevű állományt!",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Nem sikerült %d típusú zárolást elérni itt: \"%s\".",
......
......@@ -9,6 +9,7 @@
"PHP with a version lower than %s is required." : "Ennél régebbi PHP szükséges: %s.",
"Following databases are supported: %s" : "A következő adatbázis nem támogatott: %s",
"The library %s is not available." : "A könyvtár %s nem áll rendelkezésre.",
"Following platforms are supported: %s" : "Ezek a platformok támogatottak: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCoud %s vagy ennél újabb szükséges.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCoud %s vagy ennél régebbi szükséges.",
"Help" : "Súgó",
......@@ -34,7 +35,9 @@
"Dot files are not allowed" : "Pontozott fájlok nem engedétlyezettek",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4-byte karakterek nem támogatottak a fájl nevekben.",
"File name is a reserved word" : "A fajl neve egy rezervált szó",
"File name contains at least one invalid character" : "A fájlnév legalább egy érvénytelen karaktert tartalmaz!",
"File name is too long" : "A fájlnév túl hosszú!",
"File is currently busy, please try again later" : "A fájl jelenleg elfoglalt, kérjük próbáld újra később!",
"Can't read file" : "Nem olvasható a fájl",
"App directory already exists" : "Az alkalmazás mappája már létezik",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Nem lehetett létrehozni az alkalmazás mappáját. Kérem ellenőrizze a jogosultságokat. %s",
......@@ -68,25 +71,32 @@
"Set an admin username." : "Állítson be egy felhasználói nevet az adminisztrációhoz.",
"Set an admin password." : "Állítson be egy jelszót az adminisztrációhoz.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nem sikerült létrehozni vagy irni a \"data\" könyvtárba %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Érvénytelen Egyesített Felhő Azonosító",
"%s shared »%s« with you" : "%s megosztotta Önnel ezt: »%s«",
"%s via %s" : "%s über %s",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "%s megosztása sikertelen, mert a megosztási alrendszer nem engedi a %l típus megosztását",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s megosztása sikertelen, mert a fájl nem létezik",
"You are not allowed to share %s" : "Önnek nincs jogosultsága %s megosztására",
"Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "%s megosztása sikertelen, mert magaddal nem oszthatod meg",
"Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s felhasználó nem létezik",
"Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s felhasználó nem tagja egyik olyan csoportnak sem, aminek %s tagja",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert ez már meg van osztva %s-vel",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with user %s" : "%s megosztása sikertelen, mert már meg van osztva %s felhasználóval",
"Sharing %s failed, because the group %s does not exist" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s csoport nem létezik",
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s felhasználó nem tagja a %s csoportnak",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Meg kell adnia egy jelszót is, mert a nyilvános linkek csak jelszóval védetten használhatók",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "%s megosztása nem sikerült, mert a linkekkel történő megosztás nincs engedélyezve",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s megosztása sikertelen, mert %s nem található, talán a szerver jelenleg nem elérhető.",
"Share type %s is not valid for %s" : "A %s megosztási típus nem érvényes %s-re",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Nem sikerült %s-re beállítani az elérési jogosultságokat, mert a megadottak túllépik a %s-re érvényes jogosultságokat",
"Setting permissions for %s failed, because the item was not found" : "Nem sikerült %s-re beállítani az elérési jogosultságokat, mert a kérdéses állomány nem található",
"Cannot set expiration date. Shares cannot expire later than %s after they have been shared" : "Nem lehet beállítani a lejárati időt. A megosztások legfeljebb ennyi idővel járhatnak le a létrehozásukat követően: %s",
"Cannot set expiration date. Expiration date is in the past" : "Nem lehet beállítani a lejárati időt, mivel a megadott lejárati időpont már elmúlt.",
"Cannot clear expiration date. Shares are required to have an expiration date." : "Nem lehet beállítani a lejárati időt. A megosztásoknak kötelező megadni lejárati időt!",
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Az %s megosztási alrendszernek támogatnia kell az OCP\\Share_Backend interface-t",
"Sharing backend %s not found" : "A %s megosztási alrendszer nem található",
"Sharing backend for %s not found" : "%s megosztási alrendszere nem található",
"Sharing failed, because the user %s is the original sharer" : "Megosztás sikertelen, mert %s felhasználó az eredeti megosztó",
"Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert a jogosultságok túllépik azt, ami %s rendelkezésére áll",
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s megosztása nem sikerült, mert a megosztás továbbadása nincs engedélyezve",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s megosztási alrendszere nem találja",
......@@ -109,6 +119,7 @@
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Kérjük állítsa be a következő lokalizációk valamelyikét a rendszeren és indítsa újra a webszervert!",
"Please ask your server administrator to install the module." : "Kérje meg a rendszergazdát, hogy telepítse a modult!",
"PHP module %s not installed." : "A %s PHP modul nincs telepítve.",
"PHP setting \"%s\" is not set to \"%s\"." : "%s PHP beállítás nincs \"%s\"-re állítva.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Ezt valószínűleg egy gyorsítótár ill. kódgyorsító, mint pl, a Zend, OPcache vagy eAccelererator okozza.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "A PHP modulok telepítve vannak, de a listában mégsincsenek felsorolva?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Kérje meg a rendszergazdát, hogy indítsa újra a webszervert!",
......@@ -118,6 +129,7 @@
"Please make sure you have PostgreSQL >= 9 or check the logs for more information about the error" : "Kérjük gondoskodjon róla, hogy a PostgreSQL legalább 9-es verziójú legyen, vagy ellenőrizze a naplófájlokat, hogy mi okozta a hibát!",
"Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users." : "Kérjük módosítsa a könyvtár elérhetőségi engedélybeállítását 0770-re, hogy a tartalmát más felhasználó ne listázhassa!",
"Data directory (%s) is readable by other users" : "Az adatkönyvtár (%s) más felhasználók számára is olvasható ",
"Data directory (%s) must be an absolute path" : "Az adatkönyvtárnak (%s) abszolút elérési útnak kell lennie",
"Data directory (%s) is invalid" : "Érvénytelen a megadott adatkönyvtár (%s) ",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Kérjük ellenőrizze, hogy az adatkönyvtár tartalmaz a gyökerében egy \".ocdata\" nevű állományt!",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Nem sikerült %d típusú zárolást elérni itt: \"%s\".",
......
......@@ -229,7 +229,7 @@ OC.L10N.register(
"iOS app" : "iOS 應用程式",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "若您想支援這個計畫\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">加入開發者</a>\n\t\t\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">替我們宣傳</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "再次顯示首次使用精靈",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "您已經使用了 <strong>%s</strong> ,目前可用空間為 <strong>%s</strong>",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "您已經使用了 <strong>%s</strong> ,總共可用空間為 <strong>%s</strong>",
"Password" : "密碼",
"Unable to change your password" : "無法變更您的密碼",
"Current password" : "目前密碼",
......
......@@ -227,7 +227,7 @@
"iOS app" : "iOS 應用程式",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "若您想支援這個計畫\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">加入開發者</a>\n\t\t\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">替我們宣傳</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "再次顯示首次使用精靈",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "您已經使用了 <strong>%s</strong> ,目前可用空間為 <strong>%s</strong>",
"You have used <strong>%s</strong> of the available <strong>%s</strong>" : "您已經使用了 <strong>%s</strong> ,總共可用空間為 <strong>%s</strong>",
"Password" : "密碼",
"Unable to change your password" : "無法變更您的密碼",
"Current password" : "目前密碼",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment