Commit c119a9fd authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent fa096217
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Neznámá chyba",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Nelze přesunout %s - již existuje soubor se stejným názvem",
"Could not move %s" => "Nelze přesunout %s",
"Permission denied" => "Přístup odepřen",
"File name cannot be empty." => "Název souboru nemůže být prázdný řetězec.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" je neplatným názvem souboru.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Neplatný název, znaky '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' a '*' nejsou povoleny.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Unbekannter Fehler",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Konnte %s nicht verschieben. Eine Datei mit diesem Namen existiert bereits",
"Could not move %s" => "Konnte %s nicht verschieben",
"Permission denied" => "Zugriff verweigert",
"File name cannot be empty." => "Der Dateiname darf nicht leer sein.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "»%s« ist kein gültiger Dateiname.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Ungültiger Name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' und '*' sind nicht zulässig.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Unbekannter Fehler",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "%s konnte nicht verschoben werden. Eine Datei mit diesem Namen existiert bereits.",
"Could not move %s" => "Konnte %s nicht verschieben",
"Permission denied" => "Zugriff verweigert",
"File name cannot be empty." => "Der Dateiname darf nicht leer sein.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" ist kein gültiger Dateiname.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Ungültiger Name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' und '*' sind nicht zulässig.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Unknown error",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Could not move %s - File with this name already exists",
"Could not move %s" => "Could not move %s",
"Permission denied" => "Permission denied",
"File name cannot be empty." => "File name cannot be empty.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" is an invalid file name.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Invalid name: '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Error desconocido",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "No se pudo mover %s - Ya existe un archivo con ese nombre.",
"Could not move %s" => "No se pudo mover %s",
"Permission denied" => "Permiso denegado",
"File name cannot be empty." => "El nombre de archivo no puede estar vacío.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" es un nombre de archivo inválido.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Nombre inválido, los caracteres \"\\\", \"/\", \"<\", \">\", \":\", \"\", \"|\" \"?\" y \"*\" no están permitidos ",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Tundmatu viga",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Ei saa liigutada faili %s - samanimeline fail on juba olemas",
"Could not move %s" => "%s liigutamine ebaõnnestus",
"Permission denied" => "Ligipääs keelatud",
"File name cannot be empty." => "Faili nimi ei saa olla tühi.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" on vigane failinimi.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Vigane nimi, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' ja '*' pole lubatud.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Tuntematon virhe",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Kohteen %s siirto ei onnistunut - Tiedosto samalla nimellä on jo olemassa",
"Could not move %s" => "Kohteen %s siirto ei onnistunut",
"Permission denied" => "Ei käyttöoikeutta",
"File name cannot be empty." => "Tiedoston nimi ei voi olla tyhjä.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" on virheellinen tiedostonimi.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Virheellinen nimi, merkit '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' ja '*' eivät ole sallittuja.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Errore sconosciuto",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Impossibile spostare %s - un file con questo nome esiste già",
"Could not move %s" => "Impossibile spostare %s",
"Permission denied" => "Permesso negato",
"File name cannot be empty." => "Il nome del file non può essere vuoto.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" non è un nome file valido.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Nome non valido, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' e '*' non sono consentiti.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Onbekende fout",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Kon %s niet verplaatsen - Er bestaat al een bestand met deze naam",
"Could not move %s" => "Kon %s niet verplaatsen",
"Permission denied" => "Toegang geweigerd",
"File name cannot be empty." => "Bestandsnaam kan niet leeg zijn.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" is een ongeldige bestandsnaam.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Onjuiste naam; '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' en '*' zijn niet toegestaan.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Erro desconhecido",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Impossível mover %s - Já existe um arquivo com esse nome",
"Could not move %s" => "Impossível mover %s",
"Permission denied" => "Permissão Negada",
"File name cannot be empty." => "O nome do arquivo não pode estar vazio.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" é um nome de arquivo inválido.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Nome inválido, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' e '*' não são permitidos.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Неизвестная ошибка",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Невозможно переместить %s - файл с таким именем уже существует",
"Could not move %s" => "Невозможно переместить %s",
"Permission denied" => "В доступе отказано",
"File name cannot be empty." => "Имя файла не может быть пустым.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" это не правильное имя файла.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Неправильное имя: символы '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' и '*' недопустимы.",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Bilinmeyen hata",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "%s taşınamadı. Bu isimde dosya zaten mevcut",
"Could not move %s" => "%s taşınamadı",
"Permission denied" => "Erişim reddedildi",
"File name cannot be empty." => "Dosya adı boş olamaz.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" geçersiz bir dosya adı.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Geçersiz isim. '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' ve '*' karakterlerine izin verilmemektedir.",
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Heslo (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Název služby (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "URL identity koncového bodu (vyžadováno pro OpenStack Object Storage)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" => "Vypršení HTTP požadavků v sekundách",
"Timeout of HTTP requests in seconds" => "Časový limit HTTP požadavků v sekundách",
"Share" => "Sdílet",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS za použití přihlašovacího jména OC",
"Username as share" => "Uživatelské jméno jako sdílený adresář",
......
......@@ -66,18 +66,39 @@ $TRANSLATIONS = array(
"For anonymous access, leave DN and Password empty." => "অজ্ঞাতকুলশীল অধিগমনের জন্য DN এবং কূটশব্দটি ফাঁকা রাখুন।",
"One Base DN per line" => "লাইনপ্রতি একটি Base DN",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" => "সুচারু ট্যঅবে গিয়ে আপনি ব্যবহারকারি এবং গোষ্ঠীসমূহের জন্য ভিত্তি DN নির্ধারণ করতে পারেন।",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" => "%s এ প্রবেশাধিকার এই শর্তধারী ব্যবহারকারীর মাঝে সীমিত রাখ:",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." => "এই ফিল্টারটি কোন কোন LDAP ব্যবহারকারী %s সার্ভারে প্রবেশ করবেন তা বাছাই করে।",
"users found" => "ব্যাবহারকারী পাওয়া গেছে",
"Back" => "পেছনে যাও",
"Continue" => "চালিয়ে যাও",
"Expert" => "দক্ষ",
"Advanced" => "সুচারু",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." => "<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth কম্প্যাটিবল নয়। আপনি অবান্ছিত জটিলতার মুখোমুখি হতে পারেন। সিস্টেম প্রশাসককে যেকোন একটি অকার্যকর করে দিতে বলুন।",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Warning:</b> PHP LDAP মডিউল ইনস্টল করা নেই, ব্যাকএন্ড কাজ করবেনা। সিস্টেম প্রশাসককে এটি ইনস্টল করতে বলুন।",
"Connection Settings" => "সংযোগ নিয়ামকসমূহ",
"Configuration Active" => "কনফিগারেসন সক্রিয়",
"When unchecked, this configuration will be skipped." => "চেকমার্ক তুলে দিলে কনফিগারেসন এড়িয়ে যাবে।",
"Backup (Replica) Host" => "ব্যাকআপ (নকল) হোস্ট",
"Give an optional backup host. It must be a replica of the main LDAP/AD server." => "একটি ঐচ্ছিক ব্যাকআপ হোস্ট দিন। এটি মূল LDAP/AD সার্ভারের নকল হবে।",
"Backup (Replica) Port" => "ব্যাকআপ (নকল) পোর্ট",
"Disable Main Server" => "মূল সার্ভারকে অকার্যকর কর",
"Only connect to the replica server." => "শুধুমাত্র নকল সার্ভারে সংযোগ দাও।",
"Case insensitive LDAP server (Windows)" => "বর্ণ অসংবেদী LDAP সার্ভার (উইন্ডোজ)",
"Turn off SSL certificate validation." => "SSL সনদপত্র যাচাইকরণ বন্ধ রাক।",
"Cache Time-To-Live" => "ক্যাশে টাইম-টু-লিভ",
"in seconds. A change empties the cache." => "সেকেন্ডে। কোন পরিবর্তন ক্যাসে খালি করবে।",
"Directory Settings" => "ডিরেক্টরি নিয়ামকসমূহ",
"User Display Name Field" => "ব্যবহারকারীর প্রদর্শিতব্য নামের ক্ষেত্র",
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." => "ব্যবহারকারীর প্রদর্শনীয় নাম তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত LDAP বৈশিষ্ট্য।",
"Base User Tree" => "ভিত্তি ব্যবহারকারি বৃক্ষাকারে",
"Group Display Name Field" => "গোষ্ঠীর প্রদর্শিতব্য নামের ক্ষেত্র",
"Base Group Tree" => "ভিত্তি গোষ্ঠী বৃক্ষাকারে",
"Group Search Attributes" => "গ্রুপ খোঁজার বৈশিষ্ট্য",
"Group-Member association" => "গোষ্ঠী-সদস্য সংস্থাপন",
"Nested Groups" => "একতাবদ্ধ গোষ্ঠিসমূহ",
"Special Attributes" => "বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ",
"Quota Field" => "কোটা",
"Quota Default" => "পূর্বনির্ধারিত কোটা",
"in bytes" => "বাইটে",
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." => "ব্যবহারকারী নামের জন্য ফাঁকা রাখুন (পূর্বনির্ধারিত)। অন্যথায়, LDAP/AD বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন।"
);
......
......@@ -163,6 +163,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." => "Bude použita databáze SQLite. Pro větší instalace doporučujeme toto změnit.",
"Finish setup" => "Dokončit nastavení",
"Finishing …" => "Dokončuji...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." => "Tato aplikace potřebuje pro správnou funkčnost JavaScript. Prosím <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">povolte JavaScript</a> a znovu načtěte stránku.",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s je dostupná. Získejte více informací k postupu aktualizace.",
"Log out" => "Odhlásit se",
"Server side authentication failed!" => "Autentizace na serveru selhala!",
......
......@@ -163,6 +163,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." => "SQLite wird als Datenbank benutzt. Für größere Installationen wird empfohlen, dies zu ändern.",
"Finish setup" => "Installation abschließen",
"Finishing …" => "Abschließen ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." => "Diese Anwendung benötigt ein aktiviertes JavaScript zum korrekten Betrieb. Bitte <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktiviere JavaScript</a> und lade diese Seite neu.",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s ist verfügbar. Hole weitere Informationen zu Aktualisierungen ein.",
"Log out" => "Abmelden",
"Server side authentication failed!" => "Serverseitige Authentifizierung fehlgeschlagen!",
......
......@@ -163,6 +163,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." => "SQLite wird als Datenbank benutzt. Für größere Installationen wird empfohlen, dies zu ändern.",
"Finish setup" => "Installation abschließen",
"Finishing …" => "Abschließen ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." => "Diese Anwendung benötigt ein aktiviertes JavaScript zum korrekten Betrieb. Bitte <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktivieren Sie JavaScript</a> und laden Sie diese Seite neu.",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s ist verfügbar. Holen Sie weitere Informationen zu Aktualisierungen ein.",
"Log out" => "Abmelden",
"Server side authentication failed!" => "Die Legitimierung auf dem Server ist fehlgeschlagen!",
......
......@@ -163,6 +163,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." => "SQLite will be used as database. For larger installations we recommend changing this.",
"Finish setup" => "Finish setup",
"Finishing …" => "Finishing …",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." => "This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page.",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s is available. Get more information on how to update.",
"Log out" => "Log out",
"Server side authentication failed!" => "Server side authentication failed!",
......
......@@ -163,6 +163,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." => "Se usará SQLite como base de datos. Para instalaciones más grandes, es recomendable cambiar esto.",
"Finish setup" => "Completar la instalación",
"Finishing …" => "Finalizando...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." => "La aplicación requiere JavaScript para poder operar correctamente. Sírvase <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">activar JavaScript</a> y volver a cargar la página.",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s está disponible. Obtener más información de como actualizar.",
"Log out" => "Salir",
"Server side authentication failed!" => "La autenticación a fallado en el servidor.",
......
......@@ -163,6 +163,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." => "Andmebaasina kasutatakse SQLite-t. Suuremate paigalduste puhul me soovitame seda muuta.",
"Finish setup" => "Lõpeta seadistamine",
"Finishing …" => "Lõpetamine ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." => "See rakendus vajab toimimiseks JavaScripti. Palun <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">luba JavaScript</a> ning laadi see leht uuesti.",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s on saadaval. Vaata lähemalt kuidas uuendada.",
"Log out" => "Logi välja",
"Server side authentication failed!" => "Serveripoolne autentimine ebaõnnestus!",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment