Commit eb42340f authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent f3ff8583
......@@ -2,17 +2,29 @@ OC.L10N.register(
"files",
{
"Files" : "Ֆայլեր",
"All files" : "Բոլոր ֆայլերը",
"Close" : "Փակել",
"Download" : "Բեռնել",
"Rename" : "Վերանվանել",
"Delete" : "Ջնջել",
"Select" : "Նշել",
"Error" : "Սխալ",
"Could not rename file" : "Չկարողացա վերանվանել ֆայլը",
"Could not create file" : "Չկարողացա ստեղծել ֆայլը",
"Could not create folder" : "Չկարողացա ստեղծել պանակը",
"Name" : "Անուն",
"Size" : "Չափս",
"Modified" : "Փոփոխված",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n պանակ","%n պանակ"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n ֆայլ","%n ֆայլ"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} և {files}",
"New" : "Նոր",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n բայտ","%n բայտ"],
"Folder" : "Պանակ",
"New folder" : "Նոր պանակ",
"Save" : "Պահպանել",
"Select all" : "Նշել բոլորը"
"Select all" : "Նշել բոլորը",
"Text file" : "Տեքստ ֆայլ",
"New text file.txt" : "Նոր տեքստ ֆայլ.txt"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Files" : "Ֆայլեր",
"All files" : "Բոլոր ֆայլերը",
"Close" : "Փակել",
"Download" : "Բեռնել",
"Rename" : "Վերանվանել",
"Delete" : "Ջնջել",
"Select" : "Նշել",
"Error" : "Սխալ",
"Could not rename file" : "Չկարողացա վերանվանել ֆայլը",
"Could not create file" : "Չկարողացա ստեղծել ֆայլը",
"Could not create folder" : "Չկարողացա ստեղծել պանակը",
"Name" : "Անուն",
"Size" : "Չափս",
"Modified" : "Փոփոխված",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n պանակ","%n պանակ"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n ֆայլ","%n ֆայլ"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} և {files}",
"New" : "Նոր",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n բայտ","%n բայտ"],
"Folder" : "Պանակ",
"New folder" : "Նոր պանակ",
"Save" : "Պահպանել",
"Select all" : "Նշել բոլորը"
"Select all" : "Նշել բոլորը",
"Text file" : "Տեքստ ֆայլ",
"New text file.txt" : "Նոր տեքստ ֆայլ.txt"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,11 +2,14 @@ OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Personal" : "Անձնական",
"Never" : "Երբեք",
"Username" : "Օգտանուն",
"Password" : "Գաղտնաբառ",
"URL" : "URL",
"Dropbox" : "Dropbox",
"Share" : "Կիսվել",
"Name" : "Անուն",
"Folder name" : "Պանակի անուն",
"Delete" : "Ջնջել"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Personal" : "Անձնական",
"Never" : "Երբեք",
"Username" : "Օգտանուն",
"Password" : "Գաղտնաբառ",
"URL" : "URL",
"Dropbox" : "Dropbox",
"Share" : "Կիսվել",
"Name" : "Անուն",
"Folder name" : "Պանակի անուն",
"Delete" : "Ջնջել"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -5,8 +5,10 @@ OC.L10N.register(
"Restore" : "Վերականգնել",
"Delete" : "Ջնջել",
"Delete permanently" : "Ջնջել ընդմիշտ",
"Error" : "Սխալ",
"No deleted files" : "Ջնջված ֆայլեր չկան",
"Select all" : "Նշել բոլորը",
"Name" : "Անուն"
"Name" : "Անուն",
"Deleted" : "Ջնջված"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -3,8 +3,10 @@
"Restore" : "Վերականգնել",
"Delete" : "Ջնջել",
"Delete permanently" : "Ջնջել ընդմիշտ",
"Error" : "Սխալ",
"No deleted files" : "Ջնջված ֆայլեր չկան",
"Select all" : "Նշել բոլորը",
"Name" : "Անուն"
"Name" : "Անուն",
"Deleted" : "Ջնջված"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,6 +2,7 @@ OC.L10N.register(
"files_versions",
{
"Versions" : "Տարբերակներ",
"Restore" : "Վերականգնել"
"Restore" : "Վերականգնել",
"No other versions available" : "Այլ տարբերակներ չկան"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Versions" : "Տարբերակներ",
"Restore" : "Վերականգնել"
"Restore" : "Վերականգնել",
"No other versions available" : "Այլ տարբերակներ չկան"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -46,6 +46,7 @@ OC.L10N.register(
"Very weak password" : "Շատ թույլ գաղտնաբառ",
"Weak password" : "Թույլ գաղտնաբառ",
"Good password" : "Լավ գաղտնաբառ",
"Error" : "Սխալ",
"Share link" : "Կիսվել հղմամբ",
"Link" : "Հղում",
"Password" : "Գաղտնաբառ",
......@@ -57,6 +58,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Ջնջել",
"Add" : "Ավելացնել",
"New password" : "Նոր գաղտնաբառ",
"Personal" : "Անձնական"
"Personal" : "Անձնական",
"Username" : "Օգտանուն"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -44,6 +44,7 @@
"Very weak password" : "Շատ թույլ գաղտնաբառ",
"Weak password" : "Թույլ գաղտնաբառ",
"Good password" : "Լավ գաղտնաբառ",
"Error" : "Սխալ",
"Share link" : "Կիսվել հղմամբ",
"Link" : "Հղում",
"Password" : "Գաղտնաբառ",
......@@ -55,6 +56,7 @@
"Delete" : "Ջնջել",
"Add" : "Ավելացնել",
"New password" : "Նոր գաղտնաբառ",
"Personal" : "Անձնական"
"Personal" : "Անձնական",
"Username" : "Օգտանուն"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -154,7 +154,9 @@ OC.L10N.register(
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Käytä järjestelmän cron-palvelua cron.php-tiedoston kutsumista varten 15 minuutin välein.",
"Enable server-side encryption" : "Käytä palvelinpään salausta",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Lue tarkasti, ennen kuin otat palvelinpään salauksen käyttöön:",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Salaaminen pelkästään ei takaa järjestelmän tietoturvaa. Tutustu ownCloudin dokumentaation saadaksesi lisätietoja salaussovelluksen toiminnasta ja tuetuista käyttötapauksista.",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Ota huomioon, että salaus kasvattaa aina tiedostojen kokoa.",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Säännöllisten varmuuskopioiden ottaminen on erittäin tärkeää. Jos olet ottanut salauksen käyttöön, huolehdi salausavainten varmuuskopioinnista.",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Tämä on viimeinen varoitus: haluatko varmasti ottaa salauksen käyttöön?",
"Enable encryption" : "Käytä salausta",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Salausmoduulia ei ole käytössä. Ota salausmoduuli käyttöön sovellusvalikosta.",
......@@ -180,6 +182,7 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Enemmän",
"Less" : "Vähemmän",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Lokitiedosto on kooltaan yli 100 megatavua. Sen lataaminen saattaa kestää hetken.",
"What to log" : "Mitä kerätään lokiin",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLitea käytetään tietokantana. Suuria asennuksia varten on suositeltavaa vaihtaa muuhun tietokantaan.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Varsinkin työpöytäsovelluksen tiedostosynkronointia käyttäessä SQLiten käyttö ei ole suositeltavaa.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Käytä komentorivityökalua toiseen tietokantaan migraation yhteydessä: 'occ db:convert-type', tai <a target=\"_blank\" href=\"%s\">lue toki myös dokumentaatio ↗</a>.",
......
......@@ -152,7 +152,9 @@
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Käytä järjestelmän cron-palvelua cron.php-tiedoston kutsumista varten 15 minuutin välein.",
"Enable server-side encryption" : "Käytä palvelinpään salausta",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Lue tarkasti, ennen kuin otat palvelinpään salauksen käyttöön:",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Salaaminen pelkästään ei takaa järjestelmän tietoturvaa. Tutustu ownCloudin dokumentaation saadaksesi lisätietoja salaussovelluksen toiminnasta ja tuetuista käyttötapauksista.",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Ota huomioon, että salaus kasvattaa aina tiedostojen kokoa.",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Säännöllisten varmuuskopioiden ottaminen on erittäin tärkeää. Jos olet ottanut salauksen käyttöön, huolehdi salausavainten varmuuskopioinnista.",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Tämä on viimeinen varoitus: haluatko varmasti ottaa salauksen käyttöön?",
"Enable encryption" : "Käytä salausta",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Salausmoduulia ei ole käytössä. Ota salausmoduuli käyttöön sovellusvalikosta.",
......@@ -178,6 +180,7 @@
"More" : "Enemmän",
"Less" : "Vähemmän",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Lokitiedosto on kooltaan yli 100 megatavua. Sen lataaminen saattaa kestää hetken.",
"What to log" : "Mitä kerätään lokiin",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLitea käytetään tietokantana. Suuria asennuksia varten on suositeltavaa vaihtaa muuhun tietokantaan.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Varsinkin työpöytäsovelluksen tiedostosynkronointia käyttäessä SQLiten käyttö ei ole suositeltavaa.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Käytä komentorivityökalua toiseen tietokantaan migraation yhteydessä: 'occ db:convert-type', tai <a target=\"_blank\" href=\"%s\">lue toki myös dokumentaatio ↗</a>.",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@ OC.L10N.register(
"Cancel" : "Չեղարկել",
"Language" : "Լեզու",
"Help translate" : "Օգնել թարգմանել",
"Username" : "Օգտանուն",
"Group" : "Խումբ",
"Other" : "Այլ"
},
......
......@@ -15,6 +15,7 @@
"Cancel" : "Չեղարկել",
"Language" : "Լեզու",
"Help translate" : "Օգնել թարգմանել",
"Username" : "Օգտանուն",
"Group" : "Խումբ",
"Other" : "Այլ"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -192,6 +192,7 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Altro",
"Less" : "Meno",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Il file di log è più grande di 100MB. Scaricarlo potrebbe richiedere del tempo!",
"What to log" : "Cosa registrare",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite è utilizzato come database. Per installazioni più grandi consigliamo di passare a un motore di database diverso.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "In particolar modo, quando si utilizza il client desktop per la sincronizzazione dei file, l'uso di SQLite è sconsigliato.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Per migrare a un altro database, usa lo strumento da riga di comando: 'occ db:convert-type', o leggi la <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentazione ↗</a>.",
......
......@@ -190,6 +190,7 @@
"More" : "Altro",
"Less" : "Meno",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Il file di log è più grande di 100MB. Scaricarlo potrebbe richiedere del tempo!",
"What to log" : "Cosa registrare",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite è utilizzato come database. Per installazioni più grandi consigliamo di passare a un motore di database diverso.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "In particolar modo, quando si utilizza il client desktop per la sincronizzazione dei file, l'uso di SQLite è sconsigliato.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Per migrare a un altro database, usa lo strumento da riga di comando: 'occ db:convert-type', o leggi la <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentazione ↗</a>.",
......
......@@ -192,6 +192,7 @@ OC.L10N.register(
"More" : "もっと見る",
"Less" : "閉じる",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "ログファイルが100MB以上あります。ダウンロードに時間がかかります!",
"What to log" : "ログ出力対象",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLiteがデータベースとして使用されています。大規模な運用では別のデータベースに切り替えることをお勧めします。",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "特にデスクトップクライアントをファイル同期に使用する場合,SQLiteは非推奨です.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "他のデータベースに移行する場合はコマンドラインツール: 'occ db:convert-type' を使ってください。 <a target=\"_blank\" href=\"%s\">ドキュメント ↗</a>を参照してください。",
......
......@@ -190,6 +190,7 @@
"More" : "もっと見る",
"Less" : "閉じる",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "ログファイルが100MB以上あります。ダウンロードに時間がかかります!",
"What to log" : "ログ出力対象",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLiteがデータベースとして使用されています。大規模な運用では別のデータベースに切り替えることをお勧めします。",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "特にデスクトップクライアントをファイル同期に使用する場合,SQLiteは非推奨です.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "他のデータベースに移行する場合はコマンドラインツール: 'occ db:convert-type' を使ってください。 <a target=\"_blank\" href=\"%s\">ドキュメント ↗</a>を参照してください。",
......
......@@ -188,6 +188,7 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Më tepër",
"Less" : "Më pak",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Kartela regjistër është më e madhe se 100 MB. Shkarkimi i saj mund të hajë ca kohë!",
"What to log" : "Ç’të regjistrohet",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Si bazë të dhënash përdoret SQLite. Për instalime më të ngarkuara, këshillojmë të kalohet në një program tjetër baze të dhënash.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Përdorimi i SQLite-it nuk këshillohet veçanërisht kur përdoret klienti desktop për njëkohësim kartelash.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Për të kaluar te një tjetër bazë të dhënash përdorni mjetin rresht urdhrash: 'occ db:convert-type', ose shihni <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentimin ↗</a>.",
......
......@@ -186,6 +186,7 @@
"More" : "Më tepër",
"Less" : "Më pak",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Kartela regjistër është më e madhe se 100 MB. Shkarkimi i saj mund të hajë ca kohë!",
"What to log" : "Ç’të regjistrohet",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Si bazë të dhënash përdoret SQLite. Për instalime më të ngarkuara, këshillojmë të kalohet në një program tjetër baze të dhënash.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Përdorimi i SQLite-it nuk këshillohet veçanërisht kur përdoret klienti desktop për njëkohësim kartelash.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Për të kaluar te një tjetër bazë të dhënash përdorni mjetin rresht urdhrash: 'occ db:convert-type', ose shihni <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentimin ↗</a>.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment