Commit bd60abbe authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0916d2ed
......@@ -55,11 +55,13 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Deskargatu",
"Select" : "hautatu",
"Pending" : "Zain",
"Unable to determine date" : "Ezin izan da data zehaztu",
"Error moving file." : "Errorea fitxategia mugitzean.",
"Error moving file" : "Errorea fitxategia mugitzean",
"Error" : "Errorea",
"Could not rename file" : "Ezin izan da fitxategia berrizendatu",
"Error deleting file." : "Errorea fitxategia ezabatzerakoan.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Karpeta honetan ez dago sarrerarik '{filter}' iragazkiarekin bat egiten dutenak",
"Name" : "Izena",
"Size" : "Tamaina",
"Modified" : "Aldatuta",
......@@ -75,6 +77,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enkriptazioa desgaitua izan da baina zure fitxategiak oraindik enkriptatuta daude. Mesedez jo zure ezarpen pertsonaletara zure fitxategiak dekodifikatzeko.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} eta {files}",
"Favorited" : "Gogokoa",
"Favorite" : "Gogokoa",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s ezin izan da berrizendatu ezabatua zegoen eta",
"%s could not be renamed" : "%s ezin da berrizendatu",
......@@ -94,9 +97,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Estekatik",
"Upload" : "Igo",
"Cancel upload" : "Ezeztatu igoera",
"No files yet" : "Oraingoz fitxategirik ez",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Igo edukiren bat edo sinkronizatu zure gailuekin!",
"No entries found in this folder" : "Ez da sarrerarik aurkitu karpeta honetan",
"Select all" : "Hautatu dena",
"Upload too large" : "Igoera handiegia da",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Igotzen saiatzen ari zaren fitxategiak zerbitzari honek igotzeko onartzen duena baino handiagoak dira.",
"Files are being scanned, please wait." : "Fitxategiak eskaneatzen ari da, itxoin mezedez.",
"Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan"
"Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan",
"No favorites" : "Gogokorik ez",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Gogokotzat markatutako fitxategi eta karpeta hemen agertuko dira"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -53,11 +53,13 @@
"Download" : "Deskargatu",
"Select" : "hautatu",
"Pending" : "Zain",
"Unable to determine date" : "Ezin izan da data zehaztu",
"Error moving file." : "Errorea fitxategia mugitzean.",
"Error moving file" : "Errorea fitxategia mugitzean",
"Error" : "Errorea",
"Could not rename file" : "Ezin izan da fitxategia berrizendatu",
"Error deleting file." : "Errorea fitxategia ezabatzerakoan.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Karpeta honetan ez dago sarrerarik '{filter}' iragazkiarekin bat egiten dutenak",
"Name" : "Izena",
"Size" : "Tamaina",
"Modified" : "Aldatuta",
......@@ -73,6 +75,7 @@
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enkriptazioa desgaitua izan da baina zure fitxategiak oraindik enkriptatuta daude. Mesedez jo zure ezarpen pertsonaletara zure fitxategiak dekodifikatzeko.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} eta {files}",
"Favorited" : "Gogokoa",
"Favorite" : "Gogokoa",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s ezin izan da berrizendatu ezabatua zegoen eta",
"%s could not be renamed" : "%s ezin da berrizendatu",
......@@ -92,9 +95,15 @@
"From link" : "Estekatik",
"Upload" : "Igo",
"Cancel upload" : "Ezeztatu igoera",
"No files yet" : "Oraingoz fitxategirik ez",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Igo edukiren bat edo sinkronizatu zure gailuekin!",
"No entries found in this folder" : "Ez da sarrerarik aurkitu karpeta honetan",
"Select all" : "Hautatu dena",
"Upload too large" : "Igoera handiegia da",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Igotzen saiatzen ari zaren fitxategiak zerbitzari honek igotzeko onartzen duena baino handiagoak dira.",
"Files are being scanned, please wait." : "Fitxategiak eskaneatzen ari da, itxoin mezedez.",
"Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan"
"Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan",
"No favorites" : "Gogokorik ez",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Gogokotzat markatutako fitxategi eta karpeta hemen agertuko dira"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -13,11 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"The target folder has been moved or deleted." : "Folder tujuan telah dipindahkan atau dihapus.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nama %s sudah digunakan dalam folder %s. Silakan pilih nama yang berbeda.",
"Not a valid source" : "Sumber tidak sah",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server tidak megizinkan untuk membuka URL, mohon periksa konfigurasi server",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server tidak mengizinkan untuk membuka URL, mohon periksa konfigurasi server",
"The file exceeds your quota by %s" : "Berkas melampaui kuota Anda oleh %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Kesalahan saat mengunduh %s ke %s",
"Error when creating the file" : "Kesalahan saat membuat berkas",
"Folder name cannot be empty." : "Nama folder tidak bolh kosong.",
"Folder name cannot be empty." : "Nama folder tidak boleh kosong.",
"Error when creating the folder" : "Kesalahan saat membuat folder",
"Unable to set upload directory." : "Tidak dapat mengatur folder unggah",
"Invalid Token" : "Token tidak sah",
......@@ -53,12 +53,15 @@ OC.L10N.register(
"Disconnect storage" : "Memutuskan penyimpaan",
"Unshare" : "Batalkan berbagi",
"Download" : "Unduh",
"Select" : "Pilih",
"Pending" : "Menunggu",
"Unable to determine date" : "Tidak dapat menentukan tanggal",
"Error moving file." : "Kesalahan saat memindahkan berkas.",
"Error moving file" : "Kesalahan saat memindahkan berkas",
"Error" : "Kesalahan ",
"Could not rename file" : "Tidak dapat mengubah nama berkas",
"Error deleting file." : "Kesalahan saat menghapus berkas.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Tidak ada entri di folder ini yang cocok dengan '{filter}'",
"Name" : "Nama",
"Size" : "Ukuran",
"Modified" : "Dimodifikasi",
......@@ -72,8 +75,9 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikasi Enskripsi telah diaktifkan tetapi kunci tidak diinisialisasi, silakan log-out dan log-in lagi",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Kunci privat tidak sah untuk Aplikasi Enskripsi. Silakan perbarui sandi kunci privat anda pada pengaturan pribadi untuk memulihkan akses ke berkas anda yang dienskripsi.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enskripi telah dinonaktifkan tetapi berkas anda tetap dienskripsi. Silakan menuju ke pengaturan pribadi untuk deskrip berkas anda.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : [""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["cocok dengan '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} dan {files}",
"Favorited" : "Difavoritkan",
"Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s tidak dapat diubah namanya kerena telah dihapus",
"%s could not be renamed" : "%s tidak dapat diubah nama",
......@@ -93,11 +97,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Dari tautan",
"Upload" : "Unggah",
"Cancel upload" : "Batal unggah",
"No files yet" : "Masih tidak ada berkas",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Unggah beberapa konten dan sinkronisasikan dengan perangkat Anda!",
"No entries found in this folder" : "Tidak ada entri yang ditemukan dalam folder ini",
"Select all" : "Pilih Semua",
"Upload too large" : "Yang diunggah terlalu besar",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Berkas yang dicoba untuk diunggah melebihi ukuran maksimum pengunggahan berkas di server ini.",
"Files are being scanned, please wait." : "Berkas sedang dipindai, silakan tunggu.",
"Currently scanning" : "Pemindaian terbaru"
"Currently scanning" : "Pemindaian terbaru",
"No favorites" : "Tidak ada favorit",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Berkas dan folder yang Anda tandai sebagai favorit akan ditampilkan disini."
},
"nplurals=1; plural=0;");
......@@ -11,11 +11,11 @@
"The target folder has been moved or deleted." : "Folder tujuan telah dipindahkan atau dihapus.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nama %s sudah digunakan dalam folder %s. Silakan pilih nama yang berbeda.",
"Not a valid source" : "Sumber tidak sah",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server tidak megizinkan untuk membuka URL, mohon periksa konfigurasi server",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server tidak mengizinkan untuk membuka URL, mohon periksa konfigurasi server",
"The file exceeds your quota by %s" : "Berkas melampaui kuota Anda oleh %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Kesalahan saat mengunduh %s ke %s",
"Error when creating the file" : "Kesalahan saat membuat berkas",
"Folder name cannot be empty." : "Nama folder tidak bolh kosong.",
"Folder name cannot be empty." : "Nama folder tidak boleh kosong.",
"Error when creating the folder" : "Kesalahan saat membuat folder",
"Unable to set upload directory." : "Tidak dapat mengatur folder unggah",
"Invalid Token" : "Token tidak sah",
......@@ -51,12 +51,15 @@
"Disconnect storage" : "Memutuskan penyimpaan",
"Unshare" : "Batalkan berbagi",
"Download" : "Unduh",
"Select" : "Pilih",
"Pending" : "Menunggu",
"Unable to determine date" : "Tidak dapat menentukan tanggal",
"Error moving file." : "Kesalahan saat memindahkan berkas.",
"Error moving file" : "Kesalahan saat memindahkan berkas",
"Error" : "Kesalahan ",
"Could not rename file" : "Tidak dapat mengubah nama berkas",
"Error deleting file." : "Kesalahan saat menghapus berkas.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Tidak ada entri di folder ini yang cocok dengan '{filter}'",
"Name" : "Nama",
"Size" : "Ukuran",
"Modified" : "Dimodifikasi",
......@@ -70,8 +73,9 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikasi Enskripsi telah diaktifkan tetapi kunci tidak diinisialisasi, silakan log-out dan log-in lagi",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Kunci privat tidak sah untuk Aplikasi Enskripsi. Silakan perbarui sandi kunci privat anda pada pengaturan pribadi untuk memulihkan akses ke berkas anda yang dienskripsi.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enskripi telah dinonaktifkan tetapi berkas anda tetap dienskripsi. Silakan menuju ke pengaturan pribadi untuk deskrip berkas anda.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : [""],
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["cocok dengan '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} dan {files}",
"Favorited" : "Difavoritkan",
"Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s tidak dapat diubah namanya kerena telah dihapus",
"%s could not be renamed" : "%s tidak dapat diubah nama",
......@@ -91,11 +95,15 @@
"From link" : "Dari tautan",
"Upload" : "Unggah",
"Cancel upload" : "Batal unggah",
"No files yet" : "Masih tidak ada berkas",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Unggah beberapa konten dan sinkronisasikan dengan perangkat Anda!",
"No entries found in this folder" : "Tidak ada entri yang ditemukan dalam folder ini",
"Select all" : "Pilih Semua",
"Upload too large" : "Yang diunggah terlalu besar",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Berkas yang dicoba untuk diunggah melebihi ukuran maksimum pengunggahan berkas di server ini.",
"Files are being scanned, please wait." : "Berkas sedang dipindai, silakan tunggu.",
"Currently scanning" : "Pemindaian terbaru"
"Currently scanning" : "Pemindaian terbaru",
"No favorites" : "Tidak ada favorit",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Berkas dan folder yang Anda tandai sebagai favorit akan ditampilkan disini."
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria",
"Password successfully changed." : "Pasahitza behar bezala aldatu da.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.",
"Could not update the private key password." : "Ezin izan da gako pribatu pasahitza eguneratu. ",
"The old password was not correct, please try again." : "Pasahitz zaharra ez da egokia. Mesedez, saiatu berriro.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Oraingo pasahitza ez da egokia. Mesedez, saiatu berriro.",
"Private key password successfully updated." : "Gako pasahitz pribatu behar bezala eguneratu da.",
"File recovery settings updated" : "Fitxategi berreskuratze ezarpenak eguneratuak",
"Could not update file recovery" : "Ezin da fitxategi berreskuratzea eguneratu",
......@@ -23,8 +26,10 @@ OC.L10N.register(
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Hasierako enkriptazioa hasi da... Honek denbora har dezake. Mesedez itxaron.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Hasierako enkriptaketa abian... mesedez, saiatu beranduago.",
"Missing requirements." : "Eskakizun batzuk ez dira betetzen.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Mesedez ziurtatu OpenSSL eta PHP hedapena instaltuta eta ongi konfiguratuta daudela. Oraingoz enkriptazio aplikazioa desgaitua izan da.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Hurrengo erabiltzaileak ez daude enktriptatzeko konfiguratutak:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Joan zuzenean zure %sezarpen pertsonaletara%s.",
"Server-side Encryption" : "Zerbitzari aldeko enkriptazioa",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Gaitu berreskurapen gakoa (erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzea ahalbidetzen du pasahitza galtzen badute ere):",
"Recovery key password" : "Berreskuratze gako pasahitza",
......
......@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria",
"Password successfully changed." : "Pasahitza behar bezala aldatu da.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.",
"Could not update the private key password." : "Ezin izan da gako pribatu pasahitza eguneratu. ",
"The old password was not correct, please try again." : "Pasahitz zaharra ez da egokia. Mesedez, saiatu berriro.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Oraingo pasahitza ez da egokia. Mesedez, saiatu berriro.",
"Private key password successfully updated." : "Gako pasahitz pribatu behar bezala eguneratu da.",
"File recovery settings updated" : "Fitxategi berreskuratze ezarpenak eguneratuak",
"Could not update file recovery" : "Ezin da fitxategi berreskuratzea eguneratu",
......@@ -21,8 +24,10 @@
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Hasierako enkriptazioa hasi da... Honek denbora har dezake. Mesedez itxaron.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Hasierako enkriptaketa abian... mesedez, saiatu beranduago.",
"Missing requirements." : "Eskakizun batzuk ez dira betetzen.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Mesedez ziurtatu OpenSSL eta PHP hedapena instaltuta eta ongi konfiguratuta daudela. Oraingoz enkriptazio aplikazioa desgaitua izan da.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Hurrengo erabiltzaileak ez daude enktriptatzeko konfiguratutak:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Joan zuzenean zure %sezarpen pertsonaletara%s.",
"Server-side Encryption" : "Zerbitzari aldeko enkriptazioa",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Gaitu berreskurapen gakoa (erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzea ahalbidetzen du pasahitza galtzen badute ere):",
"Recovery key password" : "Berreskuratze gako pasahitza",
......
......@@ -52,9 +52,12 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(taldea)",
"Saved" : "Gordeta",
"<b>Note:</b> " : "<b>Oharra:</b>",
"and" : "eta",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko cURL euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko FTP euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b>\"%s\" euskarria ez dago instalatuta Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"No external storage configured" : "Ez da kanpo biltegiratzerik konfiguratu",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Ezarpen pertsonaletan kanpo biltegiratzeak konfigura ditzazkezu",
"Name" : "Izena",
"Storage type" : "Biltegiratze mota",
"External Storage" : "Kanpoko biltegiratzea",
......
......@@ -50,9 +50,12 @@
"(group)" : "(taldea)",
"Saved" : "Gordeta",
"<b>Note:</b> " : "<b>Oharra:</b>",
"and" : "eta",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko cURL euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko FTP euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b>\"%s\" euskarria ez dago instalatuta Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"No external storage configured" : "Ez da kanpo biltegiratzerik konfiguratu",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Ezarpen pertsonaletan kanpo biltegiratzeak konfigura ditzazkezu",
"Name" : "Izena",
"Storage type" : "Biltegiratze mota",
"External Storage" : "Kanpoko biltegiratzea",
......
......@@ -4,21 +4,34 @@ OC.L10N.register(
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Zerbitzaritik zerbitzarirako elkarbanaketa ez dago gaituta zerbitzari honetan",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Montatze puntuaren izenak baliogabeko karaktereak ditu.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "SSL ziurtagiri baliogabea edo fidagaitza",
"Storage not valid" : "Biltegi bliogabea",
"Couldn't add remote share" : "Ezin izan da hurruneko elkarbanaketa gehitu",
"Shared with you" : "Zurekin elkarbanatuta",
"Shared with others" : "Beste batzuekin elkarbanatuta",
"Shared by link" : "Lotura bidez elkarbanatuta",
"Nothing shared with you yet" : "Oraindik ez da ezer partekatu zurekin",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Zurekin partekatutako fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"Nothing shared yet" : "Oraindik ez da ezer partekatu",
"Files and folders you share will show up here" : "Partekatzen dituzun fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"No shared links" : "Ez dago partekatutako loturarik",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Lotura bidez partekatzen dituzun fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Nahi duzu gehitzea {name} urrutiko partekatzea honengandik {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Urrutiko parte hartzea",
"Remote share password" : "Urrutiko parte hartzeen pasahitza",
"Cancel" : "Ezeztatu",
"Add remote share" : "Gehitu urrutiko parte hartzea",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Ez da ownClouden instalaziorik (7 edo haundiago) aurkitu {remote}n",
"Invalid ownCloud url" : "ownCloud url baliogabea",
"Share" : "Partekatu",
"Shared by" : "Honek elkarbanatuta",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Fitxategia edo karpeta konpartitu da <strong>beste zerbitzari batetatik</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Publikoki partekatutako fitxategi edo karpeta bat <strong>deskargatu da</strong>",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Publikoki partekatutako %1$s karpeta deskargatu da",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Publikoki partekatutako %1$s fitxategia deskargatu da",
"This share is password-protected" : "Elkarbanatutako hau pasahitzarekin babestuta dago",
"The password is wrong. Try again." : "Pasahitza ez da egokia. Saiatu berriro.",
"Password" : "Pasahitza",
"No entries found in this folder" : "Karpeta honetan ez da sarreraik aurkitu",
"Name" : "Izena",
"Share time" : "Elkarbanatze unea",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Barkatu, lotura ez dirudi eskuragarria dagoenik.",
......@@ -30,6 +43,9 @@ OC.L10N.register(
"Add to your ownCloud" : "Gehitu zure ownCloud-era",
"Download" : "Deskargatu",
"Download %s" : "Deskargatu %s",
"Direct link" : "Lotura zuzena"
"Direct link" : "Lotura zuzena",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Baimendu zerbitzari honetako erabiltzaileak beste zerbitzariekin partekatzera",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Baimendu zerbitzari honetako erabiltzaileak beste zerbitzarietatik partekatutakoak jasotzen"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -2,21 +2,34 @@
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Zerbitzaritik zerbitzarirako elkarbanaketa ez dago gaituta zerbitzari honetan",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Montatze puntuaren izenak baliogabeko karaktereak ditu.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "SSL ziurtagiri baliogabea edo fidagaitza",
"Storage not valid" : "Biltegi bliogabea",
"Couldn't add remote share" : "Ezin izan da hurruneko elkarbanaketa gehitu",
"Shared with you" : "Zurekin elkarbanatuta",
"Shared with others" : "Beste batzuekin elkarbanatuta",
"Shared by link" : "Lotura bidez elkarbanatuta",
"Nothing shared with you yet" : "Oraindik ez da ezer partekatu zurekin",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Zurekin partekatutako fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"Nothing shared yet" : "Oraindik ez da ezer partekatu",
"Files and folders you share will show up here" : "Partekatzen dituzun fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"No shared links" : "Ez dago partekatutako loturarik",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Lotura bidez partekatzen dituzun fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Nahi duzu gehitzea {name} urrutiko partekatzea honengandik {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Urrutiko parte hartzea",
"Remote share password" : "Urrutiko parte hartzeen pasahitza",
"Cancel" : "Ezeztatu",
"Add remote share" : "Gehitu urrutiko parte hartzea",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Ez da ownClouden instalaziorik (7 edo haundiago) aurkitu {remote}n",
"Invalid ownCloud url" : "ownCloud url baliogabea",
"Share" : "Partekatu",
"Shared by" : "Honek elkarbanatuta",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Fitxategia edo karpeta konpartitu da <strong>beste zerbitzari batetatik</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Publikoki partekatutako fitxategi edo karpeta bat <strong>deskargatu da</strong>",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Publikoki partekatutako %1$s karpeta deskargatu da",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Publikoki partekatutako %1$s fitxategia deskargatu da",
"This share is password-protected" : "Elkarbanatutako hau pasahitzarekin babestuta dago",
"The password is wrong. Try again." : "Pasahitza ez da egokia. Saiatu berriro.",
"Password" : "Pasahitza",
"No entries found in this folder" : "Karpeta honetan ez da sarreraik aurkitu",
"Name" : "Izena",
"Share time" : "Elkarbanatze unea",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Barkatu, lotura ez dirudi eskuragarria dagoenik.",
......@@ -28,6 +41,9 @@
"Add to your ownCloud" : "Gehitu zure ownCloud-era",
"Download" : "Deskargatu",
"Download %s" : "Deskargatu %s",
"Direct link" : "Lotura zuzena"
"Direct link" : "Lotura zuzena",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Baimendu zerbitzari honetako erabiltzaileak beste zerbitzariekin partekatzera",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Baimendu zerbitzari honetako erabiltzaileak beste zerbitzarietatik partekatutakoak jasotzen"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -8,6 +8,10 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Ezabatu betirako",
"Error" : "Errorea",
"restored" : "Berrezarrita",
"No deleted files" : "Ez dago ezabatutako fitxategirik",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Hemendik ezabatutako fitxategiak berreskuratu ahal izango duzu",
"No entries found in this folder" : "Ez da sarrerarik aurkitu karpeta honetan",
"Select all" : "Hautatu dena",
"Name" : "Izena",
"Deleted" : "Ezabatuta",
"Delete" : "Ezabatu"
......
......@@ -6,6 +6,10 @@
"Delete permanently" : "Ezabatu betirako",
"Error" : "Errorea",
"restored" : "Berrezarrita",
"No deleted files" : "Ez dago ezabatutako fitxategirik",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Hemendik ezabatutako fitxategiak berreskuratu ahal izango duzu",
"No entries found in this folder" : "Ez da sarrerarik aurkitu karpeta honetan",
"Select all" : "Hautatu dena",
"Name" : "Izena",
"Deleted" : "Ezabatuta",
"Delete" : "Ezabatu"
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Baieztatu Ezabatzea",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["Talde %s aurkitu da","%s talde aurkitu dira"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["Erabiltzaile %s aurkitu da","%s erabiltzaile aurkitu dira"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Ezin izan da erabiltzailearen bistaratze izenaren atributua antzeman. Mesedez zehaztu ldap ezarpen aurreratuetan.",
"Could not find the desired feature" : "Ezin izan da nahi zen ezaugarria aurkitu",
"Invalid Host" : "Baliogabeko hostalaria",
"Server" : "Zerbitzaria",
......@@ -47,6 +48,7 @@ OC.L10N.register(
"only from those groups:" : "bakarrik talde hauetakoak:",
"Raw LDAP filter" : "Raw LDAP iragazkia",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Iragazkiak zehazten du ze LDAP taldek izango duten sarrera %s instantziara:",
"Test Filter" : "Frogatu Iragazkia",
"groups found" : "talde aurkituta",
"Users login with this attribute:" : "Erabiltzaileak atributu honekin sartzen dira:",
"LDAP Username:" : "LDAP Erabiltzaile izena:",
......@@ -66,12 +68,14 @@ OC.L10N.register(
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Sarrera anonimoak gaitzeko utzi DN eta Pasahitza hutsik.",
"One Base DN per line" : "DN Oinarri bat lerroko",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Erabiltzaile eta taldeentzako Oinarrizko DN zehaztu dezakezu Aurreratu fitxan",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Eskuz sartu LDAP iragazkiak (direktorio handietarako gomendatuta)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Mugatu %s sarbidea baldintza horiek betetzen dituzten erabiltzaileei.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Iragazkiak zehazten du ze LDAP erabiltzailek izango duten sarrera %s instantziara:",
"users found" : "erabiltzaile aurkituta",
"Saving" : "Gordetzen",
"Back" : "Atzera",
"Continue" : "Jarraitu",
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "Aditua",
"Advanced" : "Aurreratua",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Abisua:</b> user_ldap eta user_webdavauth aplikazioak bateraezinak dira. Portaera berezia izan dezakezu. Mesedez eskatu zure sistema kudeatzaileari bietako bat desgaitzeko.",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@
"Confirm Deletion" : "Baieztatu Ezabatzea",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["Talde %s aurkitu da","%s talde aurkitu dira"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["Erabiltzaile %s aurkitu da","%s erabiltzaile aurkitu dira"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Ezin izan da erabiltzailearen bistaratze izenaren atributua antzeman. Mesedez zehaztu ldap ezarpen aurreratuetan.",
"Could not find the desired feature" : "Ezin izan da nahi zen ezaugarria aurkitu",
"Invalid Host" : "Baliogabeko hostalaria",
"Server" : "Zerbitzaria",
......@@ -45,6 +46,7 @@
"only from those groups:" : "bakarrik talde hauetakoak:",
"Raw LDAP filter" : "Raw LDAP iragazkia",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Iragazkiak zehazten du ze LDAP taldek izango duten sarrera %s instantziara:",
"Test Filter" : "Frogatu Iragazkia",
"groups found" : "talde aurkituta",
"Users login with this attribute:" : "Erabiltzaileak atributu honekin sartzen dira:",
"LDAP Username:" : "LDAP Erabiltzaile izena:",
......@@ -64,12 +66,14 @@
"For anonymous access, leave DN and Password empty." : "Sarrera anonimoak gaitzeko utzi DN eta Pasahitza hutsik.",
"One Base DN per line" : "DN Oinarri bat lerroko",
"You can specify Base DN for users and groups in the Advanced tab" : "Erabiltzaile eta taldeentzako Oinarrizko DN zehaztu dezakezu Aurreratu fitxan",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Eskuz sartu LDAP iragazkiak (direktorio handietarako gomendatuta)",
"Limit %s access to users meeting these criteria:" : "Mugatu %s sarbidea baldintza horiek betetzen dituzten erabiltzaileei.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Iragazkiak zehazten du ze LDAP erabiltzailek izango duten sarrera %s instantziara:",
"users found" : "erabiltzaile aurkituta",
"Saving" : "Gordetzen",
"Back" : "Atzera",
"Continue" : "Jarraitu",
"LDAP" : "LDAP",
"Expert" : "Aditua",
"Advanced" : "Aurreratua",
"<b>Warning:</b> Apps user_ldap and user_webdavauth are incompatible. You may experience unexpected behavior. Please ask your system administrator to disable one of them." : "<b>Abisua:</b> user_ldap eta user_webdavauth aplikazioak bateraezinak dira. Portaera berezia izan dezakezu. Mesedez eskatu zure sistema kudeatzaileari bietako bat desgaitzeko.",
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Konfirmasi Penghapusan",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s grup ditemukan"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s pengguna ditemukan"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Tidak mendeteksi atribut nama tampilan pengguna. Silakan menentukannya sendiri di pengaturan ldap lanjutan.",
"Could not find the desired feature" : "Tidak dapat menemukan fitur yang diinginkan",
"Invalid Host" : "Host tidak sah",
"Server" : "Server",
......@@ -107,6 +108,7 @@ OC.L10N.register(
"User Home Folder Naming Rule" : "Aturan Penamaan Folder Home Pengguna",
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "Biarkan nama pengguna kosong (default). Atau tetapkan atribut LDAP/AD.",
"Internal Username" : "Nama Pengguna Internal",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Secara default, nama pengguna internal akan dibuat dari atribut UUID. Hal ini untuk memastikan bahwa nama pengguna agar unik dan karakter tidak perlu dikonversi. Nama pengguna internal memiliki batasan hanya karakter ini yang diizinkan: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Karakter selain itu akan diganti dengan korespondensi ASCII mereka atau akan dihilangkan. Pada nama yang bentrok, sebuah angka akan ditambahkan dan ditingkatkan. Nama pengguna internal ini digunakan untuk mengenali sebuah nama secara internal. Itu juga dipakai sebagai nama folder home default, serta sebagai bagian dari URL remote untuk semua instansi layanan *DAV. Dengan pengaturan ini, perilaku default dapat diganti. Untuk mewujudkan perilaku seperti sebelum ownCloud 5, masukkan atribut nama tampilan pengguna di bidang isian berikut. Tinggalkan kosong untuk menggunakan perilaku default. Perubahan hanya akan terlihat untuk pengguna LDAP yang baru dipetakan (ditambahkan).",
"Internal Username Attribute:" : "Atribut Nama Pengguna Internal:",
"Override UUID detection" : "Timpa deteksi UUID",
"UUID Attribute for Users:" : "Atribut UUID untuk Pengguna:",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@
"Confirm Deletion" : "Konfirmasi Penghapusan",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s grup ditemukan"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s pengguna ditemukan"],
"Could not detect user display name attribute. Please specify it yourself in advanced ldap settings." : "Tidak mendeteksi atribut nama tampilan pengguna. Silakan menentukannya sendiri di pengaturan ldap lanjutan.",
"Could not find the desired feature" : "Tidak dapat menemukan fitur yang diinginkan",
"Invalid Host" : "Host tidak sah",
"Server" : "Server",
......@@ -105,6 +106,7 @@
"User Home Folder Naming Rule" : "Aturan Penamaan Folder Home Pengguna",
"Leave empty for user name (default). Otherwise, specify an LDAP/AD attribute." : "Biarkan nama pengguna kosong (default). Atau tetapkan atribut LDAP/AD.",
"Internal Username" : "Nama Pengguna Internal",
"By default the internal username will be created from the UUID attribute. It makes sure that the username is unique and characters do not need to be converted. The internal username has the restriction that only these characters are allowed: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Other characters are replaced with their ASCII correspondence or simply omitted. On collisions a number will be added/increased. The internal username is used to identify a user internally. It is also the default name for the user home folder. It is also a part of remote URLs, for instance for all *DAV services. With this setting, the default behavior can be overridden. To achieve a similar behavior as before ownCloud 5 enter the user display name attribute in the following field. Leave it empty for default behavior. Changes will have effect only on newly mapped (added) LDAP users." : "Secara default, nama pengguna internal akan dibuat dari atribut UUID. Hal ini untuk memastikan bahwa nama pengguna agar unik dan karakter tidak perlu dikonversi. Nama pengguna internal memiliki batasan hanya karakter ini yang diizinkan: [ a-zA-Z0-9_.@- ]. Karakter selain itu akan diganti dengan korespondensi ASCII mereka atau akan dihilangkan. Pada nama yang bentrok, sebuah angka akan ditambahkan dan ditingkatkan. Nama pengguna internal ini digunakan untuk mengenali sebuah nama secara internal. Itu juga dipakai sebagai nama folder home default, serta sebagai bagian dari URL remote untuk semua instansi layanan *DAV. Dengan pengaturan ini, perilaku default dapat diganti. Untuk mewujudkan perilaku seperti sebelum ownCloud 5, masukkan atribut nama tampilan pengguna di bidang isian berikut. Tinggalkan kosong untuk menggunakan perilaku default. Perubahan hanya akan terlihat untuk pengguna LDAP yang baru dipetakan (ditambahkan).",
"Internal Username Attribute:" : "Atribut Nama Pengguna Internal:",
"Override UUID detection" : "Timpa deteksi UUID",
"UUID Attribute for Users:" : "Atribut UUID untuk Pengguna:",
......
......@@ -155,7 +155,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Nome de la base de datos",
"Database tablespace" : "Espaciu de tables de la base de datos",
"Database host" : "Agospiador de la base de datos",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Va usase SQLite como base de datos. Pa instalaciones más grandes, recomiéndase cambiar esto.",
"Finish setup" : "Finar la configuración ",
"Finishing …" : "Finando ...",
"%s is available. Get more information on how to update." : "Ta disponible %s. Consigui más información en cómo anovar·",
......
......@@ -153,7 +153,6 @@
"Database name" : "Nome de la base de datos",
"Database tablespace" : "Espaciu de tables de la base de datos",
"Database host" : "Agospiador de la base de datos",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Va usase SQLite como base de datos. Pa instalaciones más grandes, recomiéndase cambiar esto.",
"Finish setup" : "Finar la configuración ",
"Finishing …" : "Finando ...",
"%s is available. Get more information on how to update." : "Ta disponible %s. Consigui más información en cómo anovar·",
......
......@@ -2,9 +2,9 @@ OC.L10N.register(
"core",
{
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Неуспешно изпращане на имейл до следните потребители: %s.",
"Turned on maintenance mode" : "Режим за поддръжка включен.",
"Turned off maintenance mode" : "Режим за поддръжка изключен.",
"Updated database" : "Базата данни обоновена.",
"Turned on maintenance mode" : "Режим за поддръжка е включен",
"Turned off maintenance mode" : "Режим за поддръжка е изключен",
"Updated database" : "Базата данни е обоновена",
"Checked database schema update" : "Промяна на схемата на базата данни проверена.",
"Checked database schema update for apps" : "Промяна на схемата на базата данни за приложения проверена.",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновен \"%s\" до %s",
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Име на базата данни",
"Database tablespace" : "Tablespace-а за базата данни",
"Database host" : "Хост за базата данни",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite ще бъде използван за база данни. За по-големи инсталации препоръчваме това да бъде променено.",
"Finish setup" : "Завършване на настройките",
"Finishing …" : "Завършване...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Програмата изисква JavaScript, за да функционира правилно. Моля, <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">включи JavaScript</a> и презареди страницата.",
......
{ "translations": {
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Неуспешно изпращане на имейл до следните потребители: %s.",
"Turned on maintenance mode" : "Режим за поддръжка включен.",
"Turned off maintenance mode" : "Режим за поддръжка изключен.",
"Updated database" : "Базата данни обоновена.",
"Turned on maintenance mode" : "Режим за поддръжка е включен",
"Turned off maintenance mode" : "Режим за поддръжка е изключен",
"Updated database" : "Базата данни е обоновена",
"Checked database schema update" : "Промяна на схемата на базата данни проверена.",
"Checked database schema update for apps" : "Промяна на схемата на базата данни за приложения проверена.",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновен \"%s\" до %s",
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Име на базата данни",
"Database tablespace" : "Tablespace-а за базата данни",
"Database host" : "Хост за базата данни",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite ще бъде използван за база данни. За по-големи инсталации препоръчваме това да бъде променено.",
"Finish setup" : "Завършване на настройките",
"Finishing …" : "Завършване...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Програмата изисква JavaScript, за да функционира правилно. Моля, <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">включи JavaScript</a> и презареди страницата.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment