Commit f60ecfc7 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent cd26631a
......@@ -3,6 +3,15 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Kunne ikke flytte %s - der findes allerede en fil med dette navn",
"Could not move %s" => "Kunne ikke flytte %s",
"File name cannot be empty." => "Filnavnet kan ikke stå tomt.",
"File name must not contain \"/\". Please choose a different name." => "Filnavnet må ikke indeholde \"/\". Vælg venligst et andet navn.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "Navnet %s er allerede i brug i mappen %s. Vælg venligst et andet navn.",
"Not a valid source" => "Ikke en gyldig kilde",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "Server har ikke tilladelse til at åbne URL'er. Kontroller venligst serverens indstillinger",
"Error while downloading %s to %s" => "Fejl ved hentning af %s til %s",
"Error when creating the file" => "Fejl ved oprettelse af fil",
"Folder name cannot be empty." => "Mappenavnet kan ikke være tomt.",
"Folder name must not contain \"/\". Please choose a different name." => "Mappenavnet må ikke indeholde \"/\". Vælg venligst et andet navn.",
"Error when creating the folder" => "Fejl ved oprettelse af mappen",
"Unable to set upload directory." => "Ude af stand til at vælge upload mappe.",
"Invalid Token" => "Ugyldig Token ",
"No file was uploaded. Unknown error" => "Ingen fil blev uploadet. Ukendt fejl.",
......@@ -23,13 +32,20 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Upload cancelled." => "Upload afbrudt.",
"Could not get result from server." => "Kunne ikke hente resultat fra server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." => "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
"URL cannot be empty" => "URL kan ikke være tom",
"In the home folder 'Shared' is a reserved filename" => "Navnet 'Shared' er reserveret i hjemmemappen.",
"{new_name} already exists" => "{new_name} eksisterer allerede",
"Could not create file" => "Kunne ikke oprette fil",
"Could not create folder" => "Kunne ikke oprette mappe",
"Error fetching URL" => "Fejl ved URL",
"Share" => "Del",
"Delete permanently" => "Slet permanent",
"Rename" => "Omdøb",
"Pending" => "Afventer",
"Could not rename file" => "Kunne ikke omdøbe filen",
"replaced {new_name} with {old_name}" => "erstattede {new_name} med {old_name}",
"undo" => "fortryd",
"Error deleting file." => "Fejl ved sletnign af fil.",
"_%n folder_::_%n folders_" => array("%n mappe","%n mapper"),
"_%n file_::_%n files_" => array("%n fil","%n filer"),
"{dirs} and {files}" => "{dirs} og {files}",
......@@ -38,6 +54,8 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Ugyldigt navn, '\\', '/', '<', '>', ':' | '?', '\"', '', og '*' er ikke tilladt.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" => "Din opbevaringsplads er fyldt op, filer kan ikke opdateres eller synkroniseres længere!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" => "Din opbevaringsplads er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" => "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." => "Krypteringen blev deaktiveret, men dine filer er stadig krypteret. Gå venligst til dine personlige indstillinger for at dekryptere dine filer. ",
"Your download is being prepared. This might take some time if the files are big." => "Dit download forberedes. Dette kan tage lidt tid ved større filer.",
"Error moving file" => "Fejl ved flytning af fil",
......@@ -45,6 +63,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Name" => "Navn",
"Size" => "Størrelse",
"Modified" => "Ændret",
"Invalid folder name. Usage of 'Shared' is reserved." => "Ugyldig mappenavn. 'Shared' er reserveret.",
"%s could not be renamed" => "%s kunne ikke omdøbes",
"Upload" => "Upload",
"File handling" => "Filhåndtering",
......@@ -56,12 +75,14 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Maximum input size for ZIP files" => "Maksimal størrelse på ZIP filer",
"Save" => "Gem",
"New" => "Ny",
"New text file" => "Ny tekstfil",
"Text file" => "Tekstfil",
"New folder" => "Ny Mappe",
"Folder" => "Mappe",
"From link" => "Fra link",
"Deleted files" => "Slettede filer",
"Cancel upload" => "Fortryd upload",
"You don’t have permission to upload or create files here" => "Du har ikke tilladelse til at uploade eller oprette filer her",
"Nothing in here. Upload something!" => "Her er tomt. Upload noget!",
"Download" => "Download",
"Delete" => "Slet",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"File name must not contain \"/\". Please choose a different name." => "File name must not contain \"/\". Please choose a different name.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name.",
"Not a valid source" => "Not a valid source",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration",
"Error while downloading %s to %s" => "Error whilst downloading %s to %s",
"Error when creating the file" => "Error when creating the file",
"Folder name cannot be empty." => "Folder name cannot be empty.",
......@@ -36,6 +37,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"{new_name} already exists" => "{new_name} already exists",
"Could not create file" => "Could not create file",
"Could not create folder" => "Could not create folder",
"Error fetching URL" => "Error fetching URL",
"Share" => "Share",
"Delete permanently" => "Delete permanently",
"Rename" => "Rename",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"File name must not contain \"/\". Please choose a different name." => "Ime datoteke ne sme vsebovati znaka \"/\". Določiti je treba drugo ime.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "Ime %s je že v mapi %s že v uporabi. Izbrati je treba drugo ime.",
"Not a valid source" => "Vir ni veljaven",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "Odpiranje naslovov URL preko strežnika ni dovoljeno. Preverite nastavitve strežnika.",
"Error while downloading %s to %s" => "Napaka med prejemanjem %s v mapo %s",
"Error when creating the file" => "Napaka med ustvarjanjem datoteke",
"Folder name cannot be empty." => "Ime mape ne more biti prazna vrednost.",
......@@ -36,6 +37,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"{new_name} already exists" => "{new_name} že obstaja",
"Could not create file" => "Ni mogoče ustvariti datoteke",
"Could not create folder" => "Ni mogoče ustvariti mape",
"Error fetching URL" => "Napaka pridobivanja naslova URL",
"Share" => "Souporaba",
"Delete permanently" => "Izbriši dokončno",
"Rename" => "Preimenuj",
......
......@@ -8,19 +8,27 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." => "Kunne ikke ændre kodeordet. Måske var det gamle kodeord ikke korrekt.",
"Private key password successfully updated." => "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"Could not update the private key password. Maybe the old password was not correct." => "Kunne ikke opdatere det private nøgle kodeord-. Måske var det gamle kodeord forkert.",
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled during your session. Please try to log out and log back in to initialize the encryption app." => "Krypteringsprogrammet er ikke igangsat. Det kan skyldes at krypteringsprogrammet er blevet genaktiveret under din session. Prøv at logge ud og ind igen for at aktivere krypteringsprogrammet. ",
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of %s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "Din private nøgle er ikke gyldig. Sandsynligvis er dit kodeord blevet ændret uden for %s (f.eks dit firmas adressebog). Du kan opdatere din private nøglekode i dine personlige indstillinger for at genskabe adgang til dine krypterede filer.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." => "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi felen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Unknown error please check your system settings or contact your administrator" => "Ukendt fejl. Kontroller venligst dit system eller kontakt din administrator",
"Missing requirements." => "Manglende betingelser.",
"Please make sure that PHP 5.3.3 or newer is installed and that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." => "Sørg for at PHP 5.3.3 eller nyere er installeret og at OpenSSL sammen med PHP-udvidelsen er aktiveret og korrekt konfigureret. Indtil videre er krypteringsprogrammet deaktiveret.",
"Following users are not set up for encryption:" => "Følgende brugere er ikke sat op til kryptering:",
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." => "Førstegangskryptering er påbegyndt... Dette kan tage nogen tid. Vent venligst.",
"Saving..." => "Gemmer...",
"Go directly to your " => "Gå direkte til din ",
"personal settings" => "Personlige indstillinger",
"Encryption" => "Kryptering",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" => "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
"Recovery key password" => "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat Recovery key password" => "Gentag gendannelse af nøglekoden",
"Enabled" => "Aktiveret",
"Disabled" => "Deaktiveret",
"Change recovery key password:" => "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Old Recovery key password" => "Gammel Gendannelsesnøgle kodeord",
"New Recovery key password" => "Ny Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat New Recovery key password" => "Gentag dannelse af ny gendannaleses nøglekode",
"Change Password" => "Skift Kodeord",
"Your private key password no longer match your log-in password:" => "Dit private nøgle kodeord stemmer ikke længere overens med dit login kodeord:",
"Set your old private key password to your current log-in password." => "Sæt dit gamle private nøgle kodeord til at være dit nuværende login kodeord. ",
......
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"This share is password-protected" => "Delingen er beskyttet af kodeord",
"The password is wrong. Try again." => "Kodeordet er forkert. Prøv igen.",
"Password" => "Kodeord",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." => "Desværre, dette link ser ikke ud til at fungerer længere.",
......@@ -13,6 +14,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"Download" => "Download",
"Upload" => "Upload",
"Cancel upload" => "Fortryd upload",
"No preview available for" => "Forhåndsvisning ikke tilgængelig for"
"No preview available for" => "Forhåndsvisning ikke tilgængelig for",
"Direct link" => "Direkte link"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
......@@ -29,6 +29,7 @@ $TRANSLATIONS = array(
"One Base DN per line" => "En hoved DN pr. linje",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" => "Du kan spesifisere Base DN for brukere og grupper under Avansert fanen",
"Back" => "Tilbake",
"Continue" => "Fortsett",
"<b>Warning:</b> The PHP LDAP module is not installed, the backend will not work. Please ask your system administrator to install it." => "<b>Warning:</b> PHP LDAP modulen er ikke installert, hjelperen vil ikke virke. Vennligst be din system-administrator om å installere den.",
"Configuration Active" => "Konfigurasjon aktiv",
"When unchecked, this configuration will be skipped." => "Når ikke huket av så vil denne konfigurasjonen bli hoppet over.",
......
......@@ -5,14 +5,15 @@
# Translators:
# Sappe, 2013
# claus_chr <claus_chr@webspeed.dk>, 2013
# lodahl <leiflodahl@gmail.com>, 2013
# Ole Holm Frandsen <froksen@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-20 01:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-20 06:23+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-22 01:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-21 18:50+0000\n"
"Last-Translator: lodahl <leiflodahl@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -36,44 +37,44 @@ msgstr "Filnavnet kan ikke stå tomt."
#: ajax/newfile.php:62
msgid "File name must not contain \"/\". Please choose a different name."
msgstr ""
msgstr "Filnavnet må ikke indeholde \"/\". Vælg venligst et andet navn."
#: ajax/newfile.php:72 ajax/newfolder.php:37 lib/app.php:67
#, php-format
msgid ""
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different "
"name."
msgstr ""
msgstr "Navnet %s er allerede i brug i mappen %s. Vælg venligst et andet navn."
#: ajax/newfile.php:81
msgid "Not a valid source"
msgstr ""
msgstr "Ikke en gyldig kilde"
#: ajax/newfile.php:86
msgid ""
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration"
msgstr ""
msgstr "Server har ikke tilladelse til at åbne URL'er. Kontroller venligst serverens indstillinger"
#: ajax/newfile.php:103
#, php-format
msgid "Error while downloading %s to %s"
msgstr ""
msgstr "Fejl ved hentning af %s til %s"
#: ajax/newfile.php:140
msgid "Error when creating the file"
msgstr ""
msgstr "Fejl ved oprettelse af fil"
#: ajax/newfolder.php:21
msgid "Folder name cannot be empty."
msgstr ""
msgstr "Mappenavnet kan ikke være tomt."
#: ajax/newfolder.php:27
msgid "Folder name must not contain \"/\". Please choose a different name."
msgstr ""
msgstr "Mappenavnet må ikke indeholde \"/\". Vælg venligst et andet navn."
#: ajax/newfolder.php:56
msgid "Error when creating the folder"
msgstr ""
msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen"
#: ajax/upload.php:18 ajax/upload.php:50
msgid "Unable to set upload directory."
......@@ -161,11 +162,11 @@ msgstr "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuler
#: js/file-upload.js:523
msgid "URL cannot be empty"
msgstr ""
msgstr "URL kan ikke være tom"
#: js/file-upload.js:527 js/filelist.js:377
msgid "In the home folder 'Shared' is a reserved filename"
msgstr ""
msgstr "Navnet 'Shared' er reserveret i hjemmemappen."
#: js/file-upload.js:529 js/filelist.js:379
msgid "{new_name} already exists"
......@@ -173,15 +174,15 @@ msgstr "{new_name} eksisterer allerede"
#: js/file-upload.js:595
msgid "Could not create file"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke oprette fil"
#: js/file-upload.js:611
msgid "Could not create folder"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke oprette mappe"
#: js/file-upload.js:661
msgid "Error fetching URL"
msgstr ""
msgstr "Fejl ved URL"
#: js/fileactions.js:125
msgid "Share"
......@@ -201,7 +202,7 @@ msgstr "Afventer"
#: js/filelist.js:405
msgid "Could not rename file"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke omdøbe filen"
#: js/filelist.js:539
msgid "replaced {new_name} with {old_name}"
......@@ -213,7 +214,7 @@ msgstr "fortryd"
#: js/filelist.js:591
msgid "Error deleting file."
msgstr ""
msgstr "Fejl ved sletnign af fil."
#: js/filelist.js:609 js/filelist.js:683 js/files.js:631
msgid "%n folder"
......@@ -259,14 +260,14 @@ msgstr "Din opbevaringsplads er næsten fyldt op ({usedSpacePercent}%)"
msgid ""
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out "
"and log-in again"
msgstr ""
msgstr "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen."
#: js/files.js:114
msgid ""
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key "
"password in your personal settings to recover access to your encrypted "
"files."
msgstr ""
msgstr "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer."
#: js/files.js:118
msgid ""
......@@ -302,7 +303,7 @@ msgstr "Ændret"
#: lib/app.php:60
msgid "Invalid folder name. Usage of 'Shared' is reserved."
msgstr ""
msgstr "Ugyldig mappenavn. 'Shared' er reserveret."
#: lib/app.php:101
#, php-format
......@@ -351,7 +352,7 @@ msgstr "Ny"
#: templates/index.php:8
msgid "New text file"
msgstr ""
msgstr "Ny tekstfil"
#: templates/index.php:8
msgid "Text file"
......@@ -379,7 +380,7 @@ msgstr "Fortryd upload"
#: templates/index.php:40
msgid "You don’t have permission to upload or create files here"
msgstr ""
msgstr "Du har ikke tilladelse til at uploade eller oprette filer her"
#: templates/index.php:45
msgid "Nothing in here. Upload something!"
......
......@@ -5,13 +5,14 @@
# Translators:
# Sappe, 2013
# claus_chr <claus_chr@webspeed.dk>, 2013
# lodahl <leiflodahl@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-11-29 14:08-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-29 19:09+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-22 01:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-21 18:40+0000\n"
"Last-Translator: lodahl <leiflodahl@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -60,7 +61,7 @@ msgid ""
"Encryption app not initialized! Maybe the encryption app was re-enabled "
"during your session. Please try to log out and log back in to initialize the"
" encryption app."
msgstr ""
msgstr "Krypteringsprogrammet er ikke igangsat. Det kan skyldes at krypteringsprogrammet er blevet genaktiveret under din session. Prøv at logge ud og ind igen for at aktivere krypteringsprogrammet. "
#: files/error.php:16
#, php-format
......@@ -68,38 +69,38 @@ msgid ""
"Your private key is not valid! Likely your password was changed outside of "
"%s (e.g. your corporate directory). You can update your private key password"
" in your personal settings to recover access to your encrypted files."
msgstr ""
msgstr "Din private nøgle er ikke gyldig. Sandsynligvis er dit kodeord blevet ændret uden for %s (f.eks dit firmas adressebog). Du kan opdatere din private nøglekode i dine personlige indstillinger for at genskabe adgang til dine krypterede filer."
#: files/error.php:19
msgid ""
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the "
"file owner to reshare the file with you."
msgstr ""
msgstr "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi felen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny."
#: files/error.php:22 files/error.php:27
msgid ""
"Unknown error please check your system settings or contact your "
"administrator"
msgstr ""
msgstr "Ukendt fejl. Kontroller venligst dit system eller kontakt din administrator"
#: hooks/hooks.php:59
#: hooks/hooks.php:62
msgid "Missing requirements."
msgstr "Manglende betingelser."
#: hooks/hooks.php:60
#: hooks/hooks.php:63
msgid ""
"Please make sure that PHP 5.3.3 or newer is installed and that OpenSSL "
"together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now,"
" the encryption app has been disabled."
msgstr "Sørg for at PHP 5.3.3 eller nyere er installeret og at OpenSSL sammen med PHP-udvidelsen er aktiveret og korrekt konfigureret. Indtil videre er krypteringsprogrammet deaktiveret."
#: hooks/hooks.php:273
#: hooks/hooks.php:281
msgid "Following users are not set up for encryption:"
msgstr "Følgende brugere er ikke sat op til kryptering:"
#: js/detect-migration.js:21
msgid "Initial encryption started... This can take some time. Please wait."
msgstr ""
msgstr "Førstegangskryptering er påbegyndt... Dette kan tage nogen tid. Vent venligst."
#: js/settings-admin.js:13
msgid "Saving..."
......@@ -107,7 +108,7 @@ msgstr "Gemmer..."
#: templates/invalid_private_key.php:8
msgid "Go directly to your "
msgstr ""
msgstr "Gå direkte til din "
#: templates/invalid_private_key.php:8
msgid "personal settings"
......@@ -128,7 +129,7 @@ msgstr "Gendannelsesnøgle kodeord"
#: templates/settings-admin.php:14
msgid "Repeat Recovery key password"
msgstr ""
msgstr "Gentag gendannelse af nøglekoden"
#: templates/settings-admin.php:21 templates/settings-personal.php:51
msgid "Enabled"
......@@ -152,7 +153,7 @@ msgstr "Ny Gendannelsesnøgle kodeord"
#: templates/settings-admin.php:53
msgid "Repeat New Recovery key password"
msgstr ""
msgstr "Gentag dannelse af ny gendannaleses nøglekode"
#: templates/settings-admin.php:58
msgid "Change Password"
......
......@@ -4,13 +4,14 @@
#
# Translators:
# Sappe, 2013
# lodahl <leiflodahl@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-11-15 22:54-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-11-13 16:11+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-22 01:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-21 16:20+0000\n"
"Last-Translator: lodahl <leiflodahl@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -20,7 +21,7 @@ msgstr ""
#: templates/authenticate.php:4
msgid "This share is password-protected"
msgstr ""
msgstr "Delingen er beskyttet af kodeord"
#: templates/authenticate.php:7
msgid "The password is wrong. Try again."
......@@ -82,4 +83,4 @@ msgstr "Forhåndsvisning ikke tilgængelig for"
#: templates/public.php:99
msgid "Direct link"
msgstr ""
msgstr "Direkte link"
......@@ -5,14 +5,15 @@
# Translators:
# Sappe, 2013
# claus_chr <claus_chr@webspeed.dk>, 2013
# lodahl <leiflodahl@gmail.com>, 2013
# Ole Holm Frandsen <froksen@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-20 01:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-20 06:23+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-22 01:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-21 16:01+0000\n"
"Last-Translator: lodahl <leiflodahl@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -93,7 +94,7 @@ msgstr "De markerede filer er for store til at generere en ZIP-fil."
msgid ""
"Please download the files separately in smaller chunks or kindly ask your "
"administrator."
msgstr ""
msgstr "Hent venligst filerne hver for sig i mindre dele eller spørg din administrator."
#: private/installer.php:63
msgid "No source specified when installing app"
......
......@@ -4,15 +4,16 @@
#
# Translators:
# Sappe, 2013
# lodahl <leiflodahl@gmail.com>, 2013
# Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér <morten@writtenandread.net>, 2013
# Ole Holm Frandsen <froksen@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ownCloud\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translations@owncloud.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-04 18:12-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-04 23:13+0000\n"
"Last-Translator: I Robot <owncloud-bot@tmit.eu>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-22 01:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-21 16:40+0000\n"
"Last-Translator: lodahl <leiflodahl@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/projects/p/owncloud/language/da/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -31,11 +32,11 @@ msgstr "Adgangsfejl"
#: ajax/changedisplayname.php:31
msgid "Your full name has been changed."
msgstr ""
msgstr "Dit fulde navn er blevet ændret."
#: ajax/changedisplayname.php:34
msgid "Unable to change full name"
msgstr ""
msgstr "Ikke i stand til at ændre dit fulde navn"
#: ajax/creategroup.php:10
msgid "Group already exists"
......@@ -201,21 +202,21 @@ msgstr "Slet"
msgid "add group"
msgstr "Tilføj gruppe"
#: js/users.js:451
#: js/users.js:454
msgid "A valid username must be provided"
msgstr "Et gyldigt brugernavn skal angives"
#: js/users.js:452 js/users.js:458 js/users.js:473
#: js/users.js:455 js/users.js:461 js/users.js:476
msgid "Error creating user"
msgstr "Fejl ved oprettelse af bruger"
#: js/users.js:457
#: js/users.js:460
msgid "A valid password must be provided"
msgstr "En gyldig adgangskode skal angives"
#: js/users.js:481
#: js/users.js:484
msgid "Warning: Home directory for user \"{user}\" already exists"
msgstr ""
msgstr "Advarsel: Hjemmemappen for bruger \"{user}\" findes allerede"
#: personal.php:45 personal.php:46
msgid "__language_name__"
......@@ -223,23 +224,23 @@ msgstr "Dansk"
#: templates/admin.php:8
msgid "Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)"
msgstr ""
msgstr "Alt (alvorlige fejl, fejl, advarsler, info, debug)"
#: templates/admin.php:9
msgid "Info, warnings, errors and fatal issues"
msgstr ""
msgstr "Info, advarsler, fejl og alvorlige fejl"
#: templates/admin.php:10
msgid "Warnings, errors and fatal issues"
msgstr ""
msgstr "Advarsler, fejl og alvorlige fejl"
#: templates/admin.php:11
msgid "Errors and fatal issues"
msgstr ""
msgstr "Fejl og alvorlige fejl"
#: templates/admin.php:12
msgid "Fatal issues only"
msgstr ""
msgstr "Kun alvorlige fejl"
#: templates/admin.php:22 templates/admin.php:36
msgid "Security Warning"
......@@ -250,7 +251,7 @@ msgstr "Sikkerhedsadvarsel"
msgid ""
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server"
" to require using HTTPS instead."
msgstr ""
msgstr "Du tilgår %s via HTTP. Vi anbefaler at du konfigurerer din server til i stedet at kræve HTTPS."
#: templates/admin.php:39
msgid ""
......@@ -288,14 +289,14 @@ msgstr "PHP modulet 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler stærkt at aktivere dette m
#: templates/admin.php:79
msgid "Your PHP version is outdated"
msgstr ""
msgstr "Din PHP-version er forældet"
#: templates/admin.php:82
msgid ""
"Your PHP version is outdated. We strongly recommend to update to 5.3.8 or "
"newer because older versions are known to be broken. It is possible that "
"this installation is not working correctly."
msgstr ""
msgstr "Din PHP-version er forældet. Vi anbefaler at du opgraderer til 5.3.8 eller nyere, fordi ældre versioner har kendte fejl. Det er derfor muligt at installationen ikke fungerer korrekt."
#: templates/admin.php:93
msgid "Locale not working"
......@@ -303,20 +304,20 @@ msgstr "Landestandard fungerer ikke"
#: templates/admin.php:98
msgid "System locale can not be set to a one which supports UTF-8."
msgstr ""
msgstr "Systemets locale kan ikke sættes til et der bruger UTF-8."
#: templates/admin.php:102
msgid ""
"This means that there might be problems with certain characters in file "
"names."
msgstr ""
msgstr "Det betyder at der kan være problemer med visse tegn i filnavne."
#: templates/admin.php:106
#, php-format
msgid ""
"We strongly suggest to install the required packages on your system to "
"support one of the following locales: %s."
msgstr ""
msgstr "Vi anbefaler at du installerer den krævede pakke på dit system, for at understøtte følgende locales: %s."
#: templates/admin.php:118
msgid "Internet connection not working"
......@@ -343,11 +344,11 @@ msgstr "Udføre en opgave med hver side indlæst"
msgid ""
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 "
"minutes over http."
msgstr ""
msgstr "cron.php er registreret til at en webcron service skal kalde cron.php hvert 15 minut over http."
#: templates/admin.php:158
msgid "Use systems cron service to call the cron.php file every 15 minutes."
msgstr ""
msgstr "Brug systemets cron service til at kalde cron.php hvert 15. minut."
#: templates/admin.php:163
msgid "Sharing"
......@@ -535,7 +536,7 @@ msgstr "Skift kodeord"
#: templates/personal.php:58 templates/users.php:88
msgid "Full Name"
msgstr ""
msgstr "Fulde navn"
#: templates/personal.php:73
msgid "Email"
......@@ -571,7 +572,7 @@ msgstr "Enten png eller jpg. Ideelt firkantet men du har mulighed for at beskær
#: templates/personal.php:97
msgid "Your avatar is provided by your original account."
msgstr ""
msgstr "Din avatar kommer fra din oprindelige konto."
#: templates/personal.php:101
msgid "Abort"
......@@ -598,7 +599,7 @@ msgstr "WebDAV"
msgid ""
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via "
"WebDAV</a>"
msgstr ""
msgstr "Brug denne adresse for at <a href=\"%s\" target=\"_blank\">tilgå dine filer via WebDAV</a>"
#: templates/personal.php:150
msgid "Encryption"
......@@ -606,7 +607,7 @@ msgstr "Kryptering"