Commit da14a605 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 541344d8
......@@ -92,6 +92,6 @@ OC.L10N.register(
"Upload too large" : "Прекалено голям файл за качване.",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файловете, които се опитваш да качиш са по-големи от позволеното на този сървър.",
"Files are being scanned, please wait." : "Файловете се сканирват, изчакайте.",
"Currently scanning" : "В момента се сканирва."
"Currently scanning" : "В момента се търси"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -90,6 +90,6 @@
"Upload too large" : "Прекалено голям файл за качване.",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Файловете, които се опитваш да качиш са по-големи от позволеното на този сървър.",
"Files are being scanned, please wait." : "Файловете се сканирват, изчакайте.",
"Currently scanning" : "В момента се сканирва."
"Currently scanning" : "В момента се търси"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Could not update the private key password." : "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Současné přihlašovací heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
"Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"File recovery settings updated" : "Možnosti záchrany souborů aktualizovány",
"Could not update file recovery" : "Nelze nastavit záchranu souborů",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Could not update the private key password." : "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staré heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Současné přihlašovací heslo nebylo zadáno správně, zkuste to prosím znovu.",
"Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"File recovery settings updated" : "Možnosti záchrany souborů aktualizovány",
"Could not update file recovery" : "Nelze nastavit záchranu souborů",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Gentag venligst det nye kodeord til gendannelse",
"Password successfully changed." : "Kodeordet blev ændret succesfuldt",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Could not update the private key password." : "Kunne ikke opdatere kodeordet til den private nøgle.",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle kodeord var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuværende kodeord til log-in var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"File recovery settings updated" : "Filgendannelsesindstillinger opdateret",
"Could not update file recovery" : "Kunne ikke opdatere filgendannelse",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Gentag venligst det nye kodeord til gendannelse",
"Password successfully changed." : "Kodeordet blev ændret succesfuldt",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Could not update the private key password." : "Kunne ikke opdatere kodeordet til den private nøgle.",
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle kodeord var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nuværende kodeord til log-in var ikke korrekt, prøv venligst igen.",
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"File recovery settings updated" : "Filgendannelsesindstillinger opdateret",
"Could not update file recovery" : "Kunne ikke opdatere filgendannelse",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Password successfully changed." : "Dein Passwort wurde geändert.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort falsch.",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
"The old password was not correct, please try again." : "Das alte Passwort war nicht korrekt, bitte versuche es noch einmal.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Das aktuelle Anmeldepasswort war nicht korrekt, bitte versuche es noch einmal.",
"Private key password successfully updated." : "Passwort des privaten Schlüssels erfolgreich aktualisiert",
"File recovery settings updated" : "Einstellungen zur Wiederherstellung von Dateien wurden aktualisiert",
"Could not update file recovery" : "Dateiwiederherstellung konnte nicht aktualisiert werden",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Password successfully changed." : "Dein Passwort wurde geändert.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort falsch.",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
"The old password was not correct, please try again." : "Das alte Passwort war nicht korrekt, bitte versuche es noch einmal.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Das aktuelle Anmeldepasswort war nicht korrekt, bitte versuche es noch einmal.",
"Private key password successfully updated." : "Passwort des privaten Schlüssels erfolgreich aktualisiert",
"File recovery settings updated" : "Einstellungen zur Wiederherstellung von Dateien wurden aktualisiert",
"Could not update file recovery" : "Dateiwiederherstellung konnte nicht aktualisiert werden",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Password successfully changed." : "Das Passwort wurde erfolgreich geändert.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort nicht richtig.",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
"The old password was not correct, please try again." : "Das alte Passwort war nicht korrekt, bitte versuchen Sie es noch einmal.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Das aktuelle Anmeldepasswort war nicht korrekt, bitte versuchen Sie es noch einmal.",
"Private key password successfully updated." : "Das Passwort des privaten Schlüssels wurde erfolgreich aktualisiert.",
"File recovery settings updated" : "Die Einstellungen für die Dateiwiederherstellung wurden aktualisiert.",
"Could not update file recovery" : "Die Dateiwiederherstellung konnte nicht aktualisiert werden.",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Password successfully changed." : "Das Passwort wurde erfolgreich geändert.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort nicht richtig.",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
"The old password was not correct, please try again." : "Das alte Passwort war nicht korrekt, bitte versuchen Sie es noch einmal.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Das aktuelle Anmeldepasswort war nicht korrekt, bitte versuchen Sie es noch einmal.",
"Private key password successfully updated." : "Das Passwort des privaten Schlüssels wurde erfolgreich aktualisiert.",
"File recovery settings updated" : "Die Einstellungen für die Dateiwiederherstellung wurden aktualisiert.",
"Could not update file recovery" : "Die Dateiwiederherstellung konnte nicht aktualisiert werden.",
......
......@@ -5,9 +5,11 @@ OC.L10N.register(
"Recovery key successfully enabled" : "Palautusavain kytketty päälle onnistuneesti",
"Password successfully changed." : "Salasana vaihdettiin onnistuneesti.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Salasanan vaihto epäonnistui. Kenties vanha salasana oli väärin.",
"The old password was not correct, please try again." : "Vanha salasana oli väärin, yritä uudelleen.",
"Private key password successfully updated." : "Yksityisen avaimen salasana päivitetty onnistuneesti.",
"File recovery settings updated" : "Tiedostopalautuksen asetukset päivitetty",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tuntematon virhe. Tarkista järjestelmän asetukset tai ole yhteydessä ylläpitäjään.",
"Missing requirements." : "Puuttuvat vaatimukset.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Seuraavat käyttäjät eivät ole määrittäneet salausta:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Ensimmäinen salauskerta käynnistetty... Tämä saattaa kestää hetken.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Ensimmäinen salauskerta on meneillään... Yritä myöhemmin uudelleen.",
......@@ -25,8 +27,8 @@ OC.L10N.register(
"Repeat New Recovery key password" : "Toista uusi palautusavaimen salasana",
"Change Password" : "Vaihda salasana",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Jos et muista vanhaa salasanaasi, voit pyytää ylläpitäjää palauttamaan tiedostosi.",
"Old log-in password" : "Vanha kirjautumis-salasana",
"Current log-in password" : "Nykyinen kirjautumis-salasana",
"Old log-in password" : "Vanha kirjautumissalasana",
"Current log-in password" : "Nykyinen kirjautumissalasana",
"Update Private Key Password" : "Päivitä yksityisen avaimen salasana",
"Enable password recovery:" : "Ota salasanan palautus käyttöön:"
},
......
......@@ -3,9 +3,11 @@
"Recovery key successfully enabled" : "Palautusavain kytketty päälle onnistuneesti",
"Password successfully changed." : "Salasana vaihdettiin onnistuneesti.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Salasanan vaihto epäonnistui. Kenties vanha salasana oli väärin.",
"The old password was not correct, please try again." : "Vanha salasana oli väärin, yritä uudelleen.",
"Private key password successfully updated." : "Yksityisen avaimen salasana päivitetty onnistuneesti.",
"File recovery settings updated" : "Tiedostopalautuksen asetukset päivitetty",
"Unknown error. Please check your system settings or contact your administrator" : "Tuntematon virhe. Tarkista järjestelmän asetukset tai ole yhteydessä ylläpitäjään.",
"Missing requirements." : "Puuttuvat vaatimukset.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Seuraavat käyttäjät eivät ole määrittäneet salausta:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Ensimmäinen salauskerta käynnistetty... Tämä saattaa kestää hetken.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Ensimmäinen salauskerta on meneillään... Yritä myöhemmin uudelleen.",
......@@ -23,8 +25,8 @@
"Repeat New Recovery key password" : "Toista uusi palautusavaimen salasana",
"Change Password" : "Vaihda salasana",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Jos et muista vanhaa salasanaasi, voit pyytää ylläpitäjää palauttamaan tiedostosi.",
"Old log-in password" : "Vanha kirjautumis-salasana",
"Current log-in password" : "Nykyinen kirjautumis-salasana",
"Old log-in password" : "Vanha kirjautumissalasana",
"Current log-in password" : "Nykyinen kirjautumissalasana",
"Update Private Key Password" : "Päivitä yksityisen avaimen salasana",
"Enable password recovery:" : "Ota salasanan palautus käyttöön:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Veuillez répéter le nouveau mot de passe de récupération",
"Password successfully changed." : "Mot de passe changé avec succès ",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ne peut pas changer le mot de passe. L'ancien mot de passe est peut-être incorrect.",
"Could not update the private key password." : "Impossible de mettre à jour le mot de passe de la clé privée.",
"The old password was not correct, please try again." : "L'ancien mot de passe est incorrect. Veuillez réessayer.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Le mot de passe actuel n'est pas correct, veuillez réessayer.",
"Private key password successfully updated." : "Mot de passe de la clé privé mis à jour avec succès.",
"File recovery settings updated" : "Paramètres de récupération de fichiers mis à jour",
"Could not update file recovery" : "Ne peut pas remettre à jour les fichiers de récupération",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Veuillez répéter le nouveau mot de passe de récupération",
"Password successfully changed." : "Mot de passe changé avec succès ",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ne peut pas changer le mot de passe. L'ancien mot de passe est peut-être incorrect.",
"Could not update the private key password." : "Impossible de mettre à jour le mot de passe de la clé privée.",
"The old password was not correct, please try again." : "L'ancien mot de passe est incorrect. Veuillez réessayer.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Le mot de passe actuel n'est pas correct, veuillez réessayer.",
"Private key password successfully updated." : "Mot de passe de la clé privé mis à jour avec succès.",
"File recovery settings updated" : "Paramètres de récupération de fichiers mis à jour",
"Could not update file recovery" : "Ne peut pas remettre à jour les fichiers de récupération",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "新しい復旧キーのパスワードをもう一度入力",
"Password successfully changed." : "パスワードを変更できました。",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "パスワードを変更できませんでした。古いパスワードが間違っているかもしれません。",
"Could not update the private key password." : "秘密鍵のパスワードを更新できませんでした。",
"The old password was not correct, please try again." : "古いパスワードが一致しませんでした。もう一度入力してください。",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "ログインパスワードが一致しませんでした。もう一度入力してください。",
"Private key password successfully updated." : "秘密鍵のパスワードが正常に更新されました。",
"File recovery settings updated" : "ファイルリカバリ設定を更新しました",
"Could not update file recovery" : "ファイルリカバリを更新できませんでした",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "新しい復旧キーのパスワードをもう一度入力",
"Password successfully changed." : "パスワードを変更できました。",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "パスワードを変更できませんでした。古いパスワードが間違っているかもしれません。",
"Could not update the private key password." : "秘密鍵のパスワードを更新できませんでした。",
"The old password was not correct, please try again." : "古いパスワードが一致しませんでした。もう一度入力してください。",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "ログインパスワードが一致しませんでした。もう一度入力してください。",
"Private key password successfully updated." : "秘密鍵のパスワードが正常に更新されました。",
"File recovery settings updated" : "ファイルリカバリ設定を更新しました",
"Could not update file recovery" : "ファイルリカバリを更新できませんでした",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Ponovno vpišite nov ključ za obnovitev",
"Password successfully changed." : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisana pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"Private key password successfully updated." : "Zasebni ključ za geslo je uspešno posodobljen.",
"File recovery settings updated" : "Nastavitve obnavljanja dokumentov so posodobljene",
"Could not update file recovery" : "Nastavitev za obnavljanje dokumentov ni mogoče posodobiti",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Ponovno vpišite nov ključ za obnovitev",
"Password successfully changed." : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisana pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"Private key password successfully updated." : "Zasebni ključ za geslo je uspešno posodobljen.",
"File recovery settings updated" : "Nastavitve obnavljanja dokumentov so posodobljene",
"Could not update file recovery" : "Nastavitev za obnavljanje dokumentov ni mogoče posodobiti",
......
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Lütfen yeni kurtarma parolasını yenileyin",
"Password successfully changed." : "Parola başarıyla değiştirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Parola değiştirilemedi. Eski parolanız doğru olmayabilir.",
"Could not update the private key password." : "Özel anahtar parolası güncellenemedi",
"The old password was not correct, please try again." : "Eski parola doğru değil, lütfen yeniden deneyin.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Geçerli oturum parolası doğru değil, lütfen yeniden deneyin.",
"Private key password successfully updated." : "Özel anahtar parolası başarıyla güncellendi.",
"File recovery settings updated" : "Dosya kurtarma ayarları güncellendi",
"Could not update file recovery" : "Dosya kurtarma güncellenemedi",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Lütfen yeni kurtarma parolasını yenileyin",
"Password successfully changed." : "Parola başarıyla değiştirildi.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Parola değiştirilemedi. Eski parolanız doğru olmayabilir.",
"Could not update the private key password." : "Özel anahtar parolası güncellenemedi",
"The old password was not correct, please try again." : "Eski parola doğru değil, lütfen yeniden deneyin.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Geçerli oturum parolası doğru değil, lütfen yeniden deneyin.",
"Private key password successfully updated." : "Özel anahtar parolası başarıyla güncellendi.",
"File recovery settings updated" : "Dosya kurtarma ayarları güncellendi",
"Could not update file recovery" : "Dosya kurtarma güncellenemedi",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment