Commit cb944814 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent dd9cd7c9
......@@ -5,6 +5,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Errore ezezaguna",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Ezin da %s mugitu - Izen hau duen fitxategia dagoeneko existitzen da",
"Could not move %s" => "Ezin dira fitxategiak mugitu %s",
"Permission denied" => "Baimena Ukatua",
"File name cannot be empty." => "Fitxategi izena ezin da hutsa izan.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" ez da fitxategi izen baliogarria.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "IZen aliogabea, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' eta '*' ez daude baimenduta.",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Errore ezezaguna",
"Missing recovery key password" => "Berreskurapen gakoaren pasahitza falta da",
"Please repeat the recovery key password" => "Mesedez errepikatu berreskuratze gakoaren pasahitza",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" => "Errepikatutako berreskuratze gakoaren pasahitza ez dator bat berreskuratze gakoaren pasahitzarekin",
"Recovery key successfully enabled" => "Berreskuratze gakoa behar bezala gaitua",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" => "Ezin da berreskuratze gako desgaitu. Egiaztatu berreskuratze gako pasahitza!",
"Recovery key successfully disabled" => "Berreskuratze gakoa behar bezala desgaitu da",
"Please provide the old recovery password" => "Mesedez sartu berreskuratze pasahitz zaharra",
"Please provide a new recovery password" => "Mesedez sartu berreskuratze pasahitz berria",
"Please repeat the new recovery password" => "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria",
"Password successfully changed." => "Pasahitza behar bezala aldatu da.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." => "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.",
"Private key password successfully updated." => "Gako pasahitz pribatu behar bezala eguneratu da.",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Amazon S3 and compliant" => "Amazon S3 eta baliokideak",
"Access Key" => "Sarbide gakoa",
"Secret Key" => "Giltza Sekretua",
"Hostname" => "Ostalari izena",
"Port" => "Portua",
"Region" => "Eskualdea",
"Enable SSL" => "Gaitu SSL",
......@@ -34,6 +35,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Password (required for OpenStack Object Storage)" => "Pasahitza (beharrezkoa OpenStack Objektu Biltegiratzerako)",
"Service Name (required for OpenStack Object Storage)" => "Zerbitzuaren Izena (beharrezkoa OpenStack Objektu Biltegiratzerako)",
"URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" => "Nortasun amaierako puntuaren URLa (beharrezkoa OpenStack Objektu Biltegiratzerako)",
"Timeout of HTTP requests in seconds" => "HTTP eskarien gehienezko denbora segundutan",
"Share" => "Partekatu",
"SMB / CIFS using OC login" => "SMB / CIFS saioa hasteko OC erabiliz",
"Username as share" => "Erabiltzaile izena elkarbanaketa bezala",
......@@ -46,6 +48,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error configuring Google Drive storage" => "Errore bat egon da Google Drive konfiguratzean",
"Personal" => "Pertsonala",
"System" => "Sistema",
"All users. Type to select user or group." => "Erabiltzaile guztiak. Idatzi erabiltzaile edo taldea hautatzeko.",
"(group)" => "(taldea)",
"Saved" => "Gordeta",
"<b>Note:</b> " => "<b>Oharra:</b>",
" and " => "eta",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Server to server sharing is not enabled on this server" => "Zerbitzaritik zerbitzarirako elkarbanaketa ez dago gaituta zerbitzari honetan",
"The mountpoint name contains invalid characters." => "Montatze puntuaren izenak baliogabeko karaktereak ditu.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" => "SSL ziurtagiri baliogabea edo fidagaitza",
"Couldn't add remote share" => "Ezin izan da hurruneko elkarbanaketa gehitu",
"Shared with you" => "Zurekin elkarbanatuta",
"Shared with others" => "Beste batzuekin elkarbanatuta",
......
......@@ -68,6 +68,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Limit %s access to users meeting these criteria:" => "Mugatu %s sarbidea baldintza horiek betetzen dituzten erabiltzaileei.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." => "Iragazkiak zehazten du ze LDAP erabiltzailek izango duten sarrera %s instantziara:",
"users found" => "erabiltzaile aurkituta",
"Saving" => "Gordetzen",
"Back" => "Atzera",
"Continue" => "Jarraitu",
"Expert" => "Aditua",
......
......@@ -68,6 +68,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Strong password" => "Pasahitz sendoa",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." => "Zure web zerbitzaria ez dago oraindik ongi konfiguratuta fitxategien sinkronizazioa egiteko, WebDAV interfazea ongi ez dagoela dirudi.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." => "Zerbitzari honen interneteko konexioa ez dabil. Honek esan nahi du kanpoko biltegiratze zerbitzuak, eguneraketen informazioa edo bestelako aplikazioen instalazioa bezalako programek ez dutela funtzionatuko. Urrunetik fitxategiak eskuratzea eta e-postak bidaltzea ere ezinezkoa izan daiteke. onwCloud-en aukera guztiak erabili ahal izateko zerbitzari honetan interneteko konexioa gaitzea aholkatzen dizugu.",
"Error occurred while checking server setup" => "Errore bat gertatu da zerbitzariaren konfigurazioa egiaztatzerakoan.",
"Shared" => "Elkarbanatuta",
"Shared with {recipients}" => "{recipients}-rekin partekatua.",
"Share" => "Elkarbanatu",
......@@ -87,6 +88,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Send" => "Bidali",
"Set expiration date" => "Ezarri muga data",
"Expiration date" => "Muga data",
"Adding user..." => "Erabiltzailea gehitzen...",
"group" => "taldea",
"Resharing is not allowed" => "Berriz elkarbanatzea ez dago baimendua",
"Shared in {item} with {user}" => "{user}ekin {item}-n elkarbanatuta",
......@@ -142,9 +144,24 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Error favoriting" => "Errorea gogokoetara gehitzerakoan",
"Error unfavoriting" => "Errorea gogokoetatik kentzerakoan",
"Access forbidden" => "Sarrera debekatuta",
"File not found" => "Ez da fitxategia aurkitu",
"The specified document has not been found on the server." => "Zehaztutako dokumentua ez da zerbitzarian aurkitu.",
"You can click here to return to %s." => "Hemen klika dezakezu %sra itzultzeko.",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Kaixo\n\n%s-ek %s zurekin partekatu duela jakin dezazun.\nIkusi ezazu: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Elkarbanaketa %s-n iraungiko da.",
"Cheers!" => "Ongi izan!",
"Internal Server Error" => "Zerbitzariaren Barne Errorea",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." => "Zerbitzariak barne errore bat izan du eta ez da gai izan zure eskaria osatzeko.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." => "Mesedez harremanetan jarri zerbitzariaren kudeatzailearekin errore hau aldi askotan agertzekotan, mesedez gehitu beheko zehaztapen teknikoak zure txostenean.",
"More details can be found in the server log." => "Zehaztapen gehiago zerbitzariaren egunerokoan aurki daitezke.",
"Technical details" => "Arazo teknikoak",
"Remote Address: %s" => "Urruneko Helbidea: %s",
"Request ID: %s" => "Eskariaren IDa: %s",
"Code: %s" => "Kodea: %s",
"Message: %s" => "Mezua: %s",
"File: %s" => "Fitxategia: %s",
"Line: %s" => "Lerroa: %s",
"Trace" => "Arrastoa",
"Security Warning" => "Segurtasun abisua",
"Your PHP version is vulnerable to the NULL Byte attack (CVE-2006-7243)" => "Zure PHP bertsioa NULL Byte erasoak (CVE-2006-7243) mendera dezake.",
"Please update your PHP installation to use %s securely." => "Mesedez eguneratu zure PHP instalazioa %s seguru erabiltzeko",
......@@ -164,6 +181,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." => "SQLite erabiliko da datu-base gisa. Instalazio handiagoetarako gomendatzen dugu aldatzea.",
"Finish setup" => "Bukatu konfigurazioa",
"Finishing …" => "Bukatzen...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." => "Aplikazio honek ongi funtzionatzeko JavaScript behar du. Mesedez <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">gaitu JavaScript</a> eta birkargatu orri hau.",
"%s is available. Get more information on how to update." => "%s erabilgarri dago. Eguneratzeaz argibide gehiago eskuratu.",
"Log out" => "Saioa bukatu",
"Server side authentication failed!" => "Zerbitzari aldeko autentifikazioak huts egin du!",
......@@ -186,6 +204,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"The theme %s has been disabled." => "%s gaia desgaitu da.",
"Please make sure that the database, the config folder and the data folder have been backed up before proceeding." => "Ekin aurretik egiazta ezazu datu basearen, ezarpenen karpetaren eta datuen karpetaren babeskopia duzula.",
"Start update" => "Hasi eguneraketa",
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Instalazio handien itxarote-denbora saihesteko, ondoko komandoa exekuta dezakezu instalazio direktoriotik:"
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" => "Instalazio handien itxarote-denbora saihesteko, ondoko komandoa exekuta dezakezu instalazio direktoriotik:",
"This %s instance is currently being updated, which may take a while." => "%s instantzia hau eguneratzen ari da, honek denbora har dezake.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." => "Orri honek bere burua eguneratuko du %s instantzia berriz prest dagoenean."
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
......@@ -150,6 +150,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" => "Здравствуйте,\n\n%s предоставил Вам доступ к %s.\nПосмотреть: %s\n\n",
"The share will expire on %s." => "Доступ будет закрыт %s",
"Cheers!" => "Удачи!",
"Internal Server Error" => "Внутренняя ошибка сервера",
"The server encountered an internal error and was unable to complete your request." => "Сервер столкнулся с внутренней ошибкой и не смог закончить Ваш запрос.",
"Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report." => "Пожалуйста, свяжитесь с администратором сервера, если эта ошибка будет снова появляться, пожалуйста, прикрепите технические детали к своему сообщению.",
"More details can be found in the server log." => "Больше деталей может быть найдено в журнале сервера.",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:55-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:55-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:55-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -17,18 +17,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ajax/apps/categories.php:14
msgid "Enabled"
msgstr ""
#: ajax/apps/categories.php:15
msgid "Not enabled"
msgstr ""
#: ajax/apps/categories.php:19
msgid "Recommended"
msgstr ""
#: ajax/changedisplayname.php:25 ajax/removeuser.php:15 ajax/setquota.php:17
#: ajax/togglegroups.php:20 changepassword/controller.php:49
msgid "Authentication error"
......@@ -158,6 +146,18 @@ msgstr ""
msgid "Unable to change password"
msgstr ""
#: controller/appsettingscontroller.php:51
msgid "Enabled"
msgstr ""
#: controller/appsettingscontroller.php:52
msgid "Not enabled"
msgstr ""
#: controller/appsettingscontroller.php:56
msgid "Recommended"
msgstr ""
#: controller/mailsettingscontroller.php:103
#: controller/mailsettingscontroller.php:121
msgid "Saved"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud Core 6.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-28 01:54-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-29 01:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -11,6 +11,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Settings" => "Ezarpenak",
"Users" => "Erabiltzaileak",
"Admin" => "Admin",
"Recommended" => "Aholkatuta",
"App \\\"%s\\\" can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." => "\\\"%s\\\" Aplikazioa ezin da instalatu ownCloud bertsio honekin bateragarria ez delako.",
"No app name specified" => "Ez da aplikazioaren izena zehaztu",
"Unknown filetype" => "Fitxategi mota ezezaguna",
......@@ -50,6 +51,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"PostgreSQL username and/or password not valid" => "PostgreSQL erabiltzaile edota pasahitza ez dira egokiak.",
"Set an admin username." => "Ezarri administraziorako erabiltzaile izena.",
"Set an admin password." => "Ezarri administraziorako pasahitza.",
"Can't create or write into the data directory %s" => "Ezin da %s datu karpeta sortu edo bertan idatzi ",
"%s shared »%s« with you" => "%s-ek »%s« zurekin partekatu du",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" => "%s elkarbanatzeak huts egin du, fitxategia ez delako existitzen",
"You are not allowed to share %s" => "Ez zadue %s elkarbanatzeko baimendua",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment