Commit d7ed3538 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d4af369e
......@@ -30,6 +30,8 @@ OC.L10N.register(
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Encrypt the home storage" : "Zašifrovat domovské úložiště",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Povolení tohoto nastavení zašifruje všechny soubory uložené v hlavním úložišti, jinak budou šifrovány pouze soubory na externích úložištích.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
......
......@@ -28,6 +28,8 @@
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Encrypt the home storage" : "Zašifrovat domovské úložiště",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Povolení tohoto nastavení zašifruje všechny soubory uložené v hlavním úložišti, jinak budou šifrovány pouze soubory na externích úložištích.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Nebylo povoleno použití ověřovacího mechanismu \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Neuspokojivé parametry služby",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Neuspokojivé parametry ověřovacího mechanismu",
"Insufficient data: %s" : "Nedostatečná data: %s",
"Personal" : "Osobní",
"System" : "Systém",
"Grant access" : "Povolit přístup",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Nebylo povoleno použití ověřovacího mechanismu \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Neuspokojivé parametry služby",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Neuspokojivé parametry ověřovacího mechanismu",
"Insufficient data: %s" : "Nedostatečná data: %s",
"Personal" : "Osobní",
"System" : "Systém",
"Grant access" : "Povolit přístup",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Non autorisé à utiliser le mécanisme d'authentification \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Paramètres manquants pour le service",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Paramètres manquants pour la méthode d'authentification",
"Insufficient data: %s" : "Données insuffisantes : %s",
"Personal" : "Personnel",
"System" : "Système",
"Grant access" : "Autoriser l'accès",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Non autorisé à utiliser le mécanisme d'authentification \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Paramètres manquants pour le service",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Paramètres manquants pour la méthode d'authentification",
"Insufficient data: %s" : "Données insuffisantes : %s",
"Personal" : "Personnel",
"System" : "Système",
"Grant access" : "Autoriser l'accès",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Utilizzo del meccanismo di autenticazione \"%s\" non permesso",
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametri del motore non soddisfatti",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametri del meccanismo di autenticazione non soddisfatti",
"Insufficient data: %s" : "Dati insufficienti: %s",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Concedi l'accesso",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Utilizzo del meccanismo di autenticazione \"%s\" non permesso",
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametri del motore non soddisfatti",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametri del meccanismo di autenticazione non soddisfatti",
"Insufficient data: %s" : "Dati insufficienti: %s",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Concedi l'accesso",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Não é permitido usar o mecanismo de autenticação \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Parâmetros de back-end não-atendidos",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parâmetros de mecanismos de autenticação não satisfeitos",
"Insufficient data: %s" : "Dados insuficientes: %s",
"Personal" : "Pessoal",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Permitir acesso",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Não é permitido usar o mecanismo de autenticação \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Parâmetros de back-end não-atendidos",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parâmetros de mecanismos de autenticação não satisfeitos",
"Insufficient data: %s" : "Dados insuficientes: %s",
"Personal" : "Pessoal",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Permitir acesso",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "S’i lejohet të përdorë mekanizmin e mirëfilltësimit \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametra mekanizmi shërbimi të paplotësuar",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametra mekanizmi mirëfilltësimi të papërmbushur",
"Insufficient data: %s" : "Të dhëna të pamjaftueshme: %s",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Akordoji hyrje",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "S’i lejohet të përdorë mekanizmin e mirëfilltësimit \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametra mekanizmi shërbimi të paplotësuar",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametra mekanizmi mirëfilltësimi të papërmbushur",
"Insufficient data: %s" : "Të dhëna të pamjaftueshme: %s",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Akordoji hyrje",
......
......@@ -250,6 +250,7 @@ OC.L10N.register(
"Finishing …" : "Dokončuji...",
"Need help?" : "Potřebujete pomoc?",
"See the documentation" : "Shlédnout dokumentaci",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>jen ti dávám vědět, že s tebou %s sdílí <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Zkontroluj to!</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Tato aplikace potřebuje pro správnou funkčnost JavaScript. Prosím {linkstart}povolte JavaScript{linkend} a znovu načtěte stránku.",
"Log out" : "Odhlásit se",
"Search" : "Hledat",
......@@ -259,8 +260,8 @@ OC.L10N.register(
"Please try again or contact your administrator." : "Prosím zkuste to znovu nebo kontaktujte vašeho správce.",
"Log in" : "Přihlásit",
"Wrong password. Reset it?" : "Nesprávné heslo. Resetovat?",
"Stay logged in" : "Neodhlašovat",
"Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>jen ti dávám vědět, že s tebou %s sdílí <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Zkontroluj to!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Tato instalace ownCloudu je momentálně v jednouživatelském módu.",
"This means only administrators can use the instance." : "To znamená, že pouze správci systému mohou aplikaci používat.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte prosím správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
......
......@@ -248,6 +248,7 @@
"Finishing …" : "Dokončuji...",
"Need help?" : "Potřebujete pomoc?",
"See the documentation" : "Shlédnout dokumentaci",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>jen ti dávám vědět, že s tebou %s sdílí <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Zkontroluj to!</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Tato aplikace potřebuje pro správnou funkčnost JavaScript. Prosím {linkstart}povolte JavaScript{linkend} a znovu načtěte stránku.",
"Log out" : "Odhlásit se",
"Search" : "Hledat",
......@@ -257,8 +258,8 @@
"Please try again or contact your administrator." : "Prosím zkuste to znovu nebo kontaktujte vašeho správce.",
"Log in" : "Přihlásit",
"Wrong password. Reset it?" : "Nesprávné heslo. Resetovat?",
"Stay logged in" : "Neodhlašovat",
"Alternative Logins" : "Alternativní přihlášení",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>jen ti dávám vědět, že s tebou %s sdílí <strong>%s</strong>.<br><a href=\"%s\">Zkontroluj to!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Tato instalace ownCloudu je momentálně v jednouživatelském módu.",
"This means only administrators can use the instance." : "To znamená, že pouze správci systému mohou aplikaci používat.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Kontaktujte prosím správce systému, pokud se tato zpráva objevuje opakovaně nebo nečekaně.",
......
......@@ -172,6 +172,7 @@ OC.L10N.register(
"_download %n file_::_download %n files_" : ["λήψη %n αρχείου","λήψη %n αρχείων"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Η έκδοση {version} είναι διαθέσιμη. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πως να κάνετε την ενημέρωση.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Ενημέρωση του {productName} στην έκδοση {version}, αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα.",
"An error occurred." : "Παρουσιάστηκε σφάλμα",
"Please reload the page." : "Παρακαλώ επαναφορτώστε τη σελίδα.",
"The update was unsuccessful. " : "Η ενημέρωση ήταν ανεπιτυχής.",
"The update was successful. There were warnings." : "Η ενημέρωση ήταν επιτυχής. Υπήρχαν προειδοποιήσεις.",
......@@ -244,6 +245,7 @@ OC.L10N.register(
"Finishing …" : "Ολοκλήρωση...",
"Need help?" : "Θέλετε βοήθεια;",
"See the documentation" : "Δείτε την τεκμηρίωση",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Γειά χαρά,<br><br>απλά σας ενημερώνω πως ο %s μοιράστηκε το<strong>%s</strong> με εσάς.<br><a href=\"%s\">Δείτε το!</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Αυτή η εφαρμογή απαιτεί JavaScript για σωστή λειτουργία. Παρακαλώ {linkstart} ενεργοποιήστε τη JavaScrip {linkend} και επαναφορτώστε τη σελίδα.",
"Log out" : "Αποσύνδεση",
"Search" : "Αναζήτηση",
......@@ -254,7 +256,6 @@ OC.L10N.register(
"Log in" : "Είσοδος",
"Wrong password. Reset it?" : "Λάθος Κωδικός. Επαναφορά;",
"Alternative Logins" : "Εναλλακτικές Συνδέσεις",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Γειά χαρά,<br><br>απλά σας ενημερώνω πως ο %s μοιράστηκε το<strong>%s</strong> με εσάς.<br><a href=\"%s\">Δείτε το!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Αυτή η εγκατάσταση ownCloud είναι τώρα σε κατάσταση ενός χρήστη.",
"This means only administrators can use the instance." : "Αυτό σημαίνει ότι μόνο διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος αν αυτό το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται ή εμφανίστηκε απρόσμενα.",
......
......@@ -170,6 +170,7 @@
"_download %n file_::_download %n files_" : ["λήψη %n αρχείου","λήψη %n αρχείων"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Η έκδοση {version} είναι διαθέσιμη. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πως να κάνετε την ενημέρωση.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Ενημέρωση του {productName} στην έκδοση {version}, αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα.",
"An error occurred." : "Παρουσιάστηκε σφάλμα",
"Please reload the page." : "Παρακαλώ επαναφορτώστε τη σελίδα.",
"The update was unsuccessful. " : "Η ενημέρωση ήταν ανεπιτυχής.",
"The update was successful. There were warnings." : "Η ενημέρωση ήταν επιτυχής. Υπήρχαν προειδοποιήσεις.",
......@@ -242,6 +243,7 @@
"Finishing …" : "Ολοκλήρωση...",
"Need help?" : "Θέλετε βοήθεια;",
"See the documentation" : "Δείτε την τεκμηρίωση",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Γειά χαρά,<br><br>απλά σας ενημερώνω πως ο %s μοιράστηκε το<strong>%s</strong> με εσάς.<br><a href=\"%s\">Δείτε το!</a><br><br>",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please {linkstart}enable JavaScript{linkend} and reload the page." : "Αυτή η εφαρμογή απαιτεί JavaScript για σωστή λειτουργία. Παρακαλώ {linkstart} ενεργοποιήστε τη JavaScrip {linkend} και επαναφορτώστε τη σελίδα.",
"Log out" : "Αποσύνδεση",
"Search" : "Αναζήτηση",
......@@ -252,7 +254,6 @@
"Log in" : "Είσοδος",
"Wrong password. Reset it?" : "Λάθος Κωδικός. Επαναφορά;",
"Alternative Logins" : "Εναλλακτικές Συνδέσεις",
"Hey there,<br><br>just letting you know that %s shared <strong>%s</strong> with you.<br><a href=\"%s\">View it!</a><br><br>" : "Γειά χαρά,<br><br>απλά σας ενημερώνω πως ο %s μοιράστηκε το<strong>%s</strong> με εσάς.<br><a href=\"%s\">Δείτε το!</a><br><br>",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Αυτή η εγκατάσταση ownCloud είναι τώρα σε κατάσταση ενός χρήστη.",
"This means only administrators can use the instance." : "Αυτό σημαίνει ότι μόνο διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος αν αυτό το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται ή εμφανίστηκε απρόσμενα.",
......
......@@ -80,6 +80,7 @@ OC.L10N.register(
"Uninstall" : "Odinstalovat",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikace byla povolena ale je třeba ji aktualizovat. Za 5 sekund budete přesměrování na stránku pro aktualizaci.",
"App update" : "Aktualizace aplikace",
"No apps found for \"{query}\"" : "Nebyly nalezeny žádné aplikace pro \"{query}\"",
"An error occurred: {message}" : "Nastala chyba: {message}",
"Select a profile picture" : "Vyberte profilový obrázek",
"Very weak password" : "Velmi slabé heslo",
......
......@@ -78,6 +78,7 @@
"Uninstall" : "Odinstalovat",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Aplikace byla povolena ale je třeba ji aktualizovat. Za 5 sekund budete přesměrování na stránku pro aktualizaci.",
"App update" : "Aktualizace aplikace",
"No apps found for \"{query}\"" : "Nebyly nalezeny žádné aplikace pro \"{query}\"",
"An error occurred: {message}" : "Nastala chyba: {message}",
"Select a profile picture" : "Vyberte profilový obrázek",
"Very weak password" : "Velmi slabé heslo",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment