Commit 56e05a90 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2321cc48
......@@ -32,6 +32,8 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "Bu paylaşım %s tarihinde sona erecek.",
"Cheers!" : "Hoşçakalın!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Selam,<br><br>Sistem yöneticisi sunucu tarafında şifrelemeyi etkinleştirdi. Dosyalarınız <strong>%s</strong> parolası kullanılarak şifrelendi.<br><br>Lütfen web arayüzünde oturum açın ve kişisel ayarlarınızdan 'ownCloud temel şifreleme modülü'ne giderek 'eski oturum parolası' alanına bu parolayı girdikten sonra şifreleme parolanızı ve mevcut oturum açma parolanızı güncelleyin.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Yerel depolamayı şifrele",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Bu seçeneği etkinleştirmek ana depolamadaki bütün dosyaları şifreler, aksi takdirde sadece harici depolamadaki dosyalar şifrelenir",
"Enable recovery key" : "Kurtarma anahtarını etkinleştir",
"Disable recovery key" : "Kurtarma anahtarını devre dışı bırak",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Kurtarma anahtarı, dosyaların şifrelenmesi için daha fazla \nşifreleme sunar. Bu kullanıcının dosyasının şifresini unuttuğunda kurtarmasına imkan verir.",
......
......@@ -30,6 +30,8 @@
"The share will expire on %s." : "Bu paylaşım %s tarihinde sona erecek.",
"Cheers!" : "Hoşçakalın!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Selam,<br><br>Sistem yöneticisi sunucu tarafında şifrelemeyi etkinleştirdi. Dosyalarınız <strong>%s</strong> parolası kullanılarak şifrelendi.<br><br>Lütfen web arayüzünde oturum açın ve kişisel ayarlarınızdan 'ownCloud temel şifreleme modülü'ne giderek 'eski oturum parolası' alanına bu parolayı girdikten sonra şifreleme parolanızı ve mevcut oturum açma parolanızı güncelleyin.<br><br>",
"Encrypt the home storage" : "Yerel depolamayı şifrele",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Bu seçeneği etkinleştirmek ana depolamadaki bütün dosyaları şifreler, aksi takdirde sadece harici depolamadaki dosyalar şifrelenir",
"Enable recovery key" : "Kurtarma anahtarını etkinleştir",
"Disable recovery key" : "Kurtarma anahtarını devre dışı bırak",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Kurtarma anahtarı, dosyaların şifrelenmesi için daha fazla \nşifreleme sunar. Bu kullanıcının dosyasının şifresini unuttuğunda kurtarmasına imkan verir.",
......
......@@ -75,8 +75,6 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n байт","%n байта","%n байтов","%n байта(ов)"],
"Favorited" : "Избранное",
"Favorite" : "Избранное",
"Text file" : "Текстовый файл",
"New text file.txt" : "Новый текстовый документ.txt",
"Folder" : "Каталог",
"New folder" : "Новый каталог",
"{newname} already exists" : "{newname} уже существует",
......@@ -119,6 +117,8 @@ OC.L10N.register(
"Files are being scanned, please wait." : "Идет сканирование файлов. Пожалуйста подождите.",
"Currently scanning" : "В настоящее время сканируется",
"No favorites" : "Нет избранного",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Здесь появятся файлы и каталоги, отмеченные как избранные"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Здесь появятся файлы и каталоги, отмеченные как избранные",
"Text file" : "Текстовый файл",
"New text file.txt" : "Новый текстовый документ.txt"
},
"nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);");
......@@ -73,8 +73,6 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n байт","%n байта","%n байтов","%n байта(ов)"],
"Favorited" : "Избранное",
"Favorite" : "Избранное",
"Text file" : "Текстовый файл",
"New text file.txt" : "Новый текстовый документ.txt",
"Folder" : "Каталог",
"New folder" : "Новый каталог",
"{newname} already exists" : "{newname} уже существует",
......@@ -117,6 +115,8 @@
"Files are being scanned, please wait." : "Идет сканирование файлов. Пожалуйста подождите.",
"Currently scanning" : "В настоящее время сканируется",
"No favorites" : "Нет избранного",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Здесь появятся файлы и каталоги, отмеченные как избранные"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Здесь появятся файлы и каталоги, отмеченные как избранные",
"Text file" : "Текстовый файл",
"New text file.txt" : "Новый текстовый документ.txt"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -75,8 +75,6 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bayt","%n bayt"],
"Favorited" : "Sık kullanılanlara eklendi",
"Favorite" : "Sık kullanılan",
"Text file" : "Metin dosyası",
"New text file.txt" : "Yeni metin dosyası.txt",
"Folder" : "Klasör",
"New folder" : "Yeni klasör",
"{newname} already exists" : "{newname} zaten mevcut",
......@@ -106,6 +104,8 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Azami yükleme boyutu",
"max. possible: " : "mümkün olan en fazla: ",
"Save" : "Kaydet",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM ile değişikliklerin uygulanması 5 dakika sürebilir.",
"Missing permissions to edit from here." : "Buradan düzenleme için eksik yetki.",
"Settings" : "Ayarlar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "<a href=\"%s\" target=\"_blank\">Dosyalarınıza WebDAV aracılığıyla erişmek için</a> bu adresi kullanın",
......@@ -119,6 +119,8 @@ OC.L10N.register(
"Files are being scanned, please wait." : "Dosyalar taranıyor, lütfen bekleyin.",
"Currently scanning" : "Şu anda taranan",
"No favorites" : "Sık kullanılan öge yok.",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz dosya ve klasörler burada gösterilecek"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz dosya ve klasörler burada gösterilecek",
"Text file" : "Metin dosyası",
"New text file.txt" : "Yeni metin dosyası.txt"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -73,8 +73,6 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bayt","%n bayt"],
"Favorited" : "Sık kullanılanlara eklendi",
"Favorite" : "Sık kullanılan",
"Text file" : "Metin dosyası",
"New text file.txt" : "Yeni metin dosyası.txt",
"Folder" : "Klasör",
"New folder" : "Yeni klasör",
"{newname} already exists" : "{newname} zaten mevcut",
......@@ -104,6 +102,8 @@
"Maximum upload size" : "Azami yükleme boyutu",
"max. possible: " : "mümkün olan en fazla: ",
"Save" : "Kaydet",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM ile değişikliklerin uygulanması 5 dakika sürebilir.",
"Missing permissions to edit from here." : "Buradan düzenleme için eksik yetki.",
"Settings" : "Ayarlar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "<a href=\"%s\" target=\"_blank\">Dosyalarınıza WebDAV aracılığıyla erişmek için</a> bu adresi kullanın",
......@@ -117,6 +117,8 @@
"Files are being scanned, please wait." : "Dosyalar taranıyor, lütfen bekleyin.",
"Currently scanning" : "Şu anda taranan",
"No favorites" : "Sık kullanılan öge yok.",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz dosya ve klasörler burada gösterilecek"
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz dosya ve klasörler burada gösterilecek",
"Text file" : "Metin dosyası",
"New text file.txt" : "Yeni metin dosyası.txt"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -16,6 +16,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "\"%s\" kimlik doğrulama mekanizmasına izin verilmiyor",
"Unsatisfied backend parameters" : "Yetersiz arka uç parametreleri",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Yetersiz kimlik doğrulama mekanizması parametreleri",
"Insufficient data: %s" : "Yetersiz veri: %s",
"Personal" : "Kişisel",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Erişimi sağla",
......@@ -101,6 +102,7 @@ OC.L10N.register(
"Advanced settings" : "Gelişmiş ayarlar",
"Delete" : "Sil",
"Add storage" : "Depo ekle",
"Allow users to mount external storage" : "Kullanıcılara harici depolama bağlama izin ver",
"Allow users to mount the following external storage" : "Kullanıcıların aşağıdaki harici depolamayı bağlamalarına izin ver"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -14,6 +14,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "\"%s\" kimlik doğrulama mekanizmasına izin verilmiyor",
"Unsatisfied backend parameters" : "Yetersiz arka uç parametreleri",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Yetersiz kimlik doğrulama mekanizması parametreleri",
"Insufficient data: %s" : "Yetersiz veri: %s",
"Personal" : "Kişisel",
"System" : "Sistem",
"Grant access" : "Erişimi sağla",
......@@ -99,6 +100,7 @@
"Advanced settings" : "Gelişmiş ayarlar",
"Delete" : "Sil",
"Add storage" : "Depo ekle",
"Allow users to mount external storage" : "Kullanıcılara harici depolama bağlama izin ver",
"Allow users to mount the following external storage" : "Kullanıcıların aşağıdaki harici depolamayı bağlamalarına izin ver"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -5,6 +5,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't restore %s" : "%s не может быть восстановлен",
"Deleted files" : "Удалённые файлы",
"Restore" : "Восстановить",
"Delete" : "Удалить",
"Delete permanently" : "Удалить окончательно",
"Error" : "Ошибка",
"restored" : "восстановлен",
......@@ -13,7 +14,6 @@ OC.L10N.register(
"No entries found in this folder" : "Нет элементов в этом каталоге",
"Select all" : "Выделить все",
"Name" : "Имя",
"Deleted" : "Удалён",
"Delete" : "Удалить"
"Deleted" : "Удалён"
},
"nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);");
......@@ -3,6 +3,7 @@
"Couldn't restore %s" : "%s не может быть восстановлен",
"Deleted files" : "Удалённые файлы",
"Restore" : "Восстановить",
"Delete" : "Удалить",
"Delete permanently" : "Удалить окончательно",
"Error" : "Ошибка",
"restored" : "восстановлен",
......@@ -11,7 +12,6 @@
"No entries found in this folder" : "Нет элементов в этом каталоге",
"Select all" : "Выделить все",
"Name" : "Имя",
"Deleted" : "Удалён",
"Delete" : "Удалить"
"Deleted" : "Удалён"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -6,9 +6,12 @@ OC.L10N.register(
"Turned on maintenance mode" : "Bakım kipi etkinleştirildi",
"Turned off maintenance mode" : "Bakım kipi kapatıldı",
"Maintenance mode is kept active" : "Bakım kipi etkin tutuldu",
"Updating database schema" : "Veritabanı şeması güncelleniyor",
"Updated database" : "Veritabanı güncellendi",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Veritabanı şeması güncellenebilirliği denetleniyor (Veritabanının büyüklüğüne göre uzun sürebilir)",
"Checked database schema update" : "Veritabanı şema güncellemesi denetlendi",
"Checking updates of apps" : "Uygulamaların güncellemelerini kontrol et",
"Checking updates of apps" : "Uygulamaların güncellemeleri denetleniyor",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "%s için veritabanı güncellenebilirliği denetleniyor (Veritabanının büyüklüğüne göre uzun sürebilir)",
"Checked database schema update for apps" : "Uygulamalar için veritabanı şema güncellemesi denetlendi",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\", %s sürümüne güncellendi",
"Repair warning: " : "Onarım uyarısı:",
......@@ -24,6 +27,7 @@ OC.L10N.register(
"No image or file provided" : "Resim veya dosya belirtilmedi",
"Unknown filetype" : "Bilinmeyen dosya türü",
"Invalid image" : "Geçersiz resim",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Bir hata oluştu. Lütfen yöneticinize başvurun.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kullanılabilir geçici profil resmi yok, tekrar deneyin",
"No crop data provided" : "Kesme verisi sağlanmamış",
"No valid crop data provided" : "Geçerli kırpma verisi sağlanmadı",
......@@ -111,6 +115,7 @@ OC.L10N.register(
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Güvenlik sebepleri ile şiddetle kaçınılması gereken /dev/urandom PHP tarafından okunamıyor. Daha fazla bilgi <a href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Kullandığınız PHP sürümü ({version}) artık <a href=\"{phpLink}\">PHP tarafından desteklenmiyor</a>. PHP tarafından sağlanan performans ve güvenlik güncellemelerinden faydalanmak için PHP sürümünüzü güncellemenizi öneririz.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Ters vekil sunucu başlık yapılandırması hatalı veya ownCloud'a güvenilen bir vekil sunucusundan erişiyorsunuz. ownCloud'a güvenilen bir vekil sunucusundan erişmiyorsanız bu bir güvenlik problemidir ve bir saldırganın IP adresinizi taklit etmesine izin verebilir. Ayrıntılı bilgiyi <a href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulabilirsiniz.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached ayrılmış önbellek olarak yapılandırıldı, ancak yanlış PHP modülü \"memcache\" olarak yüklendi. \\OC\\Memcache\\Memcached sadece \"memcached\" olarak desteklenir, \"memcache\" olarak kullanamazsınız. <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a> linkine bakınız.",
"Error occurred while checking server setup" : "Sunucu yapılandırması denetlenirken hata oluştu",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "\"{header}\" HTTP başlığı \"{expected}\" ile eşleşmek üzere yapılandırılmamış. Bu muhtemel bir güvenlik veya gizlilik riski olduğundan bu ayarı düzeltmenizi öneririz.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "\"Strict-Transport-Security\" HTTP başlığı en az \"{seconds}\" saniye olarak ayarlanmış. İyileştirilmiş güvenlik için <a href=\"{docUrl}\">güvenlik ipuçlarımızda</a> belirtilen HSTS etkinleştirmesini öneririz.",
......@@ -172,7 +177,9 @@ OC.L10N.register(
"Hello {name}" : "Merhaba {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["%n dosya indir","%n dosya indir"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Sürüm {version} hazır. Nasıl güncelleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi alın.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Güncelleme yapılıyor, sayfadan ayrılmak bazı işlemleri kesebilir.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "{productName}, {version} sürümüne güncelleniyor, bu biraz zaman alabilir.",
"An error occurred." : "Bir hata oluştu",
"Please reload the page." : "Lütfen sayfayı yeniden yükleyin.",
"The update was unsuccessful. " : "Güncelleştirme başarısız.",
"The update was successful. There were warnings." : "Güncelleme başarılı. Uyarılar mevcut.",
......@@ -262,6 +269,7 @@ OC.L10N.register(
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Eğer bu ileti görünmeye devam ederse veya beklenmedik şekilde ortaya çıkmışsa sistem yöneticinizle iletişime geçin.",
"Thank you for your patience." : "Sabrınız için teşekkür ederiz.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Sunucuya güvenilmeyen bir alan adından ulaşıyorsunuz.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Lütfen yöneticiniz ile iletişime geçin. Eğer bu örneğin bir yöneticisi iseniz, config/config.php dosyası içerisindeki \"trusted_domain\" ayarını yapılandırın. Bu yapılandırmanın bir örneği config/config.sample.php dosyasında verilmiştir.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Yapılandırmanıza bağlı olarak, bir yönetici olarak bu alan adına güvenmek için aşağıdaki düğmeyi de kullanabilirsiniz.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "\"%s\" alan adını güvenilir olarak ekle",
"App update required" : "Uygulama güncellemesi gerekli",
......
......@@ -4,9 +4,12 @@
"Turned on maintenance mode" : "Bakım kipi etkinleştirildi",
"Turned off maintenance mode" : "Bakım kipi kapatıldı",
"Maintenance mode is kept active" : "Bakım kipi etkin tutuldu",
"Updating database schema" : "Veritabanı şeması güncelleniyor",
"Updated database" : "Veritabanı güncellendi",
"Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Veritabanı şeması güncellenebilirliği denetleniyor (Veritabanının büyüklüğüne göre uzun sürebilir)",
"Checked database schema update" : "Veritabanı şema güncellemesi denetlendi",
"Checking updates of apps" : "Uygulamaların güncellemelerini kontrol et",
"Checking updates of apps" : "Uygulamaların güncellemeleri denetleniyor",
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "%s için veritabanı güncellenebilirliği denetleniyor (Veritabanının büyüklüğüne göre uzun sürebilir)",
"Checked database schema update for apps" : "Uygulamalar için veritabanı şema güncellemesi denetlendi",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\", %s sürümüne güncellendi",
"Repair warning: " : "Onarım uyarısı:",
......@@ -22,6 +25,7 @@
"No image or file provided" : "Resim veya dosya belirtilmedi",
"Unknown filetype" : "Bilinmeyen dosya türü",
"Invalid image" : "Geçersiz resim",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Bir hata oluştu. Lütfen yöneticinize başvurun.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Kullanılabilir geçici profil resmi yok, tekrar deneyin",
"No crop data provided" : "Kesme verisi sağlanmamış",
"No valid crop data provided" : "Geçerli kırpma verisi sağlanmadı",
......@@ -109,6 +113,7 @@
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Güvenlik sebepleri ile şiddetle kaçınılması gereken /dev/urandom PHP tarafından okunamıyor. Daha fazla bilgi <a href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulunabilir.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Kullandığınız PHP sürümü ({version}) artık <a href=\"{phpLink}\">PHP tarafından desteklenmiyor</a>. PHP tarafından sağlanan performans ve güvenlik güncellemelerinden faydalanmak için PHP sürümünüzü güncellemenizi öneririz.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Ters vekil sunucu başlık yapılandırması hatalı veya ownCloud'a güvenilen bir vekil sunucusundan erişiyorsunuz. ownCloud'a güvenilen bir vekil sunucusundan erişmiyorsanız bu bir güvenlik problemidir ve bir saldırganın IP adresinizi taklit etmesine izin verebilir. Ayrıntılı bilgiyi <a href=\"{docLink}\">belgelendirmemizde</a> bulabilirsiniz.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached ayrılmış önbellek olarak yapılandırıldı, ancak yanlış PHP modülü \"memcache\" olarak yüklendi. \\OC\\Memcache\\Memcached sadece \"memcached\" olarak desteklenir, \"memcache\" olarak kullanamazsınız. <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a> linkine bakınız.",
"Error occurred while checking server setup" : "Sunucu yapılandırması denetlenirken hata oluştu",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "\"{header}\" HTTP başlığı \"{expected}\" ile eşleşmek üzere yapılandırılmamış. Bu muhtemel bir güvenlik veya gizlilik riski olduğundan bu ayarı düzeltmenizi öneririz.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "\"Strict-Transport-Security\" HTTP başlığı en az \"{seconds}\" saniye olarak ayarlanmış. İyileştirilmiş güvenlik için <a href=\"{docUrl}\">güvenlik ipuçlarımızda</a> belirtilen HSTS etkinleştirmesini öneririz.",
......@@ -170,7 +175,9 @@
"Hello {name}" : "Merhaba {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["%n dosya indir","%n dosya indir"],
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Sürüm {version} hazır. Nasıl güncelleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi alın.",
"The upgrade is in progress, leaving this page might interrupt the process in some environments." : "Güncelleme yapılıyor, sayfadan ayrılmak bazı işlemleri kesebilir.",
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "{productName}, {version} sürümüne güncelleniyor, bu biraz zaman alabilir.",
"An error occurred." : "Bir hata oluştu",
"Please reload the page." : "Lütfen sayfayı yeniden yükleyin.",
"The update was unsuccessful. " : "Güncelleştirme başarısız.",
"The update was successful. There were warnings." : "Güncelleme başarılı. Uyarılar mevcut.",
......@@ -260,6 +267,7 @@
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Eğer bu ileti görünmeye devam ederse veya beklenmedik şekilde ortaya çıkmışsa sistem yöneticinizle iletişime geçin.",
"Thank you for your patience." : "Sabrınız için teşekkür ederiz.",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Sunucuya güvenilmeyen bir alan adından ulaşıyorsunuz.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Lütfen yöneticiniz ile iletişime geçin. Eğer bu örneğin bir yöneticisi iseniz, config/config.php dosyası içerisindeki \"trusted_domain\" ayarını yapılandırın. Bu yapılandırmanın bir örneği config/config.sample.php dosyasında verilmiştir.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Yapılandırmanıza bağlı olarak, bir yönetici olarak bu alan adına güvenmek için aşağıdaki düğmeyi de kullanabilirsiniz.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "\"%s\" alan adını güvenilir olarak ekle",
"App update required" : "Uygulama güncellemesi gerekli",
......
......@@ -87,6 +87,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Arka uç %i türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s paylaşımı, dosya mevcut olmadığından başarısız oldu",
"You are not allowed to share %s" : "%s paylaşımını yapma izniniz yok",
"Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "%s paylaşımı başarısız, kendiniz ile paylaşamazsınız",
"Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "%s paylaşımı, %s kullanıcısı mevcut olmadığından başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "%s paylaşımı, %s kullanıcısının %s üyeliklerinden birine sahip olmadığından başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s paylaşımı, %s ile zaten paylaşıldığından dolayı başarısız oldu",
......@@ -105,6 +106,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Paylaşma arka ucu %s OCP\\Share_Backend arayüzünü desteklemeli",
"Sharing backend %s not found" : "Paylaşım arka ucu %s bulunamadı",
"Sharing backend for %s not found" : "%s için paylaşım arka ucu bulunamadı",
"Sharing failed, because the user %s is the original sharer" : "%s kullanıcısı özgün paylaşan kişi olduğundan başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "%s paylaşımı, izinler %s için verilen izinleri aştığından dolayı başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s paylaşımı, tekrar paylaşımın izin verilmemesinden dolayı başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s paylaşımı, %s için arka ucun kaynağını bulamamasından dolayı başarısız oldu",
......
......@@ -85,6 +85,7 @@
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Arka uç %i türündeki paylaşımlara izin vermediğinden %s paylaşımı başarısız",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s paylaşımı, dosya mevcut olmadığından başarısız oldu",
"You are not allowed to share %s" : "%s paylaşımını yapma izniniz yok",
"Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "%s paylaşımı başarısız, kendiniz ile paylaşamazsınız",
"Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "%s paylaşımı, %s kullanıcısı mevcut olmadığından başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "%s paylaşımı, %s kullanıcısının %s üyeliklerinden birine sahip olmadığından başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s paylaşımı, %s ile zaten paylaşıldığından dolayı başarısız oldu",
......@@ -103,6 +104,7 @@
"Sharing backend %s must implement the interface OCP\\Share_Backend" : "Paylaşma arka ucu %s OCP\\Share_Backend arayüzünü desteklemeli",
"Sharing backend %s not found" : "Paylaşım arka ucu %s bulunamadı",
"Sharing backend for %s not found" : "%s için paylaşım arka ucu bulunamadı",
"Sharing failed, because the user %s is the original sharer" : "%s kullanıcısı özgün paylaşan kişi olduğundan başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "%s paylaşımı, izinler %s için verilen izinleri aştığından dolayı başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s paylaşımı, tekrar paylaşımın izin verilmemesinden dolayı başarısız oldu",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s paylaşımı, %s için arka ucun kaynağını bulamamasından dolayı başarısız oldu",
......
......@@ -78,6 +78,9 @@ OC.L10N.register(
"Uninstalling ...." : "Kaldırılıyor ....",
"Error while uninstalling app" : "Uygulama kaldırılırken hata",
"Uninstall" : "Kaldır",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Uygulama etkinleştirildi fakat güncellenmesi gerekiyor. 5 saniye içinde güncelleme sayfasına yönlendirileceksiniz.",
"App update" : "Uygulama güncellemesi",
"No apps found for \"{query}\"" : "\"{query}\" için uygulama bulunamadı",
"An error occurred: {message}" : "Bir hata oluştu: {message}",
"Select a profile picture" : "Bir profil fotoğrafı seçin",
"Very weak password" : "Çok güçsüz parola",
......@@ -159,6 +162,10 @@ OC.L10N.register(
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Cron.php dosyasını her 15 dakikada bir çağırmak için sistem cron hizmetini kullan.",
"Enable server-side encryption" : "Sunucu taraflı şifrelemeyi aç",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Lütfen sunucu tarafında şifrelemeyi etkinleştirmeden önce dikkatlice okuyun: ",
"Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "Şifreleme etkinleştirildiğinde, sunucuya yüklenen tüm dosyalar şifrelenmiş olarak kalacaktır. Şifrelemeyi devre dışı bırakmak sadece ileriki zamanlarda aktif şifreleme modülü desteklediğinde yapılabilir, ve ön koşullar (örn: düzenleme anahtarı oluşturulması) yerine getirildiğinde.",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Şifreleme tek başına sistem güvenliğini garanti etmez. Lütfen şifreleme uygulamasının çalışma bilgisi ve desteklenen kullanım durumları için ownCloud belgelerine bakın.",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Şifrelemenin dosya boyutunu büyüteceğini unutmayın.",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Verilerinizi düzenli yedekleyin ve şifreleme anahtarlarınızın verilerinizle birlikte yedeklendiğinden emin olun. ",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Bu son uyarıdır: Şifrelemeyi etkinleştirmek istiyor musunuz?",
"Enable encryption" : "Şifrelemeyi aç",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Hiç şifrelenme modülü yüklenmemiş, lütfen uygulama menüsünden bir şifreleme modülü etkinleştirin.",
......@@ -185,6 +192,7 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Daha fazla",
"Less" : "Daha az",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Günlük dosyası 100 MB'dan daha büyük. İndirmek zaman alabilir!",
"What to log" : "Neler günlüklenmeli",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Veritabanı olarak SQLite kullanılıyor. Daha büyük kurulumlar için farklı bir veritabanı arka ucuna geçmenizi öneriyoruz.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Özellikle dosya eşitleme için masaüstü istemcisi kullanılırken SQLite kullanımı önerilmez.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Başka bir veritabanına geçmek için komut satırı aracını kullanın: 'occ db:convert-type' veya <a target=\"_blank\" href=\"%s\">belgelendirmeye ↗</a> bakın.",
......
......@@ -76,6 +76,9 @@
"Uninstalling ...." : "Kaldırılıyor ....",
"Error while uninstalling app" : "Uygulama kaldırılırken hata",
"Uninstall" : "Kaldır",
"The app has been enabled but needs to be updated. You will be redirected to the update page in 5 seconds." : "Uygulama etkinleştirildi fakat güncellenmesi gerekiyor. 5 saniye içinde güncelleme sayfasına yönlendirileceksiniz.",
"App update" : "Uygulama güncellemesi",
"No apps found for \"{query}\"" : "\"{query}\" için uygulama bulunamadı",
"An error occurred: {message}" : "Bir hata oluştu: {message}",
"Select a profile picture" : "Bir profil fotoğrafı seçin",
"Very weak password" : "Çok güçsüz parola",
......@@ -157,6 +160,10 @@
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Cron.php dosyasını her 15 dakikada bir çağırmak için sistem cron hizmetini kullan.",
"Enable server-side encryption" : "Sunucu taraflı şifrelemeyi aç",
"Please read carefully before activating server-side encryption: " : "Lütfen sunucu tarafında şifrelemeyi etkinleştirmeden önce dikkatlice okuyun: ",
"Once encryption is enabled, all files uploaded to the server from that point forward will be encrypted at rest on the server. It will only be possible to disable encryption at a later date if the active encryption module supports that function, and all pre-conditions (e.g. setting a recover key) are met." : "Şifreleme etkinleştirildiğinde, sunucuya yüklenen tüm dosyalar şifrelenmiş olarak kalacaktır. Şifrelemeyi devre dışı bırakmak sadece ileriki zamanlarda aktif şifreleme modülü desteklediğinde yapılabilir, ve ön koşullar (örn: düzenleme anahtarı oluşturulması) yerine getirildiğinde.",
"Encryption alone does not guarantee security of the system. Please see ownCloud documentation for more information about how the encryption app works, and the supported use cases." : "Şifreleme tek başına sistem güvenliğini garanti etmez. Lütfen şifreleme uygulamasının çalışma bilgisi ve desteklenen kullanım durumları için ownCloud belgelerine bakın.",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Şifrelemenin dosya boyutunu büyüteceğini unutmayın.",
"It is always good to create regular backups of your data, in case of encryption make sure to backup the encryption keys along with your data." : "Verilerinizi düzenli yedekleyin ve şifreleme anahtarlarınızın verilerinizle birlikte yedeklendiğinden emin olun. ",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "Bu son uyarıdır: Şifrelemeyi etkinleştirmek istiyor musunuz?",
"Enable encryption" : "Şifrelemeyi aç",
"No encryption module loaded, please enable an encryption module in the app menu." : "Hiç şifrelenme modülü yüklenmemiş, lütfen uygulama menüsünden bir şifreleme modülü etkinleştirin.",
......@@ -183,6 +190,7 @@
"More" : "Daha fazla",
"Less" : "Daha az",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Günlük dosyası 100 MB'dan daha büyük. İndirmek zaman alabilir!",
"What to log" : "Neler günlüklenmeli",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Veritabanı olarak SQLite kullanılıyor. Daha büyük kurulumlar için farklı bir veritabanı arka ucuna geçmenizi öneriyoruz.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Özellikle dosya eşitleme için masaüstü istemcisi kullanılırken SQLite kullanımı önerilmez.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Başka bir veritabanına geçmek için komut satırı aracını kullanın: 'occ db:convert-type' veya <a target=\"_blank\" href=\"%s\">belgelendirmeye ↗</a> bakın.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment