Commit e77b2e53 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud

[tx-robot] updated from transifex

parent 6d54d2fa
......@@ -47,6 +47,8 @@ OC.L10N.register(
"Select" : "Изабери",
"Pending" : "На чекању",
"Unable to determine date" : "Не могу да одредим датум",
"This operation is forbidden" : "Ова радња је забрањена",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Овај директоријум није доступан, проверите записе или контактирајте администратора",
"Error moving file." : "Грешка при премештању фајла.",
"Error moving file" : "Грешка при премештању фајла",
"Error" : "Грешка",
......
......@@ -45,6 +45,8 @@
"Select" : "Изабери",
"Pending" : "На чекању",
"Unable to determine date" : "Не могу да одредим датум",
"This operation is forbidden" : "Ова радња је забрањена",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Овај директоријум није доступан, проверите записе или контактирајте администратора",
"Error moving file." : "Грешка при премештању фајла.",
"Error moving file" : "Грешка при премештању фајла",
"Error" : "Грешка",
......
......@@ -78,6 +78,7 @@ OC.L10N.register(
"Verify settings" : "Провери поставке",
"1. Server" : "1. сервер",
"%s. Server:" : "%s. Сервер:",
"Add a new and blank configuration" : "Додај нову празну поставу",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Копирај тренутну поставу у везивање новог директоријума",
"Delete the current configuration" : "Обриши тренутне поставке",
"Host" : "Домаћин",
......
......@@ -76,6 +76,7 @@
"Verify settings" : "Провери поставке",
"1. Server" : "1. сервер",
"%s. Server:" : "%s. Сервер:",
"Add a new and blank configuration" : "Додај нову празну поставу",
"Copy current configuration into new directory binding" : "Копирај тренутну поставу у везивање новог директоријума",
"Delete the current configuration" : "Обриши тренутне поставке",
"Host" : "Домаћин",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ OC.L10N.register(
"Repair warning: " : "Упозорење о поправци :",
"Repair error: " : "Грешка поправке:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Следеће неусаглашене апликације су искључене: %s",
"Following apps have been disabled: %s" : "Следеће апликације су искључене: %s",
"Invalid file provided" : "Понуђени фајл је неисправан",
"No image or file provided" : "Није дата ни слика ни фајл",
"Unknown filetype" : "Непознат тип фајла",
......@@ -137,6 +138,7 @@ OC.L10N.register(
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Надограђујем {productName} на издање {version}. Ово би могло да потраје.",
"Please reload the page." : "Поново учитајте страницу.",
"The update was unsuccessful. " : "Ажурирање није успело.",
"The update was successful. There were warnings." : "Ажурирање је успело. Било је упозорења.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Ажурирање је успело. Преусмеравам вас на оунКлауд.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Није могуће ресетовати лозинку јер je токен неважећи",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не могу да пошаљем поруку за ресетовање лозинке. Проверите да ли је корисничко име исправно.",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@
"Repair warning: " : "Упозорење о поправци :",
"Repair error: " : "Грешка поправке:",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "Следеће неусаглашене апликације су искључене: %s",
"Following apps have been disabled: %s" : "Следеће апликације су искључене: %s",
"Invalid file provided" : "Понуђени фајл је неисправан",
"No image or file provided" : "Није дата ни слика ни фајл",
"Unknown filetype" : "Непознат тип фајла",
......@@ -135,6 +136,7 @@
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Надограђујем {productName} на издање {version}. Ово би могло да потраје.",
"Please reload the page." : "Поново учитајте страницу.",
"The update was unsuccessful. " : "Ажурирање није успело.",
"The update was successful. There were warnings." : "Ажурирање је успело. Било је упозорења.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Ажурирање је успело. Преусмеравам вас на оунКлауд.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Није могуће ресетовати лозинку јер je токен неважећи",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Не могу да пошаљем поруку за ресетовање лозинке. Проверите да ли је корисничко име исправно.",
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Библиотека %s издања нижег од %s је потребна - доступно издање %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Следеће платформе су подржане: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "оунКлауд %s или новији је потребан.",
"ownCloud %s or lower is required." : "оунКлауд %s или старији је потребан.",
"Help" : "Помоћ",
"Personal" : "Лично",
"Users" : "Корисници",
......@@ -44,6 +45,7 @@ OC.L10N.register(
"File name is a reserved word" : "Назив фајла је резервисана реч",
"File name contains at least one invalid character" : "Назив фајла садржи бар један недозвољен знак",
"File name is too long" : "Назив фајла је предугачак",
"File is currently busy, please try again later" : "Фајл је тренутно заузет, покушајте поново касније",
"Can't read file" : "Не могу да читам фајл",
"App directory already exists" : "Директоријум апликација већ постоји",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Не могу да креирам фасциклу за апликацију. Исправите дозволе. %s",
......@@ -84,6 +86,7 @@ OC.L10N.register(
"Set an admin username." : "Поставите име за администратора.",
"Set an admin password." : "Поставите лозинку за администратора.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Не могу креирати или уписивати у директоријум података %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Неисправан ИД Здруженог облака",
"%s shared »%s« with you" : "%s подели „%s“ са вама",
"%s via %s" : "%s путем %s",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Дељење %s није успело зато што поздина не дозвољава дељење од типа %i",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "Библиотека %s издања нижег од %s је потребна - доступно издање %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Следеће платформе су подржане: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "оунКлауд %s или новији је потребан.",
"ownCloud %s or lower is required." : "оунКлауд %s или старији је потребан.",
"Help" : "Помоћ",
"Personal" : "Лично",
"Users" : "Корисници",
......@@ -42,6 +43,7 @@
"File name is a reserved word" : "Назив фајла је резервисана реч",
"File name contains at least one invalid character" : "Назив фајла садржи бар један недозвољен знак",
"File name is too long" : "Назив фајла је предугачак",
"File is currently busy, please try again later" : "Фајл је тренутно заузет, покушајте поново касније",
"Can't read file" : "Не могу да читам фајл",
"App directory already exists" : "Директоријум апликација већ постоји",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Не могу да креирам фасциклу за апликацију. Исправите дозволе. %s",
......@@ -82,6 +84,7 @@
"Set an admin username." : "Поставите име за администратора.",
"Set an admin password." : "Поставите лозинку за администратора.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Не могу креирати или уписивати у директоријум података %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Неисправан ИД Здруженог облака",
"%s shared »%s« with you" : "%s подели „%s“ са вама",
"%s via %s" : "%s путем %s",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Дељење %s није успело зато што поздина не дозвољава дељење од типа %i",
......
......@@ -25,6 +25,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Şifrəni dəyişmək olmur",
"Enabled" : "İşə salınıb",
"Not enabled" : "İşə salınıb",
"Federated Cloud Sharing" : "Federal Cloud Paylaşım",
"Group already exists." : "Qrup artılq mövcduddur.",
"Unable to add group." : "Qrupu əlavə etmək mümkün deyil. ",
"Unable to delete group." : "Qrupu silmək mümkün deyil.",
......
......@@ -23,6 +23,7 @@
"Unable to change password" : "Şifrəni dəyişmək olmur",
"Enabled" : "İşə salınıb",
"Not enabled" : "İşə salınıb",
"Federated Cloud Sharing" : "Federal Cloud Paylaşım",
"Group already exists." : "Qrup artılq mövcduddur.",
"Unable to add group." : "Qrupu əlavə etmək mümkün deyil. ",
"Unable to delete group." : "Qrupu silmək mümkün deyil.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
"Enabled" : "Povoleno",
"Not enabled" : "Vypnuto",
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Došlo k chybě, zkontrolujte prosím log (Chyba: %s)",
"Migration Completed" : "Migrace dokončena",
"Group already exists." : "Skupina již existuje.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
"Enabled" : "Povoleno",
"Not enabled" : "Vypnuto",
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Došlo k chybě, zkontrolujte prosím log (Chyba: %s)",
"Migration Completed" : "Migrace dokončena",
"Group already exists." : "Skupina již existuje.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Kunne ikke ændre kodeord",
"Enabled" : "Aktiveret",
"Not enabled" : "Slået fra",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammensluttet Cloud deling",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Der opstod en fejl - tjek venligst dine logfiler (fejl: %s)",
"Migration Completed" : "Overflytning blev fuldført",
"Group already exists." : "Gruppen findes allerede.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Kunne ikke ændre kodeord",
"Enabled" : "Aktiveret",
"Not enabled" : "Slået fra",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammensluttet Cloud deling",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Der opstod en fejl - tjek venligst dine logfiler (fejl: %s)",
"Migration Completed" : "Overflytning blev fuldført",
"Group already exists." : "Gruppen findes allerede.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Enabled" : "Aktiviert",
"Not enabled" : "Nicht aktiviert",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Es ist ein Problem aufgetreten, bitte überprüfe Deine Logdateien (Fehler: %s)",
"Migration Completed" : "Migration komplett",
"Group already exists." : "Gruppe existiert bereits.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Enabled" : "Aktiviert",
"Not enabled" : "Nicht aktiviert",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Es ist ein Problem aufgetreten, bitte überprüfe Deine Logdateien (Fehler: %s)",
"Migration Completed" : "Migration komplett",
"Group already exists." : "Gruppe existiert bereits.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Enabled" : "Aktiviert",
"Not enabled" : "Nicht aktiviert",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Es ist ein Problem aufgetreten, bitte überprüfen Sie Ihre Logdateien (Fehler: %s)",
"Migration Completed" : "Migration abgeschlossen",
"Group already exists." : "Gruppe existiert bereits.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Enabled" : "Aktiviert",
"Not enabled" : "Nicht aktiviert",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated-Cloud-Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Es ist ein Problem aufgetreten, bitte überprüfen Sie Ihre Logdateien (Fehler: %s)",
"Migration Completed" : "Migration abgeschlossen",
"Group already exists." : "Gruppe existiert bereits.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Αδυναμία αλλαγής συνθηματικού",
"Enabled" : "Ενεργοποιημένο",
"Not enabled" : "Μη ενεργοποιημένο",
"Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Παρουσιάστηκε πρόβλημα, παρακαλώ ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής σας (Σφάλμα: %s)",
"Migration Completed" : "Η μετάβαση ολοκληρώθηκε",
"Group already exists." : "Η ομάδα υπάρχει ήδη.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Αδυναμία αλλαγής συνθηματικού",
"Enabled" : "Ενεργοποιημένο",
"Not enabled" : "Μη ενεργοποιημένο",
"Federated Cloud Sharing" : "Διαμοιρασμός σε ομόσπονδα σύννεφα ",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Παρουσιάστηκε πρόβλημα, παρακαλώ ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής σας (Σφάλμα: %s)",
"Migration Completed" : "Η μετάβαση ολοκληρώθηκε",
"Group already exists." : "Η ομάδα υπάρχει ήδη.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Unable to change password",
"Enabled" : "Enabled",
"Not enabled" : "Not enabled",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "A problem occurred, please check your log files (Error: %s)",
"Migration Completed" : "Migration Completed",
"Group already exists." : "Group already exists.",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Unable to change password" : "Unable to change password",
"Enabled" : "Enabled",
"Not enabled" : "Not enabled",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "A problem occurred, please check your log files (Error: %s)",
"Migration Completed" : "Migration Completed",
"Group already exists." : "Group already exists.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Enabled" : "Habilitado",
"Not enabled" : "No habilitado",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartido en Cloud Federado",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ocurrió un problema, por favor verifique los archivos de registro (Error: %s)",
"Migration Completed" : "Migración finalizada",
"Group already exists." : "El grupo ya existe.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Enabled" : "Habilitado",
"Not enabled" : "No habilitado",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartido en Cloud Federado",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ocurrió un problema, por favor verifique los archivos de registro (Error: %s)",
"Migration Completed" : "Migración finalizada",
"Group already exists." : "El grupo ya existe.",
......
......@@ -23,6 +23,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Ezin izan da pasahitza aldatu",
"Enabled" : "Gaitua",
"Not enabled" : "Gaitu gabe",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
"Group already exists." : "Taldea dagoeneko existitzen da",
"Unable to add group." : "Ezin izan da taldea gehitu.",
"Unable to delete group." : "Ezin izan da taldea ezabatu.",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@
"Unable to change password" : "Ezin izan da pasahitza aldatu",
"Enabled" : "Gaitua",
"Not enabled" : "Gaitu gabe",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
"Group already exists." : "Taldea dagoeneko existitzen da",
"Unable to add group." : "Ezin izan da taldea gehitu.",
"Unable to delete group." : "Ezin izan da taldea ezabatu.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Salasanan vaihto ei onnistunut",
"Enabled" : "Käytössä",
"Not enabled" : "Ei käytössä",
"Federated Cloud Sharing" : "Federoitu pilvijakaminen",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Tapahtui virhe, tarkista lokitiedostot (Virhe: %s)",
"Migration Completed" : "Migraatio valmistui",
"Group already exists." : "Ryhmä on jo olemassa.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Salasanan vaihto ei onnistunut",
"Enabled" : "Käytössä",
"Not enabled" : "Ei käytössä",
"Federated Cloud Sharing" : "Federoitu pilvijakaminen",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Tapahtui virhe, tarkista lokitiedostot (Virhe: %s)",
"Migration Completed" : "Migraatio valmistui",
"Group already exists." : "Ryhmä on jo olemassa.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Impossible de modifier le mot de passe",
"Enabled" : "Activées",
"Not enabled" : "Désactivées",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Une erreur est survenue, veuillez vérifier vos fichiers de log (Erreur: %s)",
"Migration Completed" : "Migration terminée",
"Group already exists." : "Ce groupe existe déjà.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Impossible de modifier le mot de passe",
"Enabled" : "Activées",
"Not enabled" : "Désactivées",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Une erreur est survenue, veuillez vérifier vos fichiers de log (Erreur: %s)",
"Migration Completed" : "Migration terminée",
"Group already exists." : "Ce groupe existe déjà.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Non é posíbel cambiar o contrasinal",
"Enabled" : "Activado",
"Not enabled" : "Non activado",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartición de nube federada",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ocorreu un problema revise os ficheiros de rexistro (Erro: %s)",
"Migration Completed" : "Completouse a migración",
"Group already exists." : "Xa existe o grupo.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Non é posíbel cambiar o contrasinal",
"Enabled" : "Activado",
"Not enabled" : "Non activado",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartición de nube federada",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ocorreu un problema revise os ficheiros de rexistro (Erro: %s)",
"Migration Completed" : "Completouse a migración",
"Group already exists." : "Xa existe o grupo.",
......
......@@ -22,6 +22,7 @@ OC.L10N.register(
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hibás admin helyreállítási jelszó. Ellenőrizze a jelszót és próbálja újra!",
"Unable to change password" : "Nem sikerült megváltoztatni a jelszót",
"Enabled" : "Bekapcsolva",
"Federated Cloud Sharing" : "Megosztás Egyesített Felhőben",
"Saved" : "Elmentve",
"test email settings" : "e-mail beállítások ellenőrzése",
"Email sent" : "Az e-mailt elküldtük",
......
......@@ -20,6 +20,7 @@
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Hibás admin helyreállítási jelszó. Ellenőrizze a jelszót és próbálja újra!",
"Unable to change password" : "Nem sikerült megváltoztatni a jelszót",
"Enabled" : "Bekapcsolva",
"Federated Cloud Sharing" : "Megosztás Egyesített Felhőben",
"Saved" : "Elmentve",
"test email settings" : "e-mail beállítások ellenőrzése",
"Email sent" : "Az e-mailt elküldtük",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Tidak dapat mengubah sandi",
"Enabled" : "Diaktifkan",
"Not enabled" : "Tidak diaktifkan",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Terjadi masalah, mohon periksa berkas log Anda (Kesalahan: %s)",
"Migration Completed" : "Migrasi Selesai",
"Group already exists." : "Grup sudah ada.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Tidak dapat mengubah sandi",
"Enabled" : "Diaktifkan",
"Not enabled" : "Tidak diaktifkan",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Terjadi masalah, mohon periksa berkas log Anda (Kesalahan: %s)",
"Migration Completed" : "Migrasi Selesai",
"Group already exists." : "Grup sudah ada.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Impossibile cambiare la password",
"Enabled" : "Abilitata",
"Not enabled" : "Non abilitata",
"Federated Cloud Sharing" : "Condivisione cloud federata",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Si è verificato un problema, controlla i tuoi file di log (Errore: %s)",
"Migration Completed" : "Migrazione completata",
"Group already exists." : "Il gruppo esiste già.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Impossibile cambiare la password",
"Enabled" : "Abilitata",
"Not enabled" : "Non abilitata",
"Federated Cloud Sharing" : "Condivisione cloud federata",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Si è verificato un problema, controlla i tuoi file di log (Errore: %s)",
"Migration Completed" : "Migrazione completata",
"Group already exists." : "Il gruppo esiste già.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "パスワードを変更できません",
"Enabled" : "有効",
"Not enabled" : "無効",
"Federated Cloud Sharing" : "統合されたクラウド共有",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "問題が発生しました。ログファイルを確認してください。(Error: %s)",
"Migration Completed" : "移行が完了しました",
"Group already exists." : "グループはすでに存在しています",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "パスワードを変更できません",
"Enabled" : "有効",
"Not enabled" : "無効",
"Federated Cloud Sharing" : "統合されたクラウド共有",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "問題が発生しました。ログファイルを確認してください。(Error: %s)",
"Migration Completed" : "移行が完了しました",
"Group already exists." : "グループはすでに存在しています",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "암호를 변경할 수 없음",
"Enabled" : "활성",
"Not enabled" : "비활성",
"Federated Cloud Sharing" : "클라우드 연합 공유",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "문제가 발생하였습니다. 로그 파일을 참조하십시오(오류: %s)",
"Migration Completed" : "이전 완료됨",
"Group already exists." : "그룹이 이미 존재합니다.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "암호를 변경할 수 없음",
"Enabled" : "활성",
"Not enabled" : "비활성",
"Federated Cloud Sharing" : "클라우드 연합 공유",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "문제가 발생하였습니다. 로그 파일을 참조하십시오(오류: %s)",
"Migration Completed" : "이전 완료됨",
"Group already exists." : "그룹이 이미 존재합니다.",
......
......@@ -47,6 +47,7 @@ OC.L10N.register(
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Trūksta PHP modulio „fileinfo“. Labai rekomenduojame įjungti šį modulį, kad gauti geriausius rezultatus nustatant mime-tipą.",
"Allow apps to use the Share API" : "Leidžia programoms naudoti Share API",
"Allow public uploads" : "Leisti viešus įkėlimus",
"days" : "dienos",
"Allow resharing" : "Leisti dalintis",
"Execute one task with each page loaded" : "Įvykdyti vieną užduotį su kiekvieno puslapio įkėlimu",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php yra registruotas tinklapio suplanuotų užduočių paslaugose, kad iškviesti cron.php kas 15 minučių per http.",
......
......@@ -45,6 +45,7 @@
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Trūksta PHP modulio „fileinfo“. Labai rekomenduojame įjungti šį modulį, kad gauti geriausius rezultatus nustatant mime-tipą.",
"Allow apps to use the Share API" : "Leidžia programoms naudoti Share API",
"Allow public uploads" : "Leisti viešus įkėlimus",
"days" : "dienos",
"Allow resharing" : "Leisti dalintis",
"Execute one task with each page loaded" : "Įvykdyti vieną užduotį su kiekvieno puslapio įkėlimu",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php yra registruotas tinklapio suplanuotų užduočių paslaugose, kad iškviesti cron.php kas 15 minučių per http.",
......
......@@ -22,6 +22,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Nav iespējams nomainīt paroli",
"Enabled" : "Pievienots",
"Not enabled" : "Nav pievienots",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatīva mākoņkoplietošana",
"Group already exists." : "Grupa jau eksistē.",
"Unable to add group." : "Nevar pievienot grupu.",
"Unable to delete group." : "Nevar izdzēst grupu.",
......
......@@ -20,6 +20,7 @@
"Unable to change password" : "Nav iespējams nomainīt paroli",
"Enabled" : "Pievienots",
"Not enabled" : "Nav pievienots",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatīva mākoņkoplietošana",
"Group already exists." : "Grupa jau eksistē.",
"Unable to add group." : "Nevar pievienot grupu.",
"Unable to delete group." : "Nevar izdzēst grupu.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Kunne ikke endre passord",
"Enabled" : "Aktiv",
"Not enabled" : "Ikke aktivert",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Det oppstod et problem. Sjekk loggfilene (Feil: %s)",
"Migration Completed" : "Migrering ferdig",
"Group already exists." : "Gruppe finnes allerede.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Kunne ikke endre passord",
"Enabled" : "Aktiv",
"Not enabled" : "Ikke aktivert",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Det oppstod et problem. Sjekk loggfilene (Feil: %s)",
"Migration Completed" : "Migrering ferdig",
"Group already exists." : "Gruppe finnes allerede.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Kan wachtwoord niet wijzigen",
"Enabled" : "Geactiveerd",
"Not enabled" : "Niet ingeschakeld",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Er trad een een probleem op, controleer uw logbestanden (Fout: %s).",
"Migration Completed" : "Migratie gereed",
"Group already exists." : "Groep bestaat al.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Kan wachtwoord niet wijzigen",
"Enabled" : "Geactiveerd",
"Not enabled" : "Niet ingeschakeld",
"Federated Cloud Sharing" : "Federated Cloud Sharing",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Er trad een een probleem op, controleer uw logbestanden (Fout: %s).",
"Migration Completed" : "Migratie gereed",
"Group already exists." : "Groep bestaat al.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Impossível modificar senha",
"Enabled" : "Habilitado",
"Not enabled" : "Desabilitado",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartilhamento de Nuvem Conglomerada",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ocorreu um problema enquanto verificava seus arquivos de log (Erro: %s)",
"Migration Completed" : "Migração Concluida",
"Group already exists." : "O Grupo já existe.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Impossível modificar senha",
"Enabled" : "Habilitado",
"Not enabled" : "Desabilitado",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartilhamento de Nuvem Conglomerada",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ocorreu um problema enquanto verificava seus arquivos de log (Erro: %s)",
"Migration Completed" : "Migração Concluida",
"Group already exists." : "O Grupo já existe.",
......
......@@ -26,6 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Não foi possível alterar a sua palavra-passe ",
"Enabled" : "Ativada",
"Not enabled" : "Desativada",
"Federated Cloud Sharing" : "Partilha de Cloud Federada",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ocorreu um problema, por favor, verifique os ficheiros de registo (Erro: %s)",
"Migration Completed" : "Migração Concluída",
"Group already exists." : "O grupo já existe.",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@
"Unable to change password" : "Não foi possível alterar a sua palavra-passe ",
"Enabled" : "Ativada",
"Not enabled" : "Desativada",
"Federated Cloud Sharing" : "Partilha de Cloud Federada",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Ocorreu um problema, por favor, verifique os ficheiros de registo (Erro: %s)",
"Migration Completed" : "Migração Concluída",
"Group already exists." : "O grupo já existe.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Невозможно изменить пароль",
"Enabled" : "Включено",
"Not enabled" : "Не включено",
"Federated Cloud Sharing" : "Объединение облачных хранилищ",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Возникла проблема, пожалуйста, проверьте ваши файлы журнала (Ошибка: %s)",
"Migration Completed" : "Миграция завершена",
"Group already exists." : "Группа уже существует.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Невозможно изменить пароль",
"Enabled" : "Включено",
"Not enabled" : "Не включено",
"Federated Cloud Sharing" : "Объединение облачных хранилищ",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Возникла проблема, пожалуйста, проверьте ваши файлы журнала (Ошибка: %s)",
"Migration Completed" : "Миграция завершена",
"Group already exists." : "Группа уже существует.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Zmena hesla sa nepodarila",
"Enabled" : "Povolené",
"Not enabled" : "Zakázané",
"Federated Cloud Sharing" : "Združené cloudové zdieľanie",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Nastala chyba, skontrolujte prosím váš log súbor (Chyba: %s)",
"Migration Completed" : "Migrácia ukončená",
"Group already exists." : "Skupina už existuje.",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@
"Unable to change password" : "Zmena hesla sa nepodarila",
"Enabled" : "Povolené",
"Not enabled" : "Zakázané",
"Federated Cloud Sharing" : "Združené cloudové zdieľanie",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Nastala chyba, skontrolujte prosím váš log súbor (Chyba: %s)",
"Migration Completed" : "Migrácia ukončená",
"Group already exists." : "Skupina už existuje.",
......